Červenec 2012

Modlitba

31. července 2012 v 14:14 | Matka tereza |  Esoterika

Modlitba Matky Terezy


Pane, učiň mě nástrojem
svého pokoje.
Nestarám se o zbraně, Pane:
chci pouze vnášet tvůj mír
do světa.
Pane, kde vládne pokoj,
tam jsou ozbrojené mysli i srdce.
Kde vládne pokoj,
vyprazdňují se válečné zbrojnice.
Kde vládne pokoj,
tam zní písně lásky
a bratrství.

...dáš, abychom nesli lásku tam,
kde chudí jsou ponižováni,
radost tam, kam nedošla tvá zvěst,
smíření tam, kde jsou lidé rozděleni.

Pomoz nám smířit
otce se synem,
matku s dcerou,
manžela s manželkou,
věřícího s tím,
kdo nemůže uvěřit,
a také křesťany, kteří se nemilují.

Ty nám otevíráš cestu ke smíření,
pomáháš k tomu, aby církev,
zraněné tělo Kristovo,
byla kvasem společenství
pro chudé této země
i pro celou lidskou rodinu.


Pane, když mám hlad,
sešli mi někoho, kdo potřebuje nasytit.

Když mám žízeň,
sešli mi někoho, kdo potřebuje utišit žízeň.

Když je mi zima,
sešli mi někoho, kdo potřebuje zahřát.

Když je někdo smutný,
sešli mi někoho, kdo potřebuje potěšit.

Když jsem chudý,
sešli mi někoho, kdo je chudší než já sám.

Když nemám čas,
sešli mi někoho, kdo potřebuje vyslechnout.

Když jsem potupený,
sešli mi někoho, koho bych mohl chválit.

Když ztrácím odvahu,
sešli mi někoho, kdo potřebuje povzbudit.

Když se cítím nepochopený,
sešli mi někoho, kdo potřebuje obejmout.

Když se necítím milován,
sešli mi někoho, kdo potřebuje lásku.

Více zde: http://www.mojiandele.cz/modlitba/modlitba-matky-terezy/

pohled z okna

31. července 2012 v 8:00 | xx |  Mix

se sovičkou

30. července 2012 v 8:00 | Cezmín |  Sovičky

hrušky

29. července 2012 v 8:00 | xx |  Plody Země

Koloidní platina

28. července 2012 v 8:00 | stromova víla |  O zdraví a nemoci
Platina
Valoun platinyPlatina - latinsky Platinum ‑ má chemickou značku Pt. Je to kov jasně šedobílé barvy o tvrdosti 4,3 podle Mohsovy stupnice. Společně s jiným platinovým kovem - osmiem - patří k prvkům s největší hustotou. Platina jako cenný kov, byla dlouho opomíjena, právě pro své nyní tak ceněné vlastnosti. Lidé si sní nebyli schopni poradit, nebyli schopni ji zpracovat. Dnes je díky své odolnosti a chemickým vlastnostem cenným šperkařským kovem. Platina se navíc těží ve velmi malém množství, šperky z platiny tak patří mezi ty nejdražší.

Koloidní platina

Obsahuje mikroskopické částice platiny rozpuštěné v čisté destilované vodě.
Velikost těchto částic umožňuje snadné pronikání k jádru buněk.
Platina je kov vzácnější než zlato.
Stopové množství tohoto ušlechtilého kovu je velmi účinné pro kvalitnější
přenos informací v mozku a pro regeneraci všech tkání v těle na neurologické úrovni.
Koloidní platina regeneruje tkáň srdečního svalu,
zvyšuje duševní bdělost a obnovuje nervové tkáně.
Posiluje imunitní systém a činnost mozku.
Koloidní platina se výrazně podílí na zlepšení paměti.
Umožňuje vědomé soustředění a koncentraci.
Podporuje sexuální libido u mužů i žen. Výrazně zvyšuje činnost brzlíku a celého endokrinního systému.
Koloidní platina snižuje energii jang a zvyšuje energii jing.
Alobal se před použitím odstraní jen pod víčko.
Dávkování je zcela individuální, testuji ho každému na míru.
Koloidní platina je vyráběna s největší péčí a láskou,
s ochranou biorezonátoru ,,Stromu života".

Vyzařuje vysoké energeticky kladné hodnoty.

Je jí předána síla tygřího oka, ametystu, aventurínu, sodalitu, jaspisu, rubínu, malachytu, růženínu a akvamarínu.
Propojením působení těchto 9 polodrahokamů s ,,Květem života",
představujícího božský pořádek mnoha zlatých kruhů stejného rozměru
tvořícího přesné a harmonické propletení, se zesiluje pozitivní působení koloidní platiny
pro dobré a harmonické fungování celého lidského organismu.

Pochvalují si ji lidé hledající inspiraci a časový prostor pro svou práci.
Koloidní platina je vyráběna z vody, kterou sama destiluji.
Všechny pozitivní informace, které se jí dostávají, jsou pečlivě uchovány v alobalu,
který ji zároveň chrání před znehodnocením.

