Listopad 2016

nápad pro psy

30. listopadu 2016 v 7:00 Mix

Hallelujah

29. listopadu 2016 v 12:59 | Chodúr |  VIDEA

příběh

28. listopadu 2016 v 7:00 Moudra a mezilidské vztahy
Ráda bych se s Vámi podělila o moudrý příběh z knihy Míly Tomášové - Světlo vědomí:
"V jedné zemi žil velmi nešťastný člověk. Byl nešťastný proto, že lidé té země byli vesměs zlí a velmi mu ubližovali. Neměl nikdy chvilky klidu, ani v noci, stále musel myslet na svoje soužení. Když to nemohl již déle snést, vypravil se k jednomu velkému čaroději, aby mu nějak pomohl.
Čaroděj řekl: Nemohu proměnit zlý lid tvé země v dobrý, neboť jsem již stár a do tvé země je daleko, ale učiním tě velkým čarodějem, jako jsem já, a ty sám si pomůžeš.
Dal mu sníst ovoce, po kterém usnul libým spánkem. Člověk se vyspal do růžova, jako nikdy předtím. Když se probudil, viděl, že všichni lidé jsou pojednou dobří a byl šťasten. Nikdo mu neubližoval.
Ale lidé si říkali: Kdopak proměnil toho škarohlída?
A žádný nevěděl, že škarohlíd je teď velkým čarodějem.
Tvoji bližní jsou odpovědí na to, jak k nim přistupujete...."


