Květen 2016

Rakovina výnosný byznys

31. května 2016 v 7:00 O zdraví a nemoci

Rakovina? Nic jiného než výnosný byznys (1)

3. prosinec 2015
Stává se to častěji, než si dokážete představit, ale je to holá skutečnost - čím dál více lékařů je konečně přistiženo při činu, když porušují Hippokratovu přísahu a podvodně diagnostikují u zdravých pacientů rakovinu jen proto, aby získali peníze z úplatků za nasazení jedovaté chemoterapie. Proč by taky lékaři lhali, když celý rakovinový průmysl je jeden obrovský výmysl od začátku až do konce? Není divu, že společnosti pro boj s rakovinou na celém světě kladou mnohem větší finanční iniciativu v oblasti vývoje chemoterapie a ozařování, než aby měli věnovat své úsilí spíše na prevenci.
Jenže zatímco na prevenci onemocnění se nedají vydělávat peníze, na "léčení" nemocí rozhodně ano. Vzpomeňme případ Farida Fata, prominentního onkokologa z Michiganu, který u před rokem soudu přiznal, že záměrně a neoprávněně diagnostikoval rakovinu naprosto zdravým lidem.
Rovněž přiznal, že jim podával chemoterapeutické léky jen za účelem dosažení zisku. Byli jeho pacienti v šoku? Vsaďte si, že byli. Kdo by taky někdy podezříval lékaře, že by falšoval diagnózu, jen aby z vás vyrazil peníze. Je to nepředstavitelné. Přesto se tak děje s rakovinou a téměř každou nemocí, jelikož tak mohou generovat své příjmy prostřednictvím úplatků a provizí na základě objemu pacientů léčených konkrétními léčivy. Prostě lidé se berou jako zboží.
"Mnozí z těchto bezohledných lékařů jsou jako podnikatelé bez svědomí. Jediným rozdílem je, že mají vaše zdraví a důvěru ve svých rukou, což je velmi nebezpečná kombinace, když se jedná o peníze," řekl lékař Sayed Mohammed, vysloužilý onkolog, který připouští, že tento nebezpečný trend pozoruje více než deset let.
"Je to moje volba," řekl Fata tváří tvář překvapení, když byl uznán vinným z toho, že v průběhu mnoha let ordinoval svým pacientům mnohé "léky". Tak či onak, pronesl i tato slova: "Věděl jsem, že je to z lékařského hlediska zbytečné."
Fata byl obviněn ze zpronevěry 35 miliónů dolarů ze systému veřejného zdravotního pojištění za lékařsky zcela zbytečné onkologické a hematologické procedury. Státní zástupkyně Barbara McQuade tvrdí, že Fata tento systém provozoval od roku 2009 až do současnosti, a to prostřednictvím mnoha svých zdravotnických firem v šesti amerických městech.
Podle ní měl tak podvést 1200 pacientů, čímž získal 62 miliónů z pojištění, zatímco celkově i s doplatky pacientů si naúčtoval 150 miliónů.
Barbara McQuade pro něj požaduje trest na doživotí. Jeho případ hodnotí jako největší z nejneuvěřitelnějších případů podvodů zdravotní péče, kterou kdy její kancelář vyšetřovala. Řekla, že Fata nejenže podvedl stát, ale rovněž - což je typické v takových případech - poškodil pacienty.

Rakovina prostaty je dalším byznysem

Rakovina prostaty je dalším ukázkovým příkladem, kdy lékaři dávají pacientům falešně prognózy, aniž by jim sdělili fakta. Krevní test na prostatu spočívá v hledání specifického antigenu, což je protein produkovaný prostatou. Jeho vysoká hladina je pravděpodobně spojena s rakovinou prostaty. Problém je ale v tom, že tato asociace není vždy správná, a i když je, stále není rakovina prostaty nutně smrtelná - umírá na ni jen asi 3 procenta všech pacientů.
Po testu obvykle následuje jeho potvrzení v podobě biopsie a nasazení "léků", což nakonec může vést k impotenci a inkontinenci. Opakovaní biopsie může způsobit šíření nádorových buněk do rány tvořené jehlou nebo vyplavení rakovinných buněk přímo do krevního řečiště nebo lymfatického systému.
Více než 90% lékařů, kteří podporují léčbu rakoviny prostaty tímto způsobem, si tak generují provizi z každého pacientova ošetření. Dokazují to riskantní a často smrtelné důsledky v dlouhodobém horizontu pro většinu lidí, kteří nechápou, jak se starat o své zdraví, a kteří věří falešným statistikám.

