Učení JÁ JSEM!

4. srpna 2011 v 6:30 | www.reiki-jajsem.cz |  Esoterika
 

www.jimwarren.com

Slova "JÁ JSEM" neznamenají zdůraznění našeho ega, naší osobnosti, ale znamenají ve skutečnosti nesmírně silnou
hybnou sílu Vesmíru:
Vyslovíme-li slovo "JÁ", pak jsme od této chvíle dali do pohybu Boží sílu, Boží moudrost, Boží inteligenci, Boží lásku,
která je nyní připravena k činnosti a očekává vyslovení našeho přání. Je to nejúčinnější způsob, jak se dovolat pomoci
Boha. Proto modlitby, prosby, žádosti, přání, ba dokonce i povely, se plní nejsnáze, začneme-li slůvky "JÁ JSEM".

Vše je však třeba vyslovovat s patřičným respektem před nejvyšší autoritou Boha, s patřičnou láskou, pokorou, vroucností,
či niterností, s něhou a s procítěním našeho přání.

Zároveň musíme vyslovovat to, co chceme, s patřičnou důvěrou, pevnou a neotřesitelnou vírou a jistotou v to, že nám
bude vyhověno.Jakékoliv pochyby,nevíra, nedůvěra a nejistota vůči tomuto vysokému duchovnímu učení jsou jedem
realizace těchto našich přání.

Jak to celé vlastně funguje? Trochu jako kdybychom měli Aladinovu kouzelnou lampu. V pohádce by to vypadalo asi takto:

Vyslovím-li slovo "JÁ", Bůh mě okamžitě uslyší a zareaguje tak, že si na mě posvítí světelným kuželem - na mě,
stojícího uprostřed kosmické tmy ve vesmíru - nyní ale stojícího uprostřed Jeho světelného kuželu. Přitom se na mě
tázavě zahledí.
Vyslovím-li slova "JÁ JSEM", pak Bůh pokývne hlavou a řekne: "Tak copak chceš,mé Boží dítě, čím ti mohu posloužit?
Splním ti vše, co budeš chtít, ať je to pozitivní či negativní. Proto se ovládej a chtěj ode mě jen to pozitivní. Neboť je ti
dáno do vínku, abys vtiskl mým čirým energiím vše, po čem tvé srdce touží.
Musíš to jen vyslovit po těchto dvou slovech - "JÁ JSEM". To od tebe očekávám,neboť konám rád pro své děti."
Po těchto dvou slovech "JÁ JSEM" musí tedy následovat vyslovení toho, co chceme - neboť Bůh nám splní vše bez ohledu
na čas a prostor v souladu s naší svobodnou vůlí, osobní zodpovědností, které budou pod kontrolou našeho sebeovládání.

Učení "JÁ JSEM"

Je-li toto vysoké duchovní učení o "JÁ JSEM" pochopeno a žijeme-li podle něj,změní náš život v nejpozitivnějším smyslu.
Náš život je pak prodchnut vysokou spiritualitou, štěstím, radostí ze života a pochopením jeho smyslu. Toto učení je velmi
rychlou cestou ke zvýšení našeho vědomí, k sebepoznání a sebeovládání a je studnou hluboké moudrosti.
Ačkoliv toto učení a nejvyšší zákony v něm obsažené jsou prastaré, je přesto vysoce aktuální, živé a souvisí s naším
konáním na této zemi.Poučuje nás o možnostech jeho velmi praktického použití v našem současném lidském světě.
Vede nás k pomoci bližnímu a dává nám do rukou ty nejúčinnější prostředky. Jsou to naše myšlenky, které jsou v našem
konání tím nejmocnějším a nejdokonalejším nástrojem. Jimi lze docílit a uskutečnit vše dle naší svobodné vůle, naší
kreativity a mravní odpovědnosti. Naše směrované a cílené myšlenky mohou odstranit jakýkoliv náš zdravotní problém,
ale právě tak jsou i hlavní příčinou našich nemocí, protože:
"Každá myšlenka mění atomovou strukturu buňky." (z knihy "Odhalená tajemství" # od G.R.Kinga)
Zneužití tohoto učení o "JÁ JSEM", způsobené neovládáním se nebo dokonce cíleným užitím pro egoistické a komerční
zájmy, pro ovládání lidí a tím pro omezení jejich osobní svobody, která je nejvyšším statkem člověka, uvede do činnosti
zákon odplaty, jemuž nemůže nikdo uniknout.
Toto učení, obsahující absolutní neměnné pravdy, platné po věky věků, přinesl do České republiky v roce 1993 jako
jeden z prvních Ing. Wilhelm Palán. Vysoké duchovní zákony - učení o "JÁ JSEM" můžeme nazvat "Boží Alchymií" či
"Boží Magií" a lze ho uplatnit jen s hlubokou vírou.

