posvátné srdce

23. února 2016 v 7:00 | fb |  O zdraví a nemoci
Uvnitř srdce existuje místo,které je skutečným fyzickým místem a které je středem našich těl.Je to místo,které se utváří jako první když jsme zplozeni a roste do úplného,plně funkčního srdce.

Takhle to musí být,protože výživné látky jsou odtud produkovány a rozváděny ven k vytvoření krevních buněk,neurocest a přenosu hormonů,neurochemikálií a elektrických signálů k vytvoření zbytku těla a mozku.

Uvnitř tohoto malého místa je další,důležitější prostor,který není fyzický.Je to opravdové epicentrum veškerého stvoření - ze středu vesmíru,ke spirituálním sférám ráje a našim dveřím k Bohu a plně doslova k našim Vyšším spirituálním Já. Prostřednictvím jazyka propojuje toto posvátné místo srdce s epifýzou a toto spojení nám umožňuje přístup do našich opravdových domovů,do kterých se snažíme vstoupit prostřednictvím našich snů.Toto místo v srdci je plné světla které obsahuje energetický podpis našich nejzákladnějších spirituálních já a je světlem nejčistším. Toto světlo je naprosto nepodplatitelné,protože je to zcela skutečný Zdroj veškerého života a všeho co je. Je to jednoduše zkvantovaná (zredukovaná k základní) forma a neexistuje rozdíl mezi Ní a Bohem.

Toto je to, co znamená věta v písmu svatém "Bůh je uvnitř." Toto je přímo jádro věci - je to fakt. Není to pohádka.

Ačkoliv srdce může během života onemocnět díky životnímu stylu,stravovacím návykům a (nejdůležitěji) emočním stavům, ze všech onemocnění rakovina jenzřídka vstoupí do srdce a téměř nikdy tam nevzniká.

Důvodem je, že rakovina je antitezí života samotného a je pro ni jednoduše nemožné tvořit se uvnitř tohoto posvátného místa. Protože srdce roste a je vyživováno z posvátnosti a je nejbližší blízkostí tohoto posvátného místa, je nejméně pravděpodobné aby se zde rozvinula rakovina.------------

There is a place inside the heart, which is an actual physical location that is the center of our bodies. It's the place that first forms when we are conceived and grows into a complete, fully functioning heart. It has to be this way because from there, nutrients must be produced and carried out to create blood cells, neuropathways and to transfer hormones, neurchemicals and electrical signals to make up the rest of the body and brain.

Inside this tiny place, is another, more fundamental space that is not physical. It is the true epi-center of all of creation. From the center of the universe, to the spiritual realms of heaven, it's our doorway to God and quite literally to our Highest spiritual Selves. This sacred space, connects the heart through the tongue and into the pineal gland and this connection allows us access to our true home that we tend to access mostly through dreams. This space in the heart is full of light that contains the energy signature of our most basic spiritual selves and it is the purest of all light. This light is ultimately incorruptible because it is quite literally the Source of all life and all that is. It's simply a quantized (reduced to a fundamental) form and there is absolutely no difference between It and God.

This is what is meant in the scriptures when we read "God is within." This is a straight to the point - fact. It is not a story-tale.
Although the heart can develop sickness through lifestyle, eating habits and (most important) negative emotional states, cancer is the rarest of diseases to enter the heart and it almost never is produced there. The reason for this, is that cancer is the antithesis of life itself and it is simply an impossibility for it to form inside this sacred space. Since the heart grows and is sustained from the sacred and it's the closest in proximity to this sacred space, it is the least likely to develop cancer.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 dadainka | Web | 24. února 2016 v 22:39 | Reagovat

Moc zajímavé.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama