Elektromagnetizmus

23. ledna 2013 v 8:00 | Vladimír Kubeš,atom.fyzik |  Léčba pulzní magnetoterapií

Závažné působení elmag.polí dle Kubeše

6. července 2012 v 23:26 | Kubeš | Elektrosmog
Elektromagnetické a geostatické pole ihned působí destruktivně na úrovni buněk a struktury živého organismu. Tyto přímé vlivy pozoroval pod mikroskopem u živých tkání profesor Kubeš. Dospěl k závažným zjištěním a v mnohaleté praxi se skutečně ukazuje přímý destruktivní vliv na zdraví, imunitu a vitalitu lidí. Tento vliv vede samozřejmě ve větších dávkách postupně ke smrti. Jedná se také o působení mikrovlnných novodobých polí z mnoha mobilních a datových vysílačů, retranslačních stanic atd.

Rezonance a působení rezonančních polí na lidský organismus, zvířata a přírodu jako celek byl a je dosud málo známý a popsaný jev - možná záměrně. Již před více lety byl dokumentován přímý destruktivní vliv elektro - rezonančního pole na molekulární vazby jednotlivých chemických prvků a jasná souvislost s následnými závažnými onemocněními. Takové objektivní důkazy však nesměly na veřejnost - před zájmy zdravé veřejnosti byly a nadále jsou prosazovány zájmy farmaceutických, telekomunikačních a dalších společností - limity a směrnice se zcela bezohledně zvyšují, následně i množství všech vysílačů, datových pojítek, domů v nebezpečné blízkosti vedení vysokého napětí. Naše imunita a vitalita adekvátně klesají, počet nemocí a negativní psychosomatika narůstá.

Vladimír Kubeš

Český atomový fyzik Vladimír Kubeš byl průkopníkem závažných zjištění a neváhal s nimi oslovovat ve své době (před nemnoha lety) televizi i vládní činitele, televize s ním natočila několik hodin materiálu, ale sestříhaný výsledek a klub Sisyfos prof. Kubeše jen zesměšnil. Díky stálému upozorňování veřejnosti i úřadů čtyřikrát čelil ohrožení života, dokonce byl opakovaně přemlouván, aby za vysoký úplatek zanechal své činnosti. Vladimír Kubeš však neváhal a dokumentoval dále popsané jevy a vytvořil pojmy:

RESENOMIE = Přetvoření klidné geostatické energie v energii resonanční, pomocí vlnového záření, jehož délka je této přeměny schopna.

RESEN = Resonanční Spektrální Energie, kde 1 resen odpovídá resonanční schopnosti 50g čisté mědi při konstantním zesílení.

Na naší zeměkouli se nacházejí Geostatická pole (GP), která vznikají všude tam, kde se tvoří struktury s různou elektrickou vodivostí. Tam, kde je voda z pramenů a nebo i voda, která prosákla z povrchu, nachází se GP, které samo o sobě není lidskému zdraví škodlivé. Nemodulovaná, tj. nerozkmitaná GP jsou často mylně nazývána patogenními zónami. Kdyby jimi byly, lidstvo by vymřelo už před mnoha tisíciletími.

Rozdíly v elektrické vodivosti materiálů Země tvoří GP. Krátké radiomagnetické vlny modulují (rozkmitávají) GP a to s nimi rezonuje. Vzniká tak Rezonanční pole (RP). Země představuje emitor (celkový objem GP je báze) a původní siločáry GP se stanou 60-70 cm širokými kolektory, poškozujícími nejen život, ale i železobetonové mosty a budovy. Frekvence se v polích mísí a vznikají nové (až) smrtelné svazky vlnění, které jsou v kolektorech (klasický polovodič) mnohonásobně zesilovány. Nejméně nebezpečná se jeví amplitudová modulace (AM - střední vlny), následuje frekvenční (FM - velmi krátké vlny), potom impulsní a nejvíce nebezpečná je modulace kódová.

Rezonanční pole jsou nabita podle své velikosti, resp. délky společné hranice a poměru vodivosti své substance. Geostatická pole mohou tvořit jen stometrový ovál, ale mohou být i podložím celých ulic a sídlišť. Na rozdíl od nás, naši předkové sledovali svůj dobytek předtím, než někde postavili svoje obydlí. Zvířata a přírodě neodcizení lidé se vždy vyhýbali místům, kde se pole stýkala.

Rezonanční pole vznikají modulováním, rozkmitáním přírodních GP radiomagnetickými vlnami včetně frekvence 50 Hz z rozvodů elektrického napětí. Vyskytují se jak ve volné přírodě tak v různých budovách. Ve volné přírodě se v nich člověk zpravidla pohybuje, opouští je a proto jejich působení není tak intenzivní jak v našich obydlích, kde se šíří po obvodech elektrické sítě a jejich působení bývá dlouhodobé. Jako příklad je pracoviště, lůžko, místo odkud sledujeme televizi atd.

V souvislosti s vysíláním radiomagnetických vln (mobily, blízkost mobilních a jiných mikrovlnných vysílačů) se GP mění v pole s velkou rezonanční energií. Ta pak prostupuje veškeré struktury, které obsahují molekuly prvků s vysokým atomovým číslem. Taková situace nastane, když do GP vnikají radiomagnetické vlny, které jsou schopny svojí vlnovou délkou rozbouřit, neboli zmodulovat jinak klidné GP. Tak vzniká nebezpečné pole, které nepoškozuje pouze lidstvo, zvířata a rostliny, ale také nejmodernější techniku. Jako takové může být příčinou ztráty orientace velryb, pádů letadel, havárií lodí, výbuchů a požárů různých ovládacích centrál. Při koncentraci elektronů za intenzity 50 resenů dochází často k selhání veškeré navigační a ovládací techniky.

V první fázi se výzkum prof. Kubeše a jeho spolupracovníků týkal lidí na zdraví ohrožených nebo už nemocných. Dlouholetá a podrobná studie dokázala, že 65% všech nemocí je výsledkem dlouhodobého setrvávání oběti v jednom nebo více RP.

Mezi hlavní potíže náleží bolesti hlavy, celková únava, bolesti páteře, hlavně krční, onemocnění kloubů všeho druhu, zhoubné i nezhoubné nádory, mrtvění horních i dolních končetin a mnohdy částí obličeje, omezení soustředění a schopnosti vyjadřování, zrakové potíže, narušení srdečního rytmu až výpadky jednotlivých tepů, dýchací potíže podobající se astmatickým projevům, neplodnost mužů, mozková onemocnění v mnoha variantách následkem vzniku převážně vápníkových novotvarů a trombů.

Různé nemoci převažují podle druhu a složení rezonance. V jedné lokalitě se může vyskytovat zvýšená rakovina kloubů, jinde najdeme astma nebo leukémii atd.

Rezonující pole způsobuje ve všech živých organismech molekulární separaci.

ZDRAVOTNÍ NÁSLEDKY REZONANCE


1. Působením nadměrné rezonance dochází k oslabení až ztrátě imunitního systému, které probíhá v mezibuněčné hmotě. Rezonanční prvky s vyšším atomovým číslem a elektronovou hladinou blokují vstupy buněk pro ochranné látky, včetně očkovacích. Oslabený člověk je vystaven nejen novým super-virům, ale i nemocem již zapomenutým, jako je např. tuberkulosa. Mnohá onemocnění vznikají poškozením Golgyho aparátu v membránových buňkách.

2. Nejčastější jsou onemocnění kloubů a kostí - často mylně označovaných jako revma. Důvodem je, že jakmile se člověk stane aktivním rezonátorem (nachází se v rezonančně modulovaném geostatickém poli), dochází k molekulární separaci látek a stopových prvků. Ty jsou separovány podle své rezonanční schopnosti, atomové váhy a obsazení elektronů v jednotlivých orbitech. Silně rezonující prvky, např. železo nebo zinek vypuzují prvky s menší rezonanční schopností, jako je vápník, sodík, draslík apod., které se ukládají buď přímo na povrchu kloubů, nebo se spolu se solí lymfatickou cestou dostávají do výpotků. Proto v rezonančních polích dochází k mimořádnému pocení, hlavně dolních končetin. Další část uvedených látek se dostane do krevního oběhu a ukládá se v artériích, kde mohou způsobit aortální stenózu až mitrální insuficienci vedoucí k infarktu.

3. Při 80 resenech může dojít k trombóze i u mladší generace. Při 100 resenech jsou častá onemocnění páteře. Určitá směs rezonance moduluje hrudník a následně se rozpadají obratle. Ke strnutí nebo dokonce do dočasnému ochrnutí stačí 6 hodin intenzivního působení.

4. Dočasná arytmie srdce, (lékařská záhada), je následkem setrvávání hlavy v rezonančním poli o 50 resenech. Dojde-li k rezonanci mozku, podle profesora Ingo Wolfa, z univerzity v Minstru, dochází k mozkové bouři podobné epileptickému záchvatu, což doložil rentgenovými snímky. Bolesti hlavy popsané postiženými jako brnění, doprovází neschopnost se soustředit. Profesor dokázal, že 3-minutový hovor pomocí bezdrátového telefonu zanechává na mozkové struktuře po tři dny viditelné změny. Padesát procent výkonu jde do hlavy. Je to náhoda? - frekvence těchto zařízení je shodná s frekvencí mozku a dochází k interakci! Dvanáctiletý chlapec spící s hlavou v kolektoru o 60 resenech onemocněl za 2 roky epilepsií. Za další dva roky následoval mozkový nádor. Velmi zajímavá jsou měření tzv. virového onemocnění šílených krav. Trvale ustájené krávy se snaží dostat se z rezonujících železných ohrad tzv. pána tvorstva a chovají se podobně jako šílené krávy.

5. Modulované železo ztrácí valenci a stává se inertním, takže nepřispívá k tvorbě červených krvinek. Při rezonanci dochází k obsazení orbitů elektrony ve čtvrté a páté periodě. Hypochronická anémie vede k poškození jejich vývojové formy a k bujení nezralého předstupně bílých krvinek. Ty se neřízeně a nadměrně množí a tvoří jen nefunkční elementy. To samé platí pro diabetes, kde se netečným prvkem stává zinek (nezbytný pro tvorbu insulinu). Uvedená možnost ztráty valence platí také pro další prvky, jako jsou kobalt, měď, galium, brom a další. Z toho vyplývá, že dochází k poruchám minerálního metabolismu, takže je ohrožena funkce celého organismu, včetně složitých pochodů řízení a regulace.

6. Adreno-leuko-distrofie (ALD), astma, bronchitida, Hotchinsova nemoc a rakovina plic se vyskytuje mimořádně často v oblastech se silným RP. V místech, která jsou rezonována všemi druhy modulace, převyšuje rakovina kloubů průměr. Sedimentace krve stoupá až na dvojnásobek. Druhy onemocnění se v různých regionech často řídí podle druhu modulace v rezonančních polích. Ve všech případech dochází k blokádě imunitního systému a látkové výměny.

7. Leukémie - měření spektrálním resenometrem indikují, že vzniká tříštěním buněk mikrovlnami.

8. Nejčastější dětská onemocnění: leukémie, epilepsie, alergie, exemy, zástavy dechu či srdce, zrakové poruchy, zhoubné nádory, pomočování, špatný spánek, pocity strachu, psychické potíže mají souvislost s životním prostředím s výskytem rezonančních polí.

9. Těhotné ženy - bylo prokázáno, že při silné rezonanci dochází k lámání chromozómů, následkem bývá mongolismus, nebo jiné genetické poruchy.

Největší tragedií je, že i když člověk dbá na zdravou životosprávu, dává organismu vše potřebné, je to k ničemu. Syntéza buněčného metabolismu a všechny procesy látkové výměny jsou v rezonančním poli utlumeny. Dochází k pocení, k poklesu duševní i tělesné výkonnosti a u dětí navíc zpoždění celkového vývoje.

Rezonance se šíří všemi vodivými materiály jako jsou rozvody ústředního topení, vody a pod. Lze však zamezit jejímu šíření po síťových rozvodech odpojováním těchto vedení, která nemusí být trvale zapnuta: pračka, myčka na nádobí, el. trouba, bojler atd. K tomuto účelu existují automatické odpojovače, které zbytečné šíření resonance, hlavně v noci, spolehlivě hlídají.

Rozhlasové přijímače, televizory, počítače by neměly být nikdy v místech, kde spíme. Vzdálenost od televizní nebo počítačové obrazovky je kritická. Také blízkost noční lampičky a radiobudíku zvláště - vyvarujte se všech elektrických přístrojů, spotřebičů i přívodních kabelů nejlépe alespoň metr od okraje postelí!

Hlavní a naprosto spolehlivou ochranou zůstává indikátor resonance, který opticky i akusticky upozorňuje na místa a polohy, kde je naše tělo nejvíce ohroženo a můžeme se místu vyhnout.

Uvedené informace jsou výsledkem šestiletého intenzivního výzkumu v oblasti geofyziky, biologie, elektroniky a medicíny a jsou pečlivě dokumentovány.

- Vladimír Kubeš -

(Pokud chcete mít jistotu o přítomných Resenech v místě kde spíte, zapátrejte na internetu na téma Biorezonance, Kubeš)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama