Kdo je Jan Váša?

7. října 2012 v 12:00 | xx |  Jan Váša - fotograf

Jan Váša


narozený 15. září 1941 v Praze,
absolvent dálkového studia Vysoké školy ekonomické v oboru ekonomika průmyslu, kterou ukončil v r.1971.
Ve stejném roce se oženil, má dvě dcery a čtyři vnoučata. Od r.2005 je v důchodu, nadále pracuje v oboru ekonomiky.
Jeho zájmem je příroda, hudba, vytvarné umění, fotografie a vlaky. První veřejnou prezentací jeho fotografií byla v r.2006 účast na soutěži Pražské botanické zahrady o fotografii "nejbizarnějšího sukulentu". Získal 2.místo. Celoživotní zájem o vlaky byl prezentován na fotografické výstavě v prosinci 2007 v Letohradě.
Soubor fotografií "Ustláno na růžích" vystavený v Benešově v rámci hudebního festivalu Podblanický hudební podzim v r.2009 vyjadřoval jeho pocity radosti, krásy a harmonie květin, které stále objevuje.
Ve svých fotografiích uplatňuje historičkou umění Annou Fárovou vyslovený názor, "Není-li ve fotografii tajemství, nemá-li její realita druhý plán, nastává prázdno. Nejde o popis předmětů, nejde ani o popis hlavy, tváře napsané do jména předmětu. Jde o to, co se evokuje". Fotografií se zabývá od mládí. Začínal s analogovou fotografií - fotoaparátem "boxtengor" a již jako zaměstnaný užíval aparáty Flexaret Va, později Exactu Varex a Zorkij 2. Ve fotokomoře podniku, kde byl zaměstnán byl samoukem. Ačkoliv fotoaparát sloužil při nejrůznějších příležitostech, zejména při dokumentaci života rodiny - dětí, stavebních úprav bydlení, zážitků z dovolených, již tehdy měl sklony dělat něco "víc". Četl předválečné fotografické časopisy, navštěvoval nejrůznější foto-výstavy stejně tak, jako nevynechal jakoukoliv významnější výstavu obrazů a soch. Obdobně jeho život provází hudba. V dětství zpíval v dětském souboru pražského Hlaholu pod vedením prof.Venhody a hudba jej stále provází. Přispívalo k tomu i dlouholeté členství v gramofonovém klubu. Životní okolnosti - večerní studium na střední ekonomické škole při zaměstnání, dálkové studium na vysoké škole vedly k tomu, že své fotopráce dával zpracovávat laboratořím a výsledky vedly ke zklamání, zejména pokud šlo o vlastní papírovou formu. Hodně fotografoval na diapozitivy. Bohužel v devadesátých letech byl jeho byt totálně vykraden a přišel m.j. o veškerou fototechniku. Tehdy užíval alespoň fotoaparát Canon AE-1
V r.2005 odchází do důchodu a v létě t.r. se setkává poprvé s digitální technikou . První absolvovaný fotokurs nebyl zaměřen na techniku, ale na cítění obrazu. Kurs se jmenoval "Fotomeditace" a byl veden MUDr.RNDr. Petrem Nohelem. Prostředí nádherných Jeseníků, skupina stejně zaměřených, nadšených lidí, fotografovala krásu a poezii horských vod, lesů, pořizovány snímky abstraktních struktur, atypická vidění světla a stínu. Byly objevovány prostým okem často nevnímané, opomíjené a netušené krásy kapek rosy, žilnatiny listů, tvarů hub, brouků, křídel motýlů, krása mraků, krajiny. Byla obnovena touha nalézat a sobě a svým bližním dát vědět o kráse, touha podělit se s ostatními o vteřiny potkávání krásy, která nás stále obklopuje, ale která, k naší škodě není často vnímána. Fotografie je pro Vášu darem a radostí, radostí okamžiku a blažeností z tvorby. Konečně i díky znalosti computerové techniky může své obrazy dotvářet a zpracovávat tak, aby odpovídaly jeho cítění a vnímání bez závislosti na laboratořích. Nepovažuje digitálně získané fotografie, uchovávané v elektronické podobě za konečný výsledek, ale za konečný výsledek považuje vždy "papírovou" formu, vytištěnou fotografii. Je si vědom, že už i použitím různého druhu papíru, různé kvality, je získáván jiný emocionální náboj. Nebojí se fotografovat všude, počínaje kuchyňskou linkou, miluje protisvětlo. Sklo a slunce jsou pro něj úžasnými podněty k tvorbě.
Ano, světlo je základem tvorby. Je amatérem, milovníkem fotografie. Již se neúčastní žádných soutěží. Poznal, že každý fotograf je jedinečnou bytostí s vlastními neopakovatelnými rysy osobnosti, kdy je možné z tvorby jiných se radovat, s tím rezonovat, sdílet se a učit. Vždyť již na střední ekonomické škole při výuce statistiky poznal, že nelze srovnávat hrušku s jablkem, že soutěžní komise se nechávají ovládat svými city, politickým a jiným přesvědčením a proto hodnocení porot je stejně jako z faktů složeno z názorů, v mnoha případech za uplatnění osobních ambicí a jiných úmyslů.
Fotograf je pro něj osobou, která má " o pár čoček navíc" a často nerozhoduje ani kvalita fotoaparátu. Nakolik je grafolog schopen z písma postihovat rysy osobnosti, tak také fotografie je na tom stejně. Kdosi prohlásil, že kdyby dnes žil Leonardo da Vici, tak by byl fotografem. Lze to vzít jako parafrázi toho, co napsal David Hockney v r.2001 v knize, jejíž překlad vyšel u nás v r.2003 pod názvem "Tajemství starých mistrů". Z úvodu: " od počátku patnáctého století používalo mnoho západních umělců k vytváření živých projekcí optiku" - měl na mysli zrcadla a čočky (příp.spojení obou). "Někteří z nich využívali promítané obrazy přímo při vytváření kreseb a maleb a tento nový způsob vidění a zobrazování světa se zanedlouho rozšířil"…
Často se Vášovi stává, že fotografie, které udělá "už někdy viděl". Kde? Fotografie je shodná s paměťovým záznamem obrazu např. jeho oblíbeného mistra Jana Zrzavého, nebo Františka Tichého apod. Zvláštní kapitolou je vztah k fotografovi Josefu Sudkovi. Jaroslav Anděl přepsal knižně záznamy co Sudek řekl o sobě. Z knížečky "Josef Sudek o sobě" : "A víte, ono se člověk vlastně naučí hodně koukáním na všecko co je okolo. Ovšem musí si udělat podvědomě nějaký charakterní názor na věc…" Při návštěvě Severočeské Galerie v Litoměřicích - shlédnutí výstavy fotografií paní Emily Medkové se setkal s mottem výstavy, které napsala historička umění Anna Fárová : " Není-li ve fotografii tajemství, nemá-li realita druhý plán, nastává prázdno. Jde o to, co se evokuje". Podobně píše Dr.Václav Cílek knihu s titulem "Krajiny vnitřní a vnější" .Fotograf plně souzní s těmito výroky - slovy. Při fotografování krajiny myslí na výrok Josefa Váchala "Krajina jeví se nám takovou, jakými jsme sami; shledáváme v ní to, co jsme si do ní přinesli odjinud".
Z uvedeného vyplývá, že fotograf vnímá výtvarné umění, ať již rukou malované obrazy, tak fotografie za záležitost stejné, jednotné podstaty. Akademický malíř PaedDr.Luboš Bucek ve své malířské monografii "Malovat co oči nevidí" úvodem vyjadřuje své přání : "Rodit obrazy bez utrpení, tvořit bez zápasu, nalézat aniž hledáš, věřit jen tomu, co cítíš, vše tryskat přímo ze srdce, to bych si přál". A Váša jako fotograf konstatuje, že to, co si Bucek přál se u něj naplňuje.
Fotograf hluboce souzní s příspěvky malířů J.Jíry a Vl.Komárka, které napsali a uvedli ve zmíněné monografii. Fotograf si pouze za slovo obraz dosazuje fotografický obraz a za slovo malíř fotograf

J.Jíra: " Vždy hledáš svého "genia loci". Kde najdeš v určitým momentě ten průduch do vesmíru, kdy jseš na setinu vteřiny propojen s nekonečněm a uzříš. V ten moment jsi vidoucí, víš přesně, co máš říct, co máš sdělit. Protože když jseš malířem, nestačí ti to jen pro tebe; břemeno štěstí, neštěstí, vizí a prožitků nechceš - ani nemůžeš - nést sám. Toužíš o tom dát svědectví. A najednou vidíš před sebou hotovej obraz! ……"
A Vl.Komárek: "Nedomalovaný obraz je jako nedokončená báseň, nebo román s otevřeným koncem". Člověk si takové dílo dotváří ve svojí hlavě. Je to malba pro lidi s fantazií. Umění má své meze, a ty si musí autor stanovit sám. Je to věc vkusu, názoru a pokory. Dobrý výtvarník, ať si zvolí jakoukoliv techniku pro malování a grafičení, bude vždy kvalitnější než sebedokonalejší technika v rukou špatného autora. Myslím si, že kumšt, ta jeho síla, je v maximální jednoduchosti. Velcí mistři vždy nějak vycházeli z ní. Namalovat se dá všechno a všelijak. Jde o to, aby ten způsob vycházel z vás a byl v souladu s vlastním estetickým názorem. Pak nebudete napodobovat a budete sví. V současnosti je estetika bez břehů a kritika bez kritérií. Může se všechno a každý z nás si musí vybrat. Rozumět umění není důležité. Důležitější je mít z umění potěšení. A na to nejsou školy".
Malíři Luboši Buckovi stačí odvedení dokonalé, dobře odvedené práce, ve které je obsažena nějaká trvale neměnná hodnota. Je pro něj důležitější, aby dílo nadále někoho zajímalo a bylo to pořád dobré. Má rád obrazy, které žijí, ne které se někam zařazují.
Malíř konstatuje: "Já dostanu okem ránu do hlavy a vidím, že to tam je, i když mám zacpané uši, prostě to vidím, nebo nevidím".
Fotograf má podobné prožitky při vytváření fotografií. Cosi jej přinutí ke zmáčknutí spouště. A doma, díky dnešní technické vyspělosti teprve zjišťuje, "co to bylo, co rezonovalo a vedlo k expozici"? Má pocit, že dochází k výbrusu surového diamantu. V té surovině na obrazovce teprve vidí, že to tam je a stává se, že to objeví při probírání fotoarchivu až po dlouhé době. Proces vzniku obrazu štětcem je procesem často dlouhodobým, kdežto fotografie je "tady a teď" a nic víc. Vracet se nelze. Buďto to je, nebo není. Zná však výjimky, kdy v technicky "zkažené" fotografii teprve vidí vlastní obraz. Fotograf takový případ jednou poslal jako objev své dceři - malířce po e-mailu. Odpověděla: "Je to krásný, přesně to vyjadřuje tvé cítění. Výtvarné náhody z koše mám ráda."
Fotograf vytváří fotografie jako soubory s radostí a vědomím, že nemusí nic posuzovat, od ničeho se oddělovat, a může prožívat stav blaženosti ze života na této krásné planetě Zemi ve vědomí své svobody.
V současné době si Váša uvědomuje, že je třeba fyzickému životu navrátit vědomí duchovní úrovně , tj. že každé smyslové zobrazení jakéhokoliv předmětu v jeho definitivním stavu, ozářeném světlem budoucího světa je cílem umění.
Kontakt - adresa: ing. Jan Váša, Praha 4, Sinkulova 43, 147 00,
e-mail: j.vasa@volny .cz, tel. 603 211 686
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 purple bridesmaid dresses | E-mail | Web | 3. listopadu 2012 v 4:45 | Reagovat

Wow! I cant believe I have found your blog. Very useful information.
http://www.weredress.com/

2 fake watches on sale | E-mail | Web | 26. března 2013 v 6:06 | Reagovat

Q. Why did the cookie go to the hospital?
http://www.latewatches.com/omega-seamaster.html

3 KasiaQ | E-mail | 27. ledna 2020 v 15:43 | Reagovat

Neco pro chlapce, potkejte divky z oblasti - http://girlssnapshots.com

4 rambo | E-mail | 18. března 2020 v 12:15 | Reagovat

http://girlssnapshots.com - horke divky z vaseho okoli

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama