Únor 2013

Chemoterapie

28. února 2013 v 7:00 | dr.Keith Nemec |  O zdraví a nemoci

Chemoterapie není správnou odpovědí na rakovinu


Chemoterapie se nikdy nestane léčbou rakoviny. Tu lze vyléčit pouze tehdy, pokud se sníží toxická zátěž a dosáhne se takového stavu ve vnitřním biochemickém prostředí, který bude příznivý pro zdraví a nikoliv pro nemoc. Jakmile vyloučíte chemikálie a toxiny ze svého těla a zajistíte mu vhodnou výživu a současně takový styl života, který odpovídá sedmi základním krokům k úplnému zdraví (do kterých spadá dostatek kyslíku, vody, jídla, spánku, cvičení, půstu/detoxikace a soustřeďování se na přítomnost), pak se můžete uzdravit z rakoviny i ze všech ostatních nemocí.
Je chemoterapie tou nejlepší volbou, když vám určí diagnózu rakoviny? Abyste se dopátrali odpovědi, musíte si vyhledat statistické údaje o účinnosti této léčby. Například v jedné australské studii vědci konstatovali: "v případě rakoviny plic se střední doba přežití prodloužila za posledních 20 let jen o pouhé 2 měsíce. Všeobecně lze mluvit o menším než 5% prodloužení doby života, který byl zaznamenán při rakovinách prsu, tlustého střeva, hlavy nebo krku." V této studii se také uvádí, že v USA bývá četnost přežití déle než 5 let u dospělých pacientů při chemoterapii kolem 2,1%.
Když tedy nelze chemoterapii považovat za léčbu rakoviny, co by to mohlo být jiného? Odpovědí není léčení choroby, ale zlepšování zdraví, aby tělo mohlo samo dělat práci, pro kterou je určeno - a tím je míněno i sebeléčení. Abyste porazili rakovinu, musíte se zaměřit na její příčiny a nikoliv na účinky. Potřebujete dosáhnout vyváženosti všech tělesných systémů přirozenou cestou a nezaměřovat se na nemocný orgán nebo žlázu s pomocí toxických léků, které negativně ovlivní i všechny ostatní systémy v těle.
Podle tzv. homotoxikologického modelu formace rakoviny je tato nemoc konečným důsledkem nahromadění toxinů v buňkách. To je příčinou vzniku rakovinných kmenových buněk, aby bylo možné další přežití v toxickém prostředí. Jádra buněk v sobě obsahují DNA a tvoří se v nich genetický materiál, Jakmile do jádra proniknou jedy, buňka už má k dispozici jen jeden pokus pro přežití: vytvoří se nová kmenová buňka, aby se pokusila adaptovat na dané toxické prostředí. Takováto kmenová buňka má schopnost se proměnit v jakýkoliv typ buňky a může růst velmi rychle.
Toxická chemoterapie nedokáže léčit rakovinu; místo toho jen dál zvyšuje jedovatou zátěž buněk a to pak způsobuje, že se v nich produkuje ještě více rezistentních rakovinných kmenových buněk. Termín, se kterým se často setkáváme při léčení rakoviny, se označuje zkratkou MDR a znamená mnohonásobná odolnost proti lékům (multiple drug resistance). Jakmile jsou rakovinné kmenové buňky vystavovány chemoterapii, stávají se rezistentními a dokonce ještě agresivnějšími, aby přežily.
Vynořuje se tu dilema: když budete tělu podávat ještě více chemikálií, abyste se pokusili léčit rakovinu, tyto chemikálie způsobí, že se rakovinné kmenové buňky stanou ještě agresivnějšími. Přesně to můžeme často pozorovat u nemocných, kteří podstupují chemoterapii: mohou zaznamenávat zmenšování nádorů, ale ty pak později zase rostou a dokonce bývají ještě agresivnější. Důvod, proč se to stává, bývá ten, že chemoterapie nezničila rakovinné kmenové buňky, ale pouze vnější jádro nádoru, které bývá tvořeno běžnými rakovinnými buňkami. Pokud jsou ale těmito toxickým chemikáliím vystavovány kmenové rakovinné buňky, stávají se ještě agresivnější a začínají produkovat ještě více nádorových buněk a rakovina se pak šíří dál.
Jedinou správnou odpovědí na to, jak vyléčit rakovinu, je vytvoření rovnováhy a tzv "homeostázy" ve všech systémech pacientova těla a k tomu ještě dosáhnout vyvážení biochemických a také duševních / emočních stavů. Jakmile je toho dosaženo, přirozeně se rozběhne proces léčení a rakovinné kmenové buňky už nemají důvod k produkování dalších buněk, protože v těle už není toxicita, která by způsobovala jejich vznikání. Alternativní léčba rakoviny se musí zaměřit na to, aby změnila vnitřní prostředí v těle, místo aby se snažila zabíjet rakovinné buňky.
Dr. Keith Nemec
Zdroje:
Clinical Oncology 2004 Dec;16(8):549-60.
The contribution of cytotoxic chemotherapy to 5-year survival in adult malignancies. Morgan G, Ward R, Barton M.
American Academy of Anti-Aging Medicine
Integrative Cancer Fellowship 2010 May
Antihomotoxic Bioregulation - O'Byrne, MD
Journal of Clinical Pharmacology 2005 Aug;45(8):872-7.
Multiple drug resistance in cancer revisited: the cancer stem cell hypothesis.
Donnenberg VS, Donnenberg AD
Přeloženo z naturalnews.com
Vyšlo: zmok.webnode.cz

octování

27. února 2013 v 19:14 | http://octovani.webnode.cz/ |  O zdraví a nemoci


Co to OCTOVÁNÍ je:
Celé je to zcela jednoduché, jde pouze o elektrický náboj atmosféry. Při CHEMTRAILOVÁNÍ se atmosféra nabíjí KLADNĚ a vznikají zde KATIONTY, jsou to kladně nabité molekuly. U OCTOVÁNÍ vzniká náboj opačný - ZÁPORNÝ, vznikají tzv. ANIONTY. Obojí je bezbarvé, bez chuti a bez zápachu.
ANIONTY, díky svému zápornému náboji, neutralizují viry s kladným nábojem a zároveň zneškodňují baktérie, eliminují zápach v ovzduší, zabraňují rozvoji nákaz.....Čím více je aniontů v ovzduší, tím méně je v něm škodlivin.
Žádný živý organismus, nejen člověk, nemůže existovat bez aniontů. Existence záporně nabitých elektronů na oběžných drahách jednotlivých atomů jim umožňuje přitahovat ze vzduchu různé mikročástice. Anionty též odstraňují ze vzduchu prach a zabíjí mikroby. Spojení "aniont - vzduch" je analogií spojení "vitamíny - strava". Anionty se často nazývají "vzdušnými vitamíny", "prvkem dlouhověkosti" a "čističi vzduchu". Ačkoliv užitečné vlastnosti aniontů zůstávaly dlouho nepovšimnuty, jsou velmi důležité pro lidské zdraví.
Takže anionty mohou akumulovat a neutralizovat prach, ničit viry s kladně nabitými elektrony, pronikat do buněk mikrobů, ničit je, a tím rušit destruktivní působení na lidské zdraví. Čím je více aniontů ve vzduchu, tím je tam méně mikrobů (když koncentrace aniontů dosáhne určité úrovně, množství mikrobů se prakticky blíží nule).
Nejjednodušší a nejefektivnější možností, jak do vzduchu dostat co nejvíce aniontů, je OCTOVÁNÍ. Právě obyčejný OCET (jehož cena za litr se pohybuje cca okolo 10 Kč) má totiž záporný, vysoce kontruktivní náboj. Jestliže postříkáte OCTEM například silnici, začne se OCET okamžitě vypařovat do atmosféry. Tedy jinak řečeno, začnete neutralizovat atmosféru. A z vysoce kladné atmosféry (vytvořené chemtrailovaním) se záhy stane atmosféra neutrální, mnohdy i záporná, tzn. chemtraily se začnou rozpouštět....
Laicky řečeno: pokropíte chodník, silnici nebo jiný povrch OCTEM, ten se vypaří a cca po hodině místo počmárané chemtrails oblohy zažijete krásné "azuro" :-)
A hlavně neutralizujete to, co na nás "sprejují".

Více zde: http://octovani.webnode.cz/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz


mgt ve školách

26. února 2013 v 10:30 | youtube.com video |  Léčba pulzní magnetoterapií

Páv v parku

25. února 2013 v 8:00 | xx |  Zvířátka

Text autora pro výstavu v Benešově v r. 2009

24. února 2013 v 7:00 | Jan Váša Ing. |  Jan Váša - fotograf

Když jsem v r. 2005 ukončil svoji životní dráhu ekonoma, byť i dnes jsem na živnostenský list do oboru podnikové ekonomiky aktivně zapojen, získal jsem spolu se společenskými změnami prostor pro své záliby, zájmy.
Narodil jsem se v září 1941 přímo pod Vyšehradem a jsem opravdu "Vltavou křtěný", celý život žiji v Praze. Do květnové revoluce jsme bydleli v přízemí proti zadnímu traktu Národního divadla a od r 1946 až do svatby v r 1971 jsme s rodiči bydleli v Dejvicích.
Otec byl geodetem, přednášel na vysoké škole báňské v Příbrami matematiku, posléze dělal aktivní zeměměřičskou práci a do r 1948 vedl odbor geodesie Magistrátu hl.m.Prahy. Moje matka byla vynikající, pacienty velmi milovaná oční lékařka. Sourozence mám dva. Bratr se vyučil knihařem, po absolvování grafické průmyslové školy natrvalo zakotvil v papírenském průmyslu. Sestra až do doby svého onemocnění pracovala v administrativě.
Humanitní, literární a hudební vzdělání a přehled mých prarodičů i rodičů, zájem mé babičky o květiny to vše vytvářelo prostředí pro můj rozvoj.
Únor 1948 hluboce zásahl do života mých rodičů. Otec pro svůj jasný veřejný nesouhlas s politickým vývojem byl ze dne na den propuštěn z Magistrátu a z předpokladu vzniku soukromé oční ordinace mé matky nebylo nic. Skutečnost, že rodina žila životem věřících lidí to ještě zhoršovala.
S ukončením povinné školní docházky dítěte intelektuálů, bylo možné mně umístit pouze v oboru zedník nebo rudný horník. Já chtěl být strojvedoucím. Nakonec z toho byl ze zdravotních důvodů pouze jednoroční stenotypistický kurs pro pracující, který skončil ve šk.r.1955/56. Následně byla dána možnost přestoupit do druhého ročníku dvouleté hospodářské školy, obor administrativa. Zájmem mých rodičů bylo dát svým dětem vysokoškolské vzdělání. Události v r.1956 v Maďarsku pro mě znamenaly ukončení školní docházky. Zbylo jediné možné - veškeré další vzdělání získávat při zaměstnání. V září 1957 jsem nastoupil jako korespondentka. Pro svůj zdravotní stav jsem dostal tzv. "modrou knížku", takže jsem nemusel na vojnu. Přes různé potíže jsem mohl tříletým nástavbovým studiem všeobecné ekonomiky pro pracující získat maturitní vysvědčení v r.1961. Po různých peripetiích jsem v r.1971 získal diplom inženýra ekonomie v oboru podnikové ekonomiky, ačkoliv jsem nikdy nebyl politicky angažován. Krátce po promoci jsem se oženil. Mojí ženou se stala dětská zdravotní sestra a posléze zubní lékařka, která rovněž v r.1971 promovala a již zde prohlašuji, že byla a je kromě života, který mi dali rodiče největším darem a přínosem. Po svatbě jsme neměli kde bydlet - družstevní byt byl v nedohlednu, protože bytové družstvo muselo předat svoji kvótu po r.1968 sovětské armádě. Vhod přišla nabídka koupě malého domku v Podolí - z druhé strany Vyšehradu, kde bydlíme dodnes. Ačkoliv jsme tak měli kde samostatně bydlet, stav stavby byl velmi bědný a vyžadoval po nás velmi mnoho "budovatelského úsilí" a to dodnes. Každý jen krčil rameny, proč domek neprodáme a nejdeme cestou najatého bytu. Díky tomu, že jsme vydrželi, ačkoliv to bylo skoro za hranicí únosnosti, zejména pro moji ženu při jejím vyčerpávajícím zaměstnání, hodnoceném po hornících a letcích jako třetí nejnáročnější povolání, má moje žena "ve svém" vlastní soukromou zubní ordinaci a splnila si tak sen, sloužit svým pacientům dle vlastního vědomí, svědomí, technologicky na evropské úrovni.
V r.1971 jsem také získal nové zaměstnání. V r. 1972 se nám narodila první dcera a v r.1976 druhá. Mé zaměstnání na Závodech silnoproudé elektrotechniky v oboru finance a úvěr trvalo až do r.1989, kdy organizace ukončila svoji činnost. Od r 1989 do r.1993 jsem pracoval u České státní pojišťovny jako vedoucí odboru generálního ředitelství. Od r.1991 až dosud mám živnostenský list finančního a organizačního poradce. V letech 1995 - 1996 jsem pracoval v Kolíně jako finanční manažer fy. Emerson Electric, Alco Controls a Copeland Berlin. Od r.1996 do r.2001 jsem byl hlavním účetním a ekonomem fy. Central European Foods, do konce roku 2004 jsem zastával funkci finančního ředitele fy.Hellmann-PKZ . V březnu 2005 jsem odešel do důchodu.
Významným vkladem pro můj život při pohledu zpět znamená znalost psaní na stroji a znalost němčiny. Získané znalosti výpočetní techniky jsou dalším významným prvkem - předpokladem pro výkon mých služeb. Dnes tato znalost umožňuje seberealizaci i ve výtvarné oblasti, ve fotografii.

Jako to známe u lidí z řady různých oborů ( jsou často kromě své npř. lékařské profese spisovateli, hudebníky a p.), tak i já od dětství měl jiné zájmy - chcete-li záliby, nebo koníčky. Železnice a vlaky vůbec (moje první fotovýstava se v Letohradě v r.2007 týkala právě celoživotního zájmu o vlaky a vláčky ) , zahrada, kytičky, rybičky, zpěv v pražském Hlaholu, (řídil nás tehdy prof .Venhoda, pozdější vedoucí sboru Madrigalistů) a konečně s nástupem do zaměstnání možnost fotografovat. Velký vliv na mně měly každé prázdniny a dovolené na vesnici. Ať to byla Borovka u Neveklova, nebo Višňová u Přibrami (chalupářská Třešňová), Drásov, to byly a jsou místa kam se nejen rád vracím, ale odkud čerpám i část svých dnešních námětů fotografií. Pěstování těchto zájmů však mohlo být úměrné finančním možnostem rodičů, posléze vlastním a vlastní rodiny.
Fotografoval jsem celý život, rodiče měli maličkého "boxtengora" , se kterým jsem směl občas něco vyfotografovat. Již jako zaměstnaný jsem si koupil Flexaretu, později přibyl aparát "Zorkij 2" a konečně Exacta Varex. V podnikové fotokomoře jsem byl samoukem a výsledky tomu "odpovídaly". Fotoaparát sloužil při nejrůznějších příležitostech, zejména při dokumentaci růstu našich dětí, dokumentaci našeho "budovatelského úsilí" atd. Již tehdy jsem měl sklony dělat něco víc. Dostaly se mně do rukou různé i předválečně fotografické časopisy, chodil jsem po nejrůznějších foto-výstavách stejně tak, jako jsem nevynechal jakoukoliv významnější výstavu obrazů a soch. Zkrátka výtvarné sklony mám stejně tak jako lásku k hudbě. V dětství chyběl klavír a když byl, tak už jsem byl na výuku starý a zůstal jen poslech hudby a obdiv k malířům a sochařům. Ruce k malování, ačkoliv jsem dostal od rodičů i malířskou soupravu také nebyly. Proto jen to oko a fotoaparát. Pro nedostatek času i financí jsem dával ponejvíce své fotopráce zpracovávat veřejným laboratořím a výsledky byly opravdu mizerné, zejména pokud jde o vlastní papírovou formu. Hodně jsem fotografoval na diapozitivy. A tak to šlo po celou dobu až do mé penze
Nyní se vrátím do r.1975, kdy jsme čekali v dubnu 1976 druhé dítě. Toto období nám hodně zpřevracelo zajeté zvyky křesťansky žijící rodiny. Ve čtvrtém měsíci oznámili lékaři mé ženě, že asi z těhotenství nic nebude, ne-li že i život matky je velmi ohrožen. Dostali jsme tehdy dar v podobě setkání s léčitelem a bylinářem katolickým knězem páterem Františkem Ferdou. Díky němu máme druhou dceru, absolventku pedagogické fakulty Karlovy univerzity v oboru učitelství výtvarné výchovy. Má za sebou řadu výstav a dnes je maminku mých dvou vnoučat. Jsem trojnásobným dědečkem a děti jsou vzácným zdrojem inspirace pro fotografování. Setkání s páterem Ferdou a výjimečně přesné dodržení všech jeho pokynů mojí ženou nás vedly k mnoha úvahám a konfrontacím s tradicí, stávající úrovní lékařství, zajetými vzory chování s hlubokým přáním mnoho změnit s tím, že "všechno je jinak" . Dobře to vystihuje citát filosofa R.W.Emersona. "Co máme za sebou a co před sebou, jsou malichernosti ve srovnání s tím, co máme v nás".
Minulost je za mnou a je odžita. Odplula zpět do nicoty, odkud se vynořila, zůstala vzácná zkušenost, kvůli které jsem zde. Jsem svobodný. Poznávám svoje schopnosti a znám svou hodnotu. Nalezl jsem svoji sebeúctu. Ctím své pocity, své touhy a svá přání. Vím, že umím milovat, přijímat lásku a pozornost druhých a podporovat sám sebe. Realizuji své sny.
Mohu si dovolit projevit svou sílu i svou slabost a zranitelnost. Jsem zajedno s veškerým svým životem, jsem zajedno se silou Univerza. Božská moudrost, jejíž jsem součástí mě vede na každém mém kroku. Jsem v bezpečí na své cestě a radostně přijímám vše, co mě potkává. Ti, kdo jsou v mém životě přítomni, jsou ti praví. Když cokoliv začíná, je ta pravá chvíle. Co se děje, je to pravé, co se může dít. A když je to pryč, je to pryč. V mém životě je vše tak, jak má být. Stálé je "tady a teď".
Se vztahem k těmto myšlenkám jsem se dostal v r 2005 v létě k fotografii současné doby, k digitální fotografii. První kurs byl zaměřen ne na techniku, ale na cítění obrazu. Název týdenního kurzu zněl "Fotomeditace". Seznamoval jsem se s novou technikou v prostředí nádherných Jeseníků se skupinou stejně zaměřených lidí. Byla fotografována krása a poezie horské vody, lesů Jeseníků, pořizovány snímky struktur abstraktních, atypická vidění světla a stínů (žijeme přece ve světě duality), fotografovali jsme jedno a totéž volně vybrané téma, které nás zaujalo a to vždy z téhož místa, pod stejným úhlem ale v různém čase, v různém světle. Objevili jsme prostým okem často nevnímanou, opomíjenou a nebo netušenou krásu kapek rosy, žilnatiny listů, tvarů hub, broků, křídel motýlů.
Smysl a cíl kurzu byl naplněn - probuzena, nebo lépe obnovena touha nalézat a sobě a svým bližním dát vědět o krásách této země, kterou tak devastujeme. Byla to výzva podělit se s ostatními o vteřiny potkávání krásy, která nás pořád obklopuje, ale kterou, ke své škodě ani nevnímáme.
To byl nový začátek, který je stále v rozvoji. Od té doby je fotoaparát stále se mnou. Jedna žena po zhlédnutí mých fotografií mně napsala: " Ty i aparát jste jednota. Jak ty - tak aparát. Každý máme v sobě místo, kudy si pouštíme do těla to, co tam nemá být. Smítka jsou od toho, abychom si vše naučili vyčistit. A to pro čistý pohled na svět očima i čočkou fotoaparátu. Ty jsi láska, fotoaparát je láska. Tak se sám k sobě chovej a fotoaparát se také srovná. Vše je tady pro tebe, každý kámen, rostlina, věc, prvek a vše je z rozhodnutí Boha a tebe - ty ho máš v sobě. Žehnej sám sobě láskou a všem okolo, každé situaci, každému smítku, které ti pomáhá jít v lásce a světle sám se sebou svojí cestou. Tvé energie jsou jen tvé a ty si s nimi hospodaříš a je zpracováváš. Jsi láska a vnímáš lásku čím více si žehnáš. Tím více se ti rovnají lístky tvého květu lásky.
Obrázky, které uvádím jsou pro mě darem a radostí, radostí okamžiku, který jsem spatřil a zaznamenal a to především pro sebe. Jsem svým prvním divákem. Vím, že z obrázků je znát stav mé duše, jako z písma je grafolog schopen postihnout rysy osobnosti. Řada obrázků vznikla doma, zejména na kuchyňské lince. Čajový servis, sklo vůbec a slunce jsou úžasnými zdroji inspirace.
Znovu k významu toho, "co je v nás". Jeden můj známý prohlásil, že kdyby dnes žil Leonardo da Vinci , tak by byl fotografem. Je to parafráze toho, co napsal David Hockney v r.2001 v knize, jejíž překlad vyšel u nás v r.2003 pod názvem tajemství starých mistrů. V úvodu autor říká, že: "zastává tvrzení, že od počátku patnáctého století používalo mnoho západních umělců k vytváření živých projekcí optiku - měl na mysli zrcadla a čočky (nebo spojení obou). Někteří z nich využívali promítané obrazy přímo při vytváření kreseb a maleb a tento nový způsob vidění a zobrazování světa se zanedlouho rozšířil.
Stává se mně často, že fotografii, kterou jsem udělal, vyvolá pocit, to jsem už viděl. Kde? Aha, je shodná obsahem ve svém obsahu a výrazu s obrazem např.mého oblíbeného Jana Zrzavého, nebo Františka Tichého. Zvláštní kapitolu tvoří můj vztah k Josefu Sudkovi. Byl jsem upozorněn na útlou knížečku Jaroslava Anděla, který přepsal záznamy toho co Sudek řekl o sobě. Z knížečky "Josef sudek o sobě" - cituji: " A víte, ono se člověk vlastně naučí hodně koukáním na všecko, co je okolo. Ovšem musí si udělat podvědomě nějaký charakterní názor na věc. Nesmíte potom všecko, co vidíte , na všecko aplikovat. To nejde. " atd. Zkrátka obdiv na straně jedné a vědomí, že jsem jedinečná bytost na své cestě na straně druhé. Když jsem zhlédl v minulých letech výstavu manželů Medkových, byl k fotografiím Emily Medkové napsán komentář historičkou umění. Konstatovala zjednodušeně, že dobrá fotografie by měla mít dvě hladiny - vnitřní a vnější. To má veliký smysl a já se je snažím také vidět. Při návštěvě ateliéru Josefa Sudka jsem našel výrok Josefa Váchala: "Krajina jeví se nám takovou, jakými jsme sami; shledáváme v ní to, co jsme si do ní přinesli odjinud".

Pro mne z dosud uvedeného je zřejmé, že výtvarné umění a to jak rukou malované obrazy, nebo jako fotografie mají stejný základ, pouze jeden užívá štětce, druhý čočku a dnes navíc je ještě zpracování obrazu dáno digitální formou zpracování, kdy základem tohoto mezičlánku je dvojková soustava - nepředstavitelné množství nul a jedniček, nic víc.

Zmíním vliv malíře, absolventa Střední průmyslové sklářské školy v Železném Brodě a posléze Paeddr.Luboše Bucka. Jeho monografii mám vypůjčenou, nemohu ji sehnat, ačkoliv ji vydalo v r.2003 jako svoji druhou publikaci Sdružení Artefaktum.cz pod názvem "Malovat co oči nevidí". Úvodem knihy je jeho přání: "Rodit obrazy bez utrpení, tvořit bez zápasu, nalézat aniž hledáš, věřit jen tomu, co cítíš, vše tryskat přímo ze srdce, to bych si přál". Následně se ke knize úvodem vyjadřují, cituji :

J.Klápště : "Vlétl jsem do světa, kde nebyly příkazy, zákazy, směrnice, nařízení. Kde jsem byl naprosto volný a prožíval štěstí z práce, kterou jsem si sám zvolil. Pryč od občanských povolání, sebelákavějších. Až příliš jsem poznal cenu života, jeho znehodnocení za mizernou cenu "stálého příjmu", a ocitl se natolik na dně, že jsem byl naprosto odkázán na myšlenku přijmout riziko úplně nejisté existence, budu-li konečně dělat práci, která mě těší, zajímá a vzrušuje".

