Srpen 2015


usínání

29. srpna 2015 v 9:21 Mix

Bože tohle jsi chtěl?

28. srpna 2015 v 11:16 | Zagorová a Bartoška |  Moudra a mezilidské vztahy


kapka

26. srpna 2015 v 7:00 Mix

Jak na popáleniny

24. srpna 2015 v 7:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci

Od hasičů - jak na popáleniny
Jak ošetřit popáleniny spáleniny NA KŮŽI zázračná léčba na popáleniny: Pamatuj si tento způsob léčení popálenin, který je zařazen do kurzu pro hasiče. První pomoc se skládá: - postříkáš studenou vodou popálené části, dokud se tam teplota nesníží, a zastaví další pálení kůži. Potom potřeš popáleninu vaječnými bílky. Jedna žena si spálila velkou část ruky vroucí vodou. Navzdory bolesti pustila si studenou vodu na ruku. Pak oddělila bílky a žloutky, trošku pošlehala bílky a ponořila si do toho ruku. Bílky pak vyschly, a tak vytvořily obrannou vrstvu. Později se dozvěděla, že v aječný bílek je přirozený kolagen.
Žena pokračovala během další hodiny - přidávala další vrstvy vyšlehaného vaječného bílku. Odpoledne necítila žádnou bolest a následující den prakticky nebyla stopa po spálenině. O 10 dní později - žádná stopa nezůstala a její pokožka měla normální barvu. Spálená část byla úplně regenerována díky kolagenu -vaječný bílek - placenta plná vitamínů. Odešli dále, tato informace se může hodit komukoliv.

sovy

23. srpna 2015 v 7:00 | emailová pošta |  SovičkyAmerická hymna

16. srpna 2015 v 7:00 Barack Obama


Oh, say! can you see by the dawn's early light
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming;
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there:
Oh, say! does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

On the shore, dimly seen through the mists of the deep,
Where the foe's haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o'er the towering steep,
As it fitfully blows, half conceals, half discloses?
Now it catches the gleam of the morning's first beam,
In fully glory reflected now shines in the stream:
'Tis the star-spangled banner! Oh, long may it wave
O'er the land of the free and the home of the brave!

And where is that band who so vauntingly swore
That the havoc of war and the battle's confusion
A home and a country should leave us no more?
Their blood has washed out their foul footsteps' pollution!
No refuge could save the hireling and slave
From the terror of flight or the gloom of the grave:
And the star-spangled banner in triumph doth wave
O'er the land of the free and the home of the brave.

Oh, thus be it ever, when freemen shall stand
Between their loved home and the war's desolation!
Blest with victory and peace, may the heaven-rescued land
Praise the Power that hath made and preserved us a nation!
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto: "In God is our trust":
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave.


Ach, řekni! jestli vidíš ve světle časného úsvitu,
co jsme tak hrdě oslavovali v poslední záři soumraku;
čí široké pruhy a jasné hvězdy, jež v nebezpečném boji
nad hradbami jsme sledovali udatně vlát?
A čí rudě zářící rakety, čí bomby vybuchující ve vzduchu
po nocích dokazovali, že naše vlajka tam ještě byla:
Ach, řekni! jestli hvězdami-posetý prapor ještě vlaje
nad zemí svobodných a nad domovem těch statečných?

Na břehu, z hlubin zastřeném mlžnými závoji,
Kde nepřítel je povýšený hostitel, který odpovídá děsivým tichem,
co je to, co vítr, přes tyčící se sráze,
vrtkavě odvane, napůl skryje, napůl odhalí?
Nyní to chytá zář prvních paprsků ranních,
V plném odlesku slávy, teď svítí v pruhu:
Tento Hvězdo-třpytný prapor! Ach, ať dlouho vlaje
nad zemí svobodných a nad domovem těch statečných!

A kde je ta banda těch, co tak chvástavě odpřísáhli,
že spoušť války a zmatek bitvy,
bude to jediné, co nám z domova a země zbude?
Jejich krev smyla faleš jejich špinavých kroků!
Žádný úkryt nemohl ochránit žoldáky, či nevolníky
Z děsů náletů, nebo z příšeří hrobu:
A hvězdami-posázený prapor vítězně vlál
nad zemí svobodných a nad domovem těch statečných.