K aktivizaci těchto informací dojde po důkladném protřepání lahvičky v levé ruce, což doporučuji 21 krát.

s fantazií

27. července 2012 v 8:00 | xx |  Esoterika

Madona s dítětem

26. července 2012 v 8:00 | emailová pošta |  Esoterika

Spokojený spánek

25. července 2012 v 8:00 | emailová pošta |  Zvířátka
I v čase krize lze klidně spát! Tady je důkaz!


léčivá ruka

24. července 2012 v 8:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci

Mikrovlnná trouba

23. července 2012 v 8:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci


Prokázaná nebezpečí užívání mikrovln
Je možné, že milióny lidí nevědomky obětují své zdraví výměnou za pohodlí mikrovlnné trouby? A proč bylo v Sovětském svazu už v roce 1976 zakázáno používat k vaření mikrovln? Kdo vůbec vynalezl mikrovlnku?
Odpovědi na tyto otázky vás možná šokují natolik, že zahodíte svou mikrovlnku do šrotu.
Více než 90 procent amerických rodin má už po léta v kuchyni mikrovlnku, kterou užívá k přípravě jídel. U nás se tento přístroj objevoval jen sporadicky, ale po roce 1990 vtrhl i na náš trh plnou silou.
Jelikož se v přirovnání k obvyklé troubě mikrovlnka jeví vhodnější a energeticky účinnější, obejde se bez ní velmi málo současných domácností, stánků s rychlým občerstvením a restaurací.
Lidé si obvykle myslí, že jejich mikrovlnná trouba jen vaří jídlo a na ně ani na jejich stravu nemá žádný negativní vliv. Pochopitelně, vždyť kdyby mikrovlnka skutečně škodila, příslušné instituce by přece nikdy nepřipustily její prodej. Je tomu skutečně tak? Bez ohledu na to, jak zní odůvodnění "oficiálního" povolení týkajícího se mikrovlnné trouby, pokud jde o nás přestali jsme ji používat. Důvodem jsou výzkumem odhalená a potvrzená fakta, tvořící obsah tohoto článku.
Smyslem tohoto článku je seznámit soudného čtenáře s prověřenými důkazy o tom, že "mikrovlnné vaření" nejenže není přirozené ani zdravé, ale že je pro nás daleko nebezpečnější, než si je vůbec kdo ochoten představit. Zamlčování faktů a důkazů ve prospěch obchodu a průmyslu je obecně známá praxe. Kvůli tomu v blažené nevědomosti a bez znalosti vedlejších účinků a nebezpečí pokračujeme v bombardování potravin mikrovlnami, v domnění, že je to tak dobře...
Seznámíme vás s řadou nezodpovědně skrývaných faktů a bude jen na vás, jaké z nich vyvodíte důsledky.


Jak pracuje mikrovlnná trouba?
Mikrovlny jsou jednou z forem elektromagnetické energie. Podobně jako světelné nebo rozhlasové vlny zaujímají část elektromagnetického spektra. Ve věku moderní technologie jich využíváme k dálkovému přenosu telefonu, televizních programů a počítačových informací, ať už na zemi či prostřednictvím satelitů. Ale nejznámější jsou nám jako zdroj energie k ohřívání nebo vaření jídla.
Každá mikrovlnná trouba obsahuje takzvaný magnetron, speciální elektronku, v níž magnetická a elektrická pole působí na elektrony tak, aby produkovala záření v mikrovlnném spektru okolo 2450 megahertzů (MHz), čili 2,45 GHz. Takto vyprodukované mikrovlnné záření působí na molekuly potravin.
Všechny energetické vlny mění svou polaritu z pozitivní na negativní, a to při každém cyklu vlny. U mikrovln k těmto změnám dochází nesčetněkrát za sekundu. Molekuly potravin - obzvlášť molekuly vody - mají pozitivní a negativní "konce", obdobně jako severní a jižní pól magnetu. Jsou tedy dvoupólové - bipolární.
Běžné typy mikrovlnek mají příkon asi 1000 wattů střídavého proudu. Magnetronem generované mikrovlny bombardující jídlo nutí bipolární molekuly, aby ve snaze přizpůsobit se jejich frekvenci, rotovaly milióny krát za vteřinu. "Zmítání molekul přímo uvnitř jídla vyvolá třecí teplo, které ho vaří zevnitř. Násilím vyvolané molekulární tření ovšem současně značně poškozuje strukturu všech okolních molekul; nezřídka je úplně roztrhá nebo přinejmenším značně deformuje. (Věda tomu říká "strukturální izomerie".)
Pro porovnání. Zatím co tvorba tepla přicházejícího ze Slunce spočívá na principu pulsujícího stejnosměrného proudu (DC), mikrovlnné trouby užívají k jeho vytvoření střídavý proud (AC). Magnetron v troubě navíc produkuje špičky vlnových délek energie ve velmi zúžené frekvenci energetického spektra, zatímco sluneční přichází v širokém kmitočtovém pásmu.
K popisu vlastností elektromagnetických vln je užívána řada termínů, například vlnová délka, amplituda, cyklus a frekvence. Oč tu přitom jde?
* Vlnová délka udává typ záření, například rozhlasové vlny, rentgenové záření, záření ultrafialové, viditelné, infračervené, atd.
* Amplituda udává rozsah kmitu změřeného od výchozího bodu.
* Cyklus udává jednotku frekvence, například v cyklech za sekundu, hertz (Hz), nebo v taktech za sekundu.
* Kmitočet udává počet výskytu [kmitů] v časovém intervalu (obvykle 1 sekunda); jde tedy o počet opakování průběhu události za jednotku času; například počet opakování cyklů za sekundu.
Záření je rozptyl energie elektromagnetickými vlnami.
Podle definice fyzikálního názvosloví jde o "elektromagnetické vlny vysílané atomy a molekulami radioaktivních látek v důsledku jaderného rozpadu". Záření vyvolává ionizaci, protože neutrální atomy získávají nebo ztrácejí elektrony. Shrnuto: v mikrovlnné troubě dochází k rozpadům a změnám molekulární struktury potravin vystavené procesu radiace. Výrobci by správně měli hovořit o "radiačních troubách", ale je sporné, zda by pak vůbec ještě nějakou prodali. Název nicméně přesně vystihuje čím mikrovlnná trouba skutečně je.
Bylo nám řečeno, že mikrovlnná příprava jídla není totéž jako jeho ozařování (radiační "treatment"). Budí to dojem, že je užito naprosto rozdílných energetických vln odlišné intenzity. Ani jedna dosavadní úřední studie ovšem neprokázala neškodnost užívání mikrovln. Přitom všichni víme, že platnost oficiálních studií bývá "ve vyšším ekonomickém zájmu" záměrně omezená. Mnohá z takovýchto "oficiálních studií" se také později ukázala jako žalostně nepřesná.
Spotřebitelé by mohli očekávat, že experti používají v dostatečné míře zdravý selský rozum. Pravdou je však pravý opak.
Vezměme si příklad z vajíček. Koncem šedesátých let bylo celosvětově proklamováno prohlášení o jejich "prokázané škodlivosti lidskému zdraví". Tato akce nám vy-nesla imitace vaječných produktů a velké zisky jejich výrobcům, zatím co vaječné farmy jedna po druhé krachovaly.
Nedávná studie, opět sponzorovaná americkou vládou, tvrdí a dokladuje, že vejce přes všechna tehdejší "vědecky ověřená prohlášení" našemu zdraví neškodí. Tak komu a čemu bychom vlastně měli věřit? Jakých měřítek bychom měli používat, posuzujeme-li záležitostí, které se přímo týkají našeho zdraví?
I když se v současné době prohlašuje, že se mikrovlny "zaručeně nerozptylují do okolí", pokud se mikrovlnky správně užívají podle schváleného návodu, rozhodnutí, zda chce či nechce jíst jídla připravená v mikrovlnné troubě, leží na spotřebiteli. Totéž samozřejmě platí především pro rozhodnutí, zda si ji vůbec pořídit.


