Únor 2015

květinové bonsai

28. února 2015 v 7:00 | emailová pošta |  Květiny
transformace

26. února 2015 v 7:00 Esoterika

Astronaut Chris Hadfield

21. února 2015 v 17:03 Moudra a mezilidské vztahy


An Astronaut's Guide to Life on Earth

Před několika dny jsem objevila nádhernou knihu.
Původně jsem myslela,že ji podaruji některému z mých
přátel.Myslela jsem totiž,že je to spíš "mužská" záležitost.
Když jsem se do ní začetla,byla jsem ohromena obsahem
této knihy.Poutavým způsobem popisuje astronaut
Chris Hadfield své roky studií,získávání zkušeností,trénování na
vesmírné podmínky i samotný obraz života na ISS.
Cílevědomý,rozvážný a moudrý člověk!
Mise kosmonautů posouvá hranice poznání.
Děkuji za nádherné zážitky při čtení této knihy a
přeji jeho autoru zdraví,tvůrčí schopnosti a spokojený
život zde na naší zemi.bůh Vás ochraňuj.
Izabela
hezké...

21. února 2015 v 7:00 Mix

buddha

18. února 2015 v 7:00 Esoterika


Prezident Zeman v Holovousích

14. února 2015 v 7:00 | a.lorenčikova |  Mix

zeleninové aranžmá

8. února 2015 v 7:00 | emailová pošta |  Plody Země

Rozkvetlý komín v České Skalici

6. února 2015 v 7:00 | www.rozkvetlykomin.cz |  Mix


Pro nebývalý zájem o Rozkvetlý komín v roce 2013 jsme se rozhodli v projektu i nadále pokračovat. Již v minulém týdnu jsme připravili osázené truhlíky a tým horolezců je začal postupně zavěšovat na komín. Ani nepřízeň počasí je nezastavila a již v pátek byl na komín umístěn poslední truhlík. Oproti minulému roku jsme přidali počet řad a zmenšili mezi nimi rozteče. Chtěli bychom, aby se podařilo to, co se v minulém roce nepovedlo. Spojit jednotlivé řady mezi sebou a vytvořit kompaktní závěs v celé délce komínu. Nově vzniklo 34 řad s celkem 355 ks truhlíků. Je to až k neuvěření, jak velké množství rostlin bude v tomto roce na komíně. Magických 1065 ks surfínií! Pokud se nám podaří spojit jednotlivé převisy mezi sebou, získáme komín, který bude mnohem kontrastnější a zářivější než ten v minulém roce. Jeho bílo-fialová pruhovaná šála bude svítit do širokého okolí a doufejme, že přiláká i davy návštěvníků. Stále platí, že AGRO CS je lídrem, který přichází s jedinečnými projekty a rád se pochlubí s výsledky své dobré práce. Chce potvrdit fakt, že jeho výrobky patří mezi ty nejkvalitnější a že pomocí substrátů, hnojiv a přírodního dopingu z AGRO CS jsou surfínie schopné kvést i na komíně. Sázíme na tradici, jedinečnost a úchvatnou podívanou, která nemá v Evropě obdoby.Kolektivní vzestup do 5D v rpce 2015

4. února 2015 v 7:00 | osud.cz |  Esoterika

Jednou za tisíce let, možná desetitisíce, statisíce let .....je takovápříležitost.

Dle mnoha pramenů - ve hře je příliš hodně (!!!) Uvědomme si, že pokud se Země (Gája) výrazně posune svými vibracemi, tak lidskébytosti, které zůstanou tvrdohlavě stát na místě .... se tu zřejměneudrží...Pregnantní výraz pro tento pohyb je "kultivace".


Jak bude probíhat kolektivní vzestup do 5D v roce2015


V roce 2015 vybuduje první vlna lidí, jimž se zdařil vzestup, most pro ostatní. Bude to rok plný vítězství i porážek, a to přímo do extrému. Bariéra mezi dimenzemi, dříve prakticky neprostupná, se pod tlakem množství lidí, kteří převibrovávají do 5D bortí; cesta se uvolňuje. Jen pozor na astrální sféry čtvrté dimenze: vstoupíme-li do nich se strachem, vytvoříme si vlastní peklo.


