Červenec 2013

Rytíř Pětipeský z Neprobylic a jeho děsivý příběh!!

31. července 2013 v 8:00 | emailpošta

Rytíř Pětipeský z Neprobylic a jeho děsivý příběh!!
Tvrz rodu Pětipeských v Neprobylicích pochází zřejmě již ze 14. století, první písemně doložené
Jen několik kilometrů od Slaného směrem na Louny se v obci Neprobylice nachází původně středověká tvrz, jejíž vznik se datuje zhruba do 14. století.Písemně je doloženo, že od roku 1527 žil
na zdejší Horní tvrzi rytíř Václav Pětipeský z Chýš a Egerberka na Blahoticích.
Sídlo, kterému se také říkalo Hrádek,nový majitel přestavěl, což připomínají tři pískovcové desky
s erby, zasazené najižní straně tvrze. Milovníky pověstí určitě potěší příběh, jak rytíř Pětipeský podle legendy ke svému jménu přišel.
Hrůzný plán
Podle staré pověsti žil na tvrzi Hrádek hodný a spravedlivý rytíř, který vlastnil také dvůr v Bysni. Po svatbě prý moc toužil po pokračovateli rodu, ale marně. Po nějaké době byl povolán na vojenské tažení proti Turkům a jen nerad se loučil se svou mladou ženou. Vojenská výprava se protáhla a rytířově ženě se v době jeho nepřítomnosti narodilo celkem pět novorozeňat, samí kluci.
Mladá matka buď z pohnutí mysli, nebo snad proto, že chtěla holčičku, neprojevila sebemenší známky radosti. Roli matky tolika dětí najednou nezvládla a její myšlenky byly čím dál černější. Přemýšlela, co s tolika potomky, a jak mezi ně v dospělosti rozdělit majetek. Nakonec v její mysli uzrál hrůzný plán. Děti musí zkrátka zmizet.Nikdo, kromě jisté báby Kuklice, nevěděl, že se narodily, ani kolik jich vlastně je. Také její manžel neměl o pěti synech sebemenší potuchy, nebude je tedy vůbec postrádat. Rytířova žena se nakonec definitivně rozhodla nemluvňat zbavit. Zavolala tedy místní čarodějku bábu Kuklici, aby jí poradila, jak novorozeňata odstranit. Bába navrhla, že děti utopí za vesnicí v Bakovském potoce, a nikdo se nic nedozví. Bezcitná,možná částečně pomatená matka, souhlasila...
Místo psů novorozeňataBába ještě k večeru dala novorozeňata do nůše, zakryla je plachtou a šla k potoku. Stalo se však něco, s čím vražedkyně nepočítaly. Tou dobou se právě vracel rytíř z vojenské výpravy. Když potkal bábu Kuklici s nůší, optal se jí, co to nese těžkého. "Ale nesu utopit štěňata," odpověděla pohotově bába a pokračovala v cestě.
"Kolik jich je, není to škoda?" tázal se opět rytíř a když se dozvěděl že pět, chtěl štěňata vidět. "Pojď sem,podívám se na ně a jedno z nich si vyberu. Na památku dnešního dne a svého návratu z boje!"
Bába se všemožně snažila rytíře odradit s tím, že pejskové za moc nestojí a navíc jsou ještě slepí... V tu chvíli se ozval z nůše dětský pláč. Rytíř i členové jeho družiny se zarazili, dětský pláč se ozval znovu. Rytíř nařídil sundat plachtu z nůše a nevěřil svým vlastním očím. Z nůše na něho hledělo pět kloučků.