Just Before The Battle,Mother -česky Montgomery

22. července 2012 v 10:37 | Fred Anthony Campisano |  VIDEA

A zde je další z mých oblíbených písniček.
Just Before Battle, Mother
původní text z americké války - George F. Root / 1864


01. Just before the battle, mother,
I am thinking most of you,
While upon the field we're watching
With the enemy in view.
02. Comrades brave are 'round me lying,
Filled with thoughts of home and God For
well they know that on the morrow,
Some will sleep beneath the sod.
CH: Farewell, mother, you may never
Press me to your heart again,
But, oh, you'll not forget me, mother,
If I'm numbered with the slain.
03. Oh, I long to see you, mother,
And the loving ones at home,
But I'll never leave our banner,
Till in honor I can come.
04. Tell the traitors all around you
That their cruel words we know,
In every battle kill our soldiers
By the help they give the foe.
CH: 05. Hark! I hear the bugles sounding,
'Tis the signal for the fight,
Now, may God protect us, mother,
As He ever does the right.
06. Hear the "Battle-Cry of Freedom,"
How it swells upon the air,
Oh, yes, we'll rally 'round the standard,
Or we'll perish nobly there.1)
Déšť ti holka smáčí vlasy,
z tvých očí zbyl prázdnej kruh.
Kde je zbytek tvojí krásy,
to ví dneska jenom Bůh.
2)
Z celé jižní escadrony,
nezbyl ani jeden muž.
V Montgomery bijou zvony,
déšť ti smývá ze rtů růž.
3)
Na kopečku v prachu cesty,
leží i tvůj generál,
v ruce šátek od nevěsty,
ale ruka leží dál.
4)
Tvář má zšedivělou strachem,
zbylo v ní pár těžkejch chvil,
proužek krve ztékal prachem,
déšť mu slepil vlasy jak jíl.
5)
Déšť ti šeptá jeho jméno
šeptá ho i listoví,
lásku měl rád víc než život,
to ti nikdy nepoví.Přání

22. července 2012 v 8:00 | xx |  Moudra a mezilidské vztahy

Milý návštěvníku!
Přeji ti, aby sis našel/la čas k odpočinku, relaxaci a snění....
přeji ti spokojený, klidný spánek dobré zdraví a zdravý pohyb
přeji ti , abys měl/la vždy někoho, s kým byste si zatančili,
prožili spolu trošku dobrodružství ,
přeji ti pozitivní pohled do budoucnosti,
ale především ti přeji, aby tu pro tebe byl vždy někdo,
kdo tě umí obejmout ,stisknout dlaň...
Pozor:nenech si nikým vzít svůj klid a pohodu
a všechno zlé "hoď za hlavu".......
Blízkost Boží a jeho milost ať spočívá na Tobě
po všechny dny Tvého žití!

Smutná dívka

21. července 2012 v 8:00 | xx |  Mix

rozjímání

20. července 2012 v 14:17


Africké tóny

19. července 2012 v 8:00 | Zili |  Esoterika

Modlitba malých krokov

18. července 2012 v 10:48 | ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY |  Moudra a mezilidské vztahy
Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život.
Nauč ma umeniu malých krokov.
Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas.
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.
Prosím o silu kázne a miery, aby som len tak neprekĺzol životom
a svoje dni si rozumne rozdelil, aby
som neprespal záblesky svetla a vrcholy,
a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok.
Dovoľ mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti mi nepomôže.
Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie,
pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.
Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí isť všetko hladko.
Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a
sklamania sú prirodzenou súčasťou života, že vďaka nim rastieme a dozrievame.
Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu.
Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu
povedať mi pravdu s láskou.
Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu, prejav Tvojej lásky,
priateľské echo, a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný.
Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním, daj, aby som dokázal čakať.
Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť.
To najdôležitejšie si človek nehovorí sám, to
najdôležitejšie mu býva povedané.
Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo.
Daj, aby som rástol do tejto najkrajšej, najťažšej,
najriskantnejšej a najnežnejšej záležitosti života.
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra,
slovami či bez slov.
Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život.
Nedaj mi to čo si želám, ale to, čo potrebujem.
Nauč ma umeniu malých krokov !
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

PROMARNĚNÉ OKAMŽIKY ŽIVOTA

18. července 2012 v 8:00 | www.http://annabea.blog.cz/1011/promarnene-okamziky-zivota |  Esoterika

Drahý příteli,
dnes je to naposledy, kdy k Tobě promlouvám…
Jsem na zvláštním místě. Vypadá jako nebe z mých představ o věčném životě, právě to nebe, o kterém nám vyprávěli jako malým dětem. Je tady zvláštní klid. Naprosté ticho protkané závojem lehkého světla. Nikdy jsem nic krásnějšího neviděl. Nejsem zde sám. Vidím malé děti, starce, chudé i bohaté, bílé i tmavé - jsou tady všichni, bez jakéhokoli rozdílu. Cítím však smutek v místě, kde mi tlouklo srdce, když jsem ještě žil…

Můj drahý příteli, dnes jsem náhle zemřel. Smrt je velmi zvláštní. Často na ni nemyslíš, neboť si připadáš zdráv a mlád. Máš touhy a sny, smutky i naděje. Myslíš si, že máš na vše čas. Trápíš se nad věcmi, které ovšem nejsou podstatné, neboť jako vše jednou pominou…

Kráčím kupředu, byť nevím kam. Přemítám nad okamžiky, když jsem ještě žil.

Toužil jsem po lásce, ale bál se opětovat úsměv. Nikdy jsem nenalezl odvahu Ti říci o ženě, kterou jsem pravidelně potkával cestou z práce. Nikdy bych nevěřil, že jediný člověk může ztělesňovat tolik krásny.
Každý večer jsem snil o tom, že se ji jednou budu moci dotýkat a hladit ji po sametových vlasech. Každý den jsem plánoval, že ji druhého dne oslovím, ovšem nezmohl jsem se ani na to, abych ji pohlédl do očí a věnoval úsměv. Bál jsem se, že by jej neopětovala. Marně se rozhlížím a nevidím zde nikoho, kdo by měl tak pronikavě hluboké oči. Vím, že už ji nikdy nespatřím. Každý den jsem se přesvědčoval, že zítra je správný den a já se překonám. Drahý příteli, ten den již nikdy nenastane…

Nemohu si vzpomenout, kdy jsem naposledy pocítil takový klid, jako tady. Možná, když jsme ještě byli dětmi. Nedokáži Ti popsat, jak je úžasné nemít žádné starosti. Nepřemýšlet nad tím, co nastane zítra.

Není tady nic, o co bys musel usilovat. Není tady důležité, jak velký jsi měl dům, jak drahé bylo tvé auto. Najednou nevím, proč jsem strávil tolik času hromaděním věcí, které jsem zanechal tam dole. Nic z toho, co jsem vlastnil si nemohu vzít s sebou.

Chtěl bych Tě požádat, abys navštívil mou matku a políbil ji na Tvář. Vzkaž ji, že jí mám rád i přesto, že jsem jí to nikdy neřekl. Nikdy jsme si to neříkali, i když jsme věděli, že to tomu tak je. Chtěl bych změnit spoustu věcí, ale nemohu. Když jsem měl příležitost, myslel jsem si, že na to není vhodný čas. Zítra to bude lepší, říkal jsem si. Dnes vím, že žádné zítra nebude…

Můj drahý příteli, vím, že za pár dní oslavíš třicáté narozeniny. Chtěl jsem Tě obdarovat něčím, co má mizivou hodnotu. Teď Ti však mohu nabídnout jen tato slova:
Nikdy nepochybuj o tom, že život je zázrak. Až o něj přijdeš pochopíš, co úžasného Tě potkalo. Dělej věci, které jsou pro Tebe důležité - žádný sen není malý na to, aby se nemusel uskutečnit, a zároveň není tak velkým, aby se uskutečnit nedal.
Nedopusť, aby Ti mezi prsty protekly okamžiky, neboť celý život je nekonečný tok okamžiků, které můžeme snadno přehlédnout jenom proto, že se trápíme nad věcmi, které se staly a nemůžeme je ovlivnit anebo nad tím, co by se stát mohlo…
Až tady jsem pochopil, že není nic skutečného, jenom pravá přítomnost. Drahý příteli, zbav se tíže své minulosti a obav z budoucnosti. I když to nevidíš, ve skutečnosti neexistují…
Nikdy se netrap, potkají-li Tě věci, které nedokážeš změnit. Budeš-li chtít změnit sám sebe, nebo život, který prožíváš, změň jej - právě teď. Neexistuje jiný vhodný okamžik, než je právě tento. Čas na změnu nepřichází až zítra, protože i zítra bude zase jenom teď.
Rozhodni se a konej. Není důležité, zda budeš věřit Boha, věř v sám sebe.

Všude kolem vidím krásu, možná bych ji nazval Bůh. Je to ta samá krása, kterou jsem kolem sebe měl každý den, jen jsem ji snadno přehlížel. Otevři oči, příteli, neboť potom dokážeš prozřít.

Nepochybuj o svých schopnostech. Dokážeš cokoli, o co budeš usilovat. Netrap se nad věcmi, které se Ti nepovedou.

Neustále budeš mít příležitost k nápravě. Věř, že Tvůj život bude přesně takový, jakým budeš Ty sám… Ty sám budeš přesně takovým, jak o sobě budeš smýšlet. Nikdy nesuď sám sebe pohledem druhých.

Až budeš mít pocit, že máš velký problém, až si budeš myslet, že nevíš kudy dál, na chvíli se zastav a pohlédni - jak plují mraky po obloze, jak padá k zemi list ze stromu, jak slunce zapadá za obzor a vše je v dokonalé rovnováze. Uvědom si tu neskutečnou dokonalost, ten zázrak, že můžeš být právě teď a právě tady. Nech se volně unášet. Potom v sobě ucítíš sílu, neboť pochopíš, že jsi tvůrcem toho všeho kolem sebe a že právě Ty dokážeš překonat všechny své nesnáze…

Nikdy nevěř lidem, kteří Ti budou tvrdit, že jsi málo schopný, jiný, nebo ošklivý. Buď sám sobě svým nejlepším přítelem, pěstuj si o sobě jen to nejlepší mínění. Lidé Tě budou obdivovat a budou Tě mít rádi, neboť uvidí, že si vážíš sám sebe.

Drahý příteli. Myslel jsem si, že mám čas. Že zítra začnu žít naplno. Že zítra začnu řešit své problémy. Že zítra poprvé pohlédnu do očí neznámé a dám ji najevo své sympatie. Myslel jsi, že mám spoustu času začít žít život, který žít chci. Můj příteli - nevěděl jsem, že čas není. Kdybych dostal druhou šanci žít svůj život, už nikdy bych nemarnil jediným okamžikem. Nelámal bych si hlavu nad věcmi, které nedokážu změnit. Začal bych se více usmívat. Už nikdy bych si nestěžoval na nedostatek peněz, na to, že život není spravedlivý. Hledal bych v sobě více pokory.
Opustil bych vše, co mne kdy tížilo a nebylo podstatné…

Vážil bych si toho, že jsem zdráv. Udělal bych vše, po čem jsem kdy toužil, i když mi strach nedovoloval. Tady se již ničeho nebojím. Nevím, co mne čeká, až dojdu na konec této cesty. Nevím, zda mne čeká další život. Nevidím tady odpovědi na otázky o existenci Boha, důkazy o přítomnosti Andělů. Vlastně ani nevím, kde přesně jsem - ale jsem rád, že jsem pochopil,
že život se dá žít naplno, když se žije právě teď.

A jsem rád, že se mohu o své poznání podělit s Tebou, můj drahý příteli. Nepromarni již žádný okamžik ze svého života. Jeden z nich bude ten poslední a nikdy nevíš, kdy přijde.

Věnováno mému největšímu příteli v hodině dvanácté.

Zdroj: http://www.hooponopono.cz ,zveřejnil Michal

Idyla ve fialovém

17. července 2012 v 14:24 | xx |  Mix

Motto

16. července 2012 v 11:08 | xx |  Moudra a mezilidské vztahy
When life takes us love, death remains a little what it took.
Když nám život vezme lásku,smrti zůstane jen málo,co by vzala.

12 příznaků transformace

16. července 2012 v 8:00 | Geoffrey Hoppe a Tobias |  Esoterika
 V tomto textu naleznete popis "Dvanácti příznaků vašeho probouzejícího se
Božství" aneb příznaků transformace podle Geoffrey Hoppe a Tobiase, které by Vám
mohly být nápomocné při pochopení některých situací a pocitů, které zažíváte. V
textu se objevuje pojem Schaumbra, což volně přeloženo z hebrejštiny znamená
něco jako "dívat se domů".


Dvanáct příznaků vašeho probouzejícího se Božství

1. Pnutí a bolesti v těle - speciálně v oblasti šíje, ramen a zad - jsou
důsledkem intenzivních změn na úrovni vaší DNA, přičemž se ve vašem nitru
probouzí "Kristovo semínko". Toto vymizí.

2. Pocit hlubokého vnitřního smutku bez zjevného důvodu. Právě propouštíte svoji
minulost (tj. tento život i všechny ostatní) a to způsobuje pocity smutku.
Můžeme to porovnat se stěhováním, kdy opouštíte dům, ve kterém jste bydleli
mnoho let, a stěhujete se do nového domu. I když se do nového stěhujete rádi,
přesto existuje určitý smutek při zanechání všech těch vzpomínek, energií a
zkušeností ze starého domu. Toto také vymizí...

