Květen 2012

Igor Chaun a Barbora Tachecí

31. května 2012 v 18:23 | tv prima 24.5.2012 |  Esoterika


Spící nádhera

30. května 2012 v 6:30 | xx |  Zvířátka


Dutá země?

29. května 2012 v 9:51 | youtube.com video |  Vesmír a mandaly

pivoňky

29. května 2012 v 8:00 | xx |  Květiny

Náš původní domov

28. května 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  Esoterika

Mnozí z nás i přesto,že má své domovy,byty,domky a chalupy,nenacházejí svůj klid a stále mají pocit,že jsou ve svých domovech,jako na návštěvě.Tento pocit pochopitelně zneklidňuje každého jedince,který pociťuje tento stav.Jsem doma a nejsem doma.Co s tím?
Odpověď musíme hledat v hlubinách dávné minulosti,v hlubinách naší duše.Naším původním domovem je dimenze zlatavého,hladivého a laskavého světla,dimenze klidu,míru,ticha a bezpečí,dimenze hřejivé a všeobjímající lásky.Je to dimenze podstaty všeho, i stavu našeho Bytí.
Zde jsme se nacházeli ve své původní světelné formě a jako semínka života,jsme čekali a připravovali se ke zrodu na Zemi,do fyzické formy,abychom dali takto vyklíčit své jedinečné kráse v lidské podobě a
vyzářit tak světu své křehké duševní vlastnosti.
Zde na Zemi se stáváme kanály duševních hodnot a skrze nás svítí boží vlastnosti .

Co je vlastně smyslem našeho zrození do lidské podoby? Smysl opuštění našeho pravého domova je jednoduchý:
prožívat a poznávat život a získávat neocenitelné životní zkušenosti,které nás posouvají v našem vývoji.
K tomu,abychom život mohly poznávat,potřebujeme přijít do světa času a prostoru a potřebujeme k tomu svých
pět smyslů-sluch,zrak,hmat,čich a chuť.Potřebujeme žít ve stejné časové dimenzi s jinými lidmi a bytostmi
a tím vytvářet svůj vztah k lidem,k přírodě,ke všemu co nás obklopuje.
Na naší cestě časem,během níž jsme si přestávali uvědomovat sami sebe,se světlo a láska-naše čistá podstata a
ryzá energie,měnila na různé formy strachu.V našem životě tak vznikaly konflikty,kterým jsme musely čelit a řešit je.
Vzdálily jsme se sami sobě a své duševní podstatě a začaly jsme upřednostňovat materiální hodnoty.
A čím více jsme materiální,tím víc se ze života vytrácí radost,citlivost,hravost a život se stává příliš vážný.
Rozhoduje drsné něco za něco,čímž se stáváme závislými na mnoha věcech ,o kterých si myslíme,že bez nich
nemůžeme být.Láska se mění v obavu,že nebudeme přijímáni takoví,jací opravdu jsme a že nebudeme milováni.
Tyto obavy nás negativně ovlivní nejen na fyzické rovině,ale oberou nás oi pohodu i na psychické úrovni.
V důsledku zkreslených názorů o nás samotných i o druhých,si vytváříme bolest a utrpení.
Je zajímavé,že jsme ochotni bolest i tolerovat,dokonce ji považujeme za normální.Teprve,když je bolest
příliš veliká a naše trápení nesnesitelné,uznáme,že je potřeba něco udělat,nebo změnit,abychom se těchto
negativních pocitů zbavili.
Bolest je cena,kterou všichni platíme za duševní amnézii,za to,že jsme si přestaqli uvědomovat čím a kým jsme.
Z našich hlubin se neustále ozývá hlas,který nám připomíná naši podstatu a to je ten stav,kdy se necítíme nikde
doma.Přehlušujeme ten hlásek dlouho-někdy velice dlouho,přesto po celý život se nám naše pravda z podvědomí
připomíná zas a zas.Vyzývá nás k návratu k sobě,ale my tvrdošíjně odmítáme vidět naši pravou podstatu,odmítám vidět,čím opravdu jsme-zářivé duchovní bytosti.
To,co vidíme v zrcadle,není tím,čím jsme ,je to jen naše fyzická forma.
V rámci evolučního a transformačního procesu,však u každého z nás dříve,nebo později, nadejde chvíle,kdy začneme naslouchat svému vnitřnímu pocitu.
Volání našeho duchovního domova nám pocity,svědomím a intuicí připomíná náš původ.Uvnitř,jakoby vzdáleně,
cítíme,že za tímto prostorem a časem je místo,kde je naše jistota,klid,mír,spokojenost,radost a štěstí.Je to něco podobného,jako když se rádi vracíme na místa svého mládí,nebo na místa kde jsme prožili
významné okamžiky našeho života.
Jakmile zvládneme pocity volání,zpracujeme je ve svém nitru,nabudem úžasné duševní síly,která dřímala
dosud v našem podvědomí.Byla dosud potlačována a uvězněna iluzemi,založenými na identifikaci s naší
fyzickou podobou.Cesta domů není únikem před realitou,ale návratem k vyšší realitě.
Je to ta nejobtížnější cesta,návrat k sobě,k pochopení své prapodstaty.I ve fyzickém světě začíná každá
cesta z domova a odevšud nás znovu přivede zase domů.Stejné je to i s cestou naší duše.Nebojme se jí,
protože nás nemůže přivézt nikam jinam jen do našeho pravého domova.


20.5.2012 zatmění Slunce

27. května 2012 v 17:46 | http://inner-light.ning.com |  Vesmír a mandaly

Zatmění Slunce 20.5.2012 - překalibrování planetární mřížky Země

solar-eclipse-448px.jpg

21. května po půlnoc bude Měsíc v novu. To znamená, že 20. května (amerického) času bude možno ze západu USA pozorovat prstencové zatmění Slunce. Ačkoli toto zatmění nebude v Čechách viditelné, i my se můžeme na jeho energii v meditaci napojit.
Velké Centrální Slunce (Alcyon - centrální hvězda hvězdokupy Plejád), naše Slunce a Měsíc vytvoří během tohoto zatmění jedinečné Nebeské zarovnání a nad posvátnou horou Mount Shasta dojde k otevření portálu. (Portál nad touto horou se týká propojení původních Lemuriánských energií skrytých v Duté Zemi (Dutá Země je Božská (Univerzální) Matrice pro naši Zemi, portál ve středu Země, ve kterém jsou obsaženy energie všech starých civilizací ) s energií Plejád. (Plejádská léčivá energie je již věky přinášena skrze portál nad Mount Shastou na planetu Zemi a do prostoru Duté Země. )
Být na místě, kudy toto zatmění přímo prochází, je prý velkým požehnáním. My z něho můžeme mít také užitek, pokud se v meditaci propojíme s Pracovníky Světla, kteří ve stínu zatmění aktuálně budou.
Toto Nebeské zarovnání - Slunce, Měsíc a Velké Centrální Slunce je událostí, která nastává jednou za 26.000 let! Očekává se obrovský příval kosmické energie, který způsobí překalibrování planetární mřížky Země i našich srdcí. Na planetu Zemi bude v průběhu zatmění instalován nový "operační systém", a tak mnoho citlivých a vnímavých lidí může v průběhu zatmění a následujících dnech vnímat sama sebe tak jako by byli kompletně vymazáni", nastaveni (restartováni) a poté i sjednoceni s novým Vesmírem, plným lásky, klidu a harmonie.
V okamžiku zatmění, kdy bude energie Slunce i Měsíce "blokována", nastane Velká Prázdnota (Grand Void) - tichý okamžik bez času, během kterého bude vytvořen a vložen do našich těl, do světa a do celého slunečního systému nový operační systém.
U lidí, kteří budou přímo fyzicky ve stínu tohoto zatmění, proběhne stahování nového rychleji, komplexněji a jaksi "elegantněji". Stanou se živými posly tohoto nového nastavení pro ostatní lidi z celého světa, kteří si nemohou dovolit cestovat do oblastí, kde je zatmění viditelné. Tento nový operační systém se začne šířit po celé Zemi v průběhu měsíce nebo dvou.

Co se děje po smrti?

27. května 2012 v 6:30 | Ellsen Helen |  Esoterika
Takže moji milovaní

okamžik odchodu duše z těla,lidmi nazývaný smrt,je okamžik,kdy končí život člověka na zemi...
nekončí tím však život jeho duše.
Ta pokračuje na své pouti dále,zrozením v dalším těle.
V okamžiku smrti dochází k přetržení stříbrné šnůry v místě,kde je připojena k tělu,což způsobí smrt
fyzického těla a odpojení aurických těl od sebe..... Smrt nebolí!!!!!

Spousta lidí se smrti bojí,protože je to pro každého něco nového. A přirozeně člověk se bojí toho,ce nezná,
ale smrt nebolí...samozřejmě mnohdy pociťuje bolestně okolnosti smrti,napr.u tragických smrtí...pád,náraz,
ale samotný okamžik nebolí.

V okamžiku,kdy Anděl smrti přestřihne v auře stříbrnou šnůru,upadá člověk do hlubokého bezvědomí,tedy
jak do silného,příjemného spánku,ve kterém nic nevnímá. V tomto spánku přestanou fungovat všechny
orgány postupně ve fyzickém těle,ale to člověk vůbec nijak nepocituje,nevidí,ani nevníma. Z těla odchází
veškerý život, zastaví se funkce všech orgánů. Etericiké tělo vibruje tak,až se rozplyne jako pára.
Tento proces začne a je nejsilnější ihned
v okamžiku smrti- poslední dech- a trvá ještě do doby 3 dnů po smrti zhruba do 72 hodin-!!!

Člověk se najednou probudí z onoho "spánku" a vidí konec tmavého tunelu,kterým právě prošel...
Během průchodu tímto tunelem nevidí nic. Ale někdy,už ke konci tunelu,může vidět všechny nejdůležitější
okamžiky z právě prožitého života,nebot v těchto chvílích probíhá "soud" s jeho duší.Zapisuje se všechna
jeho karma,kterou si vytvořil či naopak odčinil v právě skončeném životě. Pokud toto člověk vidí,tak je to
něco,jako když spíte a zdá se vám sen.

Průchod tímto tunelem trvá minimálně 7 minut,nejdéle 13 minut.A když to po pár minutách vše v těle
definitivně zemře a přestane fungovat, člověk se opět z toho"hlubokého spánku" probudí,-ale už to není
člověk- ale pouze DUŠE.
Astrálné tělo,ve kterém duše sídlí, tak odcházi do duchovních dimenzi a prostor,které přísluší
karmickému zatížení.


Za tunelem je světlo a vše je tam velmi krásné, něco,jako kdyby člověk přišel do krásné zahrady s
nádhernými květinami,kde vše září...každá duše je štastná,když toto vidí, je to PRŮCHOD do duchovních
dimenzi,jakýsi "vchod".A tam už čekají na každou duši příslušné bytosti,které uzavřou tunel,jimž
duše prošla-čímž vlastně dojde k odpojení aury od zemřeleho člověka.
Tam se duše od těchto bytostí stručně dozví,jaké má z daného života zatížení a jaké ze všech minulých
životů a kam půjde dále/do jaké duchovní dimenze!/ A pak duše s průvodci pokračuje do míst,které
náleží jejímu karmickému zatížení.Poté tyto Světelné bytosti-průvodci ,uzavřou opět spojení,kterým
byla duše s nimi spojena od okamžiku smrti až do doby,kdy byla odvedena do míst,ve kterých už zůstane.
V těchto místech se o duši postarají jiné bytosti,které žiji a pracují v této dimenzi. Duše s nimi detailně
procházi svůj uplynulý život a je poučena o všem,co dělala špatně a co a jak má napravit,apod.
Je to něco jako škola.... Takto se vlastně již plánuje pro duši další život,do kterého půjde,až si v
příslušných dimenzich vše vyslechne,odčiní,pochopí,zkrátka až se zde poučí a jsou vytvořeny podmínky
pro její další inkarnaci.
Pokud byla duše velmi zatížená,je v místech,které je něco jako vězení anebo jiné nápravné zařízení,
kde nemá svobodu ani klid,ale tvrdě si své hříchy odčinuje...

První okamžiky PO SMRTI A POHŘEB

Eterické tělo se "rozplyne" do 3 dnů po smrti,což je zruba do 72hodin . Z tohoto důvodu by člověk nikdy
neměl být do 3 dnů pohřben,protože do té doby spoustu věcí ještě"vnímá" "vidí a cítí",každá duše
využije možnosti zůstat na zemi a rozloučit se všemi blízkými,zůstává ještě v těle,anebo ne v těle,
ale chodí zde po Zemi,než uplyne oněch 72 hodin,kdy musí spolu s bytostmi,kteří ji doprovázejí,odejít.

Pro duši zemřelého člověka je velmi bolestné vidět,jak ho všichni blízcí oplakávají a volají zpět!!!!
Je velmi bolestné cítit tíhu,kterou duše pociťuje v okamžiku pohřbu. Proto ZDŮRAZŇUJI,pohřeb
dělejte nejdříve 4. den po smrti,raději déle....pak duši zemřelého už jeho vlastní pohřeb ani způsob
pohřbení nijak netrápí.Pokud vám někdo zemře,snažte se proto těch 72 hodin po jeho smrti využít
abyste pomohli jemu i sobě-abyste si s ním vyříkali vše,co jste za života nestihli.......

Co dělat bezprostředně po smrti člověka,kterého jste milovali???

Chcete-li co nejvíce pomoci tomu,jenž zemřel,udělejte následující:
Mluvte s ním,řekněte mu vše,co jste chtěli a co jste za života neudělali anebo nestihli mu říct...
Poděkujte mu za vše krásné,co jste spolu prožili. Rekněte mu,co jste k němu cítili,jak jste ho měli rádi...
Ale neplačte a nevolejte ho zpět,neobviňujte ho,že Vás opustil ,tím mu ubližujete,nebot je pro něj
velice bolestné odejít ze Země,protože se trápí vaším smutkem.Tíha vašeho smutku ho táhne ZPĚT!!
Myslete na to,že musí odejít,když neodejde ve stanovené době 72hodin po smrti těla a zůstane tak
po další dlouhou dobu zde na Zemi, vám to nic nepřinese a naopak jemu to velice ublíží!!!!!!
Duše zde na Zemi je velice nešťastná,nemůže ani žít,ani komunikovat s blízkými ani pracovat na svém
vývoji, ani se znova narodit...Zkrátka NIC...jen se dívat,jak se jeho zblízcí užírají smutkem,duše pak
ale nevidí ani neslyší a nevnímá tak,jako člověk.Cítí pouze energie- něco jako tíhu,strach,nic jiného,
NAVÍC MUSÍ ZDE ŽÍT Z NĚCÍ ENERGIE,I KDYŽ NECHCE,tudíž se musí usadit u někoho v auře a tento
člověk pak v onom místě onemocní.
A i to duši zemřelého trápí,protože nechtěně tak někomu ubližuje a způsobuje problémy....

a to nejdůležitější,na co nikdy nezapomente........

Poproste jeho duši o odpuštění za vše, co jste mu kdy způsobili, a to v tomto životě i kdykoliv
v životech minulých.
Vy mu řekněte,že mu odpouštíte VŠE,co kdy učinil on Vám a vroucně a ze srdce mu opravdu odpustěte!!


Proste Boha a Světelné bytosti,je-li to možné,aby se nad Vámi a nad ním slitovaly a odpustily jemu i
vám vše, co je možné a co je v Boží vůli, aby Bůh dovolil"rozpustit"co nejvíce karmy mezi vámi.
Přiznejte si a nahlas vyslovte,co zlého jste oné osobě způsobil,jak ošklivě jste se k ní někdy choval...
zkrátka vše na co si v dané chvili vzpomenete, nikdy Bůh neodpustí celou vaši karmu,kterou jste
spolu navzájem měli, ale prosíte-li vroucně a pokorně,ze srdce,rozpustí část toho zlého mezi vámi,
co byste si v dalších životech navzájem museli splatit. A to nejen ze současného života,ale i z minulých.
A tím dušičce zemřelého a v podstatě i sobě,velmi pomůžete.
Snažte se v této pro vás těžké chvíli pochopit,že smutkem mu způsobíte jen velkou bolest,
ale pokud mu dáte najevo,že přijímáte jeho smrt,jeho odchod, mu tak tím velmi pomůžete,protože
takováto duše potom odchází do duchovních dimenzi s usměvem a s radostí,protože chce odejít!!!
Emoce končí okamžikem smrti,proto duše toho,kdo vám právě zemřel,nepociťuje emoce smutku,
bolesti a žalu jako vy.
Tato duše cítí a umí rozlišit pouze ENERGIE,tedy energie lehkosti,volnosti...

ROZLOUČENI se svým blízkým:

Zapalte 7 jakýchkoliv svíček NAJEDNOU.Otevřte ruce dlaněmi nahoru. A pak vyslovte větu"Jdi za Světlem
odejdi tam,kde je tvoje doma!!!!!Opouštím Tě!!!!!!" A jste-li hodně vnímaví,ucítíte svého milého.
Možná ucítíte velkou zimu anebo teplo a pohlazení.... To je okamžik,kdy vám duše zemřelého,celá štastná,
vyjadřuje svou vděčnost za to,že chápete,že musí odtud ze Země odejít a nemůže tu už zůstat s vámi.
Obzvlášt duše,která je málo karmicky zatížená (a v podstatě každá duše,která je zatížená do
stupně 5-6( se velmi raduje ze smrti svého těla,nebot odchází do míst,kde se cítí být doma,kde je
všechno mnohem krásnější,než na Zemi...
Do míst,kde neexistuje bolest,hádky,problémy,ztráty,ani lidská zloba a nenávist a nic,co je doménou
lidí na Zemi.Po 3 dnech vás duše zemřelého už neslyší.
A na Zem už se takováto duše nemůže jen tak vrátit,ani s vámi komunikovat!!!!
Ale nemyslete na to,že vašeho milovaného ztrácíte navždy!!!!!Po nějaké době se vrátí na zem,do Vaší blízkosti,vrátí se opět jako člověk!!!!!
jako krásné m i m i n k o , inkarnuje se do fyzického těla a vypraví se opět na svou životní pouť na Zemi.....

Jsou situace,kdy nevíte,že vám blízký člověk zemřel a nemohli jste se s ním rozloučit v oněch 72 hodinách,
pak proste Boha,a to velmi pokorně,vroucně a ze srdce,aby dovolil duši zemřelého na chvili sestoupit
do urovni blízkých Zemi,ve kterých je možné vás slyšet a vnímat.Poproste o to v době "dušiček" což si
lidé stanovili na 2.listopad,ale nemusíte pouze 2.11,můžete využít celé doby k tomu určené,což je
každý rok od 23.10 do 13.11,kdy takto sestupuje k Zemi na pár minut největší počet duší,které samy
prosily o to,aby na pár okamžiků mohly na Zemi s někým
něco dořešít. V této době je možné,že pokud to Bůh a Světelné bytosti dovolí a pokud už duše není
inkarnovaná,což do roka od smrti není žádná duše,může duše přijít v doprovodu Světelné bytosti na čas
na Zem dořešit,co nestihla anebo co vy jste nestihli.Můžete tak proto k ní mluvit.Ale pozor, ne
žádnými okultickými a spirit metodami.
Pouze otevřte dlaně a poproste,aby vás ona duše slyšela.A pak k ní promluvte,Nemůže vám odpovědět,ale slyší vás
a máte na to 33 minut......
Toto je možné učinit pouze lx. Vícekrát nebudete vyslyšeni a víckrát k vám nebude duše přivedena.....
Bryndza podruhé-v receptech

26. května 2012 v 8:00 | http://milujempanip.wz.cz/-Cezmin |  zelená lékárna

Jedlá z májovej bryndze
Predjedlá, chuťovky, dezerty

Šmirkas
Ingrediencie: maslo, bryndza, cibuľa, sladká červená paprika. Príprava: maslo vymiešame, pridáme bryndzu, nakrájanú cibuľu, červenú papriku a zmiešame. V chladničke necháme 2-3 hodiny stáť, potom natierame na čerstvý chlieb alebo pečivo.

Bryndzová nátierka
Inrediencie: maslo 125 g, bryndza 250 g, cibuľa, cesnak, tavený syr 100 g, tatárska omáčka 1PL. Príprava: všetko spolu dobre vymiešať a natierať na čerstvý chlieb alebo pečivo.

Pikantná bryndza
Ingrediencie: bryndza 300g, maslo 100g, sardelova pasta 10g, mlieko 1dl, horčica, mletá paprika, soľ. Príprava: bryndzu vymiešame so zmäknutým maslom, postupne pridáme sardelovú pastu, mlieko, horčicu, mletú papriku a soľ. Nátierku podávame na tmavom chlebe, alebo ňou plníme papriky, rajčiny a pod.

Kysnutý koláč z bryndze

Ingrediencie: polohrubá múka 300g, droždie 10g, tuk 50g, vaječný žĺtok 1ks, mlieko 2dl, maslo 30g, cukor, soľ. Naplň: bryndza 200g, varené zemiaky 120g, vajce 1ks, kyslá smotana 3-5 PL, pažítka, krupica 1 PL, soľ. Príprava: Do teplej múky pridáme soľ, vykysnutý kvások, žĺtok a teplé mlieko. Cesto dobre vypracujeme a necháme na teplom mieste vykysntúť. Potom cesto rozdelíme na polovičky, vytvoríme gule, ktoré rozvaľkáme na tenko a dáme na dobre vymastený plech. Na cesto rozotrieme náplň, kraje potrieme rozpusteným maslom a nakysnuté koláče do ružova upečieme.

Nátierka z bryndze
Ingrediencie: sardinky 2ks, maslo 120g, bryndza 250g, kapary ČL, horčica 1 ČL, olej 1 ČL, syr - ementál 50g, maslo 60g, rasca, paprika, pažítka, petržlenová vňať. Príprava: sardinky bez kostí zmiešame s maslom a bryndzou a pretlačíme cez sito do misy. Pridáme sekané kapary, francúzsku horčicu, lyžicu oleja, strúhaný ementál, podľa chuti papriku, rascu, sekanú petržlenovú vňať. Bryndzu dobre rozmiešame a dáme uležať na studené miesto. Po chvíli dáme bryndzu na misu, ozdobíme petržlenovou vňaťou s ružičkami masla posypanými paprikou.

Miešaná bryndza z Liptova
Ingrediencie: bryndza 500g , sladká paprika 20g, rasca 2g, horčica 100g, maslo 500g, cibuľa 150g, pažítka 30g, sardelová pasta 30g, pivo 1dl. Príprava: bryndzu, sladkú papriku, horčicu, maslo, nadrobno posekanú pažítku, sardelovú pastu, pivo a nasekanú cibuľu premiešame a potom šľahačom ušľaháme tak, aby penila. Miešaná bryndza je výborná ako nátierka na sendviče.

Nátierka z bryndze
Ingrediencie: maslo 60g, bryndza 150g, cibuľa 20g, čerstvá paprika, horčica, soľ, pažítka. Príprava: Do rozmiešaného masla primiešame bryndzu, nastrúhanú cibuľu, nakrájanú pažítku, horčicu, červenú papriku a soľ.

Košík z eidamu s bryndzou
Z plátkového eidamu vytvoríme kornútky, do stredu pomocou tortového ozdobovača dáme bryndzu. Navrch ozdobíme natvrdo uvareným vajíčkom, vejárom uhorky, trochou kapie a sardelovým očkom. Kôš je výborný ako predkrm.

Zapekané palacinky s bryndzou
Ingrediencie: 12 kusov palaciniek (upečených bežným spôsobom), bryndza 300g, kyslá smotana 10dl, jarná cibuľka (pažítka alebo kôpor), vajce 1ks, vaječný žĺtok 1ks, maslo. Príprava: Upečieme 12 kusov palaciniek (bežným spôsobom) a naplníme ich bryndzovou náplňou. Dobre zmiešame prelisovanú bryndzu, kyslú smotanu, nasekanú jarnú cibuľku a dosolíme. Touto zmesou naplníme palacinky zložené ako šatôčky a dáme do vymastenej zapekacej misky. Celým vajíčkom a jedným žĺtkom zjemníme 1,5dl smotany, dobre rozmiešame a nalejeme na palacinky. Pokropíme rozohriatym maslom a dáme zapiecť do rúry. Miesto cibuľky môžeme do náplne pridať nasekaný kôpor alebo pažítku.

Obložené sendviče s bryndzou
Ingrediencie: Biela veka, bryndza, čerstvé maslo, vajíčka, mletá paprika, pažítka. Príprava: Na šikmo narezané krajíčky z bielej veky nanesieme vidličkou alebo tortovým ozdobovačom dobre vyšľahanú bryndzu. Ozdobíme ružičkami masla, ktorých konce namočíme v mletej paprike. Pridáme koliesko natvrdo uvareného vajíčka a na drobno nakrájanú pažítku.

Tyčinky z bryndze
Ingrediencie: múka 250g, maslo 150g, vaječný žľtok, soľ, smotana, bryndza 250g. Príprava: Do múky dáme maslo, žĺtok, soľ, smotanu a vypracujeme cesto. Rozvaľkáme ho na veľkosť asi 20 x 20 cm, potrieme 1/3 bryndze, preložíme ako lístkové cesto a necháme 1 hodinu odpočinúť. Postup opakujeme 3 x. Potom cesto znovu rozvaľkáme na 12 mm výšku, nakrájame na tyčinky, potrieme vajíčkom, posolíme, dáme na plech a upečieme. Z cesta môžeme vykrajovať aj kolieska, trojuholníčky či štvorčeky.

Tyčinky z bryndze II.
Ingrediencie: hladká múka 250g, margarín 250g, bryndza 200g, vaječný žĺtok 1ks, soľ, vajce na potretie a rasca. Príprava: jednu tretinu múky zmiešame s margarínom a vytvarujeme do kocky. Do zbytku múky pridáme bryndzu, soľ, žĺtok, vodu a vypracujeme vláčne cesto, vytvoríme z neho bochník, ktorý necháme na pomúčenej doske odpočinúť asi 15 minút. Potom do cesta zabalíme kocku a vyvaľkáme. Skladáme a vaľkáme ako lístkové cesto. Trikrát poskladané cesto vyvaľkáme zhruba na hrúbku 1 cm, potrieme rozšľahaným vajcom a pokrájame na tyčinky, ktoré posypeme soľou a rascou. Pečieme v stredne teplej trúbe.

Pagáče z bryndze
Ingrediencie: hladká múka 500g, bryndza 200g, masť 150g, vajce 2ks, soľ, rasca, jedlá sóda, smotana alebo mlieko 2dl. Príprava: Na dosku preosejeme múku, v nej urobíme jamku, vložíme bryndzu, masť, vajíčko, soľ, jedlú sódu a smotanu alebo mlieko. Vypracujeme tuhé cesto, ktoré necháme aspoň dve hodiny odpočinúť. Cesto vyvaľkáme, trikrát preložíme, znovu vyvaľkáme a rozkrájame na obdĺžničky. Potrieme vajíčkom, posypeme rascou a v rozohriatej trúbe upečieme do ružova.

Bryndzové koláčky k čaju
Ingrediencie: bryndza 20g, maslo 200g, hladka múka 200g, vajce 1ks, soľ, rasca. Príprava: z bryndze, masla a múky vypracujeme cesto, vyvaľkáme, vykrojíme z neho kolieska, ktoré na plechu pomažeme vajíčkom a posypeme soľou a rascou. Pečieme prudko, aby sa nafúkli.

Bryndzovníky
Ingrediencie: krupica 400g, droždie 150g, mlieko 2dl, tuk 40g, vaječný žĺtok 1ks, bryndza 250g. Príprava: do preosiatej múky pridáme vo vlažnom mlieku rozmiešané droždie, tuk, žĺtok, soľ a vypracujeme polotuhé cesto, ktoré necháme v teple vykysnúť. Potom cesto rozdelíme na 16 rovnakých dielov, ktoré na doske zaguľatíme a dáme na omastený plech. Uprostred cesta vytlačíme jamku, do ktorej vložíme bryndzu rozotrenú so smotanou a upečieme.

Puding z bryndze
Ingrediencie: bryndza 250g, maslo 100g, múka 6 PL, sneh zo 6 bielkov, 6 žĺtkov, smotana 6 PL. Príprava: Maslo rozotrieme do peny, po jednom pridáme 6 žĺtkov a miešame asi 10 minút. Pridáme smotanu, bryndzu, sneh z bielkov a múku. Vylejeme do maslom dobre vymastenej formy a varíme hodinu v pare. Pred podávaním vyklopíme na teplú misu. Podávame so šalátom.

Lacné keksy z bryndze
Ingrediencie: hladká múka 250g, soľ, maslo 80g, bryndza 100g, vajce 1ks, smotana alebo mlieko 2 PL, vajíčko na potrenie, rasca, červená paprika. Príprava: V preosiatej múke rozmiešame soľ, pridáme maslo, bryndzu, vajce, smotanu alebo mlieko a zamiešame. Na doske potom dobre cesto vypracujeme a vyvaľkáme. Ozdobnou formičkou vykrajujeme keksy, potrieme rozšľahaným vajíčkom, posolíme, posypeme rascou a červenou paprikou. Pokladieme na vymastený plech a vo vyhriatej trúbe upečieme.

Koláče z bryndze

Ingrediencie: cesto - polohrubá múka 400g, soľ, maslo, 1 žĺtok, 2 - 3dl mlieka, kvások (mlieko 1dl, droždie 20g), bryndzová náplň: bryndza 250g, soľ, vaječný žĺtok 1ks, maslo 50g, olúpané varené zemiaky 150g . Príprava: k bryndzi pridáme soľ, žĺtok, maslo, nastrúhané zemiaky a dobre pomiešame. Do preosiatej múky zamiešame soľ, pridáme rozpustené vlažné maslo, v mlieku rozmiešame žĺtok a kvások. Všetko spolu vareškou dobre vypracujeme a dáme na teplé miesto vykysnúť. Vykysnuté cesto dáme na pomúčenú dosku a trochu rozvaľkáme (nie na tenko). Okrúhlou formičkou vykrojíme koláčiky. Uprostred urobíme malú jamku a dáme ešte chvíľku vykysnúť. Potom okraje natrieme bielkom a do každej jamky vložíme bryndzovú náplň. Položíme na vymastený plech a upečieme v dobre vyhriatej trúbe.

Slané tyčinky z bryndze
Ingrediencie: hladká múka 250g, bryndza 150g, maslo 150g, soľ 1/2 ČL, kypriaci prášok 1 ČL, vajce 2 ks, soľ, rasca. Príprava: na dosku dáme hladkú múku, nasekáme maslo, pridáme bryndzu, soľ, kypriaci prášok a s vajíčkom vypracujeme jemné cesto. Potom rozvaľkáme na 10 cm široký a 3 vysoký pás. Ten potrieme rozšľahaným vajcom, posypeme rascou a soľou. Vykrajujeme tenké tyčinky a pomaly upečieme do ružova.

Bryndzovníčky z krehkého cesta
Ingrediencie: hladká múka 250g, maslo 130g, kyslá smotana 3 dl, 1 kávová lyžička soli. Náplň: bryndza 150g, soľ, pažítka, vajce 1ks, zemiaky 80g, kyslá smotana 3 PL, krupica 1 PL. Príprava: Na dosku dáme hladkú múku, nasekáme maslo, pridáme soľ a podľa potreby kyslú smotanu. Vypracované cesto na tenko rozvaľkáme a guľatou formičkou (priemer asi 6 - 8 cm) vykrajujeme kolieska a natierame náplňou tak, aby zostal 1cm okraj, ktorý je potrebné zdvihnúť do výšky. Bryndzovníčky potrieme rozšľahaným vajcom, popicháme a do ružova upečieme. Náplň pripravíme z bryndze, pridáme uvarené a prelisované zemiaky, nadrobno nakrájanú pažítku, vajce, soľ, trochu múky a smotany.

Tyčinky plnené bryndzou
Ingrediencie: krupica 140g, voda 2,5 dl, maslo 70g, soľ, 4 žĺtky, sneh. Náplň: maslo 100g, bryndza 250g, pažítka, smotana, vajce na potretie. Príprava: do vody dáme maslo, soľ a do variacej vody za stáleho miešania pridáme krupicu. Uvaríme husté cesto, ktoré nechytá na varešku ani na hrniec. Do vychladnutého cesta vmiešame žĺtky a nakoniec tuhý sneh. Cestom naplníme tortový ozdobovač a na vymastený a pomúčený plech striekame tyčinky asi 6 cm dlhé a 1,5 cm široké. Potrieme tyčinky rozšľahaným vajcom a posypeme soľou a rascou. Upečieme v horúcej trúbe. Upečené a vychladnuté prekrojíme a naplníme bryndzovou náplňou. Náplň: do rozotretého masla pridáme bryndzu a nakrájanú pažítku a podľa potreby kyslú smotanu.

Bryndzová polievka
Ingrediencie: zemiaky, kôpor, soľ, mlieko, bryndza. Príprava: zemiaky uvaríme, potom ich trochu podusíme na masle, pridáme k nim kôpor, soľ a zalejeme vodou. Prevaríme, pridáme bryndzu s mliekom

Bryndzová polievka 1
Ingrediencie: bryndza 150g, 1 vajce, chlieb, sladká smotana 1/4l, červená paprika, soľ. Príprava: krajec chleba rozkrájame na kocky a vložíme ho do polievkovej misy, pridáme rozdrobenú bryndzu a zalejeme osolenou vriacou vodou. Nádobu prikryjeme a necháme päť minút stáť. Medzitým v smotane zatrepeme vajce a zamiešame do polievky. Rozdelíme do tanierov alebo misiek. Na povrch polievky nasypeme červenú papriku

Bryndzová polievka 2
4 porcie, príprava cca 20 minút: Ingrediencie: zemiaky 500g, bryndza 250g, mlieko 0,5l, maslo 20g, soľ, pažítka, kôpor alebo opražená slaninka Príprava: bryndzu rozmiešame s maslom a mliekom. Dáme variť zemiaky. Keď sú takmer uvarené, pridáme pripravenú zmes bryndze. Zohrejeme, odstavíme pred bodom varu. Ozdobíme posekanou pažítkou, kôprom alebo slaninkou. Na zjemnenie možno pridať trochu smotany, alebo kyslej smotany

Polievka I. z bryndze
Ingrediencie: maslo 30g, cibuľa 40g, bryndza 150g, voda, hladká múka 20g, kôpor, rasca, kyslé mlieko 1l, červená paprika. Príprava: na masle speníme cibuľu so štipkou červenej papriky a s bryndzou. Podlejeme vodou a povaríme. V kyslom mlieku rozmiešame hladkú múku a za stáleho miešania prilievame do polievky. Polievku okoreníme mletou rascou a nasekaným kôprom

Polievka II. z bryndze
Ingrediencie: vývar zo zemiakov, bryndza 100g, maslo 20g, halušky 60g, mlieko 2dl, soľ, červená paprika, kôpor. Príprava: bryndzu zmiešame s maslom, pridáme papriku, mlieko, prilejeme vývar zo zemiakov, osolíme a necháme prejsť varom. Do polievky dáme zvlášť uvarené a scedené halušky a nasekaný kôpor.

Pirohy plnené bryndzou
Ingrediencie: Cesto: hrubá múka 400g, mlieko, soľ, maslo 120g, cibuľa 80g Náplň: bryndza, soľ Príprava: z múky, soli a mlieka vypracujeme redšie cesto, rozvaľkáme a pohárom vykrojíme kolieska. Bryndzu ukladáme na kolieska, mierne posolíme, okraje preložíme a pritlačíme. Pirohy varíme v slanej vode. Uvarené pirohy pred podávaním polejeme horúcim maslom, v ktorom sme opražil pokrájanú cibuľku

Ravioli s bryndzou
Ingrediencie: polohrubá výberová múka 500g, čerstvé vajcia 5ks, hrubá múka na posypanie, bryndza, údená slanina, bazalka. Príprava plnky: bryndzu, bazalku, opraženú údenú slaninku vložte do misy a dobre premiešame a dochutíme. Touto zmesou plníme ravioli

Príprava cesta I. Ručne: spravíme jamku uprostred múky a dáme do nej vajcia. Vajcia zo strán prisýpame múkou. Keď sa začne vytvárať polojemné cesto, začneme miesiť rukami. Cesto dôkladne miesime asi 3 minúty, až kým nebude hladké, hodvábne a pružné. Zabalíme ho do mikroténu a necháme 60 minút odležať v chladničke.

Príprava cesta II.
Ingrediencie: polohrubá výberová múka 500g, čerstvé vajcia 5ks, hrubá múka na posypanie. V mixéri: použijeme miešací hák na cesto. Pridáme do múky vajcia a miešame na strednej rýchlosti asi 3 minúty, kým sa nevytvorí pevné cesto. Vyberieme ho z mixéra a ďalej spracúvame ručne asi minútu, kým nie je hladké, hodvábne a pružné. Zabalíme ho do mikroténu a nechajte 60 minút odležať v chladničke.
Vyberieme cesto z chladničky a rozdelíme na dva diely. Jeden diel znova zakryjeme a druhý diel vyvaľkáme na pomúčenej doske do tvaru štvorca na veľmi tenký plát s hrúbkou asi 1 - 2 mm.
Z vyvaľkaného cesta spravíme malé rady 4 - 5 raviol naraz, zvyšné tri pláty prikryte vlhkou utierkou. Veľkosť raviol 7 x 7 je optimálna. Položíme cestovinu na hojne pomúčenú dosku a dáme poriadne navŕšenú čajovú lyžičku bryndze s malým množstvom opraženej slaniny do stredu plátu na jednom konci. Toto opakujeme po celej dĺžke cestoviny vo vzdialenosti 8 cm. Potom pomocou čistého štetca na pečivo a trošky vody, rovnomerne potrieme cestovinu. Navrch položíme ďalší pás cestoviny podobných rozmerov.
Palcom alebo spodnou časťou dlane zľahka potľapkáme cesto od vzdialenejšieho konca. Začneme najprv na jednej strane, hranou ruky pri malíčku popritláčame cesto na jednom konci, potom pomaly otáčame prsty a dlaň okolo náplne, prípadne pritláčame dlaňou a zľahka zatláčame druhú stranu náplne. Opakujeme to po celej dĺžke pásu cesta, pritom dávame pozor, aby sa neprilepil o pracovnú plochu. Potom obkrajujeme a zrežeme ravioli do správneho tvaru nožom alebo radielkom.
Keď dokončíme ravioli, môžeme ich rovno variť, vo všeobecnosti 3 - 4 minúty v posolenej, mierne vriacej vode. Alebo ich môžeme uložiť neuvarené do chladničky na 3 - 4 hodiny na podnose hojne posypanom múkou, ak ich chceme jesť neskôr.
Pred podávaním pokvapkáme olivovým olejom, posypeme čiernym korením, potrhanými lístočkami bazalky a bryndzou.

Vypražená bryndza

Ingrediencie: bryndza, 1 vajce, detská krupica 1 PL, tatárska omáčka 1 PL, strúhanka Príprava: bryndzu, celé vajce, krupicu a tatársku omáčku spolu vymiešame. Hmota nesmie byť riedka, aby sa z nej dali robiť valčeky. Jedna polievková lyžica hmoty predstavuje jeden valček. Valčeky obalíme v strúhanke a vysmažíme.

Bryndzové halušky I.
Ingrediencie: zemiaky 600g, bryndza 250g, hladká múka 200g, údená slaninka 100g, soľ. Príprava: očistené zemiaky postrúhame, posolíme, pridáme múku a premiešame. Hotové cesto pomocou haluškárne alebo nožom z lopára hádžeme do vriacej vody so soľou a varíme. Uvarené halušky sú vtedy, keď klesajú ku dnu. Vtedy ich scedíme, nepreplachujeme studenou vodou a dáme do pripravenej misy s bryndzou. Premiešame a pridáme horúcu rozškvarenú slaninku. Ako prílohu podávame zákys, kefír, mlieko.

Bryndzové halušky II.
Ingrediencie: zemiaky, polohrubá a hladká múka, soľ, 1 vajce, údená slanina. Príprava: zemiaky postrúhame na jemnom strúhadle, pridáme rovnaký diel hladkej a polohrubej múky, osolíme podľa chuti, pridáme celé vajce. Cesto dobre vymiešame a necháme stáť 20 minút. Z lopára hádžeme halušky do vriacej vody. Podávame s bryndzou a polejeme upraženou na drobno pokrájanou slaninkou.