(částečně převzato od www.reiki-jajsem.cz) Zde uváděné mantry jsou výňatky z knihy "Hovory o Já Jsem"

Nanebevzatého Mistra Saint Germaina od G:R.Kinga. v překladu E.Melzerové, O.Pénzesové a
Ing.V.Palána Jak správně používat mantry Já Jsem .
Když myslíte nabo pronášíte výraz "Já Jsem!, tak to znamená,

že uznáváte TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ, které působí ve Vašem životě. Jestliže si budete stále vědomi nepřekonatelné a
neporazitelné Boží Přítomnosti ve svém nitru, otevíráte tím bránu pro její čirou a nepřekonatelnou esenci a inteligenci,
která může přivést svou nádhernou dokonalost do Vaší vnější zkušenosti.

Když Ježíš řekl: "Já Jsem vzkříšení a život", použil jednu z nejmocnějších vět, která se dá lehce vyjádřit.
Slovy "Já Jsem" nemínil Ježíš svou vnější podobu, nýbrž tu mocnou mistrovskou přítomnost boží v nitru, protože často
opakoval: "Sám od sebe nemohu vykonat nic. Je to OTEC VE MNĚ, to JÁ JSEM, kdo koná tyto skutky.

Je potřeba, abyste si začali být plně vědomi této mocné Přítomnosti ve svém nitru.
Buďte vždy pozorní, co po slovech "Já Jsem" budete myslet nebo pronášet! Vše tím přivoláváte do své vnější skutečnosti!

Zde uváděné věty jsou velmi hluboké a jsou nám předané ku pomoci Nanebevzatými Mistry.
Mantry opakujte několikrát s plným procítěním a plnou vírou v jejich uskutečnění. Pokud Vaše víra není dostatečná,
můžete si pomoci větami důvěry, které si několikrát řeknete a procítíte před samotným prohlášením.
Např.: "Já vím, že vše působí plnou silou!" nebo "Já plně uznávám tu dokonalou činnost mého mocného "Já Jsem".
Další větou důvěry je třeba "Já jsem ta vítězná boží Přítomnost mého mocného Já Jsem."


Základní mantry Já Jsem: - Já Jsem Boží Přítomnost! -
Vyřknu-li tuto větu, pak předávám od tohoto okamžiku žezlo vlády nad svým světem, životem,
rodinnými záležitostmi, pracovními poměry Bohu a Bůh mě nyní vede životem v nejpozitivnějším slova smyslu.
Poměry a záležitosti, situace, okolnosti, ve kterých jsme dříve těžko nacházeli řešení, se nyní řeší jakoby samy.
Co šlo dříve ztuha, jde náhle hladce. Získáváme nové přátele, nepřátelé mizí z našeho života nebo se mění v přátele.
Našim vyzařováním ovlivňujeme široké okolí, aniž bychom omezili svobodnou vůli kohokoli.

- Já Jsem Vzkříšení a Život! -Slova Ježíše Krista. Nesmírně silné mantra Vědomí naší věčné Boží podstaty.

- Já Jsem právě teď mým věčným osvobozením ode vší lidské nedokonalosti! -
- Já Jsem to věčné osvobození tvořící Boží Lásky! - - Já Jsem nekonečný mír! -

Věty na zdraví:
- Já Jsem ta dokonalost, to zdraví, které se projevuje v každém orgánu mého těla! -
- Já Jsem ta dokonalá činnost každého orgánu a každé buňky mého (Tvého) těla. -
Věta pro upevnění zdraví, slůvko "mého" můžeme při léčení druhých nahradit jménem pacienta.
- Já Jsem ta jediná léčící Přítomnost! Já Jsem Přítomnost neomezeně! -
Věta sloužící pro upevnění vědomí vnitřního vedení při vědomém léčení.

Zákon odpuštění:

- Já Jsem ten Zákon odpuštění a ten stravující plamen pro veškerou neharmonickou činnost v lidském vědomí!-
Věta k posílení a povzbuzení rozšiřujícího se vědomí.

- Já Jsem ten mocný stravující plamen, který stráví minulé i dnešní omyly, jejich příčiny a následky a vše nechtěně
stvořené, za které je zodpovědné mé vnější já! -

Věty důvěry:

- Já vím, že vše působí plnou silou! - Já plně uznávám tu dokonalou činnost mého mocného "Já Jsem".
- Já jsem ta vítězná boží Přítomnost mého mocného Já Jsem. - - Já uznávám tu plnou činnost mé mocné Já Jsem Přítomnosti. -

Věty sloužící k tvoření:

- Já Jsem ta zázraky působící Boží Přítomnost ve všem, co bych chtěl/a mít uskutečněno. -
- Ta Přítomnost Já Jsem ovládá každou existující cestu ke tvoření. Řídí všechno!

- Já Jsem ta nejvyšší moc - to tvořící Božství! -- Já Jsem to nejvyšší v člověku, kamkoli jdu -
Já Jsem tvořící Božství! - - Já Jsem naplněná činnost a nesoucí síla každé pozitivní věci, kterou si přeji!
- Já Jsem cokoliv, co si přeji být nebo vytvořit! - My sami jsme tou nejvyšší mocí v našem světě, a když naplníme
touto esencí naše myšlení, nemůže se nás dotknout žádný zmatek. Chceme-li použít tuto moc k rozpuštění
veškerého nesouladu, prohlašujeme plni jistoty: "Božství!"

Věta na získání peněz:

- Já jsem to bohatství Boží, které proudí do mých rukou a mně slouží a nic tomu nemůže zabránit! -

Věty sloužící k vnitřnímu vedení:

- Já Jsem ta Láska, ta mocná pohybující se síla, která působí v každém činu! -

Věty na ochranu dopravních prostředků:

- Bůh řídí tento vůz! -
Použijte tuto nebo níže uvedené věty na ochranu auta, vlaku, lodě, motocyklu či # letadla (upravte podle potřeby).
Pokud nemáte stoprocentní důvěru ve Vysoké Duchovní Zákony, proneste nejprve třikrát některou z vět důvěry a
pak třikrát větu na ochranu. A to před započetím jízdy nebo kdykoli, kdy Vás to napadne nebo
kdy Vám to připomene jakýkoli nenápadný zádrhel na silnici. Buďte vědomí! Tyto věty můžete uplatnit i když
vůz sami neřídíte, můžete takto na dálku s láskou dělat ochranu svým milovaným (vždy pro jejich nejvyšší dobro).
- Bůh je vševidoucí a vševědoucí. Předvídá a přirozeně zabrání každé nevítané srážce. -
- Bůh řídí toto vozidlo. Protože Bůh toto vozidlo řídí, nemůže nás nijaká překážka rušit! -

Věta na nabytí energie:

- Já Jsem ta mocná elektronová energie, která proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé mysli a mého těla
v tomto okamžiku a neustále. - - Já Jsem ta Přítomnost, která plní toto tělo čirou elektronovou silou. -
- Já Jsem ta mocná Přítomnost této čilé zářící energie, která proudí mou myslí a mým tělem a která odmítá vše, co jí není rovno. Já se navždy stavím do této čilé # zářící energie a radosti. - # # Věta na tvoření:- # Já Jsem to, co si přeji stvořit! - # # Věřit znamená mít důvěru, že je to pravda. Víra a důvěra se prolínají. Na # počátku je něco vírou. Je-li udržována, stává se přesvědčením.
Nevěříte-li, že je něco pravda, nemůžete jí uskutečnit, stvořit jí. Nevěříte-li "Já Jsem nějaká věc", jak může potom za vás
jednat? o Já Jsem Přítomnost je Srdcem Božím.
Poznáte-li, že jste tím "Já Jsem", pak se vytvoří ihned všechno, cokoli požadujete!
- Já Jsem to bohatství, ta hojnost, ta hmota, která je již zdokonalená v každé pozitivní věci v mém světě,
kterou bych si jen dovedl jakkoli představit nebo přát! -

