Listopad 2014

pěkné

28. listopadu 2014 v 7:00 | Mary Ann 4 roky |  Moudra a mezilidské vztahy

Láska je,když vám vaše stěně
olíže celý obličej i přesto,
že jste ho nechali doma samotné celý den.


Tuesday´s Gone

27. listopadu 2014 v 7:00 | Lynyrd Skynyrd |  VIDEA


Tuesday's Gone - text, překladTrain roll on, on down the line,
Won't you please take me far away?
Now I feel the wind blow outside my door,
Means I'm leaving my woman behind.
Tuesday's gone with the wind.
My woman's gone with the wind.

And I don't know where I'm going.
I just want to be left alone.
Well, when this train ends I'll try again,
But I'm leaving my woman at home.

(chorus)
Tuesday's gone with the wind.
Tuesday's gone with the wind.
Tuesday's gone with the wind.
My woman's gone with the wind.

Train roll on many miles from my home,
See, I'm riding my blues away.
Tuesday, you see, she had to be free
But somehow I've got to carry on.


Vlak si to uhání po kolejích,
Vezmeš mne prosím hodně daleko?
Cítím jak vítr vane za dveřmi,
To znamená, že odjíždím a nechávám tu svou ženu.
Úterý je pryč jako vítr.
Moje žena je pryč jako vítr.

Nevím kam mířím,
Prostě potřebuji být sám.
A když ten vlak zastaví, zkusím to znovu,
ale opouštím svou ženu a nechávám jí doma.

(refrén)
Úterý je pryč jako vítr.
Úterý je pryč jako vítr.
Úterý je pryč jako vítr.
Moje žena je pryč jako vítr.

Ten vlak už je spoustu mil od mého domova,
Podívej, jízdou se zbavuju svého smutku.
Úterý, víš, musela získat svobodu.
A já se musím dál nějak protloukat.dokola

26. listopadu 2014 v 7:00 | emailová pošta |  Kočičky

zimní dny

25. listopadu 2014 v 7:00 | kotanec.cz |  Zimní království

pravdivé

24. listopadu 2014 v 7:00 | Buddha |  Moudra a mezilidské vztahy

Malárie

23. listopadu 2014 v 7:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci

Malárie

malárie

Co je malárie


Malárie patří mezi horečnaté široce rozšířené tropické nemoci. Je přenášena komáry a moskyty. Původcem onemocnění je parazitický prvok Plasmodium (česky zimnička). Paraziti napadají člověka většinou v noci, za setmění nebo za rozbřesku.

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace se ročně vyskytuje 300 - 500 miliónů případů malárie a více než 1 milión infikovaných na ni každý rok umírá.

Malárie příznaky nemoci


Inkubační doba je 6 - 30 dní, u některých forem malárie se může onemocnění projevit až po několika měsících či letech. Hlavním symptomem nákazy je horečka. Onemocnění se proto zpočátku jeví jako chřipka s bolestmi hlavy, končetin nebo zvracením. Typický cyklický záchvat trvá několik hodin. Nemoc propukne celkovou vyčerpaností, pocitem chladu a třesavkou. Nemocný má bolesti hlavy, v zádech a končetinách, hučí mu v uších, zvrací, drkotá zuby. Je neklidný, vzrušený, někdy také dezorientovaný. Po horečnatém stádiu záchvatu, který podle druhu malárie trvá 2 - 6 hodin, kdy horečka dosáhne až k 41 °C, následuje pokles teploty, silné pocení a částečný pocit úlevy. Podle původce nákazy rozeznáváme čtyři druhy malárie (Plasmodium vivax a ovale vyvolávají tzv. terciánu, Plasmodiu malariae tzv. kvartánu a Plasmodium falciparum tzv. malárii tropickou, která má nejzávažnější průběh). Tropická malárie (jinak tropika) se do lidského těla dostává kousnutím samičky komára rodu Anopheles. Jednotlivé záchvaty tropické nemoci se opakují po 24 - 36 hodinách. Při absenci léčby nebo komplikacích bývá toto onemocnění v určitém procentu smrtelné. Ostatní formy malárie se objevují bez komplikací a jsou tak poměrně snadno léčitelné. Díky rozmanitému klinickému obrazu může být jakékoli horečnaté onemocnění projevem malárie. Obzvláště při pobytu v rizikových oblastech. Malárii může člověk dostat opakovaně, proto se v žádném případě nevyplatí podceňovat prevenci tropické nemoci s takovým výskytem.

materialista?

22. listopadu 2014 v 7:00 Moudra a mezilidské vztahy

Být materialistou není ctí,ale vysvědčením o zakrnělém mozku.
Jak daleko to dotáhl rozumový svět?Člověk svalů je vrcholem.Což někdy vážný badatel,který po mnohaletém úsilí objevil sérum,které zachranuje životy statisíců dětí a dospělých při smrtelných onemocněních slavil takové triumfy jako boxer,který čistě pozemskou hrubou surovostí přemůže bližního?Zdalipak má z toho jen jediná lidská duše užitek?

rituál přechodu do 5.dimenze

21. listopadu 2014 v 7:00 Esoterika

Archanděl Michael - Rituál přechodu do reality páté dimenze

Milovaní mistři, jste právě teď uprostřed toho, že se stáváte pravým, původním Já, procesem vzestupu, který zahrnuje nekonečně expandující cykly růstu Duše. Vaše NadDuše-Vyšší Já vás neustále popohání dál a nahoru do Světla úplnějších a mocnějších polí vědomí. Kvalita vašich životních zážitků je okamžik po okamžiku určována frekvencemi vibrací vašich myšlenek. Čím více energie dáte do nějaké myšlenky, zároveň s opakováním, to určuje jak rychle se myšlenkový vzorec bude zhmotňovat a jak vás to ve vaší současné realitě ovlivní. Vaše myšlenkové formy vyzařují ven do vzorců Nekonečna, a tam se spojují s odpovídajícími energetickými poli vědomí - zvláštními úrovněmi energie kolektivního vědomí, vědomí mas, a jsou součástí poddimenze hologramu života, ve kterém právě existujete. V proudu kolektivního vědomí třetí/čtvrté dimenze jsou velmi silné frekvence strachu a negativity. Ať už máte jakékoli negativní emoce, budou vám neustále různými způsoby předkládány, dokud nepřeměníte jejich neladící a falešnou energii do Světelných vzorců vyšších vibrací.

Jak stále více a více vaší reality upadá a odpadává a vy se přesunujete hlouběji do nezmapovaných území, musíte se naučit důvěřovat a mít víru v to, že se budoucnost bude rozvíjet skvěle, bez ohledu na to, jak chaoticky a narušeně to může občas vypadat. Zaprvé, musíte se naučit důvěřovat sobě, a to může být nejtěžší krok, protože vás učili, že ostatní jsou moudřejší než vy, a vědí, co je pro vás nejlepší. To mohlo platit, když jste byli dítě; avšak nyní jste dospělí a před vámi je zlatá příležitost, neboť moudrost vyšších vesmírných pravd je nyní dostupná celému lidstvu. My z vyšších říší jsme zde ve velké síle, abychom vám pomohli získat Mistrovství Já a požadovat znovu svůj stav, na který máte plné právo, stav lidské Bytosti naplněné Duchem.
V některých formách jste všichni ve většině inkarnací na Zemi odevzdali svou moc. Stali jste se podmíněnými (vše za určitých podmínek) a zvyklými na to, čemu se říká "stav stáda", kde ti, co mají autoritu tvoří pravidla a říkají vám, co máte dělat. Ať se vám to líbí nebo ne, přilnuli jste k všeobecně přijímanému omezujícímu dogmatu času, neboť to vypadalo bezpečněji než snažit se jít svou vlastní cestou.
Důležitou součástí mistrovství Sebe je naučit se fungovat prostřednictvím intelektu Svatého Srdce. Jak posilujete spojení mezi svou Svatou Myslí a Svatým Srdcem, začnete mít přístup k moudrosti Duše, svého Vyššího Já a k multidimenzionálním částem svého Já. Vaše Duše, vaše Vyšší Já, vás vede, ochranní a andělští pomocníci s vámi komunikují prostřednictvím Já vaší Duše a vašeho Svatého Srdce. Šeptání Ducha neprobuzeného se stává mocným hlasem milující moudrosti a pohodlí, útěchy, tak jak se probouzíte k síle a vznešenosti své vlastní andělskosti.
Váš systém čaker byl navržen tak, aby přitahoval a integroval do lidského těla Světlo/energii Stvořitele, a zároveň aby v sobě zahrnoval všechny znaky, kvality a přednosti vašeho božského Já. Znovu se učíte, jak dýchat způsobem, kterým jste původně dýchat měli, což vám dává přístup k Práně, dechu Života, a také pomáhá začlenění čisté Esence života Stvořitele nazývané Adamantinové částice. V prvních zlatých věcech byly tyto nástroje a techniky používány bez jakýchkoli narušení ke zhmotňování nekonečné energie a usnadňovaly tvoření čehokoli nezbytného k životu v pohodlí a hojnosti. V těch časech plných divů byla Země opravdovým rájem nazývaným Zahrada EDEN.
Abyste získali přístup k vyššímu mentálnímu tělu a spojení s ním, musíte se snažit zůstat vycentrovaní, soustředění ve svém Svatém Srdci. Tento proces může být započat pouze, pokud máte pevnou kontrolu nad svým fyzickým - emocionálním tělem. Vědomá mysl potřebuje periody ticha, aby se naladila na šepot Duše a vašeho Vyššího Já. Klidu mysli dosáhnete tak, že budete vědomě dýchat skrz své Svaté Srdce (Dech Nekonečna), což se stane přirozeným způsobem dýchání, jakmile ve své fyzické loďce založíte Vzorec Nekonečna, a budete tuto techniku praktikovat, dokud se nestane zvykem. Je nanejvýš důležité, abyste se naučili dbát na to, jak dýcháte. Prostřednictvím zaměřeného dýchání - následováním stezky cechu - si postupně začnete být vědomí různých částí vašeho těla. Signály vašeho Elementála Těla o tom, že něco je nepohodlné nebo o ne-moci jsou zpočátku velmi jemné. Pokud těmto signálům nebudete naslouchat, postupně se vyvinou v bolest a možná i ve vážnou nemoc.
Při existenci v omezujících vibračních polích světa třetí/ nižší čtvrté dimenze má lidstvo přístup pouze k polovině spektra Primární Energie Síly Života - energie která tvoří hrubou hmotu a vývojová omezení. Dříve jsme mluvili o strukturách materiálních plání vědomí, a o tom, jak určitá víra, kterou jste vytvořili, vás vězní a omezuje tak účinně, jako jakákoli hmotná struktura. Vaše fyzické tělo může být loďkou potěšení, radosti a svobody, nebo může být vězením plným bolesti a omezení. Vaše vztahy, práce, rodina nebo duchovní systémy víry mohou být krásné, přinášející odměnu a pocit vlastní hodnoty, spokojenosti a dosažení, nebo mohou být těžkým břemenem a způsobovat, že se cítíte nedocenění, bez hodnoty a bez oprávnění.
Často jsme vám říkali, že vystoupení z vaší zóny pohodlí a struktury víry kolektivního vědomí může být velmi odvážných krokem. Odvážně vykročit k tomu, aby člověk hledal a žil svou vlastní pravdu je prvním krokem k tomu, aby získal svou vlastní sílu. Jakmile uvolníte svá pouta minulosti a porozumíte, že vy máte kontrolu nad svou budoucností, začínáte proces probuzení ke svému potenciálu mistra spolutvůrce. Jakmile získáte moudrost a začnete si užívat pozitivních výsledků svého úsilí, začínáte věřit sobě a svému úsudku. Rozvíjí se tak vaše vnímání mnoha senzory a stáváte se silnějšími, a naučíte se hledět na pozitivní i negativní výsledky svých voleb z vyššího úhlu pohledu, a tím se budete stále učit rozhodovat z úhlu pohledu soustředěného v srdci.
Učíte se, že abyste vytvořili svou novou realitu radosti, harmonie a hojnosti, musíte se snažit odkrýt a začlenit do sebe své vlastní nejvyšší pravdy, a pak žít svou osobní filozofii jak nejlépe umíte. Prostřednictvím zkušenosti jste se naučili pravidla karmy, bolestný účinek výsledků příčin a následků rušivých myšlenek a akcí. Za eony času jste se stali profesionálními spolutvůrci materiálních říší bytí. Velkým úsilím a hojnou praxí jste se naučili modelovat Látku Prvotní Životní Síly do mnoha forem, z nichž mnohé byly elegantní a inspirativní, a jiné narušené, neboť byly odrazem zmenšeného pole vaší vibrační síly.
Proces vzestupu do říší většího světla vyšších dimenzí vyžaduje, abyste se snažili sjednotit vaše pozemské vědomí s každou jednotlivou vibrační úrovní Božího vědomí. Velký Plán byl navržen tak, abyste znovu vstoupili do vyšších světů tím, že do sebe začleníte Semínka Atomů Bílého Ohně uložené v Diamantovém Jádru Boží Buňky každé jednotlivé vyvinutější části vašeho Vyššího Já. Jednu po druhé, krok po kroku, do sebe začleňujete sílu vůle, moudrost, části a kvality každé rozsáhlejší části (tváře) své NadDuše. Jak rychle a snadno toho dosáhnete, je na vás, protože vám byl dán dar SVOBODNÉ VŮLE, který je důležitým prvkem velkého plánu zkušenosti tohoto Pod-vesmíru.
Každá část (tvář) vědomí Stvořitele v tomto Pod-vesmíru zažila rozpad těla Duše, a každá Duše, na každé úrovni a v každém stavu bytí je nyní v procesu léčení a znovusjednocování s mnoha částmi Sebe sama. Začleníte tolik částí Svého Já, jak jen je lidsky v současné fyzické loďce možné, a tento proces bude pokračovat, jak se budete posunovat vzhůru vyššími říšemi bytí. Jste biologickými počítači s harmonickým souzněním. Každý z vás je dokonalou vibrační Bytostí. Zvykli jste si na pomalejší, hustší energie třetí/čtvrté dimenze; avšak jste v procesu vyvažování, harmonizace a pozvednutí rezonance svého pole síly, abyste vzestoupili do čistšího a jemnějšího stavu Bytí vyšších dimenzí. Musíte si pamatovat, že jste jedinečnou částí Stvořitele a měli byste při svém usilování o návrat do Jednoty svého Andělského Já oceňovat svou jedinečnost. Máte bohaté zkušenosti a moudrost, které můžete sdílet s mnoha rozličnými částmi svého Já, a vaše úspěchy byly řádně zaznamenány ve Vesmírných Záznamech pro budoucí poučení, rady. Učíte se vymazávat z vaší paměti a osvobozovat se od pout kolektivního systému víry; a prostřednictvím svých Pyramid Světla ve vyšších dimenzích se také učíte se ponořit do čistších říší vědomé pozornosti. Pokaždé, když to uděláte, postupně s sebou zpátky přinášíte do své fyzické loďky a svého aurického pole část pozvedajících, harmonických frekvencí vyšších říší, což kolem vás buduje silné zářivější rozpínající se silové pole.
Když jste až po okraj naplněni Láskou/Světlem a vaše NadDuše-Vyšší Já řídí váš život a zážitky, nemusíte se už starat o to, abyste dostali svůj podíl lásky, bohatství, respektu atd., neboť z vás září potvrzení toho, kdo a co jste. To se stane, když se posunete do vyšších vibrací mistrovství Sebe, a malé já nebo tělo přání ega se vrátí ke své správné roli služebníka Já Duše. Víte bez jakýchkoli pochyb, že máte přístup k bohatství, ctnostem a talentům svého Andělského práva zrození, a že vy tvoříte svou vlastní realitu prostřednictvím semínek myšlenek, záměrů a akcí. Skupinové vědomí a interakce pro vás začínají být důležitější než osobní přátelství. Rozvíjíte všezahrnující bezpodmínečnou lásku a soucit s každým, a už nejste ve svém fyzickém světě úplně závislí na nikom a na ničem.
Když každý den, než vstanete zavoláte své Vyšší Já, a požádáte, abyste byli sladěni s vůlí svého Andělského Já pro vaše nejvyšší dobro, obklopí vás paprsek zlatého/bílého Světla v každém okamžiku, kdy vstoupíte do světa třetí/čtvrté dimenze. Tak dáváte své Duši-Já povolení vás vést, inspirovat a řídit. Budete posilovat spojení mezi svým Vyšším Já, andělskou říší a velkou Bytostí Světla, aby s vámi mohli začít komunikovat prostřednictvím intuice, a oni vám budou pomáhat dělat nejvyšší volby v každém okamžiku dne.
Všechno se rozpíná ze středu ven, a to platí o celém stvoření. Čím blíže jste středu, tím více Boží Moci a záře budete mít. Jak postupujete na stezce vědomí vyššího Já jako zářící bytost Světla, svaté lásky, bude u vás převažovat radostné, jasné a klidné chování, společně s přáním sloužit ostatním.
Pečlivě si vytvořte zvyk zaměřit se ve vašem každodenním životě a světě na to, co je správné, a začněte si sami sebe vizualizovat takové, jakými se chcete stát. Zdůraznili jsme, že musíte praktikovat neposuzování a to zahrnuje posuzování Sebe. Pamatujte, máte nyní přístup ke všem částicím Světla/Života Stvořitele, které můžete vytáhnout ze svého Svatého Srdce, a vždy mějte na paměti, že tyto Adamantinové Částice Stvoření mohou být aktivovány jen vaším čistým milujícím záměrem.
Víra je vnitřní, základní součástí důvěry: víra v sebe a vaše posouzení, víra v ty okolo vás, kteří prokázali, že jsou důvěryhodní a úctyhodní, víra v našeho Boha Otce/Matku, vesmírné zákony a Andělský Plán pro budoucí lidstvo. Nemluvíme o slepé víře, protože to je další způsob jak předávat svou sílu někomu jinému - jejich učením nebo zákonům. Ve vašem hmotném světě je víra postavena na akci a pozitivních výsledcích, fungování mysli je filtrováno srdcem. Srdce je jak magnetický tok tak i vyzařující vír, a je sídlem pravého zdroje lidské síly. Vaše Svatá Mysl udržuje semínka myšlenek vaší minulosti a budoucnosti, a je vaším osobním zdrojem Andělské vůle a moci od vašeho Boha Otce/Matky. Vaše semínka myšlenek musí být pro budoucnost v inkubátoru uvnitř Svatého Srdce, a Adamantinové částice Světla Stvořitele musí být zažehnuty altruistickou láskou. Proto jsou ve světě formy zhmotňovány vaším čistým záměrem a akcemi. Hojnost jakéhokoli druhu je přirozeným zhmotněním, když jste harmonicky sladěni s Duchem a Andělským Plánem pro nejvyšší dobro všech.
Draze milovaní, může se zdát, jakoby se svět kolem vás a váš osobní život rozpadaly. Vaše osobní realita se posouvá a mění tak rychle, že cítíte, jako byste žili na "tekoucím písku". Testy a výzvy jsou tak dramatické a probíhají tak rychle, že se cítíte zahlceni a často se divíte: "Co dělám špatně a kdy to skončí?"
Pamatujete si, co jsme vám říkali o Obyvateli na prahu a Anděli Přítomnosti, který hlídá Bránu Světla? Vy, Ukazatelé cesty a dotyčný hlídač, projasňujete Svatou Stezku a pokládáte základy Andělského Plánu/frekvencí Nového Věku. Abyste to udělali, musíte projasnit a harmonizovat většinu rušivých vibračních vzorců, které zůstaly v systémech vašich čtyř nižších těl: fyzickém, mentálním, emocionálním a éterickém.
To je nezbytné, abyste do sebe začlenili tolik "záření" nových, mocnějších Božích Paprsků, kolik je jen možné - mocnou a transformující Esenci Stvořitele - která nyní bombarduje Zemi a lidstvo. Říkali jsme vám, že situace, které nyní prožíváte, nejsou specifickými "karmickými akcemi", které projasňujete, neboť miliony z vás se posunuly do Stavu Milosti, a již nejsou minulostí ovlivňovány. Jde o proces čištění, abyste mohli projít vchodem nebo "Bránou Světla" do vzácných říší svého budoucího světa. Anděl Přítomnosti pomalu otvírá Bránu, aby skrz ni mohlo zářit více a více světla a pomáhat vám dokončit Rituál Projití. Blížíte se ke konci "tunelu transformace", milovaní, a my vás pobízíme, abyste "VYDRŽELI". Mezi vaše denní a noční modlitby/mantry by mělo patřit: "Ujímám se své moci!"
Jsme vždy nablízku, abychom vám dali sílu, když padáte, podělili se s vámi o naši moudrost, když jste zmateni a nevíte, jakou cestou se dát, ale hlavně, na prvním místě, jsme tu proto, abychom vás milovali nyní a navždy.
JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

srdce ve sněhu

19. listopadu 2014 v 7:00 | izabela |  Esoterika


Místo extáze muškátový oříšek?

17. listopadu 2014 v 7:00 | Svět objevů 19/2013 |  O zdraví a nemoci
Pro kuchaře je ingrediencí,pro narkomany levný halucinogenní prostředek.
V silicích muškátového oříšku je obsažen myristicin,který působí jako opiát.
Po použití deformuje vnímání času a způsobuje ztrátu orientace v prostoru.
Škála vedlejších účinků je pestrá,od nevolnosti a pocitu na zvracení až po
psychotické stavy.Záludný oříšek obsahuje také safrol,karcinogenní látku,
poškozující játra.Myristicin je inhibitir,čili zpomalovač monoaminooxidázy,který
se používí při výrobě antidepresiv.Náhlé ssnížení serotoninu,mozkového
neurotransmiteru,má za následek zhoršenou schopnost koncentrace,výpadky
paměti,neklid,či svalový třas.První příznaky se dostavují po použítí 4 gramů t.j.
zhruba 1 oříšek.Při 20 gramech způsobuje již těžké delirium a může dojít k zástavě srdce.


Historie velké lásky

16. listopadu 2014 v 20:00 | youtube |  Moudra a mezilidské vztahy


K tomuhle není potřeba žádný komentář!nelituj...

16. listopadu 2014 v 7:00 | xx |  Moudra a mezilidské vztahy

Nelituj,že jsi starý- je to výsada.
Ti méně šťastni již zemřeli a stáří se nedožili.


