O smrti a reinkarnaci

1. listopadu 2013 v 7:00 | emailpošta |  Esoterika


Takže moji milovaní

okamžik odchodu duše z těla, lidmi nazývaný smrt, je okamžik, kdy končí život člověka na zemi...nekončí tím však život jeho duše. Ta pokračuje na své pouti dále, zrozením v dalším těle.
V okamžiku smrti dochází k
přetržení stříbrné šňůry v místě, kde je připojena k tělu, což způsobí smrt fyzického těla a odpojení aurických těl od sebe..... Smrt nebolí!!!!!

Spousta lidí se smrti bojí, protože je to pro každého něco nového. A přirozeně člověk se bojí toho, co nezná, ale smrt nebolí...samozřejmě mnohdy bolestně pociťuje okolnosti smrti, např. u tragických smrtí...pád, náraz, ale samotný okamžik nebolí.

V okamžiku, kdy Anděl smrti přestřihne v auře stříbrnou šňůru, upadá člověk do hlubokého bezvědomí, tedy do stavu silného, příjemného spánku, ve kterém nic nevnímá. V tomto spánku přestanou fungovat všechny orgány postupně ve fyzickém těle. Toto člověk vůbec nijak nepociťuje, nevidí, ani nevnímá. Z těla odchází veškerý život, zastaví se funkce všech orgánů. Éterické tělo vibruje tak, až se rozplyne jako pára. Tento proces začne a je nejsilnější ihned v okamžiku smrti, poslední dech a trvá ještě do doby 3 dnů po smrti zhruba do 72 hodin !!!

Člověk se najednou probudí z onoho "spánku" a vidí konec tmavého tunelu, kterým právě prošel...Během průchodu tímto tunelem nevidí nic. Ale někdy, už ke konci tunelu může vidět všechny nejdůležitější okamžiky z právě prožitého života, neboť v těchto chvílích probíhá "soud" s jeho duší - zapisuje se všechna jeho karma, kterou si vytvořil či naopak odčinil v právě skončeném životě. Pokud toto člověk vidí, tak je to něco, jako když spíte a zdá se vám sen.

Průchod tímto tunelem trvá minimálně 7 minut, nejdéle 13 minut. A když to po pár minutách vše v těle definitivně zemře a přestane fungovat, člověk se opět z toho"hlubokého spánku" probudí, ale už to není člověk. Je pouze DUŠ Í.

Astrální tělo, ve kterém duše sídlí, tak odchází do duchovní dimenze a prostoru, která přísluší karmickému zatížení.

Za tunelem je světlo a vše je tam velmi krásné, je to jako kdyby člověk přišel do krásné zahrady s nádhernými květinami, kde vše září...každá duše je šťastná, když toto vidí, je to PRŮCHOD do duchovních dimenzi, jakýsi "vchod"

A tam už čekají na každou duši příslušné bytosti, které uzavřou tunel, jimž duše prošla-čímž vlastně dojde k odpojení aury od zemřelého člověka.

Tam se duše od těchto bytostí stručně dozví, jaké má z daného života zatížení a jaké ze všech minulých životů a kam půjde dále - do jaké duchovní dimenze! A pak duše s průvodci pokračuje do míst, které náleží jejímu karmickému zatížení.

Poté tyto Světelné bytosti - průvodci uzavřou opět spojení, kterým byla duše s nimi spojena od okamžiku smrti až do doby, kdy byla odvedena do míst, ve kterých už zůstane.

V těchto místech se o duši postarají jiné bytosti, které žiji a pracují v této dimenzi. Duše s nimi detailně prochází svůj uplynulý život a je poučena o všem, co dělala špatně a co a jak má napravit, co se má naučit, apod. Je to něco jako škola....
Takto se vlastně již plánuje pro duši další život, do kterého půjde, až si v příslušných dimenzích vše vyslechne, odčiní, pochopí, zkrátka až se poučí a jsou vytvořeny podmínky pro její další inkarnaci.
Pokud byla duše velmi zatížená, je v místech, které je něco jako vězení anebo jiné nápravné zařízení, kde nemá svobodu ani klid, ale tvrdě si své hříchy odčiňuje...