3. Pláč bez zjevného důvodu. Podobně jako bod 2. Dovolit slzám téct je dobré a
zdravé. Pomáhá to uvolnit a propustit staré energie ve vašem nitru. Také to přejde...

4. Náhlá změna ve vašem povolání nebo kariéře. Velmi rozšířený symptom. Zatímco
se měníte, mění se i věci kolem vás. Nedělejte si momentálně žádné starosti s
hledáním "perfektního povolání" nebo "perfektní kariéry". Toto také pomine. Jste
ve stadiu přechodu a je možné, že vícekrát změníte svou profesi, než najdete
takovou, která se k vám hodí.

5. Ústup /stažení se / - z rodinných vazeb. Spojení s vaší biologickou rodinou
je spojení staré karmy. Když vystoupíte z tohoto cyklu karmy, budou i tyto staré
rodinné vazby propuštěny. Bude se vám zdát, jako byste se vzdálili od své
rodiny a od svých přátel. To také přejde. Po určité době ( až to bude adekvátní)
si k nim vytvoříte nový vztah. Tento vztah se pak bude zakládat na Nové
energii, bez karmických atributů.

6. Nezvyklé vzorce spánku. Je možné, že se v noci často budíte mezi 2:00 a 4:00
hodinou ráno. Je to množství vnitřní práce, která ve vás právě probíhá a občas
vás probudí, abyste trochu "nabrali vzduch". Nedělejte si starosti. Pokud se
stane, že už nemůžete usnout, pak raději vstaňte a běžte něco dělat, než abyste
zůstali ležet a dělali si starosti. Toto také odezní.

7. Intenzivní sny. Mohou mezi nimi být sny o válkách a bitvách, že vás někdo
honí anebo o příšerách. Ze svého nitra doslova propouštíte starou energii, a
tyto energie z minulosti jsou často symbolizovány jako války, divoké útěky a
obludy. I toto odezní.

8. Fyzická dezorientace. Po nějakou dobu se budete cítit velmi neuzemnění.
Budete podrobeni výzvám ve svém prostorovém vnímání s pocitem, že svá dvě
chodidla už ani pořádně nedostanete na zem anebo že putujete mezi dvěma světy.
Zatímco se vaše vědomí vyvíjí směrem k Nové energii, vaše tělo někdy zůstává
trochu pozadu. Je dobré trávit více času v přírodě, aby se pomohlo Nové energii
se ve vás stabilizovat.

9. Rozšíření samomluvy. Častěji se přistihnete, že mluvíte sami se sebou. Někdy
se přistihnete, že jste během poslední půlhodiny sami se sebou vydatně
klábosili. Existuje nová rovina komunikace, která se ve vás právě vytváří, a
tato zkušenost se samomluvou je jednoduše jen vrcholkem ledovce. Tato samomluva
bude nejen stále častější, ale také plynulejší, pravdivější a plná hodnotných
názorů. Nestává se z vás blázen, jste jednoduše jen "Schaumbra", pohybujete se
do Nové energie.

10. Pocity samoty, i když se nacházíte ve společnosti jiných. Je možné, že se
cítíte osaměle, vzdáleně od jiných lidí. Možná pociťujete potřebu držet se dál
od skupin a davů lidí. V určitém smyslu procházíte jako "Schaumbra" posvátnou,
ale také osamocenou cestou. Pocity samoty ve vás mohou způsobovat strach a
vztahy k jiným také nejsou neproblematické. Pocity samoty souvisí s tím, že se
od vás odtáhli vaši duchovní průvodci. Byli s vámi v průběhu všech vašich cest
ve všech vašich různých životech. Nyní pro ně byl čas vrátit se zpět, abyste
nyní mohli svůj prostor vyplnit svým vlastním Božstvím. Toto také přejde. Tento
prostor ve vás se vyplní Láskou a energií vašeho vlastního Kristovského
(Kristova) vědomí.

11. Ztráta "vášní". Můžete se cítit zcela bez temperamentu, s jen nepatrným a
nebo vůbec žádným přáním cokoliv dělat. To je v pořádku a je to jednoduše
součástí procesu. Využijte tento čas prostě k nicnedělání. Nebojujte kvůli tomu
sami se sebou, protože to také přejde. Je možné to přirovnat k restartování
počítače. Musíte se na nějakou dobu "vypnout", abyste mohli nainstalovat nový,
vyvinutější software - neboli v tomto speciálním případě své Kristovské (Kristovo) vědomí.

12. Hluboké přání "jít domů". To je možná ten nejproblematičtější z těchto
symptomů, ten s největšími výzvami. Můžete pociťovat hluboké a uchvacující přání
opustit planetu a vrátit se "domů". To nejsou žádné "myšlenky na sebevraždu".
Tento speciální pocit se nezakládá na zlosti nebo frustraci. Nechcete to ani
zveličovat, ani z toho dělat před jinými drama. Prostě ve vás existuje jedna
tichá součást, která by ráda chtěla jít domů. Vlastní důvod toho je opravdu
jednoduchý. Dokončili jste své karmické cykly. Splnili jste smlouvu pro tento
život. Jste připraveni vstoupit do nového života, přičemž se stále ještě
nacházíte ve stejném fyzickém těle. V průběhu tohoto procesu přechodu se ve vás
objeví vzpomínka jaké je to být na "druhé straně". Jste připraveni absolvovat
další "povinné cvičení" tady na Zemi? Jste připraveni na sebe převzít výzvu
vstoupení do Nové energie ? Ano, doopravdy byste mohli nyní jít domů. Ale už
jste došli tak daleko a po tolika mnohých životech by byla velká škoda opustit
kino před koncem filmu. A kromě toho - duch vás zde potřebuje, abyste pomáhali
jiným při vstupu do Nové energie. Potřebují lidského přítele/přítelkyni a
průvodce na jejich cestě, někoho jako vy, kdo již cestu ze Staré do Nové energie
uskutečnil. Cesta, na které se právě nacházíte, vám d&aacu te;vá schopnost stát
se učitelem nového Božského Člověka. Ať už je čas od času vaše cestování jakkoli
osamocené a temné, myslete na to, že nikdy nejste sami!

Zdroj: Symptomy "Schaumbra" od Geoffrey Hoppe a Tobiase. "Schaumbra" znamená -
volně přeloženo z hebrejštiny - "dívat se domů". Copyright 2001 von Geoffrey
Hoppe, Golden, CO. Sestaveno ve spolupráci s Tobiasem z Crimson Circle.

www.crimsoncircle.com
Přeložila Martina Mangová

Mochna husí

15. července 2012 v 8:00 | Izabela Klimová |  zelená lékárna
Mochna husí /Potentilla anserina/

Již její název naznačuje nejčastější místo výskytu- husí pastviny,/ anserina=husí/,potentilla=mocný/.
Již z názvu lze odvodit ,že má silné léčivé účinky.V našich zeměpisných šířkách se vyskytuje 25 druhů
mochen.Sbírá se nať před rozkvětem a suší se přirozeným teplem do 40 C.
Ve středověku se používala jako všelék: na zastavení průjmu,při ženským výtoku,při oslabení dásní,
ochablých svalech,na zarudlé oči,bolavé neohebné svaly a křeče.
Její listy obsahují flavonoidy,třísloviny,kumaríny a fenylkarbonové kyseliny.
Vnbitřne se používá odvar při žaludečních obtížích,průjmech,menstruačních kolikách,při drobných
poraněních kůže a při zánetlivých onemocněních dutiny ústní.


Dítě naděje

14. července 2012 v 8:00 | Zili |  Esoterika

Pozor na některé channelingy

13. července 2012 v 8:00 | Nikolaj Levašov |  Esoterika
Jak určitě víte, existuje velké množství lidí zabývající se tzv."channelingem" - lidé se považují za komunikační kanály s jinými úrovněmi planety, s jinými civilizacemi, atd. Knihkupectví jsou plné zpráv od Kryona a jemu podobných. Můžete k tomu něco říct? Vzrostla razantně 
evoluční úroveň lidí? Na určitém stupni evolučního vývoje osoba "prolomí" skořápku do ostatních, vyšších úrovní a myslí si,
že vše co potkává jsou andělé,archandělé, bohové a tento druh "vyšších bytostí", které jsou připraveny sdílet "vyšší znalosti a vědění". Realita je však zcela jiná. Entity z těchto úrovní se chovají následovně: sdělí informaci,kterou si osoba může lehce ověřit, například, informaci o zemětřesení nebo autohavárii. Když nedůvěra zmizí, osoba se otevře a "anděl"začne "nalévat" informace které si osoba nemůže ověřit, ale bere je jako správné. Periodicky pak předají nějakou informaci, kterou si osoba ověřit může, pro udržení důvěry. Měl bych dát příklad z mé praxe. Bylo to v roce 1989. Touto dobou jsem vyléčil značné množství lidí. Přijela mě navštívit postarší paní ze Sverdlovsku. Měla tumor v oblasti solar plexu. Byla v důchodu a rozhodla se jít "spirituální cestou".
Našla následující cestu: vzala list papíru,napsala na něj abecedu, vzala minci uvázanou na niť,
a začala neuvěřitelně rychle kmitat rukou nad papírem. Dostala se do stavu tranzu, silné proudy primárních hmot protékaly jejím tělem, dokonce se ani nedívala na papír, jen vyslovovala slova. Oznámila mi že má ve Sverdlovsku skupinu lidí, s kterými pracuje. Kontaktovali údajně jiné civilizace. Podíval jsem se na ní a viděl, že tato dáma tohoto není schopna, protože na to jsou třeba určité
kvality, které postrádala. Přemýšlel jsem, jak bych jí mohl vysvětlit, že to co říká není možné,a že byla nestydatě podvedena. Rozhodl jsem se že budu hrát"prosťáčka". Zeptal jsem se jí, zda bych mohl skrze ní někoho kontaktovat. Odpověd zněla - jistě, samozřejmě, jen mi řekněte jméno. Dal jsem jí jméno a začala s navazováním kontaktu. Několik lidí bylo svědky celé konverzace a procesu. Skryl jsem se entitě, se kterou byl navazován kontakt. Je to na delší povídání jak jsem to udělal,
nyní pouze řeknu že je to možné. Jinými slovy stal jsem se neviditelný pro tyto entity - duchy,
ale já jsem je mohl vidět perfektně. Takže, viděl jsem, že entitu ke které hovořila nebyla ta, jejíž jméno jsem sdělil. Každá entita má svůj vlastní unikátní klíč, který je nemožné "padělat". Pokud člověk zná tento klíč, nemůže být obelhán. Po chvíli jsem řekl bytosti z druhé strany (mám na mysli telepatickýpřenos myšlenek):
"Nejsi bytost, za kterou se vydáváš!". Odpověděla:"Z jakého důvodu?" V tento moment jsem se "odmaskoval" a zeptal: "Dobře, jaké je tedy tvoje jméno?" "Mé jméno je Melon". "Takže, Melone, proč podvádíš lidi?" zeptal jsem se. Odpověděl: "Já za to nemůžu, oni mě kontaktovali první! Můj úkol je být zde (první mentální úroveň Země), a pokud se někdo dostane na tuto úroveň, můj úkol je vzít je pod svou "ochranu".
Pokud věří v Krista, mám říct že jsem Ježíš, pokud věří v Mohameda, řeknu že jsem Mohamed". Rozumíte nyní principu? Úkol této bytosti bylo obrat osoby o jejich potenciál, který nasbírali za mnoho inkarnací, a pokud je jim odebrán, musí začít znovu od nuly. Je jisté že tato bytost byla jen pohůnkem někoho na vyšší úrovni, ale jak mnoho takovýchto
vlastníků a pohůnků je zde, v našem planetárním systému? A jak mnoho planetárních systémů je
ve vesmíru? Přesto, lidé si myslí že pokud navážou kontakt "nahoru", že to musí být nutně
světlá bytost, nebo bytost s dobrými úmysly, která přináší pouze pozitivní věci, a nic špatného se nemůže stát. Bohužel, je poměrně težké těmto "kontaktérům" vysvětlit, jakou děljí chybu, protože jsou často zaslepeni pýchou: já jsem toho hoden, já jsem si zasloužil kontakt s cizí civilizací,
byl jsem "vybrán", atd. Myslím že není třeba příliš vysvětlovat, odkud můj pacient přišel k tumoru. Osoba není obírána o svůj potenciál pouze během neopatrných setkání s"vyššími silami",
ale také během tzv. meditace. V jedné ze svých knih popisuji, co se děje během meditace.
Osoba nebo skupina jsou během meditace maximálně otevření.Vezměte si klasický příklad meditace: "posíláme svou energii do prostoru, prostor nás prostupuje, skrze naše těla .." a veškeré meditace tohoto druhu. Je to naprosto totožné jako říct všem predátorským bytostem ve vesmíru: "Servíruje se hlavní chod", a ony si velmi rády ukousnou z vašeho potenciálu...ale lidé toto nechápou. Takže, měli bychom si být vědomi toho, že kontakt s dušemi mrtvých, se všemi úrovněmi naší planety,
a dále, s jinými civilizacemi je skutečně možný. Ale jen bytost, která vlastní všech šest materiálních těl,duše je schopna dostat se zahranice Země. Jestliže osoba nedosáhla tohoto stupně evolučního vývoje, všechny kontakty kterých je schopna jsou limitovány na astrální úroveň naší planety, nebo v nejlepším případě, na první mentální.
Více zde: http://leva-net.webnode.cz/nikolaj-levasov/


Kdy pít vodu

13. července 2012 v 8:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci


Většina z nás ví,jak je důležitý pitní režim.Mnozí také vědí,že čistá neperlivá voda je nejlepší tekutina,
jakou můžeme dopřát svému tělu.Velmi důležité je však i to,kdy načasovat pití vody.Jednak se to musí
shodovat s biorytmy a jednak je důležité zda jíst před nebo po jídle .
Proč není lhostejné,kdy vodu pít a kdy ne?
Pití vody ve správném čase,maximalizuje funkčnost lidského těla a jeho biologických procesů-tento
moment je velmi důležitý.
2 poháry vody hned po probuzení podporuje funkci vnitřních orgánů
1 pohár vody 30 minut před jídlem prospívá trávení
1 pohár vody před koupelí snižuje krevní tlak
1 pohár vody před spaním předchází krvácení do mozku a ve spánku
často se vyskytujícímu srdečnímu záchvatu

Pijte vodu z vodovodu!!!


pomoc pro karpální tunely

12. července 2012 v 8:00 | emailová pošta |  zelená lékárna

Díky tomuto receptu jsem se vyhla operaci karpálních tunelů

POTŘEBNÉ PŘÍSADY
Acylpyrin
5 listů aloe
francovku herbu či lesanu

POSTUP PŘÍPRAVY

Dlouho jsem měla bolesti rukou, hlavně v klidu a nejhorší to bylo v noci... Nevíte kam s rukou, brní prsty a jste každou chvilku vzhůru a ráno nejste schopna udržet drobné věci v rukou, nemáte v nich cit. S obtížností mažete chleba, zamykáte dveře apodobně. Pokud trpíte stejnými obtížemi, tak zkuste můj zaručený recept.

Do půl litru francovky herby (či lesany) nechte louhovat 20 tablet acylpyrinu a 5 listů aloe a občas protřepte. Po necelém týdnu si můžete ruce mazat před spaním. Já osobně jsem měla svou medicínu po ruce i v noci.