k zamyšlení

25. listopadu 2016 v 7:00 | John Lennon |  Denně kapka světla

dar

23. listopadu 2016 v 7:00 Denně kapka světla


člověk a příroda

19. listopadu 2016 v 7:00 Moudra a mezilidské vztahy
Civilizovaný člověk se za poslední desetiletí vzdálil od přírody a tím zdeformoval svůj vztah k vnějšímu prostředí-k živým organizmům a všem složkám životního prostředí.Je to člověk,který rozvrací,otravuje a ničí všechny biologické systémy na Zemi.
Informace ve sdělovacích prostředcích o vymírání živočišních a rostlinných druhů,o zamořeném vzduchu či půdě,o znečištění moří , o porušení zemského magnetizmu,nebo o narušení biosféry,jsou smutnou bilancí devastace naší planety.Podepisujeme směnky,které naše děti nebudou moci nikdy zaplatit.Dopustili jsme,aby naše planeta a příroda protrpěla mnoho bezohlednosti,které jí uštědřujeme ve stále větší míře.
Mnozí lidé nadávají na tyto neutěšené poměry,ale nedělají nic pro zlepšení stávajícího stavu,jenom čekají,že to někdo za ně vyřeší.Je jim lhostejné,co se kolem nich děje,oni přece nic špatného nedělají.Mnoho lidí spí opojeno vlastním sobectvím a jejich naprostý morální a duchovní úpadek, z nich dělá jakési otupělé roboty bez citu.Těmto lidem je velmi obtížné vysvětlit,že ke zlepšení současného stavu životního prostředí naší planety,může dojít jen když změní svoje vnitřní postoje ke všemu živému.Příroda přece není nepřítelem,není ani překážkou ve vývoji.Naopak,poskytuje nám vodítka a příklady pro veškeré lidské konání.
Ochrana životního prostředí je věcí nejen ekologů,ale každého jedince,žijícího na Zemi.Tato nádherná planeta je naším domovem,živí nás,léčí nás,obšťastňuje nás.
Někteří lidé nedokážou pochopit,že kromě člověka,se vědomím vyznačují i jiné životní formy.
Například zvířata si velice dobře uvědomují informace,které získávají z univerzálního informačního pole a dokonce je i spracovávají.Nejsou poháněni jen instinktem,oni i cítí,oni i milují.Naše napojení na zvířata může být stejně tak smysluplné,jako spojení s lidmi.Jsou to naši věrní a oddaní přátelé,pomocníci a už jen jejich samotná existence,přináší člověku radost a obohacuje jeho citový život.
Vše v našem životě má hluboký smysl.Například rostlinky,stromy,bylinky.Dávají nám svoje dary v podobě vitaminů,léčivých esencí,plodů.Květy k nám mluví vůní a krásou!
Dokonce i kamínky-minerální svět a jeho majestátní krása byl dán člověku pro radost i pro zdraví.
Proč na jaře,když se všechna příroda probouzí,jakoby ožíval i člověk?Nadšeně obdivuje jak se vše kolem zelená,raší,voní,rozkvétá.Ta krása člověka dojímá a někde v duchu si říká,že musí změnit svůj postoj k přírodě.V takových chvílích jakoby rozmlouvala duše člověka s duší přírodyProjděte se lesem,který na Vás dýchne láskou,klidem a tichem,jakoby jste byl v posvátném chrámu.
Někde hluboko v duši cítíte mocný otisk přírodních sil v sobě.
Posvátnou bázeň uciťoval člověk ještě nedávno,když procházel lány obilí.Obilný klas ve svých semenách zadržuje život."Tak v žáru slunce zraje na poli chléb pro člověka!"
Příroda každého roku vždy znovu svým přebytkem života,který je mnohonásobně větší,než si ponechává k sebezáchovš,učiní vždy krok vpřed tím,že se obětuje vyšší bytosti-člověku-ke své proměně do vyššího bytí.Její oběť je základem našeho života!
Tady dochází ke zjednocení s přírodou.
Člověk se stává oltářem,na němž příroda obětuje své nejušlechtilejší plody a proměňuje je ve světlo jeho vědomí.
A co dělá člověk?
Přestal ctít zákony vyššího smyslu přírody.
Velmi -velmi se vzdálil moderní člověk přírodě a zapomněl na vzájemnou komunikaci,zapomněl jí rozumět.Jestli nezmění svůj vnitřní postoj ke všemu živému,porušuje vesmírný zákon vývoje a bytí.Ztrácí své lidství,i když má lidskou tvář,není vpravdě člověkem stvořeným k obrazu Božímu.
Při pomyšlení,jak zacházíme se vším živým na Zemi,mě od hanby rudnou uši.
Proto píši tady tento článek,abych zalarmovala v lidech vztah a cit k přírodě.
Naše planeta je zrovna takový žijící organizmus,jakým jsme my,lidé.
Naslouchejme ji,pomáhejme ji,mějme v úctě její zákony a možná ji znovu začneme i rozumět!
S láskou všemu Božímu tvorstvu!
Izabela

Zlost

16. listopadu 2016 v 7:00 | Osho |  Moudra a mezilidské vztahy

Osho: Co dělat, když cítíte zlost

Když máte zlost, kněz vám řekne že se nemáte rozčilovat, protože to není správné. A co uděláte? Můžete zlost potlačit, udusit ji, doslova ji spolknout, ale pak pronikne dovnitř, do celého systému. Spolknete zlost a udělají se vám žaludeční vředy a dříve či později budete mít rakovinu. Spolknete zlost a tím vzniknou tisíce problémů, protože zlost je jako jed. Ale co naděláte? Je-li zlost špatná, musíte ji spolknout.
Já ale neříkám, že je zlost špatná. Říkám, že je čirou a krásnou energií.

"Jakmile pocítíte zlost, vnímejte ji vědomě a zjistíte, že se stane zázrak." ~ Osho