Podpořte prosím tvorbu magazínu Energie života nákupem v eshopu Energie života. Děkujeme.

Desítky rozsáhlých a důkladných studií zkoumaly muže, kterým lékaři diagnostikovali rakovinu prostaty na základě provedené biopsie. Ve více než 97% případů se rakovina buď nikdy nerozšířila mimo pohlavní žlázy, aby tak napáchala další škody v organismu nebo pacient zemřel na něco jiného dlouho předtím. A bez jakéhokoliv důkazu, že by tak došlo v důsledku rozšíření rakoviny právě z prostaty. Ve zbylých 3% případů, kde je rakovina agresivní a pacientovi ubližuje, že rozšířila za hranice možností chirurgické resekce již dlouho před její diagnózou. Těmto mužům by tedy stejně žádná operace nepomohla.
Vzhledem ke slibu Hippokratovy přísahy bychom měli očekávat, že lékař se bude snažit vždy udělat co nejvíce pro zdraví pacienta. Bohužel příliš mnoha lékařům se nedaří udržet zdraví svých pacientů, přestože by to mělo být jejich prioritou. Potřeby zvyšování vlastního ega, pudu sebezáchovy a úsilí o více peněz má často za následek nesprávnou péči a újmu pro pacienta.


vědci a paranormální jevy 1

28. května 2016 v 7:00 Esoterika

Vědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (1)

9. prosinec 2015
Esoteričtí a duchovní učitelé po věky vědí, že naše těla jsou programovatelná jazykem, slovy a myšlenkami. Tento fakt byl nyní vědecky dokázán a vysvětlen. Lidská DNA je biologický internet a v mnoha směrech nadřazený tomu umělému. Nejnovější ruský vědecký výzkum přímo i nepřímo vysvětluje jevy jako jasnozřivost, intuice, spontánní vyléčení a léčení na dálku, afirmační techniky či neobvyklé světlo či aura kolem lidí (zejména duchovních mistrů).
DNA může se dá přeprogramovat slovy a frekvencemi bez nutnosti vyjmutí a nahrazování jednotlivých genů. Pouze 10% naší DNA se využívá k budování proteinů. Je to právě tato skupina DNA, o kterou se nesmírně zajímají západní vědci a tuto zkoumají. Zbylých 90% procent se považuje za odpadní DNA.
Nicméně ruští vědci přesvědčeni, že matka příroda není hloupá. Dali proto dohromady tým lingvistů a genetiků, aby prozkoumali tento tak zvaný odpadní 90% podíl DNA. Jejich nálezy, výsledky a závěry jsou jednoduše revoluční!
Podstatou jejich zjištění je poznatek, že naše DNA je nejen zodpovědná za konstrukci našeho těla, ale také slouží jako úložiště dat a pro komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že genetický kód - a obzvlášť pak ten ve zdánlivě odpadní DNA - se řídí stejnými pravidly jako všechny naše lidské jazyky.
Do této chvíle porovnali pravidla syntaxe (způsob, jakým jsou slova spojována dohromady, aby tvořila fráze a věty), sémantiky (studie o významu jazykových forem) a základní pravidla gramatiky.
Zjistili, že principy stavby naší DNA dodržují regulérní gramatiku a pravidla stejně jako naše jazyky. Proto se lidské jazyky neobjevily náhodou, ale jsou odrazem naší vlastní DNA.
Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Gargajev a jeho kolegové rovněž objevili vibrační chování naší DNA. Ve stručnosti jejich závěr zněl takto: "Živé chromozómy fungují jako holografický počítač s pomocí endogenního laserového záření." To znamená například, že se jim podařilo modulovat určité vzory frekvencí za pomocí laseru podobnému paprsku, který ovlivnil frekvenci DNA a tímto způsobem samotnou genetickou informaci.
Vzhledem k tomu, že základní struktura zásaditých DNA párů a jazyka je totožné konstrukce, žádné dekódování DNA není nutné. Jeden může jednoduše použít slova a věty lidského jazyka. Toto bylo rovněž experimentálně prokázáno.
Živoucí substance DNA (v živé tkáni, nikoliv in vitro) budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky dokonce i na radiové vlny, pokud jsou použity vhodné frekvence (zvuk). Vědecky se tak vysvětluje, proč afirmace, hypnóza a jim podobné techniky mají tak silný efekt na člověka a lidská těla vůbec. Je totiž zcela normální a přirozené pro naši DNA reagovat na jazyk.
Zatímco západní výzkumníci postupují tak, že vyříznou jednotlivé geny z DNA řetězců a vloží je jinam, Rusové nadšeně vytvořili zařízení, které ovlivňuje buněčný metabolismus skrz modulované rádiové a světelné frekvence, čímž opravují genetické defekty.
Ruští vědci dokonce zachytili informační model DNA a přenesli jej na druhý, čímž přeprogramovali buňky dalšího genomu.
A tak například úspěšně transformovali žabí embryo do embryí salamandra jednoduše převáděním informačního vzorce DNA. Tímto způsobem byla celá informace přenesena bez nějakých vedlejších efektů.
Toto představuje neuvěřitelnou, svět transformující revoluci a senzaci: pouhým jednoduchým použitím vibrací (zvukových frekvencí) a jazyka namísto archaického postupu řezání!
Tento experiment ukazuje na ohromnou moc vlnové genetiky, která má samozřejmě větší vliv na tvorbu organizmů než biochemické procesy alkalických sekvencí.
Samozřejmě, že frekvence musí být správná. A to je také důvodem, proč ne každý je v tom stejně úspěšný. Jedinec musí pracovat na svých vnitřních procesech vývoje, aby mohl dosáhnout až k vědomé komunikaci s DNA. To přesně tedy znamená "být vědomý".Maminko

