Únor 2012

Kočky v heraldice

7. února 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  Kočičky

Říká se,že kočka je mezi domácími zvířaty vznešenou aristokratkou,pro svoji gracióznost,eleganci a vznešenost.
Kočky patřily mezi nejuctívanější zvířata již v starém Egyptě.Zobrazení koček se objevuje na nástěnných malbách,
špercích,sochách a v hrobkách. Kočky se až po současnost opbjevují i v královské heraldice,na různých státních a
městských i firemních znacích a symbolizují sílu a moc.

V českém státním znaku je také kočka- český lev.Objevuje se nejdřív od 13.století ve znaku českých panovníků,
později se stává znakem českého státu.Podle Dalimilovy kroniky byl erb stříbrného lva udělen Vladislavovi II.
I některá česká města mají ve svém znaku lva,například Mladá Boleslav,Turnov,Kutná Hora,Kladno,Tachov,Jaroměř.
Lev v kombinaci s jinýmiheraldickými prvky ,se objevuje i v erbu Litoměřic,Děčína,Prachatic,nebo Karlových Varů.
Znak kočky nebo lva najdeme v heraldice panovníků Norska,Dánska,Spojeného království Velké Británie.Objevuje se v erbech
Habsburgovců,Stuartovců,nebo Weidů.Součástí znaku Maroka je také lev.

Kočkovité šelmy se v současnosti objevují i vnázvech a znacích úspěšných firem,jako jsou Puma.
Kdo by neznal automobil značky Jaguár?A co autobilka Peugeot?
A co kosmetika-Chat Noir-Černá kočka?-je to světově známý parfém.
Prostě kočky nás provály v minulosti a provázejí nás i dnes.

Aká je pravda

6. února 2012 v 6:30 | astro-tabu.sk |  Moudra a mezilidské vztahy

Aká je však skutočná pravda o tejto "neziskovej charitatívnej" organizácii

Liga proti rakovine zneužíva aj nevyliečiteľne choré detičky na vydrankanie miliónov, a namiesto toho aby bojovala proti rakovine, tak podporuje šialenstvo chemoterapie, ktorá ich nemôže vyliečiť! Toto dobročinné prispievanie verejnosti je vlastne prispievanie na prevažnú smrť ľudí s onkologickým ochorením a na testovanie ich "super liečebných metód" na nič netušiacich pacientoch. Z vyzbieraných peňazí sa vraj dotujú klinické a výskumné projekty, aby sa urýchlil pokrok v diagnostike a liečbe... Táto informácia je klamstvo - pretože chemoterapia nikdy nemôže byť pokrokom, keď ničí človeka a jeho imunitu! Už samotný názov (Liga = Lóža ), teda "Liga proti rakovine" je zavádzajúci, - z neho vyplýva a verejnosť očakáva, že svojim darom prispieva skutočne k boju proti rakovine! Žiaľ, lekári najprv otravujú ľudí jedmi (chemoterapiou, rádioterapiou, očkovaním, liekmi...), a potom drankajú peniaze na ich nezmyselnú liečbu... Tu ide čisto o biznis a našu likvidáciu.
Farmaceutické kartely a ortodoxná medicína lekárom nanútili "liečiť" rakovinu chemoterapiou, tá je vyrobená z derivátov yperitu (ide o jedovatú kvapalinu, jej výpary používali Nemci ako bojový plyn v I. svetovej vojne). A tento toxický jed uviedla na trh "biela mafia" ako základný liek na liečenie rakoviny!? Chemoterapia je žieravina, a v prípade kontaktu s kožou dochádza k jej poškodeniu, preto lekári a sestry podávajúci chemoterapiu pacientom pri zaobchádzaní s liekom musia používať ochranné pomôcky, okuliare, plášť s absorbujúcim papierom a s plastovým podkladom, masku a rukavice. A všetky pomôcky použité pri riedení, podávaní alebo čistení vrátane rukavíc sa musia znehodnotiť! (Prečo je personálu nariadená tak veľká opatrnosť, keď ide o "neškodnú" a život zachraňujúcu liečbu pre pacientov?! - pozn. F. Š.). Chemoterapeutické drogy v skutočnosti vyvolávajú sériu ťažkých vedľajších účinkov, z ktorých najčastejšie je relaps novej rakoviny. Komplexné zločinné marketingové schémy spojené s chemoterapiou môžu fungovať len preto, že farmaceutické kartely označili rakovinu za rozsudok smrti, a dokonca už i niekoľko mesiacov prežívania pacienta po chemoterapii, ožarovaní, podávaní liekov - táto mafia to cez masmédiá a lekárske časopisy prezentuje ("predáva") ako senzačný úspech onkológie! Farmaceutické spoločnosti vraj kvôli "nášmu zdraviu" (nie pre svoju peňaženku!) vyvinuli okolo 100 tisíc liekov, ale ani jediný z nich nelieči skutočnú príčinu choroby (v podstate ju nepoznajú), - všetky sa koncentrujú iba na symptómy. Slováci tešte sa, od 1. apríla k doterajším 5000 druhom liekov, v lekárňach pre liečenie onkologických pacientov, na vysoký tlak aj cholesterol a rôzne iné druhy ochorení vám pribudne ďalších 181 liekov.
Na rakovine profitujú nielen farmaceutické firmy a korporácie, ale zároveň aj rôzne Ligy proti rakovine a Nadácie zaoberajúce sa vraj poskytovaním pomoci pacientom a ich rodinám... Ak to bude čitateľom znieť šokujúco (nech si prečíta na internetovej stránke "Kampaň za pravdu v medicíne" - knihu Skorumpovaná medicína, ale ani tieto "humanitné" subjekty nemajú skutočný záujem na odstránení rakoviny - pretože Ony z nej totiž žijú, a to veľmi slušne! (Pozri Organizačnú štruktúru Ligy proti rakovine SR, koľko medicínskych kapacít a iných odborníkov sa na nej priživuje... pozn. F.Š.). Dostávajú miliónové dotácie od vlád, firiem a aj priamo od naivných občanov (viď každoročné vyberanie "desiatku" na Deň narcisov po uliciach). Pozrime sa však bližšie, čo také "Ligy a Nadácie proti rakovine" v skutočnosti robia! Jedna z ich významných činností je propagácia chemoterapií, povzbudzovanie žien podrobovať sa preventívnym vyšetreniam na nebezpečných mamografoch a strašenie ľudí, aby dali svoje deti očkovať proti rôznym chorobám, ktoré však "biela mafia" - práve tými vyrobenými vakcínami plánovito rozširuje po svete pre znižovanie stavu svetovej populácie.