Když se ve vás zlost probudí, pozorujte ji a budete žasnout, co se začne dít. Bude to možná největší překvapení ve vašem životě, protože díky bdělé pozornosti náhle sama zmizí. Transformuje se. Změní se v čirou energii, stane se z ní soucítění, odpuštění, láska. Nemusíte nic potlačovat, takže nejste zatíženi jedem.
Už se nerozčilujete a nikomu neubližujete. Jste oba zachráněni, jak vy, tak objekt vaší zlosti. Předtím jste trpěli buď vy, nebo ten druhý.
Chci tím říct, že není nutné aby kdokoliv trpěl. Stačí, abyste byli vnímaví a vědomě pozorovali. Jakmile se dostaví zlost, bdělá pozornost ji pozře. Bdělá pozornost je zlatý klíč.
Prostě se snažte pochopit, co se děje, odkud zlost vychází, kde má kořeny, jak se objevila, jak funguje, jakou má nad vámi moc, jak vás dohání k šílenství. Předtím jste měli zlost a máte ji i teď, ale přibylo k ní cosi nového, prvek pochopení - pak se její kvalita změní.
Postupně zjišťujete, že čím víc chápete, co je zlost, tím méně se zlobíte. A když ji pochopíte úplně, zmizí. Pochopení je jako teplo. Jakmile dosáhne určitého bodu, voda se vypaří.

"Je velmi důležité, aby každý kdo hledá upřímně pravdu, měl na paměti, že od svých věcí nemá utíkat, ale má je poznávat." ~ Osho

Do svého nitra vstupujte bez předsudků a zjistíte, co je zlost. Umožníte ji, ať vám sama odhalí, co vlastně je.
Nevycházejte z žádných předpokladů. Jakmile odhalíte zlost v její úplné nahotě, v její naprosté ošklivosti, a poznáte její spalující oheň a vražedný jed, náhle zjistíte, že jste se od ní oprostili. Zlost zmizela.
A proč se na vás lidé zlobí? Ve skutečnosti se na vás nezlobí, ale bojí se vás. Strach lidi uzavírá. Jejich zlost je v podstatě strach naruby. Pouze člověk plný strachu dokáže rychle vzplát hněvem. Kdyby se nerozčílil, okamžitě byste poznali, že se bojí. Zlost je zástěrka. Když se rozčílí, snaží se vás zastrašit. Než si uvědomíte, že má strach, začnete se sami bát. Chápete tu sprostou psychologii?
Nechce abyste věděli, že se bojí. A tak se snaží vyvolat ve vás strach, protože jen tak bude v klidu. Bojíte se a on už se nebojí - nemusí mít strach z toho, kdo má strach.

"Lidé se snaží oklamat zlostí sami sebe." ~ Osho

A kdykoliv se bojíte a zlobíte vy, snažíte se stejně tak skrýt strach za zlostí, protože strach by vás odhalil. Zlost kolem vás vytváří oponu, za níž se můžete schovat. Pamatujte si, že zlost je vždy strach postavený na hlavu.
z knihy Osho ~ Emoce


čárkový kód

10. listopadu 2016 v 7:00 Mix
Čárkový kód - další odhalení
V prvém článku o čárovém kódu jsem Vám popsal, mnoho skutečností známých o čárovém kódu. Na doplnění bych ještě velice rád popsal následující relevantní data.
Čtečky způsobují problémy nejen "vypálení" pomocí antény (anténou rozuměj čárový kód) do potraviny, ale také jsou neustále vystaveny těmhle problémům vypalování energie do lidského těla, pracovníci a pracovnice na pokladnách. Lidé na kasách jsou neustále unaveni, bez energie a mají dost velké zdravotní problémy. Byly měřeny hormony u žen a bylo zjištěno, že jejich nadledvinky, štítná žláza a jiné orgány jsou tímto ovlivňovány. U mužů byly zjištěny podobné poruchy a hlavně zpomalení spermií. Z tohoto důvodu se většinou v Německu na pokladnách nezaměstnávají mladé dívky na trvalý zaměstnanecký poměr, ale jenom jako výpomoc. Bylo dokázáno, že mnohé ženy nemohly normální cestou otěhotnět. Dokonce i umělá oplodnění byla neúčinná. Ty stejné energie vypálené do potravin při dlouhodobé konzumaci způsobují neplodnost u žen. Podívejte se na statistiky neplodnosti od roku 1980. Je to až nepochopitelné, jakou křivkou vzrostla neplodnost u žen. To stejné se týká reprodukčního systému u mužů, raději ani nemluvě o disfunkcích pohlavního orgánu. Ano, než uvažovat, proč mladý muž má výše popsané problémy, je lepší zajít do apotéky a koupit si viagru nebo jak se všechny ty sajrajty jmenují. Spolknout pilulku a problém je vyřešen. Ne ne, není vyřešen, začíná na sebe nabalovat problémy daleko horší.
V lékárnách v Německu Vám již dlouhou dobu neskenují homeopatika. Vědí, že oskenováním zruší kód homeopatik a pak jsou neúčinná. To se děje asi tak od roku 1999, kdy vyšly poprvé tyto údaje o homeopatii ve známosti. Je známo, že homeopatika se kódují nejlépe do bobulí cukru nebo do vody. Přesně tak se laserem kódují destruktivní data do výrobků, které obsahují cukr, nebo vodu.
Je tedy jasné, že se to týká ovoce, zeleniny, masa, oplatků a čokolád, dokonce i bylinkových čajů. Jednou větou řečeno, naprosto všech potravin.
Minule jsem již hovořil o škodlivosti čárového kódu na vitamíny. Získáváte právě opačně točivé energie a tím tedy dostáváte do těla bezcenné, někdy až nebezpečné látky.
Čárkový kód působí díky své kinetické energii na jakékoliv hmoty a to nejhorší, ovlivňuje psychiku lidí. Rovněž tak některé zakódované energie dle použitého kódu a potraviny způsobují lidem rakovinu.
Přiložil jsem vám fotokopie z jednoho nejmenovaného časopisu, kde Dipl.Ing. Martin Günter, který je nepodplatitelným bojovníkem za pravdu, veškeré mnou popsané, vědecky dokazuje. Vzhledem k tomu, že nemám čas v současné době článek přeložit, přikládám ho v německé originální podobě.
O prvních pokusech s čárkovým kódem ve Švýcarsku, který jsme dělali s dětmi a psychology, jsem Vám psal v prvním článku. Nezmínil jsem se záměrně o dalších zkouškách, které následovaly.
Byl pozván jeden velice známý německý léčitel žijící ve Švýcarsku. Nechci zde jmenovat, protože si to nepřeje. Dozvěděl se od nás o testech, které byly provedeny. Pokusil se rukama a energií, kterou vyléčil mnoho lidí z nevyléčitelných chorob, změnit destruktivní energii vypálenou čárovým kódem do potravin na energii pro tělo konstruktivní. Po mnoha nezdařilých pokusech a měřeních ovlivnění potravin energií, která vycházela z jeho rukou, však vzdal. Konstatoval, že je to nemožné. Dle jeho slov by to dokázal jenom člověk, který umí změnit svýma rukama jedovatost sklenice vody s 0,1g KCN, neboli kyanidu draselného, potasium cyanide, lidově řečeno cyankáli, ve vodu nejedovatou. Není vše tak snadné, jak si někteří lidé myslí. Z tohoto důvodu byl udělán výzkum a byly vyrobeny bioenergeticé rezonátory, které umožňují reaktivaci toxických potravin. O těchto bych se zmínil v nějakém jiném článku.
Přikládám Vám ve fotokopii kompletní popis i s veškerými výpočty, které byly již nezávislými lidmi prověřeny. Máte -li možnosti prostudovat a vypočítat předložené, budu se těšit na Vaše reakce. Nevěřte, sami prověřte.
Každému doporučuji zkratování čárového kódu před příchodem na pokladnu. Bylo uvedeno v prvním článku. Vím, o čem píši. Zúčastnil jsem se mnoha zkoušek a pokusů popsaného tématu a není vhodné brát čárový kód na lehkou váhu. Mnozí se snaží bagatelizovat, já se snažím Vás nabádat a ochránit před ochranitelným.
tomáš marný
Fotka uživatele Izabela Klimová.
Fotka uživatele Izabela Klimová.
Fotka uživatele Izabela Klimová.
Fotka uživatele Izabela Klimová.o nenasycenosti

1. listopadu 2016 v 7:00 | Matka Tereza |  Denně kapka světla