Pizza s bryndzou
Ingrediencie: korpus, bryndza, kolieska rajčín (rajčinový pretlak), opražená údená slaninka, cibuľa. Príprava: na korpus poukladáme kolieska rajčín alebo ho potrieme rajčinovým pretlakom, posypeme vrstvou bryndze, opraženou údenou slaninkou a pokrájanou cibuľou. Piecť 10 minút pri teplote 220°C. Keď bude hotová, môže sa podľa chuti pokvapkať olivovým olejom.

Vyprážané bryndzové gule
Ingrediencie: 4 bielka, 250g tvrdého syra Gorovec (Chabovec, Merino), bryndza 120g, strúhanka 40g, mleté čierne korenie, paprika, soľ. Príprava: z bielkov ušľaháme tuhý sneh, premiešame ho s postrúhaným syrom, bryndzou, strúhankou a okoreníme podľa chuti. Z cesta vytvoríme asi 3 cm hrubé valčeky, pokrájame ich na dieliky a sformujeme do guľôčky. Obalíme ich v strúhanke a vyprážame. Podávame so zemiakmi a zeleninovým šalátom.

Bryndzové placky
Ingrediencie: polohrubá múka 250g, kypriaci prášok 1/2 balíčka, biely jogurt 150 - 200g, 1 vajce, bryndza 120 - 150g, anglická slanina 100g, rasca, oregano, soľ. Príprava: múka, kypriaci prášok, jogurt, vajce a soľ spracujeme na hladké cesto a dáme do vymastenej formy. Bryndzu a anglickú slaninu pokrájame na kocky. Premiešame a posypeme nimi cesto. Posypeme rascou, štipkou oregana a dáme upiecť. Podľa potreby osolíme.

Bryndzové palacinky
Ingrediencie: polohrubá múka, mlieko 1/2l, vajce 2ks, olej do cesta 2 PL, bryndza 250g, pažítka 1 PL, strúčik cesnaku, soľ, petržlenová vňať 1 PL, strúhanka, olej na praženie 3 PL. Príprava: múka, mlieko, vajce a soľ zmiešame necháme 30 minút odležať. Do cesta postupne vlievame olej a ešte raz premiešame. Cesto má byť husté, ako smotana. Teflonovú panvicu dôkladne rozohrejeme a postupne na nej pražíme palacinky z pripraveného cesta. Bryndzu rozmiešame s posekanou petržlenovou vňaťou alebo pažítkou a s roztlačeným cesnakom. Plnkou natrieme palacinky a zložíme ich do tvaru obálky. Obalíme ich v rozšľahanom vajci a v strúhanke a vypražíme na oleji do červena.

Bryndzové párky
Ingrediencie: rovnaké množstvo: čerstvá strúhanka, najemno nakrájaný pór a nadrobená bryndza. Čerstvá petržlenová vňať, horčicový prášok, koreniny podľa chuti, vajce 1ks. Príprava: zmiešame čerstvú strúhanku, najemno nakrájaný pór a nadrobenú bryndzu, petržlenovú vňať, trochu horčicového prášku. Na koniec pridáme koreniny a všetko spojíme vyšľahaným vajcom. Zo zmesi vytvoríme malé párky a obaľujeme ich (múka, vajce a strúhanka). Vypražíme do chrumkava.

Rajčiny plnené bryndzou
Ingrediencie: rajčiny 6ks, cibuľa 4ks, hrozno 12ks, bryndza 120 - 150g, biely jogurt cca 100g, žerucha. Príprava: z rajčín rozrezaných napoly, lyžičkou vyberieme semená a vnútro. Do misky posekáme malý zväzok žeruchy, nadrobno nakrájanú cibuľu, hrozno zbavené semien, bryndzu. Primiešame biely jogurt. Všetko dobre zmiešame. Takto pripravenou zmesou plníme pripravené polovice rajčín.

Prsty z bryndze
Ingrediencie: pšeničná múka 1 šálka, horčicový prášok 1 ČL, maslo, bryndza 1 šálka, 1 vajce, mlieko a štipka soli. Príprava: rozmiešame 6 polievkových lyžíc masla a pridáme k nemu šálku bryndze, celé rozšľahané vajce, trochu mlieka, múku, horčicový prášok a štipku soli. Zmes zmiešame na hladké cesto. Na doske urobíme z cesta tyčinky - prsty. Tie rovnomerne rozložíme na pekáči a pečieme približne 10 minút pri teplote 190°C. Podávame teplé alebo studené, samotné alebo namáčané do omáčky.

Bryndzová torta s cibuľou
Ingrediencie: chlebové kôrky 340g, maslo 1 PL, cibuľa 450g, bryndza 170g, soľ, celé čierne korenie. Príprava: rozvaľkáme chlebové kôrky a naukladáme ich vedľa seba na dno kovovej alebo teplovzdornej formy s priemerom okolo 25 cm. Zohrejeme maslo, pridáme nakrájanú cibuľu a zmiešame ju s bryndzou. Zmes ochutíme soľou a čerstvým celým čiernym korením a nasypeme do formy. Všetko prikryjeme zostávajúcim chlebom. Okreje chleba pritlačíme a tak uzatvoríme plnku vo vnútri. Vidličkou urobíme dierky v hornej časti torty a pečieme v rúre 45 minút pri teplote 190°C.

Zastaralá medicína

25. května 2012 v 6:30 | Auter-www.andelesvetla.cz |  Esoterika

Dostala jsem od svých známých tuto zajímavou informaci.Jedná se o sdělení světelných bytostí ohledně medicíny současnosti.
Protože jsem dělala většinu svého života ve zdravotnictví,tak informace,které přicházejí ze světlých sfér,jsou velice
povzbudivé.Faktem zůstává,že mnoho užitečných přístrojů pomáhá dnešní medicíně.Pravdou však je i to,že se zbytečně
předepisují léky a píchají injekce.Jako,člověk,který pracoval na katedře mikrobiologie,mám výtku k dětským i obvodním
lékařúm,že předepisují antibiotika bez výtěru ,bez kultivace mikrobů a jejich citlivosti.Sice jsou dnes širokospektrá
antibiotika,ale většinou se strefují až po několikáté.Kdo na to doplácí? Jednak pacient se svojí imunitou,která se tím
oslabuje,jednak zdravotní pojišťovny,které to hradí.Jediný zisk mají farmaceutické firmy.Mělo by se to opravdu psát s
rozmyslem,jde přece o naše zdraví.Doufejme,že hudbou budoucnosti v léčení,bude návrat k přírodným produktům a
lidstvo obdrží nové informace ohledně léčebných metod,tak jak slibuje nasledující článek.

"Vaše medicína je zastaralá."
Proč zastaralá ?
"Tím, že se stále snažíte všechno vyléčit jenom prášky, injekcemi, elektroléčbou apod. se stále točíte na jednom místě. Vaše medicína se nemůže pohnout kupředu, dokud nepřipustí a neuzná i jiná těla než fyzická. Příkladem dobrého nového přístupu je kineziologie, metoda One brain, kterou teď studuješ, ale není to metoda jediná, to si zase nemysli. Tato metoda může pomoci hodně lidem s jejich problémy, nevyřeší však za ně to podstatné, jejich volbu. Ale o tom už jsme mluvili v minulém rozhovoru, tak to není třeba opakovat. Lidé se dnes učí novému pohledu na svět, novému myšlení a stále si ještě spousta lidí nezvykla a ani neuvědomila tu změnu, která se v jejich životě zjevuje, že se mohou sami rozhodovat. Hodně lidí stále ještě setrvává ve starých vyjetých kolejích, které měli nalajnované z dob minulého režimu a ne a ne se z nich dostat. Musí proto pro ně v životě nastat určitá změna, někdy i šok, aby se probudili a začali přemýšlet o něčem jiném. Díky těm několika lidem na vaší planetě jako jsi ty teď mohou dostat informace zvenčí, z prostoru a zamyslet se sami nad sebou, nad smyslem svojí existence. Ty katastrofy jako povodně, zemětřesení, záplavy a jiné, které ještě mohou přijít, je možné stále ještě ovlivnit. Pokud se sejde více lidí než 30 a budou v kruhu sedět, držet se za ruce a meditovat a očišťovat vaši planetu, tak se to může i výrazně projevit právě na množství těchto kalamit. Pamatuj si, že kalamity všeho druhu jsou tu pouze proto, aby vychýlily lidi z jejich rovnováhy a oni se mohli nad sebou a svým okolím zamyslet. Ono je to všechno symbolické. Když je katastrofa vně člověka, děje se i uvnitř nějaká změna. A jak se vnější svět dává po nějaké katastrofě dohromady a člověk vidí kolem sebe ty změny, tak i uvnitř něj se to odrazilo ve změnách v jeho myšlení a cítění. Samozřejmě záleží na citlivosti člověka, na tom, jako má hroší kůži, ale i ten s tou hroší kůží největší si z toho vezme nějaké ponaučení. A pokud to nestačí, dostane se mu ponaučení další, někdy i ještě více šokující, právě takové, jaké ten člověk potřebuje.
U lékařů a zdravotnického personálu je to obdobné. Kolik za nimi ještě bude muset přijít lidí s různými problémy, aby se pohnuli z pozic a začali dále studovat, obracet se do sebe. Čest výjimkám. Cožpak už teď vám to páni doktoři nestačí v jakém zbědovaném stavu je ta vaše populace ? Každý se nad sebou sám v klidu zamyslete. Pokud chcete pomáhat lidem a převážná většina z vás se pro toto povolání rozhodla, tak jděte do sebe. Nehoňte jen často množství bodů a peněz a další spoustu různých forem odměňování, ale zamyslete se. Čekárny jsou plné ba přímo často až praskají ve švech. Lidem dáváte stále stejné léky - tabletky, prášky, kapky a nemocných neubývá, ba spíše naopak. Není zde třeba nějaká změna ? První změnou už je to, pokud si to uvědomíte. Už bylo dost té bídy a utrpení této generace a pro generace příští by to nebylo o nic lepší. Změňte přístup k pacientovi. Pacient, a je každý jiný, má svoje specifické problémy a vy na to ordinujete svoje universální léky. Ano, já vím, často osvědčené, ale ne pro všechny. Nemyslíte, že už je dost těch testů na lidech, který lék jim zabere a který ne ? Neučte se to vše testovat (pacient - zákazník není pokusný králík - interní motto některých úspěšných firem ! - pozn. zpracovatele) a spojte se se svým vnitřním já, tím hlasem svého srdce, který vás bude neomylně vést k vašemu cíli, pokud budete ochotni ho poslouchat. Není vám to divné, že stále více lidí hledá pomoc jinde, u léčitelů a různých opravdu doslova šamanů jen proto, že přestali ve vás věřit ? Vždyť vy byste měli být tím světlem v duších a tělech svých klientů a pacientů. Světlem, které je skrze poznání vede k lepší dokonalosti těla i ducha. Už snižte konečně svoje ego a podívejte se na léčitele a další různé terapeuty z pohledu spolupráce, z pohledu, že vás i oni mohou ledasčemu naučit. Není vše, ani zdaleka vše obsaženo ve vašich knihách, které jste prošli při svém studiu. Je třeba jít dál, dál rozvíjet sebe i své znalosti. Až uznáte, že i vy nemusíte mít vždy pravdu a že se celý život jen stále učíte, tak to bude velký pokrok. A cesta k lepšímu zdraví vaší populace nevede přes lepší přístroje, lasery a další pomůcky, které se vám nabízejí ze všech stran za velké peníze. Vždyť vy máte každý největší rezervy a zdroje v sobě, uvnitř. Ano, uvnitř, a tyto zdroje vás nestojí žádné peníze, jen vaše úsilí a čas. A chuť, jistě, motivaci, tak tomu říkáte. Ale vždyť ta motivace je každý den kolem vás, jsou to vaši pacienti a vaše stále větší bezmoc s tím něco dělat. Je třeba obrátit směr působení nemoci. Od chování vše pochází a proto je třeba lidi učit, stále učit. Prevence proti klíšťatům například ve formě očkování je dobrá, ale lepší je učit lidi, jak se chovat v přírodě a k přírodě. Že se mají učit mít rádi, více to vnímat svým citem a příroda se jim potom za vše odmění. Protože tak se jen tato planeta brání proti jednotlivcům, kteří jsou oslabeni. Vaše lékařská věda už zjistila, že každé nemoci předchází oslabení organismu, ale nechce už připustit příčinu tohoto oslabení. Toto oslabení je vlastně projevem poruchy energetického pole těla - aury. A tato aura se poruší tehdy, když někde na těle přestane energie správně proudit. A energie přestane správně proudit tehdy, když se vytvoří na energetickém toku blok - místo, které této energii brání v jejím přirozeném pohybu. Pamatujte si: Vše začíná a končí myšlenkou. Vy jste myšlenkou byli počati a myšlenka vás opět odvede z tohoto světa. Vše kolem vás je energie, i vy sami jste její forma a každá forma má svůj čas, kdy se změní. U vás to nastává právě nyní. Změna myšlení u vás vyvolá změnu chování a ta změnu jednání. Učte se a hledejte. Sami v sobě hledejte, každý máte v sobě ukrytou spoustu pokladů, o kterých zatím nevíte, a až je objevíte, budete mít touhu odkrývat další a další , neboť cesta dovnitř nikdy nekončí.
To je pro dnešek všechno milý Vlastíku. Vidím, že jsi už unaven a ruka tě taky už neposlouchá tak, jak by měla.
To ti s láskou předal Auter od našeho Stvořitele a Stvořitele tohoto Vesmír

pro harmonizaci buněk

Roztomilé kočičky

24. května 2012 v 6:30 | xx |  KočičkyDobrý bůh to ví

23. května 2012 v 8:57 | Lenka Filipová |  VIDEA
Hezký poslech,přátelé!


Nezdravé jogurty

22. května 2012 v 6:30 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci

Nezdravé jogurty
internetový magazín Medpulse | Zdravě jíst a žít
Evropské středisko Center for Food Safety provedlo rozsáhlou výzkumnou studii na téměř 1,000 vzorcích jogurtů vyráběných různými mlékárenskými společnostmi, aby zjistilo, jestli jsou tolik oblíbené jogurty zdravé, jak tvrdí reklama.
Výsledky výzkumu se ukázaly být zklamáním:
jogurty nemají na lidské tělo pozitivní zdravotní účinek, ani neposilují imunitní systém.
Podle výzkumu nemají jogurty žádný pozitivní vliv trávení a zažívání. Vlastně jsou jogurtové nápoje zcela neprospěšné - tělo neposilují, jak tvrdí reklamní slogany jejich výrobců, uvedl internetový magazín Medpulse.
Mnoho společností vyrábějících jogurty stále působí na potenciální zákazníky starými slogany, tvrdícími, že jejich produkty mají vysoce pozitivní vliv na zažívací a imunitní systém.
Zkrátka jogurt není nic jiného, než atrapa. Navíc některé jogurty, stejně jako další typy mléčných produktů, mohou být pro lidské zdraví nebezpečné. Mnoho jogurtů dostupných dnes ve všech obchodech a světě nemá s produktem vymyšleným před několika tisíci lety na území moderního Bulharska nic společného.
Stále věříte mýtům o probiotických bakteriích, které zlepšují imunitní systém a zažívací trakt?
Pokud ano, jste ohlupováni.
V Moskvě došlo k mnoha případům, kdy lidé vedoucí zdravý způsob života byli nakonec hospitalizováni. U mnohých z těchto pacientů bylo diagnostikováno poškození slinivky. Po dotazu na jejich jídelníček řekli, že konzumovali jogurtové nápoje od Danone jako Actimel a další.
Na tomto faktu není nic překvapivého. Actimel, jako mnoho dalších produktů Danone, obsahuje E1442 - geneticky modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo. Geneticky modifikované typy škrobů mají velké molekuly.
Chemici, kteří takové látky vyrábí, říkají, že je nemožné předpovědět, jak se budou tato molekulární monstra chovat v lidském těle.
Nebezpečné škroby jsou obsaženy nejen v mléčných výrobcích, ale také v kečupech a majonézách.
Vědci stále neví, jestli se tyto škroby během trávícího procesu rozkládají, a jak. Podle současných znalostí lze předpokládat, že takové škroby poškozují slinivku břišní. Lidské tělo očividně neví, jak rozštěpit tak nepřirozeně velké molekuly.
Co se týká zázračných probiotických bakterií v komerčně vyráběných jogurtech, bylo zjištěno, že takové bakterie mohou v lidském žaludku přežít pouze několik minut a tak nemohou mít na zažívací trakt pozitivní vliv. Člověk by měl vzít v úvahu, že mléčné produkty s probiotiky, které mají trvanlivost několik měsíců, nejsou přírodní produkt s pozitivními účinky.
Odborný pohled - Složení Actimelu
Podle východní medicíny běžné mléčné výrobky (průmyslově vyráběné, zahušťované, pasterované a homogenizované) zahleňují organismus, podporují záněty v těle apod.. Vhodnou volbou jsou bio jogurty a nehomogenizované sýry a mléko, konzumovat max. 4xtýdně.
Ve Velké Británii je reklama na prospěšné účinky Actimelu již zakázána.
Podívejte se na složení Actimelu - obsahuje glukózu, cukr, modifikovaný škrob, a obyčejné mléko, které je homogenizované. Běžný bílý cukr je toxin, který oslabuje imunitní systém.
Actimel bílý slazený
Složení: mléko, glukóza, vanilková složka 5%, jogurtová kultura a L casei Defensis, vitamíny B6 a D.
Actimel ovocný
Složení: mléko, cukr, glukóza, jahodová složka 5% (jahodové pyré 42%, cukr, tapiokový modifikovaný škrob, jahodové aroma, barvivo: antotyany), jogurtová kultura a Lactobacillus casei Defensis.
Dbejte na své zdraví a vybírejte potraviny prospěšné organizmu. Dbejte především na zdraví vašich detí, které běžne krmíme jogurty a jinými mléčnymi výrobky v úmyslu dbát na jejich zdraví. Nevědomky jim však zpúsobujeme mnohé, často i vážne onemocnení a zatežujeme jejich křehký organizmus. Deti pak trpí nechutenstvím a odmítají zdravě připravovanou stravu, ovoce a syrovou zeleninu z dúvodu onemocnení trávicích orgánú.
Buďte zodpovědnými rodiči a věnujte veškerou pozornost pokrmu, které dávate dětem. Reklama není to, čím by ste se mněli řídit.
Určite je nejjednoduchší otevřít poutavě vypadajíci kelímek, po kterém deti tak prahnou a nakŕmit je "zdravou potravou", avšak s každým takýmto kelímkem jim do organizmu vědomě přidávate velké množství nezdravých látek, kterých se velice težko zbavuje, a které zbúsobují oslabení imunity.

drogy-mozek-konopí

21. května 2012 v 9:29 | youtube.com video |  O zdraví a nemoci

Lány řepky

21. května 2012 v 8:00 | xx |  Krásy Země

Andělé jsou...

20. května 2012 v 6:30 | xx |  Andělé

Andělé jsou neviditelné ruce,které vám tleskají
a nebeské hlasy,které vás povzbuzují.
Měli byste jim pouze naslouchat a
přitom hledět do hlubin svého srdce.
Přítomnost andělů je jako sněhová vločka,
která vám svým lehkým dotekem předá zvláštní dárek
a potom se rozpustí ve vašem teple,
zatímco vy dál kráčíte svou cestou!

citrus na vyčištění střev

19. května 2012 v 8:00 | emailová pošta |  zelená lékárna
CITRUS NA VYČIŠTĚNÍ STŘEV
Na ideální vyčistění střev je jednoduchý přírodní produkt - citrusový plod. Každý večer cca dvě hodiny po posledním jídle zkonzumujeme jeden celý citrusový plod, nejlépe grep, ale nejčastěji se užívá pomeranč , (i citrón) vše bez kůry . Ne jen šťávu ! Pak už nic nejíme !!! Dužina citrusových plodů neprovádí detoxikaci, ale čistí veškeré toxické nálepy, usazeniny i parazity a působí ve střevech jako štětka na vymývání sklenic. Ideálně čistí klky ve střevech a na rozdíl od léků, se pak nemusíme v těle doplňovat vzácné bakterie, které jsou součástí imunitního systému. Lidé užívající pravidelně denně potvrdili, že v minulosti trpěli zácpou, syndromem dráždivého tračníku, těžkou plynatostí a nadmutím, obezitou, chronickou vyčerpaností, bolestmi žaludku. Odstranili i problémy s kůží a vlasy, jakož i dalšími častými nemocemi. Chci jen podotknout, že během několika měsíců došlo k jejich váhovému úbytku až o 6 kg , ale pozor, ne na objemu v pase, ale na váze! Prostě zbavili se odpadů - fekálií, zahnívajících ve střevech a způsobujících tak výše uvedené problémy, z nichž nejvážnější je rakovina konečníku. Je to dlouhodobá - doživotní kůra, ale jeden citrus denně není skoro žádná finanční investice. Bez další změny stravovacích návyků. Zvažte sami, co je lepší.


Každodenní modlitba

18. května 2012 v 6:30 | ing.Chromík |  Esoterika

Každodenní modlitba při probouzení (modlitba ranní).
Vstupují do nového dne ve jménu Boha Otce, který mne stvořil, jeho Syna, který mne vykoupil a Ducha Svatého, který mne posvětil. Ó pane, právě jsem se narodil z lůna spánku. Vstávám vzhůru, ochraňuj mne trojjediný Bože od všech nebezpečenství těla a duše. Zanechávám postel, abych celý dnešní nový den strávil ve službě Tvé a všechno podnikal pouze Tobě milým způsobem. Nebeský Otče, děkují Ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar. Vše co je mou povinnosti, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával Tvůj jednorozený Syn. Všude, kam přišel, zanechal po sebe jen dobro.
Při oblékání: Obleč mne Pane do roucha nevinnosti a spravedlnosti a uděl mi milosti, abych již nikdy neupadal do starých hříchů a nepravosti.
Při umývání: Očisti mne pane od všech hříchů a nepravosti mých a stvoř ve mne čisté a nevinné srdce a pomáhej mi, abych již nikdy do starých ani jiných hříchů neupadl.
Každého s kým se setkám, mi Ty posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám a o čem promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus nás všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím více na ně než na sebe.
Prosím Tě, ať se vždy ovládnu a jednám s každým laskavě a srdečně. Též od Ducha Svatého si vyprošují milost, která by mi k tomu všemu pomáhala.
Pane, neprosím o zdraví ani o nemoc, o život ani o smrt. Prosím za to, abys použil mého zdraví i mé nemoci, mého života i mé smrti ke své cti a mé záchraně. Ty jediný víš, co je pro mne dobré. Já nemohu vědět, co je pro mne potřebnější, zdraví či nemoc, bohatství, či chudoba. To přesahuje lidskou schopnost a je skryto v tajemství Tvé prozřetelnosti. Tak celý život vkládám do Tvých rukou, buď vůle Tvá!
Jsem odhodlán konat dnes všechny své úkoly jako oběť Tobě a stále si Tě uchovávat před vnitřním zrakem své mysli. Posvěť a očisti má slova, mé myšlénky i skutky, nechť nikomu nepřivodím bolest a též nechť nikdo nepřivodí bolest mne. Usměrňuj a veď mne po celý tento den. Dávej mi vnuknutí před každou práci a svou pomoci mne u ni provázej, aby všechny naše myšlénky, slova a činy vycházely z Tebe a též směřovaly k Tobě, aby všechno co budu dnešního dne konat, posloužilo pouze k větší ctí a slávě boží. V tom mi Pan Bůh pomáhej. Vše pro Tebe s Tebou a v Tobě. Andělíčku boží, strážce můj, buď vždy ochránce můj!


Ten nešťastný rozum....

17. května 2012 v 13:20 | emailová pošta M.Šupa |  Moudra a mezilidské vztahyRaz mi jeden materialista položil otázku, že kde sa to vlastne nachádza ten Stvoriteľ, keď všetci veriaci svorne tvrdia, že predsa hore. Hovorí sa to však v Európe, ale vravia to i protinožci v
Austrálii, pre ktorých je hore vlastne dole.Z čisto fyzikálneho a rozumového hľadiska je otázka
ťažko riešiteľná, avšak naše srdce a cit nám dávajú v určitom zmysle ihneď
správnu a jasnú odpoveď. Prečo? Pretože nie sú obmedzené rozumovo -hmotným ponímaním
priestoru a času!Rozum je nevyhnutnou súčasťou osobnosti človeka a nemožno ho samozrejme zatracovať.
Ak sa však práve rozum stane rozhodujúcou a určujúcou zložkou našej osobnosti, potom je to tragédia, pretože týmto spôsobom ohraničíme svoju chápavosť obmedzenosťou vlastného rozumu.
Prvoradým však musí byť pre nás len a len náš duch, prejavujúci sa citom. Duch, prejavujúci sa citovými impulzmi! Cit musí stáť na najvyššej priečke v hierarchii našej osobnosti a všetko mu má byť podriadené. Teda i rozum.
Že tomu tak v skutočnosti ale nie je nasvedčuje i stavba ľudského
mozgu, ktorého rozumový receptor, čiže takzvaný veľký mozog je omnoho väčší, ako receptor citu, čiže malý mozog.Dokonalým svedectvom zhubnej nadvlády rozumu nad citom sú v
skutočnosti i celé dejiny ľudskej civilizácie, popretkávané utrpením,vraždami, vojnami a biedou miliónov ľudských bytostí. Ku všetkému tomuto utrpeniu by ale nikdy nemuselo dôjsť, keby sa ľudia
nepodriadili chladnému a vypočítavému rozumu a zachovali si v sebe aspoň štipku toho, čo sa
nazýva cit.Nesmierne a mnohoraké utrpenie ľudí počas dlhej histórie našej civilizácie nemožno
preto vnímať, ako nevyhnutný vývojový proces, ale ako niečo chorobné, nezdravé a nesprávne,
čo na tejto planéte vôbec nemalo a nemuselo byť, keby sa vývoj uberal zdravým spôsobom a ľudia
boli ľuďmi citu, používajúcimi rozum len ako dobrý nástroj.
Áno, v nadradení rozumu nad ducha tkvie v skutočnosti všetko zlo,napáchané na tejto zemi!
Je to zároveň i cesta k záhube celej našej civilizácie.
Všetky minulé vyspelé národy a civilizácie totiž padli jedine z
tohto dôvodu. V ich začiatkoch bolo vždy spravidla veľa správneho a pozitívneho, teda aj primeraná miera citu, avšak čoraz viacej bujnejúci rozum tým všetkým postupne prerastal tak, ako popínavá
rastlina obopína konáre svojho hostiteľa, aby ho nakoniec celkom zbavila svetla a udusila.
Vrcholnými výstrelkami rozumu, ktorý napokon vždy v histórii ovládol každú spoločnosť bola nemravnosť, bezuzdnosť, chamtivosť,bezprávie pod zdaním práva a tak ďalej a tak ďalej.
Za týmito prejavmi už potom nasledovalo iba jediné: zrútenie! Zrútenie, ku ktorému
napokon stačil iba nejaký vonkajší, zdanlivo bezvýznamný impulz.Jediné, čo po všetkých týchto dávnych vyspelých civilizáciách pretrvalo bolo umenie! Či už ide o diela maliarske, sochárske, alebo
literárne, ktoré sú živé aj po tisícročiach a stále nám majú čo povedať.
Prečo? Pretože v umení bol vždy prvoradý cit! Jedine ľudia citu totiž dokážu vytvárať večné a nehynúce diela. Ak by ale bola ľuďmi vložená podobná miera citu, ako do umenia, i do všetkých ostatných oblastí spoločenského života, mohli by byť aj v nich vytvorené hodnoty
večné, nehynúce a po stáročia pretrvávajúce. Týmto smerom sa mali v skutočnosti uberať cesty civilizácie na planéte zem.Všetko ostatné, postavené na rozume, je iba materiálneho druhu,
obmedzené hmotným ponímaním priestoru a času a preto to nemá v sebe dlhého trvania a je len dočasné. Po nejakom čas musí prísť celkom zákonite zrútenie a upadnutie do zabudnutia.
V súčasnosti sa však blíži jeden z veľkých evolučných zlomov vo stvorení, ktorý spôsobí, že na tejto zemi dostanú priestor k životu už len ľudia duchovní. V súčasnosti prežívame obdobie veľkého triedenia,v Biblii nazvaného posledným súdom. Prejsť ním môžu iba ľudia, ktorí si i napriek všetkému, čo dnes prežívame, ešte dokázali zachovať zdravé, živé cítenie.
Tí však, ktorých vládcom vnútorného života je iba chladný rozum -otroci rozumu, ktorí uväznili vlastného ducha a jeho živé cítenie a nedávajú mu prejaviť sa, tým bude vzatá výsada ďalej
žiť a vyvíjať sa vo stvorení.Bude tak učinené preto, lebo by svojim chladným rozumárstvom bez
citu ďalej iba škodili presne tak, ako to robili po celé stáročia.
Takéto niečo však už nebude možné, pretože vo stvorení má konečne zavládnuť mier.
Veľkou otázkou pre každého z nás osobne zostáva, ku ktorej skupine patríme? Či k prvej, alebo k druhej! Ak ku prvej, nemáme sa čoho obávať, ale ak ku druhej, mali by sme sa urýchlene
vynasnažiť zmeniť to a stať sa duchovnými.Duchovnými, čiže ľuďmi ducha, u ktorých je práve duch, prejavujúci sa citom na prvom mieste. Ľuďmi, ktorí síce využívajú rozum, ale neklaňajú sa mu, nie sú jeho otrokmi a nestavajú ho na prvé miesto. V tomto totiž spočíva všetko zlo!
M.Š. spolupracovník čas.pre-slovensko.


Májovky

17. května 2012 v 8:00 | xx |  ...a rostou houby!

O hojnosti podruhé

16. května 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy


Žijeme v době,kdy honba za penězi a bohatstvím dosáhla gigantických rozměrů a někdy si člověk myslí,
že lidi nic jiného ani nezajímá.Je to dáno pocitem ohrožení,že přijdeme o práci,nebo nebude o nás
postaráno,anebo se honíme za majetkem i když máme všeho dostatek?

Podívejme se do přírody-zde vládne hojnost.Stydí se snad borůvka,že je obalená plody?
Nebo kočka,když má pět koťat,nebo pes ,když má dvanáct štěňat?
Kde vznikli naše obavy? Proč si člověk myslí,že když nebude mít to,anebo ono,
tak nepřežije?Kde se bere ten strach,pocit úbohosti a malosti?
Jak to vlastně je?

I když je člověk plný strachu,obav o přežití,není bezbranným zrnkem prachu.
Naše malost a nicotnost je pouze lidským výmyslem.
Vezměme si za příklad lidské tělo.Je to kolosální výtvor.
Člověk je složen ze 600 miliard buněk,každou minutu umírá 10 milionů buněk a
právě tolik se jich rodí.V průběhu 70-ti let života v jednom člověku umře a
zrodí se 15 trilionů buněk.Během téhož času přepumpuje srdce 200 milionů litrů
krve,plíce vdechnou přes 250 milionů litrů vzduchu,ústa přijmou přes
100 000 kg potravy,40 000 litrů nápojů a člověk vyřkne tolik slov,že by se
to s bídou vešlo do 1000 knih o 200 stranách.
A co mozek?Mozková tkáň je složena ze 12-14 miliard buněk,jež mohou
vytvořit asi trilion různých spojení.Denně proteče mozkem asi 15
heltolitrů krve.Mozek dokáže najednou přijmout 100 000 podnětů,impulzů
a informací.A mysl je rychlejší,než si umíme cokoliv představit.

A co ty tisíce pochodů v těle?Počet všech nervovývh vláken v těle se odhaduje na
3 miliony.DNK,která je uložena v jádru každé buňky a je složena ze dvou
stejných spirál a kdyby se rozbalily jenom 2gramy této spirály,měly bychom
v rukách nit dlouhou od Země ke Slunci a zpět.
Počet všech svalů u člověka je 639.A víte,že počet všech svalových vláken
je odhadována od 100 milionů do 3 miliard, a celková délka vlásečnic
ve svalech je 100 000 km a jejich vnitřní plocha 2400 m čtverečných?

Mám pokračovat? Ve sliznici tenkého a tlustého střeva možno nalézt asi
5 milionů klků.A pouze za 1 hod.proteče játry víc než hektolitr krve!
víte,že teplo,které játra vyrobí nalaačno za 24 hod.by stačilo ohřát
20l vody z 10 na 100 °C? Že v průběhu 70-ti let lidského života se játra
obmění 53 krát a že během stejného období se žaludeční sliznice
obnoví 5110 krát,anebo 500 000 hmatových tělísek je také maličkost?

Cítíte jak jste obrovští!A že v 1 mmkubickém je 300 000 krevních
destiček,a v 1 mm kubickém je 5-7 milionů červených krvinek a celková
jejich plocha představuje 3500 m čtverečných.Kdybychom je naskládaly
na sebe vznikla by tyč dlouhá 66 000 km a kdybychom je naskládaly
vedle sebe,obešli bychom 5 x rovník? Červené krvinky žijí 100 dní,
denně jich umírá 250 miliard,za hodinu asi 10 miliard,každou vteřinu
10 milionů a právě tolik se jich i zrodí?Dnes je známo 25 000
mikromolekulárních sloučenin v tělesných tekutinách!
Nekonečnost pochodů života odpovídá nekonečnosti vesmírních
pochodů!

Proč si myslíte,že jsem si pro vás připravila tyto údaje?
Cítíte jak obrovští jste?Co všechno se vejde do jednoho těla!
Jsme odrazem milionů hvězd na obloze,jsme odrazem vesmíru.
S údivem pozorujeme noční oblohu a žasneme nad její nádherou.
Zkusme s obdivem pohlédnout i na sebe,na to ,jak jsme prapodivně
a úžasně stvořeni.Doposud jsem mluvila hlavně o fyzické oblasti lidského
těla.A když zaměřím pozornost na naše duševní schopnosti,mám
opravdu silné nutkání v pokoře pokleknout nad možnostmi našeho ducha,
mysli a duše.Jsou nepředstavitelné a nevyčíslitelné!

Společně jsme objevily hojnost kolem nás ve vesmíru a v přírodě a
také hojnost v nás samotných.Ale protože žijeme tady na Zemi,
toužíme i po hojnosti materiální.Uspořádáme-li energii kolem sebe
a v sobě do vyššího řádu harmonie a lásky,vesmír se postará,aby k vám
hojnost proudila na všech úrovních,včetně materiální.
Založte svou prosperitu na tom,kolik dobra můžete přinést světu!
přijměte v celé šíři svou schopnost tvořit a myslet bez hranic.
V tom,co můžeme mít,nejsme nijak omezeni,hranice si určujeme
my sami.Čím více budeme ochotni takto myslet a následovat své
vnitřní poslání,tím snadněji a větší míře k nám bude proudit hojnost
ve všech podobách.A jak jsme již řekli na začátku,neexistuje
nedostatek-ten je jenom v naší hlavě.Proto je důležité změnit způsob
našeho myšlení a vidět všude kolem sebe hojnost.BŮH je hojnost!
A my jsme boží děti,které mají k dispozici také hojnost!

moudro

15. května 2012 v 8:00 | xx |  Moudra a mezilidské vztahy

Znalosti lze nabýt studiem,ale moudrost
je Božská inspirace,
která pochází z našeho nitra.


Vysoký krevní tlak

14. května 2012 v 6:30 | Izabela Klimová+emailový zdroj |  O zdraví a nemoci

Vysoký krevní tlak

/Vysoký krevní tlak , hypertenze, hypertenzní nemoc, tichý zabiják/

Příznaky vysokého krevního tlaku:

vysoký krevní tlak,otoky končetin,tlak na hrudi,bolesti hlavy,únava,svalové křeče,nespavost,zvracení.


Popis hypertenze

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak, je jednou z nejčastějších kardiovaskulárních chorob. Toto onemocnění je v dnešní době masově rozšířené. Dle statistik se s hypertenzí léčí okolo 20% dospělých osob. Ačkoliv je toto číslo už tak dosti vysoké, nejsou v něm zahrnuti lidé, kteří hypertenzí sice trpí, ale neléčí se.
Mnohdy se tedy tomuto onemocnění říká neinfekční epidemie a také se často zařazuje do skupiny civilizačních chorob. Odhaduje se, že 25% úmrtí ve věku nad 40 let je zapříčiněno právě touto chorobou. Jednou z příčin těchto smutných čísel je fakt, že hypertenze v počátečních stádiích nemá téměř žádné příznaky a postižení lidé o ní nevědí nebo ji zkrátka ignorují a neléčí se, neboť je nijak neobtěžuje (alespoň prozatím).
Za hypertenzi označujeme stav, kdy je krevní tlak delší dobu, či opakovaně zvýšen nad hodnotu 140/90 mmHg a u diabetiků nad 130/90 mmHg. Za ideální u dospělých osob se považuje tlak 120/80 mmHg.

Pod pojmem krevní tlak se rozumí síla, kterou působí krev na stěny cév, v nichž koluje. Hodnotu krevního tlaku lze jednoduše zjistit, pomocí tonometru. Při měření krevního tlaku získáme dvě hodnoty např.: 120/80.
První, vyšší a důležitější číslo označuje systolický tlak, který vzniká při srdeční stahu. Systolický tlak je v podstatě přímým odrazem stavu tepen. Jeho hodnota tedy většinou stoupá s přibývajícím věkem, protože starší lidé mají méně pružné cévní stěny, které se nejsou schopny již tolik "roztahovat" při vyšším tlaku krve.
Druhá, nižší hodnota je zaznamenávána při uvolnění srdečního svalu a nazývá se diastolický tlak.

Příčiny hypertenze

Dle faktorů, které toto onemocnění způsobují, rozeznáváme dva druhy hypertenze.
První je hypertenze primární (nebo také esenciální), která se vyskytuje u většiny hypertoniků (asi u 90%). Ačkoliv je tento typ mnohem častější, příčiny nejsou bohužel, ani v dnešní době, zcela objasněny.
Předpokládané faktory, které ji způsobují, jsou obezita, nadměrný příjem kuchyňské soli potravou, dlouhodobý a nadměrný stres, genetické předpoklady, kouření, nadměrná konzumace alkoholu a nedostatek pohybu. Na vzniku primární hypertenze se zřejmě podílí více těchto činitelů zároveň.
Druhým typem je sekundární hypertenze, u níž je příčina známa. Je způsobena jiným, základním onemocněním a doprovází jej, jako druhotný příznak. Objevuje se při různých ledvinných nebo hormonálních chorobách, jako jsou např.: zúžení renálních arterií nebo Connův syndrom. Mezi tento typ hypertenze se počítá i přechodné zvýšení tlaku, při těhotenství či užívání některých léků. Další příčinou může být i zúžení hlavní srdeční tepny (aorty).