J.Jíra: " Vždy hledáš svého "genia loci". Kde najdeš v určitým momentě ten průduch do vesmíru, kdy jseš na setinu vteřiny propojeném s nekonečnem a uzříš. V ten moment jsi vidoucí, víš přesně, co máš říct, co máš sdělit. Protože když jseš malířem, nestačí ti to jen pro tebe; břemeno štěstí, neštěstí, vizí a prožitků nechceš - ani nemůžeš - nést sám. Toužíš o tom dát svědectví. A najednou vidíš před sebou hotovej obraz! Ale k tomu uzření nutně patří i "marnost nad marnost", slova kazatele, a " proč" ? "

V.Komárek: " Nedomalovaný obraz je jako "nedokončená" báseň nebo román s "otevřeným koncem". Člověk si takové dílo dotváří ve svojí hlavě. Je to malba pro lidi s fantazií. Umění má svoje meze, a ty si musí autor stanovit sám. Je to věc vkusu, názoru a pokory. Dobrý výtvarník, ať si zvolí jakoukoliv techniku pro malování a grafičení, bude vždy kvalitnější než sebedokonalejší technika v rukou špatného autora. Myslím si, že kumšt, ta jeho síla, je v maximální jednoduchosti. Velcí mistři vždy nějak vycházeli z ní. Namalovat se dá všechno a všelijak. Jde o to, aby ten způsob vycházel z vás a byl v souladu s vlastním estetickým názorem. Pak nebudete napodobovat a budete sví. V současnosti je estetika bez břehů a kritika bez kritérií. Může se všechno, a každý z nás si musí vybrat. Rozumět umění není důležité. Důležitější je mít z umění potěšení. A na to nejsou školy" .

Luboš Bucek ve stati "Věčné polemiky" říká, že dostal správnou otázku "Jestlipak ví, že na nic nového nepřišel, že to, co dělá, není nic objevného, že se to řešilo už před sto lety".
Odpovídá, že si toho je jasně vědom a ví, že nemůže objevit žádný směr -izmus a ani nechce.
Stačí mu odvedení dokonalé práce, dobře zvládnuté, ve které je obsažena nějaká trvale neměnná hodnota. Je pro něj důležitější, aby dílo nadále někoho zajímalo a bylo to pořád dobré. Má rád obrazy, které žijí, ne které se někam zařazují. Uvádí: Já dostanu okem ránu do hlavy a vidím, že to tam je, i když mám zacpané uši, prostě to vidím, nebo nevidím.

Jak jen výše uvedené rezonuje s mými pocity kromě toho, že proces vzniku obrazu štětcem je procesem často dlouhodobým, kdežto fotografie je teď a nic víc. Buďto to je, nebo není i když znám výjimky, kdy v technicky "zkažené" fotografii teprve vidím vlastní obraz. Po e-mailu sdělený výsledek moje dcera - výtvarnice zhodnotila slovy: "Je to krásný, přesně to vyjadřuje tvé cítění. Výtvarné náhody z koše mám ráda.".
Když jsem byl pozván na vernisáž obrazů "Touha po světle" p. doc. Paedr. Matouše Vondráka CSc a zahlédl na internetu některé z jeho prací nejen že se těším, ale patří do okruhu mého cítění stejně tak jako Dr.Luboš Bucek atd.
Vybraný soubor mých fotografií uvádím s radostí a vědomím, že nemusím nic posuzovat, od ničeho se oddělovat, tj. prožívat stav blaženosti ze života na této krásné Zemi, stav uvědomění si své svobody odvozené z prohlášení: " Bůh je láska, láska a světlo proudí do mého života a dívám se s láskou na celý svět". Ještě bych rád viděl své fotografie v doprovodu vhodné hudby, protože hudbu a obraz vnímám jako celek. U svého známého už jsem to viděl realizované formou CD, což považuji za další kvalitativně ještě vyšší úroveň. Na úplný závěr uvádím, že řada fotografií byla uskutečněna objektivem, upraveným neinvazivní biofotonovou technologií a ta má tak první veřejnou prezentaci. Jejím výsledkem je vyšší propustnost pro barevné spektrum, což dává fotografiím hlubší prostorový výraz, prostorovou hloubku.

Žehnám láskou a světlem té, která mi dala možnost fotografie vystavit, stejně tak jako těm, kdo mi pomohou s instalací a těm, kteří obrázky uvidí.

S láskou Jan Váša


Důležitost horečky -2.část

23. února 2013 v 8:00 | MUDr.Eleková Ludmila |  O zdraví a nemoci


Střednědobé důsledky potlačení horečky při infekci - imunologické a biochemické

Výše popsaný imunologický mechanismus je v pozadí také komplikací infekčních nemocí, kdy byla prudká, generalizovaná reakce s horečkou potlačena a vznikl lokalizovaný, ale chroničtější zánět, například zánět mandlí, nosních dutin, středního ucha, průdušek, plic, ledvin (= obličiek - pozn. red.), kloubů apod. Pokud k takovému typu zánětu dojde rychle, akutně, znamená to slabší konstituci pacienta. V dnešní době je ale často oslabena právě užitím antipyretik během horečky.
Vezměme také v úvahu, jaký typ lidí obvykle sahá po antipyretikech hned na začátku nemoci. Jsou to obvykle lidé, kteří si tzv. nemohou dovolit stonat, nepostradatelní v práci, orientovaní na výkon, nelibě nesoucí jakékoli známky slabosti svého těla. Mají problém si prostě lehnout na pár dní do postele a vypnout. Ignorují signály svého těla a snaží se je přehlušit léky. Bohužel ignorování vlastních potřeb není u nich omezeno jen na dobu nemoci, ale týká se i nedostatečné kvality stravy, nedostatku pohybu a pobytu v přírodě. Tito lidé vstupují do nemoci již předem oslabeni a pak to dorazí paralenem. Není divu, že končí v ordinacích lékařů s únavou táhnoucí se týdny i měsíce...

Jaký je mechanismus vzniku postinfekční únavy?
Jeden mechanismus je specifický pro paracetamol. Bohužel právě paracetamol je v posledních letech velice oblíbené analgetikum a antipyretikum. Jeho oblíbenost vychází jednak z jeho vysoké účinnosti (= silné schopnosti potlačit příznaky), jednak z faktu, že nepoškozuje zažívací trakt jako kyselina acetylosalicylová a ibuprofen. U dětí zcela vytlačil použití kyseliny acetylosalicylové, která způsobovala vzácné, ale smrtelné onemocnění ledvin a jater, tzv. Reyův syndrom.
Ale tyto "výhody" jsou více než vyváženy nevýhodami. Jednou ze zásadních nevýhod paracetamolu je jeho toxicita pro játra (= pečeň - pozn. red.). Jeho metabolizování probíhá třemi cestami, z nichž při jedné dochází k tvorbě toxického meziproduktu NAPQI (N-acetyl-p-benzo-quinon imin). Tato látka je hlavním původcem toxických účinků paracetamolu....V takových případech se nasytí detoxikační metabolická cesta a NAPQI se začne kumulovat v organismu.
Nyní se dostáváme k důležitému bodu, který osvětlí důvody dlouhodobé únavy, nesoustředěnosti, poruch paměti, svalových bolestí a dalších symptomů únavového syndromu nasedajícího na chřipku nebo virózu "léčenou" paracetamolem. Organismus se zbavuje NAPQI konjugací s glutathionem, což při vysokých hladinách NAPQI nebo nízkých hladinách glutathionu vede k vyčerpání zásob glutathionu. To v kombinaci s přímým poškozením buněk působením NAPQI vede k buněčnému poškození a smrti.
Glutathion je základní, konečný a jediný recyklovatelný nitrobuněčný antioxidant. NAPQI škodí svým účinkem jako volný radikál. Glutathion se musí postarat nejen o NAPQI, ale končí u něj všechny volné radikály.
Glutathion je naprosto nezbytný pro imunitní funkce a kontrolu zánětu, chrání naše buňky a umožňuje správný chod energetického metabolismu.
Nevhodná strava, toxiny (jedy), léky, stres, trauma, stárnutí, infekce a radiace (záření) jeho zásoby vyčerpávají. Naše schopnost produkovat a udržet vysokou hladinu glutathionu je životně důležitá pro uzdravení se z prakticky všech nemocí i k jejich prevenci a udržení si optimálního zdraví a výkonnosti.
Dobrou zprávou je, že si naše tělo vyrábí svůj vlastní glutathion. Je to sloučenina ze tří aminokyselin - cysteinu, glycinu a glutaminu. Obsahuje síru ve formě sulfátových vazeb. Za normálních okolností je glutathion v těle recyklován - pokud není toxická zátěž příliš vysoká.

Zjednodušeně řečeno: při akutním infekčním onemocnění, kdy stoupá množství volných radikálů v těle (s jejich pomocí mj. zabíjejí bílé krvinky vetřelce), vede požití paracetamolu k několika důsledkům. Zaprvé snížení horečky sníží efektivitu boje proti infekci a prodlužuje dobu, po kterou je tělo vystaveno působení infekčních agens a tedy prodlužuje dobu trvání nemoci - prokázáno klinickými studiemi!
Kromě toho paracetamol zatěžuje játra, která ho musí metabolizovat a při jeho metabolizování vzniká toxický meziprodukt NAPQI. Tento meziprodukt je neutralizován pomocí antioxidantu glutathionu.

Pokud je takový jedinec současně geneticky vybaven nedostatečně funkčním genem pro tvorbu glutathionu, nebo má jeho hladinu vyčerpánu i z jiných příčin (například stres, nekvalitní strava, jiné léky apod.), vytvoří se v jeho těle vysoká hladina NAPQI, která mj. poškodí mitochondrie.
Mitochondrie jsou elektrárnami buněk, v nich probíhá metabolismus, tj. spalování potravy za přítomnosti kyslíku. Jsou velmi citlivé na poškození zevními vlivy, zejména toxiny a volnými radikály. Nedostatečná funkce mitochondrií je hlavní příčinou chronické únavy po virózách a jiných nemocech, bolestí svalů, nesoustředění, deprese a jiných symptomů CFS. A hlavním škůdcem pro mitochondrie jsou právě volné radikály. Naše tělo má jen omezenou schopnost se nimi vypořádat, je konstruováno na život v čistém prostředí bez chemikálií, konzumaci přirozené, čisté stravy bez "éček", bílé mouky a cukru, na život bez chemických léků a toxinů v životním prostředí, na život, kdy je možno reagovat na stres přirozeným způsobem (uteč nebo bojuj). Pokud k přirozené zátěži při infekci přidáme chemické léky, je zaděláno na problém.
To je důvod dlouhodobé únavy a oslabené imunity po viróze nebo chřipce "léčené" paracetamolem - vyčerpání antioxidantů a poškození mitochondrií, které vyrábějí energii.


Živote....

22. února 2013 v 8:00 | www.svetlojelaska |  Moudra a mezilidské vztahy


Živote, kam směřuješ mé cesty, kam vedou? Jak bude pokračovat další díl? Živote, kdo jsi?
Jsem cesta. Jsem cesta a odvíjím se před tebou. Každý nový den, který ti dávám, dostáváš mnohé požehnání. Potkáváš ty, kteří ti mými ústy sdělují, mými rukami vykonávají to, co mám pro tebe. Pozorně poslouchej a dívej se. Nepřehlédni žádné znamení a poselství, které dostáváš.
S tou největší láskou ti snáším k nohám dary, abys měl co jíst i pít. Šeptám ti nové nápady a podávám ruku, když bloudíš. Posílám ti průvodce, když právě nevíš jak dál. Ukazuji ti lásku, když v ní přestáváš věřit. Hladím tvé srdce a hojím bolesti, když spíš.
Na každou tvou otázku posílám odpovědi a před oči ti dávám přesně to, co máš vidět. Neodvracej proto, prosím, svou tvář a neobracej se zády k ničemu. Cokoliv co odmítáš, tak odmítáš mě - život. Na každou bolest, která byla pro tvůj vývoj nutná, ti hned posílám lék. A po každém stupni, který zdoláš ti přichází odměna.

Jsem s tebou a miluji každou tvou myšlenku, každé tvé pochybnosti i klopýtnutí. Raduji se ze všech tvých úspěchů a zpívám ti píseň úcty za každou zdolanou překážkou.
Pečlivě se o tebe starám jako o vzácnou perlu.
A proto nemusíš se již ptát, co bude dál. Důvěřuj a našlapuj s radostí a hravostí.

Směji se tvým smíchem a pláču tvé slzy. Jsem tvou hudbou i tanečníkem. Jsem režisérem i hercem. Jsem milovník příběhů.
Kdo jsem? Jsem Život, jsem cesta, jsem hra a nejsem nic od tebe odděleného. Já jsem ty a ty jsi já. Ty jsi život.
Děkuji, že žiješ.

Zuby a duchovno

21. února 2013 v 8:00 | ja-net.webnode |  O zdraví a nemoci

NAŠE ZUBY V DUCHOVNÍCH SOUVISLOSTECH

Zuby tvoří propracovaný mikrosystém vztahující se nejen k funkčnosti či nefunkčnosti jednotlivých orgánů, ale jejich stav nám může také mnohé napovědět o nás samých a o našem životě. Vezměte si tedy k ruce zrcátko nebo partnera a podívejte se pěkně sami sobě na zoubky.