Věta na pochopení:
- Já Jsem to plné pochopení a osvícení této věci, kterou znám a které bych chtěl porozumět. -
Stává se, že si přečteme nebo slyšíme nějaké informace, ale i když rozumíme slovům, vlastně nechápeme jejich význam.
Tato věta nám pomáhá tyto nabyté informace uchopit, procítit, prožít a hluboce pochopit.

Věta první pomoci:

- Já Jsem ta jediná, všemocná Boží síla a Boží Inteligence, která jedná v tomto těle a proto musí jakékoli zdání
nějakého zdravotního problému - (specifikovat - např. toto bolení hlavy, zubů atp.) - okamžitě zmizet i s příčinou! -
Tuto větu je možno účinně použít při bolesti hlavy, zubů, rýmě atp. Je dobré před ní ještě několikrát vyslovit věty důvěry.
Nezapomeňte, že není náhradou za lékařské ošetření!!! Účinnost vět závisí na míře Vaší víry a důvěry ve Vysoké
duchovní zákony. Nevzdávejte se při případných neúspěších. I to jsou zkoušky Vesmíru v to, jakou důvěru v něj máte.

Věta při těžkých problémech:

- Bože ve mně, ta Já Jsem Přítomnosti, vystup! Ovládni tuto situaci a přines harmonické řešení! -
- Hleď, ó Bože! Přijď a ujmi se této věci! - Mocnou pomoc v těžkých problémech a situacích nabízí udržování těchto vět
ve Vědomí. To učiní divy, přivolá to bez prodlení tu Já Jsem Boží Přítomnost a ta se pustí do práce.
Ježíš řekl: "Proste a bude Vám dáno. Hledejte a budete nalézat. Zaklepejte a bude Vám otevřeno!"
Bůh si přeje, abyste mu umožnili tvořit. To uvolní příliv Boží síly, Inteligence a hmoty, které k Vám přitečou,
aby splnily Váš příkaz.

- Já Jsem ti přátelé, kteří se objeví kdekoli a kdykoli je to nutné! -
- Já Jsem ta Přítomnost, která zde bdí a rozpouští okamžitě všechno, co se pokouší mě rušit! -
Já Jsem nepřekonatelně chráněn/a před každým nedokonalým vlivem!


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Lssdvdexhima | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 22:02 | Reagovat

viagra purchase
http://viasergeneric.com/
branded viagra
<a href=http://viasergeneric.com/>order viagra online</a> OK’

2 Ondcwhall | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 22:13 | Reagovat

buy discount viagra
http://genericonlineviaqra.com/
canadian pharmacy online viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">buy generic viagra</a> OK’

3 Ondcwhall | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 22:15 | Reagovat

online prescription viagra
http://genericonlineviaqra.com/
viagra where to buy
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra online</a> OK’

4 MbedtGralse | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 16:09 | Reagovat

buy discount viagra online
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra no prescription</a>
brand name viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">online viagra</a> ok’

5 RvdGralse | E-mail | Web | 28. ledna 2018 v 4:11 | Reagovat

buy cheap viagra online http://genericonlineviaqra.com/ ok’

6 EcfvObtaix | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 4:23 | Reagovat

viagra dosages http://viasergeneric.com/  OK’

7 RokGralse | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 17:48 | Reagovat

cheapest price viagra http://genericonlineviaqra.com/ ok’

8 MhtOmibia | E-mail | Web | 1. února 2018 v 12:53 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
one hour payday loan <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">payday loans</a>

9 MhtOmibia | E-mail | Web | 1. února 2018 v 14:12 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
guaranteed online personal loans <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">bad credit payday loans</a>

10 MvsdGralse | E-mail | Web | 5. února 2018 v 18:18 | Reagovat

OK’
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra without prescription</a>
viagra by mail
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra samples</a>

11 Vrcvieque | E-mail | Web | 6. února 2018 v 19:09 | Reagovat

OK’
<a href="http://viasergeneric.com/">cheapest viagra</a>
buy viagra meds online
<a href=http://viasergeneric.com/>buy viagra cheap</a>

12 TvbOrage | E-mail | Web | 7. února 2018 v 10:08 | Reagovat

OK’
<a href="https://24paydayloan.org/">payday loans online</a>
payday loans no faxing no credit checks https://24paydayloan.org/ - payday loans

13 Ldfbisse | E-mail | Web | 8. února 2018 v 22:26 | Reagovat

Hello! All!  <a href="http://genericviaser.com/">viagra online</a> pfizer viagra <a href=http://genericviaser.com/>viagra online</a> ok’

14 Omcodorm | E-mail | Web | 9. února 2018 v 5:24 | Reagovat

OK’
<a href="https://365paydayloan.org/"> no faxing payday loan</a>
car title payday loan https://365paydayloan.org/ -  faxless payday loans

15 Psalilky | E-mail | Web | 9. února 2018 v 23:21 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplanatb.org/">small business plans</a>
research writing companies
https://writebusinessplanatb.org/ - written business plan

16 Hpzlilky | E-mail | Web | 11. února 2018 v 22:14 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplanus.org/">small business plans</a>
assignment help online free
https://writebusinessplanus.org/ - startup business plan

17 Pbdlilky | E-mail | Web | 14. února 2018 v 0:17 | Reagovat

OK’
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">business plans</a>
write my physics paper i pay you
https://writingbusinessplan.us.com/ - business plan writing

18 LbdPusia | E-mail | Web | 15. února 2018 v 11:10 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplan.us.com/">writing business plans</a>
do my assignment write my history assignment
https://writebusinessplan.us.com/ - written business plan

19 LbdPusia | E-mail | Web | 15. února 2018 v 11:48 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplan.us.com/">get business plan</a>
writing my assignment
https://writebusinessplan.us.com/ - startup business plan

20 Bdclilky | E-mail | Web | 15. února 2018 v 20:57 | Reagovat

https://writingbusinessplan.us.com/
buying term papers online
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">business plan writing</a>
OK’

21 Gbrnourf | E-mail | Web | 20. února 2018 v 3:55 | Reagovat

<a href="https://bestpaydayloan.us.org/"> quick loans</a>
online instant payday loans <a href=https://bestpaydayloan.us.org/> cash advance</a>
OK’

22 MndOmibia | E-mail | Web | 20. února 2018 v 17:50 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
direct loans <a href="https://loanonline.us.org/">payday loans online</a>

23 Grdguids | E-mail | Web | 22. února 2018 v 5:49 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">cialis price</a>
cialis pills online
<a href=http://buycialisomskc.com/>cialis</a> OK’

24 GbdStaice | E-mail | Web | 24. února 2018 v 16:11 | Reagovat

discount cialis - http://cialisonlineoansx.com/
discount generic cialis <a href="http://cialisonlineoansx.com/">generic cialis</a> ’

25 GbbArrats | E-mail | Web | 28. února 2018 v 16:26 | Reagovat

<a href="http://otcerectilepills.com/">over counter erectile pills</a>
viagra pills uk
<a href=http://otcerectilepills.com/>viagra</a>  OK’

26 PplGralse | E-mail | Web | 3. března 2018 v 17:16 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">viagra</a>
viagra brand
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction remedies</a> OK’

27 PplGralse | E-mail | Web | 3. března 2018 v 21:41 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">buy viagra</a>
female viagra pill
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">generic cialis</a> OK’

28 Gbrnourf | E-mail | Web | 10. března 2018 v 20:35 | Reagovat

Hi!
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra price</a>
viagra cheapest price
<a href=http://genericonlineviaqra.com/>generic viagra online</a>  OK’

29 LmmGralse | E-mail | Web | 14. března 2018 v 17:59 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viagracefo.com/">viagra generic</a>
try viagra for free
<a href="http://viagracefo.com/">viagra online</a> OK’

30 PlpFeash | E-mail | Web | 18. března 2018 v 18:14 | Reagovat

amoxil typhoid
<a href="http://amoxilpillbuy.com/">amoxil generic</a>
is amoxil available over the counter
<a href=http://amoxilpillbuy.com/>buy amoxil 500mg</a> ’

31 Okltrialm | E-mail | Web | 18. března 2018 v 21:41 | Reagovat

buy prednisone online australia
<a href="http://prednisonepill20mg.com/"></a>
buy prednisone overnight delivery
<a href="http://prednisonepill20mg.com/">prednisone 10mg</a> OK’

32 Llmnourf | E-mail | Web | 20. března 2018 v 22:57 | Reagovat

order female viagra
<a href="http://buyviaqra.com/">viagra online</a>
viagra in canada
<a href=http://buyviaqra.com/>viagra generic online</a>  OK’

33 Jjjnourf | E-mail | Web | 25. března 2018 v 15:45 | Reagovat

payday in advance <a href="https://fastcash.us.com/"> fast cash personal loans</a>
online payday loans with <a href=https://fastcash.us.com/> fast cash loan</a>
OK’

34 Lrjwhall | E-mail | Web | 3. dubna 2018 v 5:39 | Reagovat

Whether you are working on a consumer health story, an article for healthcare providers or need access to GI experts, ACG welcomes media inquiries. viagra coupons <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra pills for sale</a> order cheap viagra <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale online</a>  Im having the same problem with my daughter we just put her on the A. OK’

35 bsrZerce | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 7:48 | Reagovat

over the counter viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy brand viagra online</a> how to take viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra uk</a> OK’

36 bsdfQuild | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 4:52 | Reagovat

viagra uk <a href="http://viagapharmaked.com/#">buy viagra no prescription</a> cheap viagra uk <a href=http://viagapharmaked.com/#>buy cheap viagra</a> OK’

37 fdwZerce | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 20:32 | Reagovat

viagra coupons <a href="http://viagraveikd.com/#">over the counter viagra</a> viagra 100mg side effects <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra for men</a>

38 wbzmeelm | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 3:39 | Reagovat

viagra online without prescription <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">buy name brand viagra</a> viagra brand without prescription <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>viagra england</a> OK’

39 iosZerce | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 21:25 | Reagovat

viagra overnight shipping <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra for men</a> brand viagra buy viagra online

40 bsfQuild | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 21:33 | Reagovat

viagra sildenafil <a href="http://fviagrajjj.com/#">free viagra sample pack</a> best generic viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>viagra generic</a>

41 nfsOmibia | E-mail | Web | 1. května 2018 v 11:55 | Reagovat

cash loan no credit check <a href="https://onlinepaydayloan.us.org/#">loan</a> bill consolidation loans <a href="https://onlinepaydayloan.us.org/#">loan</a>

42 ndgshife | E-mail | Web | 4. května 2018 v 20:54 | Reagovat

viagra <a href="http://viagapharmaked.com/#">generic viagra online</a> viagra tablets for sale <a href=http://viagapharmaked.com/#>cheap viagra</a>

43 bzzRassy | E-mail | Web | 6. května 2018 v 19:02 | Reagovat

cialis canada <a href="http://www.ciallisonline.com/#">cialis online usa</a> cialis coupon <a href=http://www.ciallisonline.com/#>cialis online</a>

44 brdshife | E-mail | Web | 26. května 2018 v 23:59 | Reagovat

viagra <a href="https://aluixnetwork.com/#">viagra online</a> cheapest viagra <a href=https://aluixnetwork.com/#>buy cheap viagra online</a>

45 bsfspils | E-mail | Web | 27. května 2018 v 19:37 | Reagovat

viagra overnight <a href="http://qenericviaqra.com/#">buy generic viagra</a> viagra online <a href="http://qenericviaqra.com/#">generic viagra</a>

46 vxdshife | E-mail | Web | 5. června 2018 v 15:46 | Reagovat

discount viagra online <a href="http://setviagraeja.com/#">sublingual viagra</a> side effects of viagra <a href=http://setviagraeja.com/#>viagra samples</a>

47 sdbspils | E-mail | Web | 5. června 2018 v 16:48 | Reagovat

buy tadalafil 20mg price <a href="http://hopcialisraj.com/#">cialis generic</a> tadalafil 20 mg <a href="http://hopcialisraj.com/#">do you need a prescription for cialis</a>

48 plospils | E-mail | Web | 7. června 2018 v 11:02 | Reagovat

viagra alternatives <a href="http://menedkkr.com/#">viagra samples</a> online pharmacy viagra <a href="http://menedkkr.com/#">viagra generic</a>

49 nfkthors | E-mail | Web | 9. června 2018 v 8:41 | Reagovat

viagra without prescription <a href="http://viagracefo.com/#">viagra generic</a> purchase viagra <a href=http://viagracefo.com/#>viagra</a>

50 xntspils | E-mail | Web | 9. června 2018 v 13:47 | Reagovat

viagra uk <a href="https://movietrailershd.org ">order viagra online</a> price viagra <a href="https://movietrailershd.org">viagra no prescription</a>

51 ndgspils | E-mail | Web | 10. června 2018 v 10:01 | Reagovat

where to buy viagra online <a href="http://bitcapblog.com ">viagra without prescription</a> buy viagra uk <a href="http://bitcapblog.com">viagra generic</a>

52 nreshife | E-mail | Web | 10. června 2018 v 13:39 | Reagovat

female viagra pill <a href="http://susamsokagim.com">buy viagra new york</a> viagra price comparison <a href=http://susamsokagim.com>cheap viagra uk</a>

53 nfgshife | E-mail | Web | 10. června 2018 v 16:07 | Reagovat

viagra use <a href="http://mo-basta.org">viagra brand</a> viagra pills <a href=http://mo-basta.org>viagra spam</a>

54 xbcspils | E-mail | Web | 11. června 2018 v 11:45 | Reagovat

personal installment loan <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online no credit check instant approval</a> between payday loans inc <a href="https://onlineloan.us.org">online loans for bad credit</a>

55 bdsshife | E-mail | Web | 12. června 2018 v 11:12 | Reagovat

cash loans online no credit check <a href="https://cashadvanceonline.us.org">cash advance</a> debt reduction services <a href=https://cashadvanceonline.us.org>advance cash payday loan</a>

56 bthspils | E-mail | Web | 13. června 2018 v 16:15 | Reagovat

payday loan company in <a href="https://onlineloan.us.org">loans online</a> emergency loan <a href="https://onlineloan.us.org">online loans</a>

57 lllthors | E-mail | Web | 17. června 2018 v 12:37 | Reagovat

buy viagra online <a href="http://genericonlineviaqra.com/"> order viagra</a> purchase viagra <a href=http://genericonlineviaqra.com> viagra without prescription</a>

58 mmzshife | E-mail | Web | 20. června 2018 v 1:52 | Reagovat

online generic viagra <a href="http://canadiannowv.com/">buy generic viagra</a> viagra coupons <a href=http://canadiannowv.com>generic viagra rx</a>

59 rhhReult | E-mail | Web | 30. června 2018 v 21:15 | Reagovat

tadalafil <a href="http://cialisotjs.com/">cialis 20mg</a> generic cialis <a href="http://cialisotjs.com/">cialis pill</a>

60 gbxthind | E-mail | Web | 21. července 2018 v 14:18 | Reagovat

buy tadalafil <a href="http://cialisotjs.com/#">cialis pills</a> cialis prescription <a href=http://cialisotjs.com/#>discount cialis</a>

61 nukbisse | E-mail | Web | 26. července 2018 v 23:21 | Reagovat

viagra price <a href="https://viagrapbna.com/#">sildenafil 100 mg</a> buy viagra soft <a href="https://viagrapbna.com/#">sildenafil 100mg</a>

62 bfcbisse | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 0:24 | Reagovat

generic viagra online <a href="http://www.movietrailershd.org/">viagra tablets</a> buy viagra <a href="http://www.movietrailershd.org/">buy sildenafil</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama