Listopad 2017

Jak komunikuje magnetoterapie s Laminine

10. listopadu 2017 v 14:25 | Klimová Izabela |  Léčba pulzní magnetoterapií


Jak komunikuje Laminine s pulzní magnetoterapií.


Mnoho let jsem pracovala v ortodoxní medicíně v oboru biochemie,poté mikrobiologie a
také ortopedie.Právě zde jsem se setkala s pulzní magnetoterapií,která vykazovala velmi dobré
léčebné vlastnosti.Líbilo se mi,že při ní dochází k simulaci zemského magnetizmu,který je
nezbytnou podmínkou života na Zemi.Místo chemických zásahů,pulzní magnetoterapie pracuje z buněčné roviny
a celý princip je na bázi vyladění elektromagnetické bilance v buňkách tak,aby byl
umožněn regenerační proces a zajištěna homeostáza v organizmu.
Homeostáza zajišťuje stabilitu vnitřního prostředí,která je nezbytná pro fungování buněk.
Základní vlastností pulzní magnetoterpie je regenerační účinek z buněčné roviny.
Tam,kde je poškození organizmu již velmi pokročilé, je potřeba
buněčnou činnost podpořit a proces je někdy poměrně zdlouhavý.
Základním stavebním kamenem života je buňka.Člověk je složen ze 100 biliónů,což je
10 000 x více než hvězd v mléčné dráze.
Buňky našeho těla se odlišují tvarem,velikostí,složením a funkcí,kterou v organizmu vykonávají.
Proto jsem s velikým nadšením přivítala informace o produktu Laminine,který pracuje také na buněčné rovině.
Tohle je první společný jmenovatel produktu Laminine a léčby pulzní magnetoterapií.

Kmenové buňky-STEM CELLS- mají časově neomezenou schopnost sebeobrany.
Při jejich mit o tickém dělení vzniká buňka identická s mateřskou buňkou a buňka,která se může diferencovat
na 220 druhů bu n ěk různého typu-dle potřeby organizmu.
Každá buňka v organizmu stárne a má svou dospělou kmenovou bu ň ku,která je nečinná,spí a je jakýmsi náhradním dílem,
který čeká aby zakročil v případě ohrožení.
Náš organizmus stárne a chybějící m člán kem v řetězci je fibroblastový růstový faktor. .Aby pronikl tam,kde j e potřebné
a aby se intergoval dle potřeb organizmu,musíme kmenové buňky probudit a
aktivovat právě pomocí FGF.

Fibroblastový růstový faktor (FGF) přesne instruuje proteiny, neurotransmitery, enzymy k tomu, kam mají směřovať a co mají napravovat.Kompletní aminokyselinový profil obsažen v Laminine je nastavený tak, aby bol nápomocen nejen při opravě tkaniv, ale také aby nabídl detoxikační a antioxidační účinky.
Při pulzní magnetoterapii dochází ke stejnému efektu,kdy se po vyladění elektromagnetické bilance
otevřou buněčné membrány,které při nesprávném a nedostatečném vyladění zachytávají rezidua z vody, z léků,potravin a vzduchu,splodiny z kouření a smogu.Pomocí "Laminine jsou procesy detoxikace urychleny.Tohle je další společná vlastnost .

Laminine zlepšuje se činnost mozku - tohle nachází široké uplatnění v léčbě Alzheimerové demence,při Sclerosis multiplex /roztroušená skleróza/,stavy po iktech,Parkinsonismu,stařecké demenci, dětské mozkové obrně/DMO/ a ADHD. Pomáhá také při migréně a insomnii ,jejichž výskyt je v současné době velmi častý nejen v pokročilém věku,ale i u mladší populace.
Aplikace pulzním magnetickým přístrojem na bázi regeneraci,dokonalého prokrvení až do periférie,
zlepšuje paměť,orientaci v prostoru a akční rádius pohyblivosti.
N ěkolika násobně se prodlužuje interval mezi jednotlivými atakami onemocnění a nevede to k tak rychlé invaliditě.

V současnosti je zaznamenán velký celosvětový nárůst diabetu.Je to způsobeno stresujícím životním stylem,špatnými stravovacími návyky a i genetickými poruchami.
Pomocí léčby pulzním magnetickým přístrojem lze stabilizovat hladinu krevního cukru a
zredukovat symptomy.Společnou řeč zde našla s Laminine. P ři aplikaci přípravku Laminine se přediferencují buňky a ve slinivce- pokud je ještě funkční, se začne tvořit inzulín.Stabilizuje se hladina krevního cukru a zlepšují se negativní symptomy diabetu,např.zlepší se oční pozadí,potlačí se zánětlivý proces v případě neuropatií a diabetické nohy a nekrózy periférních žil.

Další léčební vlastností magnetických pulzů je analgetický efekt .Analgetický program u pulzního magnetizmu je vyvinut na principu tvorby endorfinů,aby došlo k ústupu bolestí. Je to velmi vítaná vlastnost,protože mnoho lidí s trvalým zdravotním poškozením,trpí právě bolestmi,které velmi zn e příjem ň ují už beztak nižší kvalitu života. Osvědčilo se to při dekubitech,popáleninách,b é rcových vředech .Také pohybový aparát , při artrózách 3.a 4.stupně a např.klient nemůže absolvovat totální endoprotézu z důvodu interních onemocnění.
A Laminine ? P ůsobí na tvorbu endorfinů,které potlačují bolest.
Laminine zmenšuje stres a deprese . Jak? Stimulací tvorby endorfinů a aminokyselin v organizmu.Právě deficit aminokyselin a enzymů má mnoho negativních příznaků: chronická únava,slabá pamě ť a koncentrace,nervozita,stavy úzkosti,strach,bolesti hlavy ,podrážděnost a maniodepresivní stavy. Tahle vlastnost je s magnetoterapií také společná.
Laminine zv y šuje spalování tuků, upravuje metabolizaci tuků,působí proti makulární degeneraci, na glaukom a upravuje mezioční tlak.Stabilizuje hormonální hladinu v organizmu,zvyšuje imunitní systém,opravuje poškozené cévy a jejich elasticitu a pomáhá při kardiovaskulárním onemocnění.optimalizuje hustotu krve a likviduje krevní sraženiny.V podstatě lze říct,že okamžitě pomocí Laminine začne pátrat po poškozených a nemocných místech a podle zjištěného nálezu,se v organizmu aktivují začnou diferencovat kmenové buňky a dochází k regeneraci.Jedná se o buněčnou terapii.
Upravují se trávící procesy,potlačuje acidita organizmu a tím se vlastně předchází rakovině,reguluje poruchy metabolismu.
Tenhle výčet nemocí úžasně komunikuje s nemocemi u kterých se osvědčil léčebný efekt magnetickými pulzy. Zlepšuje o branyschopnost při opakovaných angínách,zánětech průdušek a zahlenění., upravuje hospodaření organizmu s vodou a působí vasodilatačně.
- P ůsobením Laminine se zlepšuje hojení ran,má má protizánětlivý efekt. Také lámavost nehtů a vlasů,stav kůže,exémy,psoriáza,alergie,zlepšení dermatologických a kosmetických vad.Zvýšená tvorba kolagénu dodává mladistvý vzhled a pružnost.


Tento produkt je vhodný pro všechny věkové kategorie a pomáhá nejen v oblasti humánní medicíny,ale i v oblasti veterinární medicíny. Pulzní magnetické přístroje se používají i ve veterinární medicíně.


Jsem magnetoterapeutkou ,která získala mnoho zkušeností s touto léčební metodou.Mám mnoho spokojených pacientů po celé tváři Země .
S touto léčební metodou pracuji pro celosvětovou organizaci alternativní medicíny MAI,která má sídlo v Colombo na Srilanka. Sdružuje 30 000 lékařů a léčitelů ze 163 zemí světa-je to veliká rodina,která se snaží k návratu k alternativním způsobům léčby.Mám tu čest reprezentovat Českou republiku právě s pulzní magnetoterapií.A protože jsem dostala dalšího velikého pomocníka
produkt Laminine,který mi velmi dobře komunikuje s touto léčební metodou,budu na příštím světovém kongresu prezentovat pulzní magnetoterapii společně s Laminine.Jsem moc ráda,že mohu lidem při jejich zdravotních problémech pomoct daleko větší mírou.