První okamžiky PO SMRTI A POHŘEB

Éterické tělo se "rozplyne" do 3 dnů po smrti, což je zhruba do 72hodin . Z tohoto důvodu by člověk nikdy neměl být do 3 dnů pohřben, protože do té doby spoustu věcí ještě"vnímá", "vidí" a cítí". Každá duše využívá možnosti zůstat na zemi a rozloučit se všemi blízkými. Zůstává ještě buď v těle nebo "cestuje mimo tělo" zde na Zemi,
než uplyne oněch 72 hodin, kdy musí spolu s bytostmi, kteří ji doprovázejí odejít.

Pro duši zemřelého člověka je velmi bolestné vidět, jak ho všichni blízcí oplakávají a volají zpět!!!! Je velmi bolestné cítit tíhu, kterou duše pociťuje v okamžiku pohřbu. Proto ZDŮRAZŇUJI, pohřeb dělejte nejdříve 4 den po smrti, raději déle....pak duši zemřelého už jeho vlastní pohřeb ani způsob pohřbení nijak netrápí.
Pokud vám někdo zemře, snažte se proto těch 72 hodin po jeho smrti využít abyste pomohli jemu i sobě, abyste si s ním vyříkali vše, co jste za života nestihli.......


Co dělat bezprostředně po smrti člověka, kterého jste milovali???

Chcete-li co nejvíce pomoci tomu, jenž zemřel, udělejte následující:

Mluvte s ním, řekněte mu vše, co jste chtěli a co jste za života neudělali anebo nestihli mu říct...
Poděkujte mu za vše krásné, co jste spolu prožili. Řekněte mu, co jste k němu cítili, jak jste ho měli rádi...
Ale neplačte a nevolejte ho zpět, neobviňujte ho, že Vás opustil , tím mu ubližujete, neboť je pro něj velice bolestné odejít ze Země, protože se trápí vaším smutkem.
Tíha vašeho smutku ho táhne ZPĚT!!
Myslete na to, že musí odejít.
Když neodejde ve stanovené době 72hodin po smrti těla a zůstane tak po další dlouhou dobu zde na Zemi, vám to nic nepřinese a naopak jemu to velice ublíží!!!!!!
Takto "uvízlá" Duše zde na Zemi je velice nešťastná, nemůže ani žít, ani komunikovat s blízkými ani pracovat na svém vývoji, ani se znovu narodit...Zkrátka NIC...
jen se "dívat", jak se jeho blízcí užírají smutkem. "Uvízlá" duše ale nevidí ani neslyší
ani nevnímá tak, jako člověk. Cítí pouze energie- něco jako tíhu, strach, nic jiného. NAVÍC MUSÍ ZDE ŽÍT Z NĚCÍ ENERGIE, I KDYŽ NECHCE. Tudíž se musí usadit
u někoho v auře a tento člověk pak v onom místě onemocní. A i to duši zemřelého trápí, protože nechtěně tak někomu ubližuje a způsobuje problémy....Zapamatujte si to nejdůležitější:
Poproste jeho duši o odpuštění za vše, co jste mu kdy způsobili v tomto životě i kdykoliv v životech minulých.
Vy mu řekněte, že mu odpouštíte VŠE, co kdy učinil on Vám a vroucně
a ze srdce mu opravdu odpusťte !!!!!!

Proste Boha a Světelné bytosti, je-li to možné, aby se nad Vámi a nad ním slitovaly
a odpustily jemu i vám vše, co je možné a co je v Boží Vůli, aby Bůh dovolil"rozpustit"co nejvíce karmy mezi vámi.
Přiznejte si a nahlas vyslovte, co zlého jste oné osobě způsobil, jak ošklivě jste se k ní někdy choval... zkrátka vše na co si v dané chvíli vzpomenete. Bůh neodpustí celou vaši karmu, kterou jste spolu navzájem měli, ale prosíte-li vroucně a pokorně, ze srdce, rozpustí část toho zlého mezi vámi, co byste si v dalších životech navzájem museli splatit. A to nejen ze současného života, ale i z minulých. A tím dušičce zemřelého a i sobě velmi pomůžete.

Snažte se v této pro vás těžké chvíli pochopit, že smutkem mu způsobíte jen velkou bolest. Pokud mu dáte najevo, že přijímáte jeho smrt, jeho odchod mu tak tím velmi usnadníte. Takováto duše potom odchází do duchovních dimenzí s úsměvem
a s radostí, protože chce odejít!!!