Úvahy

13. listopadu 2014 v 7:00 | emailová pošta |  Moudra a mezilidské vztahy

"Meditace je přivedením mysli domů".
Vše může posloužit jako pozvání k meditaci: úsměv,tvář zahlénutá v metru,pohled na drobnou květinu,vyrůstající v betonu,krásná barva tkaniny za výlohou,nasvícení květináče na okenní římse,les,rosa na růži,obloha s plynoucími mraky,potok-nechte svou mysl splynout s jejich během.
Splyńte s jejich neustávajícím zirčením,posaďte se k vodopádu,u řeky a nechte jejich léčivý smích,aby očistil vašeho ducha.Pláč,mořský vítr,písek,měsíc,hvězdy-je to nekonečné!
Staňte se chemiky vlastní radosti a budete mít po ruce všechny druhy léků.
Rodíme se v různých zemích,městech nebo rodinách, každý z nás má odlišnou výchovu,vzdělání,vlivy a víru...každý z nás vidí a vnímá svět individuálně."Sto lidí spí a sní,každý z nich zažívá ve svém snu odlišný svět.každý tvoří pravdivý svět."
Právě tak,jako si můžeme v současném neočištěném a nevyvinutém stavu svého vnímání uvědomovat jenom tento vesmír,může spatřovat hmyz v jednom z našich prstů celou krajinu.
Je opovážlivost věřit jen tomu co vidíme.Rozdílnost vnímání je ve skutečnosti iluzí-pro někoho je náš svět ráj,pro někoho peklo.
Jaké by asi byly pocity člověka z malé tibetské vesničky,kdyby ho přivedli do velkoměsta s jeho složitou technikou.Asi by se domníval,že už zemřel a ocitl se v jiném světě.nevěřícně by koukal po letadlech vznášejících se na obloze vysoko na ním,
Nebo po člověku,který telefonuje s někým na druhém konci světa.považoval by to za zázraky.A přece pro ty,kteří zde žijí,je to normální.Ale v tibetském učení je právě tak normální duchovní výchova a výcvik a pro civilizace to připadá nereální.Celé životy strávené v nevědomosti nás přivedly k tomu,že s egem ztotožńujeme celou svou bytost.Ego brilantně využívá naší základní hrůzy ze ztráty ovládání a z neznáma.Ale ať se ego snaží sabotovat duchovní cestu sebevíc,budete-li po ní pokračovat a dál hluboce pracovat,strach zmizí a vyjasní se v člověku pravá podstata.
Naše společnost povýšila chytrost nad moudrost a oslavuje ty nejpovrchnější,nejdrsnější stránky naší inteligence.Stali jsme se "falešně" vzdělanými a neurotickými,zatěmněnými i zmatenými pochybovači.proč místo pochybování o velkých mystických pravdách,nepochybujeme o sobě,své domněnce,že už všemu rozumíme,své vášni pro tzv.vysvětlení skutečností,jež v sobě nemají nic úžasného co nám sdělují poslové reality? Když se očistíte od velkého klamu,temnoty srdce,vychází zářivé světlo nezahaleného slunce neustále.
Čemu jsme se naučili,když v okamžiku smrti nevíme,kdo opravdu jsme?
Budha:Čím jste,je to,čím jste byli a čím budete,je to,co děláte teď.
A.Eistein:
Lidská bytost je částí celku,který jsme nazvali vesmírem,částí omezenou co do času a prostoru.Zakouší sama sebe,své myšlenky a pocity,jako něco odděleného od zbytku-je to jakýsi optický klam jejího vědomí.Tento klam je pro nás svého druhu vězením,jež nás redukuje na naše osobní touhy a náklonnost k několika nejbližším jedincům.Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím,že rozšíříme okruh svého soucitu,aby zahrnul všechny živé tvory a přírodu v celé její kráse.
Vědomí a inteligence jsou surovinou pro osvícení.
Dej pozor na své myšlenky-jsou počátkem tvých činů.


Hokejisté s magnetoterapií

10. listopadu 2014 v 7:00 | Orin.sk |  Léčba pulzní magnetoterapiíHKM ZVOLEN a.s. majster hokejovej extraligy 2013


Magneto-terapeutický prístroj Biotorus LT-100 používame v našom hokejovom klube HKM Zvolen asi 6 mesiacov. Jeho analgeticko-myorelaxačné účinky na muskuloskeletálny systém ocenilo už množstvo našich vrchovolových hráčov či už Podkonický, Brabenec, Čierny a ďalší. Väčšina z nich už opakovane, keďže zranenia sú pri tomto druhu športu veľmi časté a neraz si vyžadujú pomerne dlhý čas rekonvalescencie. Biotorus LT-100 sme najčastejšie používali v kombinácií s prístrojom UltiCare LT-99 pri vertebrogénnych bolestiach, po úrazoch (kontúzie, podvrtnutia, natiahnutia, parciálne ruptúry, po fraktúrach, svalové spazmy, úponové bolesti, PHS). Opakovane ho použil Andrej Podkonický pri liečení bolestivého bedrového kĺbu, Kamil Brabenec po kontúzii predkolenia, Peter Zuzin po úrazy paty, Matej Síkela a Ján Ťavoda po fraktúrach predkolenia, Jaroslav Obšut, Lukáš Jurík a Ladislav Čierny pri bolestiach triesla. Prístroj používame ako samostatnú liečebnú modalitu, alebo ako doplnok ku farmakologickej liečbe alebo LTV. Jeho veľkou výhodou je aj jednoduchá obsluha ktorú zvládne aj samotný pacient, v našom prípade náš klubový masér. Počas doterajšieho využívania jeho liečebných funkcií sme sa nestretli so žiadnymi nežiadúcimi účinkami. Hlavným prínosom prístroja Biotorus je pre nás urýchlenie regenerácie našich hráčov po zraneniach, operáciach alebo pri bolestivých stavoch a tým skorší návrat do hry.


