Listopad 2013

sněží...

28. listopadu 2013 v 8:00 | xx |  Zimní království

Za tajemstvím studánek

27. listopadu 2013 v 8:00 | emailpošta

fotografie Jana Váši

Za tajemstvím studánek
Lidé žijící v české kotlině uctívali odedávna vodní prameny, přinášeli jim oběti a starali se o ně.
V křesťanské éře nastoupili na místa pohanských bůžků křesťanští svatí, ale význam posvátných
pramenů se nezmenšil. Není divu, vždyť patronkou vod, a tedy i pramenů, se stala sama Panna Maria.Pramen je místem průniku tří živlů-vody, země a vzduchu. Není proto divu,že se na takových
místech mnohdy dějí podivné věci. Místem doslova protkaným posvátnými a léčivými prameny je Šumava.Jedním z mnoha míst, které nás bude zajímat, je obec Stachy na Prachaticku. Zdejší zázračný pramen, zasvěcený Panně Marii Sedmibolestné, není daleko od autobusového nádraží. Váže se k němu řada legend.
První o dívce, která měla nemocné oči a oslepla, ale poté,co si oči omyla zázračnou vodou, opět prohlédla. Druhá legenda se vztahuje k obrazu Panny Marie. Zadívámeli se na něj pozorněji, zjistíme, že Panně Marii, která drží Ježíše Krista sejmutého z kříže, protíná hruď (srdce) sedm mečů.Těchto sedm mečů znázorňuje sedm bolestí Panny Marie.Jsou však také alegorickým znázorněním sedmi paprsků kosmické energie, která proudí vesmírem. Obraz je velmi
sugestivní, a jsteli citlivější, možná že při pohledu na něj začne bolet srdce i vás.
Zázračný obraz
Lze tedy usuzovat, že obraz označuje místo, které je energeticky zajímavé. Zvláštní je, že obraz v horní části bez zjevné příčiny černá. Legenda, která se k obrazu vztahuje, praví, že když byl ve dvacátých letech odnášen k opravě, mužům, kteří jej nesli, se zdál stále těžší a těžší, až jej vůbec nemohli unést.V kostele, kam byl obraz z kaple přemístěn, zčernal a oba muži, kteří jej stěhovali, zemřeli na podivnou nemoc.Poté, co byl vrácen zpět do kaple, začal obraz opět světlet, pouze horní okraj zůstal dodnes tmavý.V souvislosti s tímto příběhem se také vypráví o proroctví, které předpovídalo válku.Zčernalý obraz měl údajně zesvětlet během dvanácti let před velkou válkou.
Tento proces začal v roce 1926 a zesvětlení pokračovalo ve třech fázích.Zdejší studánka je navíc prý jednou ze tří, které označují území, jež zůstane při velkém světovém neštěstí uchráněno.
Zbylé vrcholy trojúhelníku tvoří další mariánské studánky, jedna nedaleko Zdíkova, druhá u Brnišova.


zvířátka v akci

25. listopadu 2013 v 8:00 | emailpošta |  Zvířátka

zimní obrázek

22. listopadu 2013 v 8:00 | xx |  Zimní království


Nádhera nového rána

21. listopadu 2013 v 8:00 | Mgr.Zuzana Benková |  Mgr.Zuzana Benková


Nádhera nového rána.

Započúvala som sa do ticha nového rána. S vďačnosťou za prebudenie a každý jeden nádych. Tma ustúpila dennému svetlu a cez okno vidieť sneženie. Anjeli sa nám prihovárajú bielymi vločkami. Pomaly poletujú z oblohy a tancujú s radosťou sem a tam. Vznášajú sa s ľahkosťou pierka. Kĺžu sa vzduchom až kým nepristanú na parapetnej doske. Zrazu počuť jemné klopkanie. Sýkorky sa po stopách vločiek vkrádajú na parapet za slnečnicovými semienkami. Otáčajú malými hlávkami sem a tam, či môžu vstúpiť. Nádherné sledovať tanec vločiek a lietanie vtákov. Je úžasné sledovať sneženie. Je to naozaj akoby perinbaba prášila svoju obrovskú perinu. Sneh si potichu sadá na zamrznutú zem. Ozdobí svojim závojom chodníky aj trávu a stromom vytvorí nádhernú čiapku s brmbolcom.
Milujem dívať sa na zasneženú krajinu. Milujem ten pocit, ako to hreje pri srdci, aj keď je vonku mrazivo.

Kde se bere chu´t ničit 3

20. listopadu 2013 v 8:00 | Vyleťal Jiří |  Moudra a mezilidské vztahy

Z Cameronových pokusů nakonec vznikl manuál s názvem Kubark, který se rozšířil v CIA
i v americké armádě.Způsoby mučení, které jsou v něm uvedeny, a jejichž základem jsou
elektrošoky, se řídili tyrané jihoamerických vojenských režimů v sedmdesátých a osmdesátých
letech minulého století.Cameronův projekt objednaný CIA skončil krachem,a protože
jeho oběti nemlčely, dostaly se jejich obžaloby před soud. Léčba šokem, která měla
vyzmizíkovat lidské vědomí a naplnit je novým obsahem, skončila v troskách.Také v
lidských troskách. Páteřní obratle drolící se následkem proudů z elektrošoků a trvalé psychické poruchy
namísto "nového člověka" byly jen viditelné a možná méně závažné následky.
Jak už to bývá, myšlenky(a o těch destruktivních to platí dvojnásob)nezůstávají na místech
svého původu ani nezanikají s tragediemi, jež způsobily. Šoková terapie našla své pokračovatele
u nadšených ekonomů Friedmanovy Chicagské školy. Jejich vidina totálního kapitalismu
čerpá z idejí Cameronovy šokové metody-zničit stávající a na nepopsaném listě vystavět kapitalismus bez omezení.Absolventi Chicagské neoliberální školy a jejich duchovní
souputníci aplikují téměř všude na světě své metody šoku-ať už šoku, který způsobil pád
dřívějších režimů jako u nás, nebo šoku,jejž sami působí svými reformami.
Nepochopitelný fenomén destrukce, která byla u nás po sametové revoluci 1989
prezentována jako nutná podmínka pro nový začátek, jenž má přinést kýžený blahobyt, má
svůj zdroj právě tady.Je však Cameronův šílený nápad jak ničením dospět k dokonalosti tak
originální? Nebo tu bylo něco předtím, čím se nechal Cameron inspirovat?
Starozákonní"chvála "ničení
Zažil to každý, kdo četl Bibli. Ve starozákonních knihách, jako je Pátá kniha Mojžíšova, kniha
Jozue,kniha Soudců, obě knihy Samuelovy, obě knihy Královské a obě Kroniky,je
líčeno dobývání Kanaanu Židy. Čtenář je při prokousávání se řádky těchto knih na nejvyšší
míru zděšen ukrutnostmi,jichž se dobyvatelé země zaslíbené dopouštěli na domorodém obyvatelstvu. A aby té hrůzy a zklamání nebylo málo,to vše se děje na Boží příkaz.
Dle starozákonních knih Bůh Židům nařídil,aby v dobytých městech zabili všechno živé,
muže, ženy, starce a děti. Smrti mečem nesmí uniknout dokonce ani domácí zvířata.
Také veškerý majetek musí být zničen. Nic dobrého prý nebylo na národech,jež Bůh
Židům dal, aby je vyhladili.Mravními zkaženostmi měli být vedle jejich dětí poznamenány
i díla jejich rukou.Tolik legendy.Ty události se ovšem nikdy nestaly. Archeologické vykopávky
to dokazují s naprostou jistotou.Hrdinské eposy o Božím lidu, který,ač početně slabý,
šel od jedné vítězné bitvy ke druhé,vznikly za judejského krále Jóšijáše. Dobrých 400 let po událostech,
jež popisují. Ambiciozní král chtěl vyzdvihnout jedinečnost rodící se víry v jednoho Boha a použít ji pro
státotvorný příběh. Kruté příběhy o zkáze pohanů nemilosrdnou rukou slabých a zaostalých Židů
za pomoci Boha, který je vede, měl dokazovat jejich jedinečnost a legitimizovat uzemní nároky.
Na těchto krví přetékajících a ničením oplývajících příbězích, které se nestaly,je všakpozoruhodný důvod,
proč byly sepsány. Nebylo to pro ničení a vraždění samé, to ve starozákonních knihách opravdu obhajováno není, ale pro radikální sdělení společnosti, k níž měly promlouvat, že Bůh je jenom jeden a teprve víra v něho dává
lidskému počínání smysl. Pěstovat víru ve více bohů smysl nemá avede ke zkáze.Starozákonní obhajoba ničení, v
níž by bystrý pozorovatel neoliberální záliby v šokové terapii mohl spatřovat jistou příbuznost a snad i námět k
obhajobě (ovšem, který neoliberál čte Bibli, že?),je tedyzcela jiného rázu.Dalším velkým starozákonním dějstvím, v
němž jsou jak ničení,tak dokonce i smrt obsazeny do jakési absurdní role v dramatu, jež vyústí do vyššího stupně
poznání samotného Boha,je Kniha Jób.Děj, v jehož středu se ocitá po všech stránkách dobrý a úspěšný muž Jób,
je velkolepou ukázkouvěrnosti až na pokraj lidsky možného.Vzorně zbožný Jób dráždí ďábla svou nefalšovanou
láskou k Bohu. Ďábel tedy navštíví Boha, aby jej spravil o věcech,které Bůh ve své zaslepenosti vůči svému miláčkovi Jóbovi,jak se ďábel domnívá,nevidí. Jób prý má Boha rád jenom proto, že mu Bůh nadržuje a že jej obdařil početnou rodinou a nebývalým bohatstvím. Hospodin ďáblovu lež popírá a nejednou opáčí, že Jób jej miluje z vnitřního přesvědčení,a nikoliv výměnou za Boží přízeň. Když však ďábel jinak nedá, dovolí Bůh ďáblovi, aby Jóba připravil o
vše, co jeho život činí příjemným. Nesmí mu však vzít holý život.Bůh je přesvědčen, že Jób ho bude milovat i ve svém
neštěstíĎábel se dá do díla a činí přesně to, co mu jde nejlépe. Ničí! Zemřou Jóbovy děti, shoří jeho
stodolynaplněné zásobami. Uhyne dobytek. Jób je zděšen, nic nechápe a pomalu začíná ztrácet
půdu pod nohama. Pak ještě onemocní a jeho tělo se pokryje vředy. Jób je v koncích se silami
a neví kudy dál. Vyčerpán nemocemi a všemi neštěstími,která na něj v několika málo dnech dolehla,sedí v hromádce popela a psi mu lížou mokvající rány."
Kde je můj Bůh?-ptá se ještě pořád zbožný Jób. Jeho žena mu odvětí: "Proklej toho
svého Boha a umři!
" Dílo zkázy je u konce. Jób už může jenom umřít, ale to mu ďábel, otec všeho zla a všeho
ničení, udělat nesmí. Jób musí za hrozných podmínek žít.
Jeho víra je nalomena, ale Boha se dosud nezřekl.
Pak začnou Jóba navštěvovat jeho tři přátelé. Diskutují s ním a přesvědčují jej, že přece
někde musel udělat chybu, že se proti Bohu musel nějak provinit, když jej postihlo
takové neštěstí.Jób ničemu nerozumí. Proti Bohu se přece nikdy neprovinil.
Jestli je vůbec ještě něco, o čem nepochybuje, je to právě toto. Přátelé jej znovu a znovu přesvědčují, že něco musel udělat špatně,vždyť Bůh je spravedlivý a takové utrpení by
na spravedlivého nikdy neseslal. Jób znovu u sebe
vinu nenachází, ale Boha zatratit nechce, o jeho spravedlnosti nepochybuje.
Snad, snad je to celé přece jenom nějak jinak, myslí si Jób. Možná je Bůh trochu jiný, než
jsem si dosud myslel, ale nespravedlivý, to rozhodně není. Ne, ne.
Jób Bohu nerozumí, ale věří v jeho dobrotu a v lásce k němu neustupuje ani o .píď
Ďábel je se svými triky a ničitelskými dovednostmi u konce. Na scénu přichází čtvrtý Jóbův
přítel. Jeho víra v Hospodina dalece přesahuje náboženství zásluh, náboženství "musíš-
nesmíš",jímž Jóba poměřovali jeho předchozí tři přátelé. Čtvrtý přítel Jóbovi potvrdí, že jeho zbožnost je pravá, že se vůči Bohu ničím neprovinil. Pomůže Jóbovi pochopit, že Bůh je
prostě jiný,než si Jób dosud myslel,a že jej nelze uzavřít do lidských představ, byť by byly
sebe zbožnější. Bůh, jak postupně začíná Jób chápat, není jiný proto, že by chtěl člověku
ukracovat kratochvíli a neustále jej něčím překvapovat, ale proto, že člověk pro něho znamená tolik, že to ani zbožný Jób nemůže pochopit.A Bůh to vzápětí Jóbovi dokáže.
Učiní zázrak a Jóbovi se vrátí všechny jeho děti, veškerý majetek i jeho zdraví. Bůh vítězí nad ďáblem a vítězí nad ním i Jób-člověk. Vítězí stvoření nad ničením.
Jaká je výpověď Jóbova příběhu o ničení?Jób, i když se cítí ztracen a opuštěn a sedí
v popelu spálené země, nepřestává hledět na obzor. Kdyby se díval do země, na torza
shořelých stodol a počítal uhynulá stáda, zvítězila by hmota nad duchem, mít nad být a Jób by pohřbil svoji naději.Tuším, že s ní i tu naši.Zvítězilo by ničení a jeho prapůvodce ďábel.
Jóbova bolestná zkušenost, ostatně jako každá bolest a nezdar, pokud není na jejich konci
beznaděj, přináší jedno ohromné poznání: jednou provždy se ukázalo, odkud ničení pochází.
A také k čemu vede, nestojí-li proti němu člověk, který spoléhá na původce opaku,
na Boha Stvořitele.Mějme se na pozoru před lidmi, kteří každé dílozačínají omezováním,
rušením,přesouváním, ničením a zahrabáváním.
Není těžké uhodnout,ke komu chodí pro inspiraci.
Jiří Vyleťal