Příznaky a projevy vysokého krevního tlaku

V počátečních stádiích není krevní tlak příliš zvýšen. Nemocný tak bývá bez obtíží a často o ní ani nemusí vědět. Bohužel toto je na hypertenzi velice zrádné, neboť lidé, i když o ní vědí, jí mnohdy zpočátku nevěnují pozornost, protože se cítí zdraví a neléčí se, díky čemuž se onemocnění dále rozvíjí.
Prvními, neurčitými projevy, může být bolest hlavy, únava, porucha spánku. Obtíže se zhorší nebo se většinou prvně objeví až s pokročilým stavem nemoci, kde ale již v jeho důsledku vzniká různé poškození některých orgánů.
Rozeznáváme tři stadia nemoci.
V prvním je nemocný většinou bez obtíží a jedinou známkou hypertenze je naměřený vysoký krevní tlak, který je nejprve občasný a později trvalý.
Druhé stadium je již charakterizováno aterosklerotickými změnami na tepnách. Levá srdeční komora je zvětšena, což je důsledkem neúměrného zatížení, zvláště levé části srdce. Tento příznak prokážeme hrudním echokardiografickým (ECHO), rentgenovým (RTG) a elektrokardio­grafickým (EKG) vyšetřením. Při vyšetření očního pozadí jsou patrné změny, v podobě angiopatie.
V třetím stadiu jsou již jednotlivé orgány výrazně poškozeny a dochází k jejich zhoršené funkci. Tepny jsou v důsledku hypertenze postiženy aterosklerotickými změnami. Často vzniká ischemická choroba periferních tepen dolních končetin, což v nejvážnějších případech končí až amputací postižené nohy.
V tomto stadiu může dojít, následkem onemocnění, ke krvácení do mozku a tedy k náhlé cévní mozkové příhodě, která někdy vede k různým stupňům poškození tělesných funkcí nebo až k úmrtí.
Dalším postiženým orgánem bývá srdce. Hypertenze způsobuje ischemickou chorobu srdeční. Může se tedy objevovat dušnost, bolest na hrudníku nebo bušení srdce.
Postižení očních cév se nadále zhoršuje a vzniká oční neuroretinopatii a následně dochází k slepotě.
Poškozeny bývají i ledviny, vzniká nefroskleróza, postupně se snižuje jejich funkce a dochází až k jejich selhání neboli urémii.
Nutno podotknout, že pokud je hypertenze dobře léčena, tak by k třetímu stadiu nemoci nemělo nikdy dojít.
Při této chorobě může někdy dojít i k tzv.: hypertenzní krizi. Je to stav, kdy je krevní tlak náhle zvýšen nad hodnoty 230/130 mmHg. Nemocný v tomto stavu často trpí velkou bolestí hlavy, křečemi, nevolností a mnohdy i zvrací. Tato krize sice většinou brzy odezní, ale je při ní nutné pacienta hospitalizovat a urychleně zahájit léčbu, neboť hrozí zvýšené riziko srdečního selhání či krvácení do mozku.

Rizikové faktory hypertenze

Za hlavní rizikové faktory, vzniku tohoto onemocnění, se považuje nadměrná konzumace soli a alkoholu, nedostatek pohybu, obezita, nadměrný stres a kouření.
Důležitou roli hrají i genetické dispozice.

Léčba hypertenze

Předem nutno předeslat, že cílem léčby je normalizace krevního tlaku. Ačkoliv v dnešní době je mnoho moderních léků proti hypertenzi, bohužel se ji nedaří vždy efektivně léčit a to především, díky nedodržování pokynů lékaře.
Prvním terapeutickým krokem jsou režimová opatření. Jestliže nemocný trpí nadváhou, je vhodné její snížení na normální hodnotu BMI (18,5-25). Nezbytné je omezit příjem kuchyňské soli a to na maximálně 5g za 24 hodin. Důležité je také omezení konzumace alkoholu. Jeho nejvyšší denní množství je 30g.
Farmakologická léčba : využívané preparáty jsou například, ze skupin: betablokátorů, blokátorů kalciového kanálu, ACE inhibitorů, vazodilatancií nebo alfa-adrenergních blokátorů.
Monoterapeutická léčba se volí v případě, že pacientovi stačí podávat pouze jeden preparát, který mu naprosto vyhovuje. Pokud nestačí pouze jeden lék, následuje tzv:: dvojkombinační léčba, kdy se podává kombinace dvou léku z výše uvedených skupin, které vzájemné posilují a doplňují své účinky. Jestliže ani dvojkombinace nepřinese očekávaný efekt, následuje podávání třech preparátů najednou, tedy trojkombinace.

Jak si mohu pomoci sám
Velmi dobré zkušenosti při léčbě hypertenze mám s pulzní magnetoterapií,která na přírodní
bázi upravuje průsvit cév,t.j.do optima se roztáhnou cévy a normalizuje se tlak v krevním
řečišti.Jakmile jsou cévy dostatečně roztaženy,není potřebné ,aby to udělala chemie,čili se
snižuje množství podávaných léků.Navíc se zregenerují i cévní stěny a vyplaví i cholesterol.

Jestliže trpíte hypertenzí, je v prvé řadě důležité, abyste byli léčeni pod dohledem odborníka a svědomitě dodržovali jeho pokyny. Při farmakologické léčbě užívejte léky, jak Vám byly předepsány a nejen tehdy, když máte krevní tlak zrovna zvýšený.
Věcí, kterých pro sebe můžete udělat sami, je ale stále dost. Vlastními silami můžete omezit řadu rizikových faktorů.
Vyhněte se nadměrné konzumaci alkoholu, a jestliže jste kuřák, přestaňte úplně kouřit (v nejlepším případě) nebo alespoň radikálně omezte počet vykouřených cigaret.
Dalo by se říci, že konstantně s rostoucí tělesnou hmotností, roste i krevní tlak. Svou hmotnost proto udržujte v rozmezí BMI hodnot 18,5-25. K případnému snižování hmotnosti Vám pomohou i pravidelné procházky, plavání, jízda na kole nebo jiný sport, prováděný v rozumné míře. Nejste-li však na fyzickou aktivitu zvyklí, začněte s ní raději postupně a pomalu si přidávejte.
Hodnotu krevního tlaku nepříznivě ovlivňuje i stres. V dnešní době je sice obtížné být neustále "v klidu", ale pokud je to alespoň trochu možné, vyhýbejte se psychicky náročným situacím a vymezte si čas na odpočinek, který může mít podobu i Vaší oblíbené činnosti.
V jídelníčku omezte množství soli a tuků. Bohužel, sůl se vyskytuje ve většině pokrmů. Pokud tedy nemusíte, jezte raději domácí jídlo, které si můžete sami připravit a vyhněte se solení. Místo soli k dochucení využijte bylinky, houby nebo jiné směsi koření.
Omezte konzumaci uzenin, slaných sýrů, instantních jídel, chipsů a slaného pečiva. Existují i náhražky soli, bohužel nutno podotknout, že jejich chuť se poněkud liší, ale lze si na ně postupně zvyknout. Živočišné tuky nahraďte raději rostlinnými.
Vyhněte se konzumaci kofeinu, tedy zvláště kávy, energetických nápojů, různých limonád a čajů typu Maté. Klasickou kávu lze nahradit kávou bez kofeinu nebo meltou. I při výběru minerálních vod buďte obezřetní, nevhodné jsou ty, které mají vysoký obsah sodíku.
Do jídelníčku naopak zařaďte dostatek čerstvé zeleniny a ovoce. Jednak tyto složky potravy budou zaručeně bez soli, dodají Vám potřebné výživové látky a jsou vhodné i při snižování tělesné hmotnosti.
I když výčet nevhodných potravin se zdá velice rozsáhlý, nezoufejte, postupem času si na změněný jídelníček zvyknete a budete si moci říci, že jste pro Vaše zdraví udělali maximum.

Komplikace vysokého krevního tlaku

Za komplikace nemoci lze považovat poškození orgánů a jejich funkce, v třetím stadiu hypertenze. Jedná se tedy o ischemickou chorobu srdeční, zvláště selhávání levého srdce a akutní infarkt myokardu.
Dále pak o cévní mozkovou příhodu, selhání ledvin, oslepnutí, nebo ischemickou chorobu dolních končetin.Recept na čajovou směs:
 • Řebříček 20 g
 • Truskavec 20g
 • Třezalka 15g
 • Hloh 15g
 • Přeslička 15gramů
 • Čekanka 15g
 • Jmelí 15g
 • Kozlík 15g
 • Máta 15g
 • Divizna 7g
 • Heřmánek 7g
7-10 gramů bylinek vhodíte do 300g studené vody, necháte přejít varem, nevařit, 20 minut louhovat. Užívat 2x denně ráno a večer před jídlem l hodinu.
harmonie srdce

Partner duše

13. května 2012 v 9:11 | teta Kateřina |  Moudra a mezilidské vztahy

Kdo je partner duše

Neděle v 20:22 | Láska a vztahy
Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu ... Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést ... Kráčej vedle mě a buď můj přítel.

Někdo se mě zeptal, zda existuje člověk, se kterým je nám osudem dáno žít celý život. Přišla tato odpověď z vesmíru:

Ten, koho potkáte vás učí a když pochopíte, odchází. Není tam natrvalo a záleží jen na vás, zda ho budete chtít mít a držet se starého, či pojmete něco nového. Vše je o učení. Takže se nedá říci, že některý vztah je trvalý. Je to o mně, zda chci, aby byl trvalý nebo chci, aby se změnil v přátelství. Vše je v prožitku touhy člověka a podle toho se mu mění svět. Čím více opouští sny a touhy, tím více si vystačí sám a neprahne po přízni toho druhého.

Každý hledáme v životě toho "pravého partnera." Ptáme se: "Kdy už přijde ten pravý?" Chceme spojit svůj život s někým, s kým se shodneme úplně ve všem a bude nám připadat jako součást nás samých. Ale kdo to vlastně ten pravý partner je? Většinou to bývá naše osudová láska. Přijde někdo, kdo nás tak hluboko zasáhne, že si myslíme, že s nikým jiným nedokážeme být tak štastni jako právě s tímto člověkem, a tak se tomuto partnerovi úplně odevzdáme.
Potkáme osudovou lásku a zdá se nám jako bychom splynuli s tím druhým, ale naopak, časem se vše dostane do protiváhy a nás najednou tato osudová láska trápí. Když totiž přijde osudový partner, je to jako by přišla druhá část nás samých, ale časem v nás tato druhá část nás samých vyvolává nepříjemné pocity. Rány, které se špatně hojí. Ale protože milujeme, odpouštíme a znovu se vrháme do tohoto vztahu. A znovu jsme zraněni a ono se to opakuje tak dlouho, dokud nemáme své srdce úplně nadranc, že si řekneme a dost, už nemůžu, musím z toho pryč. Ale když odejdete, zase vás tato osudová láska stále pronásleduje a vy, protože máte srdce obsazené právě tímto člověkem, nepustíte do svého srdce nikoho jiného a jen se trápíte pro člověka, kterého máte v srdci.

Pokud zůstaneme s člověkem, kterého milujeme tak dlouho, až naše srdce je natolik zlomené, že spíše začneme toho druhého nenávidět, jsme schopni se uzdravit. Naše srdce, aby se mohlo uzdravit, musí být tolikrát zraněno, že už mu to ani nevadí. Už ví, že to lepší nebude. Pak teprve člověk může dojít k uvědomění, a nalézt nový životní směr k sobě.

Říkáme si: "Proč mě můj partner zraňuje, když ho tolik miluji?" Ale on vás nezraňuje, vy se zraňujete sami. Vše, co vás zraňuje, jsou jen vaše témata, která nemáte zpracována a tato druhá polovina vás samých, vám přišla vaše stíny ukázat a učit vás s nimi zacházet. Takže osudový partner nás může hodně naučit a většinou na něho vzpomínáme jako na člověka, který nám dal velkou lekci.

Nejdříve žijeme ve společnosti a hledáme partnera, se kterým bychom mohli žít, nakonec ho najdeme a já slyším: "Já s ním ani nežiju, musím chodit od něho i pryč do společnosti, tam teprve žiju." Sníme o tom, že vše budeme dělat spolu a nakonec spolu neděláme nic. My ženy jsme romantičky a tak chceme stále s partnerem něco hezkého prožívat. Naplánujeme hezký výlet a snažíme se o pohodu, ale partner je otrávený, že musel jet s námi. Jeden známý mi povídá: "Už mi to slovo "výlet" leze krkem."

A my si myslíme, že partner musí být stejně nadšený jako já, že spolu někam jedeme. Partner jede jen z povinnosti, proto je žena otrávená, když mu třeba poví: "To je hezký, viď?" A on k tomu dá nějakou nemístnou poznámku. Žena si řekne: "Kdybych ho nevnímala nebo kdybych si ho nevšímala, bylo by mi líp." Ale proč si ho všímá, když on o to nestojí? Proto, aby mohla vše prožívat s ním, ale jemu je to jedno. Ona je celý výlet u jeho pocitů. Stále jí jde o to, aby se mu výlet líbil a ani si ho nemůže vychutnat. Kdyby jen vnímala věci okolo sebe a nevnímala jeho a jeho nálady, cítila by se dobře. Na to mi žena řekne: "Ale to můžu jet na výlet sama." A proč ne?

Dnes, když jedu na výlet, je mi jedno, zda jedu sama nebo s někým. Prožívám to totiž stejně. Již nevnímám toho druhého, ale vnímám věci okolo sebe, proto se budu cítit stejně ať už sama nebo s někým. Již mi nezáleží na jeho prožitcích, ale na mých prožitcích.

Pamatuji si, když mi přišel do života, jak jsem si myslela "osudový partner." Dívali jsme se spolu na film, který se týkal vztahu. Můj partner se na mě podíval až mě zamrazilo a povídá: "Ale já ti nechci ubližovat, já musím odejít" a začal plakat. Jako by mi někdo vrazil nůž do břicha, říkala jsem si, co mi to povídá za nesmysly, prostě jsem to nechápala. Vesmír mi však stále říkal, že se s tímto mužem budu muset rozejít, že naše cesty jsou rozdílné. Nechtěla jsem to připustit, vždyť jsem ted' konečně našla partnera svých snů.

Jednou v noci, když jsem spala, slyším: "Mami, mami." Bylo to tak přítomné, že mě to probudilo. Před postelí stál duch mé dcery v kostkované košili bez hlavy a bez rukou. Za chvíli tento přízrak zmizel, přitom ale moje dcera klidně spala na posteli vedle mě. Byl to pro mě tak silný zážitek, že jsem šla meditovat do obýváku. Medituji a najednou jasně cítím, že mi někdo 3x klepe na koleno. Proberu se, abych viděla, kdo tam se mnou je a vidím před sebou anděla, který mi říká: "Neboj se, je o tebe postaráno." A ihned zmizel. Bylo to pro mne silné kafe. Druhý den jsem se sešla se svým přítelem a on mne po čtyřech letech od informace, že mi nechce ubližovat, napadl. A na pomoc mi přišla moje dcera v kostkované košili, kterou nosila zřídka.

Uvědomila jsem si, že i životní lekce jsou nám již předurčeny. Ale andělé jsou stále s námi a ví, že i taková lekce je pro nás důležitá, abychom pochopili: A bez této zkoušky neumíme k poznání dojít. Můj přítel mi před touto situací říkal: "Kdy už se ti konečně rozsvítí." Po této situaci se mi opravdu rozsvítilo. Když jsem si dříve vykládala karty na náš vztah, nechápala jsem, že nám oběma vychází boží oko, když se mi jevil negativní. Myslela jsem si, že já jsem ta lepší a on ten horší, ale on mi jen ukazoval mé horší já, které bylo ukryto ve mně - strachy, závislosti, lpění, vlastnictví.

Oba jsme pod ochranou vesmíru a vzájemně se spolu něco učíme.

Žádná duše není špatná, každá se jen učí. Vesmír mě stále upozorňoval na to, že se budu muset s tímto člověkem rozloučit, protože každý máme jinou cestu. On musí ještě probouzet další duše a i já musím učit další duše, každý však jiným způsobem. On v podvědomí cítil, že mi bude muset ublížit a i když se tomu rozumově bránil, stejně ta situace nastala a já zase i když se mi nechtělo, musela jsem touto situací projít. Učení pro nás pro oba. Pro mě kam až může vztah zajít, když nedávám hranice a on, že násilím nic nezmůže.

Přišel mě naučit vážit si sama sebe a mít se ráda. Ať se to zdá jakkoliv nelogické, konal zde pro mě pozitivní úlohu.

Osudový partner přichází hlavně proto, aby nás naučil rovnováze rozumu a citu, nezávislosti, mít se ráda a prostě u každého, aby odkryl to, co ještě neumí a co se má naučit, aby byl celistvý. Takže osudový partner je opravdu naší druhou polovinou, ale tou stinnou. Odkrývá ještě naše stíny, strachy, závislosti.

Jsou to většinou osudové vztahy z minulosti a vztahy, na kterých se daní jedinci domluvili ještě před vstupem na tento svět. Jeden řekl tomu druhému:

"Tohle se máš ještě naučit, tak já přijdu a pomůžu ti s tím." A když se to naučíme, většinou tento osudový partner odchází nebo zůstaneme jen dobrými přáteli.

Takže se nedá říci, že je někdo negativní. I negativní člověk v této společnosti má svou roli, aby rozhýbal toho druhého ke změně a když se mu to podaří, odchází učit podobnou bytost stejné roli jako tu předchozí.

Např. sebevědomý nebo agresivní muž si vždy bude hledat ženy, které nebudou mít příliš velké sebevědomí a většinou právě v těchto typech mužů vidí oporu v životě a kolikrát si ani neuvědomují za jakou cenu. Tím, že je tento typ osobnosti muže ničí, musí si žena stále více uvědomovat, že oporu musí najít v sobě a tím sílí. Nakonec zjistí, že tento muž jí žádnou oporou není a tam končí role dotyčného muže. A on jde učit zase jinam. Takto se učíme jeden od druhého.

Smyslem toho všeho je, abychom našli ne toho pravého partnera - tu druhou polovičku, ale abychom našli sami sebe, svou druhou polovinu. Když se v nás konečně spojí cit a rozum, jsme v harmonii a rovnováze, nemáme zapotřebí hledat někoho k sobě, neboť my jsme spokojení sami se sebou, my se máme rádi a nepotřebujeme nikoho, aby nám ke spokojenosti mazal med okolo úst, dokazoval nám, jak nás miluje, kupoval si nás dárky a byl nám oporou.

Když se nemáme rádi, snadno si nás někdo tímto koupí, snadno naletíme na pěkná slova, dary, přesvědčování a pomocnou ruku. Myslíme si, že to tak bude stále, ale nic netrvá věčně a proto se časem divíme, že ten druhý už není to, co býval. Dosáhl svého, nebo si zvykl na zaběhnutý stav věcí, tak proč by se dál snažil.

Když se máme rádi, již nehledáme toho pravého, protože víme, že ten pravý je v nás a nikde okolo nás. Vše, co hledáme, máme v sobě. Jak klady tak i zápory a pokud se ještě potřebujeme zbavit některých záporů, aby mohlo umřít naše ego, neboť ego - náš rozum - nám brání v tom, abychom prožívali klid a lásku, přitáhneme si do života vždy takového partnera, který nám pomůže odkrýt naše nitro, aby nám pomohl poprat se s vlastními zápory.

Když duše najde sama sebe, nepotřebuje se již na nikoho vázat a dokáže být jak sama, tak s každým. Nedělá rozdíly, protože ona má vše v sobě zpracováno, jak klady tak i zápory a proto nerozlišuje zda tento je lepší a ten horší, bere každého takového, jaký je.

Duše již pochopila, že vše se vyvíjí stále stejně a pokud jsem zpočátku zamilovaná a vztah je krásný, je jen otázkou času, kdy to bude jinak a proto už nehledá krásu v jiných, ale v sobě.

Každá duše je zde z nějakého důvodu, má něco pochopit, něco se naučit. A kdo nás učí? Ti ostatní, se kterými se setkáváme. Naše osobnost se formuje přes mezilidské vztahy, ty nás zkušenostmi učí měnit přístup k okolí, mění nám myšlení. A protože chceme být štastni, stále štěstí hledáme a myslíme si, že ho nalezneme v podobě nalezení svého druhého já - partnera. Naše druhé já nás v životě může hodně naučit a proto tolik toužíme nalézt tu naši druhou polovičku.

Ale pravda je jiná. Všechno co se učíme, a nejvíce se můžeme naučit právě prostřednictvím našeho osudového partnera, nás vede k naší vlastní druhé polovině naší osobnosti. Vede nás to cestou domů, k sobě. Pokud nemilujeme, nesnažíme se tolik. Pokud milujeme, snažíme se o naše štěstí ještě více a tak si hlouběji dokážeme sáhnout do svého nitra, i když to bolí.

Nejvíce hledáme štěstí ve středním věku a tam se také nejvíce učíme. Může to být doba od našich 18 let do 50 let nebo 60 let. Dle toho, jak rychle se učíme. Proto se člověk ve stáří cítí mnohdy spokojenější než dříve. On totiž už nic nehledá, už prošel životními zkušenostmi, které ho zdokonalily, a ví, že není co hledat, že vše má uvnitř sebe. Je to dáno i poklesem sexuální aktivity a proto se člověk vrací k přírodě a jejímu bohatství.

Sexuální aktivita nás obtěžuje a neustále vrhá do dalších a dalších vztahů. Ale právě jejím prostřednictvím hledáme sami sebe. Kdyby nás neobtěžovalo naše libido, nesnažili bychom se tolik s někým splynout a to by nás nevedlo do dalších vztahů s někým, s kým se máme učit. Ale protože se máme něco naučit a pokud to ještě neumíme, bude na nás tlačit naše touha s někým splynout, abychom se co nejvíce ze vztahu naučili.

Jedna žena mi napsala: "Chybí mi ještě muž fyzicky, neumím přeměnit tuto energii a sama to není ono. A když se s ním vyspím, tak se hned zamiluji a je zle." Tato žena potřebuje ještě k tomu, aby se cítila dobře, pohlazení od druhých, ještě si ho neumí dát sama.

Jiná žena mi napsala: "Když jsem jednomu muži vytkla: Proč, když se mu to se mnou tak líbilo, se vrhl k jiné ženě, napsal mi, že neumím prohrávat! To mě
dostalo. Netušila jsem, že vztah je boj." Tato žena si začíná uvědomovat, že vztah není jen o odevzdání se druhému, že může být i o zradě. Tudíž tu důvěru musím hledat v sobě a ne v druhém.

Střední věk, je věk, ve kterém se máme naučit to, proč jsme sem přišli. Po přechodu již odpočíváme a zklidňujeme se.

Člověk, který nachází stále více sám sebe, bude mít stále menší chuť na sex a stále menší chuť s někým splynout. Vždyť on je spokojený sám se sebou, se svojí volností a tak se už nechce na někoho vázat a být jím vázán. Už je svobodný a to ve všem i po stránce sexuální. Tato stránka již pro něho nehraje tak velkou roli a proto se nemusí chtít na nikoho vázat. Bude se cítit dobře sám, protože ví, že není co hledat. On totiž našel svoji druhou polovinu sebe a proto se cítí dobře.

V životě hledáme tuto druhou polovinu sebe mimo sebe a proto ji v žádném vztahu nemůžeme nalézt. Teprve, když toto pochopíme, můžeme být štastni.


výtažek z přednášky tety Kateřiny

Česnek-ocet-med

13. května 2012 v 8:00 | ruští bylináři |  zelená lékárna

ČESNEK - OCET - MED

Už nemusíte trpět bolestí ani slabým zdravím, protože zázračná
kombinace česneku, octa a medu umí uzdravit téměř každý lidský
neduh.
Tato neuvěřitelná přírodní léčba potírá rakovinu, artritidu a
srdeční problémy.
Léčí astma, chřipku, vysoký krevní tlak a dokonce
i neplodnost a spoustu dalších nemocí.
Je tak silná, že při pravidelném užívání může trvale zajistit dobré zdraví.

"Roky vědeckého výzkumu odborníků dokázaly nade vší pochybnost, že
česnek, ocet a med je kouzelná přírodní směs," tvrdí Dr. Emilio
Steffani, odborník na výživu z Říma, který už na toto téma napsal
nejednu publikaci.
"Tyto tři účinné ingredience jsou k dostání kdekoliv a nejsou vůbec
nákladné.
Když si ještě uvědomíte, jak prospěšné jsou pro lidské
zdraví, máme před sebou udivující lék."
Česnek s octem a med má doslova na tisíc lékařských použití, jak říká Dr. Steffani
i ostatní vědci.
Se svolením vašeho lékaře si použitím této hojivé kombinace
můžete vyléčit zde popsané obvyklé choroby a ještě i mnoho dalších.

>> *ASTMA*
Uvařte dva stroužky česneku a přidejte čajovou lžičku jablečného
octa pár kapek medu.
Užívejte každé ráno nalačno a okamžitě se vám při
dýchání uleví
>> *VYSOKÝ TLAK*
Vysoký tlak se dá úspěšně snížit pravidelnou konzumací vývaru dvou
šálků vody, 16 česnekových stroužků a dvou polévkových lžic octa a
medu.
Tuto směs vaříme na mírném ohni půl hodiny, vychlaďte ji
a užívejte po dvou lžičkách třikrát denně.
Tato léčba se s velký úspěchem praktikuje v Indii už celá staletí a zabírá i na
bolesti v prsou a motolici hlavy.

>> *CHOLESTEROL*
Hladina cholesterolu podle výzkumu klesá, kdykoli jíte česnek.
Jwdna studie, publikovaná v anglickém lékařském časopise Lancet ukazuje, že
za tři hodiny po požití 50 gramů česneku se 150 gramy másla se
průměrně sníží hladina cholesterolu ze 237,4 na 221,4.
To znamená,že se nebezpečný dopad tučných jídel dá zmírnit tím, že se k nim přidá
česnek.
Když se česnek smísí s medem a octem, jeho účinky se ještě zvýší.
Chcete-li si snížit hladinu cholesterolu v krvi, snězte každý den
nakrájený česnek s přílohou octa a medu, nebo si umíchejte nápoj
z horkého octa, poloviny lžičky utřeného česneku a tří lžiček medu,
a pijte ho každé ráno předsnídaní.
>> *RAKOVINA*
Vědci už dávno zjistili, že chemické složení česneku znemožňuje
rakovinné bujení.
Podle výzkumníků v Národním institutu boje proti rakovině
a Univerzity v Texasu při nemocnici M. D. Andersond,
jezení česneku vyloučí, že dostanete rakovinu žaludku i jiných vnitřních
orgánů.
Chcete-li protirakovinný účinek česneku ještě umocnit,jezte
ho každý den nakrájený v medu a octu.
>> *POPÁLENINY*
Naložte dva tucty stroužků česneku do 1 1/2 šálku octa na tři dny.
Aby se popáleniny zahojily, nechte česnek změknout v šálku ze
čtvrtiny naplněném octem a přidejte půl lžičky medu.
Tekutinu vychlaďte a promíchejte v mixéru.
Potom jednoduše potírejte popálenou oblast třikrát denně,
aby se zmírnila bolest a nevytvořila se velká jizva.

>> *ARTRITIDA*
Prostá směs česneku, octa a medu vás může úplně zbavit bolestí
způsobených artritidou a revmatismem.
Oloupané stroužky ze dvou velkých hlaviček česneku ponořte
na 5 minut do horkého octa.
Namočte tlustou ponožku do vařící vody, pak ji vyždímejte.
Naplňte konec ponožky kaší z česneku, octa a čajové lžičky medu
a každé ráno s ní potírejte bolestivá místa.
Vnitřní bolesti utiší sklenice horké vody se lžičkou octa, medu a čtvrtinou lžičky
rozmixovaného česneku před spaním.
Klouby a svaly vás už trápit nebudou.

>> *OMRZLINY*
Omrzliny ošetřujte rozkrojeným česnekem a pak místa potřete směsí
napůl z medu a octa.