Země už v páté dimenzi existuje. Díky "urychlování"přibližně jedna třetina lidí tuto frekvenci ukotví do naší reality do konce roku2015.

Tak jako jsou lidé multidimenzionální bytosti, existuje i planeta sama v mnoha dimenzích zároveň. To, co budeme prožívat, závisí na tom, kam v každý daný moment nasměrujeme své vědomí. Planeta se rozhodla ukončit existenci v extrémní negativní polaritě a postupně se přesunuje do zkušenosti pozitivní polarity uvnitř všech dimenzí.Tím lidstvo získalo příležitost následovat ji do zkušenosti páté dimenze.

Jelikož jsme všichni spojeni, vyžaduje přesun k jinému typu vědomí kolektivní záměr. Od počátku harmonického sbližování v roce 1987 přes kontrolní stanoviště 21.12.2012 se věnujeme tomu, že na základě kolektivního záměru dostat se z tohoto pokřiveného časového proudu oddělenosti měníme jednu časovou linii na jinou, jejímž základem je harmonická vibrace lásky. V prosinci roku 2012 lidstvo ukotvilo do planety novou,pozitivní časovou linii. Ta bude dostupná těm, kdo se vědomě rozhodli přivést ji během nadcházejících let do skutečnosti.

Současná polarita se na této planetě stala extrémní - cílem je jemně dotlačit lidstvo k tomu, aby přijalo novou. Tato extrémní polarita vedla u mnoha lidí k okamžiku prohlédnutí, kdy se zdánlivě na chvíli dostali mimo čas, aby se mohli zamyslet nad tím, co už nechtějí dále prožívat. To vedlo v roce 2013 k velkým změnám v životech mnoha lidí. Vznikl tak prostor, aby se v jejich tělech usadily energie o vyšších vibracích, které lze tudíž ukotvit do planety.

Počátek roku 2014 byl pro probuzené a vědomé obdobím oddechu po smršti z roku 2013, ale pročišťování planety ani tehdy neskončilo. Po krátké pauze opět začaly vlny energie zmítat polem kolektivního lidského vědomí a ti, kteří se na ně dokázali naladit, se byli ještě více schopni spojit se svým vyšším já,a zjišťovat tak, co je ještě nutné udělat k tomu, aby mohlo pokračovat manifestování nové reality.

MattKahn tomu říká první vlna vzestupu.

Podle mnoha informačních zdrojů včetně vzestoupivších první vlny bude rok 2015 velmi důležitým rokem začleňování energií páté dimenze do lidské zkušenosti, čímž vznikne most pro budoucí vlny lidí vzestupujících k vyššímu vědomí. Nadále budeme svědky toho, že se lidé budou houfně probouzet, protože koule už se začala valit z kopce dolů a už ji nelze zastavit.

V této době ještě nejsou všichni lidé schopni přesunout své vědomí skrz astrální sféry čtvrté dimenze na frekvenci páté dimenze. Většina lidí na planetě zakouší energie založené na strachu, jejž na nás uvaluje sociální programování a astrální entity čtvrté dimenze, které se pokoušejí udržet si na dosah tolik lidí, kolik jen bude možné. Když si s sebou lidé do astrální sféry přinesou strach, budou se v jejich realitě manifestovat ty nejhorší noční můry a jejich existenci schvátí peklo ve své pravověrné podobě.

Protože první vlna vzestoupivších pracovala na uvolňování svých energií založených na strachu, budou nakonec schopni přístupu do reality páté dimenze i přesunů tam a zpět mezi dimenzemi. Bariéra mezi frekvencemi bývala v minulosti prakticky neprostupná, ale svobodné rozhodnutí mnoha lidí dostat se z této reality ji značně narušilo. Ti, kdo tuto bariéru prolomí,budou muset praktikovat schopnost vytvořit novou realitu.

