Listopad 2011

Magnetoterapie a tinnitus

30. listopadu 2011 v 11:45 | MUDr.Křivánek J |  Léčba pulzní magnetoterapií

MUDr. Jaroslav Křivánek
ordinace pro choroby ušní, nosní, krční a léčby akupunkturou
Olomouc, 20. 12. 2001
S magnetoterapií se v posledních desetiletích setkáváme poměrně často a běžně v rehabilitačních a lázeňských zdravotnických zařízeních, kde slouží jako doplněk současné moderní léčby.
Pracuji jako specialista v oboru nos, uši a krk a současně se věnuji přes 20 let akupunktuře. Po seznámení s přístrojem RENAISSANCE® R2000 jsem jej začal používat jako doplňkovou léčbu při akupunktuře. Používám jej zatím při léčení bolestivých onemocněních páteřního původu (výhřezy plotének), u migrén, ušních šelestů a u zánětů ramenního kloubu. Podle zatím krátkodobého sledování (přístroj používám v privátní praxi 4 měsíce), mohu bezpečně konstatovat, že tato léčba je úspěšná a podstatně zkracuje léčbu.
Přehled pacientů léčených kombinací AKU + Magnetoterapie.
 1. Onemocnění páteře (bolestivé stavy v oblasti krční, horní hrudní a bederní). Aplikováno celkem u 27 pacientů.
  Akutní stavy: 17 pacientů. Úleva již po 2. sezení, počet aplikací 4-9.
  Celkový výsledek léčby: Zhojeno všech 17 pacientů. 100%!!
  Chronické stavy: Použito u 10 pacientů. Výsledek léčby: 60% bez obtíží, 40% malé trvalé obtíže.
  U chronických stavů aplikováno 2-3x týdně po dobu 3-4 týdnů. Použit velký aplikátor, režim "regenerace".
 2. Migréna. Jako doplňková léčba akupunktury použita u 4 pacientů. Akutní záchvat bolestí ustupuje bezprostředně po aplikaci, pacient odchází z ordinace značně zlepšen: zůstává pocit "tupé hlavy". Léčba opakována za 1-2 dny. Po 2-3 sezeních bez obtíží. Použit malý aplikátor, režim "analgetický".
 3. Ušní šelesty (tinnitus). Toto onemocnění je postrachem lékařů i pacientů. Přes širokou škálu medikamentosní léčby při klasickém léčení dostáváme jen minimální efekty, pokud vůbec někdy k nějakým efektům dojde. Z těchto důvodů jsem začal zkoušet magnetoterapii i u této diagnosy.

  Vyzkoušeno zatím u 3 pacientů:

  Pacientka V.P., 29 roků. Léčena opakovaně i ústavně infusní léčbou s vitamíny bez efektu. Použita ušní akupunktura + magnet (malý aplikátor), režim "regenerace". Po 3. sezení dochází k podstatnému zeslabení šelestů. Po 5. sezení tinnitus vymizel. Léčba ukončena. Po návštěvě kadeřníka, kde jmenovaná seděla určitou dobu se silně zakloněnou hlavou, se tinnitus opět obnovuje. Dochází opět do ordinace a je pokračováno v léčení. Magnet je aplikován současně i na krční páteř. Ústup potíží po 5. aplikaci. Po 9. aplikaci ukončeno, pacientka je bez obtíží. Sluch v normě, šelesty zmizely.

  Pacient F.N., 33 let. Před lety akutní sluchové trauma (dělbuch). Po něm porucha sluchu oboustranně s levostranným tinnitem. Léčen bez efektu opakovaně v nemocnici. V ordinaci 18 sezení ušní akupunktury bez efektu. Přidán magnet. Po 6. aplikaci začíná pozorovat občasné vymizení šelestů a zeslabení. Po 9. aplikaci vnímá tinnitus pouze v absolutním tichu.

  Třetí pacient, 42 roků. Zatím těžko hodnotitelný. Použita magnetoterapie celkem 5x s akupunkturou. Zde je současně středně těžká porucha sluchu a léčení potrvá delší dobu.
MUDr. Jaroslav Křivánek
ordinace pro choroby ušní, nosní, krční a léčby akupunkturou
Olomouc, 3. 5. 2002
Z toho:
Onemocnění páteřní 31 pacientů, onemocnění ušní (tinnitus, nedoslýchavost) 9 pacientů.
Vertebrogenní onemocnění (postižení bederní, hrudní i krční páteře) léčeno 31 pacientů, aplikováno 114 sezení. Onemocnění ušní (tinnitus, nedoslýchavost) léčeno 9 pacientů, aplikováno 46 sezení.

Kasuistika (konkrétní případy z praxe):
Pacientka Ch.B. (1949). 15-20 let obtíže s páteří. V roce 1999 gynekol. operace, po ní prudké zhoršení bolestí. Ty začaly vystřelovat do pravé kyčle a celé PDK. Léčena na neurologii běžnou léčbou. Pro nelepšící se stav doporučena léčba na našem oddělení. Na CT zjištěn výhřez ploténky L5/S1 4,8mm. U pacientky aplikováno 19 sezení AKU, 14x magnetoterapie. Léčba 3x týdně. Po 6 týdnech léčby pacientka odeslána na kontrolní neurol. a CT vyšetření. Bolesti v bederní oblasti malé, propagace do dol. končetiny trvá. Na kontrolním CT vyšetření tč. nezjištěn žádný výhřez !!! Potíže vysvětlovány jako kořenový syndrom z dlouhodobého útlaku výhřezem. Pacientka nyní dále absolvuje infusní a vitaminovou kůru na neurologii. Po skončení doporučeno dále pokračovat u nás v regenerační léčbě.
Pacient K.J. (1937). 10 let zhoršující se arttrosa obou kolenních kloubů, současně postižení bederní páteře v důsledku porušené statiky páteře pro vadnou chůzi. Pacient chodí ztěžka o holi. Aplikováno 25 sezení akupunktury současně s magnetoterapií. Zdravotní stav nyní natolik zlepšen, pacient chodí bez hole, nebere žádná analgetika. Nadále dochází 2x týdně na magnetoterapii.
Tajemství mistrovství

30. listopadu 2011 v 7:00 | Kryon |  Esoterika

Tajomstvo Majstrovstva
Ľudské Bytosti majú tendenciu pozerať sa na zoznamy a jednotlivé stupne schodov, rebríky a procesy. Všetky tieto veci sú potrebné v 3D, pretože takýmto spôsobom sa ľudia posúvajú z jedného bodu do druhého. To je lineárnosť vašej reality. Je to tiež nápomocné pri učení sa a dáva to zmysel, že môžete vytvárať zoznamy všetkých týchto vecí a hľadať v nich tajomstvá. Ale nie sú tam. Namiesto toho tajomstvo majstrovstva zahaľuje každú jednu položku tohto zoznamu a nie je to niečo, čo by ste mohli ľahko dosiahnuť alebo zapamätať si.
Je ťažké napísať definíciu, ale môžem sa o to pokúsiť. Nazýva sa to sebaláska. Dokážete milovať seba? Dokážete sa zaľúbiť do tváre, ktorú vidíte v zrkadle? Dokážete sa na seba pozerať ako na božské a prekrásne bytosti? Okamžite si vzdychnete a poviete: "Tak to je ľahké. Samozrejme, že dokážem. Môžem to robiť." Ale nerobíte to, však?
Skúste si na chvíľu predstaviť, že vašou úplnou podstatou je malé dieťa. Predstavte si, že najvnímavejšia časť vás, jadro duše, má pocity dieťaťa. Čo by ste povedali tomuto dieťaťu, drahé ľudské Bytosti, drahí dospelí? Dovoľte mi povedať, čo vás počujem hovoriť dieťaťu vo vás:
"Si ohavné. Nie si hodné. Nikdy to nedokážeš! Život na Zemi sa môže zlepšiť, ale nie dosť rýchlo a okrem toho, tebe sa to už nebude týkať, pretože nebudeš žiť tak dlho. Tú prácu spraví niekto dôležitejší ako ty. Ty to nikdy neurobíš."
Povedali by ste toto dieťaťu? Povedali by ste toto dieťaťu, ktoré sa na vás díva nevinnými očami, v ktorých sa odrážajú jeho pocity? Vy ste šéf a nie je tu nikto ďalší, kto by vás počúval. Povedali by ste to? Samozrejme, že nie. Nie! Tak prečo to hovoríte sebe, drahí? Pretože to je to, čo my počujeme. Nevinné dieťa je vašim stredom a čaká na tajomstvo majstrovstva. Je to nádherná energia lásky, ktorá sa neprestajne pozerá na vaše vlastné telo a na vedomie a čaká odpovede. Čo počuje?
Predstavte si, že ste malé dieťa. Počúvajte tieto slová.
"Ó, aké si nádherné. Máš v sebe Stvoriteľa! Vidím to v tvojej tvári, maličký anjelik. Vidím semienka Božích iskier v tvojom srdci! ! S touto energiou dokážeš všetko! Si úžasné!"
Ako by na to zareagovalo malé dieťa, naši drahí? Smialo by sa, pozdvihlo by sa a vzalo by si silu týchto slov. Tie slová ho milujú!
"Naozaj? Vidíte to? Ďakujem vám!" Potom by dieťa vyšlo z miestnosti so znalosťou o tom, ako zaobchádzať so sebou a s ostatnými. Táto pravda potom pôsobí a zväčšuje sa každým dňom, čo dieťa chodí po Zemi. Bez pochybností sa posunie na novú úroveň a pomáha všetkým okolo seba a samotnej Zemi.
Čo keby ste mohli toto urobiť so sebou? Čo keby toto bol ten rozhovor, ktorý by ste so sebou viedli každý jeden deň vášho života? Ako by ste to nazvali? Volá sa to zaľúbenie sa do seba. Teraz to nevyzerá tak jednoducho, však? Chystáte sa prestaviť svoje myslenie, však? Čo ak by k vám niekto pristúpi a opýtal sa: "Ako sa máš?" Hovorí k dieťaťu.
"Cítim sa úžasne, pretože som veľkolepý majster!" Mohli by ste to povedať, ale nepoviete, však? Nie.
Ľudia sa naučili, že ak budú negatívny, dostane sa im pozornosť.
"Ako sa dnes máš?"
"Zle."(okamžitá pozornosť) Zamiešajme do toho nejakú drámu:
"Prečo?"
"Pretože sa niečo stalo."
"Čo sa stalo?"
"Bolo to toto, bolo to tamto… zlé veci."
Vidíte, počúval som ako ľudia komunikujú. Žijem s vami. Vedeli ste to? Som súčasťou tvorivej energie, ktorá vás po celý čas obklopuje. Viem, kto ste, viem, kto je tu. Načúvajte týmto slovám, keď vychádzajú z vašich úst. Často je to zlý návyk, ale hovorí to bunkám, ako sa cítite, pretože ony počúvajú! Podnecuje to negatívnu energiu. Je tam nejaká radosť? Obvykle nie. Ak tam nie je, potom tam nie je ani žiadna sebaláska.
Kto by sa chcel rozprávať s niekým, kto sa sťažuje alebo niekým, kto neustále prežíva nejakú drámu? Vyhľadali by ste takúto osobu, ak by ste potrebovali pomoc s duchovným hľadaním? Mnohí z vás tvrdia, že sú duchovní a pritom žijete s temným oblakom, ktorý vás obklopuje po celú dobu. Ako je to možné?
Všetky veci, ktoré som tu dnes zmienil sú iba postupnosťou procesu. Môžete mať toľko akademických a intelektuálnych informácií, koľko unesiete, ale ak nemáte radosť, nie sú ničím iným, než knihou plnou slov, ktoré zostali neprečítané.
Pravdepodobne nakoniec dostanete kus papieru, ktorý oznamuje, že ste ukončili štúdium a že chápete všetko, čo Kryon učí. Ale anjeli vôkol vás budú nešťastne plakať, pretože ste nikdy nepochopili to malé dieťa vo vás. To je tajomstvo majstrovstva - pochopenie citu sebalásky a energie, ktorú to vytvára.
Chcel by som, aby ste si na chvíľu predstavili vášho obľúbeného majstra. Kto je to? Možno Ježiš? Možno Ježišova Matka? Možno je to prorok Mohamed? Alebo Budha? Možno je to guru ako napríklad Paramahansa Yogananda? Možno je to niekto z nich. Ale na tom nezáleží, pretože oni všetci priniesli ľuďom v ich kultúre rovnakú správu - jednotu ľudstva a lásku Boha vo vnútri. Tak si ich predstavte pred sebou.
Pozrite sa im do tváre. Čo vidíte? Vidíte Ľudskú Bytosť zmierenú so sebou. Čím sú majstri známi? Pokojom, trpezlivosťou, neexistenciou drám, láskou a pochopením - všetkými týmito vecami. Myslíte si, že toto prichádza vďaka intelektuálnemu úsiliu? Čo ste sa dozvedeli o ich životoch? Pravdepodobne to, že tam, kde stúpila ich noha, začali rásť kvety. Ich tváre žiaria ako slnko a sprevádzajú ich malé deti. Dokonca aj zvieratá vedia, kto sú! A to všetko preto, že sú zaľúbení do Boha vo svojom vnútri. To je tajomstvo majstrovstva. Ak s tým máte problém, dám vám pomôcku.
Pozrite sa na tvár v zrkadle a vnímajte krásu Boha v sebe. Zatiaľ čo sa pozeráte na seba, milujte to. Pomaly začnete milovať seba. Máte odvahu byť dnes takto milovaní? Máte odvahu otvoriť svoje srdce a cítiť to? Prečo nie? Čoho sa bojíte? Myslíte si, že vás to bude bolieť? Je to spoločensky nevhodné? Vaša skutočná rodina je tu, neviditeľná pred vami.
Takže toto je Kryonova výzva, v tomto čase, na tomto mieste. Časť Stvoriteľa je pred vami (Kryonova energia). Je to to, čo počujete a cítite v treťom jazyku. Niektorí z vás to cítia dokonca aj pri čítaní tejto správy a vy sa čudujete, čo to je. Nuž je to spôsob, ktorým sa prejavuje pravda, ak sú vaše dvere otvorené! Tí, s otvorenými dverami vedia, že je to skutočné.
Je to potvrdenie energie, ktorá je tu prítomná. Niektorí z vás, ktorí sú dnes tu, môžu vidieť farby na javisku okolo môjho partnera a vedia, že to nemôže byť podvod alebo umelý výtvor. Rovnako nemôžu byť podvodom ani zjavenia, ktoré sa tu dejú, ani uzdravenie, ku ktorému tu došlo. Odíďte odtiaľto iní, než ste prišli. To je sebaláska. To je to, čo majú majstri a nemôžete sa to naučiť po krokoch alebo intelektuálnym myslením. Musíte sa tým stať.
A tak to je.
KRYON
V Moskve, 15. mája, 2010
pre stránku vzostup.sk preložila danuša

Co umí švestky

29. listopadu 2011 v 9:35 | emailová pošta |  Plody ZeměŠvestky - přírodní prostředek proti rakovině

Švestka je v Rusku oblíbený strom. Ale většina našich hospodyněk vaří z jejích plodů zavařeninu, a netuší, že se jim do rukou dostal všelék na všechny nemoci. Ne nadarmo ji Korejci považují za posvátnou rostlinu. Švestky blahodárně působí na látkovou výměnu, a mimo to obsahuje bioaktivní látky ničící rakovinové buňky.