Ach, tak ať je to tak vždy, pokud se svobodní občané musí postavit
mezi jejich milovaný domov a zoufalství války!
Blahoslavená vítězstvím a mírem, může Nebesy-zachráněná zem
chválit Sílu, která z nás vytvořila a vychovala nás v národ!
Pak musíme dobývat, když budeme muset,
A toto ať je naše motto: "V Boha je naše důvěra":
A hvězdami-posázený prapor vítězně bude vlát
nad zemí svobodných a nad domovem těch statečných.


krásný večer

14. srpna 2015 v 13:00 Mix
Voda,aspirin a infarkt

11. srpna 2015 v 7:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemociKolik lidí znáš, kteří říkají, že nechtějí pít před spaním, protože budoumuset vstávat v noci.
Proč lidé potřebují močit v noční době?

Odpověď:Gravitace zadržuje vodu v dolní části těla, když jste ve vzpřímené
poloze (nohy otékají). V posteli je spodní část těla (nohy, atd) v úrovni
s ledvinami, ledviny odstraní vodu, protože je to jednodušší.

Vodu potřebujeme na vypláchnutí toxinu z těla.

Správný čas kdy pít vodu ... Velmi důležité. Od srdečního specialisty!

Pití vody v určitém čase maximalizuje jeho účinnost na na tělo

2 sklenice vody po probuzení - pomáhají aktivovat vnitřní orgány

1 sklenice vody 30 minut před jídlem -napomáhá trávení
1 sklenice vody před koupáním - pomáhá snižovat krevní tlak
1 sklenice vody před spaním - zabraňuje mrtvici nebo infarktu

Mohu také dodat, ... můj lékař mi řekl,že voda
před spaním také pomůže zabránit nočním křečím nohou.


Většina infarktů je mezi 6 hodinou ráno a polednem

Infarkt během noci, kdy by srdce mělo být nejvíce v klidu znamená, že se
něco neobvyklého stalo. Somers a jeho kolegové pracují na tom deset let a
dokázali, že spánková apnoe je na vině (porucha spánku, porucha dýchání).

1. Pokud berete aspirin jednou denně,vezměte si ho na noc.
Důvod: Aspirin má 24 hodin "half-life"; Aspirin bude nejsilnější v
časných ranních hodinách -ve vašem systému.
2. Aspirin vydrží opravdu dlouho v lékárničce (když zestárne, tak voní jako
ocet).

Prosím,čtěte dál ...
Něco, co můžeme udělat, pomoci sami sobě - je dobré vědět. Bayer dělá
krystaly aspirinu co se okamžitě rozpustí na jazyku.
Pracují mnohem rychleji než tablety.

Proč mít Aspirin u postele? Je to o infarktu.

Existují i jiné příznaky srdečního infarktu, kromě bolesti na levé paži.
Člověk si musí také uvědomit intenzivní bolest na hrudi, stejně jako
nevolnost a hodně pocení. Mohou být i menší příznaky, žádná bolest v hrudi
v průběhu infarktu.

Většina lidí (60%), kteří měli infarkt během spánku se neprobudili.

Pokud nastane bolest na hrudi, může vás to probudit z hlubokého spánku.
Pokud k tomu dojde, okamžitě rozpustit dva aspiriny v puse a spolknout s
trochou vody.

Potom: - Zavolej pohotovost nebo souseda nebo člena jeho rodiny, která žije
v těsné blízkosti.- Řekněte "infarkt!"
Řekněme, že jste si vzali dva aspiriny.

Posaďte se na židli nebo pohovku u
předních dveří a čekejte na pomoc ...neuléhejte!!

Kardiolog uvedl, že v případě, že každý člověk po obdržení tohoto e-mailu,
odešle zprávu 10 lidem, mohl by pravděpodobně jednomu z nich zachránit
život!

"Život je jednorázový dar"

Ustav experimentalnej mediciny UPJS LF
Tr. SNP 1
040 11 Kosice

4 letá práce

9. srpna 2015 v 7:00 | xx |  Mix

děti

7. srpna 2015 v 15:03 Mix


Kočičky

2. srpna 2015 v 9:30 Kočičky


Seattle

1. srpna 2015 v 7:00 Krásy Země