Duben 2014

dobro

30. dubna 2014 v 7:00 | Buddha |  Moudra a mezilidské vztahy

Downův syndrom

28. dubna 2014 v 7:00 | Paprsek |  O zdraví a nemoci

elektrosmog

27. dubna 2014 v 13:38 | emailová pošta |  Léčba pulzní magnetoterapií

Elektrosmog - elektromagnetické záření

Bohužel toto zatížení stoupá každým dnem a je daní, kterou za vymoženosti moderní doby musíme zaplatit.

Video, flash required.
Elektromagnetický smog zatěžující naše životní prostředí, je všudypřítomným a bohužel neustále se zvyšujícím problémem. Jsme permanentně vystaveni jak přirozenému záření, které zde bylo vždy, tak i nepřirozenému, které vzniká okolo elektro-zařízení a vyzařuje v určitých frekvencích milionkrát silněji. Každé elektrické zařízení, jako např. televizory, počítače, světla, lampy, el.vedení, wifi, rádia, mikrovlnky, Hifi, automobily, vysílače mobilních operátorů…vytváří elektromagnetické zářící pole. Rozšířením mobilních telefonů se problematika elektrosmogu ještě mnohonásobně zvýraznila. Většina z nás si už život bez zmiňovaných vymožeností dnešní doby nedokáže ani představit, přičemž si neuvědomujeme, že vystavujeme organizmus nebezpečnému elektromagnetickému záření a ohrožujeme tím své zdraví. Bohužel toto zatížení stoupá každým dnem a je daní, kterou za tyto vymoženosti moderní doby musíme zaplatit.

Naše tělní buňky

NeuronyUvědomímeli si, že funkce našeho těla jsou řízeny nízkofrekvenčními elektrickými impulsy, a že naše tělo se skládá ze 70% z vody, která je vynikajícím vodičem a nosičem informací, tak pochopíme, že naše buňky jsou součástí nejen chemického, ale i elektrického systému těla, a že jsou velice citlivé na elektromagnetické pole okolo nás. Je zřejmé, že veškeré okolní záření (elektrosmog) impulsy našeho těla ovlivňuje, ba dokonce naše tělo jej pohlcuje jako houba. Díky tomuto vznikají poruchy v biologických procesech, na základě "falešných příkazů" elektromagnetickým polem. Tento proces způsobí tzv. "STRES BUNĚK" následně vedoucí k možným dysfunkcím či poškození zdraví.

Co je "STRES BUNĚK" ?

Elelktropotenciál beněčné membrányNaše tělo obsahuje cca. 60 až 80 biliónů buněk . Ve zdravém těle plní každá buňka jí svěřenou funkci správně. Ale u buněk, které se díky negativním okolním vlivům nacházejí ve "STRESU" je jejich funkce narušena nebo dokonce zcela selže. Dojde-li k většímu rozsahu narušení buněk nebo dokonce jejich skupin, nastává výpadek funkcí s následkem celé řady zdravotních potíží.
Buňky mezi sebou a okolím přenášejí prostřednictvím buněčné membrány informace a energii. V zásadě uvnitř buňky převažují negativně nabité ionty nad vnějšími kladně nabitými ionty. V důsledku rozdílné koncentrace odlišně nabitých iontů vzniká na buněčné membráně elektrické napětí, které je obvykle mezi 65-80mV. Toto napětí je regulováno malými iontovými kanálky nacházející se v membráně buňky. Dojde-li v důsledku buněčného stresu k uzavření kanálků, nastává blokace výměny energie a informací, přičemž současně klesá přirozené napětí buněčné membrány. Díky tomuto jevu jsou buněčné funkce negativně ovlivněny a ústí v zdravotní problémy všeho druhu.

Zdravotní problémy

Odborníci celého světa se shodují na škodlivosti elektrosmogu a varují před sebemenším zatížením, které může vést k následujícím zdravotním symptomům:
 • Nespavost
 • Nervozita a neklid
 • Únava
 • Snížení výkonu
 • Bolesti hlavy, migrény
 • Hučení v uších
 • Pomočování
 • Erektilní dysfunkce
 • Poruchy paměti
 • Alergie
 • Pocení
 • Poruchy soustředění a učení
 • Poruchy oběhu krve
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Zhroucení imunitního systému
 • Leukémie
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Genetické změny
 • Rakovina

Pomocí pulzní magnetoterapie lze upravit elektromagnetickou bilanci v buňkách tak,aby se mohly spustit regeenerační procesy z buněčné úrovně.


kachničky a kočičí máma

27. dubna 2014 v 7:00 | youtube |  Zvířátka
http://www.youtube.com/watch?v=OfEw44cVJvY


volání o pomoc

25. dubna 2014 v 7:00 Esoterika

Přistoupení k nevysvětlitelné úzkosti jako k volání o pomoc
Mnoho lidí trpí nevysvětlitelným strachem, který je vždy přítomen v pozadí. Může být smíchán s dalšími pocty jako je smutek, žal nebo vztek. Je to často pocit, který byl přítomen v dětství z žádného zjevného důvodu.
Za tímto strachem je vždy volání o pomoc. Je to volání z jiného "teď", z jiného života nebo někdy z dětství. Z mého pohledu je cílem regresní terapie objevit, co je to za strach a pomoci tak druhé osobě, tak jako byste pomohli svému dobrému příteli v nouzi. Přistupujete k této osobě, mluvíte s ní povzbudivě a obklopujete ho podporou, láskou a pochopením.
Namísto toho, abyste trvali na strachu jako na znamení, že je s vámi něco divného a nezvratně špatného, nahlížejte na něj tak, že nenáleží do nynějšího "teď", ale k jinému "teď", jinému "já", které se natahuje pro pomoc. Vy - klient - jste tím jediným, kdo může rozřešit strach tím, že do něj přinášíte pochopení a soucit a vnímáte ho jako volání o pomoc od někoho jiného. Tento "někdo jiný" jste vy v jiném "teď". Jakmile najdete tuto osobu a pozorujete ji s neutrálním a soucitným vědomím, pochopíte její strach a bude pro vás jednoduší přijmout ho a pozvolna propustit. Úzkost je osvobozena tím, že na ni pohlížíte jako na problém někoho jiného, protože tak se oddělujete od energie strachu. Z objektivního hlediska si v onom "teď", ve kterém často není důvod ke strachu, uvědomujete, že vy sami jste větší než tento strach a že ho můžete přijmout s mnohem širším vědomím.
Strach se tak stává bránou, která vede do jiného života, která vás spojuje s jiným "teď". Když si dovolíte postupně k tomuto strachu v regresní terapii přistoupit, objevíte jeho zdroj a můžete ho začít léčit. Často k vytvoření nezbytné změny a k oddělení se od strachu jednoduše stačí položit otázku: "Komu patří strach, který cítím?" Tím, že ho označíte jako volání o pomoc z jiného časoprostoru, vytváříte ke strachu most. Tento most má dvě prospěšné věci: vytváří odstup mezi vámi a strachem a přináší strachu léčení.

mraky

24. dubna 2014 v 7:00 Nebe a mraky

Císařský řez ano-ne.

23. dubna 2014 v 20:12 | http://www.modrykonik.cz/cisarsky-rez/ |  O zdraví a nemoci

http://www.modrykonik.cz/cisarsky-rez/

Průběh císařského řezu

císařský řez
U císařského řezu je nutné otevřít břišní dutinu rodičky řezem. Řez je většinou veden příčně asi 3-5 cm nad stydkou kostí. Jsou však situace, kdy je nutné zvolit řez podélný, vedený ve směru pupek-stydká kost.
Po otevření břišní dutiny je nutné vytáhnout dítě z dělohy. Obvyklý řez pro otevření děložní dutiny je veden příčně v její spodní části, protože do budoucna umožňuje u dalšího těhotenství porod vedený vaginálně.
V případech, kdy je řez dělohy vedený podélně je možnost dalšího porodu vaginální cestou vyloučená. Rozhodnutí učiní operatér v průběhu operace v zájmu dítěte.
Po vyjmutí dítěte z dělohy je dítě ošetřené novorozeneckým lékářem.
V případě, že je stav dítěte dobrý, je možný i první kontakt dítěte s matkou (i pokud je rodička v celkové anestezii, samopřisátí je totiž plně v režii miminka, pouze ho na těle matky musí přidržovat tatínek nebo někdo ze zdravotníků).

Možná rizika a komplikace císařského řezu

 • Rizika anesteziologická: komplikace vlivem podaných léčiv a přípravků. Tyto látky jsou pro organismus zátěží. Možná je také alergická reakce na podané látky.
 • Rizika operace: velká ztráta krve, odstranění dělohy, poranění okolních orgánů v malé pánvi u jejich netypického umístění, embólie plicní tepny, porucha krevní srážlivosti, vznik žilní trombózy.
 • Pooperační rizika: infekce rány a břišní dutiny, krvácení v pooperačním období, embólie plicní tepny, případně další.
 • Pozdější rizika výkonu: vytvoření srůstů v břišní dutině, chronické bolesti v oblasti pánve, komplikované hojení rány. U dalšího těhotenství možnost protrhnutí dělohy v místě rány. Další porod končí častěji císařským řezem.

Hmota a kvantová fyzika

23. dubna 2014 v 7:00 Esoterika

Vědci zabývající se kvantovou fyzikou objevili,že vše se skládá z vibrujících vláken energie.
To,co je považováno za pevnou hmotu,je ve skutečnosti složeno z pulzujících energetických
vibrací,nad nimiž mají moc lidská vůle a vědomí.Utvářejí nejen osud každého jednotlivce,
ale i celého druhu.Dá se říct,že vaše budoucnost se tvoří právě teď.
Teorie nejistoty v kvantové fyzice říká,že žijete ve stavu nekonečných možností,
svět existuje v neustálém stavu proudění,kde i sebemenší posun energie může
způsobit náhlou změnu.
Atom asi neuvidíte,ale následky atomové bomby ano.
Mnoho lidí má pocit,že šlape na pásu,neustále běží,ale nikam se neposunou.
Proto je nevyhnutné energií myšlenek tvořit naši současnost i budoucnost.
Síla pozitivního myšlení přivádí do naší reality vyšší kvaalitu žití.

jarní

21. dubna 2014 v 7:00 Květiny


požehnání

19. dubna 2014 v 7:00 Esoterika

Velikonoční pozdrav

18. dubna 2014 v 14:04 | emailová pošta |  Veselé Velikonoce

kouzlo okamžiku

17. dubna 2014 v 7:00 | emailová pošta |  Zvířátka
harmonie v obrazech

15. dubna 2014 v 8:00 | různé |  Mix

výrok

13. dubna 2014 v 7:00 | Květa Fialová |  Moudra a mezilidské vztahy


pro Izabelu

11. dubna 2014 v 12:17 | Benková Zuzana |  Moudra a mezilidské vztahy

Pre Teba Izabelka s láskou

Anjelik zlatý
ty lásku nám dávaš
srdiečko krásne k svetu otváraš
nádherná žiara
lásky tvojej

rozlieva sa do sŕdc naokolo
tvárička tvoja úsmevom žiari
hlas tvoj zvonivý
počuť je v diali
dlane tvoje hrejú a a láskajú
objímaš nimi celý svet
ty drobučké žieňa svojou výškou
a veliká svojou láskou
ďakujem za tvoj čas strávený so mnou
ďakujem za lásku, ktorú mi dávaš
ďakujem za krásny deň keď sa s tebou smejem
ďakujem ....

Milan Hein

11. dubna 2014 v 8:00 | nové léčební metody |  O zdraví a nemoci

VYNÁLEZCE ING.MILAN HEIN

Milan Hein byl elektronik ve strakonické nemocnici. Od revoluce je na volné
noze a vynalézá přístroje navracející zdraví. Nejvíc podle něj škodí wifi a
mobily.
Strakonice - Je autorem dvou desítek vynálezů z oblasti elektroniky. Byl
vývojovým pracovníkem několika českých, rakouských a amerických firem. Milan
Hein má cenu nejlepšího vynálezce ve zdravotnictví z roku 1985.

Co říkáte na zprávy o konci světa?

Z hlediska energetických poměrů v prostoru, které se dají odečíst, k nějakým
změnám dojde. Katastrofy, o kterých se mluví, jsou nesmysl.

Na čem právě děláte?

Léta dělám na přístrojích pro medicínu. Teď na těch, které umí potlačovat
infekce.

Na jakém principu jsou založené?

Abych to vysvětlil, musím začít trochu zeširoka. Jako první člověk na světě
jsem změřil biopole. V laboratoři ve zkumavce.

Jsem laik, přibližte mi, co je biopole.

Je to pole jakési energie kolem člověka. A já dokážu změřit, co je kolem
nás. Tím jsem překročil znalosti fyziky, protože moje měřidla ukazují něco,
co fyzika nedokáže vysvětlit. Výsledky jsou na mých webových stránkách
http://www.milanhein.