100 x o lidském těle

19. listopadu 2013 v 8:00 | Ondrej Brzobohatý |  O zdraví a nemoci
Mozek
Nervové pulzy se z mozku a zpět do mozku pohybují rychlostí 270 km/h.
Mozek spotřebuje stejné množství energie jako 10W žárovka. I ve spánku.a
Lidská mozková buňka může pojmout 5x více informací, než je v kompletní encyklopedii.Vyjádřeno v číslech je kapacita mozku podle vědcůaž 1000 terabajtů(1 TB = 1000 GB).>>
Informace se v různých typech neuronů šíří různou rychlostí. Od 2 km/h až po 430 km/h.
Mozek je v noci mnohem aktivnější než ve dne. Zpracovává data získaná přes den.>>
Čím vyšší IQ, tím více sníte. Zároveň to však neznamená, že když nemáte sny, jste
retardovaní. Zejména proto, že si své sny pamatujeme v průměru 2-3 sekundy po probuzení.
Mozek sám necítí bolest. Nejsou v něm totiž receptory bolesti.
Do mozku jde 20 % kyslíku z celkového množství v krvi. A to tvoří mozek 2 % z celkové
tělesné hmotnosti.>>
Neurony během života rostou. Takže není pravda, že jenom odumírají. Rostou však jiným
způsobem než normální tkáň
Osmdesát procent mozku je jen voda. Tedy ne kus masa, jak jej znáte z televize. Kdybyste z ně
všechnu krev a vodu, zůstala by jen trocha masa.

Mikrosvět
Na každém čtverečním centimetru vašeho těla je asi 5 milionů bakterií. Ale nebojte se, některé jsou užitečné
a udržují zdravé tělo.Lidská kůže opadává a kompletněse obnovuje každých 27 dní. Samozřejmě
postupně, ne naráz.Každou minutu zemře v těle asi 300 milionů buněk.
Lidé ztrácejí asi 600 000 částeček kůže každou hodinu.Nejběžnější krevní skupina na světěje typ 0.
Pro krevní banky je však vzácná, protože může být podána oběma typům krve - A i B.
Dospělé tělo vytvoří 300 miliard nových buněk denně.
Ve vašem těle je dost železa na vytvoření 10cm hřebíku.
Lidské rty mají načervenalou barvu kvůli koncentraci malých kapilár těsně pod kůží. V zimě
či při chudokrevnosti je krve málo a rty modrají.Každý otisk jazyka je jedinečný stejně jako otisk prstu.
Sex reprodukce
Po celém světě se uskuteční 120 milionů styků denně(4 % všech lidí).
Největší buňka v lidském těle je ženské vajíčko (1 mm) a nejmenší je mužské sperma.
Těhotným ženám se zdá nejčastěji o těchto třech věcech: o žábách, o červech a o pokojových rostlinách.>>
Děti se rodí vždy s modrýma očima.Pokud by byly malé děti stejně velké jako vůl, byly by silnější než on.
Zuby začnou růst šest měsíců před porodem.Při narození má již viditelný zub jedno z 2000 dětí.
Plody získávají otisky prstů ve třetím měsíci. Zároveň je to jedna z posledních věcí, která po smrti vymizí.
Každý člověk strávil asi půl hodiny jako jedna buňka - jde o čas, po kterém se spojené vajíčko a spermie
začínají dělit.
Onemocnění a zranění
Pondělí je, co se týče infarktu, nejrizikovější den v týdnu.
Lidé vydrží déle bez jídla než beze spánku. S vodou, ale bez jídla dokáže člověk přežít i měsíc až dva.
Zaznamenaný rekord v nespaní je jedenáct dní, ale daný experimentátor měl silné halucinace.
Malé, ale silné spálení na slunci značně poškozuje krevní cesty. Na jejich obnovení je potřeba 4-15měsíců.
Přes 90 % nemocí je způsobeno stresem.
Různé
Čím chladnější je místnost, ve které spíte, tím vě
tší je pravděpodobnost, že se vám bude zdát zlý sen.
Slzy a sliny obsahují enzym, který dokáže narušit buněčnou stěnu mnoha bakterií. To se hodí při obraně
těla - slzy v očích, sliny, sopel v nose - ničitelé bakterií.
Uši vytvoří více ušního mazu, když jste ve stresu.
Praváci žijí v průměru o devět let déle než leváci.
Ženy spalují tuk pomaleji než muži.
Není možné polechtat sám sebe.
Délka rozpažených paží je stejná jako výška těla.
Koaly a primáti jsou jediná zvířata s jedinečnými otisky prstů.
Vtisk uprostřed oblasti mezi nosem a horním rtem má jméno. Je to
tzv. prohlubenina horního rtu. Vědcivšak ještě nevědí, jaký má smysl.
Lidé jsou jediní tvorové, kteří dokážou produkovat slzy způsobené emocemi.


grapefruit

18. listopadu 2013 v 8:00 | http://www.freshness.cz |  Plody Země
GRAPEFRUIT
Grep neboli grapefruit byl poprvé objeven na ostrově Barbados v Karibském moři. Odtud byl dovezen na americký kontinent. V Evropě se začaly grapefruity pěstovat teprve v průběhu 20. století. Zdá se to být téměř neuvěřitelné, ale grapefruitový strom rodí až 700 kusů grepů ročně. Grepy rostou na stromě jednotlivě nebo i v hroznech. Aby strom tak velké a těžké plody unesl, jsou jeho větve robustní a velmi silné, podobně jako samotný kmen stromu. Tyto grapefruitové stromy, stále zelené jako pomerančovníky a citroníky, dosahují výšky až 13 metrů.
Grapefruit není pro svou nahořklou chuť mezi lidmi příliš oblíbeným ovocem. Existuje přitom jeho sladší varianta - grep červený. Grapefruit disponuje neuvěřitelným rozsahem léčivých schopností a každý, kdo jej předem odmítá, o mnoho přichází. Plody grapefruitového stromu jsou bohaté na vitamín C, B1 a K. Grapefruit samotný je přímo napěchován blahodárně působícími přírodními flavonoidy. Je také prokazatelně nejhodnotnějším ovocným plodem při odstraňování nebo rozpouštění anorganického vápníku, který se usazuje v kloubních chrupavkách při konzumaci produktů z bílé mouky.
Grapefruity jsou k dostání po celý rok a to zralé a v poměrně konzistentně dobré kvalitě. Samozřejmě jejich cena je nejpříjemnější, když jsou plody v hlavní sezoně. Grapefruity patří k těm druhům ovoce, u kterých barva a barevné skvrny na povrchu nejsou směrodatným znakem zralosti, ačkoliv "narezlé" stopy na povrchu slupky mohou být symbolem sladšího plodu. Grapefruity mají být pevné, s tenkou slupkou a těžké ke své velikosti. Čím hladší slupka, tím tenčí. Vrásčité grepy s hrubou slupkou indikují méně šťavnaté a tím i méně chutné plody.jedinečnost ženy

17. listopadu 2013 v 8:00 | emailpošta |  Moudra a mezilidské vztahy

Nečtu žádné návody. Tlačím knoflíky dokud to neklapne

Nepotřebuji alkohol ke ztrapnění. To zvládnu i bez něj!

Kdybych byla ptákem, věděla bych zcela přesně koho jako prvního poseru!

Nejsem náladová, jsem "emočně flexibilní"

Nejkrásnější slova na světě? "Jdu nakupovat"

Nemám žádné vady! Jsou to speciální efekty!

Ženy musí vypadat jako ŽENY a né jako potapetovaná kost!

Odpouštět a zapomínat? Nejsem ani Ježíš, ani nemám alzheimera.

My ženy jsme andělé a když nám někdo odlomí křídla, letíme dál - na koštěti! Jsme přeci flexibilní!


To není žádná sranda! To je eroticky užitná plocha!

Když bůh stvořil muže, slíbil, že najdeme ideálního mužského na každém rohu… a pak udělal zemi kulatou.

Na mém náhrobku bude stát: "Nekoukej tak blbě, taky bych teď raději ležela na pláži!"

Jó, MY ŽENY jsme jedinečné!!!!


Kde se bere chuť ničit 2

16. listopadu 2013 v 8:00 | Vyleťal Jiří |  Moudra a mezilidské vztahy

Všude byl jasný zájem, aby výrobní a jiné provozy dál fungovaly, což se při diletantismu a upřednostňování
politických zadání dělo všelijak krkolomným způsobem,nicméně nikoho nenapadlo se něčeho se zbavovat,
uzavírat provozy, rozprodávat výrobní zařízení,ničitbudovy a likvidovat celá hospodářská odvětví.
A právě v oné systematické destrukci se naprosto radikálně liší přesuny majetku po roce1989 ode všeho, co tu bylo předtím. Proč? Ve velmi ceněné knize kanadské novinářkyNaomi Kleinové "Šoková doktrína-vzestup kalamitního kapita
lismu" se dočteme o již zmíněné Chicagské neoliberální škole Miltona Friedmana.
Hlavní tezí této školy je představa totální a ničím neregulované ekonomiky. Ta může být v plné míře
realizována jenom tam, kde se před jejím zaváděním nevyskytovaly žádné překážky ve smyslu nejrůznějších forem tradic, sociální soudržnosti,solidarity, zvykového i kodifikovaného práva,vzdělanostní úrovně apod. To vše je nejlépe zcela vymýtit, aby absolutní ekonomika, která si klade stejně absolutní nárok na člověka-o ekologii ani nemluvě-
přicházela do prostředí vyprázdněného a ničím neformovaného.Jinak též-vzpomeňme na vzletná slova investorů-
stavět na zelené louce.Kde se bere tento nelidský požadavek připomínající nacistickou eugeniku s árijskými
nadlidmi a neárijskými podlidmi? Jedněmi, kteří jsou vybaveni schopnostmi vládnutí nad světem,a druhými, jejichž
svobodná vůle musí být zmanipulována a nakonec vyprázdněna, aby byla dle potřeb mocných naplněna libovolným obsahem?
Naomi Kleinová nás na počátku svého mimořádného díla uvádí do spojených států
padesátých let. Americká CIA si u psychiatra Ewena Camerona objednala výzkum, který měl objevit
metodiku,pomocí níž by bylo možné zcela vyčistit dosavadní paměť člověka, aby následně mohla být naplněna
novým obsahem.Původním záměrem bylo připravit americké vojáky na situace,donichž by se mohli dostat v
severokorejském zajetí. Tehdy probíhala korejská válka a sověti již čímsi podobným disponovali.
Ewen Cameron se se svým týmem na McGillově univerzitě v kanadském Montrealu pustil do díla, které připomíná
praktiky doktora Mengeleho v Osvětimi. Své pacienty podroboval opakovaným sériím elektrošoků, po nichž se dlouhé hodiny svíjeli na zemi, křičeli a rozkousávali si rty. Cameron jim vpichoval drogy do žil, věznil je v temných kobkách a podával jim nepravidelně jídlo, aby ztratili pojem o čase. Bezbranné a jemu na milost a nemilost odkázané pacienty
oslňoval kmitajícím světlem a pouštěl jim do reproduktorů ohlušující nesnesitelné zvuky. A skutečně, tito lidé se po
sériích fyzického a psychického mučení začali chovat jako malé děti. Neudrželi stolici, pískali kojeneckými hlásky a
poskakovali po postelích s drátěnkami. Své trýznitele považovali za rodiče.Po léčbě šokem(vzpomeňme na rétoriku
našich polistopadových ekonomických guru i geniální Formanův film Kukaččí hnízdo),která měla do posledního zbytku
"vymýt mozek",začal Cameron se svým týmem plnit vyprázdněné lidské vědomí novým "nezkaženým" obsahem.
Do sluchátek byly pacientům šestnáct až dvacet hodin denně pouštěnypochvalné ódy na vlastní genialitu a
dokonalost(vzpomeňme na rozličné marketingové a manažerské příručky, resp. na jeden českýfilm, v němž šlo o zvýšenídojivosti krav).

o dávání a přijímání

15. listopadu 2013 v 8:00 | xx |  Esoterika


Betreff: o davani a prijimani
"Dávate málo, dávate-li jen ze svého
majetku. Teprve když rozdáváte sami sebe, dávate opravdově...
Jsou takoví, kteří dávají málo z toho
co mají - a dávají z touhy po uznání;
toto jejich skryté přání činí jejich dary
nedobrými.
A jsou takoví, kterí mají málo a dávají
všechno - jsou to ti, kteří věří v život
a jeho štědrost, a jejich pokladnice není
nikdy prázdná.
Jsou takoví, kteří dávají s radostí, a tato
radost je jejich odměnou.
Jsou takoví, kteří dávají s bolestí, a tato
bolest jej jejich křtem.
A jsou takoví, kteří dávají a žádnou
bolest přitom nepoznají, ani radost v dávaní
nehledají, ani nedávají z ohledu na
cnost.
Ti dávají tak, jako myrta v údolí vydechuje
svou vůni.
Jejich rukama promlouvá Bůh a jejich
očima se usmívá na zem.
Je dobré dávat, je-li člověk o to požádán,
ale lépe je dávat bez prošení, z porozumění
pro nouzi jiných.
Je snad něco, co byste mohli odepřít?
Vše, co máte, bude jednoho dne
rozdáno.
Proto dávejte nyní, aby doba dávání
byla vaše, ne vašich dětdiců.
Často říkáte: "Dal bych rád, ale jen
těm, kdo si to zaslouží".
Ovocné stromy ve vašem sadu to neříkají, ani stáda na vašich pastvinách.
Dávají, aby mohly žít, neboť nedat
znamená zahynout.
Neboť vpravdě je to život, který dává
životu - zatímco vy, kteří se pokládáte za
dárce, jste přitom pouhými svědky".
(Chalíl Džibrán: Slova jako ranní červánky)

sovičky

14. listopadu 2013 v 8:00 | xx |  Sovičkysoda bicarbona

14. listopadu 2013 v 8:00 | emailpošta |  O zdraví a nemoci

SODA BICARBONA
DOBRÁ RADA NAD ZLATO

Jedlá soda je cenově dostupná a tak nám může posloužit v mnoha oblastech života.A kromě toho, je bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Určitě ji máte v domácnosti, ale příliš ji nevyužíváte. Zde je pár tipů, jak ji správně využít :
1. Pokud máte suchou pleť, přidejte kávovou lžičku (stačí půl lžičky) jedlé sody do misky s teplou vodou. Oplachujte si s ní obličej.
2. 100 g sody přidáme do teplé vody před koupáním,změkčí tvrdou vodu a vaše pleť bude jemnější.
3. Zmírnit bolest v nohou po náročném dni můžete přidáním 3 čajových lžiček jedlé sody na 5 litrů vody.*** Nebo silnější verze: 4 lžíce jedlé sody na litr teplé vody na příliš unavené nohy.
4. Použití jedlé sody namísto deodorantů (pokud zjistíte, že žádný nepomáhá).Stačí se jen jakoby poprášit v podpaží .
5. Pokud se Vám potí nohy, dejte trochu jedlé sody do vašich bot.
po návratu jednoduše vytřepejte. Před obutím nasypte novou sodu. Samozřejmě když si nebudete zouvat boty nikde jinde kromě domova.Do starých ponožek dejte dvě lžíce sody a vložte do použitých bot na noc -pak nepáchnou.
6. Pokud Vás štípne hmyz (vosy, komáři, včely), naneste na pleť mírně vlhkou sodu.Pomůže odstranit bolest a pálení. Pomáhá i při popálení kopřivami.
7. Odstranění zápachu z čalounění můžete dosáhnout,pokud posypete povrch sodou a za několik hodin vše vysajete.Koberec také posypat sodou, nechat 15 min. působit a vysát.
8. Jak se zbavit zápachu v ledničce? Nechejte talířek s 50 g sody v chladničce.O několik dní později vysypejte do dřezu a pročistíte si výlevku.Na ucpanou výlevku stačí 1 šálek jedlé sody, pak šálek horkého octa a litr vrouc&iacut e; vody.
9. Zelená zelenina, například hrách či fazolky, si udrží intenzivnější barvu,pokud se do vody na vaření přidá trocha jedlé sody.Zelená zelenina (brokolice, špenát atd.)si zachová přírodní barvu, pokud přidáte do vaření jednu lžičku jedlé sody.
10. Zeleninu, ovoce i salát umyjete důkladně, když přidáte na litr vody jednu až dvě čajové lžičky jedlé sody.
11. Pokud máte příliš kyselé ovoce, tento problém můžete odstranit přidáním špetky sody na 1 kg ovoce.
12. Pokud chcete, aby se fazole a další luštěniny uvařily rychleji,přidejte lžičku jedlé sody na 4 litry vody. Navíc pomáhá i proti nadýmání...
13. I zelí se rychleji uvaří a navíc se zachovají vitaminy -stačí, když přidáte 1 lžičku jedlé sody.
14. Čaj i káva budou zvlášť voňavé, pokud přidáte špetku jedlé sody do šálku.
15. Pro neutralizaci kyselého povlaku a prevenci zubního kazu -vypláchněte ústa po jídle lžičkou jedlé sody přidané do sklenice vody.
Jako ústní voda je výborná na afty.
Do sodového roztoku jednou týdně ponořit na noc zubní kartáčky (vydezinfikují se).
16. Soda jedlá se hodí při kombinaci s kyselými přísadami, jako je ocet či citronová šťáva,ale i s jogurtem nebo podmáslím. Vyžaduje však přesné dávkování.Pokud se přidá příliš velké množst ví, dostanou pokrmy nepříjemnou příchuť!
17. Změkčí maso, naložené v lednici.
18. Pokud trošku sody přidáte do rajčatové omáčky, působí proti kyselinám.
19. Používá se i jako náhrada droždí.
20. Odstraní pach z ryb na rukou.
Odstraňuje i pach z myčky nádobí (mezi 2 cykly posypejte dno).
21. Do čisticího prostředku na mytí nádobí přidejte 2 lžíce jedlé sody,lépe nádobí umyjí a dostane pěkný lesk.
22. Čistí kuchyňskou desku i ledničku a mikrovlnku. Na vlhký kuchyňský hadřík nasypte trošku sody a otírejte s ní.
Nasypte trochu sody na špinavý sporák a snadněji se umyje.
23. Z porcelánu odstraňuje skvrny od kávy a čaje, čistí termosku,houbičky a utěrky na nádobí. (Do 1/2 l vody 2 lžíce sody a jen několik kapek jaru)
24. Čistí připálené hrnce. 5 lžic sody dejte do vody, povařte a nechejte odstát.
25. Do misky dejte v poměru 1:1 jedlou sodu a sůl do koupele a dejte na nádržku WC ..
26.Jednou za měsíc dejte do nádržky na WC půl balíčku jedlé sody,nechte celou noc působit a ráno spláchněte.
27.Odstraní zatuchlý vzduch např. v chatě -do ponožky 3-4 lžíce sody a zavěsit do prostoru.
28. Leští stříbrné a zlaté šperky (ne perly), také mramor.
29. Čistí očazené cihly z krbu i zahradní gril.
30.Vmasírovat do vlasů hrst sody - proti lupům.
31. 1/2 šálku jedlé sody přidané do pracího prášku vybělí prádlo.
32. Mnohé skvrny zmizí, když na ně dáme 4 lžíce sody a 1/4 šálku teplé vody.
33. Odmrazuje chodníky.
34. Likviduje plevel mezi prasklinami v chodnících.
35.Udržuje zásaditou vodu v bazénu.
A něco i z medicíny:
Následující recept zveřejnil neuropat Dr.Murphy, který tvrdí,
že mu ještě na rakovinu nezemřel žádný pacient.
Doktor Murphy uvádí: Recept vypadá jednoduše, ale má vědecké vysvětlení:
=Jako prevence rakoviny se užívá jedna lžička denně.
=Doporučil jsem to jednomu svému klientovi s bolestmi břicha,
kde měl už metastázy. Bolesti do tří dnů přešly a cítí se dobře.
Principem působení této receptury je, že rakovinné buňky
nesnášejí zásadité prostředí, které je člověku přirozené
( zdravý člověk má mít pH 7,3 - 7,5).
Rakovina se rozvijí jen v kyselém prostředí organismu ( pod pH 6 ).
Kyselost = nemoce !!!
Soda je zásada a s pomocí cukru ( rakovinové buňky konzumují
18x více cukru než zdravé ) pronikne přímo do buněk.
I další alternativní onkologové v Evropě už léčí efektivně rakovinu
pomocí jedlé sody. 3 díly javorového sirupu a jeden díl jedlé sody ( soda bicarbona )
smísit (např. 15 lžiček sirupu a pět lžiček sody) a promíchat,
dát poté v kastrůlku na sporák, zahřívat 5 minut nepříliš silně,
dokud směs poněkud nezahoustne.
Na počátku může být užíváno častěji, např. 3x denně jedna čajová lžička.
Jinak stačí brát 1 čajovou lžičku 1x denně, a to dlouhodobě preventivně.
Může být rozpuštěna ve vodě, čaji, nebo třeba namazána na chléb.
Javorový sirup může být (dočasně) nahrazen medem.
Obecně platí: nejíst jinak žádný cukr v nápojích ani v pokrmech,
s výjimkou trošky ovoce.Spánek a snění

13. listopadu 2013 v 8:00 | Miroslav Zelenka |  O zdraví a nemoci

Spánek a snění

17.01.11 Miroslav Zelenka

Spánek a snění jsou jedny z našich činností (pro někoho nečinností), které jsou vzhledem k tomu, jaký význam je jim běžnými lidmi přikládán, a jaký význam skutečně pro nás mají, značně podceňované. Přitom velká většina lidí stráví spánkem přibližně třetinu života. Jak je možné, že tolik lidí považuje třetinu svého života víceméně za nepodstatnou s výjimkou odpočinku a nabrání nových sil do druhého dne?
Mnozí vůbec netuší, co se s nimi ve spánku děje, a protože netuší, tak je to ani nezajímá. Není smyslem tohoto článku zabývat se podrobně fenoménem spánku a snění, protože tomu jsou věnovány celé knihy. Jen bych chtěl upozornit na některé věci, na které v souvislosti se spánkem občas či častěji zapomínáme.

Začnu tou relativně nejobyčejnější věcí, a tou je postel, ložnice a vůbec prostředí, ve kterém spíme. Jsou to věci, ve kterých jsme někteří či vlastně většina omezeni finančními prostředky. Doslova mě však častokrát fascinuje přístup některých lidí k této věci. Myslím, že nejsem daleko od pravdy, když napíšu, že pro většinu lidí je jejich vlastní postel doma místem, kde tráví nejvíce času ze všech ostatních míst, kde běžně pobývají. Přesto při rozhodování o nákupu postele a příslušenství (matrace) někdy šetří takovým způsobem, že mně zůstává rozum stát. Přitom za týdenní dovolenou js ou ochotni utratit i několikanásobek ceny této postele (není řeč o kategorii lidí, kteří utrácí za dovolenou i pětimístné sumy).
Kvalita spánku a často i kvalita zdraví (zejména páteře) se odvíjí od kvalitní postele a neměla by být rozhodně podceňována. Na otázku, co je kvalitní postel, však není jednoznačná odpověď, protože to je zcela individuální a každému (a jeho spánku a zdraví) vyhovuje něco jiného.
Bohužel v dnešní společnosti většina lidí nemá možnost zvolit si místo svého bydlení včetně jeho okolí, prostorové uspořádání bytu či domku dle svých představ. Přesto bych doporučoval nepodceňovat význam ložnice v duchu výše uvedených důvodů a v rámci možností vybavit a uspořádat ložnici tak, aby co nejvíce podporovala základní funkci ložnice. Není smyslem tohoto článku řešit tuto otázku, a proto v dané problematice odkazuji na zásady feng-šuej. Jen bych zdůraznil, že ložnice je místem zklidnění a odpočinku a tomu by měla odpovídat i výzdoba. Osobně doporučuji nezapomenout na kameny jako je například křišťál anebo na orgonity.
Kvalita spánku je ovlivněna mnoha faktory, z nichž si některé často neuvědomujeme buď vůbec anebo na ně zapomínáme v konkrétním místě, době a čase. Přitom změna těchto faktorů může mít na kvalitu spánku opravdu velký vliv.
V tomto bodě se budu věnovat těm faktorům, které je možno ovlivňovat, případně se na ně koncentrovat každý konkrétní večer či noc (pro některé i ráno). Například mezi takovéto faktory kromě již výše uvedené postele nepatří (alespoň většinou) náš spolunocležník či spolunocležníci.
Dále uváděné faktory nejsou určitě vyčerpávajícím způsobem vyjmenované a popsané, ale doufám, že žádný z těch základních uvést neopominu. Za základní považuji tyto faktory: některé jídlo, činnost před spánkem, psychické vyladění, příprava na spánek.

Otázka jídla a v neposlední řadě i pití před spánkem byla již mnohokráte popsána, a tak jen shrnu do stručného - jíst a pít lehce a zdravě a dodržet přiměřený časový odstup.
Činnost před spánkem je věc, která (jak se obávám) patří právě k těm podceňovaným. Sledování televize s katastrofickými zprávami či nějakým thrillerem nebo hororem nejsou vhodné způsoby trávení času před usnutím. Pokud nás pak nějaké "obludy" ve snu prohání po astrálu a my se vyspíme špatně a jsme unavenější, než když jsme si šli lehnout, tak se tomu opravdu nelze divit. I podobná knížka čtená před spaním má svůj negativní vliv, i když dle mého názoru přece jen menší, protože se jedná o text a ne obrazy se zvukem, které jsou podstatně lepší předlohou pro sny než text.
Rovněž různé rodinné spory a jiné neshody (pokud už jsou vůbec nutná) je vhodnější konat v jiné době než před spánkem. Jsem si vědom, že tato rada je sice dobrá, ale na rozdíl od některých ostatních podstatně hůře dodržitelná (minimálně proto, že k tomu jsou potřeba alespoň dva), ale přesto ti, kteří tuto možnost či spíše schopnost mají, by ji měli využívat.
I náročnější duševní práce není ideální, protože mozek je vytočen na vyšší obrátky a mysl se pak hůře uklidňuje a hůře se usíná. Obdobné účinky projevující se pomalejším usínáním mohou mít i těžší fyzická práce a sport (naopak uspávající vliv mívá i příjemný sex), ale vše je hodně individuální. Jen pro jistou připomínám, že řeč je stále o předspánkovém období, protože ani nemá smysl se v tomto rozsahu věnovat dalším vlivům. Nevhodných faktorů je určitě mnohem více, ale uvedl jsem nejběžnější.
Optimální verze předspánkové činnosti je vždy subjektivní a je ovlivněna nejen individualitou každého člověka, ale i jeho možnostmi, a proto mohu uvést pouze svou představu. Začal bych lehkou procházkou na zdravém vzduchu či pláváním (obdobnou funkci má koupel) spojenými s příjemnou konverzací či nestresujícími myšlenkami. Protože ne každý a ne vždy tuto možnost máme, tak jako náhradu bych viděl příjemnou či duchovní, ale nestresující četbu. Po té doporučuji meditaci spojenou s meditační či relaxační hudbou (není špatné ani ticho, pokud je dosažitelné).
Vlastní usínání je proces pro mnoho lidí obtížně ovládnutelný. Někteří lidé usínají velmi obtížně, ale na druhé straně jsou lidé, kteří mají problémy neusnout, pokud se dostanou do vodorovné polohy. Odborníci doporučují usínat lehce skrčení na boku v takzvané prenatální poloze a opravdu to většině lidí vyhovuje, ale opět je to věc velmi individuální. Je to také poloha, ve které se méně chrápe, což bych rovněž považoval za docela významné.
Pokud opravdu chceme usnout, je velmi důležité mysl zklidnit a zcela vyloučit probírání našich denních problémů, starostí a zejména strachů, což bývá nejčastějším důvodem nespavosti (nepatologické). Zdůrazňuji, pokud chceme usnout. V případě, že nechceme usnout a máme zájem řešit nějaký problém či nápad, je doba zklidnění denního ruchu a naší mysli před spánkem pro tuto myšlenkovou aktivitu ideální.
Když pominu počítání oveček, tak za jeden z nejúčinnějších způsobů je plné zastavení mysli, které se také dá označit jako (ne)myšlení na nic. Dnes už je celkem běžně známo, že to zase není tak jednoduché, protože naše mysl je tak navyklá na přemíru vjemů, že pokud se jí nedostávají, vytváří si je sama, a to ve velmi rychlém rytmu střídajících se myšlenek či obrazů. Proto odborníci všeho typu (od lékařů po šamany) doporučují koncentraci na dech. Pro někoho jsou vhodné záznamy mluvených řízených meditací, které dokážou odpoutat pozornost mysli od vlastních myšlenek.
Asi téměř každý z vlastní zkušenosti zná ten stav, kdy myšlenky (a bývají to nejčastěji obavy) rotují v naší mysli a žádná technika na ně nezabírá. Pro tyto okamžiky doporučuji si vytvořit snový scénář a představovat si klidně s popuštěním své nejbujnější fantazie cokoliv, co bychom v životě chtěli vidět, zažít či dosáhnout a na tuto vizi koncentrovat svoji pozornost a tvořit ji a hrát si s ní. I když i tak se někdy usíná poměrně dlouho, je člověk alespoň pozitivně vyladěn.
Spánek člověka má zjednodušeně tři fáze, které se během běžného spánku pravidelně střídají. Je to fáze lehkého spánku, fáze snění, pro kterou se používá název REM a fáze hlubokého spánku. Jsou vedeny odborné diskuse a prováděny různé experimenty se snahou zjistit či dokázat, která fáze má jaký význam, případně, která je pro nás nejdůležitější a bez které člověk nemůže přežít. Jsou však známy případy lidí, které odporují všem závěrům, protože nepotřebují spát vůbec či zcela minimálně, případně spí stále.
Nyní se už článek dostává do stádia, kde opouští břehy vymezené oficiální vědou a bude se věnovat zejména fázi REM. V této fázi vědomí člověka přestává vnímat tuto naší 3D realitu a noří se do reality jiné, která je většinou označována jako astrální svět, ve kterém procházíme aktivně či pasivně různými událostmi tak, jako ve 3D realitě. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že zde platí poněkud jiné zákony a naše vědomí je podstatně méně omezeno ve své možnosti tvořit realitu.
Problém velké většiny lidí je ten, že nejsou ve snu vědomí. Nejsou si vědomi, o jaký druh reality se jedná (že se jedná o astrál) a pohybují se v astrálním světě v jakémsi somnambulním stavu různého stupně. To jim brání tvořit si dění zcela vědomě a velmi často rovněž umožňuje zneužití tohoto našeho stavu bytostmi v astrálu se vyskytujícími, což mohou být i vědomě snící lidé.
Proto velmi záleží na tom, v jakém psychickém stavu, a s jakou úrovní kvality a kvantity našeho ochranného energetického pole usínáme a procházíme spánkem, což je jeden z důvodů proč věnovat pozornost naší předspánkové činnosti, která má na tuto úroveň velký vliv. Není pochyb, že na tuto úroveň má podstatný vliv i náš celkový dlouhodobý stav - výše frekvence našich vibrací. Pokud naše vědomí vibruje na dostatečně vysoké frekvenci, jsme pro nízkovibrační astrální bytosti víceméně neviditelní a tak se nestáváme předmětem jejich zájmu, který pro nás nebývá př &i acute;jemný.
V astrálu jsme při běžném spánku v pozici člověka, který spí a na rozdíl od bdícího není schopen okamžitě reagovat na hrozící či již existující útok. Předmětem zájmu v astrálu se vyskytujících bytostí bývá často naše energie, kterou se od nás snaží získat různými způsoby, z nichž nejčastějším je vzbudit v nás strach. U nás se to pak projevuje různými až hrůznými sny, po kterých se ráno probouzíme vyčerpaní a v psychickém útlumu, který se pak často mění v deprese.
Proto je doporučováno vědomě si před usnutím vytvářet (ne nutně každou noc) energetické ochranné pole, pro což je běžně používán termín ochranné vajíčko. Návodů na jeho tvorbu je na internetu mnoho a většinou se jedná o jednoduché postupy. Kromě ochrany při spánku může plnit ochranné energetické pole i další ochranné funkce.
Optimální je procházet fází REM formou lucidního (bdělého) snění, i když i na to se názory různí, zejména pokud by se lucidní sny staly zcela pravidelnou součástí spánku. Jsou badatelé (např. Petr Chobot, Robert Monroe), kteří označují lucidní sny za významnou formu poznání. Doporučuji odlišovat lucidní snění od OBE (out-of-body experince - mimotělní zkušenost). Je to jen umělá hranice mezi těmito dvěma fenomény, protože v reálu takto neexistuje, ale zjednodušeně se dá říct, že v lucidním snu se pohybuje vědomí v astrálním světě a relativně snadno ovlivňuje a mění naši realitu (astrální), zatímco při OBE se pohy bu je v naší 3D realitě (ale nelze vyloučit i reality jiné) a jeho možnost tuto realitu ovlivňovat je omezena ještě mnohem více než když jsme v těle.
Vyskytuje se hodně lidí, kteří tvrdí, že se jim nikdy nic nezdá, nebo že sny nemají vůbec žádný význam. To však je hluboký omyl a kromě regeneračních účinků fáze REM mají pro nás sny i velký význam informační. Bohužel velká většina lidí svým snům nevěnuje vůbec žádnu pozornost. Kromě výroku "mě se nikdy nic nezdá" se vyskytuje také výrok "já si nikdy žádný sen nezapamatuji", ale s tím se na rozdíl od výroku prvního dá již něco dělat.
Obvyklý průběh pamatování si běžného snu je takový, že při probouzení ho vnímáme kompletně jako celkový obraz. Po chvíli z něj už máme jen mlhavé dojmy a pamatujeme si tak třetinu a odpoledne už víme jen, že se nám zdálo něco zajímavého. Mně se osvědčil jeden postup k uchování snu v paměti. V okamžiku, kdy se probouzím, nechávám stále zavřené oči a pokud možno se vůbec nehýbu a zejména ne hlavou a přitom si verbálně zopakuji vše, co se mi zdálo, případně to, co si z toho chci zapamatovat. Pokud to považuji za velmi důležité, opakuji si takto sen i několikrát. Touto metodou jsem schopen si zapamatovat pět i více snů za noc.
V případě silně nepříjemných snů, které jsou schopny negativně ovlivnit naši náladu na celý den, používám metodu vědomého dokončení snu, což ostatně není nezajímavé ani u snů příjemných. V případě velmi nepříjemných situací ve snu máme většinou ochranný mechanismus spočívající v tom, že se probouzíme - obdobně jako ve filmu Matrix unikali Neo a jeho společníci v případě nebezpečí z matrixu do reality. Ihned po probuzení v podstatě v okamžiku, kdy si uvědomím, že nepříjemná situace, kterou zažívám, je sen, zůstávám plně v polobdělém, polospánkovém stavu a vlastní fantazií si sen dotvořím a do končím dle svých představ a tím i vyladím stav své mysli do vyšších vibrací. Není tak úplně výjimečné, že člověk při takovémto bdělém snění znovu usne a sen se dokončí v již nové pozitivní verzi.
Je vhodné nezapomínat na to, že astrální svět je složen z mnoha úrovní a my se pohybujeme v takových úrovních, které odpovídají momentální frekvenci našich vibrací, která je mimo jiné ovlivněna právě naší předspánkovou činností a naším vyladěním před usnutím. Je logické, že ve vysokofrekvenčních úrovních je pravděpodobnost setkání s nízkofrekvenční astrální parazitickou bytostí velmi malá.
Někteří badatelé soudí a připadá mi to celkem logické a pravděpodobné, že ve fázi hlubokého spánku se naše duše pohybují ve vyšších dimenzích (nad astrálem) a dochází tam k jejich silné regeneraci. Proto je tato fáze pro nás velmi důležitá. Pokud býváme probuzeni uprostřed hlubokého spánku, tak naše orientace v čase a prostoru těsně po probuzení bývá ošidná. Běžně dochází k tomu, že máme pocit, že jsme zcela někde jinde a jindy než opravdu jsme.
Na kvalitu našeho psychického stavu po probuzení a během dne má také nemalý vliv způsob našeho probuzení. Nepřirozené probuzení, což je většinou pomocí budíku či druhou osobou, má jednu velkou nevýhodu. Budík případně budící osoba (s výjimkou mimořádně senzibilních osob) nerespektují, v jaké fázi spánku se zrovna nacházíme. Při přirozeném probouzení napřed přecházíme do fáze lehkého spánku a pak se teprve probouzíme. Pokud jsme buzeni jiným objektem či subjektem, můžeme být probuzeni právě ve fázi hlubokého spánku, což mívá za následek kromě naší dezorientace v čase a prostoru nechuť vs t& aacute;t a jít se věnovat denním aktivitám a někdy i špatnou náladu.

Proto je vhodné naučit se nastavovat "vnitřní budík" na hodinu, kdy musíme nebo chceme vstávat. Naprogramovaná mysl nás pak již sama nejdříve převede v požadovaný čas nejdříve do fáze lehkého spánku a pak probudí. Výsledkem je to, že se probouzíme s dobrým pocitem a jsme schopni se mnohem rychleji vpravit do ranních činností. Dodávám, že tato praxe je relativně snadno naučitelná i pro běžného člověka a je i často využívána.
Dobrou noc a hezké sny (nejlépe lucidní).

Světla nad rybníkem!

12. listopadu 2013 v 8:00 | emailpošta

Světla nad rybníkem!
Co rybář viděl? Dodnes není záhada vysvětlena.Jen stěží uvěřitelný příběh rybáře z Kamenného Malíkova na Jindřichohradecku.Toho překvapila tajemná světla nad rybníkem.
Takhle popisuje svůj příběh, který se dodnes nepodařilo vysvětlit...
Byl chladný říjnový den roku 1977, ale protože jsem vášnivý rybář, vyjel jsem si autem z
Kamenného Malíkova do Žirovnice k rybníku Nový (lidově zvanému Ježek) na candáty.
Mohlo být asi tak čtvrt hodiny po sedmé večer, drobně mžilo, tma byla, že by se dala krájet, když se to stalo. Zničehonic bylo světlo jako ve dne, ale jiné, zvláštní,
takové bílé jako od zářivky či od halogenu. Celý desetihektarový rybník i s ostrůvkem a okolní krajinou, kam jsem dohlédl, byl osvícený. Kdyby mi upadl na zem do trávy špendlík, tak jsem ho viděl.Samozřejmě že jsem se toho divu lekl. Zdroj onoho světla visel asi třicet metrů nad lesem a byl ode mě vzdálený tak dvě stě padesát metrů... Strach jsem měl, ale zvolil jsem vyčkávací taktiku. »Co to může být,«ptal jsem se sám sebe. Nic jiného mě nenapadlo, než že tenhle úkaz není z tohoto světa. Čekání bylo nekonečné. Světlo zůstávalo stále na stejném místě".
Zničený les
"Asi po patnácti nebo dvaceti minutách se bílé světlo změnilo v oranžové a v ten moment prudce vylétlo vzhůru, udělalo manévr do pravého úhlu a zároveň se jeho barva změnila z oranžové na červenou. Bylo to tak fantastické, že se to nedá ani popsat. Vše se událo za naprostého ticha a trvalo to pouhou vteřinu. Poté ono »světlo« pomalu odlétalo v podobě malého červeného bodu přes Žirovnici směrem na Popelín, trvalo to asi třicet minut. Když jsem se za dva roky vrátil za stejným účelem (chytání ryb) do těchto míst, všiml jsem si, že staleté smrky, které stály na místě ozářeném oním světlem, jsou pokáceny. Nemohu říct, zda stromy zničil kůrovec či onen tajemný jev. Ale pokaždé, když vidím ten skoro sedmdesátimetrový kruh vykáceného
lesa, je to pro mne, i po letech, záhada".

Kde se bere chu´t ničit? 1

11. listopadu 2013 v 8:00 | Vyleťal Jiří |  Moudra a mezilidské vztahy


Kde se bere chuť ničit
Éra komunismu je dosud vnímána jako čas ubíjení tvořivých sil, hospodářského úpadku a
ponechávání mnoha věcí zubu času. Pan prezident Havel to brilantně vyjádřil
pár dnů po nástupu do svého úřadu: "Naše země nevzkvétá". Psal se tehdy první leden 1990
a stát, do jehož prezidentského křesla právě usedl, se jmenoval Československo. Ta kraťoučká
věta měla váhu dějinného úkolu.Byla to výzva k rozpuku tvořivých sil, které, jak se tehdy soudilo, byly
doposavad umrtvovány restriktivním aparátem doslouživšího režimu.
A přesto se ve stejnou chvíli probouzely k životu-nikým nepozorovány-síly zcela opačného
znaménka, které"se nezakecaly",a proto začaly s postupem času určovat poměry.
Když lid zdomácněl vpředstavách o brzkém dohnání Západu a smírnými rozpakypř ijal i
krátkodobé"utahování opasků", začali jejich protagonisté skloňovat slova jako omezit,
pronajmout, prodat,přesunout jinam, zrušit, zbourat, zavézt.Také stavět na zelené louce.
A protože se cítili stále jistější a jistější-podobně jako prostí občané ve své vidině
blahobytu,s nímž se neměli minout-činili tak s narůstající hlučností.Drobný nedostatek,
že ti první k tomu měli důvod,zatímco ti druzí nikoliv,nestál tenkrát za pozornost.
Kde se bereona tajemná moc,která umožní, že i při těch nejčistších úmyslech se nakonec
začnou realizovat záměry přesně opačné? Že místo tvořit se začne ničit a ještě se to
vydává za cestu k úspěchu?Proč se pokaždé pravý stav věcí pozná až tehdy, když je na vše
pozdě a nápravu nelze zjednat ani návratem na začátek?Prapodivná idea.
Mezi našimi polistopadovými ekonomy, jejichž profesionální dráha byla formována
plánovaným komunistickým hospodářstvím, se zrodila spásná idea na záchranu zdecimované
ekonomiky, která spočívala v přesném opaku toho,v čem vyrostli.Fenomén v každém ohledu
pozoruhodný svědčící o tom, že buď ekonomie není žádná věda (se změnou režimu se mění i
vědecky ověřené zákonitosti), nebo se na slovo vzatí experti po dvě dekády úspěšně
přetvařovali,aby ve chvíli dějinného zvratu ohromili jedinečnými znalosti, které ovšem neměli
kde získat ani ověřit. Anebo se vytrénováni normalizačním prospěchářstvím chopili příležitosti,
která se vyskytne jednou za 200 let,a svoji erudici, po níž volal revoluční kvas,spíchli z
pouček o šokové terapii Chicagské školy Miltona Friedmana.
O jejím naprosto zásadním vlivu pro hospodářské poměry nejen u nás po roce 1989, ale
skoro všude na světě, bude v dalším textu ještě řeč.Když naši občané po nákupech na
vídeňské Mariahilferstrasse dospěli k názoru,žedosavadní ekonomický vývoj doma
byl jen a jen špatně,nebylo už volné ruce samozvaných ekonomických spasitelů čím svazovat.
A tak se začaly zavírat továrny, které-pravda-vyráběly výrobky méně vzhledné a robustnější,
zato však opravitelné, neméněspolehlivé a hlavně podstatně levnější.Idea Chicagské školy
je však nelítostná. Žádné zdokonalení stávajícího,ale rychlou smrt.
Na uzavřených výrobních provozech se bylo možno ještě obohatit, než vandalové vybili okna
a v mechem porostlých střechách zakořenily břízy.Privatizační matadoři pronajali svůj
bezpracně získaný nemovitý majetek-jiné úmysly s ním neměli-krátkodechým firmám s
podobně omezenou životností podnikatelských záměrů. Není divu. Tam, kde se zničí
prvovýroba, zajdou časem na úbytě i zpracovatelské činnosti. Tak se také stalo. Někdejší
podnikové areály, v nichž sice nikdy nevládl pořádek a všestranná prosperita,nicméně
nepotřebné nebyly, se proměnily v města duchů připomínající Černobyl.Ani podniky
potravinářského a zemědělského charakteru, které mají už jenom tím, že lidé jedí a pijí,
zajištěnu existenci a z ní plynoucí prosperitu, nezůstaly uchráněny zkázy vyznavačů
šokové terapie.Prodeje pivovarů do zahraničních rukou, které v zemi pivních labužníků
mohou být prodělečné jako ropný vrt v Kuvajtu,byly jen drobným zaškobrtnutím.
Rozpadávající se cukrovary,z nichž visí cáry vlnitých plechů, statky se stodolami bez střech a
někdejší velkochovy slepic připomínající něco mezi botanickou zahradou a pralesem, budí
dojem opuštěných frontových linií.
Důsledky zničení a zbavení se všeho, co stačilo opravit, zmodernizovat a užívat smysluplnějším
způsobem,jsou vidět na každém kroku. K nim třeba přičíst nezaměstnanost a neúnosné množství spekulativních "pracovních" aktivit, jejichž kolaps klepe na dveře.Rovněž soulad mezi získaným vzděláním a vzděláním uplatnitelným,
kterého může být dosaženo pouze v podmínkách stabilní hospodářské struktury, vzal dokonale za své zničením celých odvětví.Současný systém vzdělání, který se o žádnou stabilitu opřít nemůže, naději na lepší časy nevzbuzuje.
Ztráta optimální míry ekonomické soběstačnosti a narůstající státní dluhy jsou logickým
důsledkem úmyslné likvidace ekonomiky vytvářející hodnoty.Co tu ještě nebylo.
V Čechách jsme za poslední století zažili několik radikálních společenských převratů.
Všechny byly provázeny přerozdělováním majetků, při němž šla stranou spravedlnost.
Na její místo se postavila "spravedlnost" vítězů.Děly se křivdy a pokaždé šlo o přesuny majetků poražených směrem k novým elitám. Dělo se tak za pozemkové reformy po roce 1918, za druhé světové války při odvlečení Židů do koncentračních táborů, po roce 1945 při konfiskaci majetků vyhnanýchčeských Němců a znárodnění velkých továren. Největší přesuny majetku se však udály v roce 1948 při zabrání všeho zbývajícího,co úřady neoznačily za výhradně
osobní majetek.Ačkoliv tato majetková přeskupování měla charakter kořistění,a nikoliv nějaké vyšší spravedlnosti, noví majitelénabytý majetek z většiny dále užívali. Často sice jiným způsobem (např.v zemědělství), téměř vždy však
za stejným účelem,jako tomu bylo předtím.To platí jistě méně o nakládání s majetky sudetských Němců, avšak
téměř bez výhrad to lze tvrdit otovárnách a zemědělských provozech.

O prezidentu Obamovi

10. listopadu 2013 v 8:00 Barack Obama

Prezident Barack Obama: 25 věcí, které jste o něm nevěděli

Dnes se své funkce ujal v pořadí 44. prezident Spojených států - Barack Hussein Obama II. Kde se Barack Obama narodil, jak vyrůstal a jaké má ve svém funkčním období záměry jsou věci, které probraly média skrz na skrz, zde si však můžete přečíst 25 faktů o novém americkém prezidentovi, které vás možná překvapí:
 1. Barack Obama navštěvoval školu Punahou School na Havaji a při basketbalu měl přezdívku "O'Bomber".
 2. Za své dvě knížky "Dreams From My Father" a "The Audacity of Hope" získal dvě ceny Grammy.
 3. Jméno Barackovy matky je Stanley Ann Dunham, neboť Obamův dědeček si přál syna.
 4. Barackův otec a matky se seznámily na hodinách ruštiny na University of Hawaii - bylo jim 18 let a Barackův otec byl student z Keni se stipendiem.
 5. Barackův otec byl v dětství pastýřem hus, byl členem kmene Luo a pochází z malé vesnice v Keni.
 6. V dětství, které strávil v Indonésii běžně jedl hadí maso a pražené kobylky. Nevlastní otec Lolo Soetoro mu jako domácího mazlíčka dal malou opičku, kterou Barack pojmenoval "Tata".
 7. Když žil Barack v Indonésii, matka ho budila již ve 4 hodiny ráno, aby se před odchodem do školy mohl tři hodiny učit angličtinu.
 8. Barackova babička pracovala v průběhu Druhé světové války v továrně Boeing Co., která vyráběla letadla.
 9. Během studií práv na Harvardu se přihlásil jako model na nafocení kalendáře - komisí, kterou tvořily jen a jen ženy, byl však odmítnut.
 10. Svoji ženu Michelle potkal v právnické firmě v Chicagu, kde jedno léto pracoval jako poradce. Michelle Obama vystudovala stejně jako její muž univerzitu v Harvardu.
 11. Během jedné z prvních schůzek s Michelle spolu zašli na zmrzlinu do podniku Baskin-Robins v Chicagu, kde jako mladý Barack prodával zmrzlinu.
 12. Oblíbenými filmy Baracka Obamy jsou Casablanca, série Kmotr, Lawrence z Arábie a Formanův Přelet nad kukaččím hnízdem.
 13. Během jeho propagačních akcí v Chicagu ho někteří kvůli jeho mladému věku nazývali "baby-face".¨
 14. Jako svůj nejhorší zlozvyk uvádí neustálé kontrolování svého telefonu Blackberry.
 15. Barack maturoval z latiny, z francouzštiny však dostal jen čtyřku.
 16. Jeho největší cenností je fotografie havajského pobřeží Oahu's South Shore, kde je rozptýlen popel jeho matky.
 17. Barack je poměrně dobrým hráčem pokeru - během studií práv dokonce s dalšími spolužáky hráli každý týden a pojmenovali se "The Committee" (Komise).
 18. Nejoblíbenějšími hudebními představiteli Baracka Obamy jsou Bob Dylan, Sheryl Crow, Yo-Yo Ma, Bruce Springsteen, Jay-Z a jazzové legendy Miles Davis, John Coltrane a Charlie Parker. Jednou z jeho nejoblíbenějších písniček pak je "Maggie's Farm" od Boba Dylana.
 19. Mezi Barackovi talismany patří malá soška Panny Marie s Ježíškem a přívěšek vojáka z Iráku.
 20. Svoji kandidaturu na prezidenta Barack Obama ohlásil ve staré budově Capitolu ve Springfieldu, kde pronesl svůj slavný projev Abraham Lincoln.
 21. Stěny kanceláře Baracka Obamy byly vyzdobeny originálním programem z března 1963, kdy pronesl svůj legendární projev "I have a dream" Martin Luther King Jr.
 22. Barack Obama vlastní sadu rudých boxerských rukavic, které podepsal Muhammad Ali.
 23. Pracovní stůl Baracka Obamy zdobí ruka držící vejce, která je vyřezaná ze dřeva, a která je keňským symbolem pro křehkost života.
 24. Svým dcerám Malii (v době voleb prezidenta 10 let) a Sashe (7 let) slíbil psa - a to v případě, že vyhraje, i když prezidentské volby prohraje.
 25. Barack Obama nerad nakupuje.

baby jako baby

9. listopadu 2013 v 8:00 | emailpošta |  Zvířátka


zajímavé aranžování

8. listopadu 2013 v 8:00 | xx |  Mix

O sádle

6. listopadu 2013 v 8:00 | emailpošta |  O zdraví a nemoci

Sádlo funguje jako neocenitelný pomocník při "odbourávání" vlivu mastných kyselin,
čímž dochází ke snížení cholesterolu. Kdy naposledy jste si namazali chleba sádlem?
Klidně to udělejte, sádlo je lék našich babiček a určitě si nezaslouží,
abychom na něj zanevřeli Má totiž spoustu dobrých vlastností! Až budete péct koláč, použijte sádlo místo rostlinného tuku - kůrčička bude krásnější a křupavější! Že je sádlo "fuj" a dostaneme po něm infarkt?
Nesmysl!
Vědci už došli k závěru, že ti, kteří nahradili sádlo margarínem, nemají
žádnou záruku, že zemřou později než ti, kteří si čas od času sádlo dopřejí.
Proč tedy používat "náhražky", když i naše babičky dobře věděly, co je
zdravé?
Vepřové sádlo obsahuje nasycené mastné kyseliny, nenasycené mastné
kyseliny a také kyselinu olejovou. Ta funguje jako pomocník při
"odbourávání" vlivu mastných kyselin, čímž dochází ke snížení cholesterolu.
Oproti máslu obsahuje jen 1/3 cholesterolu, takže z hlediska vzniku
infarktu je na tom sádlo stokrát lépe než kravské máslo.
Sádlo je všestrané, dokonce i lék
Nasycené tuky, ačkoliv se o nich tak nepěkně mluví, jsou velmi důležité
pro zdravé kosti a mimo to posilují imunitu! . Má sice málo bílkovin,
nulové množství sacharidů, ale nějaký ten vitamin má, především "E", který
patří k elixírům mládí. . Pokud se nechystáte sníst celou vaničku sádla,
pak si směle můžete čas od času sádlo dopřát! Ovšem raději v rámci snídaně
nebo oběda, sádlo není vhodné konzumovat před fyzickou aktivitou nebo po ní
(prodlužuje se doba trávení). . Kulináři jej od nepaměti využívají při
smažení, protože je tepelně stabilní a maso se na něm nepřepaluje. Kromě
toho při smažení na sádle nevznikají karcinogenní látky, takže z hlediska
zdraví je sádlo bez diskusí lepší, než rostlinné oleje! A chuťově dalece
převyšuje margarín!
Každodenní péče o pleť se vyplatí
Vepřové sádlo neobsahuje žádné chemické látky, není parfemované, takže
nedráždí ani citlivější pokožku. . Sádlo je mastné, takže je ideální v
případě ekzematické a suché pokožky. Zjemní ji, promastí a regeneruje. .
Jste těhotná? Mažte si těhotenské bříško sádlem, po striích nebude ani
památka!
Zdroj: British Medical Journal

bílá paní

4. listopadu 2013 v 8:00 | emailpošta

Bílý přízrak!
Bílá paní. Legenda, o které se vypráví na hradech a zámcích po celé republice. Jenže kdo
nebo co je ona záhadná postava? Jedna taková se objevuje na hradě Rožmberku a vyděsila i
nacisty...Záhadná žena v bílém, s vysokým, špičatým gotickým čepcem na hlavě (ovšem podobná
bývala i pokrývka hlavy staroperských mágů!)stojí, obklopena alchymistickými a kabalistickými symboly, a kouzelnickou hůlkou ukazuje na zvěrokruh.
Před legendárním obrazem na hradě Rožmberku se zastavují skupinky zvídavých turistů; z úst průvodce se dozvědí, že jde o portrét dobročinné a laskavé Perchty z Rožmberka. Jenže žádná pověst neříká nic o tom, že by se zabývala astrologií nebo magií. Koho tedy obraz představuje?
Postava na věži
Historky o bílé paní rodu Rožmberků jsou všeobecně známé, působivou uměleckou podobu jim dal Alois Jirásek ve Starých pověstech českých. Jenže tajemné zjevení projevuje svou přítomnost v hradních prostorách dodnes. Měření psychotroniků prokázala na hradě Rožmberku přítomnost jakési proměnlivé energie, jejíž hodnoty v nepravidelných periodách stoupají a zase klesají. Skoro jako by se její zdroj pohyboval...Poslední, velmi působivé zjevení zdejší bílé paní je doloženo z dob druhé světové války, kdy byl na hradě letní tábor nacistické dívčí organizace. Každé ráno vztyčovaly dvě dívky na hranaté věži na Dolním hradě vlajku s hákovým křížem. Jednoho dne však vyběhly z věže s hrozným křikem a tvrdily, že nahoře spatřily bílou postavu, která jim hrozila. Zjevení pak spatřily i ostatní dívky, včetně jejich vedoucí a správce hradu.Bělavý přízrak nepohnutě stál ve stínu na ochozu kulaté věže Jakobínky, která je nejstarším zachovaným zbytkem původního středověkého hradu. Ve světle stoupajícího slunce postupně bledl, až se před polednem
rozplynul úplně. Dorazilo gestapo, aby případ vyšetřilo, ale nepodařilo se nic zjistit.Znepokojivý byl především fakt, že na vrchol věže Jakobínky nevedlo žádné schodiště ani žebřík, takže bylo
vyloučeno, aby se tam běžná fyzická osoba dostala. Šlo o promyšlenou provokaci českého odboje? Nebo spíš zvláštní odlesk ranního slunce na věži?
Jenže případ zjevení bílé paní není tak ojedinělý-a především není vůbec vázán jen na hrad Rožmberk, jak dokládají další četné pověsti z celé republiky.Co možná nevíš

3. listopadu 2013 v 7:00 | emailpošta |  Moudra a mezilidské vztahy

Kdo to ví, odpoví.......
Pokud jsi pravák, máš tendenci žvýkat jídlo na pravé straně úst.
Pokud jsi levák, máš tendenci žvýkat jídlo na levé straně úst.
Aby vyprodukovaly kilo medu, musí včely sesbírat nektar z
více jak čtyř milionů květů.
Heroin je obchodní značka morfinu, prodávaného kdysi firmou 'Bayer'.
Turisté navštěvující Island by měli vědět, že dávání spropitného v
restauraci je považováno za urážku.
Lidé v nudistických koloniích hrají ze všech sportů nejvíc volejbal.
Astronauti nemohou říhat - v kosmické lodi není zemská přitažlivost, která by oddělila tekutinu od plynů v
jejich žaludcích.
Starověké římské, čínské a germánské společnosti často užívaly moč jako ústní vodu.
Mona Lisa nemá obočí. V době renesance bylo v módě je holit!
Z důvodu rychlosti, kterou Země obíhá kolem Slunce, je nemožné aby zatmění Slunce trvalo víc
jak 7minut a 58 vteřin..
Google je ve skutečnosti název čísla s milionem nul.
Sklo se rozloží za milion let, což znamená, že se nikdy neopotřebuje a může být nekonečněkrát
recyklováno!
Zlato je jediný kov, který nekoroduje, i když by bylo zakopáno v zemi tisíc let.
Jazyk je jediný sval tvého těla, který je upevněn pouze na jednom konci.
Pokud přestaneš mít žízeň, potřebuješ se napít. Když je lidské tělo dehydrováno, mechanismus žízně se vypne.
Každým rokem 2.000 000 kuřáků buď přestane kouřit, nebo zemře na nemoci vyvolané tabákem.
Nula je jediné číslo, které nemůže být vyjádřeno římskými číslicemi.
Když se po jídle napiješ vody, snížíš kyselost v ústech o 61 procent.
Arašídový olej je používán k vaření na ponorkách, protože nekouří, pokud není zahřát na víc jak 230°C.
Hučení, které slyšíme když dáme mušli k
uchu, není zvuk oceánu, ale zvuk krve proudící v žilách ucha.
Devět z deseti živých organizmů se vyskytuje v oceánu.
Banánovník se nemůže sám reprodukovat. Může se rozmnožovat pouze s
pomocí člověka.
Letiště ve vyšších výškách potřebují delší startovací a přistávací dráhu z důvodu nižší hustoty vzduchu.
Zub je jediná část lidského těla, která se sama nedovede zahojit.
Ve starověkém Řecku hození jablka dívce bylo tradičním požádáním o ruku. Dívka přijala chycením
jablka.
Inteligentní lidé mají ve vlasech obsaženo více zinku a mědi.
Ocas komety vždy směřuje od Slunce.
Kofein zvyšuje účinek aspirinu a dalších léků proti bolesti, proto je přidáván do některých léků.
Vojenský pozdrav pochází ze středověku, kdy rytíři zvedali hledí svého brnění, aby ukázali svou
totožnost.
Pokud budeš na dně hluboké studny nebo vysokého komínu a podíváš se nahoru, uvidíš hvězdy i
uprostřed dne.
Když člověk umírá, poslední ze smyslů, který ztrácí je sluch. První ztratí zrak.
Ve starověku si neznámí lidé podávali ruce, aby ukázali že v
nich nemají zbraň.
Jahody jsou jediné ovoce, jehož semena rostou vně plodu.
Avokádo má nejvyšší počet kalorií ze všeho ovoce - 167 kalorií na sto gramů.
Měsíc se každým rokem vzdaluje od Země o pět centimetrů.
Země se stává každým dnem těžší o 100 tun z důvodu dopadajícího vesmírného prachu.
Z důvodu přitažlivosti zemské není možné, aby hory byly vyšší než 15.000 metrů.
Mickey Mouse je v Itálii znám jako "Topolino".
Vojáci musí zrušit krok, když pochodují po mostě, protože by mohli způsobit vibrace dostatečné k
tomu,aby se most zbortil.
Na rovníku váží všechno o jedno procento méně.
Na každý další kilogram, o který se zvýší náklad vesmírné rakety, je třeba při startu přidat 530 kilogramů
paliva.
Písmeno J se nevyskytuje v periodické tabulce prvků.

O smrti a reinkarnaci

1. listopadu 2013 v 7:00 | emailpošta |  Esoterika


Takže moji milovaní

okamžik odchodu duše z těla, lidmi nazývaný smrt, je okamžik, kdy končí život člověka na zemi...nekončí tím však život jeho duše. Ta pokračuje na své pouti dále, zrozením v dalším těle.
V okamžiku smrti dochází k
přetržení stříbrné šňůry v místě, kde je připojena k tělu, což způsobí smrt fyzického těla a odpojení aurických těl od sebe..... Smrt nebolí!!!!!

Spousta lidí se smrti bojí, protože je to pro každého něco nového. A přirozeně člověk se bojí toho, co nezná, ale smrt nebolí...samozřejmě mnohdy bolestně pociťuje okolnosti smrti, např. u tragických smrtí...pád, náraz, ale samotný okamžik nebolí.

V okamžiku, kdy Anděl smrti přestřihne v auře stříbrnou šňůru, upadá člověk do hlubokého bezvědomí, tedy do stavu silného, příjemného spánku, ve kterém nic nevnímá. V tomto spánku přestanou fungovat všechny orgány postupně ve fyzickém těle. Toto člověk vůbec nijak nepociťuje, nevidí, ani nevnímá. Z těla odchází veškerý život, zastaví se funkce všech orgánů. Éterické tělo vibruje tak, až se rozplyne jako pára. Tento proces začne a je nejsilnější ihned v okamžiku smrti, poslední dech a trvá ještě do doby 3 dnů po smrti zhruba do 72 hodin !!!

Člověk se najednou probudí z onoho "spánku" a vidí konec tmavého tunelu, kterým právě prošel...Během průchodu tímto tunelem nevidí nic. Ale někdy, už ke konci tunelu může vidět všechny nejdůležitější okamžiky z právě prožitého života, neboť v těchto chvílích probíhá "soud" s jeho duší - zapisuje se všechna jeho karma, kterou si vytvořil či naopak odčinil v právě skončeném životě. Pokud toto člověk vidí, tak je to něco, jako když spíte a zdá se vám sen.

Průchod tímto tunelem trvá minimálně 7 minut, nejdéle 13 minut. A když to po pár minutách vše v těle definitivně zemře a přestane fungovat, člověk se opět z toho"hlubokého spánku" probudí, ale už to není člověk. Je pouze DUŠ Í.

Astrální tělo, ve kterém duše sídlí, tak odchází do duchovní dimenze a prostoru, která přísluší karmickému zatížení.

Za tunelem je světlo a vše je tam velmi krásné, je to jako kdyby člověk přišel do krásné zahrady s nádhernými květinami, kde vše září...každá duše je šťastná, když toto vidí, je to PRŮCHOD do duchovních dimenzi, jakýsi "vchod"

A tam už čekají na každou duši příslušné bytosti, které uzavřou tunel, jimž duše prošla-čímž vlastně dojde k odpojení aury od zemřelého člověka.

Tam se duše od těchto bytostí stručně dozví, jaké má z daného života zatížení a jaké ze všech minulých životů a kam půjde dále - do jaké duchovní dimenze! A pak duše s průvodci pokračuje do míst, které náleží jejímu karmickému zatížení.

Poté tyto Světelné bytosti - průvodci uzavřou opět spojení, kterým byla duše s nimi spojena od okamžiku smrti až do doby, kdy byla odvedena do míst, ve kterých už zůstane.

V těchto místech se o duši postarají jiné bytosti, které žiji a pracují v této dimenzi. Duše s nimi detailně prochází svůj uplynulý život a je poučena o všem, co dělala špatně a co a jak má napravit, co se má naučit, apod. Je to něco jako škola....
Takto se vlastně již plánuje pro duši další život, do kterého půjde, až si v příslušných dimenzích vše vyslechne, odčiní, pochopí, zkrátka až se poučí a jsou vytvořeny podmínky pro její další inkarnaci.
Pokud byla duše velmi zatížená, je v místech, které je něco jako vězení anebo jiné nápravné zařízení, kde nemá svobodu ani klid, ale tvrdě si své hříchy odčiňuje...

První okamžiky PO SMRTI A POHŘEB

Éterické tělo se "rozplyne" do 3 dnů po smrti, což je zhruba do 72hodin . Z tohoto důvodu by člověk nikdy neměl být do 3 dnů pohřben, protože do té doby spoustu věcí ještě"vnímá", "vidí" a cítí". Každá duše využívá možnosti zůstat na zemi a rozloučit se všemi blízkými. Zůstává ještě buď v těle nebo "cestuje mimo tělo" zde na Zemi,
než uplyne oněch 72 hodin, kdy musí spolu s bytostmi, kteří ji doprovázejí odejít.

Pro duši zemřelého člověka je velmi bolestné vidět, jak ho všichni blízcí oplakávají a volají zpět!!!! Je velmi bolestné cítit tíhu, kterou duše pociťuje v okamžiku pohřbu. Proto ZDŮRAZŇUJI, pohřeb dělejte nejdříve 4 den po smrti, raději déle....pak duši zemřelého už jeho vlastní pohřeb ani způsob pohřbení nijak netrápí.
Pokud vám někdo zemře, snažte se proto těch 72 hodin po jeho smrti využít abyste pomohli jemu i sobě, abyste si s ním vyříkali vše, co jste za života nestihli.......


Co dělat bezprostředně po smrti člověka, kterého jste milovali???

Chcete-li co nejvíce pomoci tomu, jenž zemřel, udělejte následující:

Mluvte s ním, řekněte mu vše, co jste chtěli a co jste za života neudělali anebo nestihli mu říct...
Poděkujte mu za vše krásné, co jste spolu prožili. Řekněte mu, co jste k němu cítili, jak jste ho měli rádi...
Ale neplačte a nevolejte ho zpět, neobviňujte ho, že Vás opustil , tím mu ubližujete, neboť je pro něj velice bolestné odejít ze Země, protože se trápí vaším smutkem.
Tíha vašeho smutku ho táhne ZPĚT!!
Myslete na to, že musí odejít.
Když neodejde ve stanovené době 72hodin po smrti těla a zůstane tak po další dlouhou dobu zde na Zemi, vám to nic nepřinese a naopak jemu to velice ublíží!!!!!!
Takto "uvízlá" Duše zde na Zemi je velice nešťastná, nemůže ani žít, ani komunikovat s blízkými ani pracovat na svém vývoji, ani se znovu narodit...Zkrátka NIC...
jen se "dívat", jak se jeho blízcí užírají smutkem. "Uvízlá" duše ale nevidí ani neslyší
ani nevnímá tak, jako člověk. Cítí pouze energie- něco jako tíhu, strach, nic jiného. NAVÍC MUSÍ ZDE ŽÍT Z NĚCÍ ENERGIE, I KDYŽ NECHCE. Tudíž se musí usadit
u někoho v auře a tento člověk pak v onom místě onemocní. A i to duši zemřelého trápí, protože nechtěně tak někomu ubližuje a způsobuje problémy....Zapamatujte si to nejdůležitější:
Poproste jeho duši o odpuštění za vše, co jste mu kdy způsobili v tomto životě i kdykoliv v životech minulých.
Vy mu řekněte, že mu odpouštíte VŠE, co kdy učinil on Vám a vroucně
a ze srdce mu opravdu odpusťte !!!!!!

Proste Boha a Světelné bytosti, je-li to možné, aby se nad Vámi a nad ním slitovaly
a odpustily jemu i vám vše, co je možné a co je v Boží Vůli, aby Bůh dovolil"rozpustit"co nejvíce karmy mezi vámi.
Přiznejte si a nahlas vyslovte, co zlého jste oné osobě způsobil, jak ošklivě jste se k ní někdy choval... zkrátka vše na co si v dané chvíli vzpomenete. Bůh neodpustí celou vaši karmu, kterou jste spolu navzájem měli, ale prosíte-li vroucně a pokorně, ze srdce, rozpustí část toho zlého mezi vámi, co byste si v dalších životech navzájem museli splatit. A to nejen ze současného života, ale i z minulých. A tím dušičce zemřelého a i sobě velmi pomůžete.

Snažte se v této pro vás těžké chvíli pochopit, že smutkem mu způsobíte jen velkou bolest. Pokud mu dáte najevo, že přijímáte jeho smrt, jeho odchod mu tak tím velmi usnadníte. Takováto duše potom odchází do duchovních dimenzí s úsměvem
a s radostí, protože chce odejít!!!

Emoce končí okamžikem smrti, proto duše toho, kdo vám právě zemřel, nepociťuje emoce smutku, bolesti a žalu jako vy. Tato duše cítí a umí rozlišit pouze ENERGIE, tedy energie lehkosti, volnosti...

ROZLOUČENÍ se svým blízkým:

Zapalte 7 jakýchkoliv svíček NAJEDNOU. Otevřete ruce dlaněmi nahoru.
Pak vyslovte větu "Jdi za Světlem, odejdi tam, kde je tvoje doma!!!!! Pouštím Tě!!!!!!" A jste-li hodně vnímaví, ucítíte svého milého. Možná ucítíte velkou zimu anebo teplo a pohlazení.... To je okamžik, kdy vám duše zemřelého, celá šťastná, vyjadřuje svou vděčnost za to, že chápete, že musí odtud ze Země odejít a nemůže tu už zůstat s vámi.

Obzvláště duše, která je málo karmicky zatížená (a v podstatě každá duše, která je zatížená do stupně 5-6) se velmi raduje ze smrti svého těla, neboť odchází do míst, kde cítí být doma, kde je všechno mnohem krásnější, než na Zemi....
Do míst, kde neexistuje bolest, hádky, problémy, ztráty ani lidská zloba a nenávist
a nic, co je doménou lidí na Zemi. Po 3 dnech vás duše zemřelého už neslyší.
A na Zem už se takováto duše nemůže jen tak vrátit ani s vámi komunikovat!!!!
Ale nemyslete na to, že vašeho milovaného ztrácíte navždy!! Po nějaké době se vrátí na zem, do Vaší blízkosti, vrátí se opět jako člověk!!! jako krásné m i m i n k o , inkarnuje se do fyzického těla a vypraví se opět na svou životní pouť na Zemi.....

Jsou situace, kdy nevíte, že vám blízký člověk zemřel a nemohli jste se sním rozloučit v oněch 72 hodinách. Pak proste Boha a to velmi pokorně, vroucně a ze Srdce,
aby dovolil duši zemřelého na chvíli sestoupit do úrovni blízkých Zemi, ve kterých je možné vás slyšet a vnímat. Poproste o to v době "dušiček" což si lidé stanovili na 2.listopad. K tomuto účelu slouží každý rok období od 23.10 do 13.11. Tehdy sestupuje k Zemi na pár minut největší počet duší, které samy prosily o to, aby na pár okamžiků mohly na Zemi s někým něco dořešit. V této době je možné, pokud to Bůh a Světelné bytosti dovolí a pokud už duše není znovu inkarnovaná, (což do roka od smrti není žádná duše) , může duše přijít v doprovodu Světelné bytosti na čas na Zem dořešit,
co nestihla anebo co vy jste nestihli. Můžete tak proto k ní mluvit.
Ale pozor, ne žádnými okultistickými a spirituálními metodami!!!
Pouze otevřete dlaně a poproste, aby vás ona duše slyšela. A pak k ní promluvte svými slovy a cítěním. Nemůže vám odpovědět,
ale slyší vás a máte na to 33 minut......
Toto je možné učinit pouze 1 x. Vícekrát nebudete vyslyšeni a víckrát k vám nebude duše přivedena...