24. května 2016 v 7:00 | Markéta Ireinová |  Moudra a mezilidské vztahy
Maminko ,
přišel jsem k tobě Tě znova obejmout
procítit naše eseje lásky a splynutí
Pochopit a uzdravit naše duše,
spojit se v jedno a být vším.
maminko ,
ne,nespoutávej mě svou emoci rodičovské lásky,
svou pýchou mateřství,
svým lpěním na svém dítěti -nepatřím ti
a přece tě tolik miluji
maminko ,
narodím se, obejmu tě a odejdu ,
ale budu v tobě a ty ve mně .
Neplač ,netrap se -Miluji tě z božské lásky
maminko,
ty to nevidíš -uvidíš ,až zahodíš smutek,
zlobu,lítost,hněv-pak uvidíš tu velkou
lásku ,kterou jsem ti předal
maminko ,
jsem součásti tebe a ty mně
naše cesty jsou jiné-srdce propojená .
Vždy když budeš v lásce -budeme spolu
Miluji Tě maminko
Patří to všem synům a jejím matkámproč ženy opouštějí muže,které milují

22. května 2016 v 7:00 Moudra a mezilidské vztahy
Milí pánové, tento článek píšu hlavně pro Vás, protože se velmi často při práci setkávám se zvláštním, a pro mnohé z nás, těžce pochopitelným fenoménem. Ženy opouští muže, které milují.
Ačkoli se pak cítí mizerně a rve jim to srdce z těla, přesto to udělají. Nejprve seberou kuráž a potom svoje věci a odejdou. Opustí muže, se kterými mají děti, domovy i společné životy.

Proč odcházejí …

Ženy odchází z mnoha důvodů, ale jeden je obzvláště alarmující. Jeden, kterému by měli muži porozumět co nejdřív. Ženy odchází, protože muži nejsou přítomní a pozorní. Takový chlap pořád pracuje, hraje si, baví se a přáteli, sleduje TV, vysedává u počítače, sportuje … seznam je někdy bohužel až moc dlouhý. V jádru to nejsou špatní muži, naopak jsou dobří. Starají se o zajištění rodiny, jsou hodní, jsou dobrými otci. Jenže berou svou ženu jako samozřejmost.

A můžete se pánové zlobit a být rozčílení, nadávat a popírat to. Jen říkám to, co vídám a čeho jsem svědkem při svojí práci. Vaše žena Vám nepatří. Nic Vám nedluží. Vy si jí získáváte. Den za dnem, minutu za minutou. Získáváte si jí právě svou přítomností a živou pozorností.

Co Vaše žena chce …

Vaše žena ji potřebuje cítit. Touží s Vámi mluvit o tom, co je pro ni důležité a cítit, že ji na 100% nasloucháte. Ne jen přikyvovat. Ne ji jen utěšovat. A už vůbec ne jí poučovat, dávat nevyžádané rady a logické argumenty.
Vaše žena Vás potřebuje cítit. Nechce bezmyšlenkovité tápání ani rychlý bezmyšlenkovitý sex. Ona chce cítit Vaši vášeň. Dokáže ji vůbec cítit sami? Dokážete pořádně svou vášeň procítit? Umíte jí ukázat? Nejen vášeň se s ní pomilovat, ale vášeň pro to dýchat, být naživu a zářit. Je to ta nejpřitažlivější věc, kterou máte. Pokud jste jí ztratili, jaký má smysl tady vůbec být? Nevíte, kam se poděla? Najděte ji hned. Pokud se Vám to nepodaří, budete žít cizí život.

Dotkněte se její hloubky …

Pokud si myslíte, že jste se svou ženou plně přítomni, zkuste ji poslouchat. Má Vaše mysl tendenci bloumat? Všímejte si toho. Když se na svou ženu díváte, jak hluboce ji vnímáte? Podívejte se znovu, podívejte se hlouběji. Upřete na ní pohled déle než je obvyklé. Déle než může být komfortní. Až se Vás zeptá, co to děláte, odpovězte: "Dívám se do tebe. Chci se do tebe podívat hlouběji. Jsem zvědavý, kdo jsi. I po všech těch letech chci každý den vědět, co si dělala." Ale řekněte jí to pouze tehdy, pokud tomu věříte a míníte to vážně.
Dotkněte se jí se svou plnou pozorností. Než se se Vaše ruka setká s její kůží, všimněte si pocitu ve vlastním těle. Všimněte si, co se děje, když se dotýkáte. Co cítíte Vy? Zaměřte se na ty nejjemnější pocity a podněty. Řekněte vše, co prožíváte a čeho si všímáte.

Ale já na to nemám čas …

Rozumím pánové, nemáte na tohle čas. Jste zaměstnaní. Zahlcení, unavení, zaneprázdnění. Co takhle 10 minut denně? Dokážete aspoň to? Nemám na mysli jen velké akce, drahé večeře a nákladné dovolené, i když proti tomu nic nemám. ��Myslím 10 minut denně, které budete na 100% věnovat svojí ženě. 10 minut, kdy budete svůj život sdílet jen a pouze s ní. 10 minut, kdy budete naprosto otevřeni bez hodnocení a logických závěrů. Uděláte to pro ni? Uděláte to pro sebe? Vsadím se, že jakmile začnete, už se nikdy nezastavíte. A hlavně se nestanete jedním z řady mužů, které žena opustila, i když je milovala …
Aleš Vavřinec

vědci a DNA podruhé

21. května 2016 v 7:00 Esoterika

Vědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (2)

10. prosinec 2015
Ruští vědci pracují na metodě komunikace s DNA, která nebude závislá na duchovní vyspělosti jedince a bude vždy fungovat, pokud se použije správná frekvence. Nicméně čím více vyvinuté je lidské vědomí (nebo chcete-li probuzené), tím méně je zapotřebí jakéhokoli zařízení - jedinec může dosáhnout výsledků sám. Věda se konečně přestane smát těmto myšlenkám a bude muset potvrdit a vysvětlit výsledky. A tím to všechno rozhodně nekončí.
Ruští vědci rovněž přišli na to, že naše DNA může způsobovat rušivé vzory ve vakuu a tím produkovat zmagnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty k tak zvaným Einstein-Rosen mostům v blízkosti černých děr (tělesa tak hmotná, že je nemůže opustit žádná hmota ani světlo).
Jedná se o tunelová spojení mezi zcela odlišnými oblastmi vesmíru, skrze které se mohou přenášet informace mimo prostor a čas. DNA přitahuje tyto kousky informací a předává je našemu vědomí.
Tento proces hyperkomunikace (telepatie, channelling) je nejefektivnější ve stavu relaxace.
Stres, obavy nebo hyperaktivní intelekt zabraňují v úspěšné hyperkomunikaci nebo se informace zkreslí tak, že budou zcela zkreslené a nepoužitelné. V přírodě byla hyperkomunikace úspěšně aplikována již po milióny let. Dramaticky to dokazuje například organizovaný tok života hmyzu. Modernímu člověku je tento jev znám pouze na jemnější úrovni jako "intuice." Ale pravdou je, že i my lidé můžeme znovu získat tuto schopnost a plně ji využívat.
Vraťme se zpátky ke hmyzu, konkrétně k mravencům. Když je mravenčí královna oddělena od své kolonie, zbývající mravenčí pracovníci budou i nadále zaníceně pokračovat ve stavbě mraveniště. Nicméně pokud je královna zabita, všechna práce v kolonii se zastaví. Žádný mravenec nebude vědět, co by má dělat. Je tedy patrné, že královna předává "stavební plány" dokonce i v případě, že je mimo kolonii, a sice přes vědomí skupiny jednotlivých mravenců. Může být jakkoli daleko, přesto vše bude v mraveništi probíhat tak jak má, dokud je naživu.
U lidí se s hyperkomunikací nejčastěji setkáváme tehdy, když jedinec náhle získá přístup k informacím, které jsou nad rámec jeho znalostních základů. Taková hyperkomunikace je pak vnímána jako inspirace nebo intuice (také jako trance channeling). Italskému skladateli Giuseppe Tartinimu se například jednu noc zdálo, že ďábel si sedl na okraj jeho postele a začal hrát na housle. Následujícího rána byl Tartini schopen zapsat celý hudební kus z předešlé noci přesně z paměti. Toto dílo nazval Ďáblova Trill Sonatou (the Devil's Trill Sonata).
Jednomu 42 letému zdravotnímu bratrovi se léta zdálo o situaci, ve které byl připojen k jakémusi vědomostnímu CD-ROMu. Ověřitelné vědomosti všech možných oborů k němu byly přesměrovány a on si je následujícího rána pamatoval. Zaznamenával takovou záplavu informací, že se mu zdálo, jakoby celá encyklopedie mu byla přenesena během jedné jediné noci. Většina faktů, které získal přes noc, byla nad rámec jeho vědomostí a docházela do takových technických detailů, o kterých neměl ani v nejmenším ponětí. Když se hyperkomunikace objeví, dochází jak v DNA, tak i v člověku k tak zvaným nadpřirozeným jevům.
Ruští vědci ozářili vzorky DNA světlem laseru. Na obrazovce se objevil typický model vlny. Když pak odňali vzorek DNA, vlna nezmizela, ale zůstala. Mnohé řízené experimenty ukázaly, že vzor vlny se zobrazoval na obrazovce, i když se vzorek DNA nacházel na jiném, vzdáleném místě. Znamená to tedy, že energické pole vzorku DNA tam zůstalo, i když se fyzický vzorek nacházel už jinde. Tento efekt je znám pod pojmem efekt fantomu DNA.
Vědci se domnívají, že energie z vnější strany prostoru a času stále protéká aktivovanými červími děrami po odejmutí DNA. Pokud se tyto účinky projevily u lidí, šlo o hyperkomunikaci, přičemž v blízkosti dotyčných osob se objevila nevysvětlitelná elektromagnetická pole.
U elektronických zařízeních jako je třeba digitální diktafon může docházet k rušení a může přestat fungovat na celé hodiny. Když potom elektromagnetické pole pomalu mizí, zařízení začne opět fungovat normálně. Mnoho léčitelů zná tento efekt z vlastní praxe: čím lepší atmosféra a energie, tím více frustrující to může být s nahrávacím zařízením, protože přestanou ve stejnou chvíli pracovat. Často na druhý den běží opět vše normálně.


vědci a DNA

13. května 2016 v 7:00 Esoterika

Vědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (4)

12. prosinec 2015
Zdá se, že DNA je rovněž organickým supravodičem, který může pracovat za normální tělesné teploty, na rozdíl od umělých supravodičů, které vyžadují extrémně nízkých teplot k tomu, aby fungovaly. Krom toho všechny supravodiče jsou schopné shromažďovat světlo a tímto i informaci. To dále vysvětluje, jak může DNA ukládat informace.
Existuje ještě jeden fenomén týkající se DNA a červích děr. Za normálních okolností jsou tyto super malé červí díry velmi nestabilní a jsou udržitelné po dobu pouhého zlomku vteřiny. Za určitých podmínek stabilní červí díry dokáží samy sebe organizovat, což formuje příznačné vakuové oblasti, ve kterých se například gravitace může transformovat v elektřinu.
Vakuové oblasti jsou samozářící koule ionizovaného plynu, který obsahuje značné množství energie. V Rusku se nachází oblasti, ve kterých se tyto zářící koule objevují poměrně často.
Zvídavý pozorovatel na ně pohlédne v úžasu a ptá se sám sebe, co jsou asi zač.
Pamatuji se, jednou jsem si pomyslel: "Ahoj tam nahoře. Pokud jste náhodou UFO, tak se zformujte do trojúhelníku. A najednou se světelné koule začaly pohybovat v trojúhelníku. Nebo vystřelily skrz oblohu jako hokejové puky z nulové rychlosti do extrémně vysoké - a to vše s naprostou tichostí po obloze. Jeden odletěl nemotorně a mě, jako mnoho jiných, napadla myšlenka, že to bylo UFO. Snad přátelská, protože letělo ve formaci trojúhelníku, jen aby mě potěšilo."
Ruští vědci tyto neobvyklé jevy zkoumali a přišli na to, že mohou být naváděny myšlenkou. Bylo zjištěno, že emitují vlny o nízké frekvenci, které rovněž produkuje náš mozek a díky této podobnosti vln jsou schopny reagovat na naše myšlenky. Běžet jim naproti by ale nebyl moc dobrý nápad, protože tyto světelné koule mohou obsahovat obrovské množství energie a jsou schopny mutovat naše geny.
Mnoho duchovních učitelů produkuje podobné viditelné světelné koule nebo sloupce světla v hluboké meditaci nebo během práce s energiemi. Existují duchovní učitelé jako mladý Angličan Ananda. Při rozhovoru s ním se zprvu nejeví nic jako abnormální, ovšem když s ním meditujete nebo komunikujete hyperkomunikací usazeni v křeslech a někdo vás s ním vyfotí, zjistíte, že se na fotce zobrazuje vaše podobizna a v druhém křesle pouze bílý obláček.
V určitých zemských léčivých projektech se projeví na fotografii světelné efekty. Tento jev má zjednodušeně řečeno co do činění s gravitací a antigravitačními silami, které jsou stabilnějšími formami červích děr a projevují hyperkomunikaci s energiemi z částí mimo náš prostor a čas. Dřívější generace, které měli zážitek s hyperkomunikací a viditelným vakuem, byly přesvědčeny, že se jim zjevil anděl. A upřímně, nikdy si nemůžeme být stoprocentně jisti, k jakému druhu vědomí dostaneme při použití hyperkomunikace přístup.
To, že není k dispozici důkaz jejich skutečné existence ještě neznamená, že lidé, kteří se s nimi setkali, trpí všichni halucinacemi. Prostě jsme učinili další velký krok směrem k pochopení naší reality. Oficiální věda má přitom rovněž povědomí o gravitačních anomáliích na Zemi, které přispívají k tvorbě vakuových oblastí. Nedávno se přišlo na anomálie v Rocca di Papa, jižně od Říma. Pokud jej západní vědci nebudou ignorovat a naopak usilovně zkoumat, možná se brzy dozvíme překvapivé informace, že náš svět není tak skutečný, jak se nám na první pohled zdá.vedci a paranormální jevy

7. května 2016 v 7:00 Esoterika

Vědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (3)

11. prosinec 2015
Možná bude pro některé z vás uklidňující fakt, že i když jste možná technicky nešikovní, může to na druhou stranu znamenat, že jste dobří v hyperkomunikaci. Ve své knize Vernetzte Intelligenz, Grazyna Gosar a Franz Bludorf vysvětlují obě strany téže mince . Autoři citují zdroje, díky nimž se předpokládá, že v dřívějších dobách lidé na tom byli podobně jako zvířata: velmi silně spojení se skupinovým vědomím a tím působili jako skupina. Aby se však mohla rozvíjet individualita a zkušenosti, lidé museli na hyperkomunikaci téměř úplně zapomenout.
Nyní, když jsme ve svém individuálním vědomí poměrně stabilní, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí. A sice takovou, ve které docílíme přístupu ke všem informacím prostřednictvím naší DNA, aniž bychom byli nuceni prostřednictvím naší mysli kontrolovat, jak s takovými informacemi vůbec naložit.
V současné době už víme, že stejně tak jako používáme internet, tak i naše DNA načítá potřebná data ze sítě a může navázat kontakt s ostatními účastníky v síti. Léčení na dálku, telepatie nebo dálkové snímání může být proto tímto vysvětleno. Je známo, že některé druhy zvířat s velkým předstihem vědí, kdy se jejich pánové či paničky vrací domů. Tento jev může být osvětlen konceptem skupinového myšlení a hyperkomunikace.
Jakékoliv kolektivní vědomí nemůže být ovšem rozumně používáno po libovolně dlouhou dobu bez výrazné jedinečnosti - bez ní bychom se vrátili do formy zdivočelého primitivního stádového instinktu, který je jednoduše manipulovatelný (přestože se tak paradoxně stále děje, jen bez hyperkomunikace).
Výzkumníci jsou přesvědčeni, že pokud jedinci s plně vyvinutou jedinečností sobě vlastní by opět získali skupinové vědomí, získali by 'jako Bůh' moc tvoření, tedy měnit a utvářet věci na Zemi! A lidstvo kolektivně k takovému druhu skupinového vědomí směřuje!
Polovina právě narozených dětí bude "problémová" ve chvíli, kdy začnou chodit do školy. Systém chce jednotvárně všechny děti zaškatulkovat a dožaduje se adaptace. Ale výrazná individualita těchto dětí je tak silná, že přizpůsobení se systému odmítnou. Stejně tak se nebudou chtít vzdát se své různorodé jedinečnosti. Spolu s tím bude na svět přicházet stále více jasnovidných dětí. Něco v těch dětech bude tíhnout ke skupinovému vědomí nového druhu a již nebude možné to potlačit.
Je pravidlem, že například počasí je velmi obtížné ovlivnit pouze jediným, samotným jedincem (byť jsou známy tyto případy z lidské historie, skeptici prominou). Nicméně může být ovlivněn skupinovým vědomím, což není žádnou novinkou pro některé na Zemi žijící kmeny.
Počasí bývá silně ovlivněno zemskou rezonanční frekvencí (tzv. Schumannovou frekvencí). Nicméně stejné frekvence produkuje i náš mozek. Když skupina více lidí synchronizuje své myšlení nebo když jiní výrazní jedinci (duchovní mistři například) soustředí své myšlenky, pak není žádným překvapením, že ovlivní i počasí.
Civilizace nynější moderní doby, která by vyvíjela skupinové vědomí, by neměla problémy s nedostatkem energie a ani se životním prostředím, protože kdyby se užila moc vědomí a duševní síly sjednocené civilizace, toto lidstvo by tímto přirozeným důsledkem mělo plnou kontrolu nad energiemi své domovské planety.
Když se velké množství lidí sjednotí k vyššímu záměru v meditaci za mír - tendence potenciálního násilí se rozpouští.

nádherné nebe

4. května 2016 v 7:00 | nádherné nebe |  Nebe a mraky


Speal softly love

1. května 2016 v 13:52