Všeobecně
Horní čelist - duchovno, životní zdroj energie, nebesa.
Dolní čelist - spojení se zemí, hmota.
Čím větší spodní předkus, tím více následujeme své pudy. Sjednocen! s našim "lepším" já (duší) posouvá čelistní oblouk naopak dozadu.
Pravá strana čelisti odpovídá levé hemisféře, která řídí analytické myšleni a rozumové uvažování, levá strana odpovídá pravé hemistéře, řídící city, emoce a smyslové vnímání.
Co prozrazuje náš úsměv
Prořídlá horní čelist - potíže s vyjádřením přání.
Prořídlá dolní čelist - problémy s dosažením cílů.
Prořídlá pravá horní polovina - problémy se zařazením do společnosti.
Prořídlá levá horní polovina - problémy s uskutečňováním životních představ.
Prořídlá pravá dolní polovina - potíže s konkrétními životními situacemi.
Prořidlá levá dolní polovina - nedostatek uznání a lásky v rodině.
Zuby opotřebené jen na jedné straně - vykořisťování okolím.
Nedostatek zubní skloviny - neschopnost ochrany před nepřízní světa.
Mezera mezi předními zuby - nesoulad mužské a ženské části naší osobnosti.
Jedničky
Přední řezák vpravo nahoře je symbolem otce, autority, levý zosobňuje matku, ženu a duši.
Řezáky vzorně vedle sebe - mužské a ženské síly uvnitř jsou v harmonii.
Pravý řezák překrývá levý - v rodině vládl otec, opačně - doma vládla matka.
Pravý řezák roste dovnitř - otec měl podřadnou roli, opačně - matka byla v pozadí.
Přední dolní řezáky - duchovní význam našich rodičů.
Pravý dolní - pojímání mužského archetypu, levý dolní - chápání ženského principu.
Dvojky
Podle jejich polohy se usuzuje na temperament a na to, jak reagujeme na mužské a ženské vzory.
Pravý řezák ční dopředu - jdeme za svým i za cenu sporu s otcem.
Levý řezák ční dopředu - konflikt s matkou.
Dvojky rostou přes jedničky - nerespektování rodičů, nebo život bez nich.
Dvojky rostou dozadu - podřízenost autoritě otce (vpravo) nebo matky (vlevo).
Dvojky nápadně malé - dobromyslnost a veselost.
Trojky
Představují falický symbol. Mají velký význam - netrhat ! Hrozí ztráta vitality!
Pravý horní špičák - vyjadřuje přání, jak se chceme prezentovat světu.
Levý horní špičák - vnitřní postoj vůči změnám.
Pravý dolní špičák - zásobník energie a zrcadlo našich cílů.
Levý dolní špičák - způsob zpracování emocí, je-li otočený dovnitř - uzavřenost a strach z konfliktů.
Čtyřky
Říkají "Já chci". U dětí nevytrhávat mléčné čtyřky - ohrožení vědomé individuality!
Čtyřka vpravo nahoře - jak bychom se rádi jevili okolí, vlevo - naše touhy a city.
Čtyřka vlevo dole - umění vyjádřit naše přání navenek, vpravo - realizace našich plánů.
Pětky
Říkají "Chci tvořit!" - koníčky, umění, děti.
Pravá horní pětka - děti a plány. Pokud měla žena spontánní nebo umělý potrat či je neplodná, mívá tento zub špatný, často s korunkou. Je-li jí její partner příliš oddaný, může mít s tímto zubem rovněž problémy.
Levá horní pětka - nejhlubší zaměření člověka, naše životní základy.
Levá dolní pětka - vliv matky, roste-li dovnitř - byli jsme matkou utlačováni (mléčná pětka nechce často ani sama vypadnout).
Pravá dolní pětka - uskutečnění životních plánů,především v profesi.
Šestky
Souvisí s naším prosazením, postavením, které chceme ve společnosti zaujmout.
Stolička vpravo nahoře - naše vysněná pozice, vlevo - pozice, která dovoluje dát průchod citům.
Stolička vlevo dole - přání být milován, přijímat a dávat cit.
Stolička vpravo dole - úspěchy v práci a v mystickém smyslu také smrt a znovuzrození.
Sedmičky
Zrcadlí důsledky našeho jednání a to, jak na nás reaguje okolí.
Sedmička vpravo nahoře - každodenní střety. Uhýbáme-li, zub onemocní.
Sedmička vlevo nahoře - afektivní složky našeho chování.
Sedmička vlevo dole - negativně odráží rodinné konflikty.
Sedmička vpravo dole - vztahy a obecné problémy.
Osmičky
Objevují se kolem 21 let, na konci třetího sedmiletého cyklu, kdy se rozvíjí duchovní rovina. Komu osmičky chybějí, je zaměřen spíše prakticky - pozemsky. Vyrostou-li pouze v horní čelisti, uznáváme duchovno jen teoreticky, osamělé dolní osmičky zase odhalují naše povznesení do světa mystiky. Vytržení osmiček je velmi negativním zásahem do vývoje osobnosti!
Zub moudrosti vpravo nahoře - síla, s jakou se pokoušíme osvojit si materiální a duchovní svět, vlevo - odráží obavy z odmítnutí.
Zub moudrosti vpravo dole - schopnost sdělovat své pocity okolí.
Zub moudrosti vlevo dole - energie uvolněná při nalezení svého místa ve světě.

Více zde: http://ja-net.webnode.cz/news/nase-zuby-v-duchovnich-souvislostech/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Taneční soubor z Ukrajiny

20. února 2013 v 7:00 | Jan Váša Ing. |  Jan Váša - fotograf
Tyto úžasné fotografie pořídil fotograf Jan Váša
v lázních Mšené-Vystoupení Ukrajinského tanečního souboruMagnetoterapie a membrány

19. února 2013 v 8:00 | emailová pošta |  Léčba pulzní magnetoterapií


NÍZKOFREKVENČNÍ PULSNÍ MAGNETOTERAPIE

Magnetoterapie- fyzikální terapie, při které působí umělé magnetické pole určitých parametrů na lidský organismus.

Posiluje naše membrány v těle.
Membrány: jsou to jednoduché vrstvy tkáně, které něco oddělují, vystýlají nebo pokrývají.
Je pět typu membrán: Slizniční (mukózní) membrány, které vystýlají trubice např. Trávicí trakt, dychácí (respirační) trakt
Mukózní membrány- blány- klky, (villi)- vystýlají tenké střevo a tím zvětšují plochu na trávení a vstřebávájí potravy.
Mukózní membrána vystýlá dělohu (uterus), produkuje výživné sekrety a snížuje tření.
Obsahují speciální buňky vylučující tekutiny- sliz, hlen (mucus). Hlen se podílí na boji s infekci, obsahuje protilátky. Také zvlhčuje hrdlo, nosní průchody a udržuje vlhký a pružný trávicí trakt. Některé mukózní membrány, hlavně v dýchacím traktu, obsahují buňky cílie, které se pohybují v harmonických vlnách a tím vytlačují škodlivé částečky, např. prach, zpátky do hrdla, odkuď jsou vykašlávány nebo polykány.
Mukózní membrány jsou I v pohlavních nebo reprodukčních orgánech. Endometrium vystýlá dělohu a každý měsíc se při menstruaci vylučuje.
Synoviální membrány, které pokrývají kloubní plochy a taky šlachy. Vystýlá kloubní pouzdro, vylučuje tekutinu, která působí jako mazání kloubů při pohybu.
Např: vysychání kloubů
Serózní membrány, které obklopují a pokrývají orgány v hrudníku a břiše, tím vytváří ochranu proti infekci a redukují tření přilehávajících orgánů.
Seróyní membrány jsou dvě: pohrudnice a poplicnice
Všechny orgány v břiše pokrývá serózní membrána pobřišnice (peritoneum)
Meningy (mozkové blány, pleny), které pokrývají mozek a míchu a amniotický vak, který chrání plod před nárazy.
Speciální blána- Amniotický vak- obsahuje tekutinu, tlumí nárazy a tvoří ideální ochranný systém plodu.
Jadernou membrána ochraňuje naši každičkou buňku v našem těle. Tělo každého dospělého člověka se skládá z více, než sto milionů buněk mikroskopických struktur, které měří v průměru jen setinu millimetru.
Měření pulsní magnetoterapie trvá 20minut. Magnet výborně působí na jakýkoliv zánět, čili má protizanětlivé účinky. Dále usnadňuje a urychluje hojení malých ranek i pooperačních jizev a ran. Tlumí bolesti zubů. Regeneruje celý náš organismus.
Dale zmenšuje nebo odstraňuje bolest: Díky tomu, že magnetické pole působí na silná nervová vlákna omezí tím přenos bolestivých pocitů z nervových zakončení do centrální nervové soustavy.
Zmenšuje otoky.
Rozšiřuje cévy.
Pulsní Magnetoterapie není návyková a nejsou známé žádné vedlejší účinky.
Já osobně používám přístroj Ulticar LT 99 a jsem s tímto přístrojem plně spokojena. Nabízí řízení aplikace nízkých frekvencí o rozsahu 1,3-72,7Hz a je konstruován pro prevenci a dlouhodobé použivání. Umožňuje zlepšení a udržení zdravotního stavu a zároveň posiluje imunitní system.
Přístroj jednoduše umožňuje přípravu magnetizované vody, toto je jeho další využití.
MAGNETIZOVANÁ VODA
Vliv magnetického pole na minerály a na ionty rozpuštěné ve vodě je známy a využívá se pro úpravu vody již léta. Magnetizovaná voda nevyvolává korozi, nezpůsobuje usazování a nezanaší potrubí. Stává se měkčí, snižuje se povrchové a vnitřní napětí,. Mění se ji i její chuťové vlastnosti.
Magnetizovaná voda působí blahodárně na náš organismus, má velmi dobré detoxikační účinky a napomáhá k udržení a zlepšení kvality látkové výměny.
RECEPT PRO VÁS NA LEPŠÍ PŘÍPRAVU VODY:
Vodu uveďte do varu a nechte ji zchladit během magnetického působení nejméně však 20min a nejdéle 4hod. Takhle můžete připravit I magnetizovaný bylinný čaj.
Magnetizovat můžeme i ovoce a zeleninu!

Mgr.Albert Matúš

18. února 2013 v 8:00 | albertstudio |  Mgr.Zuzana Benková
Tento usměvavý mladík plný optimizmu a pozitivní energie rozdává svůj úsměv nejen na tváři.On se rozhodl donutit do úsměvu i zjevem svého automobilu-krásný motýlci,beruška ,dýchne na člověka pohodou.Zcela nenásilně,ne vyzývavě,obyčejně.
Je skvělé vědět,že i na sportovním poli jsou lidé kterým nevzala sláva a medaile smysl pro cit,vztah k lidem a k přírodě.Matúško,jsi opravdu sluníčko,protože ukazuješ mladým lidem jak se dá kvalitně žít,dosahovat své cíle.Jsem velice ráda,že jsi naslouchal svému otci,který Tě úžasně vedl.Svědčí to o Tvé tvárnosti,inteligenci a ochotě naslouchat.Přeji hodně dalších úspěchů a
zdraví a pohodu ve všech oblastech Tvého života.

