Únor 2012

STRAŠNĚ...

29. února 2012 v 6:30 | Vitalita+Izabela |  Moudra a mezilidské vztahy

I Vy používáte slovo STRAŠNĚ?

Pokaždé přátelé,když vyřknete toto slůvko,se ve skutečnosti napájíte na strach, z kterého toto slovo pochází.
Lidé často říkají: Strašne tě miluji, strašne tě potřebuji, to je ale strašné, strašně sa mi chce spát, strašně neznáším svoji práci, strašně krásný šaty, strašně dokonalý květ... Nebo bylo tam strašně moc lidí, je tady strašný vzduch...
To by snad stačilo!Slovo strašně je nejsilnějším motorem na napojení se na negatívní energie a bytosti.
Většina z nás již ví,jakou moc má myšlenka.Je to nejsilnější tvůrčí nástroj.Myšlenku vyšlem,slovo řekneme a už
se dávají do pohybu energie,které jsme jim propůjčily.
To co vyšleme,to se nám také vrací.To je zákon Vesmíru.
Pokud vysíláte lásku, silu, pokoru, vše je v pořádku a vše je pro nás dobré. Pokaždé když vyslovíte slovo Strašně, nebo jiné negatívní slovo ,například musím, dostávate sa do léčky. Příklad: Máte rádi nějaké jídlo a říkáte si,že vám to strašně chutná.
Co se v tom okamžiku stane?Vyšlete do jídla silou negativitu, spojenou so strachem.To však není vše,protože ke strachu a ke strašným věcem patří násilí,boje, vraždy . Je Vaše jídlo násilí, vražda? Jistě že ne...Tak proč ho tam přivoláváme? Nazývejme krásné věci krásnymi slovy ,v našem případě :to jídlo má výbornou chuť. Tohle jídlo milujem,.
Nebo,úžasně sa zde cítim, to jou ale překrásne šaty, něžně tě objímám, bylo tam velmi mnoho lidí.
Bytostně a celým srdcem tě miluji a pod. Jak jsme právě uvedly, vysíláme krásné,pozitivní, hřejivé energie.
Slovem strašně se vždy napojíte na strach a ten se ve Vás nevědomky usazuje. Proto i Vaše, emoce, city , myšlenky vždy
budou o podvědomém strachu. Strachu,že o někoho blízkého příjdete, strachu, že Vás opustí někdo koho milujete,
strachu,že přijdete o zaměstnání,strachu,že onemocníte atd. Slovo Strašně je slovem nevědomosti.
Kmitá strachem a násilím. Když ho vyslovíte pouštíte do sebe a do věcí kolem vás negativitu. Kolikkrát za den toto
slovo vyřknete? Jednou,pětkrát,dvacetkkár,nebo i více krát?Kolikrát ho vyslovíte , tolik strachu a negativity se do Vás vejde. Uvědomte si to! Zaměňte slovo Strašně za krásná slova, jako Velmi, Krásně, Nádherně, Úžasně.
A nyní prozkoumejte dopad Vašich slov a energií! Postavím-li se před vás a řeknu- Strašně tě miluji- co cítite? Strach, úzkost, blokády,tíhu. Proč?Protože jde o destruktívní energii! Proto láska vo Vás proudí těžce, je blokována,neproudí volně a lehce.
Nyní řeknu: Úžasně tě miluji!. Co cítíte? Je to rozdíl? Určitě,protože cítíte volné plynutí láskykrásy,souladu, tepla. Energie vychází ze srdce.
Každá energie ve vás roste, hýbe sa, žije. Uvědomte si, že i vašimi slovami budujete sami sebe. Slova jsou myšlenky.
Každý sa napojí na toľik lásky, koľik ji vysílá. Láska je nejsilnejší energií v našem Vesmíru.. Myšlenky ji následují.
Proto také platí,že jaké máte myšlenky, tací jste i VY!.z pohádky

28. února 2012 v 8:00 | DiZa |  Víly

Oční potíže a magnetoterapie

27. února 2012 v 8:00 | Klimová Izabela +Mgr.Pavel Beneš |  Léčba pulzní magnetoterapií


V poslední době mě oslovuje mnoho klientů,že mají oční potíže.Týče se to nejen
starší generace,ale i mladých lidí, dokonce velmi malých dětí.Za hlavní problém
považuji umělé osvětlení,dlouhé hodiny u televizní nebo počítačové obrazovky a
v nemalé míře i stravovací návyky,kdy chybí v jídelníčku zelenina a ovoce,
které blahodárně působí na zrak.Již mnoho let provozuji pulzní magnetoterapii
i na oční potíže s velmi uspokojivými výsledky.Jednak se zlepšuje vid,ostrost,
zlepšená rozlišovací schopnost barevných odstínů ,šeroslepost a
šedý a zelený zákal.I po operacích očí se znatelně zlepšuje zrak při aplikacích
pulzní magnetoterapií.Optimalizuje se mezioční tlak a,oči nejsou tak vysušené,
ale se tvoří komorová tekutina a nejsou časté oční záněty.Při dlohodobém používání se
dokonce sníží dioptrie.Zde uvádím i zkušenost
jednoho z lékařů.

Magnetoterapie a oční problematika

Mgr. Pavel Beneš
Oční optik - optometrista a lektor očních techniků
Brno, 24. 1. 2002

Zrak je naším nejdůležitějším smyslem - zprostředkovává nám více než 80 % veškerých informací z našeho okolí. Oko, jakožto vysoce diferencovaný orgán, je nesrovnatelně zranitelnější než ostatní orgány. A stejně jako všechny ostatní, i tento párový orgán prochází během života změnami, které je možno do jisté míry ovlivnit.
Nejčastější potíže
Nejčastější oční obtíže, které nás provázejí životem: pocit -tlaku, -palčivosti, -nepohodlí, -cizích tělísek pod víčky,.. …bolesti hlavy s častým šířením do okolí šíje a ramen. Řada očních obtíží se také objevuje jen při zhoršení (i dočasném) celkového zdravotního stavu. Výskyt refrakčních vad - tedy krátkozrakost (myopie) a dalekozrakost (hypermetropie) jsou nejčastější a na jejich výskyt má značný vliv i dědičnost. Po 40tém roce života však začíná nastupovat presbyopie, což je stav způsobený ztrátou elasticity čočkových hmot a nedostatečnou funkcí závěsného aparátu čočky. (Jde o fyziologický proces kdy dotyčný řeší tuto vzniklou situaci zpravidla tím, že si pořídí brýle na čtení.)
Vliv magnetoterapie
Aplikací magnetoterapie je možno mnohé z výše jmenovaných stavů příznivě ovlivnit, a to zejména ve vedení nervových vzruchů. Výraznějšího efektu dosáhneme také působením na okohybné svaly, kde by mohla být magnetoterapie významně chápána jako součást léčebného plánu kupříkladu i při léčbě šilhání. Také určitá progrese čočkových hmot a nástup šedého zákalu je možné účinně oddálit. V případě zevních zánětlivých onemocnění lze počítat s vysokou účinností léčby společně s medikací ordinovanou lékařem. Tato neinvazivní metoda může nejen celkově zlepšit zrakové funkce, ale zajistit nám i dostatečnou zrakovou pohodu.
Vliv magnetických polí v oftalmologii je principielně prokázán již delší dobu, a to zákonitě díky lepšímu prokrvení orgánu, regeneraci buněk, zvýšením citlivosti světločivých elementů (tyčinky a čípky na sítnici).
Jistý předpoklad je i při léčbě glaukomu - zeleného zákalu, kdy dochází k zlepšení tvorby a mikrocirkulace nitrooční tekutiny. Nejlepších výsledků při aplikaci v oblasti očí je dosahováno, netrpí -li pacient extrémní hypertenzí. Zde je vždy lepší, dosáhne-li se předem úpravy tlaku.
V dnešní moderní době, kdy většina lidí (z praxe vím, že i starších !!) stráví nemálo času u počítače, se u nich setkávám s bolestmi očí a nepříjemnými řezavými pocity. Pomocí magnetoterapie lze od těchto obtíží odpomoci.
Závěr:
Po předchozí konzultaci s oftalmologem, mohu použití nízkofrekvenčního pulzního magnetoterapeutického přístroje vřele doporučit.


Strom...

27. února 2012 v 6:30 | xx |  Moudrost stromů

Strom nikdy neodepře stín...
ani tomu,
kdo ho přišel porazit!

Zpravodaj MAE - z obsahu

25. února 2012 v 8:00 | Olga Šolcová |  Medicina alternativa international MAI
The O p e n I n t e r n a t i o n a l U n i v e r s i t y - OIU
M e d i c i n a A l t e r n a t i v a I n t e r n a t i o n a l - MAI
M e d i c i n a A l t e r n a t i v a E u r o p e o. s. - MAE
M e d i c i n a A l t e r n a t i v a C z e ch o.s. - MACzech

ZPRAVODAJ č. 1/2012

Vážení členové,
dovolte předem popřát Vám všem ještě jednou v novém roce hodně radosti, lásky,
pohody a klidu v osobním životě a mnoho úspěchů v životě pracovním.
Jak jistě víte, v loňském roce, ve dnech 25. až 27. listopadu se v Colombu na Srí Lance
konal 49. mezinárodní kongres World Congress of Integrated Medicines, který pořádala naše
hlavní organizace Medicina Alternativa International. Někteří naši členové a příznivci se
účastnili kongresu osobně. Dovolte, abychom touto cestou ještě jednou poděkovali p.
Miroslavu Tausigovi, členovi MA Europe o.s., který se ujal organizačního zajištění cesty na Srí
Lanku.
49. kongresu v Colombu se účastnilo celkem 650 osob ze 70 států světa. Druhý den
kongresu vystoupila se svou přednáškou členka MACzech o.s. paní Izabela Klímová, výtah
její přednášky byl otištěn v kongresovém katalogu. Paní Izabela Klímová zároveň na kongresu
spolupředsedala odborné sekci přednášek. Pan Miroslav Tausig v průběhu kongresu
pořizoval fotodokumentaci a mimo jiné i natočil přednášku paní Izabely Klímové. Pan Tausig
zároveň přislíbil, že na www stránkách MACzech o.s. záznam přednášky p. Klímové s jejím již
daným svolením bude pro všechny umístěn.
Poděkování patří i paní Izabele Klímové nejen za její přednášku a reprezentaci naší
organizace, ale i za dar, který v Colombu předávala jménem výrobce a jménem evropských
organizací Mediciny Alternativy. Jednalo se o magnetoterapeutický přístroj UltiCARe určený
pro nemocnici Anton Jayasuriya Memorial Hospital, jejímž provozovatelem je Medicina
Alternativa International. Paní Izabela Klímová po skončení kongresu v následujících třech
dnech docházela do nemocnice, kde zaučovala místní lékařku v používání přístroje.
Zároveň děkujeme i filmovému dokumentaristovi panu Jiřímu Tillemu, který pobytu
využil k natočení velké spousty materiálů o organizacích MA, o jejím spoluzakladateli siru
Antonu Jayasuriyovi, o lidech, kteří s ním spolupracovali a lidech, kteří pokračují v jeho
práci. Na dokumentární film, který z pořízených materiálů vznikne, se těšíme.
Účastníci využili pobytu k seznámení se Srí Lankou a hlavně každý jeden za sebe
využil možnosti se seznámit s ostatními účastníky kongresu. Například paní Izabela Klímová
přijala již na Srí Lance osobní pozvání prof. dr. Abdula Latifa Mira účastnit se kongresu o
magnetoterapii, který se koná letos v dubnu v Pákistánu.
Nejbližším dalším kongresem pořádaným MA je evropský kongres v turecké Laře
(Antálie), který se koná ve dnech 12. a 13. 5. 2012. Kongres pořádá v loňském roce založená
turecká národní organizace Medicina Alternativa Türkiye (MAT).
Ve dnech 16. a 17. 6. 2012 se v malajsijském Kuala Lumpuru koná asijský kongres a
jako poslední mezinárodní kongres MA v roce 2012 je ohlášen "Golden Jubilee" jubilejní 50.
světový kongres v Colombu na Srí Lance. Jubilejní světový kongres pořádá naše mateřská
organizace MAI a koná se ve dnech 23. až 25. 11. 2012.
Již nyní máme informace o zájmu účasti na kongresech od mnoha členů.
K účasti se můžete přihlásit prostřednictvím www stránky http://medicinaalternativa.
net/congresses/2.
Po přihlášení obdržíte od pořadatelů daného kongresu podrobnější informace ohledně
ubytování a poplatků.

The O p e n I n t e r n a t i o n a l U n i v e r s i t y - OIU
M e d i c i n a A l t e r n a t i v a I n t e r n a t i o n a l - MAI
M e d i c i n a A l t e r n a t i v a E u r o p e o. s. - MAE
M e d i c i n a A l t e r n a t i v a C z e ch o.s. - MACzech


Podle sdělení výboru MAE o.s. jsou k dnešnímu dni založeny evropské národní
organizace ve státech: Česká republika, Německo, Slovensko, Albánii, Turecko, Rumunsko.
Zároveň již byly podány žádosti o registrace a vyřizují se ve státech: Rakousko, Polsko a
Ukrajina. V dalších 10-ti evropských státech konkrétní pověřené osoby vyřizují formality
potřebné k podání řádných registrací.
Další přínosnou informací od výboru MAE o.s. je sdělení o tom, že na přelomu ledna a února
letošního roku vyjde první číslo čtvrtletníku MAE Journal.
Editorem žurnálu je dr. Francesco Rizzo, člen MAE o.s. V historicky prvním čísle budou
otištěny články i našich členů. Např. MUDr. Kateřina Pavlíková zveřejnila práci svojí a s svých kolegů
z oboru kardiologie, MUDr. Landa odevzdal článek na téma úspěšná podpůrná léčba ulcerózní kolitidy
ve spolupráci se společností GENESYS EUROPE s.r.o., paní Izabela Klímová napsala článek na téma
magnetoterapií k vyšším sportovním výkonům.
V žurnálu si budete moci přečíst články i ostatních autorů, členů ostatních evropských
národních organizací MA, dozvíte se informace o digitální universitě, o možnostech interní
komunikace členů MA apod.
Čtvrtletník MAE Journal nás inspiroval k nabídce zprostředkování odborných článků, které
píšete Vy sami. Máte-li zájem, můžete své články posílat i nám a my je budete následně rozesílat
ostatním členům, případně s Vaším souhlasem je můžeme umístit i na internetové stránky MACzech
o.s.
Smysl práce MA je spojovat osoby se stejnými zájmy, stejným zaměřením v co nejširším počtu
a tak jim umožnit navazovat nové kontakty, rozšiřovat znalosti oboru, učit novým věcem. Žurnál je
dalším velkým pomocníkem v této snaze. Každá národní organizace obdrží MAE Journal
v elektronické podobě, aby mohl být obratem rozeslán členům.
Pokud Vás žurnál zaujme a pokud budete mít pocit, že i Vy sami byste rádi v dalších vydáních
přispěli svým článkem, obraťte se na nás - rádi otištění Vašeho článku zprostředkujeme.
Dorozumívacím jazykem je angličtina, proto případný článek musí být odevzdán v angličtině. Budou-li
součástí článku i obrázky, grafy, fotky, posílejte je jako samostatné jednotlivé soubory. S článkem a
případnými přílohami posílejte i svou portrétní fotografii.
Mezi našimi členy nejsou jen lékaři a odborníci z celostní a alternativní medicíny, ale jsou mezi
nimi i ekonomové, právníci, podnikatelé, kterým je alternativní medicína blízká. I oni mohou přispívat
svými články, neboť vlastní výkon případné zdravotní pomoci je doprovázen všemi dalšími obory
lidské činnosti, jak ze strany právní, ekonomické apod.
Jako další přílohu k zaslanému Zpravodaji posíláme evidenční seznam členů
s telefonními a e-mailovými kontakty, stejně jako poskytnuté kontakty na vedení členy již
fungujících národních organizací, abyste mohli komunikovat se všemi členy MA.
● ● ● ● ●
Zpracovala:
Šolcová Olga
V Praze dne 27. 1. 2012

Mé dítě je levák

24. února 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  O zdraví a nemoci

Být levákem v minulosti znamenalo hotové neštěstí.Záhada tohoto jevu sahá až do doby kamenné,vědci totiž zjistili,
že v době kamenné byl počet leváků a praváků přibližně stejný.Převaha pravorukosti se dává do souvislosti s rozvojem
řeči a písma.V minulosti v mnoha kulturách,i v naší středoevropské,převládala norma,že jen pravá strana je správná a
levé straně se připisovali negativní vlastnosti.Ve starověkém Římě se dbalo na to,aby se práh domu překračoval pravou
nohou.Ve středověku společnost podezírala levorukého člověka se spiknutím s ďáblem.
U nás se zachovalo rčení,že kdo vstává ráno z postele levou nohou,tak bude mít smolný den.I v současnosti se používá
výraz levárna,pro špatné věci.

Ješte v polovině minulého století rodiče i učitelé nutili malé děti psát a vše dělat pravou rukou.A i když se v dnešní
době leváctví u dětí nepředělává,je zažité upřednostňování praváků.
V rodinách,kde mají leváka mnohokrát vzniká obava,že levoruké dítě nebude dost šikovné a inteligentné a je proto
snaha dítě přimět k tomu,aby používalo pravou ruku.A nastanou problémy nemalého charakteru.Takové dítě může
začít koktat,může dojít k enuréze/nočnímu pomočování/ a k poruchám spánku.Dítě může mít i psychické problémy,
protože se vztéká,zlostí a odmítá komunikovat.Někdy může být přecitlivělé a plačlivé.Ve vážných případech dochází k
poruše soustředěnosti,dyslexii a dysgrafii.
U leváků je obvykle aktivnější celá levá polovina těla,vykračují levou nohou,mrkají levým okem a pod.Levákem je
dnes každý desátý člověk,což je dáno i transformačními a vibračními změnami na naší planetě.V budoucnu bude
převažovat cit,emoce,etika a tím se celkově změní i stav našeho vědomí a vnímání celé společnosti.
Levoruké školou povinné dítě by mělo ve škole zásadně sedět na levé straně lavice,protože jinak bude svému spolužákovi
při psaní,kreslení a malování překážet.Zásadním problémem pro leváky je totiž fakt,že píšou zleva doprava.
Existují dva typy leváků.U prvního typu se jedná o zděděnou dispozici.Druhý typ leváků,je vážnějšího charakteru,
protože se většinou jedná o děti,které trpí lehkou mozkovou dysfunkcí.Leváctví tohoto typu mohlo být způsobeno již
v prenatálním období ,během porodu,nebo krátce po porodu.U těchto dětí je nutná lékařská péče.

Levorucí lidé mají v řadě oblastí každodenního života,nevýhodné postavení.Stačí vzít v úvahu například pomůcky
v domácnosti,například otevírák na konzervy.Také řízení automobilu,obsluha fotoaparátů,sluchátka ve veřejných
telefonních budkách,jsou pro leváky obtížnější.I v rámci nakupování ,je pro leváka náročnější tyto základní úkony
provést a proto již existují i prodejny pro levoruké občany/např.v Londýně/

Leváctví však není dominantou pouze u lidí,ale vyskytuje se i ve zvířecí říši.Například u opic-hlavně u šimpanzů,
u některých ptáků při lovení zvěře,nebo například i u slonů při rytí v zemi, si volí jeden kel,který k tomuto účelu používají.

Proč tomu tak je?
Odpověď najdeme v mozku a je to ve skutečnosti snaha násilím změnit genetické vybavení malého leváka.
S levou mozkovou hemisférou souvisí řeč,logické myšlení,matematické a technické dovednosti,racionalita.
S levou mozkovou hemisférou souvisí pravá polovina těla a naopak.V pravé mozkové hemisféře je centrum paměti,představivosti,intuice,smyslu pro krásu a etického vnímáni,tvůrčí schopnosti,emocí a uměleckého nadání.
Vědecké výzkumy dokázaly,že levorucí lidé se od praváků neliší v ničem,co se týče inteligence a šikovnosti.Naopak
mnozí lidé,kterým dominuje levá ruka,jsou obdařeni talentem a jsou ve společnosti považovány za elitu.
Uvádím zde několik slavních jmen,kteří byli také leváci.
Vládcové a vojevůdci,prezidenti:
Tiberius,Julius Caesar,Alexander Veliký,král Jiří VI, Jana z Arku,Napoleon Bonaparte,Mahátmá Gándhí,Fidel Castro,
Bill Clinton,Alžběta II,princ William,Barack Obama.
Hudební skladatelé a zpěváci:
Sergej Rachmaninov,Maurice Ravel,Wolfgang Amadeus Mozart,Ludwig van Beethoven,Paul Mc Cartney,Jimi Hendrix,
Bob Dylan,Ringo Starr.,Yvonne Přenosilová.
Malíři:Michelangelo Buonarroti,Leonardo da Vinci,Raphael,Albrecht Dürer,Pablo Picasso.
Vědci: Isaac Newton,Albert Schweitzer,Albert Eistein.
Spisovatelé:Johan Wolfgang Goethe,Mark Twain.
Herci:Marylin Monroe,Henry Fonda,Greta Carbo,Steve McQueen,Whoopie Goldberg,Julia Roberts,Bruce Willies,
Tom Cruise,Jiřina Jirásková.
Sportovci:Pelé,Diego Maradona,Martina Navrátilová,brankář Petr Čech,Ivan lendl,Ayrton Senna.
Mezi slavní leváci patří i Bill Gates.


Na závěr uvádím jednoduchý test,pomocí kterého zjistíte,která ruka je u vašeho dítěte dominantní:
-Kterou ruku používá ,když se škrábe při svědění na zádech?
-Která ruka drží kterou,když si je obě dá za záda?
-Která ruka je nahoře,když tleská?
-Která ruka je nahoře,když se objímá?
-Kterým okem mrká?
-Ukazovákem které ruky si počítá prstíky na druhé ruce?
-Které ucho nastaví,když neslyší dobře?

Ať je to jak chce, rozhodně není neštěstím mít levoruké dítě,protože jsou to děti nadané a šikovné.Projev leváctví je
také jednou z forem rozmanitostí přírody a pestrosti života od našeho Stvořitele.


Dítě boží

23. února 2012 v 6:30 | xx |  Esoterika


Moudro pro dnešek

22. února 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy

Pokud tě člověče pobuřuje slovo Bůh,
pak jsi zcela zapomněl co je láska.
Také si zcela jistě zapomněl kdo jsi,
odkud přicházíš a proč jsi přišel
na planetu Zemi.
Rozpomínej se!

Léčba a uzdravení

21. února 2012 v 8:00 | Ondřej Hošt |  O zdraví a nemoci
 
MUDr. Jan Hnízdil je internista a rehabilitační lékař (*1958), autor či spoluautor publikací "Bolesti zad, mýty a realita", "Jak vyrobit pacienta", "Artróza v komplexním přístupu", "Jak léčit nemoc šílené medicíny", "Doping aneb zákulisí vrcholového sportu", "Mým marodům" a dalších. Věnuje se komplexní, psychosomatické medicíně. Působí v Centru komplexní péče v Dobřichovicích. Je spoluiniciátorem Výzvy NEO 2011 "Už se nenecháme okrádat" http://www.neo2011.cz/
 Buď se chcete léčit, anebo uzdravit. Je to vaše volba


Pondělí 17. leden 2011 Autor: Ondřej Hošt

"Tělo nemá jinou možnost, než nás napomenout bolestí," říká MUDr. Jan Hnízdil.
"Pokud si jen vezmete prášek a informaci nepochopíte, pouze vypnete varovný signál."

MUDr. Jan Hnízdil má klasické medicínské vzdělání, je atestovaným internistou a
rehabilitačním lékařem. Přesto je v jistých odborných kruzích považován téměř za vyvrhele.
Věnuje se totiž psychosomatice a celostní medicíně, na něž se oficiální věda
dívá s určitým despektem, ale zejména pro svoji kritiku "obchodníků se zdravím".
Jeho snahou je totiž uzdravovat: "Jenže v tomhle systému je doktor placený za
to, že lidi léčí, ne za to, že jim radí, co mají dělat, aby se uzdravili. Každý
uzdravený člověk znamená ekonomickou ztrátu."

V současné době se věnujete celostní, komplexní medicíně a psychosomatice. Co to
vlastně znamená?Dá se to popsat na mém profesním putování a tápání. Po studiu jsem nabitý
informacemi nastoupil na rehabilitační kliniku ve Všeobecné fakultní nemocnici.
Časem jsem si všiml, že ke mně přicházejí lidé s různými tělesnými obtížemi,
bolestmi hlavy, zad, kloubů. Já jsem je neustále odesílal na různá vyšetření,
ordinoval jim léky, fyzikální léčbu, indikoval je k operacím… Oni se neustále
léčili, ale jaksi neuzdravovali.
Všiml jsem si, že ti samí pacienti, kteří se léčí u mě, se léčí i na ortopedii,
na neurologii, na interně… A léčí se, léčí, ale stále jsou nemocní.

Vrtalo mi hlavou, kde dělám chybu. Byl jsem z toho tak otrávený, že jsem chtěl
skončit s medicínou. Pak jsem se potkal s doktorem Šavlíkem z psychosomatické
poradny polikliniky na Karlově náměstí. Do té doby jsem o psychosomatice vůbec
neslyšel. Tak jsem se ho zeptal, co to vlastně dělá.

A on mi odpověděl: "Milý kolego, zatímco v ostatních ordinacích léčí choroby, já
radím lidem, co mohou udělat pro to, aby se uzdravili." Neznám výstižnější
definici psychosomatiky. Přečtěte si: Pacienti "bez diagnózy" mohou mít psychosomatic­ké potíže.

Co tedy můžeme udělat pro to, abychom se uzdravili?

Nemoc je informace o tom, jaký člověk je, jak a v jakých podmínkách žije, o tom,
že ve svém životě někde dělá chybu. Abychom jeho stonání porozuměli, musíme se
seznámit s jeho životním příběhem.
Poznat, jaké má radosti, starosti, rodinný život, vztahy, způsoby odpočinku.
Posoudit tedy nejen fyzickou, objektivní stránku, ale také stránku psychickou a
sociální, musíme znát všechny souvislosti. Teprve potom pochopíme, proč právě
on, právě teď a právě tímto způsobem onemocněl.
Od toho se pak odvíjí i způsob léčby. Doslova platí, že jak člověk žije, tak
také stůně. Pokud nezmění způsob svého chování a života, nemá šanci se uzdravit.
Na tom je postavená komplexní medicína. Psychosomatika tuto problematiku dost
zužuje. Je totiž založená jen na posuzování vztahů tělesna a duševna, ale to si
ve všech životních souvislostech.

Je komplexní přístup vhodný pro všechna onemocnění?

Pro všechny nemoci, pro každého člověka, pro každou situaci. Vůbec
nejdůležitější je v první linii. Měli být v něm být vyškoleni hlavně praktičtí
lékaři, protože stojí nejblíže pacientovu životnímu prostoru. Když k nim člověk
přijde s problémem, tak by okamžitě měli vědět… Bez dlouhého zkoumání by měli
být schopni identifikovat skutečnou příčinu jeho obtíží.

Pokud by to takhle fungovalo, byli by schopni zachytit stonání v první fázi,
včas a efektivně, pouhou konzultací, poradit člověku, jak změnit chování, aby se
uzdravil. Podchytit problém ještě dřív, než se z něj vyvine vážná nemoc. Tím by
odpadlo obrovské množství pacientů, kteří úplně zbytečně zaplavují velké
nemocnice a specializovaná pracoviště. Většina z nich by se tam totiž vůbec dostat nemusela.

Možná by byl ideální model rodinného lékaře, který zná rodinu, souvislosti…

Rodinný nebo osobní praktický doktor je základem kvalitní medicíny. S ním
medicína stojí a padá, ne s megaspecializo­vanými centry s nejluxusnější
technikou. Psychosomatika není nic nového. Je to návrat k původnímu, k rodinným
doktorům, kteří fungovali celostně, používali selský rozum. Nám technika ten
selský rozum zatemnila. Myslíme si, že s ní všechno zvládneme. To je velký omyl.

V knize uvádíte konkrétní případy ze své praxe. Často se opakuje situace, kdy lidé
trvají na svých zvycích a způsobu života, přestože jim škodí. A to i v situaci, kdy si tento fakt uvědomí.

Ke mně přicházejí pacienti, kteří žijí v extrémně nezdravých vztazích; ale my
žijeme i v nezdravé společnosti. V knize zmiňuji studii, kterou publikovala ekonomka z Cambridge Luisa Corrado.
Zjišťovala, v kterých zemích EU jsou lidé nejzdravější a nejspokojenější, a co o
tom rozhoduje. Ekonomové očekávali, že to jsou lidé v zemích jižní Evropy, kde
je prosperující ekonomika, svítí tam sluníčko… Byli překvapeni zjištěním, že je
tomu naopak. Nejzdravější a nejspokojenější lidé žijí v Dánsku, Finsku, Švédsku…
Ukázalo se, že pro spokojenost a zdraví je rozhodující důvěra ve státní správu,
vymahatelnost práva a dobré mezilidské vztahy. Nikoli jen ekonomická prosperita
a růst HDP, ale také nemateriální kvality.

Asi nemusím komentovat situaci u nás. Na mnoho lidí doléhá společenská
atmosféra, stresuje je to… Začnou stonat, tzv. somatizovat svoji životní
situaci. Přicházejí do ordinací, stěžují si na tělesné potíže a chtějí po nás,
abychom je léčili. Ale tady je potřeba léčit společenské podmínky, ve kterých
žijí a jež jsou hlavní příčinou jejich problému. Proto jsem začal psát o tom,
jak chování našich politiků souvisí se stonáním občanů v naší zemi . O tom, že
mnozí z politiků jsou nebezpeční psychopati, vytvářející nebezpečný a nezdravý
společenský systém. Přečtěte si: Blbá nálada. Kde se vzala a jak se šíří

Tak to by bylo snazší léčit konkrétního člověka, než celou společnost…

Léčit společnost je možné jedině od konkrétního člověka. Od politiků nečekám
vůbec nic. Žádné reformy neprosadí. Šance na uzdravení je jedině zdola. Od
pacientů často slýchávám "Ano, pane doktore, máte pravdu, mám to ze stresu,
náporu práce, špatných vztahů, jedno vedle druhého…" U nás dostane nabídku -
chcete se uzdravit, ale pak je to o vaší aktivní spolupráci a snaze chybu
odstranit. Pokud z jakéhokoli důvodu odmítne, tak se nabízí druhá cesta, tedy
léčení, užívání léků proti… - proti bolesti hlavy, proti úzkosti, proti depresi,
proti překyselení žaludku… To je ale jen odsouvání problému. To není řešení
příčiny. Všeho do času, ono se to pak někde objeví.

Je každého volba, jak se rozhodne. Nechat se léčit a manipulovat je pohodlnější.
Je to ale cesta do pekel. Kdo chce být zdravý, musí se starat nejen o sebe, ale
také o společenské podmínky, v nichž žije. Vytvářet občanskou společnost. To je
práce na plný úvazek.

Co člověka může přesvědčit, nakopnout ke změně?

Léta jsem pracoval na klinice na Karlově náměstí. Většina pacientů tam
přicházela se zakázkou . "Pane doktore, vrže mi v koleni, píchněte tam injekci,
ať se to promaže. Pak mám zablokovaná záda, to mi je odblokujte. Podívejte se na
tlaky a tuky a nějak ty tekutiny léky dorovnejte." P řipadal jsem si jako v autoservisu.

Pacient jako by do něj přijel, tělo tam odložil a čekal - a doktore, ukaž se.
Když pak ještě někde něco vrzalo, klapalo, tak co to bylo za doktora, to jedu do
lepšího servisu, jedu na Homolku, tam mají lepší mašiny a dražší léky.To je
úplně naivní představa, že takhle může člověk pečovat o svoje zdraví. Jediný,
komu tenhle způsob svědčí a hodně na něm vydělává, je medicínsko-farmaceutický
komplex.
Teď už tedy nepracujete "v autoservisu"?

Já jsem z toho systému vystoupil. Lépe řečeno "byl jsem vystoupen". Ve chvíli,
kdy jsem si začal s pacienty povídat o životě, ukázalo se, že je to ve velké
nemocnici nemožné. Pacienti se sice začali uzdravovat, ale já jsem přestal
vykazovat body. Moje místo bylo z úsporných důvodů zrušeno.
Pochopení jsem našel v Centru komplexní péče, kde se snažíme nabízet jiný pohled
na nemoci a jiný způsob péče. Pacienti už k nám také přicházejí s jinou
zakázkou. Ne "pane doktore, odblokujte mě," ale "pane doktore, já mám problém a
nevím si s ním rady, přišel jsem se poradit, jak se ho mám zbavit, co mám dělat,
kde dělám chybu". To už je otázka dialogu a spolupráce. Člověka to úžasně
naplňuje a přináší to výsledky. Jsem rád, že mne z toho velkého zdravotnického
servisu vyrazili. Už bych se tam nikdy nechtěl vrátit. Čtěte téma: Děkujeme,
odcházíme aneb pohled na problémy českých lékařů .

Kolik lidí už cíleně vyhledává tento druh péče? A je vůbec kde ho hledat?

Je to běh na dlouhou trať. Ještě když jsem pracoval na klinice, snažili jsme se
tento model prosadit v rámci oficiální medicíny. Posílali návrhy na
ministerstvo, lékařskou komoru, odborným společnostem, zdravotním pojišťovnám.
Dost dlouho nám trvalo, než jsme pochopili, že je to ztráta času. Ten systém je
tak obludný, byrokratický a prohnilý, že většinu energie spotřebovává jen na
udržování sebe samotného. Není mu pomoci.

Ministryně zdravotnictví z let 2004-2005, Milada Emmerová, nám odepsala, že
musíme počkat, než vyřeší finanční krizi.
Té prosté ženě nedošlo, že krize je tady právě proto, jak se medicína v praxi
dělá. Proto, že obrovská spousta vyšetření a léků je úplně zbytečná.
Vychází z předpokladu, že každá zdravotní porucha má nějakou příčinu a je
následně nutné odstranit intervencí zvenčí, tedy léky, operací, fyzikální léčbou. To
je zásadní omyl.

Objektivita nestačí?

Potvrdila to velká studie publikovaná v British Medical Journal. Ve Velké
Británii si všimli toho, čeho jsem si já kdysi všiml ve své ordinaci - totiž že
obrovská spousta pacientů se neustále vrací, neustále se léčí, ale neuzdravuje se.

Shromáždili dokumentaci desítek tisíc pacientů za deset let zpětně, vybrali z
nich několik set těch, kteří byli vůbec nejdražší a nejvíc navštěvovali doktory.
Poprvé se objevil termín "nevysvětlitelné choroby". To je stav, kdy do ordinace
přijde pacient s nějakým typickým tělesným problémem - bolesti hlavy, bolesti
zad, tíha na hrudi, bušení srdce, svírání žaludku, pálení žáhy, močové potíže,
gynekologické, zažívací… Je opakovaně dlouhodobě vyšetřován, pomocí
nejmodernější techniky, specialisty, během hospitalizací. Jenže zhruba u 40 %
těchto pacientů se vůbec nepovedlo objevit důvod. Byli objektivně zdraví, ale oni se tak necítili.
Co s takovým člověkem? Pro současnou medicínu je buďto simulant, nebo
hypochondr, nebo je to blázen. Ale on není ani jedno z toho.

Co s ním tedy je?

On tzv. somatizuje, neboli ztělesňuje svoji složitou, stresující životní
situaci. Má starosti, ty jej tíží, on si s tím neví rady, žije ve stresu… a
postupem času to, co on není schopen udělat vědomě, začne dělat tělo za něj -
nemocí. Nejlépe o to vypovídají lidová přísloví: "hlava se mu z toho zatočila…má
toho plnou hlavu…naložil si víc, než unese…leží mu to na srdci…leze mu to krkem,
leží mu to v žaludku…podlamují se mu z toho kolena…" Kolega Šavlík říká, že celá
medicínská věda není nic jiného než složité, klopotné a velice nákladné
potvrzování pravdy lidových přísloví. K tomu není co dodat.

Píšete, že čím více prostředků vynakládá společnost na zdravotní péči, tím
nemocněji se její občané cítí. Čím je to dáno?

Ze zdravotnictví se stal velký byznys. Medicínsko-farmaceutický komplex zaměřuje
pozornost na klientelu, která je solventní, ale v podstatě zdravá. Je pro ni
potřeba vymyslet nějakou nemoc. Vzniklo nové vědecké odvětví, které se zabývá
medikalizací, tedy vytvářením nemocí z přirozených problémů každodenního života.

Když moji babičku bolelo koleno, tak věděla, že to prostě přehnala, že si
potřebuje odpočinout. Dala si priessnitzův zábal, dva dny odpočívala… a byla
zase v pohodě. Používala selský rozum.

Dnes ale s tímtéž problémem, pod tlakem propagandy, utíkáte k doktorovi. Ten vás
hned pošle na rentgen, nad snímkem se zamračí a poví: "Člověče, vy máte artrózu,
vy se musíte léčit!". Automaticky dostanete prášky proti bolesti. Pomocí nich se
sice zbavíte bolesti, ale tím i varovného signálu, aniž byste pochopil
informaci, kterou vám to koleno chtělo sdělit. Pokračujete v přetěžování kolene
- námahou, nadváhou, stresem… a s pomocí léků se velice rychle dopracujete k
těžkým a nevratným degenerativním změnám, ke zbytečné operaci. Z člověka, který
přišel s problémem, se stal pacient, s diagnózou. Obchodní trik se podařil.

Jaké "diagnózy" se takhle vyrábějí?

Historicky největším byznysem je cholesterol. Funguje to podle jednotného
schématu. Krásně o tom píše Kathleen Taylorová v knize Brainwashing. Jaké
postupy používají manipulátoři, když chtějí lidem něco vnutit. Je jedno, jestli
jde o prášek na praní, prášek na klouby nebo politický program.

Nejdřív je třeba lidi vyděsit: "Cholesterol zabíjí! Hrozí vám infarkt, mozkové
příhody! Okamžitě si ho nechte zkontrolovat!". Když je člověk vyděšený,zkouší to řešit.
My už to vyřešili. Máme pro vás úžasné léky. O nic se nestarejte. Musíte je jen
celý život pravidelně užívat."
Mám řadu pacientů, u kterých byla náhodně zjištěna vyšší hladina cholesterolu.
Oni ale neměli žádné potíže, byli zdraví. Stonat začali, až když brali léky
proti cholesterolu. Najednou se objevily bolesti hlavy, únava, zažívací potíže,
nespavost…Ukazuje se, že mnohem větším nebezpečím, než lehce zvýšený
cholesterol, jsou pro zdravého člověka léky proti němu.

Jak se v tom ale má člověk orientovat?

Spoléhat se dá jen na selský rozum. Je potřeba se zastavit a přemýšlet. Včas
poznat způsoby vymývání mozků. Je to pár jednoduchých fíglů: vyvolat strach,
okamžitě nabídnout zázračný recept, do propagandy zapojit oblíbené herce zpěváky
nebo sportovce. A když chybí klinické studie, objektivní důkazy o účinku, tak se
to nahradí důkazem sociálním. Člověk si pomyslí: když to bere hodně lidí, je to
drahé, tak na tom musí něco být, to nemůže být podvod. Ale může!

Princip nedostatku - jakmile se někde objeví "limitovaná série, do vyprodání
zásob, akční cena…", tak si můžete být jistá, že toho mají plný sklad. Potřebují
vyvolat hysterii. Jde jim jen o to, aby lidé nepřemýšleli a rychle jednali. Je
proto potřeba udělat pravý opak: zastavit se a přemýšlet. Nenechat se strhnout
davem a nepodlehnout manipulaci.
V poslední době jsme například přesvědčováni, že můžeme být věčně mladí a výkonní .
Neumíme se smířit s tím, že stárneme, že některé projevy jsou nevyhnutelné. Jak
poznáme tu hranici, kdy jde o běžný problém, se kterým se nemusíme trápit, a kdy
bychom měli jít k lékaři, začít to nějak řešit?
Medicínsko-farmaceutický komplex okamžitě zareagoval na poptávku po věčném mládí a vyrobil
produkty proti stárnutí. To je úplná pitomost. Už moje babička věděla, že proti věku není léku.
Od dětství se stále něco učíme - číst, psát, počítat, řídit auto, připravujeme
se na profesi… Vůbec se ale nechystáme na to, že budeme stárnout. Mám řadu
pacientů, kteří stárnutí nerozumějí. Neumějí se vyrovnat s tím, že v šedesáti
nebo sedmdesáti letech nejsou tak výkonní a bolí je klouby. Od medicíny
očekávají něco, co jim nemůže dát. To neznamená, že když má starší člověk nějaké
velké potíže, bolesti, péči odmítnout. To určitě ne. V první řadě je ale potřeba
s ním potíže probrat, vysvětlit mu co znamenají, uklidnit ho a poradit mu, jaké
má vytvořit podmínky k tomu, aby se zmírnily. Když to nestačí, přijdou na řadu
léky nebo operace.

Když už jste zmiňoval přísloví, "veselá mysl, půl zdraví" - platí?

Určitě. Dokládají to výzkumy oborů psychoimunologie nebo psychoendokri­nologie.
Negativní emoce jsou totiž energeticky velmi náročné. Starosti tíží, vyvolávají
napětí - nejenom psychické, člověk je napjatý i svalově. To vyčerpá obrovské
množství energie. Když to trvá delší dobu, podlomí to i imunitu a ten člověk je
náchylný ke kdejaké chorobě, začne mu špatně fungovat štítná žláza, což ho ještě
víc vyčerpává… a všechno je to důsledek negativních emocí, starostí, chronického stresu.
Jestliže negativní emoce k potížím vedou, může se emocemi pozitivními vývoj
otočit. Prostřednictvím změny postoje pacienta k nemoci, ale i k životu, se
podpoří imunitní systém, tedy samoúzdravné schopnosti.

Dobře to ilustrují třeba nádorová onemocnění. Pokud je terapeut charismatickou,
silnou osobností, s bohatou životní zkušeností, tak je schopen změnit postoj
pacienta, i k rakovině. Motivovat jej, dát mu psychickou oporu. Tímhle
mechanismem dojde k posílení imunity, která začne s rakovinou úspěšněji bojovat,
než když ten člověk rezignuje. Čtěte také: Lékaři, léčitelé a šamani .

Můžeme podobným způsobem vzniku nádorového onemocnění i předejít?

Na vzniku nádorů se podílí především prostředí, ve kterém žijeme. Znečistěné
ovzduší a pitná voda, potraviny plné chemie, znečistěné vztahy mezi lidmi,
všudypřítomný stres. A my to chceme léčit zase chemicky ! Tudy cesta nevede. Je
potřeba se snažit o nápravu životního prostředí, myslet a žít ekologicky. Při
vzniku nádorů určitě hraje velkou roli i psychika. Není to jen útok na tělo
zvenčí, ale také jeho zborcení zevnitř. Autoimunitní onemocnění obecně
vypovídají o tom, že člověka něco sžírá. Třeba se sám sžírá, nebo žije v
podmínkách, které ho sžírají. Výsledkem je podlomení imunity. Je to vlastně
agrese vůči sobě. Také se tomu říká autoagresivní onemocnění.

Při léčení je pochopitelně třeba tu agresi otočit, naučit se jinému způsobu
jejího uvolňování a jinému chování, aby se člověk začal mít rád.

Jaké vlastnosti by měl mít lékař, který chce pracovat podobným způsobem? V knize
uvádíte příklad Ludmily Mojžíšové, jejíž metoda (léčba sterility) z nemalé části
spočívala na její osobnosti. Nakolik se to dá naučit?

Nejcennějším lékem je osobnost terapeuta. Aby to byl člověk s bohatou životní
zkušeností, měl nejen odborné ale i lidské kvality. Aby měl zájem o pacienta
jako o člověka, byl schopen s ním navázat vztah, získat si jeho důvěru. Aby mu
pacient pověděl všechno podstatné ze svého života a on to dokázal pospojovat do
souvislostí. Paní Mojžíšová to uměla skvěle a přitom ani nebyla doktor.

Pokud přijdete do ordinace, doktor zírá do počítače, nezvedne hlavu, nepředstaví
se. "Sestro, pošlete ho na rentgen." Koukne, "máte tam artrózu, tady máte
recept, nazdar." Tak to je nejlepší vzít nohy na ramena.

Jenomže to je běžný model - lidé se cítí nemocní, plní čekárny, lékaři na ně pak
nemají čas, šup-recept-na shledanou, ti lidé se dál cítí nemocní a jede to pořád
dokola. Co tedy s tím, jak to změnit?

Je to bludný kruh. A jediný způsob, jak ho prolomit, je vystoupit z něj. To se
týká jak doktorů, tak pacientů. Nenechat sebou manipulovat, používat vlastní
rozum a začít se chovat jinak. To ale musí udělat každý sám.

Neudělá to žádný ministr, žádný politik, ten systém se nedá reformovat. Vidím to
jako analogii Titaniku. Medicínsko- farmaceutický komplex, který ovládá
zdravotnictví, je jako pyšná luxusní loď. Posádka i pasažéři žijí v představě,
že se nemůže potopit. Ale může. A také potopí. My nechceme čekat na trpký konec.
Rozhodli jsme se nasednout do lehkých člunů a vzdálit do uctivé vzdálenosti. Aby nás nevzal sebou.

Autor: Ondřej Hošt


Andělé Ohně

20. února 2012 v 6:30 | Kuthumi-Agrippa |  EsoterikaAndělé ohně - Mistr Kuthumi


Jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím na paprscích lásky a moudrosti, abych vás pozdravil a přinesl vám požehnání transformace, vzkříšení, inspirace a povznesení. Zdravím vás, milovaní. A je to s velkou radostí a potěšením v našich srdcích, že se můžeme s vámi setkat, protože vás stále nosíme v srdci Krista a bezpečně v náruči Boha.


Drazí, jak jste si již vědomi, Matka Země volá na všechny strážce a všechny ty, kteří jsou spojeni s procesem uvědomění si božského povolání k službě. Projekt The Lightweaver Angel vznikl z důvodu podpory Matky Země a kvůli spojení se základními stránkami skupinového aspektu božské povahy světa, ve kterém žijete.
Po mnoho let mluvíme o změnách, kterými jste nyní svědky. Teď, když to nastalo, je důležité, abyste si procvičili to, co jste se naučili. Byl vám přidělen tento úkol, protože jste byli stvořeni, abyste to uskutečnili, a proto je vaše cesta součástí této posvátné transformace. Transformace, před kterou teď svět tváří v tvář stojí, samozřejmě není trestem jako takovým; je to přirozený důsledek toho, co způsobilo nepokoj, bolest a utrpení ve vašem světě. Zákon příčiny a následku pokládá takové zkušenosti za povahu stvoření těch motivujících síl, které tvoří konkrétní události.
Jsem si jist, že mnozí z vás si uvědomili, že jde do značné míry o opakování Atlantidy, a že pád je skutečně v běhu, rozdíl ale je v tom, že si je toho vědomo mnohem více lidí, než tomu bylo v době, kdy Atlantida padla. Vy všichni jste se tehdy zúčastnili, proto jste se vrátili, abyste se ujistili, že tentokrát světlo zvítězí nad temnotou chamtivosti a ignorance. Strach z nedostatku ústí v chamtivost. Strach přichází jako výsledek mnoha úrovní ignorance, protože jak víte, strach je očekávání že se něco stane, k čemuž buď nikdy nenastane, nebo se to stalo v minulosti, a někdo očekává podobný závěr. Takto se v životě vytváří opakující se vzor.
Živel Ohně je syrová síla Ducha a je to nejobtížnější prvek k ovládnutí, protože prohořívá skrze závoj iluze. Ačkoliv Živel Ohně může zahřát ducha, může rovněž vyústit v intensitu spalující horečky, rozžhavené pece a nekontrolovaného hněvu, a tudíž je Živel Ohně ve vašem dnešním světě velmi aktivní. Mnozí žijí své životy s vnitřní pecí sálajícího hněvu, který byl potlačen, a který se projevuje v podobě jednání, které zraňuje ostatní. Ačkoliv mnoho činů má svůj počátek v ignoranci a chamtivosti, hněv je tou energií, která leží přímo na povrchu strachu, a tudíž strach vždy motivuje hněv. Když člověk porozumí podstatě strachu, pochopí mnohé z podstaty ignorance. Když člověk pozná, že ignorance vede ke zneužití živlů, potom dosáhne další úroveň integrace zvýšeného vědomí.
Projekt the Lightweaver Angels vznikl za účelem vybudování energií vědomí mezi lidskými anděly, aby se koncentrovala energie a úsilí na klíčové oblasti změny. Tím, že to děláte, vaše skupinové vědomí pozitivně podporuje změnu, zvláště když je to zaměřeno na projevení pozitivních výsledků.
Vaše spojení s Živlem Ohně je nyní aktivováno za účelem odhalení a nastoupení nových cest osvíceného lidství. Ohnivá energie je spouštěč, je to aktivní mocná energie, která prohořívá závojem iluzí a podněcuje vášnivou touhu po transformaci života. Tato doba transformace neprobíhá pouze na úrovni vědomí, zahrnuje i mocnou duchovní transformaci.
Moderní technologický svět vyústil v to, že mnozí lidé se odpojili od podstaty Ducha, podstaty humanitarianismu, soucitu a rozpoznání spřízněných duší, které kráčejí stejnou stezkou, a které hledají podobné pravdy, i když s odlišnou historií. Role proběhne v mnoha dějstvích, ale i když je scénář jakkoli podobný, tak zkušenost je vždy individuální.
Kolektivní vědomí vytvořilo kolem a uvnitř vaší Země mřížku, ztělesňující buněčnou paměť (jestli to takto můžeme nazvat) vracející se miliardy let zpět. Tento bod všemocné transformace má za následek to, že Matka Země uvolní napětí dědičných otisků, které ztělesňuje. Její vulkány soptí, její hněv se chrlí, emoce, které jí byly odebrány, se regenerují. Čím více jsou lidské bytosti a ostatní živočišné říše zneužívány, mučeny, znásilňovány, atd., tím intenzívněji regenerace probíhá.
Už jste někdy potkali někoho, kdo požádal Matku Zemi o povolení proniknout jejím masem a vzít si od ní drahé kameny, minerály, krystaly, které v ní spočívají? Už jste se setkali s někým, kdo otevřel své srdce, aby hovořil se Strážci Lesa a žádal o povolení vzít si stromy? Setkali jste se s někým, kdo by prosil svou zahradu o povolení sekat trávu, prořezávat keře, sbírat ovoce, vytahovat zeleninu ze Země? Možná vy takový jste, ale kolik jiných lidí to dělá? Kolik rybářů se modlí k Matce Oceánu a prosí ji, aby mu vydala svůj pokrm, který by stačil nasytit všechny, kteří to potřebují? Místo toho je Matka Oceánu znásilňována. Stvoření, která žijí v jejím těle, jsou harpunována a ubíjena k smrti, trávena ziskuchtivými ignorantskými společnostmi, a tak to pokračuje stále dokola.
V současné etapě evoluce Země to nejsou jen zvířata, která trpí v rukou člověka, nebo bych měl spíše říci, že trpí kvůli lidské ignoranci. Globální oteplování vyústilo v to, že lední medvědi se topí. Mnoho zvířat už neví, kde mají hledat svůj domov, jejich zdroje potravy jsou pleněny, půda je otrávena do takové míry, že lidské bytosti už od ní ani nemohou získávat to, co potřebují a musí se kvůli výživě a vitamínům spoléhat na umělé doplňky. Pokud se nyní pěstují organické potraviny, jsou neuvěřitelně předražené, takže si je může dovolit jen málo lidí, a na jistých místech vašeho světa, lidé, kteří žijí v iluzi Matrixu, zavádějí pravidla a regulace, na jejichž základě nebudou moci soukromé osoby pěstovat zeleninu na své vlastní zahradě. Takové počínání je kontrolováno, omezováno, manipulováno a zneužíváno mimo jakoukoliv přijatelnou míru, ale mnozí lidé si již uvědomují, že toto chování už není možno dále akceptovat, Matka Země je už dále neakceptuje.
Její tísňové volání bylo vysláno před skoro deseti lety, deset let je cyklem mocné transformace, protože k projevu transformace dochází přibližně v desátém roce cyklu a vy, Andělé Ohně, nyní stojíte přímo uprostřed všemohoucího plamene pravdy, který přináší duchovní transformaci s požadavkem na podporu přeladění energií v zemských mřížkách, takže kolektivní vědomí může být podporováno ve vzestupu k další úrovni světla. To poskytne tomuto společenství mnoho nových příležitostí k růstu v jejich fyzických životech, v jejich vztazích k Matce Země; proto je duchovní růst mocným procesem ve vztahu k vašemu působení jako Andělů Ohně.
Uvolněné energie Matky Země jsou oněmi velkými katalyzátory změny potřebné k tomu, aby se lidstvu připomněla její mocná síla. Matka Země se podvoluje už dost dlouho, ale to už déle nemůže pokračovat, odráží se to pro mnohé z vás ve vašich vlastních životech. Katalyzátory přicházejí, aby vám odhalily, že toto už dále nemůže pokračovat, ať už tím "toto" myslíme cokoliv.
Jak Matka Země požaduje zpět svou sílu, tak musíte i vy, jak Matka Země naplňuje tuto všemocnou duchovní transformaci, tak musíte i vy, a duchovní transformace není omezena jen na spiritualitu a náboženství tak jak je chápete vy, nelze ji definovat jedním nebo pěti slovy. Duchovní transformace je procesem znovunabytí podstaty vašeho ducha, protože je to duch co vás oživuje. Když jste odpojeni od podstaty svého ducha, stáváte se loutkou, nedokážete cítit ohnivou přirozenost aktivního aspektu vašeho ducha, a proto úsilí a touha, které pohání vaši energii, zeslábnou, ale přitom nikdy neztratíte kontakt s těmito pocity, protože utrpení, násilí, odmítnutí a všechny negativní energie a zkušenosti, kterými procházíte, zůstávají ve vás a stupňují se. Čím více tyto pocity potlačujete, čím více je přemáháte, čím více omezováni a uvězněni se cítíte, tím intenzívněji tento vnitřní oheň doutná, až je dosaženo bodu zahlcení a vy nepřiměřeně všechno nafukujete, nebo přehnaně reagujete v situaci, kde taková reakce není žádoucí. U někoho se to projeví v podobě život ohrožujících nemocech, jako je rakovina; další je zakoušejí jako artrózu, revmatismus, dnu, problémy s trávením, jako jsou vředy; a v tom seznamu by se dalo pokračovat. Tělo, stejně jako Matka Země, musí nalézt východisko. Vulkány soptí a země, tektonické desky se pohybují a Matka Země dělá všechno, co je v jejích silách, aby se vrátila zpátky do svého těla. Vaše tělo dělá to samé, a vy máte nalézt jisté body, kde tato energie musí být uvolněna.
Kolik chorob a smrtelných onemocnění existuje ve vašem světě? Přemýšlejte o poměru zdravých lidí k lidem, kteří jsou nemocní. Na vaší planetě je méně zdravých lidí a je to dáno povahou vědomí, které řídí tělo. Naplněná podstata Ducha vás oživuje na všech úrovních, a když kterýkoliv z těchto kanálů je zablokovaný nebo vypnutý, máte nedostatečný základ pro pohon stroje, proto je váš svět tak nemocný jak je.
Pět Andělů, Sluneční Archandělé, vám slouží, protože vy jste si zvolili sloužit po našem boku. Jejich sluneční síla, ohnivá podstata Slunce, ohnivá podstata, kterou duše žádá kvůli energeticko-dynamické podstatě Ducha, byla přivolána a je vám dodávána. Je vám poskytována příležitost znovu se spojit s vaším ohněm, s touhou, s inspirací a znovu nabýt svůj boj, abych tak řekl. Podstata Živlu Ohně je přítomna v těle Matky Země ve formě vulkánů a bytostí Živlu Ohně. Ohňoví salamandři a mnoho dalších ohňových duchů, Bohové a Bohyně se teď shromažďují kolem vás v tomto posvátném přírodním duchu.
Je vám teď poskytnuta příležitost k tomu, aby posvátný přírodní duch Živlu Ohně propálil závoje iluzí, které jste nyní připraveni odkrýt. Poskytne vám to rozsáhlejší vidění, více energie a čistoty, inspiraci a úsilí k jednání, které je právě teď ve vašem životě nejvíce třeba pro zajištění nanejvýš potřebné duchovní transformace, majíce při tom na paměti to, co jsem řekl o duchovní transformaci. Toto je rituál spojení se s pravou podstatou Ducha, za účelem transformace života a vědomí.
Představte si své srdce jako ohnivý nádherný plamen tepla a odvahy. Tyto plameny se šíří, aby propojily vás všechny dohromady a sjednotily vaše plameny srdce jako Anděly Ohně, zapalujíce velkolepou světelnou hranici, do které máte odhodit vaše strachy a nejistoty, vaše pochybnosti, vše co se staví do cesty zahájení vaší transformace, kterou jste si tak snadno zasloužili. Tak jako je tomu v případě transformace Matky Země, i zde mohou nastat takzvané erupce vulkánů, může dojít k zemětřesení, záplavě, ale ani na okamžik nezapomeňte, že tyto zkušenosti znamenají násilné prolomení iluzí, a že syrová síla Ducha lapeného pod povrchem se teď může projevit ve své pravé přirozenosti, ve své syrové síle, v pravé podstatě celé božské přirozenosti Ducha, který vás oživuje, dává vám sílu a směr; jinými slovy, ukazuje vám cestu.
Jste vůdci světla, nositelé pochodně, strážci Živlu Ohně. Přišel váš čas, abyste dovolili svému světlu zazářit, nést svou vlastní pochodeň, abyste mohli spatřit stezku vinoucí se před vámi a beze strachu a odvážně vykročili kupředu a zažili sami sebe jako statečného a odvážného bojovníka nebo bojovnici světla.
Sluneční Archandělé nabízejí každému z vás osobní symbol, symbol Živlu Ohně, jako osobní podpis. Dovolte, aby k vám přišel, kdykoliv se to musí stát, nebojte se, jestli právě teď nic nevidíte, a pokud ano, potom mějte na paměti tuto představu. Bez ohledu na to, jestli jej vidíte nebo ne, vězte, že tento podpis je vtisknut do středu plamene posvátného srdce, které ztělesňujete. Spojení vašich sjednocených plamenů srdce ústí v projevení se posvátné podstaty kódu Andělů Ohně, tento kód přináší požadovanou duchovní transformaci. Toto je aktivace volání po probuzení původních Strážců Atlantidy. Oni představují energie, které mají být probuzeny během návštěvy Vietnamu a Kambodže některým z našich Lightweaver týmu a těmi, kteří pracují s pozemskými energiemi.
Toto světlo nebude skryto, hlas pravdy nebude tlumen, meč pravdy a meč síly je vytažen ze starobylé skály poznání a Archanděl Michael stojí ve svém všemocném postoji, třímá tento meč nad Zemí a volání se nese celým vesmírem, že Matka Země zahájila návrat ke své vnitřní podstatě.
Dveře jsou uzavřeny těm, kteří trvají na zneužívání jejích zdrojů, dveře zůstanou uzavřeny pro ty, kteří trvají na zneužívání těch, kteří ctí ji i její zákony a protože dveře zůstanou zavřené pro ty, kteří zapomněli na světlo, jiné dveře jsou otevřené, doširoka otevřené, pro ty, kteří vědí, kteří kráčejí spolu s ní, aby se navrátili do nebeských příbytků vnitřní ho pochopení.
Uvolněte se ve světle této duchovní esence a vítejte každý aspekt vašeho ohnivého domova, ohně, který vás přivádí do vašeho těla, v dokonalé rovnováze, který dělá to, co je v dokonalém a harmonickém souznění s vašimi božskými plány, těmi z vaší skupiny Andělů Ohně, a v dokonalém a harmonickém souznění s vyššími plány Matky Země a všemi, kteří vyznávají její cestu, její stezku a její zákony.
Vše stvořené, všechny bytosti z mnoha rozměrů, viděné i neviditelné, které jsou součástí Matky Země, se k vám nyní obracejí, a vzdávají vám dík. Sluneční Archandělé dělají to samé. Vzdejte díky sami sobě za to, že odpovídáte na toto volání, za to, že pamatujete, jaký je váš úkol. Prociťte mír a naplnění, které k vám má přijít, tím že si uvědomíte, že jste se vrátili, abyste zajistili, že to co selhalo u Atlantidy, se již nebude opakovat.
Vy všichni jste zářivými hvězdami, které přinášejí Zemi požehnání. Toto požehnání vám ukazuje cestu domů, a každý den pro vás existuje stezka domů k následování, protože domov není cílem na konci vašeho života, váš domov je ve vašem srdci, ale musíte vědět, kde to je. Objevte znovu své srdce, plán, to vám ukáže podstatu, zasvěcení do požadovaného procesu ústícího do silných stabilních struktur, které dokážou odolat každé erupci vulkánu, každému zemětřesení, největším přívalům vody, nejmocnějším větrům, protože když vy spolupracujete se živly v jejich božské podstatě a ve shodě se zákony Matky Země, živly vás chrání a nic vám neublíží. Toto je jeden z posvátných zákonů přírody.
Nebojte se otevřít své srdce a dovolte vaší touze, aby vytryskla, tak jako všemocné proudy lávy, které chrlí ze svého těla Matka Země. Dovolte větrům změny, aby vám ukázaly nový směr, dovolte vodě plynout, dovolte, aby vás proud vzal tam, kam musíte jít a potom se pohodlně usaďte na mase Matky Země, její tělo vás uzemní, vyživí, bude o vás pečovat, a její okolí, všechna stvoření z jejího světa to poznají a budou s vámi spolupracovat.
Zhluboka se nadechněte, vydechněte, odevzdejte se ohni, světlu osvícení, touze po rozdmýchání všech plamenů duchovní podstaty ve vašem nitru. Tímto konáním zapalujete zemskou mřížku, tak říkajíc, energetizujete ji tou stejnou ohnivou vášní.
Děkuji vám drazí, že jste odpověděli na toto volání. Děkuji vám za vaši odvahu, za vytrvalost a vidění světla, za to, že rozeznáváte duality, které jsou ve vašem nitru, že přijímáte, že máte světlo a tmu Pravého Já, a slučováním se s pravou podstatou toho, kdo jste, se posilujete způsobem, jaký si ještě ani neumíte představit, protože plná přítomnost Ducha vám odhalí každé řešení, o které požádáte. Nebude žádného souzení sebe sama nebo druhých, pochopíte podstatu Zákona Příčiny a Následku, budete rozumět podstatě Zákona Přírody, a že vše v životě musí být oceňováno, respektováno, se vším musí být jednáno s pokorou.
Lidské bytosti jsou hosty na planetě známé jako Země. Přišli jste jako rasa, abyste strávili čas na Matce Zemi kvůli učení, a ti, kteří se neřídí zákony, budou muset nést následky. To je podstatou Zákona Příčiny a Následku, který je znám také jako Zákon Karmy, proto žijte svůj život naplno a dělejte, co můžete, ale ničemu neškoďte.
Jsem Kuthumi-Agrippa, Cohan Zlatého Paprsku Lásky a Moudrosti, Král Slunečních Archandělů. Zdravím vás a žehnám vám v lásce, a připomínám, že jsem přítomen na každém kroku vaší cesty. Adonai.


Gary Yourofsky- video

19. února 2012 v 9:58 | Nejlepší řeč jakou kdy uslyšíte |  Esoterika

Moudrosti

19. února 2012 v 8:00 | Gendun Rinpočche |  Moudra a mezilidské vztahy


Radost se nedá nalézt vůlí či velkým úsilím.
Je tu vždy a vždy tu i byla,
stačí se uvolnit a nechat plynout.
Neznepokojuj se, není tu nic k "dosažení".
Vše, co se manifestuje v mysli,
nemá žádný speciální význam
- protože to není v pravdě skutečné.
Neulpívej a nehodnoť příliš.
Nech hru, ať se odvíjí.
Ať vzniká a zaniká.
Vše se rozpouští a zaniká,
aby znova vyvstalo a začalo
- donekonečna.
Jen tvoje honba za štěstím
ti zabraňuje je vidět
- stejně jako kdybychom se honili za duhou,
aniž bychom ji kdy mohli uchopit.
Štěstí neexistuje
- a přesto bylo zde již vždycky.
Nevěř, že dobré nebo špatné zážitky jsou skutečné
- jsou jako duha.
V touze dosáhnout a nabýt neuchopitelného
se jenom zbytečně vyčerpáš.
Ale jakmile tu touhu opustíš,
vytvoří se prostor - otevřený, zvoucí, hojivý
- tak ho využij.
Vše je již tady pro tebe.
K čemu hledat slona v neprostupné džungli,
když již dávno je doma v klidu.

Nic nekonat
nic nechtít
nic nevynucovat -
a vše přijde samo od sebe.

(Gendun Rinpočche)

Leukémie a duchovní příčiny

18. února 2012 v 6:30 | Hrabica M. |  O zdraví a nemoci


Leukémie z hlediska duchovních příčin

18. prosince 2007 v 6:00 | M.Hrabica: Co nám tělo říká | Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba

Člověk svým životem vytváří prostředí pro druhé. Partneři se vedle sebe vyvíjejí a měli by se vzájemně chápat. Vzít v úvahu zaměření, charakter a koníčky svého druha, ač jsou mu vzdálené a někdy proti mysli.
Jestliže dáváte svému partnerovi jenom příkazy, rady a ponaučení a neposkytnemu mu dostatek volnosti, může se stát, že se vám začne bránit. Každý váš pokyn provází jeho vnitřní povzdech, zklamání a přesvědčení, že život už jiný nebude a že za moc nestojí. Člověk se začne bránit víc, než je to potřebné. Vzniká nerovnováha, která je předzvěstí dalších problémů.
Vzpomeňte si na sebe, na situaci, kdy se vám cosi povedlo, dostali jste něco, po čem jste velmi toužili. Stále ještě cítíte to radostné chvění těla, které alespoň na krátký čas shodilo vše těžké a únavné z vašich beder? A nyní se snažte promítnout si okamžiky velkého zklamání, pocítit znovu hloubku bolesti, při níž se vám nechtělo žít.
Je-li ve vaší blízkosti leukémií nemocný člověk, podívejte se na jeho život. Jak jej druzí, možná právě vy, sužují, shazují, nenechávají ho projevit se.
Každá bolest utlumuje tvorbu červených krvinek, omezuje dýchání a tím snižuje okysličení celého těla. Každá bolest vyvolává potřebu ochrany, mobilizuje imunitní systém a zvyšuje počet bílých krvinek. Postupně dochází k výrazné nerovnováze mezi složkami krve.
V původně rovnovážném / z hlediska tělesných potřeb/ poměru bránit se ku radovat se jednoznačně převažují bílé krvinky, strážci našeho těla. Postupně se začnou nekontrolovaně množit.
Člověk uvadá. Trpné snášení života jej přestane bavit, už ani nebojuje a jenom čeká na vysvobození. Svým myšlením, které by zejména měl naplnit aktivitou a smysluplnou tvorbou, stojí na místě.Neumí plakat, neumí se smát. Je sebezničující. Přeje si odejít z tohoto světa a jeho čas se naplňuje.

Leukémie mívá formy akutní a chronické.
U akutní formy při velmi rychlém průběhu je leukémie řešením minulých, v podvědomí zasunutých chybných názorů.
U chronických forem vyvolaných výše uvedeným jednáním je naděje zastavení a vyléčení nemoci nesrovnatelně vyšší.
Člověk má milovat život a chtít žít za každých, byť sebehorších podmínek. Neboť není nic, co by nešlo alespoň zčásti zvládnout, změnit, přetvořit. Je pouze nutné uvidět životní problém z více stran, najít cestu, která vede do jeho jádra a nejlépe nastiňuje řešení. Je nezbytné být vytrvalý. Při touze nemocného odejít z tohoto světa je naděje na vyléčení mizivá.
U dětí přichází leukémie jako možnost pro rodiče pečovat o těžce nemocné dítě jako příležitost naučit se lásce, obětování se a víře ve složitých podmínkách. V léčbě dětské leukémie dosahuje lékařská věda dobrých výsledků. Rodiče a příbuzní leukémií postižených dětí dávejte dětem zejména lásku. Projevujte upřímný cit a v myšlenkách jim vysílejte vstříc optimismus, úsměv a zdravou barvu do tváří. Děti velmi dobře vycítí váš strach, který se pokoušíte zastřít. Učte je pravdě, vysílejte k nim pokoj a proste za jejich i svoje očištění.
Nejlepší formou prosby je rozdávání lásky a budování klidu vaším příkladem v celém lidském společenství.

Příběh o chlapci...

17. února 2012 v 10:09 | emailová pošta |  Moudra a mezilidské vztahy

Kým muž opravoval auto jeho syn zobral do ruky kameň a poškriabal auto.
Muž chytil svojho syna a zo zúrivosti mu viackrát udrel po ruke nevšimnúc si, že ho bije francúzskym kľúčom.
Chlapček je v nemocnici... stratil všetky svoje prsty kvôli zlomeninám.
Keď sa chlapček spýtal svojho otca uboleným pohľadom:
Otec, kedy mi znova narastú prsty?
Otec poznávajúc závažnosť situácie nebol shopný nič povedať.
Išiel naspäť k svojmu autu a viackrát do neho kopol.
Rozhorčený si sadol pred auto a pozeral sa na škrabance.
Chlapec napísal: "ĽÚBIM ŤA OCKO!"
Veci sú na používanie, ľudia sú na milovanie!
Problém v dnešnom svete spočíva v tom, že ĽUDIA SÚ POUŽÍVANÍ A VECI SÚ MILOVANÉ!
Preto stojí ľudstvo tam, kde je.
Ďakujem tým, ktorí toto zverejnia! ZVEREJNI TO AJ TY, ABY VIACERÍ
SPOZNALI TENTO PRÍBEH... aby dostali rozum a zmenili svoj postoj k hodnotám...
 

Skořice

16. února 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  zelená lékárna

SKOŘICE

Skořici máme spojenou především s vůní jablkového závinu, svařeného vína, koláčů a sušenek.
Když jsem byla malá holka,za zimních večerů mnohokrát u nás voněly pečené jablíčka se skořicí. Toto koření nám může poskytnout i víc než jenom svoji vůni. Existuje několik druhů stromů poskytujících skořici, ale až do čtrnáctého století se používala pouze kůra planého skořicovníku, který roste v jižní Číně. V Číně se skořice jako koření používala již před pěti tisíci lety.
Oproti tomuto druhu se jemná vůně cejlonské skořice prosazovala na trhu s kořením jen velmi zvolna. Dnes je Cejlon, chcete-li Srí Lanka, hlavním světovým producentem tohoto koření.

Skořice je lék
Mnozí z lékařů, kteří pracují v "Centru pro lidskou výživu", si při snídani posype skořicí svoji ranní ovesnou kaši a moc dobře ví, proč to dělá. Tito vědci se totiž podíleli na projektu, v jehož rámci se zjistilo,že toto koření příznivě ovlivňuje zdraví člověka.


Nedávné studie na zvířatech prokázaly, že skořice ohromně zvyšuje schopnost udržovat stabilní hladinu cukru v krvi. To je samozřejmě dobrá zpráva pro diabetiky, jejichž problém spočívá právě v neschopnosti udržovat stabilní hladinu inzulínu a
vytváření dostatku vlastního inzulínu.Postačí jenom čtvrtina kávové lžičky skořice denně a pomoc je viditelná.

Od tohoto účinku skořice, se odvíjí také prevence onemocnění věnčitých tepen a vysokého krevního tlaku a onemocnění
srdce. Skořice velmi prospívá i našim vlasům, například skořicový odvar, jim dodává přitažlivou vůni a lesk.

Při jarním nachlazení, ale i vleklém kašli nám pomůže skořicový čaj s medem a mlékem. Příčinou toho, že tak dobře uvolňuje krk, je především obsažený skořicový olej, vyráběný, z kůry skořicovníku. Ten působí antibakteriálně a brání vzniku a růstu plísní, podobně jako to dělají skořicové tinktury a silice.

Skořice je dobrým lékem i na žaludeční potíže, protože reguluje trávení a podporuje peristaltiku střev. Pomáhá také při bolestivé menstruaci.

Můžete se pokusit zbavit i strií a vrásek na různých partiích těla a celulitídy.
Budete k tomu potřebovat: větší množství bílého tučného jogurtu, pár kapek olivového oleje,
5 lžic skořice, fólii nebo rozstřižený větší mikrotenový sáček a teplou deku.
Jestliže si pro sebe vyhradíte volnou hodinku času,tento zahřívací zábal Vám zjemní ple´t a zbavuje nečistot a tuku.Je možné k tomu přidat možnost přidati mořské řasy, které kůži dodávají minerály.

Na Srí Lance jsem osobně navštívila skořicový ostrov Madu Ganga,kde s velikou péčí a láskou pracují
s tímto kořením,protože ho považují za koření bohů.Vonělo to tam nádherně!


Léčivá moc zlata

15. února 2012 v 8:00 | Izabela Klimová |  O zdraví a nemoci

Zlato! Jeho oslnivou krásu lidé uznávají od prvopočátku lidské civilizace.Mnozí mudrci považují tento kov za
zhmotnělé boží světlo.Zlatými předměty se zdobí nejen lidé,ale i chrámy,stavby,předměty i jako léčební prostředek.
První zmínka o léčebních účincích zlata pochází z období 5000 let před naším letopočtem.z Indie.V té době se tvořilatradiční indická medicína ajurvéda,která používala s obsahem zlata jedenáct medikamentů.Tyto byly určeny
pro obnovu tělesných funkcí a k udržení dobrého tělesného a psychického stavu.V Egyptských pyramidách zas
byly objeveny receptury,kde se zlato mísilo do mastí a rostlinných silic a také při léčbě kožních vředů,spalniček
a nešťovic.V Číně v minulosti přikládali císařům plátky zlata na obličej,aby neměly vrásky.Právě v Číně mají omlazovací
kůry použitím zlata největší tradici.Dokáže zvrátit oxidační procesy způsobující stárnutí a podpořit transport kyslíku
v horních vrstvách pokožky.tento vzácný kov se přidával i do elixírů mládí.Zlato je spojováno s mužskou energií.
Zmínky o léčivých účincích zlata jsou nalezeny v průběhu celé historie lidstva až do současnosti.
Již v minulém století se používalo při léčbě pohybového aparátu,kdy revmatologové vpravovali injekčně zlato
do zanícených tkání,a tím podpořily regenerační a hojivé procesy.
Tento kov podporuje lymfatický systém a krevní oběh,v důsledku toho se rychleji odplavují toxiny z cév a z pleti.
V koloidní formě zlato působí jako antidepresívum a pomáhá překonávat závislost na lécích,drogách i tabáku.
Zaznamenal se dobrý léčební efekt i při léčbě migrén ,epilepsi a u mužů při impotenci.
Moderní nanotechnologie používá nanočástice zlata při onkologických onemocněních.Nanočástice zlata zvyšují
účinnost radioterapie.Experimenty se provádějí i v očním lékařství,optice a elektronice.
Regeneruje červené a bílé krvinky a krevní destičky.Příznivě ovlivňuje brzlík a imunitní systém a činnost štítné žlázy.
O antibakteriálních účincích zlata měly znalosti již ve středověku,stejně jako u stříbra.Znečištěné vody a rány se dezinfikovaly zlatem a stříbrem..Stříbro je ale rozpustnější a proto se používá k těmto účelům častěji.Kromě toho se zlato používá ve stomatologii ,protože nepodléhá korozi a nejsou na ni alergické reakce.Zlato využívá i homeopatie při srdečních potížích,poruchách zraku,migrénách,nespavosti a depresích.
Zlato blahodárně působí nejen na naše tělo i na naši mysl a duši.Podporuje naši tvořivost,pomáhá překonat rozčílení
a uklidňuje.Zvyšuje naše sebevědomí,obnovuje psychickou rovnováhu ,navozuje pocity klidu a zahání strach.
Speciálním artiklem je i kosmeticka,kdy se zlato přidává do pleťových krémů k vyhlazení vrásek.
No a zlatnictví samozřejmě je nejsilnějším odvětvím.Je také symbolem bohatství .
V Evropě se v poslední době hodně rozšířilo používání koloidního zlata,kdy jsou částice zlata rozptýleny do mikro-
skopických částic.Toto koloidní zlato má příznivý vliv na intelekt a psychiku,povzbuzuje tvořivost,zklidňuje a zmírňuje
napětí.Harmonizuje vitální sily v těle,stabilizuje krevní tlak,udržuje pevnou stavbu těla.harmonizuje činnost žláz s
vnitřní sekrecí a zlepšuje elasticitu pokožky.Díky vodivosti energie zlepšuje tok vnitřní energie,hlavně podél páteře
DNA tak má v každé jednotlivé buňce k dispozici více energie.Zlato také zvyšuje absorpci výživných látek a zlepšuje
procesy látkové výměny.

Citát

14. února 2012 v 8:00 | xx |  Moudra a mezilidské vztahy
ÚSMEV STOJÍ MENEJ NEŽ ELEKTRINA A DÁVÁ VIAC SVETLA...


Svalové testování

13. února 2012 v 6:30 | emailová pošta |  Esoterika

Jak provádět svalové testování vaší pravdy

1. Před započetím svalového testování si udělejte čas na uzemnění. Pevně se zakotvěte v centru Země ať už sedíte nebo stojíte s oběma nohama pevně na zemi. Představte si lana vycházející z obou chodidel a křížové kosti která jsou ukotvena ve slunci ve středu Země. Nyní si představte že rozšiřujete lano vycházející z vaší křížové kosti, až se z něj stane mohutný kmen stromu, s průměrem dva metry, a vy stojíte v jeho středu.

2. Požádejte Matku Zemi, aby vás zakotvila. Požádejte své ochranné anděly, aby vás obklopily.

3. Vytvořte záměr vyplavit z vašeho energetického pole všechny disharmonické a nesprávně rezonující frekvence, entity a pouta, aby osobnost ustoupila a vy jste mohli jasně slyšet vaše vedení. Představte si nádhernou světle zelenou a modrou frekvenci jak vyplňuje vaše pole a vše ostatní strká do centra Země, kde se to transmutuje.

4. Nyní vytvořte záměr, aby jste byli správně polarizováni. Polarizace znamená, že vámi protékají správné frekvence podle vašeho typu pohlaví. Jste-li muž, musí vámi probíhat mužské frekvence (úzké vlny). Jestliže jste žena, musí vámi probíhat ženské frekvence (široké vlny). Když udržujete správné frekvence podle svého pohlaví, jste správně polarizován. Obrácená polarizace znamená, že obdržíte opačné odpovědi ('ne' když je odpověď 'ano', a 'ano' když má být odpověď 'ne').

5.K tomuto účelu Vám dokonale poslouží pulzní magnetoterapie,která Vás vyladí do rezonancí v harmonii s vesmírem.
Pomocí je i požádání svých ochranných andělů, aby s vámi pracovali a dodali do vašeho pole správné frekvence.

6. Aktivujte energetický systém svého těla podél páteře a dovolte, aby protékal vaší páteří směrem nahoru.

7. Spojte prsty každé ruky tak, aby vytvořily kruh spojením palce s prsteníčkem nebo prostředníčkem a propojte kruhy do sebe, na způsob řetězu.

8. Nyní položte otázku: 'Jmenuji se (vaše jméno)?' Nyní zkuste roztrhnout vytvořený řetěz z prstů, zatímco je pevně tisknete. Když jej nemůžete roztrhnout, znamená to jasnou odezvu svalů, kterou považujeme za odpověď 'ano'.

9. Nyní položte otázku: 'Jmenuji se (vložte nějaké cizí jméno)?' Nyní opět zkuste roztrhnout vytvořený řetěz z prstů, zatímco je pevně tisknete. Když se vám podaří jej roztrhnou, znamená to, že je odpověď svalů slabá, což považujeme za odpověď 'ne'.

10. Musíte dostat odpověď 'ano' na vaše jméno a 'ne' na cizí jméno. Když dostanete konfliktní odpovědi, zopakujte body 1 až 9, a zkuste to znovu. Každý člověk je jiný a tak může chvíli trvat než pochopíte co je 'ano' a co znamená 'ne'.

11. Jakmile dostanete správné odpovědi - na vaše jméno ano a na cizí ne, jste připraveni k položení otázky která vás zajímá, nebo jaká je vaše pravda pro konkrétní situaci. Jste též připraveni na prověření vedení, které telepaticky slyšíte.

Buďte pečliví v tom, jak položíte svoji otázku, protože když není jednoznačná, můžete obdržet odpověď ano na část odpovědi, i když v současnosti by měla být ne. Příkladem může být otázka 'Potřebuji koupit nové auto?' Odpověď může být ano, ale když položíte otázku znějící 'Potřebuji nyní koupit nové auto?', může být odpověď ne. Odpověď se různí podle toho, jaké jsou varovné informace, které vaše tělo zná dlouho před tím, než ve fyzickém světě nastanou.

Jak může znát tělo budoucnost, když člověk zdánlivě neví, co se stane za chvíli? Tělo prožívá budoucnost v mnoha dimenzích dlouho před tím, než sestoupí do tělesné formy. V podstatě, tělo prožívá dnešek 8 krát během mnoha měsíců nebo let, než sestoupí do fyzického světa, na 8 oddělených dimenzích, které obklopují Zemi. Proto není pro tělo žádným překvapením, když jedinec ztratí práci, opustí ho partner, nebo když zemře. Tělo to již 8 krát prožilo předtím, než přišlo do fyzického světa a takové manifestace jsou vpravdě karmické. Pomocí svalového testování můžete vynést do vědomí znalosti vašeho těla, které mohou být mnohem rozsáhlejší než vaše současné uvědomění.


Modlitba za lásku

12. února 2012 v 8:00 | emailová pošta |  Moudra a mezilidské vztahy


Modlitba za lásku

Dnes mi, Pane, pomoz přijmout sebe samou, a to takovou, jaká jsem, bez soudů. Pomoz mi přijmout mou mysl takovou, jaká je, se všemi mými emocemi , mými nadějemi a sny a mou unikátní osobností. Pomoz mi přijmout mé tělo takové, jaké je, s celou svou krásou a dokonalostí.


Dnes, Pane, vyčisti mou mysl od emociálního jedu a sebeposuzování tak, abych mohla žít v míru a lásce. Dovol mé lásce, aby byla silná a abych sama sebe nikdy neodmítla. Nebudu sabotovat své štěstí a osobní svobodu. Dovol mi milovat a přijímat sebe samou bez souzení, protože když soudím sama sebe, shledávám sama sebe vinnou, a poté se potřebuji potrestat.

Se silou sebelásky dovol, aby všechny mé vztahy byly založeny na lásce a respektu. Dovol mi zbavit se potřeby říkat ostatním, jak mají přemýšlet nebo jak mají žít. Dovol mi přijmout lidi, které miluji takové , jací jsou, bez posuzování, protože když je soudím a viním, shledávám je vinnými a chci je potrestat. Pomoz mi, Pane, milovat všechno, co jsi stvořil bez podmínek, protože když odmítnu tvé stvoření, odmítám tebe.

Dnes, Pane, mi pomoz začít můj nový život se sílou sebelásky. Pomoz mi zkoumat život, riskovat a milovat sebe samou bezpodmínečně. Dovol mi otevřít své srdce lásce, která je mým nezadatelným právem, a tak se budu moci o svou lásku podělit všude, kam půjdu.
Amen.


Marnost

11. února 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy


Ze snu,zrovna tak jako ze života na Zemi,
si nemůžete nic odnést.
Ať se vám zdálo cokoliv,když se probudíte,
vše co nás obklopovalo,vše co jste měli,
s kým jste se setkali, to vše zmizelo.
Nezůstalo ze snu nic fyzického,
jen obrazy,vzpomínky a pocity.
Tak je to i se štěstím-prchá,utíka,
když ho hledáte kolem sebe.
Nenaleznete pravého štěstí v žádné věci světa-
štěstí je ve vás!Návrat do historie

9. února 2012 v 22:25 | Izabela Klimová |  Mix
I tohle je dnes možné vidět.Dokonce u nás v Holovousích,nebo v Chodovicích.Krásné dámy v krásných
šatách ,které berou dech.Jak noblesné a úžasné!Zde několik fotografií a odkaz na tvůrce těchto nádherných
rób a jejich činnost.Mnoho zdaru! Vracíte do života krásu a eleganci.Děkujeme! Izabela
http://spolek-panstva.webnode.cz/ 

http://fotoalba.cz/alba/Spolekpanstva/2397584


Mirce Kvasničkové to moooc sluší! 

Moudrost

9. února 2012 v 6:30 | Sanaya Roman |  Moudra a mezilidské vztahy

Oddanost svému poslání a úcta a láska k sobě jsou vždycky na prvním místě.
Ve svých každodenních kontaktech si stále uvědomujte, že svůj čas a energii
nikomu nedlužíte. Byli jste obdařeni mnoha dary a to, jak je použijete,
rozhodne, nakolik v tomto životě postoupíte.

Věznice

8. února 2012 v 6:30 | Ivan Hladík |  Moudra a mezilidské vztahy


Každý máme svého vězně?!

Nedávno jsem se účastnil rozhovoru několika lidí. Žehrali na stát, jak je obírá, kde může. Na daních hlavně. Na různých poplatcích. A kam, že ty peníze jdou... Pak přišel jeden známý, který pracuje pro Vězeňskou službu České republiky. Jeho příspěvek do debaty vzal dech všem. Tak doporučuji - vezměte si nitroglycerin, pokud budete číst dál...
Všichni pojištění přemýšlí, kam asi jdou jejich pojistky, když musejí platit u lékaře. Je spousta lidí, kteří prostě nemarodí. Sami dbají o to, aby k lékaři nemuseli, svým životním stylem. A když se jim stane třeba úraz, nejenom, že zacvakají poplatky a léky, ale ještě ostrouhají na nemocenské. A nebo novorozeně. To je, pane, spotřeba nemocniční elektřiny, stravy a všeho. Tam ty poplatky "opravdu chápu". Ať si holátko zvyká. Platit bude až do smrti. Možná by časem měli zavést poplatky, kterými se bude přispívat na úmrtí. Vždyť vás musejí odvézt, převléct, sepsat úmrtní list - to je teprve práce. A přece byste nechtěli, aby to za vás někdo platil.
Všichni přemýšlí, co se platí z jejich daní. Je toho spousta a spousta. A teď si představte ten šok, když uvedený zaměstnanec státu, velmi tiše - na půl úst, aby ho snad neslyšelo moc lidí, řekl tu šokující zprávu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo zkrátka prostě "sociálka", dává měsíčně na každého vězně 16.000,- Kč z našich daní! Dýcháte ještě? Pak jste docela otrlí, protože většině kolem stojících tato zpráva vyrazila dech. Nebudu teď uvažovat, nakolik tato zpráva může být nadnesená. Ale kdo by platil všechno to okolo (soud, převozy z věznice a do ní, pobyt vězně - pokud nechce pracovat a všechno to hradit sám). Také nebudu počítat, kolik stojí daňové poplatníky měsíčně provoz celé věznice. Mám jiné informace.
Našel jsem si dostupné informace o nejznámější pražské věznici Ruzyně. Už tam je spousta zajímavostí. On to asi málokdo čte, jinak by asi už dávno lidé vznesli otázku "Cože?!", při čtení těchto informací.
Vězte tedy, že věznice například zajišťuje (dle zákona):
- věznice poskytuje obviněným pravidelnou stravu za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví a přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu a věku,
- věznice zajišťuje právo obviněným na poskytování duchovních a sociálních služeb,
- věznice zajišťuje obviněným knihy, denní tisk a časopisy...
A co právě Ruzyně nabízí vězňům dále? Zadržte dech, zklidněte tep a čtěte...
- Jazykové kroužky (němčina, angličtina),
- sociálně právní poradenství, rozpravy s duchovním, besedy pro odsouzené na dané téma,
- kroužky (výtvarný, hudební, akvaristický, šachový, zahradnický, právního minima, audio, video),
- akce kulturního a sportovního charakteru, individuální činnost dle vlastního výběru (návštěva koncertů a sportovních akcí, nohejbal, volejbal, košíková, stolní tenis, tenis).
Stačí vám to už? O povinnosti pracovat není nikde ani řádka.
Ne, já nejsem zastáncem toho názoru, že ve vězení končí vždy skutečně vinní a že jsou všichni a bez rozdílu nenapravitelní, ale přesto - jsou tam z nějakého důvodu.
Všechny ty předchozí volnočasové aktivity si ale třeba moje známé, matky několika dětí, prostě nemohou pro své děti dovolit. A málokdo ze spousty dalších lidí ani pro sebe.
Co z toho tedy vyplývá? Nepříjemná bilance - platíte na zábavu těch, kteří jsou na okraji společnosti. Tak by se to dalo říci. Ale nechť si každý udělá názor sám, já jen konstatuji informace. A jestli čekáte dnes nějaké řešení, máte ho mít. I když není nic moc.
Až mě všechno přestane bavit a prostě nebudu mít náladu, asi se nechám zavřít. A vy mi hezky našetřete...
Co kdybych si po dopolední hodině klavíru, chtěl ještě po odpolední svačině (vězni jedí pětkrát denně) zahrát třeba tenis? Tak nevím... Možná by bylo někdy lepší, kdyby odsouzení zůstali venku a my všichni šli do vězení. Oni by pak museli pracovat na nás. To by asi byl skutečný trest a tryzna - každý měsíc vidět na složenkách a účtech, kolik stojí svoboda a život v této zemi.


Ivan Hladík