Leden 2012

O dětech

31. ledna 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy

Podívejte se do očí malého dítěte,jsou čisté jak studánky.Pod jejich úsměvem roztaje každý chmurný obličej.
Je toho hodně,co dítě nedovede.Dovede však milovat tak,jak dospělí už dlouho nedovedou.
Nestačí,že skrze nás přišly na svět,ale potřebují dostatek prostoru k tomu,aby se mohly projevit.
Děti potřebují při poznávání světa a pro svůj rozvoj, lásku a hru.
Koupit dítěti hračku a nehrát si s ním,je totéž jako když nabídnete hladovému prázdný talíř.
Mají velikou představivost a dokážou si hodiny hrát,prožívají svůj svět her a fantazie a dokážou vytvořit mnoho
hezkých věcí.Dnes mnoho rodičů přehlíží potřebu dítěte, hrát si s tatínkem nebo maminkou.
Nemají čas,jsou příliš zaměstnaní a hry dětí jim připadají nezáživné.Po práci chtějí mít své volno a svůj klid a tak,
posílají své děti k televizním obrazovkám,anebo k počítačům.Mnoho dětí si z internetu, počítače a televize vytvořilo
svůj svět.Ale tenhle svět jim nenabídne krásu lesa,vůni květin,neucítí laskavé pohlazení.Neznají přírodu kolem sebe,
nevědí nic o zvířátkách,rostlinkách a ptačí zpěv k jejich uším ani nedolehne.Z jejich úst je málokdy slyšet smích
a kdyby věděly kolik legrace my jsme zažily při kolektivních hrách!
Svět počítačů není světem realního vnímání světa.Hry a hlavně bojové hry, vzdalují dítě od skutečného vnímání,
možnosti ublížení druhým a že boj je vždy provázen bolestí,ztrátou a smutkem,jim naprosto uniká.
Proto je potřebné se věnovat dětem,aby se naučily nejen své okolí a události vnímat očima,ale i srdcem.
Aby se naučily zapojit své smysly,emoce a dokázaly na jejich základě probouzet svá svědomí.Neměly by mít pocit,
že jsou zde jen do foroty,ale že jsou pro nás důležité.Měli bychom je mít opravdu rádi a věnovat jim naši péči,lásku,
pozornost i uznání.Ani Ježíš neohrdnul dětmi,ba právě naopak,řekl,že máme být jako malé děti,ve své upřímnosti,
čistotě a bez přetvářky.
Všude kolem sebe vidí děti nezodpovědnost,hrubost,ponižování u dospělých.A pak si dospělí stěžují,že se děti chovají
stejně.Trestat děti za to,že jste je nedokázali pohladit,že jste je nedokázali povzbudit,anebo včas i pokárat,
nenapraví chyby.Daleko snadnější je kritizovat,trestat,z pozice síly vládnout.Naše rodiče nás trestali,tak i my budeme
trestat-oko za oko,zub za zub.Přesto může být všechno jiné,méně bolestivé.Stačí se otevřít lásce a trpělivosti.
Děti se brání žít dle našich představ,přesně tak,jako my jsme se bránili žít podle představ svých rodičů.Zapomínáme,
že jsou to právě naše děti,které ponesou životní štafetu a budou v evolučním cyklu vytvářet nový svět.
Ponechte svým dětem jejich představy a nenuťte je žít dle našich předtav.To co bylo dobré pro nás,nemusí být dobré
pro naše děti.Potřebují své vlastní zkušenosti,které je posunou dál.Naše zkušenost,není jejich zkušenost.Pod našim
dohledem a laskavým vedením,se teprve budou moct zdravě rozvíjet a najít své pevné místo na zemi.
Uvědomte si,že jste je na svět nepřivedli proto,abyste je trestaly za to,že jsou tady a že jsou jiní.Nepřišly sem na naš
svět proto,abychom jim dávali jenom tresty,bolest,smutek a opovržení.Vzpomeňte si,jaký úžasný pocit radosti vás zachvátil,když uzřelo světlo světa vaše dítě!Byl jste naplněn štěstím a předsevzetím ho milovat,ochraňovat,radovat se
z něho.Těšil jste se, až jednou poprvé řekne máma nebo táta,měl jste před sebou jeho první krůčky,jeho radost,
smích,úspěchy.A nyní se dívíte, co vám z něho vyrostlo? Láska není jednostranní cit.Je potřeba obou zúčastněných
stran tento cit projevovat.My jsme dospělí,my musíme ukázat jaké je to mít rád,dítěti stačí otevřít náruč a ono
hned reaguje a s úsměvem a radostí se vám vrhá do náruče.To ho nikdo nemusí učit.Má v sobě hluboké kořeny
lásky,jen mu musíme pomoct,aby to dokázalo projevit.
Láska je nejsilnější cit,který nám pomůže rozdíly mezi námi a našimi dětmi smazat.S láskou jde všechno!
Milujme děti,jsou našim pokračováním,jsou kousíčky z nás.Je to stejné jako my dospělí jsme dětmi božími,též
jsme kousíčkem z božího světla.Je to úplně stejné a sjednotí nás jen láska v našich srdcích!


náš vývoj

29. ledna 2012 v 6:30

Žijeme v náročné době,kde kromě ušlechtilých vlastností,jako je láska,soucit,čestnost,chybí i tolerance jeden k druhému.
Myslete na své členové rodiny,příbuzné,přátele a spolupracovníky,sousedé, s láskou a pochopením.Čím jsou oni nyní,tím jste byli i Vy:Čím jste nyní vy,jednoho dne budou i oni.Ti,co nezjemnily své vibrace pravou láskou a jdou stále cestou vlastního chtění,se zrodí tam,kde to zodpovídá jejich osobním vibracím./planeta Cyrus?/

Nepřišli jsme sem za kariérou,ale abychom světu předali to,co je naším úkolem.Každý z nás má jen tolik úkolů,kolik je
schopen zvládnout.Ne méně,ne více.Nic se také neděje proti vaší vůli.V těchto životních zkouškách a náročných
situacích,prožíváme jen to,co jsme si přáli vykonat a splnit,než jsme přišli do fyzické podoby.Jsme to my,kdo sestavujeme
karmický scénář a proto nemůžeme být ničí obětí,i když se nám zdá,že je nám ubližováno. Je fakt,že musíte žít v tomto
světě,ale nemusíte se jím nechat ovládat.

Chápavost mozku je úzce omezena a pevně vázána na prostor a čas.Proto mozek nikdy nepochopí smysl pro
nekonečnost a věčnost.Mlčky stojí mozek před nepochopitelnou sílou,jež proudí vším co jest.To,co může pochopit a
zdůvodnit mozek,tomu říkáme věda.To se také projevuje v dílech vědy,které tvořil jen mozek a proto věda i selhává.
Ani snahy jasnovidců nemají nic společného s duchovním vzestupem.Tito duchovní akrobaté jsou ve světle pravdy
jen k pobavení.Domnívají se,že když provozují tzv.zázraky,ovládají tělo a nakoukli za oponu,tak jsou velikými
vůdci lidí.Těmito věcmi se ale neposiluje duch,ale porušuje se tím rovnováha a zdravý soulad v rámci vesmírného řádu.
Lidé dnes hledají duchovní rádce a pomocníky.Většinou nacházejí "mistři" s duchovní nadutostí.Podívejte se na nesčetné
množství knih.Lidský duch se unavuje a hledá v té směsici nauk,až do úmoru.Nenachází však to pravé,protože to
co unavuje ducha,nikdy není pravé.Jako opilí se potácejí čtenáři a hledači z místa na místo,nejistí,vnitřně neklidní a
nesvobodní.Vynořují se proroci,aby zvěstovali,varovali..ze všech stran chce kdekdo šiřit nové poselství a světlo.
Jejich učení však neosvěžuje,nýbrž spaluje,stravuje a vysává poslední síly,které zůstali lidem v temnotě dnešní doby.
Proto strhněte si pásku z očí,aby k vám mohlo prodit čisté světlo,které osvěžuje,dává sílu,naději a radost.
Cesta ke Stvořiteli je otevřena každému člověku-prostému i učenému.Je velikým omylem,že cesta ke světlu
musí být těžká a je nutné se namáhavě učit a odříkat.Vybíral si snad Kristus z farizeů-ne ,vybral si za své učedníky
z prostého lidu.
Vaším kompasem ať je čistá myšlenka a cit,který vás přesně dovede k pramenům života.Naslouchejte bohu v sobě-
on je jediným vodítkem na vaší cestě .Tím nejbezpečnějším přístavem je láska ve vašem srdci!


Sir Anton Jayasuriya

28. ledna 2012 v 9:02 | youtube.com video |  Medicina alternativa international MAI

Vzpomínka na zakladatele MAI.Byl mistrem akupunktury a vzácným člověkem.


50 000.návštěvník

28. ledna 2012 v 8:00 | Izabela Klimová |  Mix

Biorezonanční vyšetření 2

26. ledna 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  O zdraví a nemoci

V prvním článku,jsme se seznámily s přístrojem Diacom,který patří mezi nejmodernější biorezonannční přístoje.Je to
vlastně 3.generace "Oberonů",které se v medicíně objevily před dvěma desetiletími.Přístroje bez bolestných
zásahů do organizmu a bez kontrastních látek, diagnostikují různé druhy onemocnění,včetně rakoviny a to ve stádiu,
kdy rentgenové a biochemické vyšetření ještě nezachytí zrod nemoci.
Před absolvováním terapie není třeba nějaké speciální přípravy. Je nutné vyvarovat se 6 hodin před a po terapii alkoholickým nápojům, a také nedoporučujeme po tuto dobu pít kávu, černý čaj nebo jiný přípravek s obsahem kofeinu. Pozor také na analgetika s obsahem kofeinu. Rovněž antidepresiva mohou účinek terapie snížit, takže, je-li to možné, omezte po nezbytnou dobu jejich užívání. Postup při omezování léků v každém případě nejprve konzultujte
se svým lékařem.
Biorezonanční vyšetření je netradiční terapie,která spolehlivě určí všechny poruchy v našem organizmu.A jak již samotný
název napovídá,jedná se o biorezonanci.Nemoc totiž začíná tím,že buňky spolu rezonančně nekomunikují.Biorezonanční
vyšetření spočívá v tom,že laserový paprsek prochází všemi orgány vašeho těla a pomocí značek vyhodnocuje momentální zdravotní stav organizmu.
Zjišťuje,analyzuje a zobrazuje cytologické a histologické struktury našich orgánů.
Na základě vyhodnocení, přístroje navrhnou okamžitou léčbu formou biorezonance a následně probíhá i detoxikace.

Biorezonanční přístroje však nejen léčí
a odstraňují patologické projevy onemocnění.Ony navíc harmonizují psychiku a jednotlivé enrgetické centra-čakry.
Jedním z aspektů sedování léčby,byl nevysvětlitelný pocit, zvaný intuice. Moderní vědě se podařilo přiblížit velmi blízko k řešení fenoménu intuice. Zjistilo se, že hledat se musí v elektromagnetických změnách velmi nízké frekvence, které mohou předávat informace v mozku člověka, a ten tuto informaci následně předává přes smyslové orgány dál. Z 10. milionů jednotek informací pochopí se pouze jedna, zbývající se zajistí ve sféře podvědomí. Informace ze sféry podvědomí se čerpá buď spontánně, nebo na úrovni změněných stavů vědomí: hypnóza, sen, meditace, příjem psychotropních prostředků. Celý svět včetně člověka je hluboko navzájem spojen pomoci spousty informačních signálů. Právě proto metodika, která dovoluje přijímat informace ze sféry podvědomí, je a bude prioritní v rozvoji vědy a společnosti v nejbližším období. Výsledkem četných výzkumů ve sféře energoinformatiky je vytvoření zásadně nových přístrojů, schopných zbourat bariéru mezi vědomím a podvědomím.
A tento moment je obrovským posunem v léčbě pacientů,protože splňuje kritéria celostní medicíny,která neodděluje
fyzické tělo od psychického těla,ale naopak vyhodnocuje nemoc jako viditelný projev z duchovní roviny.
Biorezonanční přístroje patří mezi nejdokonalejší informační a harmonizační přístroje,které spolehlivě odstraní příčinu
a důsledek onemocnění a nerovnováhy v organizmu.
Zajímavá je i informace,že některé biorezonanční přístroje byly vyvinuty jako součást kosmického výzkumu NASA ve
Spojených státech amerických a také v Rusku.
Pro nás je nejzkvělejší zprávou,že i v naší České republice, již fungují střediska,která touto technologií léčí spoustu
onemocnění lehkého i těžkého charakteru.

Minerály a psychické vlastnosti

25. ledna 2012 v 6:30 | www.rahunta.cz


Minerály a psychické vlastnosti.

Je zajímavé,že i minerální svět ,který se jeví jako neživý,nám poskytuje množství energie i informací o svých
vlastnostech.V každém kameni je jeho vlastní historie a podle toho,čím vším procházel,získal vlastnosti,které
mohou ovlivnit každého člověka.Svou rezonanci-jemněhmotnou energii nám předávají,kdykoliv o to poprosíme.
I kameny a jejich poselství jsou živé.
Zrovna tak jako my lidé máme různé vlastnosti,i svět minerálů nabízí širokou škálu vlastností toho kterého kamene.
Jen jim umět naslouchat! Nejspolehlivejší komunikaci s kameny nám zajistí naše srdce,
které disponuje největší hybnou sílou ve Vesmíru a tou je láska.Poděkujme minerálnímu světu za jeho
majestátní krásu,poděkujme kamínkům za jejich léčivé a blahodárné energie!

Mnozí víme,že kamínky nám pomáhají při různých nemocech a přikládáním na různé orgány a postižená místa,
nám pomáhají na naší cestě k uzdravení.Je až zarážející,že nám pomáhají i při mentálních a psychických poruchách.
Já se také zabývám esenciální minerální akupresurou a žasnu nad rychlostí,kterou esence příslušného minerálu,
předá svou léčivou informaci našemu organizmu.


Zde uvádím některé mentální a psychické problémy a k tomu příslušný minerál:

alkoholismus...............................ametyst
agresivita,mírnění agrese.......růženín,akvamarín
apatie,beznaděj,letargie......malachit,chrysopras,rubín,korál,karneol
bezcitnost,nedostatek citu............jadeit,rodochrozit,adulár
citový chlad.......chryzokol
citové blokády.....tygří oko,obsidián,ohnivý opál
deprese......citrín,lazurit,granát,selenit,chalcedon,
růžový a tmavočervený korál, jadeit, malachit, zlatý topaz, akvamarín
destrukce,duševní disharmonie a neklid......křišťál,jantar,turmalín,chryzokol
dráždivost,přecitlivělost.......rodonit,růženín,topaz,alexandrit
egoizmus......jaspis,ametyst
emocionální poruchy a rány....růžový a zelený turmalín,růženín
fantazie,její nedostatek a nízká bystrost...granát,růženín,korál,jadeit,azurit
flexibilita a nedostatek....růžový korál
vnitřní harmonie....jadeit,avanturín,křišťál,rodonit,spinel
halucinace....ametyst,zirkon

hysterie...lazurit,jantar,ametyst,chryzopras
intelekt,vylepšení intelektu...safír,heliolit
inspirace a nedostatek....smaragd,tyrkys,chalcedon,modrý topaz
intuice a nedostatek....tyrkys, safír,lapis lazuli, lazurit, ametyst, akvamarín
koktavost a zadrhávání v řeči....tyrkys,safír,chalcedon
konflikty emocionální a poruchy...růženín, adulár, růžový turmalín
laskavost,nedostatek laskavosti....růžový safír, růženín, rodonit, rodochrozit
láska,nešťastný poměr....růženín,malachit
lenost,nedostatek aktivity...rubín, karneol, zirkon, heliodor
lhostejnost,flegmatizmus....růžový turmalín
meditace a neúspěch při meditaci....fluorit,jadeit,
korál, smaragd, safír, ametyst, křišťál, jantar, chryzokol
melancholie...rubín, peridot, lazurit, turmalín, chalcedon
komplex a pocit méněcennosti...lapis lazuli,turmalín,chryzopras,granát
moudrost,nedostatek rozvahy a moudrosti...ametyst,tyrkys,fluorit,lazurit
nadřazenost...karneol,obsidián,záhněda
náklonnost a nedostatek...jadeit
náladovost a špatná nálada...smaragd,heliotrop,lazurit
náměsíčnost...sodalit,achát
napětí-duševní i emocionální....malachit,ametyst,azurit,sodalit
násilí a sklony k násilí...růženín,heliotrop
náruživost...ametyst,modrý safír
nedůvěřivost a negace,negativní myšlení....safír,rubín,bílý korál,
citrin,lazurit,achát,turmalín
nerozhodnost,nejistota...křišťál,černý turmalín,ametyst,jadeit,chryzokol
neklid a nervozita...křišťál,růženín,jantar,fluorit,malachit,safír,rodonit,
sodalit,rodochrozit,zlatý topaz,zlato
nepřátelství a nenávist...ametyst,růženín,křišťál
neúspěch a neuznalost...citrín,granát,azurit,rubeolit
neurózy a nevyrovnanost...onyx,diamant,tyrkys,křišťál,avanturín,
ametyst,smaragd,achát

sebeodmítání....růženín,jantar
posedlost...fluorit,rodonit,spinel,safír
sebeovládání,sedůvěra...granát,lazurit,chalcedon,achát,turmalín.
sebevražda,sebezáchova...turmalín,granát,lazurit,růženín
sny-dobré i zlé...jadeit,rubín,obsidián,ametyst
strach-akutní...chryzoberyl,spinel,ametyst,akvamarín,křišťál
truchlení,smutek...hyacint,rubín,safír
studie,učení....smaragd,turmalín,fluor,topaz,akvamarín
úzkost,tíseň,,,malachit,granát,citrín
vyčerpanost,úzkost,stres...topaz-zlatý,turmalín,fluorit,ametyst,jantar,adulár
zármutek,zloba,zoufalství,zbabělost...granát,diamant,karneol,ametyst,obsidián,
rubelit,fluorit,granát
vůle,duševní výkon...fluorit,korál,granát,rubín,ametyst
žárlivost...apofylit,turmalín,peridol,ametys
zapomnětlivost...smaragd, turmalín, malachit.

obrázky:www.seznam.cz

Je to opravdu pozoruhodné,jak různorodá je příroda a jak neuvěřitelná
podoba mezi vlastnostmi lidí a minerálního světa.Vše je propojeno
neviditelnou sítí všudypřítomné energie Stvořitele.


příznaky transformace

24. ledna 2012 v 10:00 | emailová pošta |  Esoterika

SYMPTOMY PŘI ZVYŠOVÁNÍ VIBRACÍ ZEMĚ

Několik symptomů, které se v tomto a následujícím období mohou projevit (v souvislosti se zvýšenými vibracemi planety Země) a také návrhy na jejich odstranění:


- Bolesti hlavy v přední části a spodní části lebky:
Přestaň ubližovat sám sobě, pracuj na sebekritice a netlač na sebe tolik. Nemusíš být za každou cenu dokonalý. Uvolni potlačovaný vztek.

- Zhoršení zraku:
Pokus se podívat z nového úhlu pohledu na něco, čemu jsi dosud nerozuměl. Před ničím neuhýbej. Strach není na místě.

-Malátnost:
Dávej více lásky do všeho, co děláš a dělej jen to, s čím hluboko v sobě souzníš. Na chvíli vypni. Nic neřeš. Jen buď. Jdi se projít. A potom si dopřej příjemnou koupel s vonným olejem nebo himalájskou solí. Během toho si ujasni priority.

- Žaludeční nevolnost:
Zbav se nevyřešených problémů minulosti, které nemůžeš strávit. Nějakým konstruktivním způsobem vyjádři svůj hněv. Dopřej si chvíli klidu a v duchu se propoj se svou duší, ze srdce ji pošli lásku a popros ji, ať se otevře. Pusť ji ven! A potom si zavnímej její krásnou energii. Vědomě se do ní ponoř.

Rýma:
Nepřetěžuj se. Vyjasni si, před čím ustupuješ, co nechceš řešit. Svůj vnitřní pláč pusť ven. Dopřej si klid, na den dva se uzavři před druhými lidmi, buď jen sám se sebou, obrať se do svého nitra a načerpej sílu jít dál. Opět se vzchop a vrať se do proudu života. Objev v sobě nové nadšení k další cestě.

Problémy horních cest dýchacích:
Posiluj své sebevědomí, neboj se jít do konfliktů. Postav se sám za sebe. Vědomě se zhluboka nadechuj. A odpočiň si, uvolni se a povznes se nad své problémy, zastav se trochu.

Tlak v srdeční oblasti:
Rozhoduj se podle hlasu srdce. Vyzařuj lásku - to, co vysíláš, se ti vrátí zpět!

Bolesti kloubů:
Přestaň se bát změn. Stejně se jim nevyhneš. Čím víc se budeš bránit, tím to bude horší. Dovol sám sobě prožít "lehkost bytí" tím, že přijmeš vše, co přichází. Je to součástí Vyššího plánu - jsi v bezpečí.

Problémy s kůží:
To, co jsi dlouho zkoušel skrýt, vystupuje na povrch - potlačovaná agrese, touha, vášeň, obavy. Očišťuješ se, abys mohl být sám sebou. Zkus si položit otázku: Co chce ve mně prolomit hranici a dostat se na světlo?
Kůže je reflexní plochou všech vnitřních orgánů. Vyrážky proto mohou být průvodním jevem jejich očisty. To, co se na kůži objeví, ukazuje na odpovídající vnitřní dění nejen v našem fyzickém těle, ale i v naší psychice. Pod citlivou kůží se skrývá citlivá duše!

Nervozita:
Pevně se zakotvi v přítomném okamžiku. Trénuj si to - snaž se být co nejvíce tady a teď. Dělej to, co tě těší. Buď nohama na zemi. Přestaň lpět na minulosti a pusť obavy z budoucnosti. Neutíkej od odpovědnosti. Svou aktivitu vyrovnávej meditacemi.

Vypadávání vlasů:
I to je součástí transformace. Staré musí odejít, to se nedá nic dělat. Nelpíš příliš na tom vnějším? Zbav se snahy vše ovládat. Důvěřuj tomu, že vše, co se děje, je v pořádku. Eliminuj ve svém životě stres a napětí. Často relaxuj a vědomě uvolňuj pokožku na hlavě. Je to jednoduché - prostě zaměř svou pozornost na pokožku hlavy a řekni si, že uvolňuješ kůži na hlavě. A vnímej, jak se tak děje.

Příznaky chřipky, horečka a únava:
Pokračuj v očistném procesu a zbavuj se strachu a negativních přesvědčení.

Deprese nebo pocity prázdnoty:
Vyjadřuj své pocity. Jejich potlačování vyvolává depresi. Snaž se žít v v pravdě. To, co myslíš i říkej a co říkáš i konej.

Zmatenost:
Nespoléhej se na rady zvenčí. Naslouchej svému nitru. Vypni rádio i televizi a nečti noviny. Ponoř se do sebe a hledej odpovědi uvnitř sebe sama.

Zima v parku

23. ledna 2012 v 13:51 | Zdeňka Ćástková |  Zimní království
Děkuji za tento nádherný snímek i za možnost zveřejnění na mých stránkách!


Bylinné čajíky

23. ledna 2012 v 6:30 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci

Jak na rýmu,kašel,chřipku a angínu.Vyžeňme angínu (Luba Skořepová)
Šalvěj 15gramů
Přeslička 15 g
Ibišek 15g
Polévkovou lžíci této směsi spaříme ve čtvrt litru vody a užíváme teplé až horké 3x až 5x denně

Kašel dle bylináře Váni
Při dlouhém suchém kašli je účinný čaj z bylin s obsahem kyseliny křemičité a s kořenem prvosenky jarní.
U dospělých je dávka 7-10g bylinek na 300g vody.
 • Přeslička rolní 120g
 • Prvosenka jarní (kořen) 40g
 • Jitrocel kopinatý 40g
Tuto směs uvaříme ze 6 polévkových lžic na 6 šálků vody, vaříme po dobu 15 minut. Pijeme denně 3 šálky po dobu 1 měsíce

Mateřídouška léčí chronické záněty a zastaralé nemoci
 • Mateřídouška (nať) 5 dílů
 • Podběl (list a květ)5 dílů
 • Plicník (list, květ)4 díly
 • Proskurník (kořen a list)3 díly
 • Bez (květ) 3 díly
 • Divizna (květ) 3 díly
 • Lípa (květ) 2 díly
 • Komonice (nať) 2 díly
/pozn. podle EU nyní podběl nemá léčivý účinek/
Dvě ploché polévkové lžíce dobře promíchané směsi zalijeme 1/2 litrem vroucí vody a necháme přikryté 15 minut vyluhovat. Dobře osladíme medem a pijeme po malých doušcích během celého dne


Čajíček pro děti od půl roku na čištění a posilování dýchacích cest,udělaný s ohledem na škodliviny ve vzduchu
 • Proskurník-ibišek 15gramů
 • Jitrocel 10g
 • Řepík 10g
 • Meduňka 10g
 • Divizna 7g
 • Fenykl 5g
 • Mateřídouška 5g
 • Heřmánek 4g
Dětem od půl roku do 3 let
l kávovou lžičku směsi dáme na 100 g vody- bylinky dáme do studené vody, přivedeme do varu, hned odstavíme a necháme 20 minut vyluhovat. Podáváme ráno a večer před jídlem.
Dětem od tří let podáváme 2 lžičky na 120 g vody a od šesti let tři lžičky na 200 g vody. Čaj sladíme čistou glukosou nebo medem


A ještě další recept na angínu
Ibišek kořen 20g
Lékořice /sladké dřevo/ 20 g
Podběl 10g /pozn. podle EU nyní podběl nemá léčivý účinek/
Anýz plod 10g
Heřmánek květ 10g
Polévkovou lžíci této voňavé směsi spaříme v 0,25 l a horké popíjíme po šálku 3-5x denně

Další recept:
Slézová růže 10g
Ibišek 10g
Květ černého bezu 10g
Kávovou lžičku směsi spaříme v šálku vody a pijeme teplé až horké 3-5x denně


Jablko jako lék

22. ledna 2012 v 8:00 | emailová pošta |  Plody Země

Zázrak menom jablko. Viete o ňom všetko?

Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus, pôsobí ako "domáci lekár". Skúsme ho teda zaradiť do nášho jedálnička každý deň a pozitívne účinky sa určite čoskoro dostavia.
Sladké, voňavé, šťavnaté ... Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia. Aj napriek tomu jeho konzumácia klesá a mnohí uprednostňujú exotické ovocie. Vieme o ňom naozaj všetko?
Každý šťavnatý kúsok jablka zásobuje telo energiou, spoľahlivo uhasí smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a dobre zasýti. Veľmi veľa výživných látok sa nachádza už v šupke, preto by sa pri konzumácii jablko nemalo šúpať.

Aké látky obsahuje jablko?
1. vodu (až 84%)
2. vlákninu, vďaka ktorej má blahodarný účinok na náš metabolizmus
3. veľa pektínu, ktorý na seba viaže škodliviny z tela a odvádzajú ich von
4. nenasýtené tuky
5. vitamín C
6. minerály: draslík, vápnik, horčík
7. rad antioxidantov, ktoré znižujú riziko ochorenia na rakovinu
8. vysoký obsah fruktózy

Jablka obsahují cukry, ovocné kyseliny, draslík, hořčík, vápník, železo, fosfor, síru, mangan, pektiny, třísloviny, vonné látky a celulózu. Tyto účinné látky posilují náš organismus a to bez chemie a vedlejších účinků. Už jen proto, že jablečné enzymy ovlivňují naši látkovou výměnu, podporují trávení. Takto působí jen jablka syrová. Při tepelné úpravě jablka ztrácejí některé vitaminy, ale jsou stále chutná. Čaj ze slupek působí dobře při revmatismu, jaterních a ledvinových chorobách.
Jablka obsahují málo kalorií, zato hodně vlákniny prospěšné organismu. Jejich vláknina zaplní žaludek, přitom váže tuk a jedovaté látky ve střevě a odvádí je z těla ven. Jablka snižují hladinu cholesterolu, podporují imunitu a odolnost, pomáhají při dně a artritidě. Rozhodně bychom je měli jíst neoloupaná, protože právě pod slupkou se ukrývá nejvíce cenných látek.

V ľudovom liečiteľstve sa jablko dodnes využíva ako skvelý univerzálny liek pri rôznych zdravotných ťažkostiach

 • bolesti hlavy, závraty, poruchy trávenia, chudokrvnosť: na to všetko zaberá surové, varené, alebo pečené jablko
 • chrípka, prechladnutie: prejde rýchlejšie ak denne zjete niekoľko surových jabĺk, osvedčilo sa pitie jablčného džúsu
 • horúčka: teplotu zráža opäť nastrúhané jablko a jeho šťava
 • kašeľ: odvar z jabloňových kvetov upokojuje a zmierňuje záchvaty kašľa
 • zápcha: kyslé jablká podporujú činnosť čriev
 • hnačka: jesť nastrúhané jablká
 • nadváha, obezita: pitie jablčného octu spaľuje tuky, potláča pocit hladu (jablčný ocot je možné zakúpiť si hotový v obchode)
 • popáleniny, omrzliny, nehojace sa rany, jazvy: prikladajte si čerstvú kašičku z nastrúhaných jabĺk

Liečivé účinky jabĺk prejavujúce sa po ich konzumácii

 • znižujú krvný tlak a hladinu cholesterolu
 • posilňujú imunitný systém, srdce a krvný obeh
 • stabilizujú hladinu cukru v krvi
 • podporujú trávenie
 • blokujú tvorbu žlčníkových a obličkových kameňov
 • povzbudivo pôsobia na nervovú sústavu
 • chránia mozog pred Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou
 • vďaka vysokému obsahu železa pomáhajú pri málokrvnosti
 • pôsobia močopudne a brzdia tvorbu kyseliny močovej
 • čistia črevá a zamedzujú množeniu škodlivých mikroorganizmov v nich
 • posilňujú ďasná

Náš tip: Vyskúšajte skrášľujúcu pleťovú masku z jablka a medu

Jablko nadrobno nastrúhajte, pridajte lyžičku medu a natrite na tvár. Vďaka vitamínom a minerálom sa Vaša pleť vyživí a vypne. Čerstvá jablčná šťava zhydratuje a zregeneruje aj pokožku pŕs a šije.

Jablečník

Štyri vajcia, 400 g cukru, hrsť orechov, lyžicu kakaa, prášok do pečiva, 300 g výberovej múky, 400 g postrúhaných jabĺk.
Vajcia vymiešame s cukrom, primiešame kakao, orechy, prášok do pečiva, múku a jablká. Dobre vymiešanú hmotu vylejem na vymastený a múkou vysypaný plech. Pečieme v rúre 15 až 20 minút. Na hotový koláč môžeme dať čokoládovú polevu

Jablková štrúdľa
Základné cesto: 300 g hladkej múky, 1 vajce, trošku soli, 1 šľahačková smotana
Bešamelová zmes: 80 g - masti roztopiť a pridať 30 g - polohrubej múky, 30 sekúnd nechať prebublať, spolu dobre vymiešame
Základné cesto vypracujeme, vyvaľkáme na veľký tenký plát a potrieme ho bešamelovou zmesou. Necháme zaschnúť asi 10 - 15 minút.
Potom zrolujeme a rozkrojíme na 4 diely. Každý diel vyvaľkáme na tenko a pokryjeme plnkou (jablkovou, orechovou, tvarohovou, makovou, atď.). Štrúdľu potrieme pred pečením vajíčkom.
Jablková bábovka bez tuku

200 g kryštálového cukru, 4 vajcia, 1 vrecúško vanilkového cukru, 200 g hrubej múky, 1/2 vrecúška prášku do pečiva, 1/2 vrecúška prášku do perníka, 200 g postrúhaných jabĺk, štipku soli, hrozienka, kokos.
Z cukru, vanilkového cukru a žĺtkov vymiešame metličkou piškótové cesto. Pridáme preosiatu múku s práškami do pečiva a jablká. Nakoniec primiešame tuhý sneh z bielkov vyšľahaný so štipkou soli. Pečieme vo vymastenej a strúhankou (alebo strúhanými piškótami) vysypanej bábovkovej forme pri teplote 180º C. Posypeme práškovým cukrom. Môžeme pridať aj hrozienka, orechy alebo strúhaný kokos.

Jablká s medom
jablká, med, vodu na podliatie
Jablká olúpeme, prekrojíme na polovice a vykrojíme jaderníky. Do vzniknutých mištičiek v jablkách naplníme med. Dáme na plech, podlejeme vodou a necháme zapiecť v rúre. Môžeme podávať posypané strúhanou bielou čokoládou.Telegonie

21. ledna 2012 v 6:30 | emailová pošta |  EsoterikaTelegonie
je jev, na který prvně v moderní době narazil anglický věděc,

současník Charlese Darwina, i když naši předkové jej znali již před
tisíceletími, a také díky tomuto poznání se řídili zákony RITA .
Toto je mj. o problematice psáno na stránkách védy.sk:
" V slovansko-árijskej spoločnosti sa dievčatá mohli vydávať 16 ročné, ale # chlapci až po dovŕšení 21. roku.
Voľný sex nebol v žiadnom prípade tolerovaný, pretože pri prvom pohlavnom styku vôbec sa v zmysle prastarých
krvných zákonov, zvaných RITA na sexuálneho partnera navzájom prenáša "obraz krvi" Predkov.
Znamená to, že prvý pohlavný partner sa natrvalo "zapíše" do genetického kódu druhého partnera.
V ďalšom živote už nezáleží kto je ďalší sexuálny partner, deti vždy dostávajú genetickú informáciu prvého partnera.
Táto informácia sa za určitých okolností dá prepísať, ale jedna z nevyhnutných podmienok je naozaj veľká láska.
Tento jav dnešná veda pozná ako "telegónia", a nájdete ju uvedenú aj v Britskej encyklopédii,
hoci ju odôvodňujú ako akúsi infekciu. "
Tento věděc, současník Darwina, provedl následující pokus: nejprve skřížil čistokrevnou klisnu se zebrou,
jak se dalo čekat k oplodění a graviditě nedošlo.
Poté tutéž klisnu skřížil s plnokrevným hřebcem. Narozená hříbata měla po stranách stopy pruhů,
ačkoliv geneticky se jednalo o stoprocentní plnokrevníky.
Nabízí se otázka, platí toto i pro lidi? Odpověd zní ano, a bylo na toto téma provedeno mnoho pokusů,
vesměs ve čtyřicátých letech, ale ty byly vědou "zapomenuty", neb se to nehodilo do plánované změny
společenského názoru na téma volného sexu (hnutí hippies, květinových dětí apod.)
Potvrzení tohoto nastalo i jedním kuriózním způsobem během olympiády v Moskvě v roce 1980,
kdy se do země poprvé po velmi dlouhé době dostalo množství "exotických" cizinců - sportovců,
nepochybně velmi atraktivních pro ruské atletky. Něteré děti narozené třeba i o mnoho let později
tehdejším ruským sportovkyním a atletkám vykazovali různé znaky jiných ras (zešikmené oči, barva kůže, apod.),
i když jejich biologický otec a matka byli stoprocentní rusové.
Protože člověk se skládá z fyzického, a několika dalších materiálních těl, ve skutečnosti
fyzické tělo tvoří pouze asi 5 procent "člověka", vše ostatní a důležitejší se nachází ve vyšších materiálních tělech.
Během prvního pohlavního kontaktu ženy dojde i ke komplexní energetické výměně, "otisku" materiálních těl partnera.
Dítě této ženy, narozené třeba i o mnoho let později, je nezávisle na tom kdo je biologický otec,
z 95% potomkem prvního partnera, a pouze ze zbylých 5% (fyzické tělo + geny) je potomkem biologického otce.
To je důvod, proč naši předkové tak dbali na dodržování zákonů RITA - měli velmi jasno v tom,
jaké důsledky na budoucnost rodu by mělo jejich nedodržování.
Jak nepřímo indikuje následující úryvek z Tóry (Pentateuch), judejci o tomto principu měli také povědomí:
«ZABITE VŠETKY DETI MUŽSKÉHO RODU A VŠETKY ŽENY, KTORÉ MALI MUŽA. ALE MÔŽETE SI PRE SEBA VZIAŤ A
NECHAŤ VŠETKY DIEVČATÁ, KTORÉ NEPOZNALI MUŽA». [Numeri 31: 17-18].

info -nett.cz
Včelí lékárna

18. ledna 2012 v 8:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci
Včelí lékárna
Jednou z mnoha možností přírodní medicíny jsou včelí produkty.Velmi známé a celkem běžné je používání včelího medu,dále je možné použití včelího pylu,mateří kašičky,včelího jedu a propolisu.
Med
- je kromě své dobré chuti významným zdrojem potřebných živin. Jeho působení na zdravotní stav je velmi rozsáhlé,uplatňuje se při onemocnění dýchacích cest,nachlazení,chudokrevnosti,ledvinových potížích,nemocech srdce,nemocech žaludku.Výhodnější je domácí med,nákup v obchodech obnáší riziko koupě medu syntetického či málo kvalitního.
Včelí pyl
- Květový pyl sbírají včely a ukládají je do buněk v plástvích kde jej dál upravují za pomoci medu do snadno stravitelné podoby.Pyl obsahuje velké množství biologicky účinných látek,zejména bílkoviny,minerály,enzymy,kyseliny,vitamíny.Svojí podstatou je zásadně hodnotnější a pro tělo daleko přijatelněší než v současnosti moderní syntetické multivitamíny.
Mateří kašička
- je produktem hltanových žláz včel,které ji používají k výživě včelí matky.Je to surovina dlouhodobě známá a používaná jako přirozený zdroj stimulačních látek se širokým spektrem účinků hlavně v oblasti jater,srdce,nervové soustavy,stimulace krvetvorby,podpoře imunitního systému metabolismu bílkovin,tuků,cukrů,k podpoře psychické rovnováhy,fyzické kondice,schopnosti rozmnožování.
Včelí jed
- využití včelího jedu je známé formou včelího bodnutí do postiženého místa nebo jsou na trhu masti s obsahem včelího jedu. Terapie je účinná ke zmírnění bolestí při artróze,zánětech kloubů,bolestech páteře,namožených svalů,ústřelech,změkčení pooperačních jizev,má silné protizánětlivé účinky.
Propolis
- je velmi vzácná přírodní látka,kterou vylučují pupeny rostlin a stromů k ochraně před plísněmi,viry a bakteriemi.Včely tuto látku sbírají tmelí jí mezery v úle,ale hlavně ji používají jako jedinou možnou desinfekci na plástvích a v úle.Výrobky vyrobené z propolisu vykazují velmi rozsáhlé a dnes klinicky ověřené biologické účinky na živý organismus.Mají výborný desinfekční účinek na řadu bakteriálních,virových a plísňových procesů.Rovněž vykazuje analgetické účinky,uplatňuje se při regeneraci poškozené kůže.


Lupenka (psoriáza)
Psoriáza představuje nadměrnou produkci určitých kožních buněk, která způsobuje skvrny stříbřitých šupinek obvykle se vyskytujících na kolenou, loktech a kůži temene hlavy. Na západě je toto onemocnění dosti běžné, v některých případech může přejít do vážnější a velmi nepříjemné formy, kdy postihuje velké části těla a může být ve spojitosti s chronickými revmatickými poruchami. Lupenka je, jak se zdá, onemocnění, které prochází stálými změnami a často při něm pomáhá sluneční zářní a kopání v moři. Pomoci mohou i byliny s čistícími a protizánětlivými účinky, jako je krtičník uzlovitý a jetel luční.
Čaj z krtičníku
……10 g čerstvého kořene lopuchu většího5 g čerstvého kořene šťovíku kadeřavého15 g čerstvého krtičníku uzlovitého10 g čerstvých květů jetele lučního750ml vody.
Příprava:1. Lopuch a šťovík smíchejte v rendlíku a přilijte vodu. Přiveďte k varu a 15 minut povařte, abyste připravili odvar.2. Do čajové konvice nebo džbánu dejte krtičník spolu s jetelem. Tyto byliny přelijte odvarem z lopuchu a šťovíku a nechte 10 minut vyluhovat. Sceďte. Uchovávejte v zakrytém džbánu. Dávkování:Užívejte 3krát denně dávku ze skleny na víno. Podle potřeby ochuťte medem nebo citrónovou šťávou. Doplňková léčba:K léčbě malých flíčků nebo v raných stadiích lupenky může prospět krém ze svízele přítuly. Aplikujte malé množství na postižená místa 2krát nebo 2krát denně.Pokud je zasažena kůže na temeni hlavy, vyrobte přípravek na oplachování vlasů použitím 10 ml tinktury z rozmarýny lékařské a 10 kapek smolného oleje na 500 ml teplé vody. Aplikujte po umytí šamponem při posledním spláchnutí vlasů.Zdá se, že lupenka napadá píše lidi nervózní a nesnášenlivé. Někdy mohou pomoci Bachovy přípravky z květů, jako je plané jablko, řepík lékařský či vrba bílá.Vyhněte se alkoholu a bylinám, jako je řebříček obecný, skořicové větvičky a lipové květy, protože ty podporují periferní krevní oběh a tím stimulují kůži.Užívejte denně 1 g vitamínu C a 1-2 g ch


Alkohol a játra

17. ledna 2012 v 6:30 | Mudr.Pavel Šácha |  O zdraví a nemoci


Alkohol a játra

31.12.2010

Odbourávání alkoholu se děje výhradně v játrech, pouze malé procento je vyloučeno v nezměněné podobě ledvinami, plícemi a kůží. Játra mají k dispozici speciální enzymy - alkoholdehydrogenázy, MEOS (mikrosomální alkohol oxidující systém) a katalázy. Po reakci s alkoholem a MEOS vznikne produkt acetylaldehyd, který se ovšem musí dále oxidovat alkoholdehydrogenázami na kyselinu octovou. Vzniká při tom NADH, který společně s acetyl-CoA povzbuzuje tvorbu mastných kyselin.

Zvýšená tvorba NADH dále tlumí oxidaci mastných kyselin. Acetaldehyd tak omezuje tvorbu lipoproteinů, takže je blokováno odvádění triacylglycerolů z jater. To je základní princip, proč u chronických konzumentů alkoholu dochází k alkoholickému ztukovatění jater. Kapacita alkoholdehydrogenázy je u žen nižší než u mužů. U žen dochází k tomuto jevu, pokud denně konzumují více než 20 g alkoholu, u mužů 60 g. Ztukovatěním (ztukovatění = steatóza) se poškodí buněčná struktura - trámčina jaterních buněk a uvnitř buněk důležité mitochondrie, což vede dalším působením acetaldehydu k buněčné nekróze. Tento důsledek, stejně jako zmnožení lymfocytů a tuků v játrech, jsou známkami alkoholového zánětu jater, který je nejčastější příčinou jaterní cirhózy.


Rozlišujeme tři stadia alkoholem způsobených jaterních onemocnění:
1. čistě tuková játra bez zánětu
2. alkoholový zánět jater
3. jaterní cirhóza

První dvě stadia mají šanci na zlepšení a návrat do původního stavu, pokud nastane úplná abstinence do konce života. Třetí stadium však neposkytuje valné šance k uzdravení. Hrozí totiž mnohé komplikace včetně selhání základních funkcí jater. Nepochybně patří toto téma mezi ta závažná.Závislost na alkoholu je nemoc s těžkými následky. V léčení hraje důležitou roli včasné zahájení abstinence. Do procesu léčení se musí zapojit celá rodina a blízké okolí pacienta. Jde o totální změnu života se všemi atributy.

Z přírodních prostředků můžeme pomoci například extraktem ostropestřce mariánského ,který svým účinkem podporuje rekonstrukci porušené jaterní trámčiny spolu ten přidáme hlavně ve fázi rekonvalescence po zhoršené schopnosti těla zbavovat se škodlivých látek. Usnadňuje návrat do normálu.

Při odvykání od různých závislostí se našim klientům opakovaně osvědčil přírodní produkt Kudzu. Prokazatelně snižuje pocit závislosti nejen na alkoholu, ale i na nikotinu a pravděpodobně i na jiných návykových látkách. Navíc má i jiné zdraví prospěšné účinky - viz článek Kudzu pomáhá proti alkoholismu a současně detoxikuje a regeneruje.

Já sama za sebe jenom chci doplnit,že k regeneraci jater významně prospívá pulzní magnetoterapie,která jednak játra
zregeneruje,ale také detoxikuje a odbourá z nich tuk. IzabelaDevil s Trill

16. ledna 2012 v 8:00 | Vanessa Mae |  VIDEA

Prosba

15. ledna 2012 v 6:30 | xx |  Esoterika


Mumio

14. ledna 2012 v 6:30 | Izabela KlimováCo je MUMIO?

Mumio je také nazývané "kamennými slzami" nebo "skalními slzami"a již tisíce let pomáhá proti různým druhům onemocnění.
Mumio je od pradávna nedílnou součástí lidové medicíny ve střední Asii.
Doporučoval jej známý filozof Aristoteles a slavní středověcí arabští lékaři - Avicena a Beruni a oceňují jej i moderní lékaři.
Mumio je světle až tmavě hnědé barvy s kouřově - pryskyřičnou vůní, ojediněle se vyskytují také červené variany mumia. Povrch této hmoty je hladký a lesklý, ve formě prášku mumio značně absorbuje vodu. Mumio je dobře rozpustné ve vodě, ale v alkoholu a acetonu se téměř vůbec nerozpouští! Již od 10°C mumio začíná měknout a přecházet do tekuté formy, od 140°C se mumio rozkládá na nedefinovatelné produkty.
Náleziště mumia jsou vystavena dlouhodobému a intenzivnímu slunečnímu svitu a vzduch je v těchto oblastech výjimečně čistý. Surové mumio se vyskytuje v jeskyních, dutinách a výklencích ve formě porézní horniny, ležící ve výšce 1000 - 4000m n. m., odkud je výhradně ručně seškrabáváno či odlamováno (v Tibetu bylo nalezeno dokonce ve výšce 5000m n. m.).
Významná náleziště mumia se nacházejí ve střední Asii v oblastech Himaláje, Altaje, Pamíru a Kazachstánu,Mongolsku
Kyrgyzstánu,Uzbekistánu,Indii,Číně, Arábii,Iránu Řecku, Arménii, a dokonce v Egyptě.

Mumio (indicky Shilajit) aneb přírodní léčivo z vrcholků Himaláje, je považováno obyvateli střední Asie za tzv. "černé zlato", protože obsahuje všechny ochranné a oživující látky, nezbytné ke stabilizaci a zachování našeho zdraví . V Asii se mumio již po dvě tisíciletí používá k posílení organismu oslabeného pracovním vypětím, psychickou zátěží a stresy, nemocemi a stářím.
V 50. - 80. letech byly v bývalém SSSR na univerzitě v Taškentu prováděny rozsáhlé studie o terapeutických aplikacích mumia, výzkum vedl Prof. Adyl Shakirov.Proces zrání mumia se dle vědeckých zpráv uvádí 20 let a déle.
Surové mumio musí být vyčištěno, a až poté je připraveno k dalšími použití. Postup čištění mumia je rozhodující procedurou v procesu získávání čistého mumia. Až ve fázi čištění získává mumio svou terapeutickou hodnotu. Patentovaná metoda úpravy mumia dle Dr. N. M. Lavrenjuka, podle které se k čištění nepoužívají žádná organická rozpouštědla a pracuje se pouze s čistou pramenitou vodou, zaručuje trvale nejlepší a nejkvalitnější výrobu mumia.

Mumio se řadí do skupiny adaptogenů. Je přírodní směsí 17 aminokyselin a má unikátně zkomponované organické složky i neorganické minerály: životně důležité exogenní aminokyseliny (organismus není schopen je sám vytvořit), protizánětlivý a posilující včelí jed, cenné vitaminy ze skupiny B (B1, B12), provitamin D (přetvářený v organismu na vlastní vitamin D), organické kyseliny regulující metabolismus a éterické oleje,
Mumio obsahuje rovněž celou řadu minerálů , například vápník, fosfor, sodík, hořčík, draslík,stopových prvků- železo, měď, kobalt, mangan, selen, zinek a molybden.
Jak působí složky mumia?
1) Aminokyseliny - exogenní (např. valin, metionin, leucin, lyzin) jsou stavebními látkami vnitřních orgánů, jsou nezbytné při krvetvorných procesech a některé z nich se podílejí na produkci hormonů. Navíc posilují organismus a dodávají energii, proto jsou také nezbytnou složkou výživy sportovců. Je třeba si uvědomit, že organismus musí aminokyseliny získávat z potravy, protože si je není schopen sám vytvořit. Zvláště v dnešní době, kdy vyčerpaná půda poskytuje potravu s velmi nízkým obsahem důležitých výživových složek, je nutné hledat jiné, náhradní zdroje těchto látek. K tomuto účelu se výborně hodí právě mumio.
2) Včelí jed zvyšuje výkon srdce a posiluje krevní oběh, navíc regeneruje imunitní, nervový a hormonální systém a má protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti.
3) Vitaminy a minerály obsažené v mumiu vyživují organismus, regulují procesy látkové výměny a jsou důležitou složkou mnoha vnitřních orgánů a tkání. V této formě se také v porovnání se syntetickými minerálními a vitaminovými preparáty podstatně lépe vstřebávají.Mumiomá univerzální regenerační,analgetické, antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti (zinek a měď zvyšují odolnost organismu proti infekcím).
Mumio, jako komplex přírodních biologicky účinných látek, nabízí pomoc při: zlomeninách kostí, osteoporóze,
křehkými kostmi, častými zlomeninami a praskáním kostí - dodává snadno vstřebatelný vápník a vitamin D, který příjem vápníku usnadňuje a zabraňuje jeho nadměrnému vylučování. Profesor Šakirov (známý chirurg z Taškentu, který již 30 let zkoumá a používá mumio) zjistil, že dezinfikuje a čistí rány po zlomeninách, urychluje srůstání kostní tkáně 2-2,5x, likviduje zánět kostní dřeně a navíc zlepšuje kvalitu krve.
Osvědčilo se také při změnách tlaku - chrání organismus před prudkými reakcemi na změny tlaku.
Výdatně pomáhá při chronických katarech horních cest dýchacích, tuberkulóze - zkracuje dobu hojení, ničí bakterie včetně streptokoků a stafylokoků, zmírňuje zánětlivé stavy,astma a uklidňuje horní cesty dýchací a blahodárně na ně působí.
Pomáhá při revmatismu, artritidě, zánětech žil, vnitřním krvácení, žaludečních vředech, hemoroidech, poruchách trávení,
regeneruje střevní mikroflóru,odstraňuje z organizmu škodlivé látky
imunitních a kožních problémech, při obnově poškozených nervů, migrénách a bolestech hlavy.
Mumio působí na otravu léky - zmírňuje negativní následky užívání léků, detoxikuje od reziduí a odstraňuje
z organismu těžké kovy.
Odstraňuje negativní účinky radioterapie a chemoterapie, a zároveň normalizuje organismus. Mumio urychluje dobu léčby a podporuje fyzickou i duševní výkonnost. Pozitivní účinky mumia na lidský organismus jsou potvrzeny mnoha vědeckými a lékařskými studiemi a zároveň bylo prokázáno, že léčba mumiem nemá žádné vedlejší účinky. Mumio rovněž přispívá ke zlepšení obranyschopnosti organismu.
Pozitivní účinky mumia se v současnosti uplatňují také v biokosmetice, při péči o citlivou a problémovou pleť, a je osvědčeným prostředkem k léčbě a prevenci paradontózy. Byly prokázány léčebné účinky mumia při akné, ale také při hojení drobných kožních defektů,ekzémů a popáleninových jízev.

Mám osobní dobrou zkušenost používáním biokosmetických přípravků z mumia u mé dcery,která trpí ekzémem.
V době,ky jsem byla vystavena extrémním životním situacím,mi mumio poskytovalo nesmírnou sílu a energii.

Vanessa Mae

13. ledna 2012 v 22:37 | Šavlový tanec-A.Chačaturjan |  VIDEA

Stévie

13. ledna 2012 v 16:04 | P.Veselý,P.Suchánek-Právo |  O zdraví a nemoci
Stevie sladká, stevie cukrová, medové lístky

Komplex látek obsažených ve stevii je asi 15-30x sladší než řepný cukr. Extrakt stevie sladké je cca 320x sladší než řepný cukr (10g odpovídá 3.2 Kg).Hlavní látky mající tuto vlastnost je steviosiol-glykosidy, jenž jsou v suchých listech zastoupeny z asi 8%. Dnes se již zkoumají (Akademi věd ČR) dokonce i její protinádorové účinky. Stévie je vynikající alternativou řepného cukru a lze ji takto používat dlouhodobě.
Stevie sladká je vzrůstu do 50cm. Je to teplomilná trvalka rostoucí od 9 stupňů Celsia výše. Množí se nejlépe řízkováním. Stevie sladká má původ v Paraguayi a Brazílii, kde je používána jako tradiční přírodni medicína domorodého obyvatelstva. Paraguayskými indiány je užívána jako univerální sladidlo a především ke slazení byliných čajů (yerba maté). Pro své léčivé vlastnosti bývá využívána jako kardiotonikum, proti vysokému krevnímu tlaku, únavě, depresím, rozšiřuje cévy, snižuje krevní cukr.
Nezvedá hladinu krevního cukru,naopak, zdá se, že ji pomáhá stabilizovat.
Díky téměř nulové energetické hodnotě bývá tam kde je povolena užívána diabetiky. Pomáhá záhánět chuť na sladké, čož je vhodné zejména při boji s obezitou a také pomáhé při odvykání kouření, protože snižuje chuť na nikotin. Ke slazení se používají celé nebo drcené lísky.


Užitečným pomocníkem bývá i pro ty, kteří se sladkostmi odměňují, aby vydrželi vyčerpávající psychickou práci. Nejlepší je, když stévií sladíme potraviny obsahující minimum kalorií, jako třeba čaj. Tehdy přináší největší efekty. A to jak zdravým lidem, tak diabetikům, kteří se snaží zhubnout nebo si udržet váhu. Každé kilo navíc u nich totiž představuje vyšší riziko dalších zdravotních komplikací.
Sladší chuť než cukr mají i umělá, synteticky vyrobená sladidla. Ale na rozdíl od stévie o nich nemůžeme mluvit jako o sladidlech přírodního původu. A je asi pravda, že i pro organismus budou přírodní látky přijatelnější než ty uměle vyrobené.

Proč sladká bomba nemá téměř žádné kalorie
Čím to, že stévie, které se také někdy říká sladká tráva, medové lístky nebo dokonce cukroušek, nemá téměř žádnou energii? Náš organismus neumí rozložit koktejl vysoce sladivých látek, jež obsahuje. Odborníci je označují jako glykosidy stévie. Stabilně se chovají i při teplotách až 250 °C. Hospodyňky je proto mohou používat při pečení a dalších tepelných úpravách. Z umělých sladidel lze takto použít jen sukralózu nebo aspartam smíchaný s acesulfamem.

Pro indiány byla léčivkou
Stévie sladká pochází z Jižní Ameriky, z oblasti kolem řeky Paraná, která protéká Brazílií a Paraguayí. Zdejší indiáni ji používali jako sladidlo, ale také jako léčivou bylinu, třeba na pálení žáhy, cukrovku, na dezinfekci úst a jako prevenci proti zubnímu kazu, stejně jako na řadu dalších zdravotních problémů. Rostlinu snadno koupíte přes internet. Má ráda světlo, teplo a vlhko. Pochází z tropických a subtropických oblastí. Řada lidí ji pěstuje na okně, pod nímž má topení.

Jejími lístky si osladíme čaj i další nápoje nebo jídla. Lze je používat čerstvé, mražené i sušené. Čerstvé obsahují kromě glykosidů stévie také nezanedbatelné množství vitamínů (E, K, P, A, C, B), minerálů (fosfor, vápník, železo, hořčík, chróm, kobalt, selen, křemík) i antioxidantů (pomáhají preventivně chránit naše cévy před kornatěním a náš organismus před zhoubnými nádory). Většina lidí asi sáhne po extraktech. I ty lze koupit přes internet nebo v prodejnách se zdravou výživou, případně s bylinkami. Nefér konkurenční bitva?

Stévie se už víc než 30 let používá jako přírodní sladidlo v Japonsku, odkud se rozšířila do Číny a dalších asijských států. Evropa se jí bránila. V roce 1985 se tu totiž objevila zvláštní studie. Tvrdila, že stevizoidy jsou mutagenní, zjednodušeně řečeno, mohou způsobit rakovinu. Tuto studii řada vědců tvrdě kritizovala. Nicméně pro orgány EU byla důvodem k opatrnosti. Nepovolily užívání stévie jako sladidla do potravin ani jako potravinového doplňku.
Teprve v roce 2006 připravila Světová zdravotnická organizace (WHO) nové studie. Prokázaly, že stevizoidy neuvolňují žádné mutageny. Naopak, zřejmě mají pozitivní vliv na vysoký krevní tlak a cukrovku. Tyto léčebné účinky by však podle ní měly být ještě podrobeny dalšímu podrobnějšímu zkoumání.
Podobné to bylo v USA. Anonymní udání, stížnosti podané na úřad pro Kontrolu potravin a léčiv (FDA), zákazy. V zákulisí se šuškalo, že za vším jsou zájmy výrobců cukru a umělých sladidel, kteří se snaží zlikvidovat konkurenci. Pravda je, že nikdo nikomu nic nedokázal. Pokud bychom si ale položili klasickou otázku - Komu tato situace slouží, je to vcelku jasné. V Japonsku se přitom stévie využívá od 70. let. Bez problémů.
Skrytý důvod trendu light
Ceny cukru stoupají, a to zdražuje i řadu nápojů. Jejich výrobci také bojují s negativní publicitou kvůli epidemii obezity. Hodně sladké nápoje na ní mají lví podíl. Řada evropských zemí navíc uvalila daň na řadu kalorických bomb. I proto stoupá podíl light verzí sladkých nápojů s umělým sladidlem a minimem kalorií.
U předních evropských producentů se pohybuje kolem 30 procent. U nás je to trochu méně, Coca Cola uvádí 22 procent, Kofola lehce pod 10 procent. Tyto a další firmy se o stévii intenzívně zajímají. Coca Cola už nápoj obohacený o glykosidy stévie prodává ve Francii. Podobně jako tam Danone nabízí jogurt ochucený touto rostlinou. Kofola pracuje na několika projektech se stévií. Příští rok začne prodávat nápoje přislazené extraktem z ní.
Evropská komise schválila koncem loňského listopadu stévii jako sladidlo do potravin a nápojů. Výrobky s ní se brzy objeví i u nás. Producenti řeší to, že glykosidy stévie mají ve vyšších koncentracích příchuť po lékořici a v ústech po nich dlouho přetrvává sladká chuť.
Odborníci na výživu však upozorňují, že reálným řešením není jen snižování kalorií v nápojích a jídlech. Obézní snadno podlehnou iluzi, že jich pak mohou vypít a sníst, kolik chtějí. Řešením je dostatek pohybu a racionální jídelníček, jehož součástí budou i tyto potraviny a nápoje.

Pavel Suchánek, Petr Veselý, Právo

www.stevis.cz

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/255823-zazracna-rostlinka-stevie-vyborna-pri-hubnuti-i-na-cukrovku.html


Existuje pomoc při bolestech?

13. ledna 2012 v 9:46 | Izabela Klimová


Dokud jsme mladší a dokud chodíme do práce,většinou nevěnujeme pozornost našemu zdravotnímu stavu,až když se
jedná o akutní stav.Nepočítáme vrásky,nevšímáme si přibývající pihy a další změny na našem těle.
Nastane ale den,kdy odcházíme do důchodu.Pokud jsme dostatečně pohyblivý a zvládáme každodenní povinnosti,dokonce dokud aktivně pracujeme třeba na zahrádce,nebo kolem domku,tak je všechno dobré.
Postupným stárnutím však nastávají vážné problémy zdravotní a někdy i duševní.Ze života se stává série nedůstojných situací a častokrát seniory musí celé dny zůstávat ve svých domovech.Návštěva lékaře,obchodního centra,nebo pošty,je pro špatně mobilního starého člověka jen toužebním přáním.Mnozí se s tím vyrovnají hůř,
jiní lépe.
Sociální poměry v naší zemi,nejistota,nízké důchody a strach,to vše se podepisuje i na psychickém rozpoložení.
Řada mladých lidí se vyjadřuje o důchodcích způsobem, který jako by vypadl z nacistických učebnic o řízené selekci. Média straší seniory, že jim okleští důchody, které si poctivě odpracovali.
Kam jsme to dopracovali s úctou a vychováním, jestliže dovedeme takto otevřeně a s opovržením mluvit o seniorech jako o nepříjemné přítěži státu, o nutném zlu?Jsou to těžké okamžiky .
Kromě této bolesti ale musí mnozí senioři zvládat ještě horší bolest-bolest fyzickou.Představa,že ráno
vstávám s bolestí a usínám s bolestí,dokonce i v noci mě to ruší ze spánku, je hrozná.Kam před bolestí utéct?
Nejde přece polykat tolik analgetik! A když to trvá týdny,měsíce,roky,ubírá to z životních hodnot a radosti.
Velmi dobrým pomocníkem při zmírnění bolestí je pulzní magnetoterapie.Magnetoterapeutický přístroj je totiž
vybaven programem proti bolesti,kdy následkem aplikace se zaktivují ty části mozku,které produkují endorfiny.
Jsou to analgetika,které si naše tělo umí vyrobit .Tím se zredukuje intenzita bolestí a hned se snadněji
dívá člověk na svět.Navíc se sníží nutnost příjmu tišících přípravků a šetří se organizmus.Odzrcadlí se to i na
jejich náladě.Je to úžasný pomocník,který v teple domova přináší úlevu .Je to naděje,že starý a nemocný
člověk nemusí nutně snášet bolesti,že existuje pomoc! Všem,kteří trpí bolestmi,vřele doporučuji používat tento
přístroj,který má také vysoké klinické parametry.
Společné působení

12. ledna 2012 v 6:30 | emailová pošta |  Plody Země
FAKT ZAJÍMAVÉ
Úžasný pohled do minulosti civilizací byl potvrzený moderní vědou o výživě. Ukazuje se, že to, co bylo jednou nazvané "Doktrína znamení", bylo neuvěřitelně správné. Potvrzuje se , že každá potrava má vzhled, kterým se podobá tělesnému orgánu nebo má psychologickou funkci a tento vzor se chová jako signál nebo znamení, jaký užitek z potravy má konzument.

Plátek mrkve vypadá jako lidské oko. Zornička, duhovka a paprskovité linky vypadají jako lidské oko...a skutečně dnešní věda dokazuje, že mrkev zvyšuje cirkulaci krve v oku a funkci očí.
Rajské jablíčko má čtyři komory a je červené. Srdce je také červené a má čtyři komory. Všechny výzkumy dokazují, že rajčata jsou ta pravá potrava pro srdce a krev.

Hrozny visí ve shluku, který má tvar srdce. Každý hrozen vypadá jako krevní buňka a všechny dnešní výzkumy ukazují, že hrozny jsou nesmírně vitalizující potrava pro srdce a krev.

Vlašský ořech vypadá jako malý mozek, s levou a pravou hemisférou,vyšší velký mozek a nižší malý mozek. Dokonce brázdy a záhyby jsou na ořechu jako na mozkové kůře. My už nyní víme, že ořechy pomáhají rozvíjet více než 3 tucty neurotransmitérů pro fungování mozku.

Fazole vlastně uzdravuje a pomáhá udržovat funkci ledvin, a skutečně, semena vypadají jako ledviny lidí.

Celer, rebarbora a pod. rostliny vypadají jako kosti. Tato potrava cíleně posiluje kosti. Kosti obsahují 23 % sodíku. Pokud nemáš dostatek sodíku ve své stravě, tělo ho tahá z kostí a tím je oslabuje. Tato potrava doplňuje a zásobuje kostru těla.

Baklažán, avokádo a hruška jsou zaměřené na zdraví a funkci dělohy a děložního hrdla . Také vypadají jako tyto orgány. Dnešní výzkumy ukazují, že když ženy konzumují 1 avokádo týdně, vyrovnává to hormony a působí jako prevence rakoviny dělož.krčku. A co je zajímavé : ... trvá 9 měsíců než z květu avokáda naroste zralý plod. Obsahuje 14 000 nutričních chemických složek v každém z těchto plodů (moderní věda zatím prozkoumala a pojmenovala 141).

Fíky jsou plné semen a visí v dvojicích, když rostou. Fíky zvyšují pohyblivost mužských spermií a jejich počet a také pomáhají překonat mužskou sterilitu.

Sladké brambory vypadají jako pankreas a vlastně vyrovnávají glykemický index při diabetu.

Olivy pomáhají zdraví a funkci vaječníků.

Grepfruity, pomeranče a jiné citrusové plody vypadají jako mléčné žlázy a vlastně podporují zdraví prsů a pohyb lymfy do prsů a z prsů.

Cibule vypadá jako tělesné buňky. Dnešní výzkum ukazuje, že cibule pomáhá odstraňovat odpady ze všech tělesných buněk. Dokonce vyvolává slzení, které vyplavuje epitelové vrstvy z očí.

Banány, okurky, cukety a jiné podobné plody jsou zaměřené na velikost a sílu mužských pohlavních orgánů. Je to pravda!

Arašídy mají velký účinek na semeníky a sexuální libido. Arašídy byly zakázané jako potrava pro muže v klášterech během středověku. Mnoho lidí si neuvědomuje, že arginín, hlavní komponent Viagry, je z arašídů.

Osho o lásce

11. ledna 2012 v 6:30 | Osho |  Moudra a mezilidské vztahy

OSHO O LÁSCE
Mějte stále na paměti, že svoboda je nejvyšší hodnotou, a jestliže vám láska nedává svobodu, není to láska.

Láska nikdy nikoho nezraňuje.
Pokud máte pocit, že vás zranila láska, mýlíte se; to se ve vás cítí zraněno něco jiného. Pokud někoho milujete, nemůže vzniknout žádný pocit bolesti.

Láska má dvě tváře, jednu hladovou a jednu sytou. Lásku si mylně vykládáte pouze jako hlad. Jakmile pochopíte, že není žádná nenávist, ale jen situace, jež vytváří hlad, stane se nenávist součástí lásky. Vaši lásku obohatí.
Láska vás obohacuje, obohacuje každého.


O lichořešišnici

10. ledna 2012 v 6:30 | emailová pošta |  zelená lékárnaVšechny Vás zdravím : K antibiotikům....jedno z nejlepších antibiotik, které rostou téměř na každé české zahrádce - Lichořeřišnice. Je to rychle nabíhající antibiotikum, bez vedlejších účinků, leč v naší medícíně nepoužívané! Mám ho vyzkoušené na těžké záněty ledvin...zároveň se vylučuje nejen močí, ale i plícemi! A to je velice zajímavé, neboť(jak jsem vysledoval) mnoho lidí trpící infekcí močových cest často trpí i infekcí plic. Stačí odvar z rozdrcených semen pít 7 dní 2 až 3 krát denně šálek. V těle nabíhá již do dvou hodin a vydrží až osm. Květy jsou nejen nádherné, ale i výtečné!!! Chutnají jako ředkvičky a nádherně ozdobí čerství chléb s máslem. Sázet můžete i nyní. V srpnu můžete začít sbírat semena a sušit nebo používat i nesušené. Semena můžete použít na jaře k další výsadbě!Po slovensky Kapucínka väčšia.
Užívaná část:šťáva, listy, květy, semena
Působení: kromě jiného bakteriostaticky na stafylokoky, streptokoky, salmonely
Užití: 30g vylisované šťávy nebo 40 - 50 g salátu nebo lžičku rozdrceného semena ( odvar) třikrát denně malý šálek
Odvar: do studené vody dáme lžičku semen(rozdrcených), přivedeme do bodu varu a necháme 15 - 20 minut odstát pod poklicí. Lze si připravit dávku na celý den, vydrží v
až 24 hodin.
O čaji v sáčcích

9. ledna 2012 v 6:30 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci

Čaj v sáčkoch je odpad

25.1.2011

Čo skrýva čaj v sáčkoch: čaj alebo čajový prach?

Čaj s sáčkoch. Sypaný čaj pomaly odchádza do minulosti, listový čaj pijú iba gurmáni. Spraviť si čaj zo sáčku je rýchle, chutné a pohodlné. V podstate, sáčok - to je zdokonalené sitko na čaj. Sypaný čaj len naukladali do individuálnych balení a priviazali k ním špagátiky. Má to však jeden háčik. Vo vnútri sáčku totiž nie sú čajové listy, ale akýsi prášok. Dajú sa tam nájsť aj svetlohnedé časti stopky čajového lista. Akýkoľvek, dokonca aj drobný sypaný čaj vyzerá celkom inak.
Prach - práve ten často sypú do čajových sáčkov. Po spracovaní čajových listov zostáva drobný odpad. V Indii, Číne, tam, kde pestujú čaj, tento prach jednoducho zmietajú zo stolov a vyhadzujú na smetisko, alebo za pár drobných predávajú iným krajinám. 10-kilogramové vrece čajového prachu stojí 10 dolárov alebo 300 rubľov. Z neho sa dá vyrobiť 200 štandardných balíčkov sáčkového čaju.
To však vôbec neznamená, že všetok čaj v sáčkoch - to je iba prach. Niektorí výrobcovia plnia sáčky normálnym sypaným čajom, len veľmi drobným. Odlíšiť kvalitný sáčkový čaj od prachového sa dá nasledovne.
Ak na dne balenia je čajový prach, to znamená, že sáčky najpravdepodobnejšie naplnili odpadom čajovej výroby. Ak je krabička čistá, v sáčkoch je zrejme ozajstný čaj - nevysýpa sa totiž skrz sáčky.
Sáčkový čaj sa vylúhuje rýchlejšie ako listový. Stačí na pár sekúnd dať sáčok do vriacej vody a voda sa okamžite sfarbí do hneda (ak ide o čierny čaj). Ale to ešte nie sú všetky výdobytky pokroku. Ak dáte sáčok s čajom do pohára so studenou vodou, tiež získa hnedastý nádych. Dôvodom sú farbivá. O tom, že čaj obsahuje farbivá, na etiketách nepíšu. Ale existuje jednoduchý spôsob ako to zistiť.
Ak chcete overiť, či čaj, ktorý zvyčajne pijete, obsahuje farbivá, vylúhujte sáčok v studenej vode. Ak sa rýchlo sfarbí dohneda, čaj obsahuje farbivá. Pre každý prípad môžete spraviť ešte jeden test. Dajte do šálky s čajom kúsok citróna. Ak sa nápoj potom nestane svetlejším, znamená to, že obsahuje farbivá.
Čaj s malinami, jahodami, broskyňami, mätou, bergamotom. Na krabičkách je nakreslené čerstvé ovocie a bylinky. Výrobca tvrdí, že tento čaj je nielen chutný, ale aj zdravý, sú v ňom predsa ozajstné kúsky ovocia, lístky mäty a bergamotu. Ale je to naozaj tak? Ak rozpitvete sáčok s takýmto čajom, uvidíte tam čaj, kúsky ovocia a čohosi bieleho. Nie je to nič iné, ako aromatizátor, identický s prírodným. Má chemickú chuť, páli jazyk. Pijeme umelé dochucovadlá, len rozpustené vo vode.
Chemické arómy sú silnejšie ako prírodné. Preto čaj s príchuťou lesných jahôd sa nám zdá chutnejší ako čaj s ozajstnými lesnými jahodami. To sa hodí výrobcom - aromatizátory sú mnohonásobne lacnejšie ako jahody. Ale sotva by si niekto z vás kúpil čaj, na krabičke ktorého by bolo napísané: "Prírodný čaj s citronelolom" alebo: "Ozajstný cejlónsky čaj s alfa iónom". Výrobcovia to robia tak: pridávajú do čaju kúsky ovocia, ale iba desatiny percenta. Presne toľko, aby sa to dalo uviesť na etikete. A aby čaj aj voňal jahodami alebo pomarančom pridávajú aromatizátory.
Pred kupovaním čaju si prečítajte jeho obsah na krabičke. Ak okrem prírodného ovocia tam sú uvedené aromatizátory, pravdepodobne žiadne ovocie tam prakticky nie je.
Umelým aromatizátorom by sa mali vyhnúť alergici, deti a astmatici. Aromatizátory môžu vyvolať záchvat alergie dokonca aj u zdravého človeka. Preto pred kúpou ovocného čaju je treba si pozorne prečítať jeho zloženie.
Listový čaj. To už nie je mačka vo vreci, vidíte lístky čaju, ktorý vylúhujete. V balíčku nie je prach, ale ozajstné čajové listy, veľké alebo malé. Nápoj je potom chutnejší a aromatickejší ako čaj zo sáčkov. Má to iba jeden háčik. Podľa údajov expertov, takmer 20% čaju, ktorý sa predáva na trhoch a obchodoch je po záruke. Zdalo by sa, čo je na tom zlé? Nie je to predsa pokazená ryba alebo skysnuté mlieko. Čajom, dokonca aj po záruke sa človek určite neotrávi, myslia si mnohí. A mýlia sa. Po čase sa v čaji vytvárajú alfatoxíny. Alfatoxíny - to sú jedovaté látky, ktoré vyrábajú plesňové huby, aspergillusy. Aspergillusy vyrastajú na zrnkách, semenách a listoch čaju, záručná doba ktorého uplynula.
Vo veľkých dávkach spôsobujú nezvratné poškodenia pečene a smrť.

Doba spotreby čaju je tri roky. Dátum výroby sa vždy uvádza na balení. Na prvý pohľad je všetko jednoduché: pozrieš sa na dátum a pripočítaš tri roky. Ale problém je v tom, že na balíčku je uvedený dátum balenia čaju. Teda nie čas jeho zberu na plantáži, ale čas, kedy bol nasypaný do krabice. Čaj môže ležať na sklade rok, dva, tri alebo dokonca aj päť. Potom ho zabalia do krabíc a poctivo píšu dátum, kedy bol zabalený, napríklad 31 január 2011. Spoznať čaj po záruke však môžete aj sami.
Vylúhujte čaj v kanvičke (čierny čaj). Ak sa o niekoľko minút na jeho povrchu sa objaví jemný filmovitý povlak, znamená, že je čerstvý. Ak tento povlak chýba, znamená to, že čaj bol pozbieraný pred viac ako dvomi rokmi. Ak nápoj má nahorkastý zápach a na dne kanvičky sa objavujú zrazeniny, čaj je po záruke, nepite ho.

Balíky ozajstného čaju by mali byť zvrchu prikryté priesvitnou fóliou. Ak fólia chýba, znamená to, že máte pred sebou falzifikát.
Pozorne si prečítajte informácie na balíku - musí tam byť uvedený výrobca, jeho adresa a telefónne číslo, miesto, kde čaj vyrástol a miesto, kde bol zabalený.
India, Cejlón a Čína - na týchto miestach sa pestuje 90% čaju, ktorý pijeme. Mnohí si myslia, že najlepšie ja kupovať čaj, ktorý bol balený rovno na mieste. Ale práve do tejto pasce sa nechá chytiť dôverčivý kupujúci.
Ak na balíčku čaju je napísané Made in China alebo Made in Sri Lanka, znamená to, že pred vami je falzifikát. Na ozajstnom cejlónskom čaji musí byť nápis Packed in Sri Lanka alebo obrázok leva s bodkami. Pravdaže, leva môžu nakresliť aj na falzifikáte, ale existuje spôsob ako ho odlíšiť. Spočítajte bodky na kožuchu leva. Ak je ich 17, znamená to, že čaj je naozaj z Cejlónu. Na čaji zabalenom v Číne je nápis China National Import and Export Corporation Tea and local products.


Ľadový čaj. Výrobcovia sa vás snažia presvedčiť, že pred vami je ozajstný čaj, iba chladený. Prírodný nápoj, ktorý je oveľa užitočnejší ako kadejaké sladké malinovky s umelými farbivami a aromatizátormi. Teda ak si doma spravíte čaj, dáte doňho lyžičku cukru a plátok citróna, a potom ho ochladíte, získate rovnaký nápoj, aký vám ponúkajú vo fľaškách. Potom by to malo fungovať aj naopak - ak ohrejte studený čaj vo fľaške, získate normálny teplý čaj. Je to naozaj tak?
Aby sme to overili, v jednom samovare sme vylúhovali obyčajný čierny čaj, kúpený v obchode, bolo tam pridaných niekoľko plátkov citrónu kvôli chuti a do druhého samovaru sme naliali ice-tea z fľašiek a ohriali. Piť čaj budú dievčatá z tímu roztlieskavačiek.
Dievčatá nevedia, že v jednom samovare je ohriaty ľadová čaj. Jednoducho sme ich poprosili, aby ochutnali nápoje a povedali, čo je v každom samovare. Všetky dievčatá si ihneď všimli, že v prvom samovare je teplý čaj. Pritom ani jedno dievča ani nenapadlo, že nápoj v tom druhom má vôbec niečo spoločné s názvom "čaj". Podľa ich mienky sa svojou chuťou viac podobal na čistiaci prostriedok.
Prečo studený čaj v horúcom stave prestáva byť čajom? Ide o to, že čajom tento nápoj môžeme nazvať iba s prižmúrenými obidvomi očami: je to obyčajná sladká voda, do ktorej bolo pridané malé množstvo suchého čajového prášku. Podľa slov expertov, čau je v nápoji nie viac ako 1%.

Pred tým, ako si kúpite studený čaj, prečítajte si jeho zloženie na etikete. Ak medzi zložkami nie je extrakt čaju alebo je uvedený ako posledný, znamená to, že máte pred sebou jednoducho sladkú vodu s príchuťou čaju - obsahuje farbivá, aromatizátory, konzervanty a veľa cukru.
obr.www.ukyticky a www.seznam.cz

8 fíglů jak přežít ve zdraví zimu

8. ledna 2012 v 8:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci

8 fíglů, jak přežít zimu bez nemocí .

1. Pomocník z domácnosti: Olivový olej
Jak pomáhá : Zvláčňuje popraskané ruce a rty Předtím, než vyjdete do zimy, potřete si ruce a rty olivovým olejem. Funguje také obyčejné máslo či margarín, ale na rozdíl od olivového oleje se tak dobře nevsáknou.
2. Pomocník z domácnosti: Váleček
Jak pomáhá: Zahřeje nohy Jeden z nejjednodušších způsobů, jak se zbavit studených nohou je masáž válečkem. Jezděte jím po chodidlech po dobu 3 minut. Váleček má ještě jeden blahodárný vliv. Pomůže vám natáhnout šlachy, takže se vám bude snáze chodit po vánočních nákupech.
3. Pomocník z domácnosti: Kuřecí polévka
Jak pomáhá: Zmírňuje příznaky nachlazení Při nachlazení pijte nejen dostatek tekutin, ale dopřejte si i dva talíře kuřecí polévky denně. Většinu infekcí dýchacího ústrojí způsobuje produkce bílých krvinek, kterým se říká neurophily, ty zvyšují produkci hlenu. Kuřecí polévka zabraňuje tvorbě neurophilů.
4. Pomocník z domácnosti: Láhev horké vody
Jak pomáhá: Posiluje imunitu Kdykoliv cítíte, že na vás »něco leze«, přiložte láhev s horkou vodou k vašemu hrudníku. Přesně pod hrudní kostí se nachází brzlík, který vytváří T-lymfocyty, buňky, jež jsou základem obranných funkcí organismu. Teplem jejich činnost posílíte.
5. Pomocník z domácnosti: Láhev whisky
Jak pomáhá: Likviduje bolest v krku Někteří odborníci doporučují kloktat whisky s vodou. To by bylo ale zbytečné plýtvání. Úplně nejlepší je whisky vypít. Připravte si ozdravný nápoj. Vymačkejte půlku citronu, přidejte trochu horké vody, lžíci whisky a lžičku medu. Pokud nepijete alkohol, kloktejte slanou vodu.
6. Pomocník z domácnosti: Žvýkačka bez cukru
Jak pomáhá: Udržuje v kondici uši Zánět uší patří k nepříjemným bolestem. Bohužel patří k častým nemocem zimního období. Při chřipce se smrkáním dostává hlen i do ušní trubice. Podle vědců se ale riziko, že onemocníte zánětem ucha snižuje o polovinu, žvýkáte-li pětkrát denně. Akt žvýkání totiž posouvá hlen z ucha. Sladidlo xylitol, které se dává do žvýkaček bez cukru navíc napadá bakterie, které problém způsobují.
7. Pomocník z domácnosti: Polštář navíc
Jak pomáhá: Ničí kašel Pokud trpíte kašlem, určitě vám neuniklo, že váš stav se v noci zhoršuje. Je to proto, že se řasinky, kterým se říká cilia a které se vyskytují kolem plic a průdušek, narovnají a nemohou posouvat vrstvu hlenu. Hlen se pak hromadí, což způsobuje kašel. Když si hlavu podepřete polštářem navíc, chloupky zůstanou v původním stavu. Pokud netrpíte hlenovým kašlem, ale spíše suchým a šimravým kašlem, zkuste si dát prst do ucha a lehce jím zatřást.
8. Pomocník z domácnosti: Žárovka
Jak pomáhá: Zlepšuje náladu V zimě se častěji cítíme pod psa. Nedostatek sluníčka snižuje hladinu hormonu štěstí serotoninu. Minutové cvičení s žárovkou vám jej pomůže doplnit. Sedněte si do místnosti, ve které můžete zhasnout. Vezměte posuvnou lampu s 60wattovou žárovkou. Posaďte se metr od lampy, ujistěte se, že ji můžete zhasnout z místa, na němž sedíte. Rozsviťte lampu a dívejte se do ní jednu minutu. Pak ji zhasněte, zavřete oči a soustřeďte se na záblesk světla, které máte před sebou, dokud nezmizí.