zas o roce 2012

5. února 2012 v 20:36 | www.jitrnizeme.cz |  EsoterikaCo nás čeká v roce 2012?

12. 6. 2010

Chci s vámi sdílet obrazy událostí v budoucnosti, které vnímám. Není to z klasického channelingu, kdy bych přímo přiváděl informace své průvodkyně. Naše komunikace probíhá trochu jinak: dostávám od ní "obrazy", které pak svými slovy interpretuji. Tyto obrazy jsou pohyblivé, jsou v nich emoce i záměry.
To, co se stane v roce 2012, není něco, čeho si všimnou všichni lidé. Nebude to žádné efektní divadlo pro media, nebudou tam žádní mrtví, žádné katastrofické scény, prostě nic, co by tuhle událost prosadilo do televizních zpráv nebo do titulků novin. Přesto ji spousta lidí bude vnímat a intenzivně prožívat; je to totiž něco, co se odehraje v nás a mezi námi. Týká se to našeho vnímání a chápání toho, kdo jsme, co chceme, co je to svět kolem nás, co je to realita.
Nebudou padat domy a hořet města, lidé nebudou umírat v bolestech, přesto to bude konec světa tak, jak ho známe. I druhý den půjdeme po stejných ulicích, kolem stejných obchodů, potkáme stejné lidi, přesto si budeme vědomi, že všechno je jinak, že starý svět skončil a teď je zde něco nového.
Toto uvědomění vychází z vědomí toho, kdo jsme. Je to vědomí toho, že my jsme tvůrci tohoto světa, této reality, že svět, který máme kolem sebe, není něco shůry daného, něco vytvořeného podle zákonů prozřetelnosti nebo navěky neměnného. Tento svět tvoříme my svými činy, svými představami o sobě samých i o druhých lidech, svými přáními, touhami a záměry, svými myšlenkami, pocity nebo emocemi. Jsme tvůrci všeho, co teď prožíváme, všechny ty problémy, nepříjemnosti, násilí, války, nemoci a bídu jsme si stvořili sami, tak jako všechnu lásku, sounáležitost, harmonii, zdraví, bohatství a mír. Tato událost se právě týká uvědomění, že nic z toho k nám nepřichází zvnějšku, od Boha nebo od druhých lidí nebo od přírody nebo od fyzikálních zákonů, ale že vše pramení v nás, v našich srdcích.
Jsme tvůrci i toho starého světa, který máme kolem sebe dnes, ale nikdy jsme si to neuvědomovali, přesvědčili jsme sami sebe, že to není pravda, že my jsme jen objekty manipulace od vnějších sil a jen reagujeme. Představovali jsme si, že jsme buď byli stvořeni Bohem nebo vyvinuti evolucí a hozeni do nepřátelského vesmíru, ve kterém teď musíme bojovat o přežití. Zapomněli jsme na to, co nás spojuje, a začali hledat to, co nás rozděluje, a vše, co jsme dělali, vycházelo ze strachu. A bojíme se dodnes, bojíme se přírody, druhých lidí, sami sebe, Boha, bojíme se o život. Celý svět kolem nás je postaven na tomto strachu. Z něho pak vyvěrá pocit oddělenosti, osamělosti, co bylo celistvé, je rozdělené, vše má dvě protichůdné strany. V takovém světě pak každé dobro musí být vyváženo stejnou porcí zla. Možná jsme to neuměli jinak, naše informace byly omezené, nechápali jsme v souvislostech to, co se kolem nás děje. Učili nás to naši rodičové, které to naučili jejich rodiče, vtloukali nám to do hlav ve školách, protože to kdysi dávno bylo zapsáno do tlustých knih a celý svět kolem nás nám potvrzoval, že je to pravda, protože všichni se podle toho chovali. Nebylo úniku.
Ale už teď se náš svět změnil, zmenšil. Každý den můžeme vidět, jak žijí jiní lidé po celé Zemi, můžeme slyšet, co si myslí nebo jak svět vnímají, navštěvujeme se, čteme navzájem své knihy, během vteřiny se můžeme dozvědět to, co se stalo na druhém konci světa. Už teď si uvědomujeme, jak jsme si podobní, jak v hloubi duše vlastně chceme to samé, chceme milovat a být milováni, být spolu a tvořit, žít v harmonii, štěstí a míru. Tohle zjištění se zdá jako velmi triviální a utopické, protože většina lidí si myslí, že je to nedosažitelný sen. Ale je to něco, na čem se shodneme úplně všichni.
Událost roku 2012 se týká právě téhle shody, uvědomění si toho, že všichni chceme právě tyhle nejzákladnější prožitky, a dále si uvědomíme, že si je vlastně můžeme dát navzájem místo dosavadního strachu, odmítání, nenávisti, místo násilí a válek, místo bídy a nemocí. Týká se to hlubokého uvědomění si, že my sami jsme zdrojem a že to, co dáváme, to také dostáváme, a když dáváme lásku, tak také lásku dostaneme nazpět, když dáváme mír, tak mír se nám i vrací, když dáváme zdraví a bohatství, jsou zdraví a bohatství tím, co máme.
Už teď si spousta lidí uvědomuje, že takto bude fungovat nový svět, a tohle uvědomění se stále šíří. Fázový posun ve vnímání světa nastane, až k tomuto uvědomění dojde u dvou až tří procent lidí. Tento počet je ovšem podmínkou nutnou, nikoliv však postačující. Druhým krokem je, že si budeme vědomi i sebe navzájem. Když každý z těch tří procent lidí bude sedět doma a budovat si to uvědomění sám, k žádné změně světa nedojde. Ta změna nastává tím, že uvědomění sdílíme s druhými lidmi. Sdílíme s nimi to, co prožíváme, co cítíme a jaké máme záměry, co chceme od života, a nasloucháme lidem kolem sebe, když sdílejí to své.
Chce to kus odvahy sdílet s druhými tyto věci, říkat jim o tom, co skutečně máme v sobě, místo toho, abychom jim říkali to, co oni chtějí slyšet nebo to, co nás naučili v rodině nebo ve škole. Chce to hodně síly přijímat se takoví, jací opravdu jsme, bez masek, přetvářek a výmluv. Ale i v tom si můžeme navzájem pomáhat tím, že druhé lidi nehodnotíme, ale přijímáme je takové, jací zrovna jsou. Jedině tímto upřímným sdílením se může každý z nás dostat k tomu, co opravdu od života chce, jedině když si toto přiznáme, můžeme to také od života dostat. Na téhle cestě pak pracujeme s pochybnostmi, že si to nezasloužíme, že je to něco špatného, že nejsme dost dobří, že to nemůžeme mít, že nám to druzí nedovolí atd. Ale sdílením ve skupině poznáváme, že vše, co chceme, už vlastně máme, protože to dáváme druhým lidem a máme toho čím dál víc, protože druzí to, co chceme, dávají nám. Jen hlubokým přijetím sebe sama dokážeme přijmout ohromné dary, které dostáváme, protože místo světa nedostatku se objevuje svět hojnosti.
Je to Dar. To je to, co dostaneme v roce 2012. A my jsme nejen obdarovanými, ale i dárci. Darujeme si prostě nový svět, nové mezilidské vztahy, novou komunikaci, novou spiritualitu, nový život. Tím, jak stále víc spolu sdílíme své představy o životě, každý z nás se dostává k té své nejkrásnější představě; a také zjišťujeme, jak si jsou tyhle představy podobné, jak jedna druhou doplňuje nebo překračuje a rozvíjí, tam kde jedna představa končí, druhá začíná. Zjišťujeme, že naše nejkrásnější představy o životě jsou v dokonalém souladu a harmonii, není mezi nimi žádný rozpor ani boj, a stále víc si uvědomujeme, že to funguje jen s těmi absolutně nejkrásnějšími představami, že při jakémkoliv kompromisu nebo ústupku dochází ke střetu. Začínáme si uvědomovat, že jsme předurčeni prožít ten naprosto nejkrásnější život, jaký si každý z nás dokáže vysnít, že celý vesmír směřuje k naplnění našich nejtoužebnějších přání. K lásce, míru a harmonii.
Mnoho lidí vnímá změny energií na planetě Zemi, mění se už nějaký čas. K velkým změnám došlo už před třemi sty lety, kdy díky nim byly zlomeny obruče středověku. Od té doby je naše civilizace v mohutné turbulenci válek a násilí, ale také v mohutné technologické revoluci. K další proměně došlo kolem roku 1950, kdy se proud energie ještě zesílil a přispěl i k velké změně psychiky a vědomí. Dnes vrcholí. Na Zemi se inkarnovala spousta velkých duchů, jejichž prací je přechod lidské civilizace do nové fáze. Jsou to staré duše, které se vracejí a jejichž záměrem je udržet spojení se spirituálním světem, i když jsou v lidských tělech. Jejich vědomí je tak vysoké, že nezapomínají, odkud a proč přišli, a dnes je jich čím dál víc, jejich čas právě přišel.
Někdy se o roce 2012 mluví jako o "konci času". Tento konec ovšem neznamená, že se zastaví hodiny nebo celý vesmír "zmrzne" do věčné nehybnosti. Je to opět vnitřní proces v lidech a je spojen s jejich vnímáním času, minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Stále zřetelněji si uvědomujeme, že čas je iluze, že žádná minulost ani budoucnost neexistuje, že vše je věčný okamžik nyní. Toto vědomí má obrovské důsledky pro život, který se řídí zákony karmy, zákony příčiny a následku. Karmický zákon říká, že to, co se stalo v minulosti, může nebo musí být odčiněno v budoucnosti. Ovšem ve chvíli uvědomění, že žádná minulost ani budoucnost neexistuje, se karma stává čistou, kdy nic, co se děje, není důsledkem minulosti a nic, co se stalo, nemůže být nikdy odčiněno. Tohle je konec času, není důležité nic z toho, co se stalo včera ani nic z toho, co se stane zítra, platí jen to, co se děje právě tady a teď.
Žijeme tady a teď a jen na nás záleží, co se svými životy uděláme, jaký jim dáme smysl. Už teď máme v rukou spoustu nástrojů, kterými tvoříme to, co vyvrcholí v roce 2012. Propojujeme se v Kruzích srdce a tvoříme spolupracující týmy se společnými záměry a projekty, jak je realizovat. Dochází mezi námi k hlubokému propojení, kdy naše spojené energie boří realitu kolem nás, kdy dokážeme vnímat vesmírné kontinuum času, prostoru a života. V našem spojení je tak koncentrovaná energie, že jsme na pokraji "zážehu", kdy oheň lásky v nás vzplane takovou silou, že mu neodolá žádný strach ani nenávist.
Neexistuje žádný osud a nic na tomto světě není náhoda. Vše, co je, je manifestací záměru. Našeho záměru. Bytosti světla přišly na Zemi se záměry, které s vámi teď sdílím, můžete se k nim připojit a podpořit je svými vlastními záměry. Je na nás, na našich rozhodnutích, jakým způsobem prožijeme rok 2012.

Zdroj: internet (www.jitrnizeme.cz)Jak na skvrny

4. února 2012 v 6:30 | emailová pošta |  Mix


Jak na skvrny?
Skvrny od bílého vína-odstraníme poměrně snadno.Stačí znečištěné místo navlhčit vodou a pak přetřít lihem.Zašpiněný ubrus co nejdříve vypereme v horkém roztoku nějakého saponátu.
Skvrny od červeného vína-můžeme čistit několika způsoby:
-Ihned je posypeme solí a po chvíli vypereme běžným způsobem.
-Pokapeme je bílým vínem,přetřeme vodkou a normálně vypereme.
-Skvrny natřeme vepřovým sádlem a po delší době vypereme.
-Skvrny zakryjeme navlhčeným chlebem a vypereme v čisté teplé vodě.
-Z hedvábí nebo vlny odstraníme skvrny od červeného vína nejlépe čpavkem.
-Skvrnu pokapeme citrónovou šťávou,vymneme a ihned vypereme.Můžeme jí také roztokem kyseliny citrónové nebo citrónovou šťávou vytřít.
-Skvrnu z bílého ubrusu odstraníme tak,že látku navlhčíme rozpuštěným odbarvovačem a pod ubrus položíme mísu s vroucí vodou.
-Staré skvrny čistíme 1O% roztokem kyseliny vinné nebo citrónové a běžně vypereme.

Žvýkačku obložte ledem
Žvýkačky nejsou jen zlozvykem,ale posilují lícní svaly,pevnost zubů a poslouží i k nouzovému vyčištění zubů.Podaří-li se vám přilepit žvýkačku na koberec,obložte ji nejprve kousky ledu.Když zkřehne,rozlomte ji a odlepte.Skvrnu natřete kašičkou z benzínu a magnézia a nakonec dočistěte mýdlovou vodou.
Žvýkačku z oděvů odstraníme podobným způsobem.Opatrně ji odloupněte třeba tupým nožem a skvrnu pak navlhčete trichlorethylenem.Rukojetí lžíce ji třete a zbytek roztoku vytlačte do podložky z čistého hadříku.Potom postižené místo přetřete benzínem a nakonec vlhkou utěrkou.Je to trochu složité že? Nejlepší zřejmě bude dávat si pozor,abyste tuto proceduru nemuseli absolvovat.

-Skvrny od kávy zkuste z bavlny vyčistit vodou s čpavkem nebo vodou s kuchyňskou solí.Na vlněnou látku použijte vodu s alkoholem.
-Vosk přežehlete přes savý papír a dočistěte jej terpentýnem.
-Látku znečištěnou čokoládou perte střídavě v teplé a studené vodě.
-Skvrny od kávy a ovoce namočte do kyselého mléka.
-Mastnotu posypte dětským zásypem a nechte ho asi hodinu působit.Potom tampónujte benzínem nebo terpentýnem.
-Na skvrny od inkoustu použijte kyselé mléko nebo teplou citrónovou šťávu.
-Místa znečištěná propisovací tužkou zkuste vyčistit alkoholem.
-Skvrny od rzi čistíme stejným způsobem jako inkoust,ale jde to o něco hůře,zvláště jsou-li staršího data.
-Jodová tinktura zmizí hned ponoříme-li ji do horké vody.
-Skvrny od vaječného žloutku necháme zaschnout,a pak je vykartáčujeme a vypereme ve vlažné vodě s trochou čpavku.
-Skvrny od vaječného bílku vypereme ve vlažné vodě s trochou čpavku.Používáme-li čpavek na barevnou látku,musíme nejprve na kousku materiálu vyzkoušet,jestli ho čpavek nepoškodí.
-Skvrny od hořčice za čerstva vypereme v saponátovém roztoku nebo octové vodě.
-Skvrny od kečupu odstraníme octovou vodou.
-Skvrny od majonézy vypereme ve vodě se saponátem,na stálobarevné materiály přikápneme do lázně trochu čpavku.
-Skvrny od medu vypereme v horkém mýdlovém nebo saponátovém roztoku a látku dobře vymácháme.
-Skvrny od čerstvé kávy na chvíli ponoříme do studeného mléka,pak látku vypereme v saponátovém roztoku a dobře vymácháme.
-Skvrny od tuku nejprve vyžehlíme mezi dvěma savými papíry,zbytek pak odstraníme benzínem.Na pleteninách je vyčistíme kašičkou z pracího prášku a vody.Kašičku vetřeme do skvrny a za 20 minut vymyjeme teplou vodou.


Divné zvuky znitra země a objekt

3. února 2012 v 11:20 | youtube.com |  Esoterika
Opravdu je podivuhodná doba! Proroctví z Bible i od moudrých se naplňují.Není to však jen varování.
Je to pro nás výzva,abychom v tom krátkém čase,co zbývá,ještě na sobě zapracovaly a začaly žít v
souladu s vesmírným řádem.Máme největšího pomocníka v těchto dnech a to je LÁSKA v našich srdcích.

O tucích a solení...

3. února 2012 v 8:00 | MUDr.Petr Lukeš |  O zdraví a nemoci

Přepálené oleje nám způsobují vysoký krevní tlak
Vazivo nám likvidují přepalované oleje. A to jsou věci, které nenajdete v knížkách. Oleje se přepalují při 125 stupních. Kdežto sádlo se přepaluje až při 180 stupních. Kdyby se všichni vrátili do dob našich předků a zvlášť těch, kteří se dožili vysokého věku, zjistí, proč tu byli tak dlouho - vařili na sádle. Oleje, které se mají používat za studena, jsou drahé a smažit se na nich nemá. Oni ale na flašku napíšou, že se na nich může smažit.

Dal jsem si tu práci, že jsem si vytáhl z matrik nejstarší obyvatele tady na Boskovicku - v Kunštátě, Olešnici, Letovicích, Boskovicích. Obcházím stařečky, kteří nejsou na Sadové a ptám se jich, jak to dělají, že jsou takoví čiperní a co vaří. Teď už jsem důchodce a když přijdu za tím pětadevadesátiletým staříkem, tak on mi říká: jó, mládenečku, to my za mladších let jsme toto vůbec neměli. Když jdeme do obchoďáku a vidíme barevné regál, tak zrychlíme krok, protože tam je nejvíc těch šméček. Tito staříci dokázali, přes všechny ty žvásty v masmédiích, že jejich životní zkušenosti svědčí o správnosti jejich životosprávy.
Dal jsem si tu práci a vypsal jsem si, co by člověk neměl dát do pusy podle těchto staříků. Tento seznam dám k dispozici, které doporučuji jako Lukeší desatero.
Ti staří lidé smaží jen na sádle?
Mám zážitek z Kunštátu. Po sametce jsme začali prohlížet děti v ordinacích a ne ve škole a já jsem z celé kunštátské školy vytestoval 45 dětí, které měly vyšší krevní tlak. Byl tam jeden, který měl tlak 180/120. Poslal jsem ho do nemocnice a za 14 dnů ho vrátili, že mu tlak klesl s diagnózou juvenilní hypertenze. Za tři měsíce se objevil v ordinaci znovu, tak jsem mu změřil tlak a zase měl 180/120. Tak jsem ho poslal znovu do špitálu, on za tři neděle zpět, diagnóza potvrzená. Náhodou jsem se octl o desáté přestávce ve škole a z těch 45 dětí jsem potkal minimálně polovinu, jak chodí po chodbě a každé si nese pytlík slaných buráků nebo čipsů. Říkal jsem jim: děcka nejezte to, vždyť ten vysoký tlak máte z toho! Byli před pubertou nebo už v pubertě a tak mi řekli: nestarejte se! Pozval jsem si rodiče a začal jsem jim to vykládat. A zrovna matka toho, co měl tlak nejvyšší, neměla na synka čas, ale byla velice šikovná podnikatelka. A tak jsem jí doporučil, ať toho podnikání nechá, protože nebude mít dědice. Ona mě řekla, ať mu dám nějaké patáky a nestarám se, co jí. Takový tlak, jako měl její syn ve 13,5 letech má dospělý chlap v pětasedmdesáti. A to srdce to nevydrží déle než pět, sedm let; kdyby byl sportovec, tak deset. On je mladý, dejme mu dvojnásobek, dejme mu patnáct. To se stalo v roce 1993. Kluk dnes má 28, je v invalidním důchodu, váží 130 kilo a chodí se dívat na děcka, jak bruslí a sportují, pohybuje se jak malý golem a moje prognóza se asi naplní.

Když mi někdo řekne, že olej je zdravý a že opakovaně přepalovaný ve fritéze neškodí, tak mu musím oponovat. Já jsem čipsy a slané buráky miloval taky, když jsem je viděl, slintal jsem jak Pavlovův pes. A tlak mi začal postupně stoupat. Od roku 1993 jsem neměl v ústní dutině nic, co by bylo připravováno na přepáleném oleji. Zatím se mi to vyplácí.
Smažené prostě zvyšuje tlak. Když sníte sto tisící pytlík buráků či čipsů na 100x přepáleném oleji, je to, jako byste snědla tabletečku cyankáli. Přepalované tuky vyčerpávají žluč a žlučové kyseliny, které jsou nosiči sírových můstků do našeho vaziva, aby bylo pružné. Proto po smažených jídlech máme bolesti kloubů a úponů svalů, které dostávají zabrat ještě rychlosolemi.


Sůl jako taková je zdravá
Existuje něco jako sodnodraselná pumpa v buňkách, kdy draslík vynáší binec mimo buňku a na jeho místo nastupuje sodík. Vzápětí se vymění. Měli by si všichni biochemici oprášit tento mechanismus. Sůl ale škodí, když už máte poškozené ledviny. To zadržuje vodu a způsobuje nástup vyššího tlaku. Naopak, když jsme zdraví, podporuje rychlejší očistu veškerých nedobrot z organismu.

Jak je to s rychlosolemi?
Ony ty rychlosoli se sypou nejen do uzenin, ale i do tavených sýrů. Ten čím je víc roztíratelný, tím víc je tam rychlosoli. Rychlosůl je dusitan draselný s dusičnanem sodným v poměru

2 : 5. Dusitan draselný rozpouští sírové můstky v elastinu, což je základ cévní stěny. Proto se vyskytují křečáky, hemoroidy, krvácení z dásní při čištění zubů. Dusičnan sodný rozpouští sírové můstky v našem kolagením vazivu, které je základem chrupavek kloubních, úponů šlach a plotének.
Proto je tolik tenisových loktů, bolavých ramen, vyskočených plotének a ostatních pohybových poruch.
Rychlosůl se u nás začala používat od roku 1968. Od té doby vzkvétá ortopedie, výměna kloubů kyčelních a koleních a stává se královnou medicíny. Ve veřejných stravovnách i ve školách se musí vařit na oleji, což dokončuje dílo zkázy našeho pohybového aparátu.
Tyto potraviny jsem kdysi miloval hodně. Dostával jsem je. Za pouhých 11 měsíců jsem si utrhl achilovku a přemýšlel potom proč. Pak jsem měl taky 21x vyskočené plotýnky a když mě odvezli do Brna na operaci a řekli mi, že každá druhá tato operace končí ochrnutím a na vozíku, rozsvítilo se mi v hlavě. Držel jsem 17 dnů hladovku, pil jsem 6 litrů denně a dal jsem se do pořádku. Vzpomněl jsem si, že to stejné jedí mí pacienti, kteří za mnou chodí. Jenže oni stejné množství jedli průběžně po celý rok a já za měsíc. Následek byl ten, že jsem kvůli tomu málem ochrnul.
Velkou chybou našeho zdravotnictví je jeho atomizace. Celostní medicínu již téměř nikdo neumí. Když jsme se přistěhovali po válce do Boskovic, bylo zde na celý boskovický okres 20 doktorů včetně zubařů a stále se na giganty obvoďáky vzpomínalo, jak zvládali 50 tisíc obyvatel - doktoři Mareš, Výbora, Kocman, Zeman, Treu a další, kteří uměli všechno a diagnózu, velice přesnou, dělali na podkladě anamnézy (pohovoru s pacientem).
Teď se převážně spoléhá jen na laboratoř a ostatní přístroje a nad pacientem se málokdy sejdou jednotliví odborníci všichni najednou. Nyní je tu přes 200 doktorů bez zubařů a nevypadá to, že by si váleli šunky. Někde je chyba a protože lidi nesladí, tak se jim ani nerozbřeskne.

LUKEŠÍ DESATERO NEDOPORUČENÝCH POTRAVIN
bylo sestaveno na podkladě zkušeností občanů Boskovicka, kteří jsou starší 85 let a jsou soběstační, kteří se neřídí dle reklam a nečtou "odborné" časopisy a tisk typu AHA, BLESK, SPY a jiné.

1. Nekonzumujte cizokrajné ovoce: kiwi, mandarinky, pomeranče atd. (jen v omezeném množství). Dováží se nezralé, dozrávají bez sluníčka, obsah vitamínů je minimální, zato obsah organických kyselin maximální. Odvápňují a při značné konzumaci způsobují osteoporózu.
2. Kupované jahody z ciziny obsahují oparové viry a způsobují afty a žloutenku typu A.
3. Nejezte nic, co obsahuje kyselinu citrónovou, která je z organických kyselin nejagresivnější. Dává se do všech limonád, kromě čisté vody (pouze originální Coca-cola a Pepsi-cola jsou konzervovány kyselinou fosforečnou). Je i ve spoustě potravin a bonbónech. Odvápňuje organismus - způsobuje křeče svalů a leptá sliznice, které pak snadno propouští infekční viry a bakterie.
4. Nesmažte na oleji pro jeho nízký stupeň přepalu a vznik dioxinů při opakovaném smažení ve fritézách.
5. Nepoužívejte margariny - umělé tuky. Máslo je zdravější. Žádná kráva své telátko neotráví - to raději zdechne, ale člověk člověka pro pár mincí otráví postupně, jak potkana.
6. Nejezte jogurty s dlouhou dobou trvanlivostí. Jsou plné konzervantů a jsou mrtvé. Pak musíte kupovat ACTIVII, která má položivé bakterie.
7. Nejezte ve větším množství tavené sýry a uzeniny. Obsahují rychlosoli a ty štěpí sirné můstky v kolagenu a elastinu v cévách, šlachách a kloubech.
8. Nekonzumujte pražené arašídy - obsahují jedovaté aflatoxiny. Dále chipsy pro opakovaný olejový přepal.
9. Nejezte pečivo uskladněné v igelitu. Již po 3 hodinách na něm začíná růst plíseň Candida albicans.
10. Nekonzumujte ve větším množství vlašské ořechy, nedozrálé banány, dlouze vyluhovaný černý čaj - pro velký obsah tříslovin, které rovněž na sebe vztahují vápník s hořčíkem.
DOPORUČENÉ POTRAVINY jsou ty, které jedli Vaši předkové, kteří se dožili nejvyššího věku a nepotřebovali žít v domově důchodců. Pokud Vás nevyměnili v porodnici, máte to dáno geneticky do vínku.


O pomoci

2. února 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy


Současná doba je jedna z nejnáročnějších období v dějinách.Čas,jenž nastal,je učitelem,který hodnotí správnost výsledku.
To,co nazýváme utrpením a neštěstím,jsou naše vlastní překážky,které přehlížíme.Čím častěji na ně narážíme,tím je bolest
větší a rány tvrdší.Šílenosti,kterých jsme se dopouštěli nás vedli k tomu,že jsme hledali bezpečný úkryt.A protože jsme ho
nenašli,všechnu bolest, a vše co nás děsilo,jsme schovali do trezoru.Naše vlastní bezohlednost se nám vrací a její náruč
je plna ostnů.Stanovena je vždy cesta,nikoli cíl člověka.
Odmítáme pomoc,která neodpovídá našim představám.Člověk je neustále podrážděný,útočivý,nespokojený,vše kritizuje
a upoutává na sebe pozornost za každou cenu.Každý se něčeho bojí,děsí,protože tvrdošijně prosazuje svoje představy,které
mu brání vidět události a svět,jako nejvhodnější místo pro nápravu a odpuštění.Vznikají bloky,přestáváme vidět a sobě
naslouchat a vyslovovat to,co má být slyšeno i viděno.To,co člověka přitahuje nebo vzbuzuje odpor,je on sám!
Trpí ta část jeho Já,která je pokřivena,ubolena,ustrašena.
Naše tělo je jako rentgenový snímek-je na něm vidět každá vnitřní pohnutka.Svými rozhodnutími otevíráme dveře,za nimiž jsou situace,do kterých vstupujeme.Vstupenkou je okamžik činu,rozhodnutí je plnou zodpovědností.My sami neseme
zodpovědnost za svá rozhodnutí.Když se dostaví dle zákonu vesmíru odveta,prosíme,abychom se ji mohli vyhnout,
prosíme o milost.Poskytujeme ji však my sobě a jiným?
Z mnoha míst je slyšet:já se před takovým člověkem nebudu ponižovat....
Je to projev pýchy člověka,který tohle řekl.Je to jakoby symbolicky hodil kamenem.Obyčejně po těchto výrocích,
je takový člověk nadmíru spokojen sám se sebou,domnívajíc se,že zasáhl cíl.Neuvědomuje si ale,že ve skutečnosti
zasáhl sebe,protože pýše,propůjčil svou moc.Je nutné se naučit vidět a přijímat pomoc i v"nepomoci",
protože ty nejcennější lekce dostáváme,právě v situacích,kterým se snažíme vyhnout.Impulzy,které dostáváme,
nejsou náhodné.Vyzývají k nápravě toho,co jsme nezvládli a varují nás před egoizmem a lehkomyslností.

Nestojíme vedle svého života,jsme v něm a on je v nás.Vše je celek.
Je jen jeden život a v něm nekonečné množství rolí,které zmizely pouze hmotně.Energeticky a duchovně zůstaly
živé,jsou živější,než tělo,ve kterém se nyní nacházíme.Podstata Bytí totiž nemůže být zničena,je věčná.
Byli jsme vším a tak naše úcta patří všemu,čeho se dotýkáme nejen rukama,ale i cítěním a myšlením.
Nesetrvávejme na jednom místě.Všechno se z vesmírného pohledu ozývá v pravý čas-zrození i smrt,a také
vše co je mezi tím-naše životní osudy.
Nezdržujme se příliš dlouho tam,odkud je nejvyšší čas odejít.Nesetrvávejme v žádné situaci déle,než je to nutné
pro naše poučení.Pokud tak činíme,stavíme hráz mezi tělem a duší.Každý z nás má kolem sebe i v sobě svůj
vlastní hřbitov.
K odstranění této hráze může dojít jen soucitem a láskou!Chce-li někdo poskytnout světlo a lásku druhým,musí
obojí spatřit v sobě.
My přece nepřicházíme na svět,abychom ho ničili,ale proto,abychom ho zanechali lepší.Jediný hlas,kterým je moudré
se řídit, je proto hlas vlastního srdce.
Nejvyšším uměním je léčení láskou-živým světlem,který vše osvětluje,očišťuje,naplňuje.Je to nejvyšší princip života!


Keisha o roku 2012

1. února 2012 v 8:00 | youtube.com |  Esoterika
zpěv raněné duše

1. února 2012 v 8:00 | youtube.com video |  VIDEA