Srpen 2012

Každý sám za sebe

31. srpna 2012 v 8:00 | Iva Batová,www.duhovenebe.blog.cz |  Moudra a mezilidské vztahy

KAŽDÝ JE TU SÁM ZA SEBE


Ano sami jsme sem přišli a sami jednou odcházet budeme. Na naší cestě domů nás však nebude doprovázet nic z hmotného světa,
neponeseme si sebou tituly, domy, ani sebou nevezmeme své milované. Na naší cestě domů, nás bude provázet jen množsví lásky a dobra, které jsem žili, nabízeli a prožívali, nic víc a nic míň.

Už se starém Egyptě se čistota duše vážila na vahách bílým peříčkem.
(Bohyně Maat je bohyní poctivosti, celistvosti, příslibů, pravdy a spra­vedlnosti. Jejím symbolem je pírko, které používá na váze spra­vedlnosti k vážení tíhy viny nebo lži v srdci duše právě zesnu­lého.)
A v čem tkví tato čistota? Každý z nás je zodpovědný za čistotu svých myšlenek, slov i skutků, každý je zodpovědný sám za sebe jak žije a co prožívá, každý má svou cestu.
I v tom tkví čistota našich úmyslů - a to nechat každého jít svou vlastní cestou, ke svým cílům.
Nikoho neovlivňovat, neměnit, nehodnotit, to co žije je jeho volba jeho cesta, my jen můžeme být láskyplnou bytostí, která dává svobodu sobě, ale také druhým, neboť vše co jsme kdysi zaseli - sklízíme a co tedˇ zaséváme jednou sami sklidíme.
Pokud tedy mícháme sebe do záležitostí jiných, ovlivňujeme a hodnotíme jejich cesty a život salmi sebe zaplétáme a pokud hodnotíme ,kritizujeme sami tohle jednou na sobe poznáme neboť každou vyslanou myšlenku, slovo i skutek sklidíme.
Často slyšíme slovo světlo, láska, ale žijeme podle toho? Ne ostatní, ale my sami!

Žijeme opravdovou bezpodmínečnou lásku? Ta nehodnotí, nekritizuje, neradí, ta miluje bezpodmínečně a dává druhým svobodu a cesta světla? To je cesta čistoty, pravdy, svobody.
Ale hlavně úcty, vděčnosti a pokory.

Je jednoduché vše číst, slyšet na seminářích, ale nejtěžší je to proměnit v plnohodnotné žití a opravdově to prožívat. Mnohdy pro nás je jednodušší chyby vidět na jiných, jak se rozhodli co udělali, proč žijí tak a ne onak, viníme druhé, druhé chceme měnit, ale sami u sebe chyby nevidíme.

Razítkem pravého žití opravdové lásky a čistoty úmyslů v životě, je obyčejný radostný život, vděčnost, za vše co máme, prožíváni přítomného okamžiku.
Přijímání všeho co se nám děje a všech lidí bezpodmínečně takových jací jsou, nikdo není lepší ani horší, vše je jak má být.

Vše je dokonalé v čistotě, jednotě a souznění, pokud opustíme mylné myšlenky, slova hodnocení a špatné skutky, které nepřispívají k našemu vývoji.
Nemůžeme ani my žít podle jiných, žijeme sami za sebe, je to náš život, ne život, který nám plánují rodiče, naši známí, kamarádi, spolupracovníci, jejich život je jejich osobní cesta a ten náš je naše, každý jdem ke svému poznání, ke svým prožitkům, každý jdeme svou cestou, svým tempem a máme na to právo svobodné vůle!Ale i ustát si sám sebe na své cestě je někdy těžkým úkolem, pro nás samé. Nenechat se ze svého středu vychýlit.

Dopřejme ji tedy sobě i ostatním, žijme láskyplně, radostně, a pokorně, budˇme upřimní.
A udržujme KRB SVÝCH MYŠLENEK ČISTÝM NEBOŤ VŠE CO ZASEJEME JEDNOU MY, NAŠE DĚTI A CELÁ PLANETA ZEMĚ SKLIDÍME!
Každý z nás přišel na Zemi splnit určitou "úlohu". Nemusíme si toho být vědomi, ale je to semínko zasazené hluboko v našich srdcích, které rozkvete až ve správný čas. Často náš úkol není jen jedna určitá věc, ale tisíce různých zážitků rozprostřených napříč našimi životy. Mohou to také být mnohostranné úkoly, které se týkají různých oblastí našich životů. Možná je váš úkol být malířem, učitelem, ale vždy jste milovali psaní básní a snili o tom, že se oženíte, vdáte a budete mít jednou děti. Tohle všechno mohou být důvody, proč jste tady na Zemi. Žádný není důležitější než ty ostatní, všechny dohromady jsou nitkami, které tvoří pečlivě upletenou, barevnou mozaiku vašeho života. Vše jste si sami naplánovali a svými předchozími skutky připravili, teď nezbývá jen to přijmout vše a se vším. Je to vaše!

Nejdůležitější věc, kterou můžete dělat, je prostě žít, stýkat se s lidmi se kterými si máte co říct, a nebát se tolik o to, co "máte" dělat tady na Planetě. Uvědomte si, že už to vlastně víte, i když si toho nejste vědomi. Mějte víru v to, že budete vedeni správným směrem po celou dobu. Mezitím jednoduše naslouchejte svému srdci.Tam máte vloženou tu Pravou moudrost! Dělejte věci, které Vás těší, radujte se, žijte, prožívejte! Je to Dar!Jděte tam kam Vás to táhne, čtěte knihy o věcech, které vás zajímají. Pokud cítíte touhu vydat se nějakou cestou, pak se jí určitě vydejte. Vše má svůj vyšší význam. Máte svobodnou vůli dělat cokoliv chcete se svým životem a můžete si být jisti, že to, co cítíte dělat a co Vás naplňuje radostí, děláte správně!

S láskou v lásce a Pravdě Iva Batová 2012


Začínej den díkůvzdáním.
Uvědom si, že jsi mocně požehnán a že Mé požehnání se stále k tobě snáší.
Nezáleží na tom jak nevděčný jsi byl včera, záleží na tom jaký je tvůj postoj dnes.
Zanech minulost za sebou.
Nemarni čas přemýšlením o svých minulých chybách, prostě se
z nich pouč a potom pokračuj dál a raduj se ze života a za vše neustále děkuj.
Jsi-li vděčný a vážíš-li si všech dobrých věcí v životě, láska proudí volně do tebe i skrze tebe.
Jestliže nebudeš děkovat a nebudeš si vážit Mých dobrých
a dokonalých darů, budeš slábnout a usychat.
Začneš se starat pouze o sebe a přestaneš se zajímat o své bližní.
Nejrychlejší cesta ke změně takového špatného přístupu je
začít myslet na druhé, žít pro celek a dávat celku.
Najdeš sebe sama a tvá sobeckost ustoupí do pozadí a rozplyne se.
Proč tak neučinit hned?

Nezapomeň, že přede Mnou nemůžeš nic ukrýt a proto buď k sobě zcela upřímný a čestný.
Vážíš si své práce pro Mne více než čehokoli jiného nebo máš ve zvyku odsouvat ji do pozadí a konat Moji vůli jen tehdy když se ti to libí a hodí?
Je-li tomu tak pak nedáváš nejdůležitější věci na první místo.
Jedině tehdy odevzdáš-li Mi vše mohu v tobě svobodně působit a tvým prostřednictvím projevovat divy a slávu.
Odevzdej se Mi z celého srdce a bez bázně.
Cokoli dáváš dávej to také z celého srdce s opravdovou láskou i radostí a nelituj ničeho.
Věz, že využiji tvého daru tak jak má být využit pro Mou čest a slávu a ve prospěch všech.

Pravda musí žít, projevovat se a být v tobě.
Pak tě osvobodí a ty poznáš pravý význam
svobody srdce, mysli i ducha.
Vše co mám je tvé jestliže se učíš dávat na první místo nejdůležitější věci,
ale musíš si udělat čas a hledat své srdce a poznat co kladeš v životě na první místo.