MUDr. Breznický Jozef, FNsP F.D.R. Banská Bystrica, Ortopéd, klubový lekár HKM Zvolen


Co jsou probiotika

8. listopadu 2014 v 7:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci

Probiotikum (pro = příznivý, bios = život) je mikrobiální součást stravy, která má při konzumaci v dostatečném množství příznivé účinky na naše zdraví. Jednoduše řečeno, probiotikem se rozumí zdraví prospěšná bakterie.

Probiotika
Náš zažívací trakt obsahuje obrovské množství různých bakterií. Z hlediska zdraví je však žádoucí, aby byl zažívací trakt osídlen správnými bakteriemi, s převahou Lactobacillů a Bifidobakterií. Tyto bakterie totiž chrání organismus před patogeny, které mají negativní vliv na lidský organismus.
Jak fungují probiotika
Přátelské bakterie "soutěží" se škodlivými bakteriemi o místo na střevní sliznici. Když je přátelských bakterií dostatečné množství, mohou snáze obsadit střevní sliznici a bránit ji před zachycením nežádoucích mikroorganismů. Navíc probiotika produkují látky, které pomáhají ničit škodlivé bakterie (např. určité mastné kyseliny, které snižují střevní pH).
Kde najdeme probiotika
Probiotické bakterie se nacházejí v řadě výrobků, nejtypičtější jsou zakysané mléčné výrobky (především jogurty, jogurtová a kefírová mléka), tvrdé sýry typu ementál a zelenina konzervovaná mléčným kvašením (např. kysané zelí). Probiotika se dají zakoupit i jako doplněk stravy např. v lékárnách, jednodušší je však sáhnout po jejich přirozené formě v běžné stravě.
Hlavní zdravotní účinky probiotik
 • obnovení střevní mikroflóry (nejen) po užívání antibiotik
 • správná funkce zažívacího systému
 • prevence nebo zmírnění alergických a atopických projevů u dětí
 • celkové zvýšení odolnosti organismu
 • prevence respiračních onemocnění (nachlazení, chřipka) a infekcí močového ústrojí
 • syntéza některých vitamínů
Probiotika dále působí na
 • zkrácení nebo zmírnění příznaků zánětlivých střevních onemocnění a průjmů
 • snížení množství enzymů a bakteriálních metabolitů, které mohou způsobovat nádorové bujení
 • prevence či zmírnění nespecifických a nepravidelných zažívacích potíží
 • úprava střevní pasáže a konzistence stolice
 • zmírnění projevů nesnášenlivosti vůči mléčnému cukru - laktóze

žena pod rentgenem

7. listopadu 2014 v 7:00 | emailová pošta |  Mix


zajímavé

5. listopadu 2014 v 7:00 | Billy 8 roků, |  Moudra a mezilidské vztahy

Když vás má někdo rád,
vysloví vaše jméno trochu jinak.
a tak prostě víte,že vaše jméno je
v jejich ústech v bezpečí.


nové poznatky o DNA

3. listopadu 2014 v 7:00 | www.matrix-2011.cz |  O zdraví a nemoci


V současné době začínají vyplouvat na veřejnost skutečně šokující informace o tom, že posledních pět až dvacet let je lidská DNA vystavena
extrémně rychlé mutaci (jinými slovy to znamená, že mění nejen své parametry, ale dokonce i svou strukturu). Před několika dny byl k nám do
redakce zaslán rozhovor s dr. Berrendou Fox, který zorganizovala redaktorka Patricie Resch. Dr. Fox jako jedna z prvních měla odvahu veřejně
upozornit na fakt, že na základě krevních testů část lidské populace vykazuje fatální změny ve struktuře DNA, jež zcela evidentně disponuje
zcela novými řetězci.
Uvedený rozhovor předkládáme našim čtenářům v plné verzi.
-----------------------------------------
Patricie Resch: Doktorko Foxová povězte nám nejdříve něco o své odbornosti.
Dr. Berrenda Fox: Dobrý den. Jako vědec disponuji doktorátem z medicíny se specializací na molekulární fyziologii. Studovala jsem na
Univerzitě ve Spojených státech, ale také v Evropě. Patřím do tzv. skupiny vědců "nového paradigmatu". V současné době pracuji v "Avalon
Clinic" v Kalifornii a spolupracuji se společností "Fox Television Network".
PR: Dobře. Povězte nám tedy, co se v této době na naší planetě děje a jakým způsobem jsou tím ovlivněny naše těla?
Dr. BF.: Vědecký svět již nějakou dobu pozoruje naprosto fatální a extrémně rychlý mutační proces, který zasáhl i lidskou bytost. Podle
genetiků jsou soudobé mutační aktivity natolik závažné a intenzivní, že tu něco podobného od chvíle, kdy se život začal stěhovat z vody na
souš, ještě nebylo. Před několika lety byla ohledně těchto zjištění pěkně v tichosti svolána do Mexico City v Mexiku utajovaná konference
předních genetiků světa. Hlavním tématem této konference byly bezprecedentní změny v lidské DNA. A co to všechno znamená? Právě nyní
lidstvo prochází gigantickou evoluční změnou. Jenomže nevíme, v co se měníme.
PR: To, co říkáte, zní naprosto neuvěřitelně. Jak se lidská DNA mění?
Dr. BF: Jak jistě víte, DNA za normálních okolností disponuje dvěma vlákny ve formě šroubovice. My jsme ale zjistili, že u stále většího počtu
lidí se začínají objevovat další vlákna ve formě šroubovice v duplicitní formě. Podle stávajících počítačových modelů se ukazuje, že mutační
proces směřuje k inicializaci dvanácti vláken DNA místo stávajících dvou vláken. Když se na tento druh mutace podíváme očima třírozměrné
geometrie, zjistíme něco neuvěřitelného.Zjistíme, že tvarově se lidská DNA formuje do struktury krystalu, který se svou charakteristikou nejvíce přibližuje binárnímu tetrahedronu. Bohužel toho víme zatím jen velmi málo. Potvrdilo se, že mutační proces byl nastartován před pěti až dvaceti lety a že probíhá miliardkrát rychleji
než za klasických evolučních podmínek. Bohužel nevíme, co tento proces nastartovalo, neznáme ovlivňující faktory, kterých bude zela jistě
velké množství a nevíme ani, kam tento mutační proces směřuje.
Zjevně z těchto důvodů nejsou dosavadní zjištění veřejně prezentována, neboť vědecká komunita nechce lidstvo vyděsit něčím, čemu zatím
dobře nerozumí. Nicméně neoddiskutovatelným faktem je, že na buněčné úrovni se lidé extrémně rychle mění. V současné době například
pracuji se třemi dětmi, které aktuálně vlastní DNA se třemi vlákny.
Většina lidí, kteří jsou v současné době nositeli více vláknové DNA, to na sobě cítí. Prostě vědí, že se s nimi cosi děje. Podle všech dosavadních
ukazatelů nabýváme přesvědčení, že se jedná o pozitivní mutaci, i když na fyzické, emocionální a mentální úrovni může být tento proces velmi
náročný. Chápeme také, že celá řada osob si může tyto aktivity vykládat špatně. Může je totiž špatně chápat.
PR: Jsou děti, které disponují více vláknovou DNA, nějak odlišné od ostatních dětí?
Dr. BF: Tyto děti bezesporu vykazují fantastické schopnosti. Máme natočeny pohyby objektů po celém pokoji. Zaznamenali jsme případ, kdy
došlo k naplnění prázdné sklenice perfektně čistou vodou, přičemž zdroj vody nebyl znám. Úžasné jsou telepatické schopnosti, které jsou také
předmětem intenzivního výzkumu. Ale je toho mnohem, mnohem více. Z počátku jsme měli zcela vážně dojem, že máme před sebou jakési
napůl lidské a napůl andělské bytosti. ( Jak jsme byli informováni, nemá tato problematika nic společného s tzv. "fenoménem indigových
dětí", pozn. red.). To je ovšem pouze zdání. Jde o lidské bytosti se vším všudy. Mnohé se v plné intenzitě projeví během několika následujících
desetiletí.
PR: Takže jak to tedy je? Vámi zmiňované mutační změny DNA se týkají pouze dětí?
Dr. BF: Ne, to rozhodně ne. Podle dat, jež máme k dispozici, se zmiňovaný mutační faktor teoreticky týká každého, kdo je narozen po roce
1940 - 1945, ale na jakékoliv závěry je v tomto ohledu ještě příliš brzo. Proces genetické mutace je přísně individuální a ukazuje se, že u
každého lidského jedince bude průběh přísně individuální povahy.
Na druhou stranu jsme přesvědčeni o tom, že již další generace člověka by měla mít v dominantní míře standardně o jedno vlákno více.
Předmětný proces změn se nejvíce dotýká imunitní a endokrinního systému. To je také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla pracovat ve
výzkumu imunologického testování a terapií.
U mnohých dospělých jedinců, které jsem testovala, se další spirála DNA teprve vytváří. Tito lidé procházejí velkým množstvím různých velkých
posunů v jejich vědomí, ale i v jejich fyzických tělech, neboť všechno je se vším spojeno. Podle našich dosavadních názorů jsou mutační procesy
lidské DNA spojeny s podstatně většími a nám zatím neznámými procesy změny v prostředí naší planety. Velmi často se v poslední době
například hovoří o změnách magnetického pole Země a podobných jevech.
PR: Dobře. Takže víme v současné době, co způsobuje změny uvnitř DNA v těle člověka, který se narodil s klasickými dvěma vlákny DNA?
Dr. BF: Jak jsem již řekla, my to v současné době nevíme a zcela jistě ještě nějakou dobu vědět nebudeme. Máme ale k dispozici celou řadu
užitečných pomocných markérů, prostřednictvím kterých můžeme usuzovat a dedukovat. Máme podezření, že se na aktivním procesu mutace
lidské DNA mohou podílet některé druhy virů. Mezi lidmi a laiky je zakořeněna představa, která viry nutně spojuje s něčím negativním. Ve
skutečnosti viry nemusí být nezbytně špatné.
Viry žijí pouze v živých tkáních a existuje specifická skupina virů, kterým říkáme "DNA viry". Mezi ně patří například "virus Epstein-Barrové"
nebo "virus Herpes 6", které jsou schopny měnit buněčnou strukturu. V tomto ohledu bych chtěla upozornit na to, že retrovirus "HIV" nepatří
do skupiny "DNA virů". Víte, co jezajímavé? V poslední době evidujeme poměrně výrazný vzestup přítomnosti právě "viru Epstein-Barrové"
"viru Herpes 6". Podle našeho názoru to nemůže být pouhá náhoda.
Většina osob, která prochází mutačním procesem v rovině DNA, prochází změnami i v každodenním životě. Tito lidé mění způsob uvažování,
hodnotový žebříček, vstupují do zcela nových profesí, nebo přinejmenším odstartují zcela nový způsob života. Velmi často se v poslední době
setkávám s podobným názorem lidí, kteří si všímají velmi rychlých a veskrze pozitivních změn sami u sebe, ale i u blízkých osob kolem sebe.
Na druhou stranu, je potřeba přijmout fakt, že jmenovaný proces změn vystavuje dotyčného jedince podstatně větším energetickým nárokům.
Proto se tito lidé mohou v posledních letech nebo měsících cítit až chronicky unaveni. Mohou mít větší potřebu spánku. Může u nich docházet
ke střídání nálad a vůbec emocionální složka osobnosti může vykazovat větší labilitu.
Je také potřeba mít na mysli, že celý proces probíhá přirozeným způsobem, nezávisle na tom, co chceme, nebo nechceme. Jednoznačně je
řízen vyššími přírodními principy. Ale jak říkám, víme o tom zatím ještě velmi málo. Navíc jsou všechna tato fakta oficiálně zatím ještě ve fázi
utajování. Někteří z nás jsou však přesvědčeni o tom, že by člověk měl znát pravdu.


vzpomeň si...

2. listopadu 2014 v 14:51 | xx |  Mix


Jak pomoct umírajícím?

1. listopadu 2014 v 7:00 | tibetská kniha smrti |  Esoterika

Jak pomoct umírajícím?
Někdy to není snadné. Představte si,že na smrtící loži ležíte sám.zeptejte se sebe sama:Co bys nejvíc potřeboval,Co bys chtěl a co by si si přál?
Vysílejte lásku,komunikujte s umírající, jako rovný s rovným.Často zapomínáme,že umírající ztrácí celý svůj svět:domov,práci,vztahy,tělo i mysl-ztrácí všechno. Mnoho lidí,když se ocitnou v tváří tvář smrti a její konečné výzvě,se cítí strašně ošizeno svou vlastní nevědomostí,strašně zklamáno a také rozhněváno.Umírání vynese napovrch mnoho potlačovaaných emocí:smutek,otupělost,pocit viny nebo závisti.Buďte s ním,když se vyvalí vlny bolesti a žalu-tyto emoce postupně opadnou.Neposuzujte ho podle citů,které v něm vznikají.
Říct umírajícímu,že umírá? Rozhodně ANO.Umírání je velkou příležitostí vyrovnat se s celým životem.Tím,že mu to laskavě řekneme,dáme mu šanci připravit se na to a nalézt v sobě vlastní sílu.Podívá-li se v tváří tvář bolesti a ztrátě,může zjistit,že i když ztratí vše,láska přetrvá i smrt.Pracovat s umírajícím,je jako dívat se do vyleštěného a jasného zrcadla své vlastní zkušenosti.Vidíte v něm strnulý obličej své vlastní hrůzy strachu z bolesti.Poctivý pohled na vlastní obavy vám také pomůže ve vaší vlastní cestě ke zralosti.Někdy si myslím,že neexistuje účinnější způsob,jak urychlit vlastní růst jako lidské bytosti,než je práce s umírajícími.Uvědomíme -li si své vlastní obavy z umírání,pomůže nám to uvědomit si obavy umírajícího.jen si hluboce představte,co všechno to může být:strach z utrpení,strach z nedůstojnosti,strach ze stále se zvětšující neovládané bolesti,strach ze závislosti,strach z toho,že život,který sme vedli,byl nesmyslný,strach ze ztráty sebeovládání,strach ze ztráty úcty a snad největší strach ze samého strachu.Neuzavřené záležitosti často drží umírajícího,který se bojí povolit a zemřít.NIKDY NENÍ PŘÍLIŠ POZDĚ. I po nesmírném ubližování a svárech mohou lidé najít cestu ke vzájemnému odpuštění.Okamžik smrti má velikost,slavnostnost a definitivnost.
Umírající osoba je ve stavu otevřenosti,přístupnější naslouchat tomu,co chcete mezi sebou vyřešit.Odpustěte si navzájem a řekněte si sbohem.A i když ho musíte nechat jít,pamatujte,že můžete podržet jeho lásku a hezké vzpomínky ve vašem vztahu navždy ve svém srdci.
Jsem tu s tebou a miluji tě,ty umíráš a to je docela přirozené,každého to potká.Chtěl bych abys tu zůstal,ale nechci abys trpěl.prožili sme určitý čas společně a vzpomínky se neztratí.Prosím tě už se nasilu nedrž-pusť se.Nejsi sám teď ani nikdy.Dávám ti své upřimné svolení umřít.
Představte si,že stojíte na palubě zaoceánské lodi připravené vyplout,ohlédněte se zpět k pobřeží a jak vám na rozloučenou mávají celá vaše rodina a přátelé.Nemáte na vybranou,pokud jde o odjezd a loď už vyplouvá.Jak byste chtěli,aby vám lidé,které milujete,dali sbohem?
Neexistuje větší dar dobročinnosti,který můžete poskytnout,než pomoci tomu,kdo umírá,aby se mu umíralo dobře,ve klidu,v tichu,v důstojnosti.Je to jeho velá chvíle.Láska a soucit jsou kouzelné drahokamy.
Nezměrná pomoc umírajícímu,je když mu umožníte vidět příchod smrti jako dobu smíření a učtování.Důležité je umírajícímu poukázat na to,co v životě dokázal a dobře provedl.Umírání usnadní i představa očisty,oddanosti,odpuštění,nebo přítomnosti světla či lásky.
Při pomoci umírajícímu si představíme paprsky světla dopadající na umírajícího.
"Ó synu vznešeného rodu,to čemu se říká smrt,nyní přišla a je tady.Uvažuji proto takto:Nadešla mi hodina smrti.Skrze tuto smrt nevzbuzuji v sobě nyní nic jiného než lásku,milosrdenství a osvícenou mysl.Kéž pro blaho všech živých bytostí,stejně nesčíselných jako nebesa,dosáhnu dokonalého spojení s Bohem."/tibetská kniha mrtvých/