Červenec 2011

Projekt duality ukončen

31. července 2011 v 6:30 | chanelling |  Esoterika

Projekt duality byl zastavený a ukončený


Milovaní naši pracovníci Světla, proběhli nesmírné změny ve všech sférách, ať už vědomých, fyzických, planetárních či mezilidských. Projekt duality byl zastavený a ukončený. Od července plně uvidíte a procítíte všechny změny, přes politickou až po vztahovou oblast. Všechny operace probíhali pod nejvyšším utajením, bez možnosti zaváhání jsme koordinovali tyto procesy převibrovávání Země i vás.


Nesmírně s vděkem a úctou děkujeme vám, vědomým pracovníkům Světla, kteří aktivně vykonávají všechno potřebné a zároveň i vám Světlem, doposud neaktivovaným, že se vaše Srdce přestali bránit Světlu. Čeká vás změna, příchod nového, ale před tím úplná očista. Už mnohokrát bylo námi vzpomenuté to, že všechny čistění probíhají s plným povolením a vědomím každé duše na Matce Zemi. Nikdy nebylo a ani nebude dopuštěné, aby se událo někomu něco mimo plán jeho duše. V uplynulých dnech byli čištěné emoce lítosti, sebelítosti a falešného soucitu. Dovolte nám víc rozebrat toto téma. Lítost je zasahování, napojujete se do energií druhých bytostí a přijímáte jejich emoci a tím přebíráte i jejich zátěže na sebe Falešný soucit vyvolaný osobními vztahy a hlavně médiemi (TV, tisk), které vás denně zahlcují katastrofickými scénářemi a tragédiemi na osobní rovině, válkami a nepokojem, strachem z nemocí, nedostatku jako takého a hlavně nedostatku peněz. To všechno jsou poslední záchvěvy systému temnoty, která se ještě pokouší udržovat kolektivní vědomí na co nejnižších vibracích. Ano, udají se čistění v podobě zemětřesení, vody, ohně, větru, všeho jako důsledek očisty starých systémů a manipulací proti Jednotě a Matce Zemi.
Naši milovaní, prociťujete vlny, vlny zoufalství, úzkosti a strachu z toho, že cítíte jak se vám všechno "bortí" pod rukama a přímo před očima. Dovolte starému odejít. Pusťte poslední vlákna, pouta a křeče, které způsobují to, že všechno staré ještě krmíte svým strachem. Představte si sebe, jak vstupujete do ráje. Na místo kde vám bude poskytnuté vše, stačí jen být ochotný pustit vše staré a projít Bránou vědomí Srdce do ráje "nazí". Matka Země a vy s ní jste energeticky přestoupili přes vibrace 4. dimenze. Místa plného přerodu Země, vesmíru a vás. Vy děti Světla, milovaní Mistři, vědomě rozhodnutí být součástí této magické chvíle, která jednou provždy změní Vše, co Je. Uvědomte si svojí sílu, svoje Srdce, Lásku, kterou jste a která skrze vás léčí všechny a všechno. Jste sloupy Světla, přicházející na Zemi plně Nebo pro všechny. Nebojte se víc sebe. Je čas převzít plnou zodpovědnost sám za sebe, uchopit vše a zároveň vše pustit. Rozhodnutí, Tady a Teď. Znovu opakujeme ,že rok 2012 sloužil jako termín na uvědomění se a zároveň i jako nástroj odpoutat pozornost od přítomného okamžiku.
Milovaní, je jen Tady a Teď, Tady a Teď, Tady a Teď. Nic jiného neexistuje, jen přítomný vědomý okamžik Srdce v plném sebe uvědomění a převzetí plné zodpovědnosti za vše co ve vás je a co tvoříte okolo sebe.
Nebude umožněno už nikomu tvořit další zátěže, nastává čas "vyrovnání" na všech úrovních. Neschovávejte víc hlavu do písku. Nemyslíte si, že všechny tajemství víc udržíte. Vyzýváme vás, uvolněte se, vina a pocit hanby byli nástroji ega, aby vás přinutili být v křeči a za žádnou cenu "nepřiznat barvu". Nastává čas odhalení, buď vědomých anebo odhalení "násilí". Není už možné dále zavazet, či už v osobním směru ve vztazích ale i na státní úrovni. Hluboká přeměna a restrukturalizace začíná ve všem, co není Světlem. Temné, je prozářené a je vidět do každého zákoutí duše. Uvolněte se, uvolněte se, uvolněte se.
Jste děti Boží, začněte důvěřovat, že se o vás my, nebeští rodičové staráme naplno a s Láskou. Jste námi vedení, milovaní a podporovaní. Milujeme vás. 21.6.2011 byli sjednocené všechny říše na Matce Zemi, proudí skrze vás a vaši světelnou čakru nejvyšší Světlo Lásky.
Rozhodněte se Tady a Teď. Toužíte po Lásce anebo se chcete ještě učit skrze hry ega? Už není na výběr. Energie jsou oddělované, 3D/5D, není žádná střední cesta. Proto se zeptejte svého Srdce po čem touží.
Srdce je klíč. Srdce je klíč. Srdce je klíč.
Milovaní, máte plnou podporu, jste nesení na vlně Lásky, skrz tuto neopakovatelnou dobu. Uvolnění je nejlepším způsobem jak se nechať vést touto vlnou Lásky. Vypněte hlavu, otázky, obavy. Posaďte se na loď, kterou je Srdce a nechejte se vést proudem. V plné podpoře, ochraně a vědomí bytostí Světla. Každý z vás má plnou pozornost Stvořitele, bezvýhradně a naplno jste milovaní. Jen se otevřít, otevřít, otevřít. Srdce tak touží po tom co přichází.
Láska je klíčem. Rozpouští všechny bloky a všechno čeho jste se kdy báli. Milovaní, už nás přijměte! My jsme vaše rodina Světla, čekáme na vás za Bránami Světla a naše náruče jsou otevřené. Nastává doba odhalení všech tajemství minulosti a krás budoucnosti. Jen vás prosíme nestůjte víc na místě, nepřešlapujte a nečekejte na zázrak. Ano, zázraky přicházejí ale skrz vás a vytvořené budou vámi skrze vaše Srdce! Vy jste ti, kteří přinášejí Nebo na Zem, nikdo jiný jen VY! Nastává definitivní rozpad starého systému, aby mohla vzniknout nová Země na nových základech. Všechno čistění je pod plnou ochranou a je vedená Světlem.
Milovaní naši, netřeba už slova. Přijměte do sebe vědomí Jednoty, prociťte stav Tady a Teď a nechejte všechno plynout v Lásce okolo vás. Vědomí lidí nabírá na vysokých vibracích. Bránou 22.6.2011 - Brána Jednoty ve Všem, co Je, se začíná valit velká vlna Lásky, aby ti, kteří se chtějí ještě probudit, tak mohli vědomě zvolit Vzestup. I ti, kteří odmítli prožít Vzestup a zůstanou ve 3D realitě, či dokonce se někteří rozhodli pro 2D realitu, oni všichni jsou námi respektovaní, chránění a milovaní. Neustále opakujeme princip svobodné vůle a buďte si prosím vědomí, že jste děti Světla, vždy milovaní vašimi nebeskými rodiči. Bez zátěží, bez viny, jste děti Světla nesoucí pochodeň Lásky v Srdci časem a prostorem skrz dimenze.
V uplynulých dnech a týdnech byli plně aktivované "děti" všech věkových kategorií. Nastalo jejich plné probuzení a skrz vaše děti na Zemi plyne nejvyšší Světlo Stvořitele. V očích dětí je Vše. (Děti nás vedou a děti nás chrání, není to naopak, přijměte prosím moudrost jejich dětských očí).
Projekt duality, tedy lekce přes hmotu a ego byl ukončený. Dobíhají léčivé energie mužských energií v měsíci červnu a poslední harmonizace do půlky července. Potom nastává přesun daných energií, přetřídění na to které správné místo. Prosíme vás a vyzýváme, rozproudit hojnost okolo sebe. Nedržte víc majetky. Vysoké vibrace už neumožní držení hmoty. Proto povolte vše, co jste křečovitě drželi a buďte kanálem hojnosti jak pro sebe tak i pro ostatní.
Milovaní, soustřeďte se na svoje Srdce, je klíčem k Jednotě Oddychujte, radujte se, pijte dostatek vody, která vám tak napomáhá v procesu zjemnohmotňování. Prociťte si "novou" světelnou čakru nacházející se nad čakrou srdeční a přijměte svoje napojení skrze ni na svoji multigalaktickou podstatu.
Milovaní, netřeba už slov.
Jen Láska je lék,
Láska je cesta,
Láska je klíč, ve Všem, co Je a pro Všechny, kteří Jsou.
Objímáme vás a halíme vás do nejvyšších vibrací Světla.
Nebeští rodiče, energie Archandělů, Galaktická rada a srdce Matky Země.
S úctou
Amia

28.06.2011


Rozchod

30. července 2011 v 9:09 | Oldřich Bubák |  Moudra a mezilidské vztahy

Neřeš to,sklidni se,v srdci máš dost žluče,
a v mysli zlé myšlenky se Ti rojí.
Podívej kravata.Koncxe má od sebe,
za čas se spojí.
Až splaskne bublina,skočí ti do náruče.
krav

Šungit

26. července 2011 v 12:51 | Izabela Klimová


ŠUNGIT - SHUNGIT

Léčivý minerál Šungit (Shungit), je možné nalézt pouze na jediném místě naší planety, v Karélii na březích Oněžského jezera v Rusku.Svůj název dostal podle místa výskytu-vesnice Šuňga.
Šungit je 2 miliardy let stará polyminerální uhlíková hornina.V té době na naší planetě ještě neexistovala rostlinná ani živočišní říše a organický život měl jen ty nejjednodušší formy.
Jedna z hypotéz předpokládá,že zálivy pravěkého moře byly hustě osídleny mikroskopickými organismy.Mořské sedimenty,obsahující jejich ostatky,tvořily základ,z něhož vznikl šungit.
Druhá hypotéza spojuje vznik šungitu s vulkanickou a tektonickou činností,které v té době probíhaly na Zemi.
Někteří vědci prosazují zase názor,že vznik šungitu je důsledkem slunečních erupcí.
Dodnes není zcela znám jeho původ, ale existuje i hypotéza, že šungity jsou pozůstatky gigantického meteoritu, úlomku planety Faetón, která kdysi byla součástí naší sluneční soustavy.
Mluví se teda i o mimozemském a kosmickém původu šungitu.

Před 20 lety vědeckým světem proletěla senzace: anglickým vědcům se podařilo vytvořit cestou syntézy novou molekulární formu uhlíku - fullereny. A uhlík, jak známo, je základ života na Zemi. Nová látka byla tvrdší než diamant a měla silné a výrazné léčebné a antioxidační účinky. V experimentu fullereny dokonce zpomalovaly růst rakovinných buněk.
A po dalších 7 letech vznikla nová senzace: přírodní fullereny byly odhaleny v karelské hornině - Šungitu!


Léčebná síla šungitu není založena výhradně na chemické bázi,ale jsou zde důležité i jeho fyzikální vlastnosti.Jedná se hlavně o jeho schopnost na svém povrchu zachytávat toxické látky.Při jeho použití dochází k rychlému pronikání
léčebných informací do velkých hloubek pod pokožku.Všichni si pamatujeme,že při hnisavých ranách nám chirurgové aplikovali ichtiolovou mast.Ichtiol se totiž získával suchou destilací bitumenósních břidlic,který je příbuzný se svým složením se šungitem.
Již v minulosti se vědělo o pozoruhodných desinfekčních vlastnostech šungitu.Například v době panování
cara Petra I.,při bitvě se Švédy ,v horkém létě v r.1709,používali ruští vojáci šungit na desinfekci
zkontaminované vody.

Šungit má značně neobyčejné složení, strukturu, fyzikální a chemické vlastnosti a má široké spektrum využití.Šungit je kompozitum jehož matrici vytváří uhlík.V této matrici jsou rozloženy vysoce disperzní miniaturní
silikátové částice,které vytvářejí velikou kontaktní plochu silikátů s uhlíkem.Tím se utvoří účinný jímací anténní systém umístněný ve tvarovém zářiči-v nádobě.Zachycená a konvertovaná volná energie je ihned jímaná a
ukládaná do vody v nádobě se šungitem.Tím se šungit stává předmětem zájmu v oboru bioinformatiky.
Vědecké výzkumy prokázaly řadu úžasných vlastností šungitu. Jedná se nejen o léčivé kameny, ale i rušičky geopatogenních zón a kameny pro úpravu vody.

Šungitová voda

Šungitový štěrk,oblázky a úlomky slouží na šungitovou vodu.
Díky svým absorpčním, katalytickým a baktericidním schopnostem šungit čistí vodu téměř od všech organických příměsí včetně ropných produktů a sloučenin obsahujících chlor, dusičnany a amoniak; od mnoha kovů a nekovů; ničí vibria cholery, streptokoky, jiné bakterie a mikroorganismy; plní funkci destrukturátora, který z energetické paměti vody odstraňuje informaci o látkách, jež se v ní dříve nacházely, mění její energeticko-informační strukturu;
Dezinfikuje a čistí vodu, obohacuje stopovými prvky, mění její energetickou a informační strukturu, nabijí ji a aktivuje; absorbuje a odstraňuje z vody těžké kovy, železité přísady, organické sloučeniny, mikroby;

Efektivně pohlcuje elektromagnetické záření, neutralizuje GPZ a technogenní vlivy.
Pokud se chcete zbavit dlouhodobé podrážděnosti, únavy a neklidu, stačí jednoduše šungitovou pyramidku,nebo kouli, postavit ve vašem pokoji a váš pokoj pro vás přestane být rizikovou zónou. Okamžitě se odstraní všechno nepříjemné působení elektromagnetických polí, zlepší se složení vzduchu. Působením šungitu se dokonce mění vůně v místnosti. Je vhodný pro neutralizace nepříznivého záření počítače, televize atd. umístění šungitu na anebo před monitorem,nebo jiném zdrojem záření,je spolehlivou ochranou.
Šungitová destička ,která se nalepí na mobil nebo bezdrátový telefon, slouží jako odrušovač na mobilní telefony.
Šungitové výrobky mají nejlepší účinky, pokud jsou vyrobeny ze 100% šungitu.

Šungitové přívěsky

Ochraňují před negativními vlivy, harmonizují, dodávají sebejistotu, sílu a vitalitu.
Šungit je nosičem ženské (jinové) energie.
Léčivé kameny ze šungitu můžete nosit neustále u sebe.
Působení harmonizéru přepíná organismus do jiného, dokonalejšího energetického stavu, při kterém aktivněji probíhá regenerace, posilují se obranné a seberegulační schopnosti, zmírňují se bolesti.
Stejně jako kapesní harmonizéry, poslouží i harmonizéry ve tvaru kouli.
Zlepšuje se tím mikroklima a harmonizuje prostředí.
Má protizánětlivé a hojivé účinky, odstraňuje otoky, uklidňuje, zmírňuje bolest, zlepšuje prokrvení tkání.
Při použití šungitu se utišují bolesti kloubů při artróze, artritidě a borelióze,
je vhodný při bolestech způsobených ukládáním solí,na pohmožděniny, otoky, výrony a vykloubení.Je vhodný k výplachům hnisavých ran a bércových vředů.
Zvyšuje se efektivnost při léčbě chřipkových onemocnění,bronchitíd,astmatu a alergií,lupénky a ekzémů a akné.

ŠUNGITOVÁ PYRAMIDA

Šungitová pyramida je příkladem synergického posílení vlastností šungitu a pyramidy.
Ponořená do vody šungitová pyramida tuto vodu aktivuje a dělá tak z ní lék. Malou pyramidku (40x40 až 50x50 mm) postavte na dno skleněné nádoby na 2-3 l vody, a postavte ji na světlé místo na 48 - 72 hodin. Poté je voda připravena k vnějšímu i vnitřnímu použití. Při delším macerování se aktivita vody začíná snižovat. K ozdravně léčebným účelům doporučujeme pít pyramidální vodu třikrát denně po 100-150 g, bez ohledu na to, kdy jíte. Je zaznamenáno blahodárné působení této vody na celý organismus: zlepšuje se celkový stav, odstraňuje se nervové napětí, je pociťován příliv sil a energie. Terapie touto vodou má rychlejší účinky než působení samotné pyramidy.
Vynikající výsledky má používání šungitové vody v kosmetice: ošetřovaná pokožka se čistí, napíná, drobné vrásky se vyhlazují, mizí uhry a vřídky. alergické vyrážky. Ztrácejí se lupy, znatelně se zlepšuje kvalita vlasů. Výsledky některých výzkumů ukazují, že i předčasně zšedivělé vlasy mohou nabýt své původní barvy.
Teplá šungitová voda je výborný prostředek pro léčebný výplach a kloktání: při bolestech v krku, ústní dutině, v nose a při parodontóze, při nachlazení, angíně, chřipce, bronchitidě, atd. Velice zdravé jsou šungitové koupele. Zklidňují, odstraňují stres, únavu, harmonizují organismus a normalizují spánek. Již po první koupeli se hojí drobné trhlinky, ranky a po několika procedurách se urovnávají i vážnější problémy - loupající se kůže, ekzémy, plísně, alergie.

Šungitová pyramida


Ze šungitu se vyrábí celá řada výrobků,pasty,masti,šampony,balzámy a krémy na péči o pokožku,které blahodárně
působí na zlepšení jejich kvality a vzhledu.

V Moskvě byla otevřena i první šungitová komnata v centru známého psychologa Alexandra Svijaše,který zde léčí duševní poruchy,deprese a únavový syndrom.
Roste i popularita šungitových dlaždic a obkladaček v interiérech soukromých bytů a domků.
Kromě toho se šungit používá na terapeutické pásy,destičky,které se přikládají na problémová místa na těle,posilují
imunitní systém a celkovový stav organizmu.