Eileen Caddy

Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky
Děkujeme


Léčivé energie

30. srpna 2012 v 8:00 | Nikolaj Levašov |  O zdraví a nemoci
Léčivé energie Nikolaje Levašova

Nikolaj Levašov, vědec a fyzikální teoretik, vytvořil zcela novou teorii vesmíru, která poskytuje odpovědi na řadu otázek, které moderní věda považuje neřešitelné.
Na základě postulátu anizotropie (nehomogenity) vesmíru vysvětluje nezbytné podmínky pro objevení-se živé hmoty, přírodní zákony, které vedou k nevyhnutelnému vzniku života a později rozumu, a vědomí, které se objeví také nevyhnutelně, pokud jsou splněny určité podmínky. Levašovovy pohledy nemají nic společného s vulgarmaterialismem (něm.), mechanickým materialismem. Silně věří, že hlavní otázka filozofie je absurdní a že duch a hmota je v podstatě jedno. Odhaduje lidské schopnosti jako neomezené a nemá pochyb o tom, že myšlenka může ovlivnit fyzickou hmotu: ve skutečnosti, může dělat věci, které si ani nejodvážnější spisovatel science-fiction nedokáže představit.
Levašov se nazývá ateistou. Zastává přesvědčení, že lidstvo není výtvor Boha, a dále, že není unikátní produkt evoluce, neboť jsme obklopeni množstvím dalších inteligentních civilizací. Hlavní úkol člověk je překonat úroveň "ineligentního živočicha" na které se nyní velká většina lidí nachází, a, postupujíc na další evoluční stupně, postupně dosáhnout úrovně Tvůrce.


Ozdravné působení

Nikolaj Levašov nabízí na svých stránkách ozdravné působení na dálku prostřednictvím video nahrávek. Každý kdo si přeje může toto bezplatně vyzkoušet. Níže je překlad textu, kterým jsou tyto nahrávky na jeho stránkách uvedeny.

Více zde: leva-net.webnode.cz/zdravotni-pusobeniBlahoslaveni...

29. srpna 2012 v 8:00 | Gyökössy Endre |  Esoterika


Gyökössy Endre

podľa Matúše 5, 1-12
Blahoslavení tí, ktorí...

...vedia, prečo žijú,

lebo vtedy vedia aj to, ako majú žiť.


...sú v súlade sami so sebou,

lebo nemusia ustavične robiť to, čo robia všetci.


...žasnú aj vtedy a tam, kde iní zostanú ľahostajní,

lebo budú mať radostný život.


...vedia, že aj iní môžu mať pravdu,

lebo budú šíriť okolo seba pokoj.


...sa vedia smiať sami zo seba,

lebo ich zábava nebude mať konca.


...vedia rozlíšiť vrchy od krtincov,

lebo budú ušetrení od mnohých zmätkov.


...zbadajú v orechu kolísku, stôl i truhlu

a vo všetkých troch spolu orech,

lebo nielenže sa pozerajú, ale aj vidia.


...vedia aj byť, nielen niečo robiť.

Budú počuť ticho a spoznajú tajomstvá.

Pokľaknú, ale už neupadnú.


...bez hľadania výhovoriek vedia odpočívať a spať,

lebo zobúdzajú sa s úsmevom

a s radosťou nastúpia na svoju cestu.


...sa vedia odmlčať a vypočuť iných,

lebo dostanú do daru mnohých priateľov a nebudú osamelí.


...venujú pozornosť volaniu iných bez toho, aby si namýšľali,

že sú nenahraditeľní,

lebo oni sú rozsievačmi radosti.


...sa vedia postaviť vážne k malým veciam

a s pokojom k veľkým udalostiam,

lebo dosiahnu v živote veľa.


...si vážia úsmev a zabudnú na výsmech,

lebo ich cesta bude plná slnečných lúčov.


...zhovievavo posudzujú poklesky iných,

hoci by ich ľudia považovali za naivných,

lebo to je cena lásky.


...uvažujú prv než začnú konať,

a pomodlia sa ešte pred tým uvažovaním,

lebo ich stihne menej sklamaní.


...vedia zamĺknuť, keby im niekto skočil do reči,

alebo im ukrivdil, reagujú mierne,

lebo kráčajú v Ježišových stopách.


...z toho všetkého vedia niečo aj uskutočniť,

lebo ich život bude ľudskejší.moudro

28. srpna 2012 v 8:00 | Dalajláma |  Moudra a mezilidské vztahy

Usmiř se s minulostí.
Tak ti nebude kazit přítomnost.

Křišťálové děti

27. srpna 2012 v 8:00 | youtube.com video |  Esoterika

MARS

26. srpna 2012 v 8:40 | Michel |  Vesmír a mandaly

Mars se vydal kupředu + osobní zkušenost Michelle

Včera v 0:49 | Poselství

Michelle Manders
Drazí přátelé,
Mars se zastavil a nyní se začíná znovu pohybovat dopředu přes znamení Panny.
Poprvé od konce ledna začíná docházet k pohybu energie, ale protože v následujících několika dnech budeme stále v "zastíněném" období retrográdního ukončení, můžete se cítit jako byste chtěli nahodit stroj, který nebyl dlouho v provozu, anebo se budete cítit podrážděni, takže nezoufejte pokud máte pocit, že zrovna nepřekypujete energií. Také se vzpamatováváme z hektických Velikonoc, kdy se toho v nás hodně dělo a potřebujeme pár dnů k tomu, abychom se naladili na nové energie které nyní přijímáme.
V důsledku toho, že se nyní Mars pohybuje dopředu, se mohou energie opět projevit v praktických rovinách a zaměřit se na detaily. Konstruktivní a logická analýza umožňuje zdokonalit a rozpoznat to, co teď může být očištěno metodickým, řádným a účinným způsobem. Je to perfektní doba, abyste získali jasnější pohled na to, co bude podpořeno v běžném životě, aby se vaše tělo a vaše zdraví ocitly znovu v rovnováze, obzvláště pokud jste v období retrográdního pohybu otázku tělesné pohody zanedbali, anebo pokud jste jednoduše nebyli schopni dodržovat zdravou životosprávu, upevnit si zdraví a zachovat praktičnost v činnostech běžného života. Také můžete zjistit, že když do svého jídelníčku zahrnete více přirozené stravy a budete používat bylinné přípravky na vypořádání se s menšími zdravotními problémy, bude to perfektní řešení a zvedne to hladinu vaší energie a posílí přirozenou imunitu vašeho těla, zvláště když je vaše tělo od přírody velmi citlivé. Bude to blahodárné i pro vaše domácí mazlíčky pokud mají citlivá těla, anebo měli problémy se zdravím, stravováním a celkovým pocitem pohody.
Na emocionální a mentální úrovni byl vrcholem očistného procesu velikonoční víkend, což přivedlo vaši pozornost k aspektům vnitřní kritiky, soustředění se na nedokonalost, srovnávání se s ostatními, nutkavé negativní myšlenky, k postojům a chování které vedou k podceňování sebe sama a k potkávání povýšeneckých, odměřených a odtažitých lidí a v některých případech jste se tak chovali i vy sami. Musíme si uvědomit, že když potkáme tuto část nás samotných, anebo když ji zažíváme u druhých, jedná se o součást obranného mechanizmu uzpůsobeného tak, abychom se na světe cítili bezpečně a také abychom si kompenzovali naše vnitřní víry a tak se utvrdili ve víře v naší nedokonalost. Proto vnitřní zmatek, který se manifestuje přes zmatek vnější, může být uveden do pořádku a do vnitřního řádu cestou logické analýzy našich činů, a pak se manifestovat jako vnější řád. Takže, dnešní téma je podniknout kroky k tomu, aby byl ustanoven řád tam, kde je chaos. Bude to velmi blahodárné pro přípravu na nadcházející retrográdní pohyb Venuše v Blížencích, což začne 15. května. Můj příští zpravodaj bude o tom pojednávat více.
Toto jistě završí moji zkušenost s velikonoční "smrtí" a znovuzrozením a z rozhovorů které jsem měla tento týden s mnoha lidmi vím, že mnozí mají podobnou zkušenost. Na Velký Pátek jsem měla příhodu, která se přelila do většího "kolapsu" a následně průlomu, který se aktivoval v sobotu.
Během mého "kolapsu" jsem se dostala do doby, když jsem byla miminko a vynořila se mi vzpomínka na to, jak mne moje biologická matka opustila když mi bylo 9 měsíců. Nikdo u mne nebyl, když mne opustila a i když mne sousedé slyšeli v bytě plakat, nevěděli, kde je můj otec a tak jsem byla po pár hodinách "zachráněna". To zanechalo v mé duši obrovskou ránu a otřáslo to mou schopností věřit, že je tu někdo pro mne a věřit, že jsem v bezpečí. Okolnosti neumožnili mému biologickému otci, aby se o mne staral a tak mne adoptovala jeho sestra a její manžel. Pak mne to přeneslo k první vědomé vzpomínce, kdy jsem znovu uviděla moji biologickou matku - to bylo v momentě když jsem se propojila s okamžikem mého "průlomu". Přišla do domu mých rodičů - ne sama, ale s dvěma malými dětmi, jejími novými dětmi. Vzpomněla jsem si, jak jsem byla v tu chvíli zničená. Myšlenky, které se hnaly mou hlavou byly: "Co je na nich tak dokonalého a na mne tak nedokonalého, že mne zapudila, ale tyto děti si nechala? Jistě jsem zlá a nehodna lásky!" Tato dvě velká vzpomínková prolnutí mi ukázala, jak byl celý můj dosavadní život ovlivněn a podvědomě utvářen vírami, které se ve mne v tu chvíli vytvořily.
Uprostřed mého fyzicky bolestného vzlykání, kdy jsem byla obklopena ubrousky a toaletním papírem, odvinul se přede mnou zbytek obrázku. Uviděla jsem, že až tam jak daleko sahají mé vzpomínky, jsem měla pocit, že jsem pro lidi zátěží, a proto se odpojuji od mých strachů a bolestí a cokoliv dělám, dělám sama - své břímě s nikým nesdílím (toto momentálně zdůrazňuje Saturn jdoucí retrográdně ve Vahách). A mám pocit, že to všechno musím zvládnout sama, obětovat se a setkávat se s chaosem nelogického, nepraktického a bezohledného chování a rozhodování lidí, kteří mne opustí, anebo mne zanechají "na holičkách" protože "já jsem ta zodpovědná" a jako vrchol všeho, nejenom že skončím tak, že nesu jejich břímě já, ale skončím tak, že se pokouším pomoci jim udržovat se v jejich omylech a tím se víc a víc obětuji, obětuji můj čas, můj vnitřní klid, a ztrácím kontakt s tím, co je pro mne důležité! To mi umožnilo dostat se do kontaktu s mým vnitřním vztekem a roztrpčením, které jsem cítila vůči životu a lidem, když jsem se prolnula do věku mých 10 let. Moje adoptivní matka vážně onemocněla. Vzpomínám si, že jsem ji našla v kaluži krve ve vaně a nevěděla jsem, co dělat. Zrovna jsme se přestěhovali do nového místa, a v blízkosti nebyly žádné domy protože se tam jen stavěly nové a tak jsem musela běžet asi 2 kilometry do domu přítele pro pomoc. Nikdy nezapomenu na paniku, kterou jsem cítila kdy jsem nevěděla, zda je živá či mrtvá. Fyzicky přežila, ale emočně a mentálně byla vyšinutá. Uvědomila jsem si, že odtamtud pramení velká část mého hněvu - musela jsem obětovat dětství, abych se starala o ni a mého mladšího adoptovaného bratra, kterému bylo v té době pět let. Uviděla jsem tento vzorec chování a také, že většinu času se obětuji ke své vlastní škodě.
To bylo přesně téma, které zaktivoval celý můj proces čištění a během posledních několika dnů jsem musela vstát, vytyčit hranice které vyhovují mým potřebám a vyjádřit, jaký mám vztek a jak se cítím roztrpčena, že jsem se musela obětovat v důsledku nepraktických, sobeckých a nelogických rozhodnutí této osoby a "nedokonalých" činů ( provedených během retrográdního Marse v Panně) což mne doslova nechalo na holičkách. Cítila jsem takový vztek, že mým potřebám nebyla věnována ani myšlenka, ani tomu, z čeho se skládá můj život a moje povinnosti a že se předpokládalo, že to převezmu, budu tam a všechno budu zajišťovat a oni nebudou muset převzít žádnou zodpovědnost ani vzít na vědomí totální chaos který to způsobilo a do jaké míry to ničilo můj život. Ačkoliv celá tato zkušenost byla velmi zničující a bolestivá, výsledný průlom přinesl neuvěřitelnou sílu a viděla jsem, jak je to pro mne důležité říct "ne" bez pocitů viny a nevzít na sebe zmatek druhých.
I když někomu pomáhám a jeho to podpoří, jeho chaos se stane mým, a zesílí to mé negativní reakce, způsobené narušením mých pocitů vnitřního zmatku a neviditelnosti, kdy se cítím bezcenná a nedoceněná . A že jediný důvod, proč jsem lidem "dost dobrá" " je v tom, co pro ně mohu udělat v době nepohody a zmatků, v tom, co ze mne mohou vytěžit a jinak že jsem neviditelná, poločlověk a nedůležitá.
Třešničkou na dortu bylo zjištění, jak někteří z tzv. "přátel" a lidí kteří říkají, že si mne váží a jak jsem jim pomohla, mne za mými zády pomlouvají. Takže, vidíte, tento poslední velikonoční víkend, kdy se Merkur otočil a jde přímo a kdy Mars přišel ke konci svého retrográdu, se ocitla liška v kurníku. Ale to, co se odhalilo, mi přineslo hluboké ulehčení, uzdravení a osvobození. Jaký to dar!
Kuthumi-Agrippa mi odhalil, jaký je pro mne důležitý tento očistný proces když mne odkázal na jedno ze svých starších učení ( Podvědomé pročištění ), které jsem prověřila a aktualizovala a zpřístupnila jako techniku, se kterou se nechá pracovat a již dostávám velmi pozitivní odezvy od lidí na Facebooku. Pokud jste s tímto nástrojem ještě nepracovali, stáhněte si verzi zdarma dokud tuto příležitost máte.
Potom mne KA navedl na sérii Bohyně alchymie Zlatého úsvitu, kterou jsem začala channelovat v loňském roce a doporučil mi, abych s těmito učeními znovu pracovala, abych si tímto způsobem uvědomila hloubku a rozsah našeho léčení a transformace. Tato série 6 channelingů, v nichž budu pokračovat, když budu upozorněna, abych je udělala, se zaměřuje na probuzení alchymistických kódů v nás. V prvním channelingu bohyně Jezabel říká: " Já, Jezabel, jsem přišla abych vám představila tyto série energií, protože potřebují být na Zemi ukotveny tak, jak jsou na nebesích. Aktivací alchymistických kódů, které jsou již připraveny k ukotvení na Zemi prostřednictvím čakerního systému Pravých Bytostí, se může rozšířit cesta ke svobodě. Obnovuje se světlo, které přichází k lidstvu a my, Bohyně Alchymie, a Mistři Alchymie, pracujeme spolu na úžasné a silné mřížce zlatého vědomí. Mřížka zlatého vědomí zajišťuje, aby se mnoho úrovní pokročilého vědomí znovu propojilo a spolupracovalo v jedné linii s božským působením zlatého otisku svobody."

Dále ve své zprávě říká :" Strážci atlantského semene, byli jste pozváni k probuzení v tomto čase, kdy vaše duchovní a emoční inteligence uzrává na vyšší úrovni, což posouvá tuto transformaci, která představuje nevědomé v důležitém období probuzení, do vědomí síly, obsažené v nejčistších kvalitách světla. To podporuje vývoj a probuzení a tudíž se vrací do života božská moudrost a původní paměť Zlatého Věku, které v současné době spí. Spí ve starých duších, a takto tyto alchymistické kódy probudí vnitřní dítě do síly jeho emoční a duchovní inteligence posunem energie a Zlaté Vejce se pohne a příznaky nového života budou jasně patrny, protože Zlaté Vejce Atlantidy bylo a stále je, interdimenzionálním portálem do světa světla, plynoucí lásky a kvantového vědomí".
Nedá se popřít, jak fantastické učení bytostí, které channeluji, vytvořilo nejneuvěřitelnější design, a "matrici" pro léčení, získání poznání sebe sama a transformaci. Dělala jsme tuto práci naplno od roku 1996 a můj život se změnil a transformoval až za hranice toho, co jsem kdy očekávala nebo si jen uměla představit. Posledních 5 let bylo nejnáročnějších a změnily mi výrazně život, ale z hlediska osobnosti mi přinesli nejvíce uvědomění si sebe sama a za to vše vděčím informacím, které jsem channelovala a studiu středověké astrologie, kterou jsem aplikovala a používala abych vytvořila to, co nyní nazývám svým novým životem. Takže vůbec nepochybuji o tom, že když budete i vy pracovat s těmito nástroji a budete integrovat tuto informaci tím, že ji zapracujete do úkolů uvedených na konci každého zápisu, se nějak pozitivně změníte vy a váš život. Pokud patříte k těm, kteří dávají přednost channelingové verzi MP3, dokument s úkoly byl dán k dispozici ke stažení.
Přeji vám krásný víkend. Posílám vám hodně lásky.
Michelle

Malý kórejští kytaristé

25. srpna 2012 v 12:00 | youtube.com video |  VIDEA

Canada v 3D

25. srpna 2012 v 8:00 | youtube.com video |  Krásy Země

Zážitek blízkosti smrti

24. srpna 2012 v 8:00 | Mellen Thomas Benedict |  Esoterika

Hluboce inspirující zážitek blízké smrti


Mellen-Thomas Benedict je umělec, který přežil zážitek blízké smrti v r. 1982. Byl mrtev více než hodinu a půl. Během této doby vystoupil ze svého těla a šel do světla. Protože se zajímal o vesmír, byl vzat daleko do vzdálených hlubin existence, a dokonce za, do energetické pustiny nicoty za velký třesk. Významný výzkumník zážitků blízké smrti


dr. Kenneth Ring řekl: "Jeho příběh je jedním z nejpozoruhodnějších, se kterými jsem se setkal při svém rozsáhlém výzkumu zkušeností blízké smrti."


Příběh zážitku blízké smrti Mellen-Thomase Benedicta


V r. 1982 jsem zemřel na rakovinu. Můj stav nebyl operovatelný. Zvolil jsem si neprojít chemoterapií. Bylo mi dáno šest až osm měsíců života. Předtím jsem byl stále zoufalejší kvůli jaderné krizi, ekologické krizi a tak dále. Dospěl jsem k víře, že příroda udělala chybu - že jsme pravděpodobně rakovinným organismem na planetě. A to mne nakonec zabilo.


Před mým zážitkem blízké smrti jsem vyzkoušel všechny možné alternativní léčebné metody. Nepomohla žádná. Takže jsem se rozhodl, že je to mezi mnou a bohem. Nikdy jsem opravdu boha neuznával. Ani jsem se nezabýval nějakou spiritualitou. Ale má blížící se smrt mne poslala na cestu hledání více informací o spiritualitě a alternativní léčbě. Přečetl jsem různá náboženství a filosofie. Daly mi naději, že na druhé straně něco existuje.


Neměl jsem žádné zdravotní pojištění, takže úspory mé ženy zmizeli přes noc na testy. Nechtěl jsem svoji rodinu do toho zatáhnout a tak jsem se rozhodl vypořádat se s tím sám. Skončil jsem v hospicu a byl jsem požehnán andělem pro svoji pečovatelku, které budu říkat "Anne". Stála při mně ve všem, co následovalo.


Do světla


Vzbudil jsem se ve 4:30 ráno a věděl jsem, že je to ono. Umíral jsem. Zavolal jsem pár přátelům a řekl jim sbohem. Probudil jsem Anne a přiměl ji slíbit, že mé mrtvé tělo zůstane nedotčeno po šest hodin, protože jsem četl, že když zemřete, dějí se různé zajímavé věci. Opět jsem usnul. Další věcí, kterou si pamatuji, bylo, že jsem byl zcela při vědomí a vstával. Přesto mé tělo leželo v posteli. Zdálo se, že jsem obklopen temnotou, přesto jsem mohl vidět místnost v domě, a střechu a dokonce i pod dům.


Svítilo světlo. Obrátil jsem se k němu a byl jsem si vědom jeho podobnosti tomu, co další popsali v zážitcích blízké smrti. Bylo to nádherné a reálné, lákavé. Chtěl jsem jít ke světlu, jak bych asi chtěl jít do ideální náruče mé matky nebo otce. Jak jsem se vydal ke světlu, věděl jsem, že když do světla půjdu, budu mrtev. Takže jsem řekl/cítil: "Počkejte prosím. Rád bych si předtím, než půjdu, s vámi promluvil."

Celý zážitek se zastavil. Objevil jsem, že tento zážitek řídím. Má žádost byla splněna, rozmlouval jsem se světlem. To je nejlepší způsob, jakým to mohu popsat. Světlo se změnilo na různé postavy, jako Ježíš, Buddha, Krišna, archetypální obrazy a znamení. Zeptal jsem se jakousi telepatií: "Co se tu děje?"


Byly mi přeneseny informace, že naše víra utváří jakousi zpětnou vazbu, které se nám dostává. Pokud jste buddhista nebo katolík nebo fundamentalista, dostanete zpětnou vazbu vašich vlastních obrazů. Začal jsem si být vědom matice vyššího já, kanálu ke zdroji. Všichni máme vyšší já, nebo část nadduše naší bytosti, kanál. Všechna vyšší já jsou spojena jako jedna bytost. Všichni lidé jsou spojeni jako jedna bytost.


Byla to ta nejkrásnější věc, kterou jsem kdy viděl. Bylo to jako všechna láska, kterou jste kdy chtěli, byl to ten druh lásky, která léčí, uzdravuje, regeneruje. Byl jsem připraven v tu chvíli jít. Řekl jsem: "Jsem připraven, vezměte si mne." Pak se světlo změnilo na nejnádhernější věc, kterou jsem kdy viděl: mandalu lidských duší na této planetě. Viděl jsem, že jsme nejnádhernější stvoření - elegantní, exotická… vše.
Nedokážu prostě říct dostatečně, jak to změnilo můj názor na lidské bytosti, během okamžiku. Řekl jsem/pomyslel si/cítil: "Ach bože, nevěděl jsem."s údivem jsem zjistil, že v žádné duši neexistuje žádné zlo. Lidé mohou dělat strašlivé věci kvůli nevědomosti a nedostatku, ale žádná duše není zlá. "Co všichni lidé hledají - co je vyživuje - je láska," řeklo mi světlo. "Co lidi deformuje je nedostatek lásky."


Odhalení pokračovala a pokračovala. Zeptal jsem se: "Znamená to, že lidstvo bude spaseno?" Jako zvuk trumpety se sprškou rotujících světel světlo "promluvilo" a řeklo: "Zachraňujete se, vykupujete z léčíte se sami. Vždy jste tak dělali a dělat budete. Byli jste stvořeni s mocí tak činit před počátkem světa." V tom okamžiku jsem pochopil, že jsme již byli spaseni.


Poděkoval jsem světlu boha z celého srdce. Nejlepší věcí, která ze mne mohla vyjít, bylo: "Ach drahý bože, drahý vesmíre, drahé velké já, miluji svůj život." Zdálo se, že mne světlo vdechlo ještě hlouběji, absorbovalo mne. Vstoupil jsem do další sféry, opravdovější než ta minulá, a byl jsem si vědom enormního proudu světla, velkého a plného, hlubokého. Zeptal jsem se, co to bylo. Světlo odpovědělo: "To je řeka života. Napij se této manové vody, aby naplnila tvé srdce." Byl jsem zhluboka, v extázi.


Pustina nicoty


Náhle se zdálo, že na tomto proudu života rychle mizím od planety. Viděl jsem Zemi odlétat. Sluneční soustava prosvištěla kolem a zmizela. Letěl jsem středem galaxie, absorboval cestou více znalostí, dozvěděl jsem se, že tato galaxie - a celý vesmír - je plná mnoha různých druhů života. Viděl jsem mnoho světů. Nejsme ve vesmíru sami. Zdálo se, jako by všechna stvoření ve vesmíru proletěla kolem mne a zmizela ve světelné tečce.


Pak se objevilo druhé světlo. Jak jsem procházel do druhého světla, mohl jsem vnímat navždy, mimo nekonečno. Byl jsem v pustině, v přistvoření, počátku času, prvním slovu nebo vibraci. Odpočíval jsem v oku stvoření a zdálo se, že jsem se dotkl tváře boha. Nebyl to náboženský pocit. Byl jsem prostě jedním s absolutním životem a vědomím.


Jel jsem po proudu přímo do středu světla. Cítil jsem se obklopen/pohlcen světlem, jak mne opět nabíralo svým nádechem. A zjevná byla pravda, že neexistuje žádná smrt; že nic se nerodí a nic neumírá; že jsme nesmrtelné bytosti, součást přirozeného živého systému, který se recykluje do nekonečna.


Trvalo by mi roku vstřebat zážitek pustiny. Bylo to méně než nic, přesto větší, než cokoliv. Stvoření je bůh zkoumající božské já prostřednictvím všemožných představitelných způsobů. Prostřednictvím každého kousku vlasu na vaší hlavě, prostřednictvím každého listu na každém stromě, prostřednictvím každého atomu. Bůh zkoumá božské já. Viděl jsem vše jako já všeho. Bůh je tu. O tom to celé je. Vše se skládá ze světla; vše je živé.


Světlo lásky


Nikdy mi nebylo řečeno, že se musím vrátit. Prostě jsem věděl, že se vrátím. Bylo to pouze přirozené, podle toho, co jsem viděl. Jak jsem se začal vracet do životního cyklu, nikdy mi nepřišlo na mysl, ani mi nebylo řečeno, že bych se měl vrátit do stejného těla. Nezáleželo na tom. Měl jsem naprostou důvěru ve světlo a životní proces.


Jak se proud spojil s velkým světlem, požádal jsem, abych nikdy nezapomněl odhalení a pocity toho, co jsem zjistil na druhé straně. Smýšlel jsem o sobě jako o lidské bytosti a byl jsem šťasten, že jí jsem. Podle toho, co jsem viděl, bych byl šťasten, kdybych byl v tomto vesmíru atomem. Atomem. Takže být lidskou součástí boha… to je nejfantastičtější požehnání. Je to požehnání mimo naše nejdivočejší představy o tom, co může požehnání být.


Pro každičkého z nás je být lidskou součástí této zkušenosti nádherné, velkolepé. Každičký z nás, nehledě na to, kde jsme, ždímáni či ne, je požehnáním pro planetu, přesně tam, kde jsme. Takže jsem prošel procesem reinkarnace a očekával jsem, že budu někde dítětem.


Ale reinkarnoval jsem se zpět do tohoto těla. Když jsem otevřel oči, byl jsem velmi překvapen, že jsem zpět v tomto těle, zpět v místnosti s někým, kdo na mne dohlíží, se slzami v očích. Byla to Anne, má pečovatelka z hospicu. Našla mě mrtvého třicet minut předtím. Nevíme, jak dlouho jsem byl mrtev, pouze že mne našla před třiceti minutami. Ctila mé přání, aby mé nově mrtvé tělo nechala o samotě. Může dosvědčit, že jsem byl opravdu mrtev.


Nebyl to zážitek blízké smrti. Věřím, že jsem pravděpodobně zažil smrt samotnou, nejméně hodinu a půl. Když jsem se probudil a viděl venku světlo, zmateně jsem se pokusil k němu jít, ale vypadl jsem z postele. Slyšela hlasité "žuchnutí", vběhla dovnitř a našla mne na podlaze. Když jsem se vzpamatoval, byl jsem překvapen a vyděšen tím, co se stalo. Zprvu jsem na zážitek neměl žádné vzpomínky. Neustále jsem vypadával z tohoto světa a neustále se ptal: "Žiju?" Tento svět se zdál být více snem, než to, co se stalo.


Během tří dnů jsem se opět cítil normálně, jasněji, přesto jinak, než předtím. Mé vzpomínky na cestu se vrátily později. Ale po svém návratu jsem nemohl najít u žádné lidské bytosti, kterou jsem kdy viděl, nic špatného. Před svoji smrtí jsem odsuzoval, věřil, že lidé jsou velmi podělaní. Všichni, až na mne.


Asi o tři měsíce později mi jeden přítel řekl, že bych se měl nechat otestovat na rakovinu. Takže jsem tam šel. Cítil jsem se zdravě. Stále si pamatuji, jak lékař na klinice vypadal "před" a "po" testech. Řekl: "Nemohu najít žádnou známku rakoviny." Vypadal nezaujatě. Ale na mne to dojem udělalo. Věděl jsem, že je to zázrak.


Poučení


Zeptal jsem se boha: "Jaké je nejlepší náboženství na planetě? Které je správné?" Bůh řekl s velkou láskou: "Nezáleží na tom." Jaká to neuvěřitelná slušnost. Nezáleží na tom, jakého jsme vyznání. Náboženství přicházejí a odcházejí. Mění se. Buddhismus zde nebyl vždy. Katolicismus tu nebyl vždy, a všechna jsou o tom stát se osvíceným. Do všech systémů nyní přichází více světla. Mnozí budou vzdorovat a bojovat o to, jedno náboženství proti jinému, a budou věřit, že mají pravdu.


Když bůh řekl: "Nezáleží na tom," pochopil jsem, že se musíme starat my, protože jsme starostlivé bytosti. Zdroj nezajímá, jestli jste protestant, buddhista nebo žid. Každý je odrazem, aspektem celku. Přeji si, aby to všechna náboženství pochopila a nechala se na pokoji. Není to konec jednotlivých náboženství, ale žijte a nechte žít. Každý má jiný pohled a vše se to přičítá k velkému obrazu.


Přešel jsem na druhou stranu se spoustou strachu ohledně toxických odpadů, jaderných raket, populační exploze, deštných pralesů. Vrátil jsem se a miloval každý problém. Milují jaderné odpady. Miluji hřibový oblak. Je to ta nejsvětější mandala, kterou jsme do dnešního dne kdy manifestovali, jako archetyp. Více než jakékoliv náboženství nebo filosofie na Zemi, tento strašlivý, nádherný mrak nás všechny náhle svedl dohromady, na novou úroveň vědomí.


Když víme, že možná můžeme vyhodit planetu do vzduchu padesátkrát, konečně pochopíme, že jsme nyní všichni spolu.

Po jistou dobu museli nechat vybuchovat více bomb, aby se do nás dostali. Pak jsme začali říkat: "Už to nepotřebujeme." Nyní jsme v podstatě v bezpečnějším světě, než jsme kdy byli, a bude ještě bezpečnější.


Takže jsem se vrátil a miloval toxické odpady, protože nás svedly dohromady. Tyto věci jsou tak velké. Mýcení deštných pralesů se zpomalí, a za padesát let bude na planetě více stromů, než jak tomu bylo dlouhou dobu. Když se zabýváte ekologií, dělejte to; jste součástí systému, který se stává povědomým. Dělejte to vší silou, ale nebuďte deprimovaní nebo sklíčení. Země se nachází v procesu své domestikace, a my jsme buňkami těla. Nárůst populace se dostává velmi blízko optimálnímu množství energie, která způsobí posun ve vědomí. Tento posun ve vědomí změní politiku, peníze, energii.
Velká záhada života má málo společného s inteligencí. Vesmír není intelektuálním procesem. Intelekt pomůže; ale naše srdce jsou naši moudřejší částí. Od svého návratu jsem zažíval světlo spontánně. Naučil jsem se, jak se do toho prostoru dostat ve své meditaci téměř kdykoliv. Můžete to dělat také. Nemusíte nejdříve zemřít. Jste na to již vybaveni. Tělo je ¨nejnádhernější světelnou bytostí, která existuje. Tělo je vesmír neskutečného světla. Nepotřebujeme rozmlouvat s bohem; bůh již komunikuje s námi v každém okamžiku!hudební nástroj

23. srpna 2012 v 11:00 | youtube.com video |  VIDEA

stromy...