Co umí vaše přístroje?

Na základě znalostí, které mám, dokážu s jejich pomocí zlikvidovat infekce a
třeba i viry, což medicína nedokáže. Teď mám prokázanou účinnost na vir,
který způsobuje rakovinu děložního čípku.V biopoli jsou patrné nemoci? To musí být fenomenální.
Nejen patrné, ony se dají i zlikvidovat. Ve vteřinách. Jsou možnosti, o kterých medicína netuší.
S biopolem souvisejí i další vaše objevy. Asi proto nemáte mobil, že?Je to tak.
Protože o principech a vlastnostech biopole něco vím.
Mobil a hifi modemy kolem sebe šíří elektromagnetické pole o vysoké frekvenci,
kterárezonuje s biopolem člověka a rozrušuje ho. Tím dochází k poškozování zdraví.
Kolem mobilu ale není nic vidět. Je to jako s elektřinou ?Mobil je vysílačka, a pokud změřím třeba
pole homeopatika,tak po záření mobilu je menší, a to zapíše měřicí přístroj.
Známý výsměch: "Ty jsi blázen,to nic nedělá," končí v okamžiku, kdy stopa osciloskopu vliv prokáže.
Co vychází z mobilu a přístrojů v domácnosti?Rušivé pole, které vychází jen v momentě, kdy je přístroj funkční.
Problém mobilu je ten, že se každé dvě minuty hlásí na věž.
To znamená, že jeho uživatel dostává ránu za ranou. Wifina zas běží nepřetržitě.
Lidi jsou v patologickém stavu každý den.
S mobilem u postele pak celou noc.Jsou stejně nebezpečné třeba mikrovlnky?
Mikrovlnky jsou chvilkové a můžete u nich stát nebo ne. I televize je daleko.
Počítač neškodí, pokud nemá zapnutý mobilní modem.Při zavádění mobilů na trh ale hygienici museli stanovit normy.
A ty by nás měly chránit.Nechrání. Zákonodárci normy stanovili tak, aby fungoval mobil, a ne aby jehouživatele chránily.
Na koho mají mobily nejhorší dopad?Na děti. Sedí ve škole denně mezi dvaceti až třiceti mobily.
Pak hodiny u internetu.
Četla jsem, že se mobily a internet na školách snaží Unie zakázat.Už teď jsou státy, které je zakázaly.
Proč dítě potřebuje mobil? Ve škole jepřece dozor.
Tam ho děti nepotřebují.Dělali jste nějaké testy toho, co tu říkáte?
Ano. Na koncentrovanosti dětí, které měly aktivní mobily. Písemné testy, které dělaly,
trvaly déle a děti nadělaly více chyb než bez mobilu.
Katastrofou jsou učebny informatiky pod wifi připojením.Jaký je teď dopad na mobilní školáky?
Děti ve třídě nejsou schopné si nic zapamatovat,
ztrácejí intuici,vnímavost, jsou nesoustředěné a agresivní. Mluvím o tom, protože jsme to změřili.Jak?
Stav dětí pomocí elektro-akupunktury a pole pomocí převodníku, který dokáže biopole převést na elektrický signál.
Je zatím jediný na světě. Měřené teďbudeme opakovat na jedné vysoké škole v Brně.
Děláte takový výzkum pro sebe, nebo pro nějakou firmu?Pro sebe i pro všechny. Prezentujete někde výsledky?
Samozřejmě, ale naprosto zbytečně.
Má měření zatím odborníci nenapadli. Nikdo si netroufl. Dělají, že o mně neví.
Informoval jsem i úřad pro vědu a výzkum, ale i odtud je nulová reakce.
Pokoušel jsem se i o kontakty s medicínou, ale připadám si jako doktor Galén v Bílé nemoci.
Co se stane za deset patnáct let s člověkem, který denně telefonuje?Odhaduji expoziční dobu mobilu tak dvanáct let.
Ta teď dochází. Mnoho lidí má narušenou imunitu.
Až tak, že u některých nelze imunitní systém obnovit. Je to podobné jako u kuřáků.
Po dvaceti letech strmě narůstá onemocnění rakovinou.
Jaké se podle vás objeví zdravotní problémy?Třeba náhlé a nevysvětlitelné kolapsy,
i když předtím člověk tvrdí, že se cítí skvěle. I onkologické statistiky mluví dost jasně.
V současné době je například spousta problémů se štítnou žlázou. To je první rezonanční pole mobilu.
Pokud ji lékaři odoperují, nasadí léky a pacient bude fungovat dál.
Medicína dokáže suplovat výpadky mnoha orgánů.Telefonu jsou ale blíž ucho a mozek, ne?
Uši a mozek odolávají rezonanci víc než štítná žláza. Mozek není první na řadě mechanickým poškozením,ale funkcí ano.
Kdekoho dnes bolí hlava tupou bolestí.Jak si mají lidé chránit zdraví?Základ je mít od sebe mobil co nejdál.
Do čtyř metrů je situace kritická.
Na Západě se stává zvykem dokoncevypínat na noc všechny spotřebiče, protože na domy jsou prošpikované elektrickými sítěmi.
Doporučoval bych nemít doma wifi modem a bluetooth.
Jste vynálezce, byl jste vývojový pracovník, co všechno jste vynalezl?
Jeden z prvních vynálezů byl monitor, který kreslil dechovou křivku
novorozeněte. Fungoval proti syndromu náhlého a nevysvětlitelného úmrtí
dítěte při zástavě dechu. To jsem ještě pracoval ve strakonické nemocnici. V
poslední době rezonátory proti vlivu mobilu a přístroje, které dovedou ničit infekce.