Švestka je v Rusku oblíbený strom. Ale většina našich hospodyněk vaří z jejích plodů zavařeninu, a netuší, že se jim do rukou dostal všelék na všechny nemoci. Ne nadarmo ji Korejci považují za posvátnou rostlinu. Švestky blahodárně působí na látkovou výměnu, a mimo to obsahuje bioaktivní látky ničící rakovinové buňky.

Dnes existuje více než 2000 druhů švestek.

Ve středním pásmu Ruska jsou nejrozšířenější takové druhy, jako "Vengerka" (a její oválné protáhlé plody s výrazně sladkou dužninou, které jsou obvykle surovinou pro povidla). "Ryngle" má šťavnaté plody kulovitého tvaru, nejčastěji zelené nebo žluté barvy, a slíva, nakyslé chuti, ze které se vaří švestková marmeláda nebo kompot.

Jaké má švestka základní užitečné vlastnosti? Především obsahuje rutin, který zpevňuje naše vlásečnice. Při tepelném zpracování se nepoškozuje, a proto je švestková marmeláda nebo džem pro krevní cévy stejně prospěšná, jako čerstvé plody.

Draslík odvádí z organismu nadbytek soli. A velké množství minerálů má výrazný vliv na stav kardiovaskulárního systému, jater a ledvin. Proto jsou švestky odedávna doporučovány při onemocněních souvisejících s látkovou výměnou.


Švestky se používají i pro zažívání a zvýšení apetitu. Je dobře známo, že fungují jako lehké projímadlo. Pouze musí být bobule zralé, jinak může dojít k opačnému účinku! Obzvláště je třeba se zmínit o sušených švestkách. Ty obsahují pektin, látku, která pomáhá tvorbě hormonů "dobré nálady" - endorfinů, a pomáhá nám bojovat se stresem a depresí. Pravidelná konzumace sušených švestek zlepšuje paměť a zvyšuje mužskou potenci. Sušené švestky dobře čistí střeva.

A nedávno Journal of Agriculture and Food Chemistry uvedl, že extrakt kyseliny fenolové, uvolněné ze švestek, je schopen zpomalit šíření některých rakovinových nádorů.

Paradoxní je to, že kyselina fenolová je jed a ve větší koncentraci je zdraví nebezpečná. Nicméně testy ukázaly, že extrakt působí pouze na nemocné buňky a zdravé nezasahuje. Možná, že tento objev pomůže v boji s jedním z nejrozšířenějších druhů onkologických nemocí - nádorem mléčné žlázy.

Jaká dobrá a prospěšná jídla je možné ze švestek připravit? Mimo již zmíněných zavařenin a kompotů, které každá hospodyně vaří podle svého, je to švestková tinktura. Dnes je možné najít v obchodech švestkové víno, vyrobené podle zvláštního receptu z japonských švestek ume (mimochodem, v čerstvém stavu velmi kyselých, tvrdých a zcela nepoživatelných). Toto víno bylo velmi ceněné ve staré Číně, kde ho dokonce používali jako úplatek, aby člověk dostal prestižní funkci. Dobré drahé švestkové víno je staré několik set let, protože švestka špatně kvasí. Dnes se do něj přidává nejčastěji cukr. Získá se sladký dezertní nápoj, jehož odležení netrvá více než rok. Ten si můžeme koupit v obchodě za dostupnou cenu. Ale značně užitečnější je, jak sami chápete, nápoj bez cukru.

V Anglii je národním jídlem švestkový puding. Existuje spousta receptů jeho přípravy pro všechny chutě a peněženky. K nutným přísadám patří sušené švestky, hovězí lůj, vejce, ořechy, koňak nebo sherry. Alkohol umožňuje prodloužit trvanlivost. Tradičně se puding nezapékal, ale vařil, zabalený do lněné látky, a před podáním ho polévali horkou sladkou omáčkou a zapalovali.

Bohužel dnes se i v Anglii stal švestkový puding exotikou, protože ho považují za celkem vysokokalorické jídlo.
Alternativou pudingu se může stát švestková pěna. Připravuje se následovně. 1 kg švestek, 750 g cukru, trocha mleté skořice, jeden sušený hřebíček, 1 polévková lžíce citronové šťávy, 1 polévková lžíce koňaku, 1 balíček vanilkového cukru. Švestky se omyjí a odstraní se pecky. Přibližně 600 g švestek se rozmixuje na pyré. Zbytek se rozkrájí na půlky. A pyré a rozpůlené švestky se smíchají s ostatními ingrediencemi. Výsledná hmota se vyklopí do keramické nádoby, zakryje poklicí a dá se do studené trouby.

Pěna se peče při teplotě 200 stupňů asi 3-4 hodiny a občas se zamíchá. Pokud hmota silně zhoustne, je možné přidat trochu horké vody. (Zlaté švestkové knedlíky - p.p.)


O parazitech a jiných věcech.

28. listopadu 2011 v 8:00 | MUDr.Lukeš Petr |  O zdraví a nemoci

Zápal plic u dětí, antibiotika
Dítě prý má zápal plic, dostane antibiotika. Přes den nezakašle. Večer lehne do postele a kašle a kašle a kašle. Rodič ale nepřemýšlí tak, že dítě přes den lítá, nic mu není, jakmile ale lehne do postele, začne intenzivně kašlat.

Antibiotika jsou bez efektu, navíc třeba rozbory zjistí, že dítě nemá zánětlivé markery. To znamená zvýšené leukocyty, není zvýšená sedimentace, CRP - a ten se zvyšuje už po několika hodinách jakmile do vás vlítne nějaký virus či bakterie.
Na parazity nikdo nemyslí. Když já pak dávám přípravky na škrkavky a roupy, matky se diví, že dostaly léky proti parazitům. Ti červíci leží v plicích tři týdny a ty děcka jsou z toho strhaný, kašlou celou noc, matky jsou naštvaný, otcové taky, kantoři taky, protože to přetrvává i v dopoledních hodinách, protože děcka mají překrvený dýchací cesty. Když uděláte rentgen, najde se tam zastínění, které skutečně ukazuje na pneumoponii. Musíte si to dát dohromady a říct si - toto už má potřetí, vždycky tři neděle se čtrnáctidenní nebo i delší pauzou a pak to znovu začne. Pro parazity je typické, že začnou klást vajíčka v době novoluní - týden před dozráním měsíce a týden po.

Proč sladké ledové kuličky a dokonce každou hodinu?
Matky se divily. Tak jsem říkal - podívejte se, nás v mikrobiologii vždycky učili, že 90% těch nejpatogennějších mikrobů, jako jsou streptokoky a pneumokoky a podobně se množí od 45 do 90 minut. A když jim za 60 minut dáte něco ledového, nemůžou se namnožit. Proč studené kuličky? Když nechceme, aby nám něco sežrali mikrobi, dáme to do mrazáku nebo lednice. Ty naše drobečky tam dát nemůžeme, takže jim musíme každých šedesát minut dát něco studeného do toho krčku. Matky koukají, pak to vyzkouší a zjistí, že to funguje. Proč třeba toto neříkají děckaři?


Candida albicans

B o s k o v i c e (Jim) - Jaké jsou dnes nejrozšířenější choroby, kterým lze předcházet?
Mezi obyvatelstvem je rozšířena řada plísní, které nám snižují vitalitu a hlavně imunitu. Nejčastější plíseň je moučná - Candida albicans. Ta se objevuje již za 3 - 12 hodin na pečivu, které necháme uloženo v igelitu. Tato plíseň způsobuje moučnivku na sliznicích dutiny ústní, hlavně u dětí a u žen na přirození. Situaci podporují i ostatní plísně, hlavně na burácích, které produkují nejhorší jedy - aflatoxiny. Dále podporují plísně antibiotika braná opakovaně a dlouhodobě. Plísně jsou zákeřné proto, že nám nedělají teploty, pouze je nám slabo a divně a snadno pak chytáme běžné infekce.
Proč?
Protože se navazují na receptory T-lymfocytů, což jsou naši buněční zabíječi v první linii v obranyschopnosti. Ty ztratí svou důležitou funkci makrofágů a pak viry a bakterie mají volný vstup do těla. Pak se divíte, že jste opakovaně nemocní. Když to pacientům vysvětlím a oni dodržují určité zásady, pak za půl roku přijdou a řeknou - víte, že jste měl pravdu. Teď už je mi podstatně líp a mám více energie.

Pijme colu, je v ní cukr!
Když řeknu, že Coca cola je nejzdravější nápoj u nás, tak 90 procent lidí, kteří jsou zblblí podplacenými lékaři, se chytne za hlavu a myslí si něco o mé pomatenosti. Když chci psát nebo povídat o Coca cole, tak své tvrzení musím mít podložené, což se o mnohých pisatelích říci nedá.

Já vypiju denně 2 litry coly. Nepředpokládám, že by doktoři byli tak hloupí sami od sebe, když vystudovali medicínu, a že by si nepamatovali, že například kyselina fosforečná je pro nás nejdůležitější kyselina na této planetě. Drží totiž genetický kód DNA, protože ta jediná je schopna tvořit esterické můstky, které drží šroubovici DNA, aby se nerozpadla. Kdybychom tu kyselinu neměli, budou se rodit různé zrůdy. Coca cola, která je konzervovaná kyselinou fosforečnou nám vůbec neškodí, právě naopak.
Další důležitou funkcí kyseliny fosforečné je její schopnost tvořit makroenergetické vazby v ATP, dále s glukózou a fruktózou a kyselinou pyrohroznovou. Při odštěpení jedné molekuly této kyseliny se uvolní energie 12 kcal, která je okamžitě zpracována pro další funkce a reakce v buňce (opakování pro lékaře).
Rovněž s despektem je tvrzeno, že výborně vypucuje záchod a povolí šrouby. Zkoušel jsem to, ale není to pravda. Když chcete vypucovat varnou konvici, použijete na to ocet nebo kyselinou citrónovou a nikdo vám neříká, kromě mě, že je to šméčko pro tělo.
Kyselina fosforečná a fosfáty se dřív, kdy ještě nebyl farmaceutický průmysl tak hladný, používali do mýdel, čistících prostředků a saponátů. Nyní se fosfáty pomalu odstraňují a do čistících prostředků a saponátů se dávají bioenzymy, které člověku škodí. Fungují totiž jako dráždidlo a alergen na sliznici dýchacích cest. Takže, když si kupujete prací prostředek, kde je psáno velkým písmem bez fosfátů, je velmi pravděpodobné, že si přivodíte alergii.
Jakou cestou jsme v minulosti získávali kyselinu fosforečnou?
No, ze stravy. Když jíte maso, tak ze stavby masa samého, ale i z buněk ostatní stravy, protože obsahují DNA. Coca-colu piju již od roku 1963, kdy jsem ji dostal jako odměnu za to, že jsem udělal příjmačky na zdejší gympl. Vím, že je to nejzdravější nápoj u nás, protože obsahuje kromě kyseliny fosforečné trávící fermenty, které jsou podobné wobenzymu.

A za ten platíme velké peníze, když ho potřebujeme.
Coca colu vymyslel v roce 1885 americký lékarník John S. Pemberton z Atlanty v Georgii a při výrobě mimo jiné použit extrakt z cocy a colových ořechů. Nápoj se prodával v okolních lékárnách jako "tonik stimulující mozek". Kdo má trávící problémy jako například zvracení a nechutenství a dá si vyštěrchanou a mírně naředěnou ledovou coca colu, tak se mu udělá dobře. Bohužel přesto, že to lidé již vyzkoušeli, se nikomu nerozbřesklo. Že by si řekli, že na zanícený trávící trakt se dá šméčko a ono se to vyléčí...

Dále by si měli doktoři vzpomenout, že naše kosti jsou složeny z 85 procent z fosforečnanu vápenatého. To je ohromná zásobárna vápníku a kyseliny fosforečné. A jak někdo tvrdí, že Coca cola odvápňuje, tento proces není tak jednoduchý. Protože naše kost je tvořena a odbourávána dvěma druhy buněk. Jedny se jmenují osteoblasty, které tu kost staví za pomocí alkalické fosfatázy. A dále máme osteoklasty, které kost odbourávají a tuto reakci katalyzuje (spouští) kyselina citrónová.
Ta je ale dnes téměř ve všech potravinách.
Ano, díky kyselině citrónové, která se dnes sype téměř do všeho, je tolik osteoporóz a mnoho lidí je léčených vápníkem, hořčíkem a ženy ženskými hormony.

No a co ten cukr?
Nechápu, proč je cukr tak zavrhovaný, když ve fyziologii ve 2. ročníku na medicíně je napsáno, že srdíčko jedním stahem vypudí 1,2 dcl krve, za 1 minutu je to kýbl krve a za den cisterna o 10.000 litrech. Osmdesátiletý člověk načerpá srdíčkem 350 milionů litrů krve, což je celá Křetínka, než začne přetékat.

Měli by si všichni uvědomit, na co to srdíčko jede. Myslíte si, že na cereálie, jogurty, na makrobiotické potraviny jako například naklíčené obilí a podobně? Ne - jede na cukr, a to právě na hroznový cukr - glukózu, která je obsažena v řepném cukru společně s ovocným cukrem - fruktózou. Další orgán, který jede na cukr, jsou játra. Bez glukózy a kyseliny glukuronové bychom nestrávili a nezlikvidovali spoustu toxinů, které dostáváme v každodenní potravě. Hroznový cukr nám jede do svalů, takže když sportovec chce podat výkon, musí dostat dostatek cukrů. Ale nejdůležitější orgán, na který cukr jede, je naše mozkovna. A to opět na hroznový cukr. Zase se najdou lékaři, kteří budou tvrdit, že cukr je jed. Můj otec, také lékař, říkával mé matce: "Slaď tomu Petrovi trochu víc, jeho příroda neobdařila jiskrným intelektem, tak ať mu to více myslí a všechno si pamatuje." Myslím, že díky otci jsem to co jsem, že jsem si třeba udělal i druhou vysokou školu. Dále fruktóza, která je druhá molekula v sacharóze, je důležitá jako velký zdroj energie, ale hlavně pro pány je motorem bičíku našich spermií. Proč se tedy potom všichni diví, že máme tak nízkou pohyblivost spermií a spousta pánů nemůže oplodnit svou partnerku. Také tvrzení, že cukr a jeho nadměrný přísun, by mohl způsobit cukrovku, je rovněž mylné. Při glukozotolerančním testu je slinivka schopna zpracovat za 2 hodiny 7 dkg podaného cukru a glykemie nám klesne na normál. A o slinivce platí totéž, co o každém jiném orgánu v těle. Když chcete mít vyfachčené svaly a srdce, musíte je trénovat.
Víte dobře, že když si člověk zlomí nohu a dají mu ji do sádry, tak za 3 týdny proběhne atrofie z inaktivity a stehenní sval se zmenší o ¼ svého objemu. Takže u mě je nejvíce vypracovaná slinivka, protože už od rána dostává 5 kostek cukru v kávě, v zápětí mnoho sklenic Coca coly a moje beta buňky langerhanzových ostrůvků si patrně už říkají, kdy nám dá pokoj, abychom mohly také atrofovat.
Své povídání bych rád zakončil zvoláním citátu Julia Fučíka "LIDÉ, MÁM VÁS RÁD, SLAĎTE!" (snad se vám rozbřeskne a přijdete na to, komu to prospívá...)


Nízkotučné potraviny, tvarohy, jogurty
To je to největší šméčko, které může být. Ten tuk je chemicky odstraněn. Nikdo z dlouhověkých, s nimiž jsem mluvil, by si nekoupil nízkotučný tvaroh, nejedí Hery, Flory, jedí máslo. Žádná kráva své telátko neotráví, to raději zdechne, ale člověk člověka za pár mincí zlikviduje jako potkana....

Jogurt už se nedělá tak jako dřív. Ten se dělá tak, aby vydržel co nejdéle. Za našich mladých let jste snědla dva jogurty a víc jste nemohla, protože jste si zažívací trakt osídlila mikroby, které potřebujete - laktobacilem, který měl reprodukční schopnost. Pak už jste jogurt nemusela, protože si tělo řeklo, že má dost, stačilo třeba dvakrát do měsíce.
Ten laktobacil, který je třeba v aktimelu, je udělán velice šikovně - on má enzymatické schopnosti dál, ale hlubokým zmrazením ztratil reprodukční schopnost. To, co má odvést, tam odvede. Ale musíte ho denně. To je velice geniálně vymyšleno.
Je to opravdu tak, že je to úmysl?
To už si přeberte jak umíte.

Ten lék nezmizí, farmaceutické firmy na něm vydělávají
Říká se, že cholesterol je strašný, ale opak je pravda. Všichni by měli vědět, že cholesterol je základní stavební kámen našich nejdůležitějších pohlavních (ženských i mužských) kůry nadledvin - kortikosteroidů proti zánětu a hormonů udržujících náš minerální metabolismus - aldosteronů. Dále je základní stavební kámen buněčných membrán spolu s fosfolipidy a bílkovinou tvoří celistvost buňky.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal ve Zdravotnických novinách článek, že léky na snížení cholesterolu zhoršují paměť, sexuální funkce, způsobují deprese, zhoršují pohyb, spánek, vyvolává pneomopatii.
Internista by se měl zeptat - spíte dobře? Už nebudete. Máte dobrou paměť? Už si budete pamatovat kulový. Jediný, co vás bude těšit je to, že máte nízký cholesterol. Jestli jste měl dobrou náladu, budete trpět depresemi. Jestli jste dosud vyběhl jako fretka do třetího patra, nyní už polezete zadýchaný, protože budete mít instersticiální pneomopatii. Jediný, na co nemá vliv je, že se dobře vymočíte. To napsal ústav pro kontrolu léčiv! Ten lék už by dávno zmizel, ale protože farmacie na něm vydělává, prodává se i nadále. Lidi se akorát musí seznámit s jeho negativními účinky.
Nepřipadá vám to tak, že je potřeba nás jaksi udržovat jako méně schopné?
Tímto způsobem probíhá tichá genocida bílého obyvatelstva. Jediná moudrá plemena, která si do tohoto nenechá kecat, jsou žlutí a Rusové. Jak jsem je dřív moc nemusel, teď je obdivuju, protože odtajnili tolik věcí včetně parazitologie, že vám lezou oči navrch hlavy. To všecko jsou odtajněné věci, které se dělaly jako kosmický výzkum.

Vedle těch informací, které jste teď podal, byste měl podat informace relevantní tak, aby si lidi neřekli - vždyť on je úplný magor.
Já jsem svoje ego už dávno poslal ke všem čertům, takže mě je jedno, jestli si o mě někdo myslí, zda jsem či nejsem magor. Ten, kdo je ješitný, by toto nepustil. Ti, co jsou moudří, si to přeberou a řeknou - asi to nebude tak hrozný, já vyzkouším. Třeba někdo, kdo to vyzkoušel, řekne - ty jeho metody byly hrozný a víc nepřijde...ZIMA

27. listopadu 2011 v 11:01 | PETER GAŠPARÍK |  EsoterikaZima.

Krajinou zarastá biela ozvena. Lotosové kolesá strácajú rýchlosť. Prší akoby na dlh a prší z ľadu. Ktosi pasie vločky na oblohe za útratu. Pasie, pasie... na nič sa nepýta. Len žije v jeho vlastnom svite na krajíčku Mesiaca. Dávno predal leto a prišiel jeseni na pohreb. Vyvstala spomienka na minulé časy. Jeseň odokryla, zima však objala. Ako telo v záveji. Ticho šepoce krajina ľadom. Krikľavo sa kĺže pocit po pere, ľahko na hrote cencúľa sa prikrčí, chvíľu prižmúri oko a skočí spoločným dupotom k hlbinám. Tá hlbina
ktorou sa stávame v tejto krajine. Odhaľujúc a kráčajúci v stopách minulých zím. Chodiaca prítomnosť tohto času je akosi živšia. Aj kroky počuť viac. Kedy počuť
naše stopy viac, než v zime? Kto to spočíta a kto príde našimi nohami sem? Napije sa z našich stupají? Kto prejde po ľade bez toho, aby nepraskol?
Keď zamrzne čas, príde zima. Keď zamrzne chlad, príde mráz. Keď zamrzne strom, čo príde potom? Človek. Čo keď zamrzne človek? Kto to zistí? Aké merítka na to vymyslia? Keď zamrznú všetky stromy a všetky snežné vločky sveta, ľudia rozmrznú. Na kaluž májovú. Na Slnko kráľovské. A visiac srdcom na stene, človek sa odopne a ... vykročí. Pozbiera čo zmrzačil. Posadí čo vyoral. Spomenie čo zabudol. Vysloví čo zapísal. Vykročí ku Bohu. Na ceste za sebou. Svetelnou tmou.
Čia spomienka v nás vrie a neschladí sa ani v ľadovom objatí? Čia slza je naša a čia požičaná? Čí úsmev to máme a miesto neho sa pohrávame so smútočnou ilúziou? Zima nás učí usmievať sa pravému. Stromy schované v lese sa otvárajú
len pútnickému oku. Aj to len tomu tretiemu. Bažanty už dávno nespievajú piesne párenia. Kto vie, či ešte vôbec sú. Sú.... Vždy budú, aj keď ich telá už dávno prijali korene stromov. Pozri, v tomto konári je kúsok krídla. V tomto kmeni je kus žitia.
Mesiac sa
preháňa neviditeľnou dráhou havranej noci. Práve havranie kráľovstvo otvára zimu. Krákanie ju ozvučuje. Zimný hlas zo zobáka značí hlad. Hlad po slove nemého, než sa prebudí. Havrany. Šlabikáre oblohy. Čierna chvíľa plná diaľav.
Je to čierne? Nie. Je to havran? Nie. Kto to potom je? Spomienka navrátená do prítomnosti. Operená chvíľa sily pristávajúca každou kvapkou na naše pravé plece. Len vločky sadajú na ľavé. Tie snežné. Tam vydržia kratšie. Tam hreje viac srdca. Tam sa rýchlejšie topia a stekajú až do nozdier koreňa. V zime ticho sa hrá, ticho sa spieva. Para vystupujúca z úst, nás učí viac si vážiť dychu. Učí nás, že vločka sediaca na ľavom ramene je naša vlastná. Vystúpila z našich úst, vyletela ľahko ku Bohu a on riekol. Si krásna a preto sa vrátiš ku človeku. Prídeš k nemu a dáš mu požehnanie od mňa. Povedz, že v Tebe som ja a tam dole už nikto nebude sám. Už nik nebude dýchať len pľúcami.
Tak sa vločka vybrala späť ku človeku. Teraz už v kryštále snehu príde a sadá nám na rameno. Pýta sa. Som tu správne človek? No človek len ide a ide. Kráča mrznúcim časom a v roji myšlienok už dávno na vločku zabudol. Zabudol, že je jeho. On je časťou jej samej a ona
ním.
Len sa pýta. Bože kde si? A vločka na jeho ramene spieva potichu pieseň, čo ju naučil Boh, spieva
a hovorí. Tu. Tu som a som mnou prišiel i kúsok Boha. Kúsok toho, čo si vydýchol. Vydychuješ len to, čo máš. A keď vydychuješ
Boha, máš ho v sebe.
Tak máme Boha stále pri sebe. V zime azda viac jasnejšie ako inokedy. Je viac prítomný aj v malej vločke. Zima nás učí ako veľmi sme božskí. O to viac žneme to zasiate. Našimi ústami vydýchnuté, nasávame nosom. Našim srdcom odoslané, píšeme do snehu v stopách. Modlíme sa len, aby viac mrzlo, nech odkaz v snehu pretrvá. Keď vyjde jarné Slnko, roztopí stopy a ich myšlienky sa opäť posunú ku Bohu.
V pare nášho dychu. On si ich prečíta a pošle opäť ku nám. Odrazu prší. Prší i črepy s nimi. Na Zem, čo ráno dala si mi. Na ruky ... a nežne sfúkla - zápalku jesene,
zimná búrka. Dažďom prichádza ku nám vyslovené pre očistu. Kto nahý tancuje v lese, ten nemôže odísť nešťastný. Kto je šťastný, ten nikdy neodíde. Vločka, kdeže si? Aha tu, na ľavom ramene. Na pravom havran zobe zrno odpustenia a jeho perie sa blýska leskom. Kráľ... Ach... zima. Je dobre že tu si. Chodia ku Tebe len tí, ktorí Ťa milujú. Ostatným je len zima. Chladno. Práve Ty, Ty nás učíš zostať v teple aj pri Tvojej blízkosti. Pri Tebe viac ako inokedy vidíme koľko tepla je v nás a koľko môžeme odovzdať. Tak prší... Prší... i črepy s nimi. Na zem, čo ráno dala si mi. Na ruky... a nežne sfúkla, zápalku tmy, ľudská ruka..


Co prozradila Venouškovi noc?

26. listopadu 2011 v 17:00 | Izabela Klimová |  Pohádky pro děti


CO PROZRADILA VENOUŠKOVI NOC.


Dny se krátily,zima byla ze dne na den větší a tak většinu času trávil Venoušek v teple domova.Rád si hrál se svými hračkami a občas mu maminka zapnula i televizi.Nejraději se koukal na pohádky a na příběhy o zvířátkách. Jedno odpoledne chlapec vyhlížel z okna svého tatínka.Na ulici bylo pusto,jenom sem-tam se někdo objevil na ulici a hned pospíchal domů do tepla.Studený vítr hnal před sebou spadané listí a spinkala i příroda.V tom uviděl svého tatínka,jak se vrací domů z práce.Hned mu běžel naproti ke dveřím. Maminka mezitím nabrala tatínkovi teplou polévku,aby se zahřál.Když se po chvilce podívali oknem ven,právě začalo sněžit.Sněhová peřinka přikrývala travičku,stromy,domy,celou zemi.Bylo to moc hezké a slavnostné.Večer bylo příjemné si lehnout do teplé postýlky a přitulit se k medvídkovi Macíkovi.Venoušek přemýšlel, odkud se bere sníh a pomalounku usínal.
"Já ti to prozradím!"-šeptal tichý hlásek.
"Kde jsi?V té tmě tě nevidím"-odpověděl chlapec.
"Já jsem noc!"-řeklo černé nic.
"Já nejsem ale nic.Jsem to samé jako přes den,kdy také nevidíš vzduch .Sluneční světlo ti ale umožní vše vidět.Všechno co vidíš ve dne,zůstává i v noci za tmy.Přináším noční klid a spánek.Když se v noci zaposloucháš do okolních zvuků,uslyšíš každé šustnutí,vodu jak kape,nebo jak věje vánek.Lidé říkají,že za noci je slyšet i tráva růst.Některé květinky vydávají svou omamnou vůni jen za noci-vyprávěl něžný hlásek."
"Jsem potřebná,protože v noci odpočívají lidé po práci,děti po hraní,školáci po učení,nebo i zvířátka po svých celodenních starostech.Ve spánku,když odpočíváš,nabíráš síly a rosteš.Odpočívá i Tvé myšlení,aby si se mohl i zítra něco zajímavé naučit.Když lidé málo spí,pak jsou nemocní.Bez spánku a bez noci by vše pomřelo."-říkala konejšivě noc.
"Ty jsi mi ale slíbila,že mi prozradíš,odkud se bere sníh?"-říkal Venoušek.
"Já Ti to teda prozradím!Vysoko v mracích se studené kapky vody začnou vypařovat a pak ta pára z kapek zmrzne.Pak přijdou sněhové víly,které z mraženého vlákna uháčkují krásné sněhové vločky .Jsou jak krásné dečky-nejrůznějších tvarů. A když to mají hotové,začnou je sypat na domy,stromy,pole,lesy i zahrady.Jsou jemné jako peříčka a opravdu jsou pro maminku zemi ochrannou peřinkou.Tato sněhová peřinka chrání rostlinky před velkými mrazy.A ráno,až se probudíš a zasvítí na ně sluneční paprsky,se sněhové vločky budou třpytit,jakoby byla celá země posypána stříbrem.Je to nádherná zimní pohádka.Ale teď jsem tady já.Noc ještě trvá a tak hezky spinkej dál"-řekla tiše noc.


O roce 2011 a 2012

25. listopadu 2011 v 18:02 | sai baba |  Moudra a mezilidské vztahy

Na tento odkaz som narazila na jednej maďarskej stránke a preložila som ho, aby si každý mohol urobiť svoj vlastný názor. Preložila som iba druhú časť, kde hovorí o konkrétnych udalostiach.
2011
...Život bude ťažší kvôli hmotným veciam. Nech sa nikto nepokúša o zbieranie materiálnych statkov, pretože je to zbytočná strata času. Nech vám postačí toľko, koľko je potrebné na žitie v dôstojných podmienkach. Udržujte v čistote vaše domovy, jedzte čisté jedlá - a toto teraz myslím v duchovnom zmysle, pretože čisté jedlá znamenajú, aby ste nejedli mäso a ak je to možné, potom ani vajcia. Je potrebné očistiť telá od toxínov (jedov) a agresie. Mnoho ľudí toto neberie vážne, ale verte, že je dôležité, aké potraviny si privlastňujete. Stravovanie je iba otázkou zvyku, prejdite na čistú stravu, jedzte ovocie, zeleninu a obilniny. Môžete užívať aj mliečne produkty. Nepite alkohol, nefajčite a neužívajte drogy ani lieky pôsobiace na myseľ. Nie sú pre vás potrebné. Uchovajte si čisté vedomie. Starajte sa o svoje telo a buďte zdraví. Preto sa vzdajte týchto škodlivých vecí pre svoje vlastné dobro. Dá sa žiť aj bez týchto vecí.
Jedine tak budete duchovne rásť a áno, táto cesta je plná vzdávania sa (rezignácie). Vzdať sa musíte iba túžobných článkov a chorôb, ktoré spôsobujú tieto škodlivé látky vo vašom tele.
Vo všetkých vašich činnostiach zhliadnite Boha. Aj vo výžive a vo vode. Všetko prijímajte s takouto oddanosťou. Vaše telo je chrámom Božím vo fyzickom svete, preto naň myslite a starajte sa oň. Takto sa pozerajte aj na ostatných ľudí. Ctite si vo všetkých a vo všetkom Božiu manifestáciu. Ak budete nasledovať túto cestu, na Zemi bude Mier.
Žite svoj život podľa základných ľudských hodnôt. Neklamte, nikomu neubližujte, podeľte sa s ostatnými o to, čo máte, pomáhajte ľuďom v núdzi. Toto nie je o peniazoch ale o pomoci. Každý nech pomáha na základe svojich vlastných znalostí a nerobte to kvôli finančnému ohodnoteniu...
Ešte jedna dôležitá vec: Chcem, aby ste pochopili, že tento proces je pre vás. Všetko, čo sa na Zemi deje možno nazvať ako evolučný skok. Zvýši sa vibrácia Zeme a spolu s ňou aj vibrácie ľudí, ktorí na nej žijú. Toto bude tiež jeden proces. Zažijete to tak, ako keby bolo všetko oveľa mäkšie a hladšie. Ľudia sa stanú oveľa viac citlivými. Za toto vďačíme nárastu vibrácií. Toto sú vibrácie ducha.
2012
V roku 2012 sa očakáva, že bude prípravná fáza u konca. Potom bude pár rokov, ktoré sa zaradia medzi drastickejšie časti a neskôr ticho, v zmysle "stojacich vôd". Nemôžeme stanoviť presný termín, pretože čas je relatívny. Aj Mayovia merali čas inak ako my. To, čo musíte pochopiť je, že táto zmena bude nepretržitá a prebieha aj v súčasnej dobe. Budú aj dni, kedy sa kvôli magnetickému poľu Zeme zmení počasie. Budú rôzne poveternostné anomálie a možno i také udalosti, ktoré nie sú obvyklé. Oddiali sa aj čas dňa a noci. Bude to, ako keby sa všetko pomiatlo a všetko, k čomu sa človek prirovnával, sa môže prevrátiť. Potom sa časom všetko napraví. Bude mnoho ľudí, ktorí budú zúfalí a môže vzniknúť i panika medzi tými, ktorí si nebudú vedomí tohto procesu. Preto prosím každého, aby sa informoval, na koľko je to možné. Nech pripraví seba a svoju rodinu na tieto zmeny. Po tomto treba žiť podľa iných hodnôt. Toto je dôležité preto, že ak to niekto neurobí, celá táto vec bude pre neho ako bolestivá strata. Peniaze nebudú mať hodnotu vo svete, ktorý je o jednote. Ľudstvo bude žiť v tomto vedomí, v skutočnosti sa vrátime k sebe samým a vrátia sa nám stratené vedomosti.
Je to krásny duchovný proces. Tí, ktorí žijú teraz na tejto Zemi, tu nie sú náhodou. Všetci sa narodili teraz preto, že chceli byť pri premene Zeme a pri tomto evolučnom skoku. Takáto udalosť ešte nebola v duchovnom zmysle, preto je také výnimočné žiť teraz na Zemi.
Milujem vás! Nebojte sa zmien, pretože všetko je pre vás!
Sai Baba


Senioři a společnost

25. listopadu 2011 v 7:00 | emailová pošta |  Moudra a mezilidské vztahy
smut

Senioři, děkujeme. Odejděte!!!


V posledních týdnech se stáváme svědky odhalování hnusu v nás. Řada mladých lidí se vyjadřuje o důchodcích způsobem, který jako by vypadl z nacistických učebnic o řízené selekci, zatímco nás politici straší bubáky z Dělnické strany. Straší také seniory, že jim okleští důchody. Důchody, které si poctivě odpracovali, které jim nikdo nedává darem jako jiným skupinám v české kotlině.
Kam jsme to dopracovali s úctou a vychováním, jestliže dovedeme takto otevřeně a s opovržením mluvit o seniorech jako o nepříjemné přítěži státu, o nutném zlu, jako o hospodářské brzdě rozletu mladých?
Zaslepeni vlastní chtivostí, jsme schopni seniory po celoživotní odvedené práci, stavět takřka na úroveň těch, co se záměrně celoživotně práci vyhýbají a přesto berou nezasloužené sociální podpory. Pro některé omezence jsou obě skupiny darmožrouty bez rozdílu.
Právě velká část dnešních "Übermenschen" (nadlidí) ze Sněmovní, Senátu či ministerstev a odkudkoliv, kde se moc mění v osobní prospěch, by se důchodcům měla klanět obzvláště hluboko. Protože právě SENIOŘI dokázali svou prací vybudovat republiku, kterou se parlamentním stranám povedlo během dvaceti let rozkrást, rozprodat, pouplácet a jinak poslat do hlubin průměrnosti.
Pokud by se zde snad objevil někdo, kdo by chtěl argumentovat tak nízkou smyšlenkou, že dnešní důchodci budovali socialismus… Ještě před dvaceti lety mezi námi žili lidé, kteří budovali tu první, úspěšnou republiku. Ještě pořád mezi námi žijí lidé, kteří pracovali za války. A spousta občanů, kteří budovali republiku za socialismu, bude ještě dlouho pracovat v tomto paskvilu kapitalismu.
Je tak složité pochopit, že rodiče by udělali cokoliv, bez ohledu na státní systém, aby nasytili své děti? Jen dennodenně vydělávali na živobytí. Většina z nich vydělávala těžce za jakéhokoliv režimu, který v téhle republice existoval.
A za tohle všechno se dnešní političtí vůdci k problematice důchodů vyjadřují takovým způsobem, že by značná část mládeže (snad mimo svých vlastních babiček a dědečků) nejraději všechny seniory viděla v krematoriu. Co je to v nás za netvora, že čím více jdeme dopředu, o to víc zapomínáme na úctu k těm, kteří nám to umožnili? Myšlení světa je postavené na hlavu - čím zaostalejší země, tím větší úcta a samozřejmá povinnost starat se o předky. V České republice přibývá občanů zaostalých myšlenkově.
Jaký vzor mají mít naše děti v takových lidech, kteří jsou schopni žádat i po seniorech peníze, jež dluží republika díky šlendriánsky odvedené (ne)práci politiků?
Jak se má k seniorům chovat mládež s úctou, nezajímá-li pana "křesťana" Kalouska, jestli babička, neznalá politické špíny a hnusu, opravdu uvěří, že složenku MUSÍ zaplatit?
Nepomyslel tento "svatý" muž, který svého času navrhl KDU-ČSL spolupráci s komunisty, za jehož působení na ministerstvu obrany probíhaly v armádě velmi podivné stamilionové nákupy nekvalitních výrobků, které dokonce i zabíjely, nepomyslel tedy, že úlek starého člověka, který se zhrozil, že na zaplacení složenky nemá, mohl důchodce chatrného zdraví stát i život? Tak tohle je ta správná politika, kterou máme volit? Za mocí půjdeme i přes mrtvoly?
Závěr? Penzisté, plody vaší práce, tedy tuhle republiku, politici úspěšně rozkradli a mládeži nalhávají, že ekonomika se hroutí vůli vašim důchodům, na které máte, i kdyby jen z obyčejného lidského hlediska, nevyvratitelný nárok. Nenápadně a pomalu převracejí povinnost zaplatit vám za vaši celoživotní dřinu, na problém zvaný - DŮCHODCE. Tak se s úsměvem vykašlete na pány Kalousky a jim podobné, na idiotská videa, a volte si jak je vám svobodně libo.
A vzkaz nám všem? Měli bychom se stydět o to víc, že je to česká země, kde Božena Němcová napsala knihu Babička. Kniha Babička není science fiction, takové babičky i dnes opravdu žijí a jsou tím nejvzácnějším pokladem pro naše děti. I pro vaše, politici, jednou i pro vaše, mládeži!!!

blog iDNES.cz

Radomír Dolanský|dnes 09:37
smu2
obrázky:www.seznam.cz
             eflog.net.dentidade.

Podprsenka a rakovina prsu

24. listopadu 2011 v 11:27 | Anna Strunecká ,Balzam.cz |  O zdraví a nemoci
Kostice jako anténa.

Už dlouhá léta kineziologové a chiropraktici upozorňují na negativní
působení kostic.Moc dobře totiž vědí,že umístění kousku kovu nad
akupunkturními body,vyvolá jejich dlouhodobou stimulaci.
Takovou léčbu alternativní medicína sice využívá,ale v podobě
malých magnetických náplastí a hlavně pod dohledem odborníka.
Je nad slunce jasné,že kostice od podprsenky jsou úplně jiný
případ,který může mít na naše zdraví neblahý dopad.
Pod pravým prsem totiž leží bod,který reguluje činnost jater a
žlučníku.Ten pod levým zase ovlivňuje žaludek.Zpočátku stimulace
funkci těchto orgánů zvyšuje.později si ale body na neustálé podněty
zvyknou a přestanou "odpovídat".orgány utlumí funkci,takže můžeme
mít třeba problémy se zažíváním,nebo nás potrápí žlučník.
Kovové dráty v podprsence navíc přitahují elektromagnetické
záření,které je spojené se zvýšením rizika rakoviny prsu.

Jasná matematika.
Manželský pár amerických antropologů Sydney Ross Singer a
Doma Grismaijer,už léta zkoumají jak oblečení ovlivňuje naše zdravi....
V knize Dressed to Kill popisují,že vyšetřili víc než 4000 žen s různými
podprsenkovými návyky.Ty,které nenosí podprsenku vůbec,na tom
byly nejlépe.Riziko onemocnění kleslo na 1:168.Při porovnání výsledků
se ukázalo,že celodenní a celonoční nošení podrpsenky zvyšuje riziko
rakoviny prsu 125 x....
Singer a Grismaijer také zjistili zlepšení u 90% pacientek s
fybrocystickou nemocí /nezánětlivé změny prsních žláz/ poté,
co přestaly nosit podprsenku....
Žlábek pro zlost.
Svůdný žlábek v dekoltu vytvaruje buď podprsenka...nebo prádlo
těsnější,než je zdrávo.Těsná podprsenka přiškrtí lymfatické uzliny.
Tím může nejdřív vyvolat vznik různých cyst a zatvrdlin,mnohdy i
bolestivých na dotek.V těchto místech se mohou ucpávat mléčné kanálky
a vznikat opakované záněty.A právě fybrocystická mastopatie je jedno
z nejčastějších onemocnění prsu,s kterým se ženy obracejí na lékaře.

Myslím,že není co k tomu dodat.Izabela

voda

23. listopadu 2011 v 21:57 | Izabela Klimová |  Krásy Země


Informace ze semináře.Dr.Mikloško,Trnavské Lýceum -LEUKÉMIE/

Naše planeta je tvořena ze 3/4 z vody a jenom 1/4 tvoří kontinenty.Tato životodární tekutina má mnohé vlastnosti,
kterými se liší od jiných tekutin.Při 4°C má voda nejdokonalejší schopnost přijímat informace.Pro příklad uvádím,že
například přírodní studny a artézské vrty mají vždy teplotu vody 4°C.
Zákaz vrtání studní,protože nikdy neměli rakovinu.když ji pili ze studny.zavedl se vodovodní systém.
Anomálie vody je jedním z jevů,které se doposud
nepodařilo úplně vysvětlit.Ví se,že dochází ke změně rezonancí,při kterých se tvoří množství řetězců molekul.
Sněhové vločky,čili tatáž látka,má nejrůznější tvary.
Nejzákladnější molekula vody má tvar rovnostěnné pyramidy,základna má 3,14 t.j.pí násobek a všechny pyramidy
byly takto postavené.
Mozek,nejdokonalejsí elektrolyt,je 30% z vody a jeho informační systém je na principu rezonance.
Každý lék má svou vlnovou délku a na tom je založena homeopatie-zde nejde o chemické složení,ale o rezonomii.
Voda přijímá z látek informace a je vybavena pamětí.A ne ledajakou-dokáže přijmout a přesně identifikovat miliony
informací,ať už negativní,nebo pozitivní.
Jak se dají negativní řetězce zlikvidovat?Naši paměť,jak jsme už řekli,tvoří v podstatě molekula vody.Například
minerální voda má také informace,třeba to,že je chemicky nezávadná,ale může obsahovat stopové rezonnance
kadmia,které vyvolává alergie a ekzémy.Vodu,dokonce i splašky jde risetovat-řeky totiž nikdy netečou rovně,ale
ve tvaru S.Tyto S-ovité řeky jsou rychlejší.jejich kruhový pohyb je určen přírodou.Rotace zleva doprava je
nejrychlejší a řeka tím neteče rovně,ale krouží a díky této rotaci se zbavuje znečištění,negativních účinků.
Zásahy a upravované koryta řek,způsobují záplavy a voda je znečištěna.když teče esovitě,tak i kameny mají
ovální tvar,protože kolem nich voda rotuje,čistí,ochlazuje a odpařuje.Krouživým pohybem se neusazují nánosy
a voda je čistá.
Japonci provedly pokusy,že nechaly téct se spádem splašky,ve kterých se obrovskou rychlostí množí bakterie.
Když do nich umístnily rotační přístroje,bakterie zmizly.Rotací vody z 96000 v 1m kubickém vody se při
provzdušnění ztratí 90% bakterií.Malé válce v pravotočivém systému zrotovali vodu a 96000 se snížila na 5000
v m kubickém?
Tento fakt znali již staré kultury-Aztékové,Egypťané a proto dávali lopatky,aby vyčistili vodu.Trubky měli
kuželovitý tvar-voda se dostala vířivými pohyby,čímž vznikl podtlak a vytlačil vodu bez pumpy.Po 80 metrech
voda při rovném toku ztrácí své pozitivní informace.Voda bez informací,když se dostane do těla,může
vytvořit člen a ten může vyvolat nemoci.Voda bez informací=je bezcenná,přímo nebezpečná,způsobující
rakovinu.LV cirkulace 1500 km/hod. jsou vyrušeny veškeré chemické informace,čili se zničí škodlivý obsah.
5-7 MgHz zvýší energetický potencionála má molekula jinou strukturu-oktaedr-osmuhelník,tím dojde i ke
změně informací.36000kJoulů potřebuje denně tělo vyzářit,tyto jsou tělu dodávany potravou,vodou,teplem,
slunečním zářením.Vysoce energetická voda=levotočivá magnetizovaná.
Kvůli anomální hodnotě 4°C,magnetické pole země předává informace do vody a plusový a
mínusový pól tvoří nekonečné řetězce informací,které se můžou na sebe vzájemně přenášet.Každá buňka má
svůj vnitřní tlak a makrofágy odstraní puklé buňky a odstraní rakovinové buňky?


30 nejzdravějších potravin

22. listopadu 2011 v 6:30 | www.dr.-burian.com |  O zdraví a nemoci

30 nejzdravějších potravin
Pro imunitní systém:
1. Krůtí prsa: obsahují nemalé množství železa, zinku a vitamínu B. Toto trio zabraňuje infekcím.
2. Ředkvička: vápník, vitamín C, hořčík a magnézium se postarají o dokonalé prokrveni sliznic.
3. Jablko: obsahuje veľiké množství rostlinného barbiva (quericitín), perfektného zabíječa vírů.
4. Brokolice: je plný zeleného barbiva, který ochraňuje stěny tělových buněk před poškozením.
5. Kyselé rybičky :výborný pramen Omega-3-mastných kyselin a jódu, zabraňujíci zánětlivým procesům a
reumatickým nemocem.
6. Čaj: obsahuje tein, který v spojení s trávícími šťávami posiluje imunitní systém a snižuje riziko infarktu.
7. Šípky: při každodenném pití šípkového čaju, hlavně v zimním čase,lze zvýšit díky vysokému obsahu vitaminu C
imunitný systém.

Pro krásu: Předpoklady pro hladou pokožku a lesklé vlasy najdete ve:
8. Meruňkách, broskvích: vitamin A stimuluje regeneraci pokožky. Sušené plody obsahují pětinásobně více účinných a vitálních látek jako čerstvé plody.
9. Ananas: obsahuje účinnou latku pro hladou pleť - bromelín - který také urychluje spalování tuků v buňkách.
10. Melouny ( hlavně žlutý): obsahuje retinol, regenerující buňky pokožky.
11. Borůvky: mají antioxidační vlastnosti, ochraňují pokožku proti neblahým účinkům volných radikálů, hlavně u kuřáků a zabraňují tvorbě vrásek.Účinně pomáhají při horečce,průjmech a diabetu.
12. Vejce: se svým obsahem biotinu (vitamin H) působi blahodárně na lesk vlasů a kvalitu pokožky.
13. Jahody: obsahují veliké množství kyseliny asparagínové. Podporují močení, odvodnění a látkovou výměnu ,a také vylučovaní nestravitelných škodlivin z těla.
14. Slunečnicové jádra: obsahují vysoké množství vitaminu E, který zlepšuje prokrvení a hladkou pleť.

Pro víc energie, na odstranění únavy a při vyčerpání.
15. Ořechy: jsou bohaté na alfa-linolovou kyselinu, minerální látky a bílkoviny: posilujú mozkové buňky a koncentraci.
16. Bílá fazole: s vysokým obsahem magnézia podporuje lepší přenos myšlenek a zabraňuje svalovým křečím.
17. Ovesné vločky: obsah vitaminu B posiluje koncentraci a magnézium zvyšuje výkonnost organizmu. Denní příjem
je vhodný hlavně ke snídani.
18. Papája: vysoký obsah vitaminu C a magnézia je výborou kombinací proti únavě a podporuje trávící procesy.
19. Pistácie: obsahem draslíku pomáhají při udržování jasné mysli, protože draslík podporuje transport kyslíku
červenými krvinkami.
22. Červená paprika: svojím extrémně vysokým obsahem vitaminu C pomáhá perfektnímu prokrvení mozku.
23. Jogurt: je zdrojem vápníku a aminokyseliny isoleicínu.Osvěžuje a zvyšuje výkonnost.

Pro dobrý spánek.
24. Rajčata: obsahují atropin, který uvolňuje svalové napětí.
25. Hruška: obsahuje měď, potřebný stopový prvek pro výživu mozkových buňek, uvolňuje napětí v organizmu.
26. Kukuřice: perfektně uklidňuje po ťěžkém dni a zklidňuje mozek svým obsahem vitaminu B1.
27. Hrách: obsahuje fosfor, který je zárukou, již při 100 gramech spotřeby,nahradí celou uspávanku.
28. Avokádo: vysoký obsah draslíku a fosforu zaručuje dobrý a spokojený spánek.
29. Brambory: nervy zklidňující magnézium je ideálním pomocníkem při neurózách.
30. Banán: zde se nachází i aminokyselina tryptofan, který umožňuje přenos krevního cukru do mozkových buněk ,
který se pak promění na serotonin, ten na melatonin, který je hormonem hlubokého kvalitního spánku.
Zdroj: www.dr-burian.com

nespokojenost

21. listopadu 2011 v 7:00 | Izabela+emailová pošta |  Moudra a mezilidské vztahy
 Jaký je dnes člověk?
Většina z nás má základní životní potřeby splněny.Patříme k té šťastné 1/3 lidí,
kteří mají střechu nad hlavou,sklenici vody,jídlo,teplo,zdravotní pěči.
V rozvojových zemích jsou tyto "samozřejmosti" přepychem.A nejen,že máme tyto vymoženosti.
My většinou vlastníme ještě televizi,lednici,jezdíme na dovolené a kromě oblečení máme například i zlato.
Čím více věcí,za čím menší pocit spokojenosti.


Spokojený může být jen ten, kdo dokáže být vděčný
Čím to je, že někteří lidé musí neustále dávat najevo především nespokojenost,
neustále protestovat a reptat?

Když ale člověk nic nepovažuje za samozřejmé a naučí se děkovat i za malé věci,
najde si tak důvod ke spokojenosti.
( Karel Herbst)

Kdo se umí spokojit s tím co má, je velmi bohatý.
Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést.
Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. (Bible 1 Tim 6,6-8)
Vděčnost nám otevírá oči, učí úctě, tvoří vztahy, zbavuje smutku,
naplňuje úžasem a radostí. Vděčnost je cestou k vnitřnímu pokoji.
Vděčnost je cestou k uzdravení lidí kolem mě. Vděčnost poskytuje lásce
trvanlivost a svěžest. Vděčnost činí člověka lidštějším.
Vděčnost je stav mysli, kterým vyjadřujete, že ač třeba zatím
nemáte úplně vše po čem toužíte, tak přesto děkujete za každou drobnost,
se kterou dennodenně nebo občas ve svém životě setkáváte.
Je to díkůvzdání okolnímu světu, vesmíru za to, že vás již v mnoha ohledech vyslyšel při
vašem dřívějším volání.

Jak byste měli začít? Zkuste to jednoduše. Udělejte si seznam
toho, za co jste ve svém životě vděční. Začněte s tím, protože to změní
vaší energii, kterou do světa šíříte, začne to měnit vaše myšlení a váš postoj.
Na vše co chceme ve svém životě získat nebo vytvořit se totiž
musíme dívat jako bychom to už měli. Děkujeme-li totiž za to co chceme v
životě prožít (jsme vděčni), ve skutečnosti přiznáváme, že už to prožíváme.
Vděčnost je potvrzením, že nás vesmír vyslyšel dřív, než jsme o
něco prosili. Proto nikdy o nic neproste, ale oceňujte a děkujte. Je to
jako bychom byli připojeni na vesmírný internet a ten shromaždoval naše
myšlenky, pocity, slova, činy, prosby a díky a vracel nám reálné ekvivalenty.

Jakmile člověk přehodnotí svoje pocity nespokojenosti a začne na sobě pracovat,
brzy obdrží odměnu,o které si myslel,že je nedosažitelná.
Tou odměnou je SPOKOJENOST!
obr.Majka 57

Citrony

20. listopadu 2011 v 7:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci

Nejdříve vymačkejte citrón a pak jej přidejte do vody a k tomu med. Je to výborné pro zdraví a jako prevence rakoviny. Rada pro ty, kteří mají cysty a nádory.

Velké využití citronu
proti rakovině a infekcím

Citron je blahodárným bojovníkem
proti rakovině
Citron je lepší než chemoterapie !!!
Toto je poslední novinka v medicíně, efektivní v boji proti rakovině.
Čtěte pozorně tuto zprávu z medicíny, která byla právě publikována.
Je to zázračný a blahodárný produkt přírody k likvidaci kancerogenních buněk.

Je 10 000krát účinnější než samotná chemoterapie.

Proč nejsme o tomto fenoménu už dávno informováni?

Protože existují laboratoře, které vyrábějí syntetické léky a které těmto firmám dodávají tučné zisky.

Můžete nyní pomoci nejen sobě ale i svým blízkým a přátelům touto informací, a totiž - citron je výborný prostředek pro prevenci nemocí.

Jeho chuť je příjemná a neprodukuje hrozivé vedlejší účinky
jako chemoterapie. Jestli máte možnost, pěstujte citrusovité plody na své zahradě.

Kolik lidí umírá jenom proto, že toto tajemství je uchováno jenom proto, aby korporace vydělávali na lidském neštěstí....?

Existuje mnoho variet citronů a limetek, můžete si vybrat.

Můžete jíst dužinu, vymačkat si šťávu, sorbety, přidat do pečiva.

Citron má mnoho atributů, nejzajímavější je však účinek působící na cysty a nádory.

Tato plodina zabraňuje vzniku rakoviny.

Někteří tvrdí, že má velké užití proti všem typům rakoviny.

Pokládá se také za antimikrobiální, antibakteriální, anti myotický protiparazitární prostředek, reguluje vysoký krevní tlak, má andidepresivní účinky, ovlivňuje příznivě neklidné nervy.
Pramen těchto informací je fascinující: pochází z největších medicínských laboratoří na celém světě, kde bylo učiněno mnoho dokazujících pokusů už od roku 1970. Tyto pokusy, dnes již podložené, dokazují:

likvidaci kancerogenních buněk u dvanácti typů rakoviny - hlavně rakoviny tlustého střeva, prsu, prostaty, plic a slinivky břišní.
složky citronu vykazují 100 lepší účinnost než jaký má lék Adriamycin, což je chemoterapeutický prostředek používaný běžně ve světě ke snižování růstu
rakovinných buněk
.

A ještě něco překvapivého: rakovinné buňky mizí, ale zdravé zůstávají.

V šálku čaje na Srí Lanku

19. listopadu 2011 v 9:08 | Lenka Filipová |  VIDEA

V šálku Čaje Na Srí Lanku - text

Stůl s deskou místy spálenou
Výhled s nevypranou záclonou
hotelový pokoj v kterém plouží se čas
v něm si loudí o ozvěnu
tóny z baru v suterénu

A ten pokoj s tím svým komfortem
Stál se na pár dní mým domovem
Prázdne stěny krášlí pouze obraz a rám
od malíře stroskotance, sklizeň čaje na Srí Lance

Zář sluneční sálá z něj
ve chvíli kterou známa beznaděj
V přístavišti zvedá kotvy nádherná loď
Já odplouvám místo spánku
v šálku čaje na Srí Lanku

®: Desettisíc vůni
mně hýčka příbojem
nedočkavou dálkou se stávám
Na rozkvetlých pláních se potkám s malířem
do barevných tonů když dává
svou dlaň, svůj zrak
A říká kdo z nás věří na zázrak
Nezbyla mi barva
na mou cestu zpáteční ...
A tak odplouvám v ranním vánku
za malířem na Srí Lanku

®: Desettisíc vůni
mně hýčka příbojem
nedočkavou dálkou se stávám
Na rozkvetlých pláních se potkám s malířem
do barevných tonů když dává
mou dlaň, můj zrak


Změny magnetického pole Země

18. listopadu 2011 v 8:00 | Izabela Klimová-reakce na email |  Léčba pulzní magnetoterapií

Předmět: VELMI DŮLEŽITÁ INFORMACE o změně magnetického pole !!!!
Datum: 08.10.2011 10:28:10

*Drazí přátelé,*
dovolím se s vámi podělit o velmi důležitou informaci o změně MAGNETICKÉHO POLE A JEHO ÚČINCÍCH NA NÁS !!!
Někteří jste již slyšeli informaci ,- velmi kratičkou ve zpravodajství Televizních novin, o tom co se vlastně událo.
Toto potvrdila i NASA.( potvrzují všichni Astrologové i lidé zabývající se astrologií a trávící čas na Hvězdárnách).
Jedná se o utržení velikého kusu METEORITU, který má dopadnout na naši ZEMI.
Toto se mělo stát až v r. 2012, ale děje se již nyní. ( neočekávané urychlení času,- pro dobro planety, -
v této situaci odejde zřejmě mnoho lidí, kteří planetě velmi škodí). Tím co se stalo, velmi silně se změnilo
MAGNETICKÉ POLE A JEHO ROVNOVÁHA a v NÁS, nebo NÁM, to může způsobit velmi nepříjemné pocity...
Od únavy, přetížení, nekončícího nachlazení, motání se, nebo nepříjemné
pocity v hlavě, točení , zapomínání.. prostě různé potíže, které jsme dříve neměli, ztráta rovnováhy...
Náš organizmus, - ať je na tom sebelépe vyspělý a duchovně i duševně připravený ,na nastávající změnyv r. 2012,
přece jen připraven nebyl.
Naopak ti, kteří usilovně na sobě pracují, mohou ještě více tuto nerovnováhu na sobě pociťovat, nepříjemnými vibracemi,
zimnicí,náladovostí, smutkem a pocitem osamělosti,neboť se momentálně jedná o vibrační odsunutí se od zdroje ABSOLUTNA,DUŠE, PŘESTÁVÁ BÝT VYŽIVOVÁNA DUCHOVNÍ STRAVOU... a podobně.
Jde jen o jednu jedinou jednoduchou věc, kterou bychom mohli pro sebe udělat.
Kdo vlastníte přístroje pulzní magnetoterapie,používat je ,případně si je lze pořídít /viz.inf.na tomto webu
v rubrice Léčba pulzní magnetoterapií,článek Tvář magnetoterapie,kde je uveden kontakt/.
VŮBEC NEJLEPŠÍ,CO MŮŽETE UDĚLAT,JE POUŽÍVAT DENNĚ PULZNÍ MAGNETOTERAPII,KTERÁ VYROVNÁVÁ DEFICIT
V ZEMSKÝCH MAGNETICKÝCH POLÍCH A OPTIMALIZUJE ELEKTROMAGNETICKOU BILANCI V BUŇKÁCH.JE TO NYNÍ
NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ METODA,JAK ČELIT RŮZNÝM ZMĚNÁM,ANÍŽ BYCHOM OHROZILY NÁŠ ORGANIZMUS OD TRVALÉHO
POŠKOZENÍ.ZMAGNETIZUJETE PRAKTICKY CELÉ TĚLO ,KTERÉ JE PAK SCHOPNO TĚMTO NEGATIVNÍM VLIVŮM ČELIT.
Ti,co nemáte možnost si zadovážit magnetoterapeutický přístroj,mají možnost si ho na měsíc půjčit o ochránit tak
svoje tělo,před neblahými dopady velkých magnetických změn na Zemi.Informace lze získat na tel.775 077 053.
Jsem magnetoterapeutkou a vím,jaké veliké škody mohouzpůsobit velijké výkyvy v magnetických polích.
Nošení magnetických náramků může pomoct s touto nestabilitou se vyrovnat ,ale je to jen slabá náhražka,
která nezabezpečí případné poškození organizmu.
Měly by se nosit magnety v oblasti komunikační čakry,jedná se o hormonální rovnováhu, - na rukou a pokud
někomu nepomůže ani to, také přilepit, nebo přiložit magnetek v oblasti osrdečníku,nebo přímo na srdeční čakru.
DO BUDOUCNA,KDY BUDE DOCHÁZET KE STÁLE VĚTŠÍM ZMĚNÁM V MAGNETICKÝCH POLÍCH ZEMĚ,JE MAGNETICKÝ
PŘÍSTROJ SPOLEHLIVOU OCHRANOU PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY NA NÁŠ ORGANIZMUS.

Jsem ráda,že jsem Vám tyto informace mohla poskytnout,protože máte možnost volby,jak si zachovat zdraví!
Vaše Izabela

Kachní rodinka

17. listopadu 2011 v 8:00 | xx |  Zvířátka
víly

16. listopadu 2011 v 8:00 Víly

Zamyšlení o lidské tuposti

15. listopadu 2011 v 8:00 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy

Před časem jsem dostala zajímavou knihu ruského oftalmologa Ernsta Muldaševa,ve které
pojednává o životě na naší zemi ,o lidech,o mezilidských vztazích i o tom,kam spějeme.
Docela výstižně popsal myšlenku o lidské tuposti.
Dovolila jsem si některé zajímavé myšlenky zde ocitovat a zveřejnit na svých stránkách,
protože se domnívám,že lépe to vystihnout nemohl.


"...Je zkvělé,že jsou mezi námi tupí lidé.
Jak bychom jinak určovali míru naší chytrosti?
Čím více je kolem nás tupých lidí a čím větší je míra
jejich tuposti,tím chytřejší se cítíme.
A cítit se chytře,je jak víme,příjemné.
Zejména je to příjemné tupému člověku,
protože není tak snadné najít ještě tupější lidi,
aby před nimi mohl s radostí dát najevo
svůj intelektuální potencionál.
...Přání blýsknout se rozumem je
přirozeností lidské povahy.
Po opakovaném nezdaru se tupí člověk
dlouho uzamyká a po dalším a dalším neúspěchu,
se dostaví pocit méněcennosti.
Společnost se tak rozdělí na vrstvy podle
míry tuposti lidí.....

....Člověk však myslí svým duchem a mozek je jen
vodičem myšlenek v lidském těle....
Proto nemyslete mozkem,ale srdcem,myslete duší,
myslete láskou.
ENERGIE LÁSKY JE MYSLÍCÍ SUBSTANCE!
...TA JEDINÁ VYLÉČÍ TUPOST!"

DNA a my

14. listopadu 2011 v 7:00 | Izabela Klimová |  Esoterika
DNA

Medicína i věda udělala obrovské kroky v poznatcích o lidském těle a o přírodě celkově.
Obory jako nukleární mediciína,mitochondriální medicína a další,se staly součástí našeho
slovníku a masmédiami k nám přicházejí alespoň základní informace o těchto vědeckých
a lékařských disciplínách.
Mnoho výzkumů je zaměřeno i na genetické inženýrství  a génové manipulace.Předmětem
mnoha bádání je DNA.  A v současnosti nejen na bázi vědecké,ale i na bázi
energoinformačních systémů a duchovních disciplin.
DNA /čili deoxyribonukleová kyselina,acid/ je nositelkou genetické informace všech organismů,která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje
vývoj a vlastnosti celého organizmu.

Encyklopedie Wikipedie píše:

DNA je biologická makromolekula - polymer,dvoušroubovnice tvořená dvěma řetězci tzv. nukleotidů. Nukleotidy jsou vždy složeny z cukru deoxyribózy, fosfátové skupiny a jedné ze čtyř nukleových bází. Informační funkci mají právě báze, jimiž může být  adenin (A), quanin (G), cytosin(C) nebo thymin(T). První dvě patří mezi puriny, zbylé mezi tzv.pyrimidiny. V dvoušroubovnici DNA se nachází dvě navzájem spletené šroubovnice, které každá míří opačným směrem (jsou antiparalelní). Mezi protilehlými bázemi obou vláken se vytváří vodíkové můstky, a to vždy mezi guaninem a cytosinem, nebo mezi adeninem a thyminem.
DNA je hlavní složkou tzv. chromatinu, směsi nukleových kyselin a proteinů. U eukaryotických organizmů (jako např. rostliny a živočichové je DNA uložena zejména uvnitř buněčného jádra zatímco u prokaryot (např. bakterie) se DNA nachází volně v cytoplazmě
dna
Forma stočení dvoušroubovnice:Vlákna DNA se přirozeně stáčí do dvoušroubovnice, avšak forma stočení není vždy, za všech podmínek stejná. In vitro je většina DNA v B formě in vivo však za určitých podmínek přirozeně přechází v jinou.
 • A-DNA- pravotočivá; 10 párů bází na otáčku; průměr vlákna je 2,3 nm
 • B-DNA- pravotočivá; 11 párů bazí na otáčku; průměr vlákna je 1,9 nm
 • Z-DNA - levotočivá; 12 párů bazí na otáčku; průměr vlákna je 1,8 nm
Forma stočení má vliv na funkci - reaktivitu molekuly.

DNA je nejen biologie.Je to základní jádro toho,kdo sme ve fyzické  i duchovní rovině.
Je místem,kde sídlí naše vyšší JÁ a v DNA jsou všechny akášické záznamy,čím jsme kdy byli,
t.z.všechny naše dosavadní životy.
Duchovní minulost je v DNA zapsaná v kvantových částicích
DNA má vyše 3 miliard chemikálií a nyní pracují v DNA jen 3%chemie .Jsou to ty části DNA,které
kódují bílkoviny,které vytvářejí víc než 30 000 lidských genů.A jenom 3% DNA tvoří scénář tvorby
genů. Celých 90% chemie zkoumané DNA je neznámá a záhadná.Dalo by se říci,že celých 90%
je doslova kvantový plán naší božskosti.Věci v kvantovém stavu v DNA nejsou logické a věci
mimo 3D /t.j.4D,5D../,jsou nám zatím utajené.Je to právě těch 90% kvantové DNA,co tvoří
naše vědomí. Naše vědomí je obrovský rozměr,daleko větší část,než je naše biologické tělo.
A souvislosti jsou ještě větší:Vědomí je zodpovědné za vibrace naší planety Země a přes vědomí
naše planeta na nás reaguje.Je to náš rozhovor s planetou!Je to kvantové vědomí,které je v
jednotě se vším.Lemuřané i když neměli pokročilou technickou vybavenost,znali tvar DNA a to i
bez mikroskopu-věděli to na základě kvantového DNA a vědomí.Na tomto základě věděli vše o
sluneční soustavě,galaxiích-bez počítačů a znali léčební metody,které dosud neznáme ani my.
Nyní v době transformačních procesů na naší planetě i ve vesmíru,se mění kvantové DNA.
Vývoj našeho lidského vědomí stoupá.Mezi námi dnes žijí tzv.indigové,diamantové a křišťálové
děti,které mají úplně jinak aktivované DNA.
Vezměte si například své tělo:Jakmile začneme mluvit se svým tělem,není to jen komunikace
s hmotou.Je to zkušenost celého těla,protože se DNA pole překrývají a komunikují mezi sebou!
Naše tělo tvoří biliony buněk a když se sejdou v komunikaci biliony našich buněk,máme inter-
dimenzionální,dokonalou komunikaci s masivním DNA polem!
Tohle jsou poznatky získané za několik uplynulých let a jasně vypovídají o probouzející se
době.

Drunvalo Melchizedek,který se zabývá posvátnou geometrií,uvádí velmi zajímavé souvislosti,
kterými vysvětluje mnoho souvislostí mezi naší DNA ,duchovním světem a Stvořitelem.
Ve své knize Prastaré tajemství květu života ,odhaluje mnohá tajemství,které pomáhají
pochopit princip stvoření,vesmírných cyklů i DNA.

Píše:"Molekula DNA je konstruovaná v duálním vztahu 12-ti stěnu a 20-ti stěnu -to je
matematické srdce. Lze DNA vidět i jako rotující krychli a i když ji otočíte o 72 stupňů,
vytvoříte 20-ti stěn,jenž je  duálním tělěsem 12-ti stěnu.Tento recipročný vzorec pokračuje
ve vláknech DNA,12-ti stěn,  20-ti stěn a střídavě dál."

V blízké budoucnosti, v rámci vstupu do biofotonového věku,budou v nás aktivovány další
šroubovnice DNA,které rozšíří naše vědomí a rozvinou se i schopnosti,které dnes považujeme
za nevysvětlitelné,záhadné až zázračné.
Nastane skutečně zajímavá doba, plna sebeobjevování,dobrodružství a radostné naděje.

O tucích

13. listopadu 2011 v 7:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci


Převzato z WM magazín: http://www.mwm.cz

Všechno, co bychom měli vědět o transfigurovaných tucích.

Oč jde a jak to začalo..

Transfigurované mastné kyseliny (anglicky trans-fats) jsou určité druhy nenasycených tuků (mohou být mono-nenasycené nebo poly-nenasycené).

Transfigurované tuky se v přírodě vyskytují v nevelkém množství v masu a mléčných produktech. Tyto přirozené látky ale nepředstavují žádný problém.
Transfigurované tuky z regálů v obchodech s nimi ovšem nemají mnoho společného. Jsou vytvořené průmyslově částečnou hydrogenací rostliných olejů a živočišných tuků. Tento chemický proces byl vyvinut na počátku 19. století a první výrobek zpracovaný touto metodou poprvé přišel do prodeje v roku 1911 pod názvem Crisco.

Na rozdíl od přirozených nejsou transfigurované tuky potřebné, a také nejsou právě prospěšné zdraví. Konzumace transfigurovaných tuků pětkrát zvyšuje riziko koronární srdeční choroby. Zdravotníci proto celosvětově doporučují omezení spotřeby transfigurovaných tuků na stopová množství. Transfigurované tuky získané částečnou hydrogenací olejů jsou obecně považovány za mnohem horší než přirozené.

A teď je to zajímavé…

Margarín byl původně vyroben jako krmivo, po němž měli rychle přibývat krocani. Ty ale místo toho zabíjel. Ovšem lidé, kteří předtím vložili do výzkumu všechny své peníze, chtěli aby se jim vrátily, a tak dali hlavy dohromady a uvažovali, co udělat, aby je dostali zpět.

Původně to byla bílá hmota bez chuti a zápachu, takže do ni přidali žluté barvivo a umělou příchuť, a začali to lidem prodávat místo másla.

Tak co, chutná?

ZNÁTE rozdíly mezi transfigurovanými tuky (margaríny) a máslem?

Obojí má stejné množství kalorií.
Máslo má, při 8 gramech oproti 5 gramům v margarínu, o něco více nasycených tuků.
Máslo podporuje vstřebání mnoha dalších živin z jiných jídel.
Máslo má spoustu nutričních výhod, zatímco margarín jen pár a to ještě přidaných chemiky! Máslo chutná mnohem lépe než margarín a může povznést chuť ostatních jídel.
Máslo tu je po staletí, ale margarín méně než 100 let.

A teď o transfigurovaných tucích....

Margaríny obsahují velmi mnoho transfigurovaných mastných kyselin (některé přes 50% ... a ví někdo, CO je těch zbývajících 50%?)

Podle poslední studie Harvard Medical, může konzumace margarínů, ve srovnání s těmi, které konzumují stejné množství másla, zvýšit počet onemocnění srdce u žen o 53%.

Zvyšují celkový cholesterol a LDL (to je ten škodlivý cholesterol) a snižují HDL cholesterol, (prospěšný cholesterol).

Až pětinásobně zvyšují ohrožení rakovinou.

Snižují kvalitu mateřského mléka.

Snižují odpověď organismu na antigen (imunita).

Snižují odezvu těla na inzulín.

Ale co je nejhorší ....

Margarínu chybí pouze jediná MOLEKULA - aby z něj byla 100% umělá hmota!!!

To poslední by samo o sobě mělo postačit k tomu, aby se soudný člověk ihned a do konce života vystříhal konzumace jakékoli formy "umělých jedlých tuků", a čehokoli jiného, co prošlo hydrogenací.
Transfigurované tuky jsou nepřirozené, a proto je tělo nikdy nemůže strávit a spotřebovat ve formě energie. Ale ani správně vyloučit. Hromadí se v něm, lepí se na buňky, které dusí. Ucpává to arterie, ztučňuje játra a bez ohledu na tělesnou námahu nebo cvičení s tím nic neuděláte. Takže mrtvice, infarkt, selhání jater nebo ledvin nebo rakovina číhají hned za rohem.

Nevěřte?

Zkuste tohle:

Kupte vaničku umělého jedlého tuku, otevřete to a nechte někde venku ve stínu nebo v garáži. Po několika dnech pozorování si povšimnete několika věcí:

* nepřiblíží se k tomu žádní hlodavci, žádný hmyz, ani otravné octomilky, ba ani švábi;

* ani po letech se to nezkazí a nezačne jinak páchnout;

* nemá to žádnou výživnou hodnotu, takže to nic nebude žrát a nic na tom ani v tom neporoste;

* dokonce i plísně a mikroorganizmy se tomu vyhnou (a to už je co říct!!).

Proč to nic živého nechce? Protože to je z 99.99% plast, který život zabíjí!!

Co takhle rozpustit si na pánvi kelímek od jogurtu a namazat si to na topinku? Ne? Tak proč jíte margaríny?

Pamatujte: COKOLI zabíjí život, zabíjí i VÄS .... jen pomaleji.

Poznámka lékaře nakonec

Konečně to nějaký chemik napsal. Rád bych k tomu dodal, že pokud vyšetřuji pacientky s podkožními lipomy a celulitidou na ultrazvuku, shodně odpovídají, že jí pouze umělé tuky, že žijí "zdravě". Po pravdě, s takto zdravě žijícími ženami je vhodný jen čistě profesionální kontakt. Jejich tělesné schránky totiž připomínají živoucí mumie.

Kdyby kdysi zvýšili příjem těchto umělých tuků v jídelníčku některých komunistických prominentů, byli by dokonale nakonzervovaní, takže by se k posmrtnému uchování jejich pozůstatků nemusela stavět nákladnou technikou vybavená mauzolea. (MUDr. Studnička)
Vliv margarínu na lidský organismus

Většina odborníků na výživu dnes prohlašuje, že obyčejné máslo je lepší - pokud ho jíme s mírou. Není pochyb o tom, že máslo je přírodní produkt, zatímco margaríny musí být vyráběny složitým technologickým procesem a nejsou tedy přírodním tukem. Margarín by zůstal bez vydatné pomoci barviv a jiných přísad nevábnou šedivou hmotou. Do másla, na rozdíl od margarínu nemusí být vitamíny přidávané uměle. Máslo obsahuje přírodní vitaminy ze kterých jsou nejdůležitější A a D. Vitamin A je potřebný pro dobrý zrak a zdravou pokožku a navíc je důležitý antioxidant. Vitamin D podporuje vstřebávání vápníku, důležitého prvku pro zdravé kosti a zuby.

Rama s namaČlánek stručně a precizně vysvětluje, jak nepatrný je rozdíl mezi umělou hmotou a tolik propagovanými margaríny.
Převzato z WM magazín: http://www.mwm.cz


Všechno, co bychom měli vědět o transfigurovaných tucích.

Oč jde a jak to začalo..

Transfigurované mastné kyseliny (anglicky trans-fats) jsou určité druhy nenasycených tuků (mohou být mono-nenasycené nebo poly-nenasycené).

Transfigurované tuky se v přírodě vyskytují v nevelkém množství v masu a mléčných produktech. Tyto přirozené látky ale nepředstavují žádný problém.
Transfigurované tuky z regálů v obchodech s nimi ovšem nemají mnoho společného. Jsou vytvořené průmyslově částečnou hydrogenací rostliných olejů a živočišných tuků. Tento chemický proces byl vyvinut na počátku 19. století a první výrobek zpracovaný touto metodou poprvé přišel do prodeje v roku 1911 pod názvem Crisco.

Na rozdíl od přirozených nejsou transfigurované tuky potřebné, a také nejsou právě prospěšné zdraví. Konzumace transfigurovaných tuků pětkrát zvyšuje riziko koronární srdeční choroby. Zdravotníci proto celosvětově doporučují omezení spotřeby transfigurovaných tuků na stopová množství. Transfigurované tuky získané částečnou hydrogenací olejů jsou obecně považovány za mnohem horší než přirozené.

A teď je to zajímavé…

Margarín byl původně vyroben jako krmivo, po němž měli rychle přibývat krocani. Ty ale místo toho zabíjel. Ovšem lidé, kteří předtím vložili do výzkumu všechny své peníze, chtěli aby se jim vrátily, a tak dali hlavy dohromady a uvažovali, co udělat, aby je dostali zpět.

Původně to byla bílá hmota bez chuti a zápachu, takže do ni přidali žluté barvivo a umělou příchuť, a začali to lidem prodávat místo másla.

Tak co, chutná?

ZNÁTE rozdíly mezi transfigurovanými tuky (margaríny) a máslem?

Obojí má stejné množství kalorií.
Máslo má, při 8 gramech oproti 5 gramům v margarínu, o něco více nasycených tuků.
Máslo podporuje vstřebání mnoha dalších živin z jiných jídel.
Máslo má spoustu nutričních výhod, zatímco margarín jen pár a to ještě přidaných chemiky! Máslo chutná mnohem lépe než margarín a může povznést chuť ostatních jídel.
Máslo tu je po staletí, ale margarín méně než 100 let.

A teď o transfigurovaných tucích....

Margaríny obsahují velmi mnoho transfigurovaných mastných kyselin (některé přes 50% ... a ví někdo, CO je těch zbývajících 50%?)

Podle poslední studie Harvard Medical, může konzumace margarínů, ve srovnání s těmi, které konzumují stejné množství másla, zvýšit počet onemocnění srdce u žen o 53%.

Zvyšují celkový cholesterol a LDL (to je ten škodlivý cholesterol) a snižují HDL cholesterol, (prospěšný cholesterol).

Až pětinásobně zvyšují ohrožení rakovinou.

Snižují kvalitu mateřského mléka.

Snižují odpověď organismu na antigen (imunita).

Snižují odezvu těla na inzulín.

Ale co je nejhorší ....

Margarínu chybí pouze jediná MOLEKULA - aby z něj byla 100% umělá hmota!!!

To poslední by samo o sobě mělo postačit k tomu, aby se soudný člověk ihned a do konce života vystříhal konzumace jakékoli formy "umělých jedlých tuků", a čehokoli jiného, co prošlo hydrogenací.
Transfigurované tuky jsou nepřirozené, a proto je tělo nikdy nemůže strávit a spotřebovat ve formě energie. Ale ani správně vyloučit. Hromadí se v něm, lepí se na buňky, které dusí. Ucpává to arterie, ztučňuje játra a bez ohledu na tělesnou námahu nebo cvičení s tím nic neuděláte. Takže mrtvice, infarkt, selhání jater nebo ledvin nebo rakovina číhají hned za rohem.

Nevěříte?

Zkuste tohle:

Kupte vaničku umělého jedlého tuku, otevřete to a nechte někde venku ve stínu nebo v garáži. Po několika dnech pozorování si povšimnete několika věcí:

* nepřiblíží se k tomu žádní hlodavci, žádný hmyz, ani otravné octomilky, ba ani švábi;

* ani po letech se to nezkazí a nezačne jinak páchnout;

* nemá to žádnou výživnou hodnotu, takže to nic nebude žrát a nic na tom ani v tom neporoste;

* dokonce i plísně a mikroorganizmy se tomu vyhnou (a to už je co říct!!).

Proč to nic živého nechce? Protože to je z 99.99% plast, který život zabíjí!!

Co takhle rozpustit si na pánvi kelímek od jogurtu a namazat si to na topinku? Ne? Tak proč jíte margaríny?

Pamatujte: COKOLI zabíjí život, zabíjí i VÄS .... jen pomaleji.

Poznámka lékaře nakonec

Konečně to nějaký chemik napsal. Rád bych k tomu dodal, že pokud vyšetřuji pacientky s podkožními lipomy a celulitidou na ultrazvuku, shodně odpovídají, že jí pouze umělé tuky, že žijí "zdravě". Po pravdě, s takto zdravě žijícími ženami je vhodný jen čistě profesionální kontakt. Jejich tělesné schránky totiž připomínají živoucí mumie.