22. srpna 2012 v 15:17 | Fritz Giglinger |  Moudrost stromů

Sú na svete stromy, ktoré narastú do výšky šesťdesiat, ba i viac metrov.
Aká sila pumpuje živiny z koreňov až do posledného listu?
Videl som stromy, ktoré vyrastajú z brala. Kde berú silu žiť na takom mieste?
Stromy umierajú v jeseni a na jar začínajú znova žiť.
Odkiaľ majú silu rok čo rok vynútiť si cez smrť nový zrod?
Stromy nepotrebujú k životu veľa.
Vzduch, slnko, zem a vodu.
Každý strom podľa svojho druhu viac alebo menej ako ten či onen.
A z toho vytvárajú korene, kmene, listy, kvety, plody, semená.
A zo stromov vzniká les.
Les však je domov zvieratám.
Les vytvoril pôdu, ktorá je základom našich polí.
Les nám dáva kyslík.
Všetok život prichádza z lesa a z mora.
Tak skromne, tak jednoducho žijú stromy. Len z toho najpotrebnejšieho.
A my ?
Ja ?
Ty ?

Fritz Giglinger

Zajímavá informace

22. srpna 2012 v 8:00 | numerologie-email |  Esoterika

I tohle je dobře vědět:
Computerová komunikační síť "internet" už dnes obepíná celý glóbus, a proto se také nazývá "world wide web" (celosvětová síť). Každá elektronická internetová "adresa" začíná podle vůle provozovatelů systému předponou "http://www". Podle oficiálního výkladu je trojité "w" pouze zkratkou za "world wide web". Kdo je však alespoň trochu obeznámen s Gemarou, tj. kabalistickou číselnou symbolikou, rychle zjistí, co tohle "www" ve skutečnosti znamená. Písmenu "w" naší latinské abecedy totiž v hebrejštině odpovídá písmeno Vav (vyslovuje se "vaf", "vau"). A tohle písmeno je nejen šestým znakem hebrejské abecedy, nýbrž je také současně oficiálním označením pro číslo šest! (Hebrejská abeceda nemá totiž žádné zvláštní znaky pro číslice a musí pro jejich označení používat některá písmena, jako je tomu i v latině s písmeny I, V, X, C, D a M.)
Následkem toho je "www" každé internetové adresy podle kabalistického pojetí identické se satanským číslem "666"..

Uhlíkové náplastě

21. srpna 2012 v 8:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci

Bauerova bandáž - uhlíkový obvaz

Bauer Bandage je sterilní obvaz s uhlíkovou vrstvou je určen pro léčbu širokého spektra obtížně zhojitelných ran a defektů pro všechny fáze hojení, pro stavění povrchových krvácení a detoxikaci tkání.

Napomáhá vytvoření a umožňuje dlouhodobé udržení optimálního prostředí pro harmonický proces hojení. Aktivovaný uhlík v čisté formě má v moderní terapii tři hlavní oblasti použití:

1. ošetření akutních krvácejících ran, kde dominuje aplikace suché uhlíkové vrstvy

2. léčení obtížně zhojitelných ran a defektů, kde se uplatňuje zásada "mokrého hojení" jako jedna z variant moderních postupů zahrnovaných pod pojem "mokré hojení"

3. první pomoc v případě intoxikovaných ran nebo jako součást komplexního ošetření při bodnutí, kousnutí či jiném typu poranění jedovatými organismy, nebo po kontaktu těla s toxiny nejrůznějšího původu. Mezi účinná ošetření a léčbu patří zejména:

* Léčba bércových vředů - do 3 týdnů zbavení se bolestivých projevů, do 4 měsíců naprosté vyhojení.

* Poranění u diabetiků - okamžité zastavení krvácení

* Popáleniny - léčba a hojení

* Chirurgické rány (pooperační péče, léčba a hojení jak v lékařství, tak při veterinární péči)

* Defekty vzniklé v důsledku nákazy AIDS

* Jedovatá bodnutí, kousnutí, požahání


* Drobná i rozsáhlejší poranění (konečky prstů, prstců, řezné i jiné povrchové rány)

* Furunkly a karbunkly

* Dekubity

Proč uhlíkový obvaz? AKTIVNÍ UHLÍ = AKTIVOVANÝ UHLÍK Odpradávna se používaly primitivní formy aktivního uhlí k čištění ran. "Živočišné uhlí" je dnes v široké léčebné praxi užíváno jako střevní detoxikans. Různé formy aktivního uhlí jsou nezbytnou součástí filtrů plynových masek, chránících před působením nejrůznějších toxinů rozptýlených v ovzduší. V průmyslové praxi, ale také v moderní medicíně, jsou speciálně vyvinuté formy aktivovaného uhlíku stále více využívány v rámci nejrůznějších filtračních procesů.

Sorbenty vyvinuté na jeho bázi hrají například zásadní roli při dekontaminaci půd znečištěných chemikáliemi. Poměrně novou oblastí využití aktivovaného uhlíku v terapii jsou aktivní sorpční obvazová krytí povrchových i hlubších ran a defektů. Jsou schopna vytvořit podmínky pro stabilizaci mikroklimatu umožňujícího harmonické hojení.

S jejich použitím se to s přibývajícími zkušenostmi začíná postupně dařit i u takových afekcí, kde se dříve uspokojivého efektu dosahovalo jen s vynaložením mimořádné péče, značných materiálových nákladů a při bezvadné spolupráci pacienta. Zdá se, že novými aplikačními formami aktivovaného uhlíku pro hojení ran se začíná uzavírat kruh, který začal kreslit pravěký lovec, když ve snaze zastavit krvácení a postupující zánět vsypal do rány na prášek rozdrcené čerstvě vychladlé uhlíky z táborového ohniště…


Deep Wound on right heal before the Bauer Bandage application Deep Wound on right heal after 28 days of the Bauer Bandage application

Case I - Deep Wound Therapy

This clinical case demonstrates an application of the Bauer Bandage for healing of a deep wound. The case shows a diabetic ulcer on the right heal.
First photo shows the state of the deep wound before applying first Bauer Bandage dressing. Second photo shows the state of the same wound after 28 days.

Venous Ulcer before the Bauer Bandage application Venous Ulcer after 12 weeks of the Bauer Bandage application

Case II - Venous Ulcer Treatment

This clicinal case demonstrates an ulceration of the lower leg due to chronic venous insufficiency.
First photo shows the state of the wound before applying first Bauer Bandage dressing. Second photo shows the state of the same wound after 12 weeks.
Diabetis Ulceration of a big toe before the Bauer Bandage application Diabetis Ulceration of the big toe after 26 days

Case III - Diabetic Ulcer Treatment

This clicinal case demonstrates another diabetic ulcer of left big toe where Bauer Bandage was applied.
First photo shows the state of the wound at the beginning of the therapy. Second photo shows a completely healed big toe after 26 days.

Asi není potřebná k tomu žádná diskuze.Tuto informaci vkládám na blog,možná mezi návštěvníky je někdo,komu tato informace poslouží.
Návod k použití
BAUER BANDAGE ®
Sterilní absorpční čtverec z aktivního uhlíku pro léčbu všech typů nehojících se ran a pro
stavění povrchových krvácení.
Výrobce: BETTAC PLUS s.r.o.,
Popis zdravotnického prostředku:
Sterilní čtverec s aktivním uhlíkem určený pro jedno použití.
Čtverec obsahuje aktivní uhlík, polyamid, polypropylen, viskozu a absorbencia.
Balení po 10 nebo 25 ks v krabičce. Čtverce jsou baleny jednotlivě.
Použití:
Působení BAUER BANDAGE ® je založeno na mimořádných absorpčních vlastnostech mikrostruktur uhlíku, odsávání sekretů z rány ve vhodném mikrobiologickém prostředí. Má mimořádnou schopnost dezodorizace rány a vyznačuje se zejména v počátku léčení pseudoanalgetickým efektem.
Léčba nehojících se ran se obvykle zahajuje dezinfekcí rány, kompletním navlhčením čtverce fyziologickým roztokem, 1% roztokem peroxidu vodíku nebo slabým roztokem manganistanu draselného (hypermangan). Poté se čtverec přiloží černým sorbentem na ránu a prodyšně fixuje (obvazem, náplastí…). Okraj rány je možné ošetřit např. zinkovou mastí nebo ochranným krémem.
První přiložení je doporučeno na dobu 6-ti hodin.
Druhé přiložení se obvykle ponechává po dobu 12-ti hodin a další dle potřeby, obvykle po 24-48 hodinách až do vyléčení.
Při snímání z rány nutno obvaz zvlhčit obdobně jako při přikládání
Při stavění povrchových krvácení se doporučuje přiložit čtverec černým sorbentem na ránu a tisknout po dobu 15-ti sekund.
Jiné použití pouze dle doporučení lékaře či lékárníka.
Upozornění:
Čtverec je do doby porušení obalu sterilní. Sterilizace je prováděna gama zářením. Není vhodný kontakt s jakýmikoli rozpouštědly a těkavými látkami.
Nedoporučuje se zkracovat dobu doporučeného přikládání čtverců.
Případné požití není v malém množství škodlivé, může však poněkud zhoršit vyměšování stolice.
Uchovávání:
BAUER BANDAGE ® se doporučuje uchovávat v suchu a temnu při teplotách od +5º C do + 28º C a nepřekračovat při skladování relativní vlhkost nad 85%. Při vyšších teplotách a vyšší relativní vlhkosti může dojít ke zkracování doby použití.


Modlitba věčnosti

20. srpna 2012 v 8:00 | emailová pošta |  Esoterika


Modlitba vděčnosti


"Dřív než se lotos stane lotosem, musí se prodrat bahnem."

Děkuji za možnost žít na této planetě a podílet se na této skvělé době.
Uvědomuji si, že ne každý dostal takovou šanci. Je to mé rozhodnutí být
zde. Vystáli jsme si velkou frontu, abychom tady mohli být....
Slibuji, že nepromarním potenciál svého života a budu žít a konat ve jménu
Lásky a Radosti. Naučím se vesmírným i Božím a pozemským zákonům, budu
milovat Matku Zemi, neboť Ona je nyní mým domovem, budu milovat i každou
bytost na Ní, neboť každý je mým bratrem a mou sestrou. Je mým posláním
chránit a opatrovat Matku Zemi a spolu s Ní a mou lidskou rodinou vytvořit
ráj na zemi.
Věci, které se nyní dějí, jsou velkolepé a já nebudu plýtvat svou energií
na strach a obavy, neboť vše je v naprostém pořádku. Velká hra se blíží do
finále, všichni hrají podle pravidel, všichni hrají skvěle a já jim za to
děkuji. Děkuji za to dobrodružství, které můžeme všichni prožívat. Nenechám
se již oklamat svými protihráči a budu si udržovat Pravdu a Lásku ve svém
srdci, nikdo už mě nedokáže zmanipulovat k pochybnostem a strachu.
Jsem Věčnost a jako věčné vědomí odevzdávám všechny své strachy a
potřeby...
Probouzím Léčitele i Učitele ve mne. Dovoluji si býti Žákem. Přijímám
vesmírnou hojnost a štěstí. Probouzím tvořivou sílu ve mne. Otevírám své
srdce a pozvedám Pochodeň, nechť mé Světlo zažehne jiskry v srdcích všech
lidí, nechť mé světlo pohladí Matku Zemi, nechť mé světlo potěší Vesmír.


Já jsem .... Anamel, hvězda zrozená z Boha...

ježek

19. srpna 2012 v 8:00

Patrick Swayze

18. srpna 2012 v 8:00 | Izabela Klimová+xx |  Umělci a významné osobnosti


Povolání: Herec, tanečník
Datum narození: 18. srpna 1952
Datum úmrtí: 14.9.2009
Místo narození: Houston, Texas, USA
Místo úmrtí: Los Angeles, Kalifornie, USA
Důvod úmrtí rakovina slinivky
Znamení: Lev
Výška: 178 cm

Životopis

Patrick, celým jménem Patrick Wayne Swayze, jako syn známé tanečnice a choreografky Patsy Swayzeové, která vedla v Houstonu taneční školu, se věnoval od dětství za její výuky pohybové průpravě. V jejím zdokonalování pokračoval posléze v New Yorku v Harknessově a Joffreyově baletních školách a jako člen souboru Eliota Felda. Na sportovní stipendium vystudoval San Jacinto College v Houstonu.


Herec proslavený filmem Hříšný tanec a také televizním seriálem Sever a Jih o nemoci věděl od loňského roku. Jeho lékař George Fisher na začátku března 2008 uvedl, že Swayze má rakovinu slinivky. Přesto herec pokračoval v práci. Natáčel televizní seriál The Beast o veteránovi FBI. Roli přijal ještě předtím, než se dozvěděl o smrtelné nemoci a práce na seriálu ho plně vytížila. Občas musel být na place dvanáct hodin.


Swayze, který se , na sebe v osmdesátých letech upozornil v několika vedlejších rolích, mimo jiné v Coppolově snímku Outsiders a v Rudém úsvitu. Prosadil se v roce 1987 ve filmu Hříšný tanec, kde mu byla partnerkou Jennifer Greyová. K tanci měl blízko, jeho matka vedla houstonský balet. Své taneční kvality prokázal i v broadwayském provedení Pomády. V kariéře tanečníka mu zabránilo staré zranění z fotbalu, protože druhou láskou herce byl sport.


V roce 1991 hrál Swayze v Duchovi, který získal dva Oscary. Jeden byl za scénář, druhý dostala Whoopi Goldbergová za vedlejší roli média.

Výběrová filmografie Patricka Swayzeho

1979 - Shaketown
1983 - Outsiders
1983 - Sedm neohrožených
1983 - Staying Alive
1984 - Rudý úsvit
1984 - Grandview
1986 - Youngblood
1987 - Ocelový meč
1987 - Hříšný tanec
1989 - Hrozba smrti
1998 - Dopisy od vraha

1990 - Duch
1992 - Město radosti
1993 - Táta lump
1995 - Machři
1995 - Tři přání
1995 - Tři muži v negližé
1998 - Černý pes
1998 - Dopisy od vraha
2000 - Lulu se vrací
2001 - Donnie Darko
2002 - Probuzení v Renu
2003 - Abby Singer
2003 - Zkurvená noc
2004 - Legenda o Jiřím a drakovi
2007 - Smrt v horách
2007 - Christmas In Wonderland
2009 - Powder BlueVzpomínka na výborného tanečníka,herce i krásného muže,
který by dnes slavil své 60.narozeniny.
Ve filmech i v našich vzpomínkách žije dál!


Čo bolí to prebolí

17. srpna 2012 v 15:52 | Žbirka +Martha |  VIDEA

Souhra

17. srpna 2012 v 8:00 | Zili |  Esoterika

PERTURBACE

16. srpna 2012 v 6:30 | emailová pošta |  Léčba pulzní magnetoterapií

Perturbace magnetického pole Země

Magnetické pole zeme je oplyvnené perturbáciou (=porucha, rušivý vplyv; odchýlka od eliptickej alebo parabolickej dráhy nebeského telesa v dôsledku príťažlivosti planét) a podlieha následným zmenám. Tento dej je interdimenzionálny a dôsledkom sú narastajúce výkyvy v amplitúde alebo sile magetického poľa.

Jak rozpoznat mozkovou mrtvici

15. srpna 2012 v 10:25 | text a foto ZAP |  O zdraví a nemoci

Jak rozpoznat mozkovou mrtvici

Není pravda, že riziku náhlé cévní mozkové příhody jsou vystaveni jen starší ročníky. Mrtvicí lze být zasažen ve středním a dokonce dětském věku. Zákeřné je, že ne každý padne jako podťatý strom a také okolí si nemusí poněkud divné chování toho druhého vysvětlit správně. Přitom při rychlé odborné pomoci je možné život mrtvicí postiženého zachránit a její dopad minimalizovat. Předpokladem je ihned poznat, že se stalo to, co se stalo.

Mrtvici u starých lidí vnímáme jako nepříliš překvapivou. A celkem za normální považujeme, pokud občas klepne nějakého přepracovaného manažéra. Ona ale kosí i nezaměstnané, jímž existenční starosti způsobují trvalý stres, který ovšem v podstatě ohrožuje nás všechny, aniž si to často uvědomujeme. Málo pohybu a nepříkladná životospráva také dělají své, ale jsou zde i genetické předpoklady, které mohou tímto fatálním způsobem ohrozit třeba i děti. Napadlo by vás to?

Test snadný k zapamatování
Lékaři se dohodli na tom, že k laickému určení pravděpodobné diagnózy je třeba zadat možnému pacientovi tři úkoly. Jsou opravdu tak jednoduché, že si je zapamatuje i dítě.
1. Usměj se
2. Zdvihni obě ruce nad hlavu
3. Zopakuj jednoduchou větu
Pokud se člověk s podezřením na mozkovou mrtvici dostane do rukou odborníků do tří hodin, je ještě naděje, že její zákeřný útok přežije jen s malými následky.
Stát se to může každému a kdekoliv
Na počátku mohl být jednoduchý příběh: člověk, který k vám přišel třeba na grilování, najednou zavrávoral a upadl. "Promiňte za tu lapálii," omluvil se. Prý že jen uklouzl, šlápl do myší díry nebo co (dáma zase na nové boty s kramflekem), a vůbec je mu dnes nějak divně, což je nejspíš počasím. Celkem se po chvíli dal dohromady, v pořádku a po svých odešel domů… a nazítří byl mrtvý. Prostě i to se může stát. Kdybychom včas s vysokou mírou jistoty věděli, že se jedná o náhlou mozkovou příhodu a zařídili rychlou lékařskou pomoc, mohl mít šanci.

Co test dokazuje
Proč se vlastně ten, u koho nemáte jistotu, že opravdu uklouzl po krtinci, má na pokyn uculovat, zdvíhat ruce jakoby se vzdával a opakovat přihlouplou větu, že dneska je opravdu moc hezký den? Malé vysvětlení: sám například může být zmatený nebo vnitřně přesvědčený, že je to jen momentální indispozice, kterou snadno překoná. Ale z toho, jak test dopadne, vy poznáte případnou omezenou hybnost tvářového svalstva, nedostatek síly v pažích a s mrtvicí spojené blekotání odhalí možnou poruchu řeči. K tomu, abyste volali záchranku úplně stačí, když budete mít pochybnosti o dostatečném provedení jedné každé součásti tohoto testu.
Když si zapamatujete, co máte udělat (a taky to uděláte), usnadníte práci doktorům a dotyčnému možná zachráníte život!
Text a foto ZAP

Hedvábný balíček

15. srpna 2012 v 8:00 | emailová pošta |  Moudra a mezilidské vztahy
Krásný obíhající dopis na světě, nad kterým by ses měl opravdu zamyslet! Je totiž pravdivý.Môj najlepší priateľ otvoril šuflík od komódy svojej manželky a vybral z hodvábneho papieru zabalený balíček. Nebol to len tak obyčajný balíček, bolo v ňom krásne dámske spodné prádlo. On ten balíček rozbalil a zadíval sa na ten hodváb a tie jemné krajky: "To som jej kúpil, keď sme boli spolu poprvýkrát v New Yorku. To mohlo byť asi tak pred 8 alebo 9 rokmi. Nikdy si to neobliekla. Chcela si to obliecť pri zvláštnej príležitosti. A teraz, myslím, že je ten pravý okamžik". Priblížil sa k posteli a položil to hodvábne prádielko k iným veciam, ktoré boli pripravené pre pohrebnú službu. Jeho žena totiž zomrela. Potom sa ku mne obrátil a povedal: "Neukladaj nikdy nič na zvláštny okamžik. Každý deň, ktorý žiješ je zvláštny okamžik." A ja stále dodnes myslím na jeho slová ........tie zmenili môj život. Dnes čítam viacej a upratujem menej. Sadnem si na balkón, kochám sa prírodou a ignorujem plevel, ktorý sa rozrastá medzi mojimi kvetinami. Trávim viacej času s rodinou, s mojimi priateľmi a menej v práci. Pochopil som, že život je zbierka skúseností, ktorých si máme vážiť. Odteraz si už nič neschovávam na neskôr. Denne používam svoje kryštálové poháre. Keď sa mi chce, tak si oblečiem moju novú koženú bundu i keď idem len cez ulicu do samošky. I môj najdrahší parfém použijem, keď sa mi zachce. Slová ako napr. "raz" alebo "pri príležitosti" už v mojom slovníku neexistujú. Keď to stojí za to, tak chcem robiť, povedať, počúť, i vedieť všetko hneď. Nie som si istý, čo by žena môjho priateľa urobila, keby vedela, že už zajtra nebude. "Zajtra", ktoré každý z nás berie na ľahkú váhu. Myslím, že by určite ešte zavolala svojim rodinným príslušníkom a svojim blízkym priateľom. Povedzme, žeby i zavolala pár ľuďom, s ktorými by urovnala pár nedorozumení a alebo by sa i pár ľuďom ospravedlnila za veci, ktoré boli nevyjasnené. Odpustila by možno všetko, čím ju kto ublížil. Tá myšlienka, že by povedzme ešte zašla do čínskej reštaurácie /jej zamilovaná kuchyňa/ sa mi páči.


To sú tie nevybavené maličkosti, ktoré by ma rušili, keby som vedel, že moje dni sú spočítané. Na nervy by mi tiež išlo, že viem, že se už nemôžem zísť s priateľmi, ktorých som chcel jedného "vhodného" dňa navštíviť. Na nervy by mi tiež išlo, že viem, že už nenapíšem dopisy, ktoré som chcel jedného "vhodného" dňa napísať. Že som svojom milým dosť často nepovedal, že ich milujem. Teraz neprepášem, neodložím a neuložím nič, čo mi robí radosť a čo prináša smiech do môjho života. Stále si hovorím, že každý deň je zvláštny. Každý deň, každá minúta, každá sekunda je zvláštna.


Aktivace třetího oka

14. srpna 2012 v 8:00 | youtube.com video |  Esoterika

Arnika na pohybový aparát

13. srpna 2012 v 8:00 | Izabela Klimová |  zelená lékárna

Arnika
čili prha chlumní
Je to prastará léčivá rostlina,patří mezi trvalky a oblibuje kyselé půdy.
Z květů arniky se připravuje tinktura, která hraje v přírodním léčitelství významnou roli.
Na arniku by bylo dobré myslet při vymknutí, trombóze, krevních podlitinách a pohmožděninách,revmatizmu,
při zánětech ,svalových a kloubních obtížích, při kožních onemocněních,hlavně u bércových vředů.Využívala
se i při mrtvicích,k posílení krevního oběhu.Např.J.W.Goethe si arniku pochvaloval na anginu pectoris.
Nejvíc se však používá zevně,protože v podobě čaje může dráždit žaludek.
Používá se i v homeopatii na hematomy,kontuze,neuralgie a furunkly.Zábal na podvrtnutý kotník je velmi
účinný a navíc má chladivý efekt.Vhodný je pro sportovce.Dnes lze v lékárnách dostat arniku ve sprayi-pod
názvem Arnidol.Nejčastěji se arnika používá v podobě tinktury.
Prha arnika patří k ohroženým druhům naší květeny, ve stejné kategorii podléhá i ochraně podle zákona.

Modlitba proti stresu

12. srpna 2012 v 14:20 | emailová pošta |  Esoterika

Modlitba za vyléčení stresu


Drahý Bože, archanděli Rafaeli a archanděli Michaeli,

zdá se, že mi stres vážně ubližuje a já potřebuji vaši pomoc.

Prosím, zbavte mne tlaků, které jsem si sama na sebe uvalila.

Rafaeli, žádám tě, abys mne zahalil svou léčivou energii

a mé tělo tak mohlo setřást následky stresu.

Michaeli, tebe žádám o odstranění důsledků

negativních a ustrašených myšlenek

včetně vláken, jež mě vysávají.

Jsem připravená zbavit se špatných návyků,

jako je sebetrýznění, podléhání diktátu času,

nebo jiných předsudků vytvářejících stresové situace.

Ve skutečnosti vím, že mám dostatek času i energie,

a žádám vás, abyste mi pomohli uvědomit si tento

dostatek právě teď.

Děkuji vám. Amen

Více zde: http://www.mojiandele.cz/modlitba/modlitba-za-vyleceni-stresu/

Afrika

12. srpna 2012 v 8:00 | xx |  Krásy Země