Mgr. ALBERT Matúš

Meno: Mgr. Matúš Albert
Rok narodenia: 1980
Tréner Gym štúdia Albert od roku 2005
Kvalifikácia: Inštruktor 2. stupňa - Fitness, Mgr. Verejné zdravotníctvo, Bc. Fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia, Medzinárodný rozhodca pre silový trojboj a tlak na lavičke, Vysokoškolský pedagóg (VŠP-Jihlava, UCM TT).
Kontakt: www.gymalbert.com, matus.albert@gmail.com tel.: 0903 763 493
Špecializácia: Hlavné zameranie trénerskej činnosti je v oblasti fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie pomocou cielených silových cvičení. Zaoberá sa tiež poradenstvom - racionálne stravovanie, výživové doplnky a zdravý životný štýl.
Publikačná a prednášková činnosť: V oblasti výživy, korekcie vertebrogénnych porúch, zdravého životného štýlu, fyzioterapie a rehabilitácie (viac ako 15 národných a medzinárodných publikácií - 2 vyžiadané prednášky k publikáciám na medzinárodnej konferencii Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III., Nitra 2009).
Rozhodcovská činnosť: Rozhodoval domáce a medzinárodné súťaže v tlaku na lavičke a silovom trojboji, Majstrovstvá Slovenska, Majstrovstvá Európy, Medzinárodné a národné ligové podujatia, Majstrovstvá Sveta, Svetový pohár.
Organizátorská činnosť: Klubové súťaže v tlaku na lavičke a silovom trojboji, Majstrovstvá Slovenska, Silový päťboj, spoluorganizátor Majstrovstiev Európy, Svetového pohára a Majstrovstiev Sveta.

bílá symfonie

17. února 2013 v 8:00 | ernesto Cortazar |  Krásy Země

Duševní příčiny nemocí

16. února 2013 v 8:00 | přednáška Jana Cindlera |  O zdraví a nemoci
Etikoterapie
vychází z vlivu negativních pocitů na duši. Jestliže je pro nás zdraví nejdůležitější a známe 7 nejdůležitějších pocitů, které nám zdraví poškozují, pak si každý sám dovede pohlídat, aby mu některých z nich nevletěl do duše a nevzal mu zdraví. Které negativní pocity to jsou?
závist, nenávist, křivda, zloba, lítost, strach, trápení se pro jiné
Jakmile některý z těchto pocitů lidé "pustí do svého nitra", tak za všechny následky nesou sami zodpovědnost. Už Sokrates říkal, že tělo je jen obalem duše. Jakmile onemocní duše, onemocní i tělo. Všechny z tisíce diagnóz, které známe, vznikají, když se poškodí lidská duše …
Co je to duše? Jak s ní spolupracujeme? Pokud ji nechápeme tak, že s ní můžeme spolupracovat, tak se dál nedostaneme.
Naše duše sídlí v oblasti Solar Plexu (sluneční pleteni) pod hrudní kostí uprostřed. Není v člověku většího bohatství, jako je jeho duše. S duší je třeba spolupracovat. Jak se o duši nestaráme, potom to vede k psychosomatickým chorobám, co už se dnes připouští, i když velmi opatrně. Pro každého je nejdůležitější jeho zdraví. Pro každého, komu je víc jak 18 roků, je nejdůležitějším člověkem v jeho životě on sám. Miluj sám sebe - v tom není pýcha nebo sobectví.
Kdosi moudrý řekl: Ať myšlenka neopustí místnost, v které jsme. Když si uvědomíte, že máte tendence řešit věci zpětně, bavit se o tom, co bylo nebo utíkáte do budoucnosti a co bude, když... tak vždy utíkáme dopředu nebo dozadu, a jen proto, neboť nechceme být tady a teď. Když utíkáme nazpět, tak tam už nejsme, jsou to tedy jenom vzpomínky. Když utíkáme dopředu, tak tam ještě nejsme. To je hypotéza. Ale když řeším TEĎ, tak jsem TADY. Když máme nepořádek v duši, tak nechceme řešit teď, neboť do toho bychom museli zahrnout sebe a uvědomit si svůj stav. Toto jsou kroky, kterými se člověk dostává k pravdě o sobě. Když se přinutíte tady a teď, zjistíte: jeden nevyřešený problém, druhý, třetí - a obecně to nazveme stres. Módní slovo, lidé se ho chytají, vytváří si antistresové programy, přičemž není možné zachraňovat člověka, pokud se on sám zachraňovat nechce. Nemluvíce o tom, že stres je také všechno zahrnující a nic neříkající slovo.
Vytvářejme si takový vztah k sobě, abychom viděli především vstupní problém, který můžeme zvládnout a do problémů, do kterých ještě nemůžeme vstoupit, je třeba nechat na později.Tak se dostáváme k elementárnímu chápání sebe samého. Aby člověk měl motivaci, jak s tím zacházet a potom to posuneme dál. Jakmile se o to nebudeme starat, začne nám to přerůstat přes hlavu, dušička se začne lámat a začnou to odnášet orgány.
Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo, tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo.
Nejlepší jsou na tom lidé, kteří vnímají stav duše. Tedy vnímají pohodu anebo nepohodu. Když člověk nechce vnímat stav nepohody anebo je nepohody příliš mnoho, musí dojít k něčemu, co ho posune do jiných zážitků.
Každý orgán v těle má mimo svého fyziologického poslání také svojí duchovní dimenzi. Např. žaludek a tlusté střevo jsou ovládány strachem. Např. se začínají objevovat nějaké problémy s tlustým střevem - hemoroidy, zácpy. Kdo ví něco o meridiánech, které kontrolují svaly nebo svalové skupiny a dávají informaci dříve, než se tento orgán začne rozpadat, ví, o čem hovoříme. Přes meridián tlustého střeva nás může bolet rameno. Půjdeme k lékaři a on poví, že je to léty a píchne nám injekci. Tím se sice otupí bolest, což je řeč těla - tedy zatlačíme projev těla, ale vznikne následný problém - ledviny (podle pěti elementů tlusté střevo vyživuje ledviny a jeho párový orgán, močový měchýř).
Ledviny se energeticky oslabí kvůli neuspořádaným mezilidským vztahům. Nejde vždy o to, či jste s někým pohádaný. Jde o to, koho si nosíme v sobě, koho nemůžeme zpracovat, kdo nám vadí. Nevyrovnaný mezilidský vztah vede k vnitřní agresi, to vede k nadprodukci adrenalinu a ten se usazuje v ledvinách. Z toho jsou ledvinové kameny. To ale pokračuje přes meridián ledviny - otékají kotníky nebo je problém s dýcháním, bolest za hrudní kostí.
Co je to chřipka? Jsou to neuspořádané ledviny. A do toho přijde bacil. Normálně jsme schopní zpracovat kde co, ale v momentě, kdy je něco neuspořádané, stačí jakýkoliv závan a máme chřipku.
Po ledvinách pokračuje močový měchýř. Dráha močového měchýře začíná mezi očima, jde přes hlavu, tam se to rozchází a kontroluje zádové vzpřimovače a točí se. Zdvojená dráha se spojí pod kolenem a končí pod malíčkem na noze. Celá záda jsou problémem močového měchýře. Jeden problém ze sta je skutečný problém se zády. Jinak je to záležitost zádového svalstva, které na základě toho, že přes ně prochází dráhy močového měchýře a které paralyzují tyto svaly, nám znemožní pohyb /hexenšus, ústřel/. Je to záležitost svalstva. Záda nebolí. To jsou omyly, které medicína produkuje, aby nemusela akceptovat energetické souvislosti v těle. Jiné je, když jsou polámané obratle, dochází k jejich vydření, když je velký nedostatek vápníku nebo vzniká Bechtěrev. Ale to jsou výjimky.
Už jen to, že začínáme mít rýmu a já jsem prochladl. Podstatné je to, že mi teče z nosu, něco nebo někoho jsem někde nezvládl, scvrkly se mi ledviny. Já bych měl hledat, co kde mám něco nevyřešené a tím se zmizí problém s rýmou. Toto je hledání cesty k sobě. Když se "rozběhnou" ledviny a močový měchýř, u žen začnou gynekologické problémy, u mužů problémy s prostatou. Toto je též jedna z dvou příčin neplodnosti. Problém prostaty může např. spočívat v tom, že jsou nepořádky mezi nemocným a např. jeho tchýní. Neumí se domluvit, stále ho to štve …
K duši /Solar plexus/ patří 6 základních orgánů: žlučník, játra, slinivka, slezina, žaludek a nadledvinky. Když dušička začne strádat, orgány jeden za druhým začínají vypovídávat službu nebo aspoň zhoršují svojí aktivitu. Žlučník a játra jsou tzv. lapači všech našich zážitkových problémů. Trápí vás něco? Naštval vás někdo? Nemůžete někomu něco odpustit? Půjčil jste někomu peníze a nevrátil vám? Chce si někdo půjčit peníze a nechcete mu jich dát? Hryže vás žlučník. Proto, neboť se stavíme do polohy napětí.
Žlučník je sice po pravé straně, ale dráha žlučníku začíná při vnějším očním koutku a jde přes hlavu. Proto vznikají migrenózní stavy, bolí hlava - tzn. potíže se žlučníkem. Probouzíte se v noci? Mezi 23.00 a l. hodinou v noci je jeho největší aktivita, takže proto se probouzíme. Když má někdo ráno pocit, že vidí hůře, je to proto, neboť usínal s nějakým problémem. A trvá to nějaké dvě hodiny, než se rozkouká. Je to už na hraně, když člověk funguje jak tak bez brýlí, ale už žlučník upozorňuje, že se začíná trápit a je v nás problém, který nemáme vyřešený.
Dráha žlučníku vychází ze spodiny lebeční a kontroluje nám šíjové svalstvo. To, čemu se říká krční páteř, s krční páteří nemá vůbec nic společného. Jde o křeč šíjového svalstva. Zatuhnou - žlučník volá o pomoc. Kdo má vyoperovaný žlučník, nevyřeší vůbec nic, neboť energetické dráhy žlučníku zůstávají do konce života. Žlučníková dráha prochází ramenem, kontroluje mezižeberní svalstvo, ale také kyčelní klouby a kolena.
Problémy s kyčelním kloubem jsou jednoznačně žlučník. O kolena se mimo žlučníku ještě dělí játra a slezina. Když se vyrábí totální endoprotézy, určitě jich není třeba tolik. To že kloub bolí, to není záležitost opotřebovaného kloubu, to jsou bolesti všeho okolo.
Před problémem se nedá utéct. Jak ho nebudete řešit, jestli ho nepojmenujete, tak se nezruší. Křivda cvičí s každým třetím. Lítost je nejzrádnější pocit, který existuje. Všechny ostatní pocity se dají člověku vymluvit, ale lítost ne. Okolo lítostivého člověka se chodí jako okolo malomocného, aby se o něho nikdo neotřel, neboť on je lítostivý a z lítosti je nejvíc rakoviny.
Strach je pocit, který nemá žádnou hodnotu. Trápit se pro jiného je nesmysl, protože my můžeme pomoct jinému, ale trápit se za něj nemá význam. Jak problém, který vnímáme, s námi cvičí a my ho najdeme, protože ho chceme najít, a pojmenujeme ho - problém se vyřeší. Křivda - on nám sice ublížil, ale zastřelit ho nemůžeme, ani přejet autem, asi mu budeme muset odpustit. Bez odpuštění není uzdravení. To není problém toho člověka, to je váš problém. Je třeba pojmenovat to, co mě rozhodilo, co mě trápí a dát tomu název. Pojmenovaný problém přestává být problémem. Pojmenováním problému se dostáváme v 90 % zpět do pohody. Jsou ale lidé, kteří prošli v životě všeličím a nepoučili se. Chodí jako na připínáčcích, přitom je rozhazují dál a stěžují se, jaký mají těžký život. Musíme se pustit do pojmenování elementárních příčin našich nešťastných pocitů.
Játra. Je to největší tkáň v těle. Když nedostávají dost energie, už je to vážné a nastartují další problém - plíce, srdečný obal. Proto jsou časté noční úmrtí (mezi 1.00 a 3.00 hodinou v noci má játra největší aktivitu). Když játra začnou a nemají dost energie, lidé mívají v noci křeče, probouzí se v noci, neboť jim je zle, protože si játra seberou energii ze srdce a srdce se zastaví. Přes játra prochází úplně všechno. Každý z nás tam má nasbíraných mnoho nešťastných věcí a proto si musíme "hlídat" destruktivní pocity.
Přes játra jde lítost, úzkost, strach, ale též zloba, zlost, křivdy a játra se stará také o nízký krevní tlak. Ledviny vyrábí vysoký krevní tlak, játra nízký. V spojitosti s játry se projevuje nedostatek hořčíku (modřiny) a když máte nedostatek železa, máte chudokrevnost - špatně se přenáší kyslík do mozku a jste unaveni.
Únavový syndrom je záležitostí nedostatečné funkčnosti ledvin. Nejhorší je to, že játra nebolí. Když jiné orgány upozorní bolestí, játra nikdy. Mohou se pouze nafukovat. Ale mezitím pokazí, co se dá, protože když játra dobře nefungují, tak se zhoršuje se metabolizmus. Plynatost, meteorizmus, bublání v těle, sklony k průjmům, nechutenství (v pudu sebezáchovy mají nadprodukci šťáv v žaludku, ten pak odmítá stravu), až po nedostatečné čistění tkání, neboť je nedostatečný krevní tlak, takže se nečistí tkáň. Hrozí, že lymfa, která je vytlačovaná z vlásečnic krevního systému do tkáně, se někde zastaví, vznikne z toho lymfatický uzlík, z čehož je dále nádor.
Glaukomické změny na očích - zákaly. To je též od jater. Skvrny - hovoří se tomu stařecké skvrny. Ne, to jsou jaterní skvrny. Nejsou to závislé na věku, je to závislé na stavu duše. Proč se to přisuzují starší generaci? Stáří rodiče si mysleli, že když dají dětem všechno, že se dočkají vděčnosti, ale to je velký omyl. Je to záležitost trápení se, strádání, atd.
Slezina a slinivka. Slezina je orgán, o kterém se ještě před takými 10 roky hovořilo, že je celkem zbytečný a když se nevědělo, kde se chytit problému s krví, tak se slezina vyoperovala. Neboť slezina je odstředivka pro odstraňování právě lymfatických nečistot, (lymfa je tělová míza, tekutina). Lymfa se uvolňuje z krve a je tlačená přes svalová vlákna, nabaluje na sebe tuky, cukry, kde co, na druhé straně jsou to vlásečnice žilného systému, které to do sebe naberou. Nečistoty se protlačí přes slezinu, slezina je vytáhne a tak to v těle funguje. Když slezina začne chátrat, důsledky jsou zřetelné, neboť z krevního řečiště se stala stoka. Poškození sleziny nastává pocitem osamělosti. Díky tomu bolí kolena z vnitřní strany a cítíte to při chůzi z kopce nebo ze schodů. Když nás bolí kolena do kopce, jsou to játra a žlučník.
Když se Vám to stane a Vy víte, o čem je řeč, dobře je dát si otázku: kdo mi chybí, proč se trápím? Opět je to otočením se do svého vnitra. Uvědomte si, že si zase vytvářím v sobě nějaký nepořádek, který je mým produktem a vůbec mi nikdo cizí nemusel ublížit. Všechno je našim produktem. Celé přežívání života v srdci.
Když si vytvořím těžký pocit lítosti, křivd, tak je život jedno velké slzavé údolí. Udělejme si pořádek v sobě, abychom jsme se zbavili příčin potíží a v těchto intencích pak funguje naše pohoda. Nehovoříce o tom, že co jsme, to vyzařujeme. Když jsme v pohodě, tato pohoda z nás vyzařuje a takové lidí potkáváme. Potkáváme se se stejnými lidmi - rovný rovného si hledá. Na tomto principu funguje také sdružování.
Pojem stařecká cukrovka - není pravda, to je jen proto, neboť ve vyšším věku je to nejčastější. Děti odešli, nechali nás tak. Toto neštěstí v podstatě oslovuje pankreas. Pankreas se nerozpadne z jiného důvodu než z vnitřního neštěstí. Když není tak velmi dramatické, tak v pankreasu zůstane, ale když je neštěstí rozsáhlé, vzniká z něj rakovina. To, že v tomto místě začne chaotický výboj buněk, to už je další věc.
Nikdo, kdo je nemocný, si nezaslouží politování. Nemocnému máme pomoct, ale nesmíme ho litovat. To je to stejné, jako když se kolega opije někde v hospodě a my budeme nad ním plakat. Nebudeme, odsoudíme ho. Velmi rychle. Je třeba se naučit se podívat na svět střízlivě. Proto hledejme cestu k sobě, rozpouštějme v sebe vnitřní tenze. Komu to nejde, tak se snažte - najděte si někoho na komunikaci, je třeba zvolit nějaký způsob, neboť nedá se stále jít jedním směrem.
Nadledviny. Je to nejcitlivější orgán endokrinního systému. Vyrábí 60 látek. Patří sem všecky anti alergeny. Díky funkčnosti nadledvinek nebudou mít děti alergii a ani vy. Nebude vitiligo, padání vlasů, AIDS, SARS, atd. Máme v sobě všechno. Nadledviny začnou vynechávat tehdy, když je problém se žlučníkem a játry. Tím se nabourá základná funkce hormonů, feromonů, atd. Začínáme ztrácet náladu. Přes "pořádek" který se v nás děje přestávají se produkovat hormony "zodpovědné" za naši náladu.
Už jen zamyslet se sám nad sebou je obrovský start pro člověka, už jen to chtění: chtít začít řešit můj vztah. Přeci jen tím, že si nebudeme připouštět věci, které nemůžeme změnit.
Připomínám Františka z Assisi, který říkal: Bože, dEj mi pokojnOU mysL, aby sEm pŘijal vĚci, kTEré zmĚniT nemůžemE. DEj mi sÍlu, abych JsEm zmĚnil vĚci, kTEré zmĚniT můžemE. A dEj mi MOUDROST, abych JSEM rozlIšil jedno od druhého.
Když máte nějakou zlou myšlenku, časem na ni zapomenete, ale už ji máte v sobě a ona s vámi pracuje. Zkuste je napsat na papír, jakýkoliv negativní problém, neboť už tím se toho problému zříkáme. Je to vaše cesta, jak začít se sebou dělat pořádek. Je to jeden z prvních kroků.
Srdce. Srdcový obal. Plíce (4. čakra). Skutečných problémů se srdcem nebývá až tak mnoho. Spíše jde o jeho okolí. Perikard - osrdečník je spojený se stavy úzkosti a lidé to přenášejí na srdce. Je to o nevědomosti a o ochotě cosi si přiznat. Namísto toho, aby člověk, který už trošku cosi ví, si řekl - aha, píchá mě při srdíčku - to znamená - je tu jakési upozornění, že cosi mi nevychází. Moudrý člověk poví: aha, tak to je asi to, že mám jít zítra tam a tam a mne se nechce a mám z toho strach. Když si to přizná, verbalizuje to a rozjede se to. Perikard není nebezpečný z hlediska zdravotního, spíše z hlediska psychického a jeho dopadu. Verbalizovaný problém přestává být problémem. Ale co se stane - lidé začnou mít strach, čím si umocní úzkosti a potom se potíže roztáčí. V nejlepším případě se to pojmenuje angina pectoris, příp. člověk skončí na chorobném "rozběhnutí se" nějakého jiného orgánu. Od perikardu nás též může bolet ruka, ženské bolí od perikardu také zboku prsa. Když je to "nešťastné" u žen, tak v místech, kde je dráha perikardu, se vyrábí uzliny. Tyto uzliny se vytvořily až po strachu.
Plíce. Je to párový orgán tlustého střeva. A každý plicní problém je v spojitosti se strachem. Někdo si poví, no dobře, ale když přijde nějaká infekce…! Když je člověk v pohodě, tak mu to nevadí. Všechno čeká jen na naši nepřipravenost. Když budeme v pohodě, můžeme chodit v mraze s krátkým rukávem a neochoříme.
Když mám v pořádku duši, mám funkční játra.
Když mám perfektní játra, mám dobrý krevní tlak.
Když mám dobrý krevní tlak, včetně dostatku železa, tak mi dobře funguje mozek.
Když dostatečně funguje mozek, funguje také termoregulační centrum. Je to o tom, že člověk chce se sebou něco dělat a ví, že pořádek v duši je určující pro cokoliv.

Třeba si uvědomit, že je tu souvislost s energetickými dráhami. Např. ruka - je spojená s energetickými dráhami srdce, osrdečníku, plic, tenkého i tlustého střeva - těchto 5 drah si ruku "rozebralo". Nejčastěji to bývá tlusté střevo. Proto nemůžeme kývat rukou. Můžeme dělat jakoukoliv činnost, teda když si natáhneme ruku, je třeba vědět, že každý natažený sval se upraví do 48 hodin. To co je potom, už je problém. Přes toto místo se hlásí některá z energetických drah. Když vrzají klouby, jde o zkrácení šlach a zmenší se tak vůle kloubů /ohybnost/. Je to sice fyziologická záležitost, ale začíná to též přes některý orgán, jinak by se šlachy nezkrátily.
Problém neseme v sobě. Když se to přebere, šlachy se uvolní a kloub bude chodit dobře. Když se vydírají klouby, svědčí to o tom, že nepořádek v těle je. Nadledviny se starají o klubové mazivo.
Křížová oblast je oblast větru a chladu. Ukazuje, jako prochází dráha močového měchýře. V křížové oblasti kličkuje, proto se této oblasti říká větru a chladu. Je to nejvýraznější prostor pro zvýraznění problémů s močovým měchýřem. Před močovým měchýřem jsou ledviny a to jsou mezilidské vztahy. My se trápíme s mezilidskými vztahy, např. že se lidé k nám zle chovají. My je nebereme takové, jací jsou. V tom je problém lidí. Etikoterapie pracuje na vytváření vnitřní svobody člověka.
Kdo má vnitřní svobodu, dává svobodu všem. Kdo ji nemá, ostatním bere.
Loket - je kontrolovaný hrubým střevem. Onen tenisový loket, o kterém se tak často říká, to je záležitost tenkého střeva. Většinou se vyrábí obklady, obstřiky, ale to, že mezi tím se zhoršuje vylučování vápníku v tenkém střevu a přestávají se dostávat živiny, to už nikdo nesleduje. Kdybychom ovládali tyto souvislosti, tak se nebude řešit loket, kterým se i tak nic nevyřeší, ale bude se pátrat po principu strachu, který poškozuje tenké střevo. Potom by nebylo nebezpečí vzniku osteoporózy. Při osteoporóze v podstatě jde jen o nabourání tenkého střeva v spojitosti s úzkostí.

Zjistíme, tak jako u rakoviny, že nikdo se do rakoviny nedostal smíchy, že každý se k ní protrápil. Žena, která má osteoporózu, se též trápí. Při osteoporóze jde o disfunkčnost tenkého střeva.
Komu se nehýbe zápěstí, to je k vůli plicím.
Štítná žláza jako problém je taký zřídkavý, že to ani neuvěříte. To, co se považuje za "štítnou žlázu", je strach. Je to jakoby zhmotnění problému žaludku, a žaludek - to je strach. Je to asi tak - strach se projevuje svíráním žaludku a má to vliv i na jiné orgány. Strach vám tahá krk - jak se píše v románech: Otevřely se dveře a všem se strachem sevřelo hrdlo.
Ekzémy = játra. Při vyšetření ekzému je zbytečné přijít s dítětem, neboť původcem je matka.
Lupenka /psoriáza/ je kombinaci jater a tlustého střeva. Je to intoxikace organizmu přes nabourané tlusté střevo - nečistoty jdou do krve a ty se potom dostávají na povrch.
Hořkost v ústech. To je nadprodukce játrových a žaludečních šťáv.
Pálení žáhy. Rada: 2 lžičky plnotučné hořčice zhltnout. Hořčina se spojí s kyselinami a je vám dobře.
Existují různé přípravky, ale nejvyšší ze všeho je komunikace o pocitech. Lidé se mezi sebou baví o jiných lidech, o věcech, o situacích. Tzn. o ničem, nic to nevyřeší z mého vnitra. My se máme bavit o pocitu z lidí, o pocitu z věcí a o pocitu ze situací. Pocit je přetavená vnější realita naší duše. Když mluvíme o pocitech, tak v podstatě dostáváme ze sebe ven nánosy vytvořené našim nerozumným přijímáním věcí. Když si najdete partnera, s kterým se dá hovořit o pocitech, tak z dostávání se z hrubých současných věcí se dostaneme až k věcem, na které si jinak nevzpomeneme. Avšak tím, že se pracuje s pocity, jsme schopní ze sebe vytáhnout věci, o kterých nyní chci hovořit.
Proč jsme tolik citliví a vnímaví, že přijímáme tyto věci tak, že na nás mají vliv a přitom v podstatě o nic nejde?
Narodili jsme se s dostatečnou citlivostí ve vztahu k sobě, vztahu k okolí a též ve vztahu okolí k nám. Když tyto vztahy nezvládáme, tak je to proto, že naše citlivost je vyšší, než citlivost, s kterou jsme se narodili. Za nárůst této citlivosti může některý z našich rodičů, který se na nás zavěsil. Hovoří se o zavěšení se duše na duši. To je tím, že se duše v společnosti nectí, nepracuje se s ní. Hovoří se jen všeobecně o psychice, to je ale o ničem. Moudří rodiče se nezavěsí na svoje děti. Moudří se sice můžu zavěsit, ale v 18ti je sice s těžkým srdcem, ale propustí.
Hloupí rodiče visí na dětech celý život. Tím v sobě vyrábí nepořádek v duši a dětem tím dávají za úkol očistění duše na zemi. Když je na nás zavěšený některý z našich rodičů, tak nám ze 100 % bere 40 % hned ze startu, co je téměř polovici síly osobnosti. Z 60 % se dá žít. Ale když nastane problém, propadáváme se, saháme do rezerv, dochází k druhotnému rozpadu osobnosti a potíže začínají.
Neukončená rodičovská láska přechází v lásku patologickou a lásku vražednou. Když si se sebou někoho nesu, moje citlivost je mnohem vyšší a já pak vztahy nezvládám. Právě kvůli tomu se naplní žlučník kamením, neboť mnohem hektičtěji přežíváme věci, které u jiného člověka přejdou a tak nevyrábí škody. K vůli tomu se někteří např. chlapci nežení, děvčata se nevdávají, utíkají se do alkoholu, do drog, skáčou se z mostu. Rodiče svoje dítě nepropustili. Dítě se v určitém období života dostává do polohy nezvládnutí života. Je jedno, zda jde o žijícího, nebo nežijícího rodiče, vazby nekončí úmrtím.
Dítě v průběhu těhotenství vždy poškodí matka, jinak poškozené dítě nevzniká. Všechny mozkové obrny, disfunkce, apod., hledáme-li pravou příčinu a ona se vždycky najde, je že se matka se potřebuje osvobodit. Když se problém nepojmenuje, celý život žije v neštěstí, protože právě ona má poškozené dítě.
Je to nerozum lidí, že nepropouští svoje děti. Může to být záležitost několika generací. Místo toho, aby se podívali na sebe, tak se otočili na svoje děti. Tyto děti už nemají šanci najít si pohodového člověka, neboť si hledají stejně "postihnutého", někoho, kdo si také nese břemeno. Tak dochází k degeneraci rodů. Dá se to nazvat až prokletím rodu.
Děti mají přijít do života rodičů a odejít. Ale dítě je často jako kompenzátor vztahu, chlap odchází za mladší a jeho bývalá žena dostává rakovinu. Když my sami nezačneme sami se sebou rozumně zacházet, nezačneme si vytvářet vztah sami k sobě, který je předurčující k zbytku našeho života, pořádek v nás nikdo cizí neudělá. Je třeba si zvolit některou z metod, něco, za čím už jdeme. Jde o jakousi cestu k sebepoznáni, nebo uvolnění psychického napětí, abychom se opravdu mohli nad sebou zamyslet a řešit svůj život.
Pocity lítosti, křivd a strachu, které si nosíme, si lidé též přinášejí s sebou. Přinášíme si jich z období nevědomí, z našeho prenatálního vývoje nebo z raného dětství do 9 roků. Kdybychom si tyto pocity nepřinesli, tak jich dnes neprožíváme, neboť v racionálním životě bychom je nezískali. Situace v životě v nás jen probouzí tyto archetypální zážitky a my je neumíme řešit.
Dnešní strach není dnešním strachem.
Dnešní strach může být probuzený strach např. z 5. měsíce těhotenství naší matky. To všechno řeší etikoterapie. Když si člověk přinese tyto pocity a nenese si "přisátého" rodiče, tak je všechno v pořádku. Pokud si neseme "přisátého" rodiče na zádech a k tomu ještě pocity lítosti, křivdy a strachu, tak nejen že nám rodič bere 40 % naší podstaty, ale tyto pocity se nám právě proto z 20tinásobí. Člověk, který je takto "nabouraný", jeho energetický systém funguje akorát tak na to, aby mohl zvládnout základní životní potřeby. Když chce někde zabrat, je to pro něho utrpení a život se stává pro něho opravdu složitým.
Komunikací o pocitech se tyto věci dají posunut do neškodné polohy, neboť tyto věci se dají najít. Dají se najít poměrně lehce, neboť když nyní přežíváme nějaký strach nebo křivdu a budeme se o tom bavit, tak nám naskočí celá šňůra těchto pocitů. Problémem je, že o pocitech by se neměli bavit dvě ženy nebo dva chlapi. Žena je emocionální kapsa, a chlap je více racionální. Třeba, aby racionální a emocionální prvek řešili problém spolu. Zážitková sféra ženy dotváří jemnost v racionálním chápaní muže. Na pocit se vytvoří dvojitý pohled. U muže se problém přes jakýsi vnější pocit posune. Mezi partnery se zřídka hovoří o pocitech, neboť člověk má strach, že tím odhaluje svoje vnitro a ten druhý to zneužije. On to sice nemusí zneužít, ale my se bojíme. Tak to raději zastavíme hned v základech. Rozhovory mezi partnery fungují na principech: nejprve dávej, potom ber. Neútočí na nikoho. Některý z nich začne: představ si, dnes sem zažila takovou věc. Taký divný pocit jsem z toho měla. Muž se zeptá: co to bolo? Muž musí přijít s nabídkou, ale já musím vytvořit tomu druhému pocit, že nemusí mít strach o tom hovořit.
Když se jednou podaří rozvinout komunikaci o pocitech, stává se z toho nekonečný příběh a nikdy nekončí téma. Je však třeba k tomu najít odvahu pustit se do toho.
Když se trápíme, jakýmsi způsobem věci předurčujeme, programujeme si něco a věci se tak odvíjejí jinak. Jsme naprogramovaní, dochází k střetu a z toho onemocníme.
Život třeba brát tak, jak jde a k tomu se dá dopracovat. Snaha, úsilí jsou prvořadé. Pokud toto nemáme, nemusíme se o tom ani bavit.