Kdyby kdysi zvýšili příjem těchto umělých tuků v jídelníčku některých komunistických prominentů, byli by dokonale nakonzervovaní, takže by se k posmrtnému uchování jejich pozůstatků nemusela stavět nákladnou technikou vybavená mauzolea. (MUDr. Studnička
Vliv margarínu na lidský organismus

Většina odborníků na výživu dnes prohlašuje, že obyčejné máslo je lepší - pokud ho jíme s mírou. Není pochyb o tom, že máslo je přírodní produkt, zatímco margaríny musí být vyráběny složitým technologickým procesem a nejsou tedy přírodním tukem. Margarín by zůstal bez vydatné pomoci barviv a jiných přísad nevábnou šedivou hmotou. Do másla, na rozdíl od margarínu nemusí být vitamíny přidávané uměle. Máslo obsahuje přírodní vitaminy ze kterých jsou nejdůležitější A a D. Vitamin A je potřebný pro dobrý zrak a zdravou pokožku a navíc je důležitý antioxidant. Vitamin D podporuje vstřebávání vápníku, důležitého prvku pro zdravé kosti a zuby.

Jak je to s jogurty

12. listopadu 2011 v 15:15 | emailová pošta |  O zdraví a nemociJOGURTY

Evropské středisko Center for Food Safety provedlo rozsáhlou výzkumnou studii na téměř 1,000 vzorcích jogurtů ,
vyráběných různými mlékárenskými společnostmi, aby zjistilo, jestli jsou tolik oblíbené jogurty zdravé,
jak tvrdí reklama. Výsledky výzkumu se ukázaly být zklamáním:
jogurty nemají na lidské tělo pozitivní zdravotní účinek, ani neposilují imunitní systém. Podle výzkumu
nemají jogurty žádný pozitivní vliv na trávení a zažívání. Vlastně jsou jogurtové nápoje zcela neprospěšné
- tělo neposilují, jak tvrdí reklamní slogany jejich výrobců, uvedl internetový magazín Medpulse.
Mnoho společností vyrábějících jogurty stále působí na potenciální zákazníky starými slogany, tvrdícími,
že jejich produkty mají vysoce pozitivní vliv na zažívací a imunitní systém. Zkrátka jogurt není nic jiného,
než atrapa. Navíc pro lidské zdraví nebezpečná. Mnoho jogurtů dostupných dnes ve všech obchodech na světě
nemá s produktem vymyšleným před několika tisíc lety na území moderního Bulharska ,nic společného.
Stále věříte mýtům o probiotických bakteriích, které zlepšují imunitní systém a zažívací trakt?
Pokud ano, jste ohlupováni.
V Moskvě došlo k mnoha případům, kdy lidé vedoucí zdravý způsob života byli nakonec hospitalizováni.
U mnohých z těchto pacientů bylo diagnostikováno poškození slinivky. Po dotazu na jejich jídelníček řekli,
že konzumovali jogurtové nápoje od Danone jako Actimel a další. Na tomto faktu není nic překvapivého.
Actimel, jako mnoho dalších produktů Danone, obsahuje E1442 - geneticky modifikovaný kukuřičný škrob,
zahušťovadlo. Geneticky modifikované typy škrobů mají velké molekuly. Chemici, kteří takové látky vyrábí, říkají,
že je nemožné předpovědět, jak se budou tato molekulární monstra chovat v lidském těle.
Nebezpečné škroby jsou obsaženy nejen v mléčných výrobcích, ale také v kečupech a majonézách.
Vědci stále neví, jestli se tyto škroby během trávícího procesu rozkládají, a jak. Podle současných znalostí lze
předpokládat, že takové škroby poškozují slinivku břišní. Lidské tělo očividně neví, jak rozštěpit tak
nepřirozeně velké molekuly.
Co se týká zázračných probiotických bakterií v komerčně vyráběných jogurtech, bylo zjištěno,
že takové bakterie mohou v lidském žaludku přežít pouze několik minut a tak nemohou mít na zažívací
trakt pozitivní vliv. Člověk by měl vzít v úvahu, že mléčné produkty s probiotiky, které mají trvanlivost několik
měsíců, nejsou přírodní produkt s pozitivními účinky.
Odborný pohled na složení Actimelu-
Podle východní medicíny běžné mléčné výrobky (průmyslově vyráběné,zahušťované,
pasterované a homogenizované, zahleňují organismus, podporují záněty v těle a pod.
Vhodnou volbou jsou bio jogurty a nehomogenizované sýry a mléko,které se doporučuje konzumovat max. 4xtýdně.
Ve Velké Británii je reklama na prospěšné účinky Actimelu již zakázána. Podívejte se na složení Actimelu - obsahuje
glukózu, cukr, modifikovaný škrob, a obyčejné mléko, které je homogenizované. Běžný bílý cukr je toxin,
který oslabuje imunitní systém.
Actimel bílý slazený
Složení: mléko, glukóza, vanilková složka 5%, jogurtová kultura a L casei Defensis, vitamíny B6 a
D. Actimel ovocný Složení: mléko, cukr, glukóza, jahodová složka 5%¨(jahodové pyré 42%, cukr,
tapiokový modifikovaný škrob, jahodové aroma, barvivo: antotyany), jogurtová kultura a Lactobacillus
casei Defensis.

Co k tomu dodat? Snad si můžeme jenom postesknout za dobou,kdy jsme dostávaly na stůl čisté neupravované
mléčné výrobky,které skutečně měly pro náš organizmus blahodárný účinek.Chléb náš...

12. listopadu 2011 v 7:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci

Enzymy, éčka a rychlá zkáza. Co možná nevíte o chlebu, který jste si koupili.


Co jsou schválně nedopečené, pytle nacpané enzymy a přídavnými látkami (tzv. éčka) ve skladech a starý chléb rozemletý do těsta. Tohle všechno najdete v průměrné české pekárně. Za posledních dvacet let došlo k dramatickému úpadku kvality tradičního českého chleba. Tuzemští pekaři hromadně opustili tradiční způsob výroby a místo z kvásku, mouky a vody pecny připravují z předchystaných směsí a umrtvených průmyslových kvasů. Původní receptury se drží už jen malé procento podniků.
Chléb tak sice vypadá stále stejně jako dřív, ale tvar, barva i chuť bochníků jsou vyhnané enzymy a různými "éčky". Díky nim se výroba chleba zkrátila o víc než polovinu času.
"Když uberete z výroby chleba čas, ubíráte i všechny jeho kvality včetně vůně a chuti," říká Josef Příhoda, který se na Vysoké škole chemicko-technologické věnuje výrobě chleba většinu svého života. "Dnes pekaři nahrazují čas enzymy a dalšími přídavnými látkami."
Kromě toho, že se z chleba vytratily přirozená chuť a vůně, mnohem rychleji podléhá zkáze. Plesnivá střída není nijak výjimečná už po třech dnech. Ještě před dvaceti lety přitom potravinářské normy určovaly, že chleba musí vydržet poživatelný čtyři dny. Dnes se "záruční lhůta" u většiny chlebů smrskla na čtyřiadvacet hodin od upečení.

"Každý chleba je dobrý, když je čerstvý. Ale jde taky o to, aby byl k jídlu ještě druhý nebo třetí den. A to už je dnes řada chlebů plesnivá anebo úplně ztvrdlá," říká docent Josef Příhoda z VŠCHT.

Běžnou praxí je v českých pekárnách přidávání rozmočených neprodaných pecnů do nového těsta. "Starý chleba může tvořit klidně desetinu objemu toho nového," potvrzuje Vladimír Doležal z České zemědělské univerzity.
Nijak výjimečné není ani úmyslné nedopékání chleba. Ten je pak měkčí a zákazníci jej považují za čerstvější. "Hodně lidí vybírá chleba tak, že ho ohmatají a vyberou ten měkký, protože to je pro ně synonymum čerstvého. No, a když necháte chleba místo padesáti minut péct pětačtyřicet, tak je měkčí na omak. A právě tohle někteří pekaři dělají," vysvětluje používané postupy Jaromír Dřízal z pekařského svazu.

Pekaři s pytli předmíchaných směsí a pecny, co plesnivějí za tři dny, ale nepředstavují jediné záporné hrdiny tohoto příběhu. Dalšími jsou supermarkety. Tlačí pekárny k co nejnižším cenám, vybírají od nich různé poplatky a smlouvami nutí pekaře k dost nevšednímu počínání. Český chléb schází na úbytě...

Týdenní nákup nacestoval 68 077 km
Kopr z Izraele, hrozinky z Chile, holandská rajčata a salát ze Španělska. Potraviny z nákupu, jaký děláte každý týden, toho najezdily víc než vy za celý život. A vy si díky tomu můžete u regálů užívat svět bez ročních období. Jenže něco v tom světě je strašně špatně. Zmizela chuť, vůně a vitamíny.
iHNed.cz
obr.www.google.cz./obrazky

Přeji Ti nádherný den

11. listopadu 2011 v 10:39 | Friends 18.com |  Mix
okn


Něco o meditaci

10. listopadu 2011 v 7:00 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy
hra energií

V průběhu několika uplynulých let se slovo meditace vyskytuje v našem slovníku pořád častěji.
Mnozí o ní jenom slyšeli a mnozí ji také provozují.
Čím více roste hluk a rychlé ubíhání života kolem nás,tím větší je naše touha po klidu.
V minulosti,kdy člověk nebyl vystaven natolik rušnému životnímu tempu a život plynul klidně
a pomaleji,neměl takovou potřebu meditovat,protože byl více sám se sebou.Více komunikoval
se sebou i s lidmi,kteří ho obklopovali.A protože nebyla televize s pousta dalších médií,mohl
spokojeně rozjímat o svém životě a o věcech,které ho obkopovaly.Byl více zdráv na těle i na duši.

Slovo meditace pochází z latinského mederi,což znamená hojit,léčit.
Mnoho lidí si okamžitě spojuje tento pojem s budhizmem neboi s hinduizmem.Ale meditace
není náboženským směrem,ale univerzálním přístupem v duchovním vývoji člověka.
Díky současnému životnímu stylu,roste touha naše touha po vnitřním klidu a míru a je to právě
meditace,která mu umožňuje zažít tyto stavy.
Meditace je léčebním procesem,který hojí tělo i mysl.
Stres ,únava nadměrný hluk,jsou metlou současnosti a zklidnit naše vědomí bývá někdy velmi
náročné,někdy je dokonce úspěchem ,dosáhnout klidného meditačního stavu.
Při meditaci se učíme nést odpovědnost za naše jednání,za naše myšlení a cítění.
Většina lidí si myslí,že za stres,který nás obklopuje,jsou odpovědni jiní a propadáme iluzi,že za
všechno mohou jiní,oni a ne my.
Ale naše špatné pocity,neklid a stresové stavy,vycházejí z našeho vlastního vědomí a z našich
životních postojů a názorů.

Mnoho nemocí je psychosomatického původu.Dalo by se říct,že každá nemoc je nemocí ducha.
Když se v naší mysli hromadí zloba,nepřejícnost,závist,neláska k sobě a jiným,pocity nejistoty
a křivdy,tak se časem tyto negativa objeví v podobě nemocí.Je to vlastně nahromaděná negativní
energie,která se fyzicky projevila na našem těle.Naše tělo je jen obydlím,nástrojem projevu
naší duše.
Meditace přináší odstranění těchto negativ,odstraňuje blokády a vnitřní bariéry a tím umožňuje
rozvoj našeho vnitřního potencionálu.
Zjemňuje naše vnímání signálů těla a duše.Udržuje rovnovážný stav mezi tělem a myslí a
přivádi nás do stavu kdy mysl vládne nad rozumem a tělem.
Meditace působí blahodárně i na tělo,přináší odpočinek a má hluboký relaxační účinek.
Uklidňuje nervový systém,navozuje rovnováhu fyzických pochodů v těle,zvyšuje vitalitu a
zdraví a má hojivé účinky.
Otevírá srdce a vytváří láskyplné vztahy v rodině,v zaměstnání a ve společnosti celkem.

Je to právě meditace ,která zvyšuje úroveň naší tvořivosti,spokojenosti,vyrovnanosti,pohody,
koncentrace a komunikace.
Meditace odhaluje kořeny našeho negativního myšlení ,přináší řešení našich problémů .
Navozuje smíření a vnitřní vyrovnanost a navrací nás k sobě.
Meditace přináší vnitřní vhled pochopení a vůle ke změně udělat nápravu,tam,kde cítíme,že
děláme něco špatně.Pomáhá nám nalézt  pocit sebedůvěry,sebekontroly a sebeúcty a úcty
ke všemu a ke všem a přináší pocit jistoty.
Pomocí meditace znovuobjevujeme naši skutečnou identitu a objevujeme naše JÁ.
Meditace je  kultivací našich duší na cestě hledání naši pravdy a toho, kdo ve skutečnosti
jsme.
Je to vlastně duchovní studium pro posílení kvalit duchovních vlastností a k dosažení vnitřní
rovnováhy.Je to stav harmonizace s celým Vesmírem.
Je to stav vnitřní síly,kdy přebíráme vedení vnitřního světa mysli a uvolňuje nám přístup
k vlastnímu jádru,k intuici,ke srdci, k lásce a tím i k Bohu.
Meditace otevírá pokladnici našeho podvědomí,aby jste nalezly poklady své nesmrtelné DUŠE.

Meditovat můžeme začít kdykoliv.Stačí si najít klidné,ničím nerušené místo a v klidu rozjímat.
K navození  zklidnění nám může pomoct i relaxační hudba ,anebo zapálená svíčka.
Buďte k sobě trpělivý a laskavý a nikdy nesrovnávejte své zkušenosti a pokroky s jinými
lidmi.Každý má své vlastní tempo a svoji vlastní duchovní úroveň. Vše,co se Vám děje je ve
správný čas.Tady není prostor pro spěchání a ani nelze nic uspěchat.Dovolte své duši,aby
jednala-ona ví,kdy jste na co připraven.
Meditace je nádherné sebeobjevování,nádherná cesta k lásce k sobě,ke všemu tvorstvu a
je to i cesta k našemu Stvořiteli.A o to jediné usilujeme od narození.
žehnám vám lidé