Podle výsledků seriózních klinických zkoušek je možné s pomocí šungitu léčit srdečně-cévní, svalové a obzvláště kloubní nemoci a nemoci pohybového ústrojí, což umožňuje, abychom ho právem pokládali za "kámen zdraví" neboli lékem XXI století.


kukuřička

26. července 2011 v 10:43 | cezmin.wz.cz
kuku

Kryonovo poselství

23. července 2011 v 10:43 | Kryon chanelling |  Esoterika


----------------------------------------
Kryon - 2011 a dále

# Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Toto je první zaznamenaný
# Kryonův channeling v roce 2011. V těchto chvílích vám chci dát přehled o
# numerologických aspektech uplynulého roku [2010], a pak toho ve kterém se
# nacházíte [2011]. Pak zajdu ještě dál, abych vysvětlil některé anomálie, které
# vidíte a projdeme si, co jsem vám o tom všem řekl před 22 lety. Pak bych vám
# chtěl uvést, jaké možnosti vidíme pro naší planetu, a to v blízké i daleké
# budoucnosti.
#
# Právě jste vyšli z roku 2010. Postupně se čísla pohybují dopředu lineárním
# způsobem, ale mají také kolem sebe energii. A proto Vás prosíme, abyste se
# podívali na tuto energii, která je numerologicky relevantní k vaší situaci.
# Numerologie vám dává přehled o energii, která je zobrazena v číslech roku. Nedá
# vám to absolutní empirickou energii, která vyžaduje akci. Numerologie byla
# vytvořena s cílem pomoci lidem pochopit energii, která je v určitou chvíli s
# nimi. Je to jedna z nejstarších věd na planetě a já mého partnera žádám, aby ji
# pochopil a učil. To může být jednoduché a může to být složité. Může to dokonce
# jít tak daleko, že se bude jednat o kvantovou numerologii čísel o číslech.
#
# Pojďme se podívat na rok 2010 - dvě, nula, jedna, nula. V nejjednodušší
# numerologii se na nuly díváme jako na něco, co zastupuje čísla a odděluje je. V
# jiném druhu numerologického systému mají nuly vlastní energie a vystupují samy
# za sebe, podle toho, kde se v čísle nacházejí. Nicméně, budeme teď mluvit jen o
# nejjednodušší numerologii, která existuje - od jedné do devíti.
#
# Ta, kterou používáme, byla původně vyvinuta v Tibetu a tento speciáílní, hluboký
# systém je s lidstvem dlouhou dobu. Dvacet-deset [2010] přestavuje trojku, když
# sečtete čísla. Pouze v jednom přípaě nebudete používat součet těchto čísel a to,
# když máte na konci mistrovské číslo [11, 22, 33, 44, atd.]. Trojka není
# mistrovské číslo. Místo toho je to číslo, které označuje "katalyzátor". Trojka
# je energie kolem toho, co představuje zrod knihy o DNA, o jejíž napsání jsem
# požádal mého partnera s tím, aby ji napsal a dokončil v roce 2010. Jedná se o
# 12. knihu ze série Kryona. To je trojka. Otáčí se kolem 12 energií DNA, což
# představuje tři. Bylo to dokončeno v roce 2010, což je také trojka. Když vezmete
# tři trojky a dáte je dohromady, máte devět, což znamená dokončení.
#
# Takže pojďme se podívat na trojku, protože samotná trojka v nejjednodušší formě
# je katalytické číslo - tj. takové, které pouhou svou přítomností něco změní.
# Proto můžeme říci, že to, co bylo odstartováno v roce 2010, by mohlo být
# katalyzátorem toho, co bude ve vašem životě následovat. Přemýšlejte o tom, co se
# dělo v roce 2010, o myšlenkách, které jste měli, o akcích, které byly vytvořeny,
# a o některých věcech, které se vám možná staly. Myslete na ně v tomto světle:
# možná, že tyto věci vám daly energie, které byly katalytické, protože to byl
# rok, kdy takové věci měly nejvíce energie a znamenaly pro vás to
# nejdůležitější.
#
# Nyní snad trochu víc chápete, proč věci v roce 2010 jen začaly. Pokud byste to
# věděli na začátku roku, možná byste si trochu víc odpočinuli? Bylo by to změnilo
# vaše reakce? Na to numerologie je - je to pomocník, který vám umožní mít více
# kvantový pohled na zdánlivě lineární věci.
#
# 2011
#
# Čísla stojí samostatně a stojí jako skupina. V numerologii se musíte dívat na
# oboje. Nemůžete ignorovat, jak jsou umístěna. Takže se podíváme na 2011
# jednotlivě a pak společně.
#
# JEDNOTLIVĚ: podívejme se na číslo 2, protože znamená dualitu. Dualita je popisem
# skládačky člověka, energie, se kterou máte co do činění každý den mezi lidským
# já a posvátným já, objevujícím se s posunem planety, a tím, co je 3D v porovnání
# s tím, co je multidimenzionální. To je dualita zastupená číslem dvě. Teď to
# porovnejme s jedenáctkou, mistrovským číslem.
#
# Pamatujte si, že zatím ještě neoddělujeme jedničky, protože jsou umístěny jako
# dvojčata, a představují první mistrovské číslo, 11. Jedenáctka znamená osvícení.
# Mnozí z vás i nadále vidí na hodinách 11:11, když se zrovna na ně podívají. Je
# to významné, protože to znamená osvícení : osvícení - dvě mistrovská čísla,
# která jsou vedle sebe, oddělené pouze dvojtečkou na panelu hodin. To je vždy
# znamení od Ducha, který říká: "Jsi velmi milován." Je to další znamení od Ducha,
# který říká: "Jsme s tebou. Držíme Tě za ruku. Pokračuj." Je to vzkaz lásky
# pokaždé, když to uvidíte.
#
# SPOLU, ALE NESEČTENY: dvojka a jedenáctka společně představují osvícení duality.
# 2011 bude zajímavý rok. Takže skutečný numerologický význam roku 2011 bude "
# osvícení duality". To je pro vás zpráva, která říká: "Cesta vaší loďi míří do
# světla." To, co představuje rébus duality, se pohybuje ve směru, který je
# pozitivní. Pokud byste mohli to, co se v tomto roce stane, nějak označit, řekli
# byste - bude před vámi větší boj a náročnější doba, což může mít pozitivní
# výsledek.
#
# Proč by měla být změna tak těžká, když se věci pohybují do světla? Odpověď je,
# že lidská přirozenost se brání tomu, co je nové. Odolává i těm věcem, které jsou
# lepší! Lidstvo má tendenci chtít zůstat v energii, která je již usedlá, bez
# ohledu na to, jak je tmavá nebo stará.
#
# SOUČET ROKU: dva a jedna a jedna sečteny dohromady jsou čtyři a čtyři je číslo
# Gaii. Mimo jiné to bude rok Gaii. Je to všechno o zemi a o posunu země, o
# pohybech země a samozřejmě o počasí.
#
# Takže si znovu, pregnantněji než předtím, projdeme změny o kterých jsme začali
# mluvit v roce 1989. Vždy tu existovala možnost, že tento současný posun vám
# přinese obrovské výkyvy počasí. Přesto, i když to vypadá divně, se to nestalo.
# Místo toho se to projevuje jako stále se vracející cyklus. Avšak to, co je
# neobvyklé, je skutečnost, že vy jste planetě přinesli tento cyklus dříve, než to
# bylo očekáváno. Je pro to důvod. Posun, který je před vámi, je posunem vědomí
# člověka. Je v souladu s Galaktickým Zarovnáním, s precesí zakolísání Země, a
# přináší do zarovnání to, co vidíte jako vaše Slunce, sladěné s centrem galaxie.
# To představuje významné proroctví od starověku. Něco se děje s vývojem vědomí
# člověka. Pokud byste měli tomu přiřadit nějaký atribut, bylo by to o zrychlení
# vibrací. Vaše DNA vibruje rychlejí.
#
# Dovole mi, abych se Tě zeptal, pracovníku světla, necítíš jak se zrychluje čas?
# Konzistentní čas je paradigma, na který jsi byl zvyklý od narození a vnímaná
# změna Tě znervózňuje, ne? V některých případech Tě to vzbudí ve tři ráno, když
# se buňky ptají: "Co je jinak?" Příště když se probudiš a buňky se zeptají, co je
# špatně, chci, abys s nimi mluvil, jako šéf své vlastní DNA. Připomeň jim, že
# přišla doba, kterou jsi naplánoval. Posun je zde.
#
# Zatím to většina z vás vnímá jako špatné počasí. Co jsem vám říkal před 22 lety?
# Podívejte se na ta slova pečlivě, protože to, co jsem psal, bylo o vodě. Popsal
# jsem, že některá místa na Zemi, na kterých vždy rostlo obilí, budou vyprahlá.
# Říkal jsem vám, že jiná místa na planetě, která neměla žádnou vodu jí budou mít
# dost - možná až příliš mnoho! Co to znamená? Je to o vodě a vždy bylo.
#
# Takže teď jsme oprášili to, co jsme řekli dříve a udělali recenzi. Nacházíte se
# v polovině cyklu, který přináší ochlazení planety. Není to horký cyklus, ale
# spíše cyklus ochlazení. Ale vždy začíná krátkým obdobím horka. To již zde bylo.
# Přijde znovu. Je to dlouhý cyklus - jedna generace plus pět let. Tak dlouho to
# bude trvat. Začíná to táním ledovců, je mnohem větší než jste kdy vy nebo vaši
# předkové v životě viděli. Jedná se o cyklus, jehož opakování trvá tisíce let,
# ale dosud nebyl v lidských kronikách zaznamenán. Ale je rozhodně zaznamenán v
# jádru ledovců a v letorostech stromů.
#
# Je tisíce let starý a probíhá cyklickým způsobem. Je to o vodě. Začíná to tím,
# že ledovce do určité míry roztají, což má hluboký vliv na planetu ve všech
# směrech. Nemůže se to stát, aniž by se nezměnil život, stejně jako se změní
# Gaia, a již to vidíte. Co se stane, když vezmete to těžké z pólů [led] a
# roztavíte to? Roztopí se to na studenou vodu, která se dostane do velmi, velmi
# jemné a vyvážené rovnováhy teploty v mořích planety. První co se stane je, že se
# váha vody z ledu na zemských pólech rozlije po tenké zemské krustě do nových
# vodstev v mořích. Výsledkem jsou zemětřesení a sopky a vidíte je, ne? Máte
# zemětřesení v místech, která by neměla mít zemětřesení. Sopky se probouzí k
# životu tak, že jste to nikdy běžně neviděli. Bude toho víc. Připravte se na to.
#
# Je to moc, chtít od lidské bytosti, že pokud žije u sopky, která by mohla
# vybuchnout, aby se odstěhovala? Přesto tam budou ti, kteří budou říkat:
# "Nevybuchla nikdy za mého života ani za života mých rodičů ani mých prarodičů, a
# proto neodjedu." Možná zažijete překvapení, protože se všechny věci mění. Toto
# se Gaii děje.
#
# Teď to říkáme znovu. To není trest pro lidstvo. Věci, které se dnes dějí na
# planetě nejsou míněny jako konečný počin Gaii, aby zničila lidskou civilizaci.
# Mluvím o tom, protože právě teď je tato zpráva na rtech těch, kdo vás chtějí
# překvapit a vyděsit vás a způsobit vám strach. Toto se neděje. Co se odehrává na
# této planetě je posun, který vytvoří planetu, která bude existovat dlouhou dobu
# a přinese vám, co potřebujete - více jídla v oceánu, než jste kdy předtím
# viděli
#
# Druhá věc, co vám přinese tání ledových příkrovů, je o ekologii. V tuto chvíli
# vám dám tuto předpověď. Existuje lidské 3D paradigma, které říká, že všechno se
# unaví a pomine. Ale příroda takto nefunguje a naše předpověď půjde proti všemu,
# co vám bylo řečeno. Za chvíli vám dám podobenství a předpověď, ale nejdříve vám
# vysvětlím něco o ptácích a rybách
#
# V posledních několika týdnech, byly v některých jezerech vyplaveny statisíce,
# pokud ne miliony mrtvých ryb. Z nebe padali ptáci. Chystám se učinit prohlášení
# dříve, než vám to řekne věda. To vše lze vysvětlit koloběhem vody - to všechno.
# Je to vždycky o počasí, o cyklu počasí, které jste nikdy předtím neviděli.
# Pamatujete si ještě před pár lety, když se velryby samy vyplavovaly na břeh?
# Všimli jste si, že se tento úkaz zastavil? Ale když se vyplavovaly na břeh každý
# rok, mnoho lidských bytostí mělo strach, a říkalo: "Je to konec světa. Páchají
# sebevraždu."
#
# Velryby samy pluly na břeh, protože zemský magnetismus se posunul tak výrazně,
# že jejich navigační systém [magnetit v jejich tělech, který je kompasem jejich
# pohybu], je nasměřoval přímo na pevninu. Země se nepohnula, ale magnetizmus ano.
# Proto, dalo by se říct, že jejich vnitřní navigační mapa byla vadná. Důvod, proč
# se to dnes neděje je, že mláďata, tj. generace, která přišla po těch, které se
# vyplavily sami, na to přišla a přepsala mapy. Příroda [Gaia] to dělá. Takže v
# příštích generacích se to nebude opakovat. Místo toho se samy srovnaly s
# migračními ley-liniemi a teď se již velryby neobjevují na plážích tak často.
#
# Magnetizmus naší planety pokračuje v posunu a ptáci si toho nejsou vědomi.
# Stejně jako velryby, mnoho ptáků se stěhovalo přímo do vysokých míst v
# atmosféře, která je usmrtila ledovým dešťěm a krupobitím. Pak padají z nebe. Je
# to cyklus počasí. Budou to dělat dál? Některé budou, na chvíli, a pak na to
# přjdou a vše přehodnotí. Tak to dělá příroda
#
# Dalo by se říct: "No, příroda je krutá." Není krutá. Je to pozitivní systém
# vzdělávání, který umožní generacím ptáků, aby to příště zvládly. Několik úmrtí
# umožní mnohým pokračovat v životním cyklu a v jejich potomstvu na zemi.
#
# Chci, abyste zkoumali ryby, které byly vyplaveny. Ať to také odhalí věda. Chci,
# abyste zkoumali ryby. Mají něco společného. Jsou to všechno mláďata. A proč to
# tak je? Co víte o koloběhu vody? Co víte o studené vodě a životním cyklu
# některých druhů ryb a jejich reprodukčních zvycích? Řeknu vám, že vrstvy vody
# mění teploty a to změní životní cyklus oceánů a jezer. Mladé ryby jsou nejvíce
# náchylné zahynout když se podchladí, zejména z takového druhu, který byly
# vyplaveny mrtvé. Na desítky tisíc, zabila je zima. Jedná se o koloběh vody. Bude
# to pokračovat? Na chvíli, dokud se neaklimatizují, dokud se nepřizpůsobí chladu
# - a oni se přizpůsobí. Příroda to dělá.
#
# Podobenství o duhovém pokoji
#
# Chci vám uvést podobenství, metaforu života, a je to takhle. Je místnost, které
# budeme říkat Duhový pokoj. V této místnosti se všechny barvy duhy ukazují
# lineárně, jedna po druhé a mění se každých pár tisíc let. Místnost to tak
# potřebuje, aby mohla existovat a to je důvod, proč se to jmenuje Duhový pokoj.
# Tisíce let je místnost žlutá, pak se změní na modrou a červenou, fialovou,
# zelenou a pomalu pokoj prochází všemi barvami duhy. Barvy se střídají v spektru,
# jedna po druhé.
#
# Rád bych vám představil některé bytosti v této místnosti - chytré, inteligentní
# a posvátné, všechny se narodily v době, kdy barva v místnosti byla červená.
# Jejich rodiče se také narodili v červeném období, a dokonce i jejich prarodiče.
# Ve skutečnosti, od kdy zaznamenaly dějiny, pokoj byl vždy červený. Nic jiného
# neznali. Proto, dalo by se říct, měli červené vědomí a očekávají, že vše bude
# červené. Všude kudy chodí, pracují s červenou. Jsou to červení lidé.
#
# V průběhu doby se začne s Duhovým pokojem dít to, co se vždy dělo a pomalu se
# začíná měnit na další barvu, fialovou. Místnost začíná být fialová. Co se stane
# s těmi, kteří ji vždy znali jako červenou? První věc je strach. Červení lidé
# říkají: "Tady přichází něco divného a neobvyklého a to se nikdy předtím nestalo!
# Je to tmavé a jaksi děsivé. To jsme museli udělat my. My za to musíme být
# zodpovědní. Neexistuje žádné jiné vysvětlení! Proto musíme najít způsob, jak
# zastavit fialovou. Má to být červená. Fialová je špatná. "
#
# Ale i mezi červenými lidmi existuje několik, kteří říkají, "Vítáme fialovou.
# Nevíme, proč je tady, ale uznáváme, že je to tak správné. Ačkoli jsme vždy byli
# červení a nerozumíme fialové, nebojíme se jí. Starověké ezoterické proroctví nám
# řeklo, že jednou v červené nastane posun. Bůh žehnej fialové." A to je energie,
# ve které jste nyní, drazí, protože to, co bylo na této planetě za všechny ty
# tisíce let běžné, se mění. Když se to děje, bude se ukazovat více anomálií, než
# ptáci padající z nebe nebo ryby vyplavené na břeh nebo tání ledovců. Povím vám,
# na co se zaměřit.
#
# Předpověď: Obnova životního cyklu
#
# Při změně teploty vrstev oceánů na Zemi se věci začnou měnit, protože životní
# cyklus potravin v oceánu závisí na tom, co je nejmenší. Plankton na planetě může
# přežít v určitých teplotách, a to se mění. Zahoďte všechno, co si myslíte, že
# víte o tom, jak to všechno funguje, a místo toho myslete na "obnovu" nebo "jak
# to začalo." To vám bude sloužit k pochopení toho, co se nyní děje. Tento cyklus
# je vytvořen, aby naplnil oceán životem a ne, aby vždy zachoval druhy, které tady
# byly.
#
# Pojďme mluvit na chvíli o oceánu. Nedostaneme se ani k tomu, co se děje ve
# vzduchu a co by se mohlo stát savcům. Pojďme mluvit jen o oceánu. Už jste
# slyšeli o lososech? Ohledně čeho vás varovala vaše věda? Lovíte příliš! Moře
# umírá. Korály umírají. Útesy mizí. Nevidíte potravní řetězec, který tam vždy
# býval. Vydrancovali jste všechno. Aby se věci pomohlo, byly zavedeny kvóty na
# lov ryb. Ach, všichni ti lidičkové v červeném pokoji - nevědí o fialové. Červení
# lidé znají pouze červené paradigma.
#
# Slyšeli jste v poslední době o lososech? Je jich příliš mnoho! Právě tam, kde
# jsou zavedeny kvóty, takže tam nebudete nadměrně lovit, skáčou do člunů! Přes
# všechny překážky a plány ekologů či biologů, se zahlcují oceány na Aljašce
# přílišným množstvím ryb.
#
# Co vám to říká? Je možné, že se Gaia stará sama o sebe? Toto vám to říká! Možná,
# že toto uspořádání bude udržovat lidstvo v sytosti. Myslel na to někdo? Co když
# je Gaia s vámi domluvena? Co když nárůst vědomí, který zvýšil vibrace vaší DNA
# upozornil Gaiu, aby změnila cyklus počasí a připravila se nakrmit lidstvo?
# Díváte se na oceán, kde došlo k úniku ropy? Zotavuje se tak, jak se
# nepředpokládalo. Co se to děje?
#
# Sám životní cyklus je měněn změnami teploty v oceánu a hodně z toho, v co jste
# věřili, že je paradigmatem života v moři, se pomalu mění. Objevuje se nový
# systém života, jak se to dělo i předtím a přichází to k vám během vašich životů.
# Ocení to co znáte a konfrontuje vás s novým pojetím: Gaia pravidelně obnovuje
# životní cyklus na Zemi.
#
# V rámci tohoto procesu dojde k zániku některých rostlin a živočichů, ptáků a
# ryb. Radím vám, zejména ekologům, abyste pochopili koloběh života, takže se
# můžete uvolnit, neboť to příroda vždy dělala. Dává planetě život, aby nějaký čas
# planetě sloužil. Když určitý život již planetě neslouží jako obvykle, je
# odstraněn. Zánik života, zejména prostřednictvím změny počasí, je pro Gaiu
# normální. Je to respektováno, přiměřené a normální, i když se vám to nezdá.
# Nesnažte se zachránit všechna mizející zvířata, ryby a ptáky! Někteří musí
# odejít. A drazí, nepřisuzujte všechny tyto děje něčemu, co jste způsobili!
#
# Červení lidé přinášejí stres. Je tady fialová, a oni se snaží přijít na to, co
# udělali špatně. Nevědí, že jsou v Duhové místnosti. Myslí si, že jsou v ČERVENÉ
# MÍSTNOSTI. To Duhový pokoj dělá; mění barvy. Takže když místnost udělá to, co
# vždy dělala, červení lidé tam sedí ve strachu a snaží se zjistit, cože to
# udělali co pravděpodobně způsobilo, že se objevila fialová.
#
# Duhový pokoj je krásný. Fialová barva je významná. Přechod od červené k fialové
# má metafyzický význam v tomto podobenství, ale nechám vás, abyste na to přišli
# sami. Pro ty, kteří jsou na barvy: je důvod, proč jsem uvedl tyto dvě. Země se
# stává posvátnější než kdy předtím. Gaia je v tom s vámi. Spolupracuje tak, že
# byste si to nikdy o ní nepomysleli, o čem by biologové řekli, že to nejde.
# Myslet si, že zabíjíte Zemi? Místo toho ona dává zrod novému - ekologickému
# systému.
#
# Lidské vědomí
#
# Dovolte mi, abych mluvil o lidském vědomí a o tom, co se děje. Pokud jste
# studovali, co jsem řekl v posledních měsících, dával jsem nedávno channeling,
# který se jmenoval "Konec dějin". Je to metafora, která znamená konec toho, jak
# věci bývaly. Místo toho je zde znovuzrození, a jak věci mohou být. Takže, co se
# mění? Je to lidská přirozenost. Co to je, co budou lidé intuitivně dělat, co
# nikdy předtím nedělali?
#
# Historie vám řekne, že se lidé oddělují. Už jste se někdy podívali na Evropu a
# přemýšleli, jak mohlo být tolik zemí tak blízko sebe, a přesto mít různé jazyky
# a různé kultury a na tak malém prostoru? Řeknu vám, jak se to stalo. Říká se
# tomu lidská povaha. Když někteří lidé nemají rádi ostatní, tak se oplotí a během
# stovek let vyvinou jedinečné jazyky a nikdy se nesjednotí s ostatními. Ve
# skutečnosti s nimi vedou války. Podrobují si je. Mluvili jsme o tom dříve. To je
# to, co lidé dělají. Rozdělují a panují. Oddělují věci od sebe. Nedávají je moc
# dohromady.
#
# I to, co je pro lidstvo nejposvátnější, se stalo oddělenou a organizovanou
# spiritualitou. Rozdělujete Boha do krabiček, a když má jedna osoba jiný nápad,
# vytvoříte další krabici. Vy jste se sami oddělili od Boha. Velice brzy jste měli
# stovky krabic reprezentujících víry a učení jednoho Stvořitele. Během věků jste
# ukazovali prstem na ostatní krabice a označovali jste je jako "zlo". Pak jste si
# je dokonce začali podrobovat. To dělali lidé v ČERVENÉM POKOJI po věky. No,
# řeknu vám, že se to mění.
#
# Dal jsem vám předtím nějaké informace a rád bych se o nich zmínil znovu.
# Poslední věc, kterou byste očekávali, že někdy se stane je, že se na planetě
# může změnit systém vysokých financí, a právě se to stalo. Vytvořili jste si
# vlastní recesi tím, že požaduje nový způsob bankovnictví. Ještě jste neskončili
# s bankami nebo pojištěním, ale začínáte vytvářet jednotný systém, v němž může
# svět finančně spolupracovat.
#
# Řekli jsme si, že přijde čas na planetě, kdy tam bude jen pět měn, protože
# kontinenty se rozhodnou státy spojit a ne rozdělit. Víte, kdo byl vzorem? Jsou
# to Spojené státy. Jaký jste to měli experiment! Představte si: mohli byste vzít
# mnoho různých států, které by byly spravovány odděleně, ale neměly by žádné
# viditelné hranice, a dát jim jednu měnu? Fungovalo to. Fungovalo to dobře po
# více než 100 let. Přes všechny nepřízně to fungovalo.
#
# Před padesáti lety, na konci poslední světové války Evropané viděli, co udělali
# v USA a napodobili je. Vznikla Evropské unie. Po válce si řekli: "Co kdybychom
# vzali mnoho zemí Evropy, ty, které mezi sebou bojovali od začátku zaznamenané
# civilizace, a sjednotili je? Zrušíme hranice a dáme jim jednu měnu." Byli
# vysmíváni! Ale dnes - vidíte to.
#
# Dnes je jejich měnový systém cennější než váš! Kam tím mířím? Poslouchejte - je
# tu atribut, postulát, axiom této nové zemské energie: Separatismus zabíjí.
# Jednota zaručí přežití lidstva. Začnete dávat věci dohromady a nebudete je
# rozdělovat. A čím víc jich dáte dohromady, tím více jich sjednotíte. Pak si
# pomalu uvědomíte, že cílem je dát věci dohromady, ne je trhat od sebe. Co
# vytvořila Evropská unie? Řeknu vám. Není to euro. Vytvořila skupinu zemí, které
# již nikdy nebudou proti sobě válčit! Nemohou. Oni spolu navzájem obchodují.
# Přemýšlejte o tom. O tom mluvíme.
#
# Nebuďte překvapeni, když se těch mnoho krabic organizované spirituality začne
# sjednocovat, protože když to udělají, budou mít větší sílu. Osloví více lidí,
# když tak učiní. Nakonec to uvidíte, neboť jednotlivé boxy zmizí ze scény.
#
# Nová politika
#
# Nyní dovolte, abych vám řekl něco o daleké budoucnosti, něco, co nebudete věřit
# ani tomu rozumět. Bude to konec politického systému, jaký máte dnes. Když
# začnete chápat nové atributy energie na planetě, už Vám nebude vyhovovat, abyste
# měli opoziční strany. Místo toho vám bude vyhovovat, aby se o funkce ucházeli
# ti, kteří budou mít své vlastní poselství bez ohledu na politické strany. A když
# půjdete volit, budete hlasovat pro jejich poselství, nikoli pro jejich
# příslušnost.
#
# Místo oddělování se dle politické příslušnosti bude jednota skrze účel. Budou
# mít nápady, které jsou jedinečné a krásné, místo těch, které jsou buď v jedné
# škatulce nebo v druhé. Jednoho dne vám bude systém dvou stran připadat tak
# starý, jako vám dnes připadají diktátoři, kteří se plahočí na zemi se svým
# harampádím. Odcházejí, víte? Všimli jste si toho, že?
#
# Někteří říkají: "Ano, ale zřejmě Kryone, nevíš, jak pozemská politika funguje.
# Financování musí být prováděno prostřednictvím propojení se stranami." Opravdu?
# Co když mohou být miliony lidí informovány všechny najednou, a každý dá pouze 1
# dolar? Na to potřebujete strany? Sledujte a uvidíte.
#
# Dovolte, abych vám řekl o odvážném nápadu, který se začíná dít v Brazílii. Právě
# teď tam je výbor, který říká: "Co kdybychom vzali všechny země Jižní Ameriky a
# odstranili hranice, a nakonec naplánovali jednu měnu?" Zní to povědomě? To bude
# nakonec jedna z pěti světových měn.
#
# Sjednocení vytvoří na této planetě sílu a mír, a v tom procesu ten slon v
# místnosti, který brání aby se to stalo, a který označujete jako terorismus, o
# kterém si myslíte, že je na Blízkém východě velkým problémem, se zamotá tak, že
# to nikdo, nikdo nedokáže předpovědět. Mluvil jsem o tom. Byli jste v šoku, když
# padl Sovětský svaz? Nebyla to podstata toho, proč bylo shromážděno obrovské
# množství zbraní? Není to důvod, proč je Pentagon tak velký? To vše padlo téměř
# přes noc. Očekával to někdo? Bude to stejně šokující. Problém, který dnes stojí
# před vámi bez řešení se stane historií, a jednota může začít.
#
# Možnosti pokračují
#
# Nakonec se tento posun jednoty rozšíří do Afriky, která bude reprezentovat
# uzdravený kontinent, který již nebude mít AIDS. A uzdravený kontinent, který
# nemá žádnou vážnou chorobu, nebude mít diktátory, kteří využívají nemocnou
# populaci. Tento uzdravený světadíl bude jednou z nejsilnějších ekonomik na
# světě, a v ekonomickém zápase porazí Čínu. Proč? Protože Afrika nemá žádné
# jednotné hospodářské nebo dogmatické dějiny. Začnou čerstvě, v nové energii.
# Zatímco Čína se stále potýká se starou gardou, která představuje více než 1000
# let protokolu, nebude schopna konkurovat společnosti, která není ničím
# zatížena.
#
# To jsou potenciály, které jsou přede mnou, které budou i nadále přede mnou pro
# budoucnost vaší planety. Byl jsem před Lemuřany a Sumery. Byl jsem před těmi,
# kteří žili předtím. Byl jsem před Šamanskými energiemi. Očekávali jste to drazí,
# a věděli jste, že to přijde. Teď jste tady, aby jste to změnili.
#
# Vážené lidské bytosti, 2011 může být náročným rokem, kvůli změnám které jsou
# před vámi, protože Gaia reaguje na vás. Máte tady energii starých národů a také
# předků a oni všichni sedí v této místnosti. Necítíte to? Všichni se na tebe
# dívají a říkají: "Výborně. Zvládneš to."
# [Kryon se odmlčí.]
#
# Jen mi dovolte sedět s vámi ještě pár minut.
#
# [Dlouhá pauza]
#
# A tak to je
#
# KRYON
#
# Předáno přes Lee Carroll, 16.ledna 2011, Boulder, Colorado
#
# Poznámka ke kopírování:
# Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
#
# Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K
# (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené
# podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
# celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
# zaradené v Kryon
Stačí když se zasměješ

22. července 2011 v 7:00 | Oldřich Bubák |  Moudra a mezilidské vztahy

Rej černých myšlenek mysl mi kalí,
nevím jak začít ten dnešní den.
Přede mnou na niti pavouček malý,
jako by zašeptal:"Zasměj se jen!"

Boris Filan

21. července 2011 v 21:58 | Izabela Klimová + seznam zdroj |  Umělci a významné osobnosti

I cestování vlakem může přinést člověku překvapivá setkání.Při svém návratu ze Slovenska jsem měla tu čest sdílet společný kupon s panem Borisem Filanem a jeho synem Oliverem.Žádná nadutost,arogance,nadřazenost.Přitom ale z celé jeho osobnosti sálá důstojnost,elegance,šarm i humor.Bavili jsme se o všem možném a počas celého rozhovoru mi
probíhala myslí písnička Voda co mě drží nad vodou.Tento člověk je zřejmě i nesmírně citlivý s duší romantika.
A má rád hezké a dobré věci-mimo jiné i hořické trubičky,které jsem mu slíbila zaslat.
Hezké-opravdu hezké setkání!

Hořické trubičky jsem i s mojí publikací Tvář magnetoterapie poslala-a zrovna to pan Boris dostal v den svých narozenin.Takže můj dárek se vydařil.

A věřte-nevěřte,přišlo i milé poděkování a pozvání do Bratislavy.

Životopis : Filan Boris

Boris Filan (* 30. červen 1949, Bratislava) je slovenský spisovatel, textař, dramaturg, scenárista, moderátor a cestovatel, syn scenáristy, režiséra a dramatika Ľudovíta Filana. příležitostný moderátor.
Vystudoval filmovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na VŠMU v Bratislavě (1972). V letech 1973 - 1987 pracoval jako dramaturg v literární redakci ČT Bratislava i v redakci zábavných programů Československé televize v Bratislavě. Za svoji publicistickou aktivitu obdržel v roce 1994 cenu Egona Erwina Kische. V roce 2000 získal Cenu za nejprodávanější knihu Tam tam 3, kterou udělovala v roce 1999 Všeobecná úvěrová banka.
Je autorem vícero scénářů televizních komedií. Autorsky připravoval a uváděl televizní talk-show Gala Borisa Filana. Od šestnácti let psal texty k písničkám, později hlavně pro Pavola Hammela a skupiny Prúdy a Elán. Naposledy s Elánem spolupracoval na vydání alba Elán - Tretie oko (2003). Ve Slovenském rozhlase uvádí úsměvnou publicistickou relaci Borise Filana Pálenica.

Zdroj: wikipedie

Knihy pro dospělé

 • 1987 - Túlavý psík, texty písní
 • 1991 - Puki
 • 1991 - Paternoster, povídky
 • 1993 - Tam-tam, cestopisné črty a úvahy
 • 1995 - Nový Tam-tam, cestopisné črty a úvahy
 • 1996 - 69 textov, texty písní
 • 1999 - Tam-tam 3, cestopisné črty a úvahy
 • 2002 - Nočný Tam-tam
 • 2002 - Tri opice
 • 2004 - Posledný Tam-tam, cestopisné črty a úvahy
 • 2004 - Kamalásky, texty písní
 • 2005 - Ľubošova finta
 • 2006 - Wewerka
 • 2007 - Tam-tam plus

Knihy pro děti a mládež

Ostatní díla

1989 - Rabaka scénář hudebního filmu se skupinou Elán
 • 1991 - Snehulienka a sedem pretekárov, taneční muzikál pro děti /spoluautor Vašo Patejdl/
 • uvedlo Slovenské Národní Divadlo

 • Boris Filan s manželkou Ingrid

  Ingrid Filanová: Život po boku dobrodruha

  02.06.2009 16:40
  Manželka cestovateľa Borisa Filana, Ingrid, prežila počas jeho ciest ťažké chvíle. Aj vďaka nim začala veriť na niečo medzi nebom a zemou.

  Prečo verí na osud?
  Manželka spisovateľa a cestovateľa Borisa Filana, Ingrid, začala manžela spevádzať na cestách až pred pár rokmi, keď ich syn Oliver vyrástol. "Cítila som ako povinnosť venovať sa synovi, takže mi to nebolo ľúto," priznáva. Počas manželových dobrodružných ciest si zažila aj chvíle, keď jej doslova prechádzal mráz po chrbte. "Najhoršie hodiny strachu o manžela som prežila asi pred dvadsiatimi rokmi, keď sa vracal z Indonézie. Domov mal letieť lietadlom spoločnosti Lauda Air a to sa zrútilo. Nemala som o ňom žiadne správy a niekoľko hodín som tŕpla, čo sa stalo. Našťastie, manžel potom zatelefonoval, že lietadlo nestihol a musel počkať na iné," spomína Ingrid Filanová a pokračuje: "Odvtedy verím na osud a na niečo medzi nebom a zemou."
  Na Srí Lanke sa nezhodli
  Už pár rokov sprevádza Ingrid Filanová manžela na cestách pravidelne. "My sme taká sebestačná dvojica, na výpravách si vystačíme sami. V každej krajine, kam sa vyberieme, hľadám to pozitívne," hovorí. Nie vždy sa ale v dojmoch z tej-ktorej krajiny zhodnú. "Manžel strašne nadával na Srí Lanku, bol z nej doslova rozčarovaný. Mne sa tam paradoxne páčilo. Navštívili sme dedinky v džungli, dostali sme sa až do príbytkov domácich a i keď tam vládne veľká chudoba, ľudia sú milí a pohostinní. Mňa ich nátura očarila."
  Kam by nešla?
  Doslova šokovaná však bola z manželovej cesty po Etiópii. "Videla som len fotografie, ktoré priniesol a musela som plakať. To utrpenie detí, chudobu v ktorej žijú, tak to by som nechcela vidieť, asi by som niečo také nezvládla. Žijú tam v katastrofálnych podmienkach, ktoré si my, Európania, len ťažko dokážeme predstaviť."

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TNL26qEJHlQ#at=14


démonická bytost

20. července 2011 v 10:29 | gifplaatjes.nl |  Víly
víl

obraz krajiny

17. července 2011 v 10:32 | xx |  Krásy Země
kraji

Jak na slimáky

16. července 2011 v 7:00 | emailová pošta |  Plody Země
meloun

Jak na slimáky
Do vydlabané půlky melounu nalijeme pivo, namočíme celý vnitřek a položíme ten pivní rybníček večer do místa, kde ti milí drobečkové vylézají, nebo kde jim chutná náš salátek, kytičky a podobně. O půl deváté večer se začínají houfovat a předhánějí se,kdo víc sežere. Móóóóc jim to chutná, takže zapomenou na kytičky, opijí se do němoty a spadnou do pivního
rybníčku. Odtamtud už NIKDY(!) nevylezou, protože je nadobro po nich. Ráno se budete divit! Lze nechat 2-3 dny, mezitím sníte další meloun.....
dílo se opakuje. Nebolí z toho záda, jíte pořád melouny, hubnete a užíváte si sluníčka.

P.S. vyzkoušeli jsme, funguje to super !!! Žádný zbytkový jed v půdě, obava z otrávení psů a koček.!!!! Žádné parazity z vnitřností slimáků (fasciolopsis
buski) rozložených
nejrůznějšími jedy!!
Naše kytičky si zaslouží kvést.A slimáci
jdou na pivo,tak proč si lecos neusnadnit že ?
Viz. níže názorné foto mám to vyzkoušené   !


Když svítí broučkové

15. července 2011 v 13:25 | Radim Schreiber |  Zvířátka

Příkladů je dost...

13. července 2011 v 9:23 | Oldřich Bubák |  Moudra a mezilidské vztahy

Když vidím něžné květy v trávě,
co žhavé slunce pálí,
jak přežívají s kořeny pod zemí pevně srostlé v síti,
musím vyřknout přání:blíž k přírodě a vnímat,
ať každý to cítí,
vždyť naše srdce přec nejsou ze skály.
zh

Nejšťastnější den...

13. července 2011 v 6:30 | xx |  Esoterika


Nejšťastnější den mého života.

Dnes je nejšťastnější den mého života-
touto větou chci začínat každý den.
Dnes jsem vděčna za každý okamžik
a za samotné Bytí s Bohem.
Jsem vděčna v tomto okamžiku za vše co mám,
za vše,co jsem,kde jsem a co dělám.
Já tuto přítomnou realitu s láskou přijímám.
Má přítomná realita je překrásná,vzácná,
jedinečná,okouzlující a je požehnáním.
V mé přítomné realitě existuje to hlavní a
nejpodstatnější,věčné a nezměřitelné
Božské Bytí.

Bůh mně i nás všechny nikdy neopouští,
protože je veškerým soucitem-veškerým stvořením.
On je jediný nepostradatelný a
mír v mé mysli je s Ním!


v poli

11. července 2011 v 10:26 | xx |  Moudrost stromů
v poli

Přesun do multidimenzionálního času

10. července 2011 v 6:30 | Celia Fenn |  EsoterikaPřesun do holografického či multidimenzionální času: Další fáze v indigově-křišťálovém přechodu
Dosáhli jsme v historii doby, kdy kalendáře a koncept času a prostoru, jak jsme vždy znali, končí. Egyptský a mayský kalendář v naší době končí a rodíme se do nové koncepce času a prostoru. Toto přepnutí bylo původně v mayském systému naplánováno na rok 2012, ale kvůli příchodu velkého počtu křišťálových dětí na planetu a rychlému přechodu na křišťálové vědomí u mnoha dospělých, je nyní kolektivní vědomí planety Země připraveno na posun.
Celia Fenn
Další fáze indigově-křišťálového přechodu začíná. Přechod plánovaný na duben již probíhá. Archanděl Michael mne požádal, abych napsala krátký článek, který by pomohl těm z vás, kteří cítíte nové vlny energie, přicházející na planetu a způsobující změny a posuny ve vědomí. Mnohokrát děkuji také Davidovi, který mi, jako vždy, pomohl formulovat tyto myšlenky do slovních konceptů.
Dosáhli jsme v historii doby, kdy kalendáře a koncept času a prostoru, jak jsme vždy znali, končí. Egyptský a mayský kalendář v naší době končí a rodíme se do nové koncepce času a prostoru.
Toto přepnutí bylo původně v mayském systému naplánováno na rok 2012, ale kvůli příchodu velkého počtu křišťálových dětí na planetu a rychlému přechodu na křišťálové vědomí u mnoha dospělých, je nyní kolektivní vědomí planety Země připraveno na posun.
Je to posun do nového způsobu bytí - nového druhu vědomí, které je nyní připraveno zrodit se či vynořit mezi námi, v příštím lunárním cyklu. To je něco, co je třeba oslavit ! Skutečné vynoření se kristovského či křišťálového dítěte v lidském vědomí.
Lineární čas: Pohyb po časové linii dolů (ve třetí dimenzi)
Po mnoho tisíc let pracovali lidé s lineárním či trojrozměrným časem.
To znamená pohyb po časové linii dolů, od zrození ke smrti. Na cestě po této časové linii člověk nashromáždí materiální statky a majetek, který vytváří bezpečnost, kterou lidé cítí, že v životě potřebují. Tato bezpečnost je proti víře v chudobu, nedostatek a vzácnost, a trávíme velkou část svého života tím, že zajišťujeme, že se nás tyto věci nikdy nedotknou. V podstatě většina z rozsáhlých systémů, které řídí náš život - bankovnictví, obchod a finance - jsou poháněny právě emocemi strachu souvisejícími s vírou, že jak se pohybuje po časové linii z minulosti do nejisté budoucnost, dochází ke katastrofám.
V lineárním myšlení jsou minulost a budoucnost vždy rozhodující pro to, kde jsme dnes. Odkud jsme přišli a kam jdeme. A podle toho žijeme své životy.
Ale v tomto okamžiku, jak zažíváme posun věků, lineární čas ustupuje a všechny koncepty a víry, které jsou jeho základem, již neplatí.
To je důvod, proč vidíme stále větší chaos a vztek, jak ti, kteří jsou stále uvězněni v lineárním čase a myšlení, shledávají, že již nic "nefunguje". Jejich systém lineárního času zažívá "naprosté systémové selhání".
Posun do holografického či multidimenzionálního času
V příštích několika týdnech ti z nás, kteří jsme připraveni, se posuneme do multidimenzionálních či holografických časových rámců. Očekává se, že brzy si většina lidí bude muset vybrat, který časový rámec si přejí obývat. Mnozí budou mezi těmito dvě po čas kolísat, ale nakonec se ti, kteří si zvolí novou Zemi a vyšší vědomí, přesunou do holografického času zcela.
Když vstoupíte do tohoto časoprostoru, přestanete se pohybovat po časové linii. Minulost a budoucnost nebudou mít naprosto žádný význam. Jediným významným bude současný okamžik - NYNÍ. V tuto chvíli vstupujeme do cyklické či sférické formy vědomí, kde se pohybujeme nahoru do stále vyšších úrovní vědomí. Nejdůležitějším krokem, který můžete učinit pro povzbuzení tohoto procesu, je přestat "spěchat" z místa na místo, ať již doslovně nebo emocionálně, a být přítomni tam, kde jste. Uzemněte se, a pak můžete začít budovat rámec vyššího vědomí zvaný hologram, který nakonec obsáhne celou planetu a všechny ostatní bytosti na planetě.
Když začnete vytvářet, nebo získávat přístup, vaše skutečné holografické pole, nebo skutečnou povahu vaší multidimenzionální bytosti, budete také schopni získat přístup k planetárnímu hologramu Země, což je skutečná povaha bytí Země. A to je stav hojnosti a míru a lásky.
Pak zjistíte, že nemusíte spěchat po časových liniích a hromadit bohatství proti katastrofě. Díky našemu skutečnému multidimenzionálnímu stavu máme vždy přístup k povaze hojnosti jádra Země. Vždy máme, co potřebujeme, a vždy je o nás postaráno. Je to naše právo coby obyvatelů Země. Byli jsme manipulováni těmi, kteří jsou pověřeni žitím časové linie, abychom uvěřili, že pravdou je opak. Nyní je čas vzít si zpět naše přirozené právo, coby multidimenzionálních občanů planety Země.
Vodítka pro posun do nového vědomí
· Žití v NYNÍ : minulost a budoucnost nemají žádný význam: Jediným bodem moci a významu je NYNÍ. A co si myslíte, cítíte a zažíváte v nyní bude nyní určovat celou vaší životní zkušenost. Pokud můžete uvolnit úzkost a strach a vztek v nyní, pak tyto emoce nebudou determinanty celé vaší životní zkušenosti.
Pamatujte - co cítíte nyní a co děláte nyní - to určuje vaší realitu.
Učiňte vědomou volbu žít z reality vašeho vyššího vědomí, spíše než z rozpadající se reality třetí dimenze.
 • Žití v radosti a vděčnosti: Pamatujte, že váš "přirozený" multidimenzionální či holografický stav bytí vyzařuje z esenciálních stavů lásky, soucitu, odpuštění a kreativity. Učiňte volbu žít svůj život z této úrovně, spíše než s úrovní úzkosti, vzteku a strachu.
 • Žití v jistotě, že máte vždy dost: To je skutečný zdroj hojnosti. Vědět, že Země je hojná a že vždy o vás bude postaráno. Nemusíte hromadit velké bohatství. V podstatě to není radno, protože tento nadbytek vás "stáhne" dolů a zabrání vám vystoupit do vyšších úrovní vědomí. Ale žití s jistotou dostatku pro tuto chvíli je pro mnohé z nás, kteří jsme byli zmanipulováni věřit, že musíme mít zdroje pro neurčenou budoucnost, obtížné. Ale čím více skutečně věříme v hojnost NYNÍ, tím více se to bude manifestovat v našich životech.
 • Žití ve znalosti své vlastní dokonalosti a dokonalosti ostatních
V multidimenzionálním či holografickém vědomí jste vždy v kontaktu s dokonalostí, kterou jste. A chápete a vidíte dokonalost ostatních.
V tomto místě neustále činíte volby pro život na základě nejvyššího dobra a vrozené dokonalosti všech věcí.
Zacházíte se svým tělem s láskou a respektem, poskytujete mu nejvíce milující potravu a oblečení, které můžete. A jednáte s ostatními se stejným respektem a láskou.
V tomto místě magického holografického povědomí se dějí zázraky!
Nová Země se rodí.


U moře

9. července 2011 v 7:00 | nena.gif |  Krásy Země
umoře

Léčba krystaly

8. července 2011 v 14:32 | Izabela Klimová
Ametyst

Krystaly fungují jako účinné vysílače a přijímače energií.Jedna z jejich funkcí spočívá v pročišťování negativních
energií a v jejich transformaci.Jsou to ve skutečnosti mocné bytosti,ke kterým je nutno přistupovat s úctou,protože
mají svá vlastní pravidla a práva.Působení krystalů na náš organizmus,nebo na naše životní prostředí,má ve skutečnosti
rituální charakter.
Tak jak se lidé pravidelně očišťují,je nutné věnovat pozornost i očistě krystalů.Když se totiž zahltí negativními energiemi,
ztrácejí svou účinnost.Je dobré je opláchnout pod tekoucí studenou vodou,anebo vystavit účinkům měsíčního nebo
slunečního svitu.Některé krystaly mají i samočistící účinek,například karneol,citrín a kyanit.


malachit

Neméně důležité je i programování krystalů.Před použitím je potřebné ujistit krystal,že jeho síla bude využita jen v
prospěch nejvyššího dobra a poděkovat mu za jeho sílu a pomoc.Je to Vaše komunikace s tímto kamenem.
Tak jako člověk rezonuje v určité vlnové frekvenci,tak i krystaly mají své vlastní vibrace a rezonance.Proto nám
mohou i porozumět při jejich programování.

Mnohé krystaly jsou proslulé svými léčebnými účinkami.Například ve starém Egyptě se malachit mlel na prášek a sypal se do ran jako dezinfekce.Malachit obsahuje i vysokou koncentraci mědi a zmenšuje otoky a záněty a hodí se k léčbě kloubů a svalů.Dnes slouží jako prostředek proti jedům při zevním použití.Velmi silné dezinfekční účinky má i stříbro.

U některých krystalů při jejich stlační,vzniká elektrický proud aa někdy i svítí.Této vlastnosti se říká piezoelektrická a
využívá se v moderní lékařské praxi v laserových zařízeních.Piezoelektrické krystaly vyrábějí totiž zvukové vlny,které se používají v nejmodernější chirurgii,kdy přesně zacílený paprsek,zasáhne hluboko uvnitř těla poškozené a rakovinové
tkáně.Tuto znalost měli již staří šamané,kteří věděli o schopnosti krystalů soustřeďovat zvukové i světelné vibrace do
koncentrovaného paprsku,kdy kroužili krystalem a vzniklým paprskem léčily postiženou část těla,nebo orgán.
Rovněž se již v jejich dobách vědělo,že některé krystaly člověka povzbuzují,některé zase uklidňují.Známý byl účinek
magnetitu,který povzbuzoval regenerační i životní projevy.Lapis lazuli,karneol,nebo růžový křemen,naopak mají energii
tlumící,uklidňující.Modrý křišťál je vhodný na úlevu od jakékoliv bolesti,lazurit rychle uleví při migréně.Při stresech je
vhodné položit na čelo tyrkys,jantar,ametyst.Máme -li trávící problémy,uklidní nás citrín a měsíční kámen.
V současnosti jsou na trhu publikace a mnoho informací je i na internetu,ohledně léčivých účinků krystalů.Jsou vypracovány studie,které uvádějí jednotlivé krystaly a jejich léčivé působení.
Zkusíte to také? Já mám vynikající zkušenost se sodalitem,lapisem lazuli a křišťálem.
citrín

Modlitba

5. července 2011 v 9:01 | Kamila Moučková+Richard Pachman |  Esoterika

moudro o vibracích

5. července 2011 v 9:00 | xx |  Esoterika
Vše v rámci stvoření vibruje.
A tím,že se vibrace zvyšují,snižuje se hustota.
Na spodní hranici fyzikálního frekvenčního spektra,
jsou pevné objekty/kov,dřevo,maso.../
A na horní hranici jsou subatomární éterické vibrace
 a všechny životní energie.
ve hvězdách

Světelné terapie.

4. července 2011 v 12:33 | Izabela Klimová |  Biofotonový věk
foo

Syntonika je světelná terapie,která pomocí různých světelných rezonancí
léčí a harmonizuje poškozený lidský organizmus.Víme,že naše samotné
energetické centra-tzv.čakry mají také svoje barevné vibrace.Na mých stránkách
je rubrika o barvách a jejich působení na lidský organizmus.Jsou zde i
články o čakrách,takže nebudu se zde opakovat,jen bych již uvedené
informace ráda doplnila o nové poznatky.

Dnes jsou světlo a barvy široce využívané v medicíně i ve vědě.
Psychofyziologické účinky barev jsou dnes prokazatelné.Na začátku
minulého století se začalo používat modré světlo u novorozenců,kdy
následkem působení modrého světla  se při novorozenecké žloutence,
 akumuluje žluté barvivo-tzv.bilirubín.Modré světlo redukuje i
revmatoidní artritídu a bolesti s ní spojené.Oranžovo-červené tóny
barev jsou vhodné pro atlety a sportovce,pro zvýšení jejich výkonnosti.
Červená barva mírní bolesti hlavy a migrény.Barva růžová se osvědčila
například ve věznicích,kde omezuje agresivitu a probouzí srdeční čakru.
Zelená barva ,hlavně v nemocnicích probouzí regenerační systém a
dodává vitalitu.podporuje fotosyntézu chloroplastů v našich buňkách.

V rámci dalších bádání,se vypracoval nový léčebný směr:
fotodynamická terapie /PDT/,pomocí které se zabíjejí rakovinné buňky.
Léčba spočívá v podávání určitých fotosenzitivních látek / např.fotofrin/
a to nitrožilně,které se hromadí v nádorových buňkách . Pod UV
světlem je dokážeme identifikovat a následně je po aktivaci
červeným světlem i likvidovat.Červené světlo se zde používá
kvůli své vlnové délce /630nm/,protože dokáže pronikat hlouběji do tkání.
Laserová technologie optických vláken,je velmi efektivní, a je výhodná
pro svou schopnost rychle vodit světlo.
Po určitých hodinách aplikace léčby světlem,začnou nádorové buňky
odumírat a zdravá tkáň zůstane nepoškozená.Na rozdíl od radio
nebo chemoterapie,je tato léčba šetřící organizmus,nebolestivá,jednoduchá a
hlavně vysoce účinná.Fotodynamická terapie se osvědčila při léčbě
gynekologických,kolonorektálních,urogenitálních nádorových onemocnění,
dále při rakovině mozku,prsu,kůže,krku,oka a hlavy.Pomocí této metody lze
odstranit i aterosklerotické usazeniny,při čištění krevního řečiště,dokonce
i při léčbě některých forem leukémie a AIDS.Touto metodou lze navíc léčit
i těžko přístupné nádory.Léčba světlem působí na fyzické i psychické
faktory onemocnění.

John Otta se zasloužil o vynález celospektrálního umělého světla,
což znamená velký posun v léčebných metodách v medicíně.
Při jeho aplikaci klesla celková nemocnost,oční vady,hyperaktivita,
kazivost zubů,znížila se hladina cholesterolu,zaznamenal se pokles
tvorby kortizolů/stresových hormonů/,čímž se snížil stresový faktor,
zlepšily se výkonnost a chování v rámci učebního procesu i
agresivita ve školách.Celospektrální světlo má jednoznačně
pozitivní vliv na všechny elementy na naší planetě.
Voda,která byla vystavena tomuto světlu,má v buněčných
membránách zdravou formu,upravuje pH,detoxikuje a
ozdravuje nemocné buňky.Potravinám dodává energii a
zvyšuje jejich biologickou a výživnou hodnotu.

Žijeme v úžasné době,kdy nám nebesa předkládají další
nové poznatky a technologie.Opravdu jsme vkročily do
biofotonového věku,kdy budou naše možnosti daleko-daleko
za hranicí našeho chápání.

fotodyn

Před všemi divy světa poklekám

3. července 2011 v 7:00 | Oldřich Bubák |  Moudra a mezilidské vztahy
Před všemi divy světa já poklekám rád,
v pokoře klaním se výplodům ducha.
Můj obdiv k nim a úcta,věř,neutuchá,
ale co kalí mi radost?Tolik zášti,destrukcí a zrad!

ahoj příteli!

2. července 2011 v 10:16 | gifzona.com
ahoj

Skrytá fáze transformace

1. července 2011 v 6:30 | emailová pošta |  Esoterika
 


Skrytá fáze transformaceZ událostí a dění posledního období je již zcela zřejmé, že čas duchovní
přípravy dávno skončil a zřetelně přichází doba velkých změn. A že se změny
budou rodit v bolestech je patrné z celosvětového dění, z událostí každého dne.
Tlak na lidstvo sílí. Určité části světa sužuji útrapy, bolest a bída, jak si
jen stěží dokážeme představit. U nás zatím vše probíhá méně dramaticky,
zatím jde převážně jen o majetek, stát funguje a pomoc přichází. Je co jíst a pít,
lékařská péče je zajištěna. To je však jen začátek.

Situace v rodinách se komplikuje. Mnoho našich blízkých není schopno se s
narůstajícím tlakem vypořádat, utíkají do nemocí nebo předčasně umírají.
Vztahy jsou podrobovány těžkým zkouškám. Nejednou se projeví věci, které jsme si
dosud neuvědomovali a kterých jsme si nevšímali. Jistoty se hroutí. Najít a udržet si
dobré zaměstnání je stále těžší. Situace na leckterých pracovištích
připomíná válečnou vřavu. Intrikuje se, pomlouvá a donáší, ve snaze zajistit si postavení.
To v nás, co bylo dlouho potlačováno, se najednou ocitá venku. Někteří reagují
zvýšenou agresivitou, která je patrná zejména na silnicích. Jiní
obracejí negativní emoce proti sobě a upadají do depresí a apatie.

Duchovní lidé toto všechno vědí a měli by být připraveni. Ovšem, jak už to bývá,
teorie by nám šla, ale žít život ve skutečné duchovnosti je těžké a dost často
se nám to nedaří podle našich představ. Tlak temnoty zesiluje. Snaží se
roztříštit naši mysl na miliony kousků.
Šílenství se stupňuje, každý den jsme zahlcováni jen těžko uvěřitelnými
informacemi, jindy zase zcela protichůdnými zprávami. To co platilo dnes,je
zítra minulostí. Chaos narůstá a ustát ho vyžaduje zralost, stabilitu a
zodpovědný, dospělý přístup. Jsme konfrontováni se svým strachem na všech,
doposud nepoznaných, úrovních.

Mnoho lidí prožívá pocity naprostého opuštění. Dlouhá léta se připravovali na
duchovní vzestup a teď se mohou cítit zmatení, samotní, bez zjevného duchovního
vedení. Podpora z vnějšku, v posledních letech tak zřejmá, zdánlivě zmizela.
Duchovní svět nás však neopustil, jak by se zdálo, akorát zůstává skrytý. I když
to vypadá, že hmota získala navrch a podpora shůry se ztratila, není to pravda.
Naopak. Na spirituální úrovni probíhají zásadní přeměny. Máme prokázat v
praktickém životě vše, co jsme se dosud naučili. Zejména si hlídat myšlenky,
nepropadat beznaději a zoufalství. Vše negativní, co vyšleme, se nám vrací
velmi rychle a se značnou intenzitou. Jediná jistota zůstává v našem srdci.
Jedině zde nalezneme pevný bod. Je to naše víra. O nic jiného se nemůžeme
opírat. Vše ostatní bude rozcupováno a rozmetáno.

Je nutné se sebou denně pracovat a hledat v sobě stabilitu a klid. Pouze v sobě,
v ničem jiném okolo. Kdo by hledal vně, nenajde nic. Jen další chaos,zklamání a
frustraci. Známe to všichni. "Hledej ve svém nitru." "Všechny odpovědi už znáš."
"Otevři se svému srdci." "Naslouchej sobě." Málokdo však ví, co to znamená,jak
se to vlastně dělá a ještě méně lidí to opravdu dokáže. Nezbývá než zůsta pevní
ve své víře. Pracovat na sobě, nevzdávat se. Zůstávat v klidu a nechat vše
plynout. Bůh nás ochraňuj.


Poděkování

1. července 2011 v 6:00 | xx
mo
po2
po3
po4
po5
po6
po7
po8
po9
po10
po11
po12
po13
po14
po15
po16
po17
po18
po19
po20
po21
po22
po23
po24
po25
po26