S tím, jak se bude čím dál víc lidí probouzet a pracovat na uvolňování svých energií strachu, bude vzrůstat jejich vibrace a schopnost naladit se na frekvence čtvrté a páté dimenze. Jak se budou zástupy lidí probouzet a činit rozhodnutí opustit negativní polaritu třeti dimenzionální reality, dojde k všeobecnému urychlení - exponenciálnímu nárůstu počtu probuzených, kteří budou přitahováni k vyšším frekvencím.

Zatímco se rok 2015 zapíše do historie jako rok, kdy vzestoupivší první vlny dokončí most a přejdou po něm řeku, bude to také těžké období pro ty,kdo budou horko těžko hledat smysl života a rozhodovat se, zda se přidají k probuzeným, nebo zda dokončí svůj život ve starém paradigmatu a dají si další pokus v dalším životě někde jinde. Starý program pozemského života se postupně rozptýlí, až se větší část lidského kolektivního vědomí rozhodne opustit jej.

Rok 2016 bude znamenat více práce: první vlna vzestoupivších bude praktikovat tvoření realit a učit ostatní, jak se přizpůsobit poté, co překonají most. Nikdo není lepší proto, že se na druhou stranu dostal dříve,stejně jako dítě, které vyhrálo školní závod, není o nic lepší než ostatní.Vlastně jsme všichni už v 5. dimenzi byli a existujeme tam v "bezčasí", ale musíme si vzpomenout, jak fungovat v nových energiích, abychom správně používali svou sílu tvořit pro zdokonalení lidstva.

Protože jsme multidimenzionální bytosti, budou první vzestoupivší pokračovat v pohybu směrem od hustě polarizovaných realit a v nacházení cest zpět k našemu Stvořiteli - cest, které byly dříve zarostlé hustou vegetací. Čím více lidí bude takto na čele pracovat ve prospěch celého lidského společenství, tím rychleji budeme moci jít"domů". Až se vrátíme domů, bude tato zkušenost za námi a my vyzrajeme ve vědomí fungující jako jedna stvořitelská bytost, která bude milujícím způsobem prožívat zkušenost věčného života.

V souhrnu bude rok 2015 hořkosladké vítězství, do extrému plné triumfů i porážek. Bude to vydařená party pro ty, kdo se naučí manifestovat nové reality a čiré peklo pro ty, kdo se rozhodnou, že se k té party nepřipojí.

Co se bude na Zemi dít v letech následujících po roce 2016, bude záležet na stvořitelích v lidských tělech, kteří hrají hru života. Učiňme záměr,aby ti, kdo si vyberou nový způsob lidské fyzické zkušenosti na Zemi,realizovali své rozhodnutí se silou lásky a soucitu, což lidstvo urychleně katapultuje na novou cestu svrchovaného života.


Osud.cz

5 kroků překonání strachu

3. února 2015 v 7:00 | Jan Patrman |  Moudra a mezilidské vztahy

1. Nenechte se odradit svým strachem

Nenechte se odradit svým strachem a udělejte tak svůj první krok k odvaze. Odvaha neznamená nebojácnost. Odvaha znamená jít navzdory svému velkému strachu do neznáma. A v tom je velký rozdíl. Člověk, který nepociťuje žádný strach, je považován za blázna. Člověk, který svůj strach poslouchá a který ho nechá určovat pravidla, je zbabělec. Člověk, který se však pustí do neznáma a svůj strach přemůže, je člověk odvážný. Tím, jak se budete snažit čelit svému strachu a postupně zdolávat různé výzvy neznáma, poroste pocit vaší vnitřní hodnoty.

2. Vytrvejte. Nevzdávejte se v nesnázích!

Odvaha znamená nebát se podstoupit riziko, jelikož měníte věci, které dobře znáte, za věci zcela neznámé, vaše pohodlí za chvíle riskantní. Dopředu nikdy nevíte, jak daná věc dopadne. Nevíte, zda to dokážete, či nikoliv. Odvaha nemusí být vždy "hlučná", někdy to může být jen slabý hlásek, který vám říká, ať to zkusíte další den znovu a znovu. Nevzdávejte se, vydržte. Jen odvážní dokáží vytrvat i v nesnázích!

3. Jděte za hlasem svého srdce

Cesta srdce je i cestou odvahy. Pokud se tedy budete řídit svým srdcem, nikoliv svou hlavou, stanete se odvážnými. Hlava je plná především toho, co již znáte. Hlava je vychytralá. Hlava se řídí většinou logikou a snaží se vás uchovat v bezpečí. A tak je to v pořádku. Ale srdce je připravené riskovat. Lidé, kteří se řídí POUZE tím, co je správné, nic vzrušujícího nezažijí. Udusí v sobě totiž všechnu touhu a vášeň, nepustí se do žádné zásadní změny, jelikož předem ví, že to není rozumné či že to nemá perspektivu. Odvážit se znamená ztratit aspoň na okamžik pevný základ pod nohama. Neodvážit se, znamená ztratit sám sebe!

4. Nebojte se opustit bezpečí, riskujte!

Odvahu nepotřebujete jen ve chvíli, kdy chcete zažít nějaké dobrodružství. Odvahu potřebujete i na běžná životní rozhodnutí. Odvaha je zapotřebí i ve chvílích, kdy se hodláte osamostatnit a postavit se po škole na své vlastní nohy. Odvahu je potřeba mít i v době, kdy se rozhodujete, jak naložíte se svým partnerským vztahem, nebo při změně svého zaměstnání. Odvahu potřebujete i k tomu, abyste nechali své vlastní děti dělat věci, které ony dělat chtějí. Odvaha je zapotřebí ke všemu, kdy musíte opustit bezpečný prostor, v němž žijete, když musíte učinit nějaké důležité rozhodnutí nebo když chcete zažít něco dosud nepoznaného.

5. Podporujte to, o čem si myslíte, že je správné

Pokud totiž začnete podporovat dobro, ostatní se k vám zajisté přidají. Postavit se zlu bývá totiž někdy významnější, než nad zlem zvítězit. A když s dobrem někdo začne, ostatní se už jistě přidají.


obyčejná cibule

1. února 2015 v 13:00 | emailová pošta |  zelená lékárna

Mne kolem cibule snad nic nepřekvapí. Už léta totiž běžně používáma šířím recept stařenky z Vidče. Do hrnku na kafe půlku větší, nebo jednu celou menší, ale rovněžna půlky rozkrojenou cibuli zalít čistou vařicí vodou.Po cca čtvrthodině ji z toho "přelivu" můžeme vyndat a až voda trochu vychladne, po troškách, třeba i 2-3 hodiny v jednom kuseho budeme moci vlažný bez obav popíjet. Má totiž celkem příjemnou chuť a prakticky žádný zápach. Úžasně rychle to vyspraví už chycené nosní sliznice i průdušky, zmírní rýmu, zlepší dýchaní. Urychlí ale i vyléčení případného zánětu hlasivek. Ale pozor, žádný med, žádný cukr, žadné další ohřívání či vaření. Pít vždy jen a jen vlažný, čerstvý, tedy právě zchladlý přeliv a nic dalšího do něho už nepřidávat. Až po letech jsem se se zadostiučiněním dočetl, že vědci zkoumající silice cibule zjistili, že po jejím rozkrojeni nalezli jejich změřitelné stopy ještě i za 10 cm cihlovou zdi. Mluví to jasně o její výjimečné agresivitě, ale asi i o celkové síle a účinnosti pronikat úplně vším. Hlavně však, zkuste i vy bez obav recept naší staré bylinářky z Vidče. Je jí už přes 100 let...

Celine Tam 5 let

1. února 2015 v 7:00 | talent of China |  VIDEA