"Co to má znamenat? Kam neseš ty děti?" rozkřikl se rytíř a bába mu v pláči vše prozradila. Že jsou to jeho vlastní děti a že jí jeho paní nařídila, aby je zabila, než se o jejich narození někdo dozví. Rytíř rozkázal svým poddaným, aby děti odnesli do dvora v Bysni, postarali se o ně a nikomu nic neříkali. Bába Kuklice skončila okamžitě ve sklepení.Rozsudek navrhli hosté
Rytíř přijel na tvrz, kde ho v tu chvíli nikdo nečekal. Jeho žena byla bledá, jak ji nenadálý příchod manžela vylekal, a vřelými slovy se snažila zakrýt špatné svědomí. Rytíř si jí nevšímal, ani jí neodpověděl na pozdrav a choval se, jako by na tvrzi ani nebyla. K jejímu údivu však poručil vystrojit velkou oslavu s jídlem a pitím na počest svého návratu. Pozval své nejbližší přátele a na neprobylické tvrzi se sešli šlechtici z celého okolí.Zábava to byla veliká, hosté se veselili a hodovali, jenom hostitel byl po celou dobu smutný a vážný. Po vydatném obědě si vzal rytíř slovo a požádal přítomné, aby mu odpověděli na jedinou otázku. Co by si podle
jejich soudu zasloužila matka, která by dala utopit svoje zcela zdravé děti? Jeho žena zbledla jak stěna a hosté se nejdříve divili, jakou otázku jim to rytíř klade. Ale nakonec za všechny odpověděl vladyka z Hřešic.
"Takovou matku by měli uvrhnout do tmavého vězení a měli by ji nechat zemřít hladem."
Teprve v tu chvíli se rytíř svěřil se svým žalem a podrobně přítomným vylíčil, co se vlastně u potoka přihodilo. Že to byla právě jeho žena, která s bábou Kuklicí zosnovala vraždu jeho pěti synů. Pět krásných a zdravých hošíků chtěla nechat utopit jako psy. A protože se mu je podařilo zachránit, jeho rod dál hrdě ponese jméno Pětipeský.
Bábu upálili na hranici
Když to rytířova žena slyšela, omdlela. Odnesli ji do sklepení a někteří z přítomných se přimlouvali, aby ji rytíř tak krutě netrestal. Marně. Rytíř byl neoblomný, zážitek od potoka mu nedovolil být milosrdný.Rozkázal, aby jeho ženu uvěznili, tak, jak před tím navrhovali jeho hosté. Bábu Kuklici, která měla vraždu jeho synů vlastoručně provést, nařídil nejprve vymáchat v potoce a potom upálit na hranici. Aby se prý pekla pomalu. Sám pak podle pověsti opustil neprobylickou tvrz a odjel na svůj dvůr do Bysně, kde vychovával svých pět synů. Všichni pak nesli jméno Pětipesští.
Nezničitelné neprobylické zvony
Tři středověké neprobylické zvony, které zdobí místní zvonici, pocházejí z 15. a 16. století. Původní
středověká zvonice byla v roce 1896 zbořena a nahrazena přesnou kopií. Do zdi zvonice jsou zapuštěny dva náhrobní kameny, které byly přeneseny ze zbořeného kostela a jeden z nich nese jméno Václava Pětipeského. Tři neprobylické zvony jako zázrakem přežily obě světové války.
Prostřední z nich byl za 1. světové války rakouskými úřady určen k roztavení a odvezen. K jeho z
ničení však již nedošlo a na žádost starosty byl po skončení války vrácen do Neprobylic a zavěšen na původní místo. Za 2. světové války byl pro změnu odvezen největší ze zvonů, ale protože byla v Německu náletem zničena továrna, kde měl být roztaven, také on se vrátil na své původní místo na neprobylické zvonici. Obnovená zvonice stojí na místě bývalého hřbitova a kříž vedle zvonice je z roku 1888.


lietanie

30. července 2013 v 8:00 | Mgr.Zuzana Benková |  Moudra a mezilidské vztahy

Lietanie

pozri sa
pozri sa do diaľky
a teraz zatvor oči
a predstav si lietanie
pohúpni sa v kolenách
a vyskoč
vyskoč do výsky
rozprestri ruky
….a hop
letíš
letíš vzduchom
okolo tváre cítiš vzduch
a v diaľke svieti slnko
pozri, letíš nad domami
nad mestom
nad lúkami
a...
pozri kopce a hory
cítiš ten vzduch?
Nádhera
wáááááw
a teraz premet
cítiš vzduch na tvári
na rukách a tele
úžasné lietanie
krásne
ľahké
a prirodzené ako dýchanie
a teraz ponad kopec
áno... a pokračuješ ďalej
nad vodou
ponad lesy a lúky
až k slnku
a ku hviezdam
cítiš tú ľahkosť?
Cítiš?
Cítiš tú ľahkosť bytia?
...ako lietanie


detail bouřky

28. července 2013 v 8:00 | xx |  Nebe a mraky


osvěžení

27. července 2013 v 8:00 | x |  Zvířátka

vše z plodů země

25. července 2013 v 8:00 | emailpošta |  Plody Země

Hoover Alabama a lesy

22. července 2013 v 8:00 | youtube.com JCV.dude |  Sweet home AlabamaLesy Alabamy


v zahrádce

22. července 2013 v 7:00 | xx
vychodí sluníčko...

18. července 2013 v 8:00 | emailpošta |  Nebe a mrakyhrdličky

17. července 2013 v 8:00 | Mgr.Zuzana Benková |  Mgr.Zuzana Benková

Zázrak

Zázraky sú okolo nás všade
milujem sa dívať
už pár dní pozorujeme z balkóna hrdličky
najprv len prilietali pozrieť sa
teraz po jednej nosia malé vetvičky a stavajú si hniezdo
sú úžasné
jedna priletí najprv na konár stromu
poobzerá sa a posadí sa na zábradlie balkóna
poobzerá sa
a priletí k hniezdu
sú úžasné
kľudne môžem stáť na balkóne
a dívať sa
nebojí sa
len sa poobzerá a preletí do hniezda
toto je pre mňa jeden so zázrakov života
s láskou a zatajeným dychom stojí na balkóne
a dívam sa na krásu okolo seba

Prajem Vám, aby ste videli krásu okolo Vás ZuZANA"Charita" Avonu

16. července 2013 v 9:06 | Marie Špačková |  Moudra a mezilidské vztahy

AVON - Charita pro podporu vzestupu rakovinyAno, titulek tohoto článku čtete správně - nespletla jsem se.
Inspirovala mě skutečnost, že byly jmenovány další nové ambasadorky z řad našich českých tzv. celebrit.
Celebrity, které této kampani propůjčují tvář a dmou se hrdostí nad tím, jak milují lidi a pomáhají jim. A protože jim nedochází žádné souvislosti (jinak by se nestaly součástí tohoto směšného divadla), stávají se časem také oběťmi této legrační HRY.
HRY NA OBĚŤ.
HRY NA NEPŘÍTELE JMÉNEM RAKOVINA.

Nejdříve něco málo o produktech firmy AVON.
Tato kosmetika se tváří jako ta nejšlechetnější a nejpřátelštější věc na světě. V reklamách vidíme usměvavé, šťastné a "triky" vyžehlené tváře žen.
Jakoby si tyto ženy na svou pleť nanesly nějakou čerstvou a účinnou esenci přímo z přírody.
Bohužel, kelímky jsou plné chemických substancí, které se přírody dotkly pouze v podobě náhodně vyřčeného slova během výroby.
A tak jsou jejich přípravky prosyceny rakovinotvornými látkami a chemikáliemi ovlivňující hormony. http://www.naturalnews.com/027466_Avon_parabens.html
A parabeny, které jsou součástí kosmetických přípravků nejenom AVON, ale i celé řady dalších, jsou nahromaděny ve tkáních žen s rakovinou prsu.
Že by snad majitelé firmy něco věděli?
A potřebují takto svou "agitací" v podobě lid milující charity a veřejné podpory včasného vyšetření, dohodit kšeft svým kamarádům z farmaceutických korporací?
Není nad vzájemnou spolupráci a sdílení, že ano?
A ještě malá perlička k této firmě. Existuje seznam korporací, firem a nadací, které patří rodině Davida Rockefellera. A firma AVON je součástí tohoto seznamu.

Copak nám má " růžová stužka" připomenout, milé ženy?
Snad abychom pravidelně chodily pro potřebnou dávku záření včetně občasného zdeformování naší "ženské přednosti".
Ano, tato fyzická deformace prsů se opravdu děje. Vaše prso je přímo slisováno na 7-10 cm a ne vždy se vrátí vše do původního stavu.
Ale to je ta menší daň za toto zhoubné vyšetření.
To, co nám tento screening poskytuje, je opravdu silná dávka záření, byť se princip mamografu oficiálně prezentuje líbivým hladícím slovem, které toto záření popisuje jako "měkké".
To je hezké ne?
Co je měkké a hebké, je určeno ženám, že?
Tato dávka záření startuje rakovinné bujení.
Statistiky hovoří nekompromisně - tam, kde se zlepšil přístup k mamografům, je obrovský nárůst "rakoviny prsu".
A zainteresovaní lékaři a jiní kazatelé vám budou tvrdit stále stejnou ohranou písničku: "To je tím, že je rakovina odhalená v časném stádiu".
Skoro to vypadá, jako by tu rakovinu objevili ještě dříve, než tam doopravdy je.
A tak si neodpustím další otázku: "Jak to, že naše prababičky a starší předkyně neumíraly na epidemii rakoviny prsu, když byly chuděrky ošizené o vymoženost mamografu?"

Že je mamograf silně škodlivý a způsobuje "rakovinné bujení" se poslední dobou objevilo i v renomovaných vědeckých časopisech v zahraničí.
Poslední vědecké studie tento fakt "jasně prokazují" a jsou posly velkého varování pro všechny zúčastněné.
Pravda nám jaksi začíná stále častěji vyplouvat na povrch, i když tuto verzi již mnozí lékaři "znají již delší dobu".


Především těm, kteří podlehnou mediální masáži a budou se nechat pravidelně ozařovat.


Před asi 10 lety, v době, kdy jsem také patřila do skupiny vyděšených žen, které podstupují věci, o kterých se píše v časopisech a mluví v televizi, jsem požádala svou lékařku o "mamografické vyšetření".
Ještě že tato lékařka měla své metody a byla ke mně upřímná. Jasně mi řekla, že nerada posílá ženy na mamograf kvůli prevenci, protože záření je tak silné, že může rakovinu nakonec způsobit. Obdržela jsem proto brožurku pro samovyšetření s radou, ať do 50 let na mamograf vůbec nechodím.

Tak co, milé ženy, necháte se zmanipulovat "tímto směšným představením" a poběžíte pro svou dávku "měkkého záření", abyste se staly oběťmi dříve, než si uvědomíte, že vaše těla reagují jen na vaše myšlenky?"Vaše tělo se umí uzdravit samo.
Ve skutečnosti, vaše tělo zde na planetě umí být v plné kráse, stálém mládí a velmi dlouhém životě, aniž by k tomu cokoliv potřebovalo.
Vše co potřebujeme, jsme si již přinesli sebou.
Jenomže vaše přesvědčení jsou programy, které přímo ovlivňují vaše buněčné funkce.
A nedůvěra, implantovaná od raného dětství, je překážkou plné manifestace schopnosti vaší bytosti.
Vaše tělo se doopravdy umí samo uzdravovat i samo opravovat.
Je to organický zázrak - dokonalý design.


Podstatou je:
Jak se cítíte, cítí se i vaše buňky. "

Naše těla jsou našimi přáteli a můžeme s nimi být v bezpečí.
Stačí jim více naslouchat a pochopit "principy" jak fungují.


Rakovina ve své podstatě není nemoc, je to jen proces ochrany těla.
Jenomže vyděšení lidé (a já také byla vyděšená), se po vyslovení "voodoo ortelu" z úst kněží = lékařů nechávají kuchat, ozařovat anebo si dokonce dají svá prsa "preventivně uříznout" v mladém věku ve jménu prevence rakoviny.
Strach má tak zhoubný základ, že mnohé ženy začínají propadat panice předem a své "ženské vnady" raději ponechají na chirurgickém stole.

A já se ptám:

"Budou se lidé bez prsou, děloh a vaječníků či s ultrazvukem ošetřenými penisy méně bát?


www.jajsem.com

USS BB-60 Alabama+Montgomery

15. července 2013 v 10:44 | youtube.com |  Sweet home Alabama

Žvýkáte?

15. července 2013 v 8:00 | xx |  O zdraví a nemoci
Je žvýkačka nejtoxičtějším produktem v obchodě?


Autor tohoto článku se nedávno dotazoval asi třiceti žen ve věku kolem čtyřiceti let. Otázka zněla, zda mají u sebe žvýkačky. Dvacet sedm z nich vytáhlo balení žvýkaček a některé dokonce popsaly jakou zvláštní příchuť nebo značku milují.

Statistiky z tohoto průzkumu necharakterizují všechny ženy, ale 90 procent z nich žvýká žvýkačku každý den, přičemž značný počet žvýká více než jednu denně. Když budeme přemýšlet o množství chemických látek, se kterými jsou lidé v kontaktu každý den, bude zajímavé zjistit složení žvýkačky, a co je důležitější, zjistit, zda nepoškozuje zdraví. Jak často lidé věnují pozornost složení na zadní straně obalu žvýkačky?

V případě, že tomu přece jen věnují pozornost, jsou opravdu obeznámeni s těmito látkami? Je možné, že balíček žvýkaček je více karcinogenní než krabička cigaret? Jak vzápětí uvidíme, žvýkačky obsahují některé z nejvíce toxických látek, jaké se vůbec můžou dostat do organismu a způsobují značný počet nejnebezpečnějších onemocnění na světě.

Zde je složení žvýkaček, produkovaných několika nejoblíbenějšími značkami:

Sorbitol, xylitol, mannitol, maltitol

Glycerol

Hydrogenovaný kokosový olej a škrob

Aspartam - acesulfam

Sójový lecitin

Oxid titaničitý

Technický ionol

Kyselina Jablečná a citronová

Přísada číslo 1 - gumový základ. Zkuste si představit, že k vám někdo přijde a zeptá se : "Nechceš chvíli žvýkat kus automobilové pneumatiky nebo plastu?" Jistěže zdvořile odmítnete a doporučíte osobě odborné vyšetření. Ve skutečnosti je ale gumový základ směs elastomerů, plastifikátorů, plnidel a pryskyřic. Některé z dalších složek směsi jsou třeba "PVA lepidlo" polyvinyl-acetát, který je často nazýván jako "tesařské lepidlo" nebo parafín - další složka, která je vedlejším produktem zpracování ropy. Je bezpečné žvýkat plast, olej nebo gumu? Pří žvýkání žvýkačky mohou tyto látky snadno nalézt svou cestu do vašeho těla.

Přísada číslo 2 - aspartam. Spory ohledně látky nepřestávají už dlouhou dobu. Je to jedna z nejvíce toxických látek, jaké se vůbec můžou dostat do těla. Aspartam je spojován s nejtěžšími poruchami mozku, včetně Alzheimerovy choroby a amyotrofické laterální sklerózy. Je také považován za závažnou příčinu nemocí jako je cukrovka, roztroušená skleróza, astma, obezita a mnoho dalších. Aspartam je nyní zahrnut do mnoha zdravých výživ, i přes jeho schopnosti vyvolat dlouhodobou obezitu díky vysoké kyselosti. Tento exotoxin způsobuje hyperexcitabilitu neuronů (nervových buněk) a jejich následné úmrtí.

Přísada číslo 3 - hydrogenovaný kokosový olej a škrob. Hydrogenace je chemický proces, který váže vodík na uhlíku dvojnou vazbou. Cílem je prodloužit trvanlivost výrobku transformací oleje do látky, která více připomíná plast. Tento proces také vytvoří trans-tuky, které jsou velmi škodlivé pro zdraví.

Přísada číslo 4 - barvivo oxid titaničitý. Oxid titaničitý je nanočástice, která je součástí složky slunečních krémů a dalších zdravotních produktů, včetně syntetických potravinářských přísad. Nový výzkum vedl k předpokladu o karcinogenních účincích této látky. Lidi to prostě táhne k barevným věcem.

Přísada číslo 5 - sorbitol, xylitol, mannitol, maltitol. Jsou to alkoholy vyrobené z cukru, ale natolik chemicky pozměněné, že se považují za bezcukerné. Obvykle výrobek, jehož struktura je upravená tak, aby byl "lepší" nemusí znamenat to, že je zdravější. Někdo dokonce tvrdí, že tyto produkty jsou mnohem škodlivější než cukr a stimulují růst tělesné hmotnosti. Mezí další nežádoucí účinky těchto látek patří bolesti břicha a průjem. Je cukrový alkohol lepší jak cukr?

Žvýkačka a trávení

Pokaždé, když žvýkáte žvýkačku, je váš mozek zmaten a myslí si, že budete jíst. Proto vysílá signály do žaludku, slinivky břišní a dalších trávících orgánů, aby se připravily na "jídlo". Vaše slinné žlázy a pankreas začnou produkovat enzymy potřebné k trávení potravy. Konstantní uvolňování enzymů vede k tomu, že tento proces se zpomaluje. To brání tělu trávit potravu, když doopravdy jíte.

Alternativní osvěžovač dechu

Dobrou alternativou žvýkačky je mátový olej. Jediná kapka stačí na osvěžení dechu. Existují i ​​jiné organické oleje, které vám v tomto pomůžou.

Na žvýkačce není nic dobrého. Tato látka přeplněná chemikáliemi nemá nic společného se zdravím zubů nebo celého těla. Nevěřte reklamám. Všech pět složek vyjmenovaných výše vede k poruchám v těle a různým nemocem. Neměli byste podstupovat takové riziko jen kvůli svěžímu dechu. Možná, že v budoucnu zjistíte, že žvýkačky jsou stejně špatné jako cigarety

Zdroje : http://www.activistpost.com http://mixednews.runápady v zahrádce

12. července 2013 v 8:00 | emailpošta


kočičí mazlíčci

11. července 2013 v 8:00 | xx |  Kočičky
black and white

zavři oči brouku

bráškové

dočti a spát

kohože to zvolili?

my že jsme sourozenci?

pohodičkaBobuloviny

8. července 2013 v 8:00 | http://www.freshness.cz |  Plody Země

Všechny bobuloviny jsou bohaté na draslík a jiné minerálie a jestliže jsou zralé, obsahují hodnotné přírodní cukry, které pomáhají při celkové očistě těla. Můžeme na ně v hojné míře narazit při toulákch lesem, protože tyto chutné a barvité plodiny obvykle rostou divoce. Není nad to objevit barvami prozářený keřík plný chutných malin, borůvek či ostružin. Také syrová šťáva z bobulovin je pro tělo zvláště užitečná.
BORŮVKY
Soudkovité až kulaté, sladké až sladkokyselé plody, které jsou doslova napěchovány zdraví prospěšnými látkami. Jsou jedněmi z nejbohatších zdrojů antioxidantů, které ničí volné radikály v našem těle. Borůvky prokazatelně zlepšují náš zrak, speciálně ve zhoršených světelných podmínkách. Jsou bohaté na železo, magnesium a samozřejmě vitamin C.
MALINY
Krásné červené až temně rudé, lehce matné plody. Nejlépe samozřejmě chutnají čerstvé, vlastnoručně natrhané z keříčku - ty mají jak výraznější aroma, tak i chuť. Toto lahodné pomazlení chuťových buněk nám mimo jiné dodá i hojné množství vitamínu A a C.

OSTRUŽINY
Oblíbené ovoce, které nalezne uplatnění jak samotné v plné míse, tak i v ovocných salátech či chutných vita-desertech. Když jsou ostružiny červené, ještě vydržte, protože nejsou zralé a chuť by byla příliš kyselá. Nejlépe jíst hned, ovšem pokud není zbytí, uchovávejte ostružiny v chladu.
Ačkoliv se bobuloviny liší tvarem i barvou, tak mají mnoho společného, co se týče výběru. Svěžest a zralost jsou hlavními faktory, které nás zajímají. Dobrá jasná barva, kyprost a příjemná měkkost jsou dobré signály pro konzumaci. Nejobvyklejším problémem těchto divoce rostoucích dobrůtek je naopak přezrálost. Bobulky se také velmi snadno rozmačkají a proto je nejideálnější jíst je co nejdříve po utržení a vyhnout se tak transportu a jakýmkoliv časovým prodlevám.

V parku

7. července 2013 v 8:00 | emailpošta


Tady poznají konec světa!

6. července 2013 v 8:00 | emailpošta

Kostel na vrchu Žďár!
Výrazné terénní útvary odedávna upoutávaly mysl našich pohanských předků, a tak není divu, že se hory, zajímavá skaliska i kopce staly předmětem jejich posvátné úcty.Takový je i případ poutního místa zasvěceného sv. Wolfgangovi na vrchu Žďár nedaleko Chudenic na Klatovsku.
Z věže někdejšího kostela sv. Wolfganga je dnes známá rozhledna-Bolfánek. Na místě
starší kaple nechal položit základy k novému poutnímu kostelu Heřman Jakub Černín
(1659-1710). Později u kostela vyrostlamalá kaple. Ta zakrývá skálu, na níž měl nocovat svatý Wolfgang. Prý se právě tady loučil s českou zemí a požehnal jí.
Dosud můžete na památné skále spatřit stopy Wolfgangových nohou a berly, pod skálou se má nacházet i jeho lůžko. Pověst nás poučuje o tom, že zde Wolfgang přenocoval roku 973, když se vracel z Prahy ze svěcení biskupa Dětmara.Když se druhého dne probudil a se zalíbením pohleděl na krásné Pošumaví, umínil si, že zde vystaví kostel.
Pustil se do stavby a práce šla dobře jemu i jeho průvodcům. Dalšího rána však zjistili, že je
dílo předchozího dne zničeno. Vše se opakovalo druhého i třetího dne. Wolfgang poznal, že má ve zlém díle prsty ďábel, a vyzval jej, aby jim místo ničení pomáhal.Ďábel se vzpíral, ale nakonec přistoupil na úmluvu, podle níž měl právo na prvního tvora, který do kostela vkročí. Sotva byla stavba dokončena, očekával ďábel oběť. Jaké však bylo jeho zklamání, když do nového
svatostánku vběhl vlk. Ďábel poznal, že jej biskup s vlčím jménem obelstil, a zařval tak strašně, že skála pod kostelem pukla. Za hrozného puchu ďábel v puklině zmizel.Sejdeme li dnes několik schodů v kapli do jakési krypty, uvidíme puklou skálu. Puklina je široká ani ne 10cm-až prý se do ní vejde dospělý člověk (podle jiné verze těhotná žena), nastane konec světa...
Na Bolfánku bývala i poustevna a zdejší poustevníci opatrovali památku sv. Wolfganga. Na jeho svátek sem proudily davy poutníků, zejména z Bavor. Až Josef II. a jeho dekrety poutní kostel zrušili.


Víla fontány

1. července 2013 v 8:00 | Mgr.Zuzana Benková |  Mgr.Zuzana Benková

Víla Fontány

Sedím v houpacím křesle u okna
v něm je zavešený kryšťál a ten mi po stenách odráží duhu....
hodně duhových paprskú se mi prohání po stěnách
proudí sem čerstvý vzduch
a slyším štěbotavé povídaní ptákú
malých vrabčákú i velkých drozdú
a občas do toho vrkání holubú
je to Boží
v mé duši se rozlévá klid a mír
je nádhera vzbudit se a vnímat všechnu tuhle nádheru
je to konzert přírody, která je tak nádherná
mluví svou vlastní řečí.....stačí jí jen vnímat duší,
otevrít své srdíčko a nechat jí vejít dovnitř
když jsem venku ožívám
miluji večerní vzduch plný vúně trávy a stromú
a spěv vtáku
a žblnkot vody
a takové to večerní ticho u západu slunce
ráda vnímám všechny ty vúně
a zvuky
a miluji chodit bosá....po trávě.......kamenech
někdy bych se nejradeji i na procházce po chodníku zula a šla dále bosá
.....právě jsem chytila duhu.....mám ji v dlani
odráží se z krystalu u okna
je to zvláštní.....lechtá v dlani a její energii cítím v dlani a prstech...proudí
příroda je úžasná a mocná
miluji se na ní dívat, dýchat jí, žít s ní

včera jsem spatřila vílu.....vyšla z pěny fontánky
na malinkkou chvíli, seděla na vrcholku pěny
a dívala se......a dovolila mi vyfotit ji
....nádhera
....nádherná bíla víla z pěny....děkuji
....až poskočilo mé srdce radostí