Rozhovor Slávky Petrákové pro Týdeník 5 + 2 dny, Jižní Čechy, z 13.12.2013

čerešnové kvety

10. dubna 2014 v 17:27 | Benková Zuzana |  Mgr.Zuzana Benková

Čerešňové kvety

v záplave bielych kvetov
stáť pod zakvitnutou čerešňou
len tak stáť
tíško
vnímať pohyb lupienkov
cítiť vôňu kvetov
dýchať
nádych, výdych
nádych .....precítiť vôňu vdýchnutú dovnútra
výdych ... pomaličky odovzdať výdych univerzu
stáť ...
nohami ukotvená o zem
natiahnuť ruky ...
a dotknúť sa neba
stáť a vnímať ten pocit sily v nohách
pevnosť hnedej zeme
vnímať vánok v korunách
rukou sa dotýkať mäkkých lupeňov čerešňových kvetov
precítiť spojenie so zemou a nebom
spojenie s prírodou
vnímať pokoj
šum včiel v korune
vnímať seba


filípínský léčitel

7. dubna 2014 v 10:25 | Marwin Aping |  O zdraví a nemoci


pampeliška

3. dubna 2014 v 7:00 zelená lékárna

Jarní síla z pampeliškových listů

Pampeliška - Foto: Ladislav Bába

PampeliškaFoto: Ladislav Bába
Pampeliška obecná je plná vitaminů A, B, C, D, betakarotenu a minerálních látek (křemík, draslík, vápník, železo).
Pro představu: list pampelišky obsahuje dvakrát víc železa než špenát. V mladých listech je obsaženo značné množství vitaminu C a kyseliny křemičité.


Očistná kúra
Listy pampelišky jsou výborné i pro detoxikační kúru: Po dobu 14 dnů jezte každý den pár čerstvě natrhaných lístků pampelišky. Nejenže očistíte a nastartujete tělo, ale zásobíte je i potřebnými vitaminy, dosáhnete pročištění trávicího ústrojí, ledvin, jater, a měl by se zlepšit i stav vaší pleti.

Salát
Čerstvé pampeliškové listy jsou výborné do salátů. Listy jsou mírně nahořklé a chutí by se daly přirovnat k čekance.
Uvařené brambory smícháme se spařenými listy pampelišky, přidáme najemno nakrájenou cibulku, nastrouhanou mrkev a na kostičky nakrájené uvařené vejce. Dochutíme solí, pepřem a kapkou jablečného octa. Nakonec můžeme posypat nastrouhaným balkánským sýrem nebo eidamem.

Nápoj
Mladé lístky pampelišky můžeme použít také pro přípravu osvěžujícího nápoje: Lístky rozmixujeme spolu s jablkem, větším pomerančem, přidáme šťávu z půlky citronu a med nebo hroznový cukr. Doplníme kelímkem bílého kefíru. Nápoj působí detoxikačně a proti únavě.
Další informace najdete v internetovém Receptáři na webu www.iReceptar.cz

video s kočičkami

2. dubna 2014 v 7:00 | youtube |  Kočičky