Literatúra:
- Prednáška Jána Cindlera
- Xenofon: Vzpomínky na Sokrata
- Chopra, D.: Sedm duchovních zákonů úspěchu
- Porkin, R., Stroll, A.: Filozofie pro každého
- Lochmanová, K.: Vězení s klíčem uvnitř
- Lochmanová, K.: Dvojí tvář jenosti
- Peseschkian, N.:Příběh jako pokrm pro dětskou duši
- Osho: Hořčičné semínko
- Strig, H. J.: Malé dějiny filozofieB.c.František Albert

15. února 2013 v 8:00 | albertstudio |  Mgr.Zuzana Benková
Otevřený úsměv,příjemný hlas a srdečnost.Takhle bych charakterizovala své první setkání s tímto houževnatým člověkem,který dosáhl v životě svou pílí úspěchy světového formátu.Zůstal však skromným člověkem,který dělá svou práci rád.Navíc má ušlechtilé krédo-pomahat lidem!
Dokázal celou svoji rodinu stmelit nejen láskou,ale i sportem.Zajisté to nebyl lehký úkol a vyžadoval hodně
trpělivosti, lásky i času.
Je úžasné vědět,kolika různými způsoby se projevuje boží jiskra zde na Zemi.
Jsem ráda,že jsem potkala na své životní pouti člověka jeho kvalit.Děkuji Františku a přeji Ti další úspěchy,zdraví a spokojenost.

Bc. ALBERT František

Meno: ALBERT František
Rok narodenia: 1952
Zakladateľ a majiteľ GYM ŠTÚDIA ALBERT (1992)
Kvalifikácia: Tréner 1. triedy pre kulturistiku, fitness a silový trojboj (FTVŠ 1998), športová a rekondičná masáž (agentúra SPORT Praha, 1991), Bc. Fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia (UCM Trnava, 2008), Národný rozhodca pre silový trojboj a tlak na lavičke, Zakladateľ silového päťboja žiakov stredných škôl. V oblasti športovej výživy prvý výrobca proteínov na Slovensku.
Kontakt: www.gymalbert.com, gymalbert@gmail.com, 0903 315 124
Špecializácia: Hlavné zameranie trénerskej a fyzioterapeutickej činnosti má športovo-rehabilitačný charakter v oblasti poúrazových a pooperačných stavov, vertebrogénnych porúch - najmä skolióz, detskej obrny a osteoporózy. V tejto oblasti využíva parapsychologické a psychokinetické schopnosti.
Publikačná a prednášková činnosť: Výskum v oblasti doplnkov výživy, prispievateľ do odborných športových časopisov - Kulturistika, Muscle&Fitness, Kontakt ČR, novín - Trnavsko, Trnava dnes, Trnavské noviny, Trnavský hlas, Atóm sk, Slovenská energetika. Prednášková činnosť so zameraním na trénerstvo športovú rehabilitáciu, výživu a zdravý životný štýl.
Trénerské úspechy: V oblasti športovo-rehabilitačného charakteru a transformácii postavy vo vlastnom štúdiu desať ročníkov za 100 dní do formy, v rámci časopisu M&F piati finalisti a dvaja víťazi súťaže DO FORMY, majster Slovenska v Naturálnej kulturistike, Krajský víťaz v silovom päťboji žiakov stredných škôl.
V silovom trojboji a tlaku na lavičke vybojovali pretekári 172 slovenských, 24 európskych a 11 svetových rekordov a získali 73 zlatých, 17 strieborných a 11 bronzových medailí. GYM ŠTÚDIO ALBERT má 29 majstrov Slovenska, 8 majstrov Európy a 5 majstrov sveta. Dve miesta v prvej desiatke najúspešnejších športovcov Trnavského samosprávneho kraja v roku 2008.
Súťaže: Gym štúdio Albert každoročne poriada ALBERTOV POHÁR v tlaku na lavičke a amatérsku súťaž v mŕtvom ťahu. Organizačne sa podieľa na súťaži v tlaku KOŠOLANSKÁ LAVIČKA a všetkých súťaží AWPC Slovakia. Každoročne organizuje silový päťboj žiakov stredných škôl v rámci TTSK. V oblasti transformácie postavy poriada klubovú súťaž "Za 100 dní do formy."
Osobné športové úspechy:
 • víťaz súťaže "DO FORMY 2002" v rámci Česka a Slovenska
 • päťnásobný majster Slovenska v silovom trojboji - 2004, 2008, 2010, 2011, 2012
 • štvornásobný majster Slovenska v tlaku na lavičke - 2004, 2005, 2009, 2012
 • dvojnásobný majster Európy v tlaku na lavičke - 2005, 2006
 • dvojnásobný majster sveta 2004 a 2005 v kategórii MASTERS do 54 rokov v tlaku na lavičke
 • víťaz na Svetovom pohári v tlaku na lavičke - 2004
 • víťaz Vianočného turnaja v rámci Slovenska - 2004
 • držiteľ 20 slovenských rekordov v silovom trojboji a tlaku na lavičke a dvoch svetových rekordov v tlaku na lavičke - 2004, 2005 (105 kg, 105,5 kg)
 • najlepší pretekár federácie v kategórii MASTERS za rok 2004
 • víťaz medzinárodného pohára v tlaku na lavičke - 2006
 • víťaz na Svetovom pohári v silovom trojboji - 2007
 • víťaz Medzinárodného pohára v mŕtvom ťahu v Rakúsku - 2009


perahera

12. února 2013 v 8:00 Nádherná Srí Lanka
Při svém pobytu na Srílance jsem se v Bentotě účastnila i budhističtích oslav svátku perahera,která se konala 21.12.2012.Tato velkolepá podívaná se koná každoročně i v Kandy.
Dvouhodinový průvod tančících lidí,oblečených do místních krojů různých kmenů a nazdobení sloni,trubky,bubny,oheň.Skutečně neopakovatelný zážitek.Pro ilustraci jsem zde umístnila videa,které Vám moji drazí návštěvníci přiblíží atmosféru Perahery.Důležitost horečky -1.část.

11. února 2013 v 8:00 | MUDr.Eleková Ludmila |  O zdraví a nemoci


Potlačování horečky, ale i jen zvýšené teploty antipyretiky je rutinní praxí, nad kterou nepřemýšlejí pacienti, ale bohužel většinou ani jejich lékaři (kteří by měli). Během své praxe jako praktická lékařka jsem potkala stovky lidí, kteří do sebe hodili nějaký ten paralen už při prvních příznacích nemoci. Koneckonců je k tomu navádí reklama...

Bezprostřední, akutní důsledky potlačení horečky při infekci

Je třeba si položit zásadní otázku, proč vlastně teplokrevní savci včetně člověka, kteří dokonale udržují tělesnou teplotu v úzkém rozmezí za prakticky jakýchkoli zevních podmínek, produkují při infekci horečku.
Horečka je základní, úhelný mechanismus obrany proti infekcím. Je fylogeneticky velmi stará a propracovaná. Při horečce se zrychluje metabolismus včetně detoxikační činnosti jater, zrychlují se aktivity buněk imunitního systému. To vše zhruba třikrát již při pouhých 38 stupních Celsia.
Jak dojde k tomu, že při infekci stoupne tělesná teplota a pak zase klesne? Znalost mechanismu vzniku horečky je velmi důležitá k pochopení, proč jsou antipyretika tak škodlivá.
Horečka vzniká v důsledku změny nastavení cílové tělesné teploty v mozkovém termoregulačním centru. Mozek se díky vyplavení tzv. mediátorů zánětu (prostaglandiny, interleukiny a jiné látky) do krve, která doteče do mozkového termoregulačního centra, dozví o tom, že někde v těle, např. na mandlích, v dýchacích cestách, v močovém měchýři nebo na palci u nohy zuří zánět (= zápal - pozn. red.). Jinými slovy, zánět se projevuje v krvi a to je pro mozek signálem, že je třeba zvýšit teplotu.
Za přirozených okolností termoregulační centrum sníží tělesnou teplotu teprve tehdy, když je infekce zvládnuta a tyto látky se netvoří a neproudí s krví do mozku.
Zde vstupují do hry antipyretika. Tyto látky, vyjmenované výše, účinkují tím, že blokují produkci mediátorů zánětu. Takže se netvoří prostaglandiny a další látky, které se tedy nedostanou do mozku. Mozek je nesprávně informován a domnívá se, že infekce již byla zvládnuta a proto sníží teplotu zpět na normální. Metabolismus a imunitní reakce se zpomalí v situaci, kdy je tělo zaplaveno viry nebo bakteriemi. U vážných infekcí nebo u oslabeného jedince může mít použití antipyretik dopad i na úmrtnost!
.....
Vysoká horečka je nutná k eliminaci virů a bakterií z těla. Potlačení horečky při akutní infekci v důsledku zeslabení imunitní odpovědi prodlužuje infekčnost pacienta, dobu trvání nemoci a dobu zotavení. Existují studie, které to prokazují. Pamatuji si udivené pohledy pacientů, kteří brali paralen "aby byli brzy zdraví" a já jim řekla, že si naopak nemoc prodloužili, že kdyby zůstali doma pár dní s teplotou, byli by za týden nebo dva v pořádku....
Ještě jednou opakuji: při přirozeném průběhu nemoci mozek sníží teplotu, teprve když je infekce zvládnuta. Použití antipyretik dává mozku falešnou informaci o tom, že infekce pominula a následné snížení teploty oslabí organismus v situaci, kdy potřebuje být naopak posílen.


Still loving you

9. února 2013 v 10:01 | Scorpions |  VIDEA


Time, it needs time
To win back your love again.
I will be there, I will be there.

Love, only love
Can bring back your love someday.
I will be there, I will be there.

Fight, babe, I'll fight
To win back your love again.
I will be there, I will be there.

Love, only love
Can break down the walls someday.
I will be there, I will be there.

If we'd go again
All the way from the start,
I would try to change
The things that killed our love.

Your pride has build a wall, so strong
That I can't get through.
Is there really no chance
To start once again?
I'm loving you.

Try, baby try
To trust in my love again.
I will be there, I will be there.

Love, your love
Just shouldn't be thrown away.
I will be there, I will be there.

If we'd go again
All the way from the start,
I would try to change
The things that killed our love.

Your pride has build a wall, so strong
That I can't get through.
Is there really no chance
To start once again?

If we'd go again
All the way from the start,
I would try to change
The things that killed our love.

Yes I've hurt your pride, and I know
What you've been through.
You should give me a chance
This can't be the end.

I'm still loving you.
I'm still loving you,
I need your love.
I'm still loving you.
Still loving you, baby...

Překlad
Čas, dej mi čas,
získat si tvou lásku zpět.
Budu tam, budu tam.

Láska, jen láska
Může přinést zpět svou lásku jednou.
Budu tam, budu tam.

Bojovat, brouku, budu bojovat
Abych si znovu získal tvou lásku
Budu tam, budu tam.

Láska, jen láska
Může jednou strhnout ty zdi.
Budu tam, budu tam.

Pokud bychom zase šli
Celou cestu od začátku,
Chtěl bych zkusit změnit
Věci, které zničili náš vztah.

Vaše pýcha postavila barikádu, tak silnou
Že nemohu projít.
Opravdu není šance
Začít znovu od začátku?
Miluju tě.

Zkus, baby, zkus
Věřit v mou lásku znovu
Budu tam, budu tam.

Láska, tvoje láska
By prostě neměla být jen tak zahozena
Budu tam, budu tam.

Pokud bychom zase šli
Celou cestu od začátku,
Chtěl bych zkusit změnit
Věci, které zničili náš vztah.

Vaše pýcha postavila barikádu, tak silnou
Že nemohu projít.
Opravdu není šance
Začít znovu od začátku?

Pokud bychom zase šli
Celou cestu od začátku,
Chtěl bych zkusit změnit
Věci, které zničili náš vztah.

Ano, ublížil jsem tvé hrdosti, a vím,
Čím sis prošla
Měla by jsi mi dát ještě šanci
Tohle nemůže být konec.

Stále tě miluji
Stále tě miluji
Potřebuji tvou lásku.
Stále tě miluji
Stále tě miluji, baby...


Zázvorový likér

8. února 2013 v 8:00 | emailpošta |  zelená lékárna
zázvorový květ je velice dekorativní.

Zázvorový likér

0,5 litru vodky (bez metylalkoholu)

125 g medu (asi 6 PL)

125 g čerstvě nastrouhaného zázvoru

1 citrón (oloupaný a nakrájený na plátky)

- necháme louhovat 3 dny, potom slijeme zpět do lahve

- užíváme večer (0,5 panáka)A nachlazení a chřipky nemají šanci !


změny v DNA

7. února 2013 v 14:52 | emailpošta |  Esoterika


Fyzicky sa meníme zo "základných" bytostí s dvojitou špirálou DNA na krištalické bytosti so štruktúrou DNA 1024, pretože krištálové štruktúry môžu existovať jedine vo vyšších dimenzionálnych leveloch. V skutočnosti zlučujeme naše telá s vyššou štruktúrou, ktorá je celkom blízko štruktúre našej preto sme schopní integrovať vedľajšie účinky relatívne dobre. Nemeníme sa iba mi ľudia. Všetky formy života na Zemi sa konvertujú na krištálové bytosti. Ryby, kvety, stromy, psi, mačky...všetko sa mení. Nič neumrie a nebude zničené, pretože sa všetci spoločne presúvame k novému stavu bytia.
Tento nový stav vyžaduje aby sme nezaostali ako fyzicky, tak aj mentálne a emocionálne v konceptoch tretej dimenzie. Rovnako ako smrť, treba to nechať ísť. Je to dôležitá súčasť procesu zmeny, pretože staré pravidlá sa nemôžu preniesť do budúceho života, ktorý bude kompletne nový a odlišný. Tieto pokroky a zmeny spôsobia že ľudia nechajú za sebou vzťahy, domy, závislosti, jednoducho všetko, čo nebude v súlade s novou formou bytia. Na druhej strane je v podstate dobré, že je aj trochu strach a úzkosť, pretože to dokazuje, že tieto zmeny sa dejú aj keď nie všetci sú si ich vedomí. Je niekoľko symptómov, ktoré sa objavuj& uacu te; na našich telách a sú to:
Symptómy zmeny DNA:
Nachladnutie
Horúčky
Bolesti kostí a kĺbov a lieky nezaberajú
Bolesti hlavy ktoré neprechádzajú ani po utlmujúcich liekoch
Neustále kýchanie, ktoré nie je spôsobené nádchou ani alergiou
Závrate
Pískanie v ušiach
Búšenie srdca
Pocit vibrovania celého tela hlavne počas noci
Silné svalové spazmy
Bolesti chrbta- krížov
Brnenie
Strata svalovej sily v rukách
Zmeny v obehovom systéme
Zmeny v imunitnom systéme
Zmeny lymfatického systému
Zmena dýchania
Pocit únavy aj pri minimálnej záťaži
Veľká potreba spánku
Zrýchlený rast vlasov a nechtov
Depresie bez zjavného dôvodu
Tlak, stres
Veľa ľudí zažíva tieto symptómy a s panikou chodia ku doktorom, kde im povedia že nič zvláštne s nimi nie je. A taká je pravda. Všetky tieto symptómy sú iba dočasné a a jednoducho znamenajú že sa dejú veľké psychologické zmeny.

Prim.Mudr.Jiří Chvojka CSc.

7. února 2013 v 10:13 | xx |  Léčba pulzní magnetoterapií
Pokaždé,když mluvím s lidmi o historii pulzní magnetoterapie,nezapomenu vzpomenout nestora
této léčebné metody:
prim.MUDr.Jíří CHvojka,CSc


Kromě toho,že vedl tým lékařů v projektu Cost.244 ,zadanou Evropskou komisí,pro výzkum
magnetoterapie,byl vynikajícím lékařem,diagnostikem,člověkem.Na tomto projektu se s ním
spolu podílelo 80 lékařů různého zaměření a výsledky jejich výzkumu,dali podnět pro vznik
nových magtetických přístrojů-tentokrát,ne vysoko frekvenčních,ale pulzních magnetů.

 • Od roku 1987 bol expertem Ministerstva zdravotníctví v oblasti magnetoterapie
 • Od roku 1989 bol konzultantem Ministerstva zdravotníctví v oblasti magnetoterapie
 • V letech 1986 - 2001 bol primářem na magnetoterapeutickém oddělení v Nemocnici
 • v Městci Králové
 • Prosadil magnetoterapii jako oficiální léčební metodu ,částečně hrazenou pojisťovnou
 • Od roku 1990 dodnes pracuje na vývoji přístrojů UltiCARe, BioTorus, BioPulse .

ručička

5. února 2013 v 10:01 | emailová pošta |  Moudra a mezilidské vztahy

Podařilo se ji zachytit americkému fotoreportérovi během
operace,když se lékaři pokoušeli operovat páteř 23 týdennímu
plodu uvnitř matčiny dělohy.
Fotoreportér ještě netušil, že to bude jedna z nejdůležitějších
fotek jeho života. Vždyť účelem jeho přítomnosti při operaci
byla pouze dokumentace operace páteře uvnitř dělohy.
Když Paul Harris fotografoval operaci, zvěčnil i moment,
kdy děťátko vystrčilo svoji malou ručičku a chytilo ruku operujícího lékaře.
Ta maličká ruka, jejíž obrázek obletěl svět, patří Samuelu Alexanderovi,
který se narodil vloni 28.prosince (v období
operace byl pouhých 5 měsíců v bříšku sve maminky).
Když se nad tím zamyslíme, pochopíme,že život je zázrak...
Dělohu lékaři zašili, aby se děťátko normálně vyvíjelo dál.
Tato fotka je považována za jednu z nejdůležitějších lékařských
fotografií současnosti.
Je pravděpodobné, že Samuel Alexander Arms si jednou podá ruku
s profesorem Dr. Brunnerem, tentokrát už mimo dělohu.Albert štúdio úspechy

4. února 2013 v 8:00 Mgr.Zuzana BenkováPretekári Gym Štúdia Albert sa pravidelne zúčastňujú podujatí federácií World United Amateur Powerlifter - WUAP a Slovenskej amatérskej federácie silového trojboja - AWPC-Slovakia.
Gym Štúdio Albert je organizátorom a spoluorganizátorom súťaží AWPC-Slovakia - Silový trojboj, Tlak na lavičke, Silový päťboj žiakov stredných škôl, Albertov pohár v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu. Osobitnú časť súťaženia tvorí klubová súťaž Za 100 dní do Formy.
Pod klubovým logom silového trojboja a tlaku na lavičke dosahujú reprezentanti Gym štúdia Albert úspechy na domácej i zahraničnej scéne. Na Majstrovstvách Slovenska, Európy a Sveta vybojovali úctyhodný počet zlatých medailí.

Majstri sveta:

1. ALBERT František 2x
2. KAREL Róbert
3. HRICIŠČE Ladislav
4. KRAUS Mário
5. PIAČKA Dušan
SPOLU 6 ZLATÝCH MEDAILÍ
V desiatke najlepších športovcov Trnavského kraja v kategórii dorastencov a juniorov sa v roku 2008 umiestnili Filip Stanko a Ivan Jedlička.

Majstri Európy:

1. ALBERT František 2x
2. SISKA Rudolf
3. HRICIŠČE Ladislav 2x
4. STANKO Filip 3x
5. DROZDA Marián 2x
6. BENKOVÁ Zuzana
7. JEDLIČKA Ivan
8. KRAUS Mário
SPOLU 13 ZLATÝCH MEDAILÍ

Majstri Slovenska

1. ALBERT František 9x
2. HRICIŠČE Ladislav 4x
3. VICENÍKOVÁ Petra 5x
4. KAREL Róbert 2x
5. REŽNÁK Matej
6. SISKA Rudolf
7. KRIVOŠÍK Peter
8. KOŠČ Pavol
9. HRUBJÁK Štefan
10. BOŽIK Martin
11. DROZDA Marián 2x
12. STANKO Filip 6x
13. SOPÚCH Tomáš
14. SOBOTA Matúš
15. BENKOVÁ Zuzana
16. MARKO Marek 2x
17. MAUDRY Jozef 2x
18. BUCHEL František
19. KRAUS Mário 2x
20. JEDLIČKA Ivan
21. JURIŠ Michal 3x
22. KOREC Šefan
23. BUČKO Radovan
24. ČINČURA Imrich
25. DOBIŠ Marcel
26. PIAČKA Dušan 3x
27. VITTEK Kamil
28. ERNST Adam
29. ŠĽACHTA Martin
SPOLU 59 ZLATÝCH MEDAILÍ

Stav úspechov k 12.5.2012


Kúsky ľadu

3. února 2013 v 16:24 | Mgr.Zuzana Benková |  Mgr.Zuzana Benková


Kúsky ľadu

Zamrzla krajina a Anjeli sa z výšky dívali na zem. Chceli dať ľuďom znamenie, aby vedeli, že sú s nimi. Na sneh rozsypali drobné lesklé kúsočky ľadu, na ktoré keď zasvieti slnko sa ligocú ako malé zrkadielka. Sú biele, no pri pohľade zdola alebo zboku vám ukážu všetky farby dúhy. Ak sa stíšite a stúpnete si bližšie k zemi uvidíte malé tancujúce svetielka, ktoré vám pohladia dušu. Možno medzi farebnými zrkadielkami uvidíte tancovať aj malé víly zimy, ktoré svojimi nôžkami pohládzajú zamrznutú zem. Zastavte sa na chvíľu, Započúvajte sa do zvukov prírody. Dívajte sa očami aj srdcom...možno uvidíte viac.....