Emoce končí okamžikem smrti, proto duše toho, kdo vám právě zemřel, nepociťuje emoce smutku, bolesti a žalu jako vy. Tato duše cítí a umí rozlišit pouze ENERGIE, tedy energie lehkosti, volnosti...

ROZLOUČENÍ se svým blízkým:

Zapalte 7 jakýchkoliv svíček NAJEDNOU. Otevřete ruce dlaněmi nahoru.
Pak vyslovte větu "Jdi za Světlem, odejdi tam, kde je tvoje doma!!!!! Pouštím Tě!!!!!!" A jste-li hodně vnímaví, ucítíte svého milého. Možná ucítíte velkou zimu anebo teplo a pohlazení.... To je okamžik, kdy vám duše zemřelého, celá šťastná, vyjadřuje svou vděčnost za to, že chápete, že musí odtud ze Země odejít a nemůže tu už zůstat s vámi.

Obzvláště duše, která je málo karmicky zatížená (a v podstatě každá duše, která je zatížená do stupně 5-6) se velmi raduje ze smrti svého těla, neboť odchází do míst, kde cítí být doma, kde je všechno mnohem krásnější, než na Zemi....
Do míst, kde neexistuje bolest, hádky, problémy, ztráty ani lidská zloba a nenávist
a nic, co je doménou lidí na Zemi. Po 3 dnech vás duše zemřelého už neslyší.
A na Zem už se takováto duše nemůže jen tak vrátit ani s vámi komunikovat!!!!
Ale nemyslete na to, že vašeho milovaného ztrácíte navždy!! Po nějaké době se vrátí na zem, do Vaší blízkosti, vrátí se opět jako člověk!!! jako krásné m i m i n k o , inkarnuje se do fyzického těla a vypraví se opět na svou životní pouť na Zemi.....

Jsou situace, kdy nevíte, že vám blízký člověk zemřel a nemohli jste se sním rozloučit v oněch 72 hodinách. Pak proste Boha a to velmi pokorně, vroucně a ze Srdce,
aby dovolil duši zemřelého na chvíli sestoupit do úrovni blízkých Zemi, ve kterých je možné vás slyšet a vnímat. Poproste o to v době "dušiček" což si lidé stanovili na 2.listopad. K tomuto účelu slouží každý rok období od 23.10 do 13.11. Tehdy sestupuje k Zemi na pár minut největší počet duší, které samy prosily o to, aby na pár okamžiků mohly na Zemi s někým něco dořešit. V této době je možné, pokud to Bůh a Světelné bytosti dovolí a pokud už duše není znovu inkarnovaná, (což do roka od smrti není žádná duše) , může duše přijít v doprovodu Světelné bytosti na čas na Zem dořešit,
co nestihla anebo co vy jste nestihli. Můžete tak proto k ní mluvit.
Ale pozor, ne žádnými okultistickými a spirituálními metodami!!!
Pouze otevřete dlaně a poproste, aby vás ona duše slyšela. A pak k ní promluvte svými slovy a cítěním. Nemůže vám odpovědět,
ale slyší vás a máte na to 33 minut......
Toto je možné učinit pouze 1 x. Vícekrát nebudete vyslyšeni a víckrát k vám nebude duše přivedena...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ivana Kolářová | E-mail | 15. února 2014 v 16:50 | Reagovat

Dobrý den,

může mi prosím někdo odpovědět jak je to s Dušemi zesnulých zvířat? Jedná se o stejný nebo podobný proces jako u lidí?
Co se děje s duší zvířete,jenž jsme měli rádi a které nás náhle opustilo.Děkuji předem za odpověď.S přáním všeho dobrého,Ivana.

2 Ivana Kolářová | E-mail | 15. února 2014 v 16:50 | Reagovat

Dobrý den,

může mi prosím někdo odpovědět jak je to s Dušemi zesnulých zvířat? Jedná se o stejný nebo podobný proces jako u lidí?
Co se děje s duší zvířete,jenž jsme měli rádi a které nás náhle opustilo.Děkuji předem za odpověď.S přáním všeho dobrého,Ivana.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama