Světelné frekvence na rok 2011

11. června 2011 v 6:30 | Cellie Fen |  Esoterika


Světelné frekvence pro rok 2011


Milovaná Světelná rodino,
jak radostné a krásné je, že Země dokončila transformaci, která začala v době vyrovnání velkého kříže v roce 2010.
V té době jste věděli, že se ve vašem světě vyskytují zásadní změny, jak se Planeta sama začala přestavovat pro
konečné fáze jejího posunu do páté dimenze a do nové časové osy. V době zatmění Slunce dne 4. ledna, bude Země
plně v souladu s její novou dráhou a její novou frekvencí, což zajistí, že v prosinci 2012 přijde včas na schůzku s
galaktickou Časovou bránou a ke vstupu do stavu "bezčasovosti" anebo "frekvence nekonečna ".
Vskutku Milovaní,
posun, k němuž došlo v posledních měsících roku 2010 byl především o čase a vašem vnímání času,
v souvislosti s vaším životem na planetě Zemi. Posun do páté dimenze světla je posunem do vyšší frekvence
vědomí. Energie na této úrovni vibruje ve vyšším a rychlejším tempu než je tomu ve třetí dimenzi.
Ale - a tady žádáme o vaši pozornost, protože zde existuje paradox, který je důležitý pro vaše prožívání Nové Reality.
V páté dimenzi světla je zrychlená frekvence prožívána jako pomalejší čas! V třetí dimenzi je nová frekvence vnímána
jako rychlejší čas a připadá vám, že se věci pohybují příliš rychle.Země sama se nyní zcela přesunula do nové časové osy
páté dimenze, ale jako projev milosti, umožňuje časové ose třetí dimenze pokračovat a koexistovat s novou časovou
osou až do roku 2012. Obyvatelé Země mají tak čas na přizpůsobení se nové frekvenci a nové časové ose. Obě budou k
dispozici jako volitelné až do poloviny roku 2012, kdy se stará tří-dimenzionální časová osa zhroutí, když Země zahájí
svou cestu přes časovou bránu 2012 "bezčasovosti /frekvence nekonečna ", anebo - do zóny nekonečného vědomí.
V této době se všichni na Zemi začnou připravovat na obří skok "evoluce vědomí" do nového věku světla a míru.
Milovaní, byli jste průkopníky tohoto posunu a nyní vás žádáme, abyste si uvědomili, jaký bude mít vaše vnímání
času zásadní význam pro váš osobní posun v příštích osmnácti měsících. Naučíte se poznat, kdy jste ve starém paradigmatu mířícím do slepé uličky a kdy jste v paradigmatu nového času a na cestě vpřed. Na staré časové ose budete vnímat zrychlení frekvence jako pocit příliš rychlého plynutí času, s pocity stresu, spěchu, obav, přílišného množství úkolů.
V nové časové ose páté dimenze budete cítit, jako by se všechno zpomalilo a že je spousta času udělat to, co je nezbytné. Budete se cítit klidní a pokojní a budete vědět, že ve vašem životě je vše dle božího řádu. Zažijete pocit hojnosti a blahobytu, bez ohledu na to, jaká je vaše finanční situace. A budete mít pocit, že se ve vašem životě mohou uskutečnit zázraky, jak budete postupovat vpřed v dobrodružství života na Zemi.

Uzemnění do Nové časové osy

Milovaní, je důležité, aby jste se uzemnili do této nové časové osy a umožnili vašemu světelnému tělu a vašemu
fyzickému tělu, aby si zvykly na tyto nové frekvence a vibrace. Protože vaše tělo bude energeticky vibrovat
ve zvýšené míře, ale budete prožívat život pomaleji.Zpočátku můžete pociťovat určitý vnitřní zmatek, můžete mít pocit,
že je vaše tělo nekoordinované a těžké, můžete mít pocit nemotornosti anesouladu sama se sebou. Můžete také zažívat úzkost, poruchy spánku,vyčerpání, závratě a nevolnost, jak vaše tělo pracuje s frekvencemi nového času.
Tyto dočasné příznaky jsou něco, co bychom nazvali "nemoc z posunu",jak se vaše tělo přizpůsobuje a přelaďuje
do nových frekvencí.
Vím také, Milovaní, že vaše fyzické tělo je také v tomto procesu přesunu a srovnávání, aby mohlo projít v roce 2012
časovou bránou do Nekonečného času. Takže doporučujeme, abyste živili své tělo láskou a péčí, abyste si
zajistili žití vyváženého života. Propusťte všechna stará dramata z minulosti a vstupte plně do energii lásky a odpuštění. Denně se ujišťujte,že vaše světelné a fyzické tělo jsou v souladu s Boží vůlí.
Za účelem dosažení tohoto cíle, vám zde nabídneme denní aktivace a meditace, které budou užitečné. Je to podobné jako poslední meditace, kterou jsme nabídli, ale byla aktualizována tak, aby se přizpůsobila novým
energetickým posunům s nimiž budete pracovat poté, co skončí zatmění Slunce dne 4. ledna. Začněte tím, že prostě
zaměříte svou energii do srdce a budete zhluboka dýchat. Vězte, že v páté dimenzi je vaše vědomí zakotveno ve
vašem srdci. Prociťte tuto skutečnost jako hluboký pocit bezpodmínečné lásky a spojení se vším co je. Prociťte i hluboký klid, který je součástí tohoto vědomí.Poté dovolte této energii, aby se spustila dolů přes solar plexus, přes
sakrální a základní čakry a dolů do čakry zemské hvězdy, která se nachází v Zemi těsně pod vašimi chodidly. Prociťujte, jak ukotvujete energii do Země,do nové krystalické mřížky páté dimenze, jak se to všechno propojuje s vaší
čakrou zemské hvězdy. Nyní pošlete tuto energii dolů, aby se spojila s křišťálovým srdcem ve středu Země. Zde prociťte hlubokou a bezpodmínečnou lásku Matky Země přicházející k vám přes čakru zemské hvězdy do vašeho srdce.
Podržte tuto lásku ve svém srdci a vězte, že jste hluboce milováni a živeni Matkou Zemí, a že jste v souladu s Boží vůlí pro Zemi, která se projevuje tak, že se Planeta vyvíjí do multi-dimenzionální reality.
Nyní nechte energii proudit svým tělem nahoru, přes hrdlo, obočí a korunní čakry, až do čakry duchovní hvězdy, která je umístěna těsně nad hlavou. Zde se spojte s vaší duší a vašim Vyšším Já, vaší JÁ JSEM
Přítomností, které se ukotvují do vaší fyzické formy. Zde se také můžete spojit s vaším Důvodem pro to, že jste teď
tady a s vaší Božskou podstatou.Prociťujte bezpodmínečnou lásku a krásu vaší duše, když se spojujete s
Vyšším Záměrem tohoto vašeho života. Je to krásné a plné nádherného a zářivého světla. Nyní nechte tuto energii plynout nahoru přes světelné dimenze do Velkého Kosmického Srdce Všeho Co Je. Tady cítíte nekonečnou lásku zdroje Všeho Co Je. Stáhněte toto pulzující a zářivé světlo zpět do svého srdce a podržte ho tam. Teď - jste v souladu s Boží vůlí, se sebou a se Zemí. Když jste v tomto uspořádání, zjistíte, že je jednoduché být zakotven do časové osy páté dimenze a prožívat energie míru, klidu a hojnosti. Život se stane jednoduchým a jasným, jak budete postupovat podle Božího vedení, které k vám
přijde v této nové časové ose milosti a lásky.

Manifestace Míru v časové ose Nové Země

Milovaná Světelná rodino, teď bychom vám chtěli něco říct o energii míru, která je nyní tak důležitá.
Mír není jen nepřítomnost války a konfliktu. Mír je spíše zvláštní energie, která vyzařuje bezpodmínečnou lásku,
soucit a přijetí všeho. Je to především vnitřní energie, která musí být nejdříve pěstována v srdci, než může být
prožívána ve vnější realitě.
Milovaní, my víme, že jste v posledních letech tvrdě pracovali, abyste vyléčili všechny ty vnitřní konflikty a hněvy které bránily, abyste prožívali vnitřní klid a teď mnozí z vás tuto vnitřní radost a klid zažíváte a tak se můžete stát ukotvovacím článkem pro tyto energie v Nové Zemi.
Žádáme vás, milovaní, abyste pokračovali v práci pro dosažení tohoto krásného stavu vnitřního klidu a lehkosti,
abyste mohli sdílet tyto energie s ostatními. Klíč k tomuto stavu vnitřního míru je mít vědomí ukotvené v srdci a
žít stále ve stavu uvědomění a odpuštění. Buďte připraveni vždyodpouštět a propouštět a uvědomujte si,
kdy a jak vypadáváte z tohoto stavu vnitřního míru. V tomto vědomém stavu budete schopni udržet svůj vnitřní
klid na delší dobu a tak vytvářet kolem vás tyto energie míru a lásky. Tato energie bude semínkem, prostřednictvím
kterého se bude projevovat Nová Země a časová osa Nové Země. Každý, který toho dosáhne se stane Pánem Světla a
bude schopen začít okamžitě manifestovat ve svém životě Novou Zemi v nové časové ose.
Milovaní, v době, kdy vstoupíte do časové brány 2012, mnozí z vás budete Pány Světla a Času a budete vůdci, kteří
povedou lidstvo přes bránu času do nové reality. Nyní vás žádáme, abyste s těmito dovednostmi a
schopnostmi začali intenzivně pracovat, abyste mohli opravdu splnit účel,pro který jste v této době přišli na Zemi.
Žití pravého a duši naplňujícího života
Milovaní, můžete se samozřejmě ptát, co to znamená v mém každodennímživotě? A my odpovídáme, že v této nové
časové ose bude váš život stále více "opravdový" a naplněný energií a světlem vaší duše a vaší Božskou Já
Jsem Přítomností. Budete si uvědomovat, jak světlo vaší duše proudí do vašeho každodenního
života a uslyšíte usměrnění a doporučení přicházející z Vyšších Zdrojů.Naučíte se důvěřovat těmto pokynům a plynout se synchronicitami a přáními a zázraky, které se objeví v tomto proudu tvůrčího partnerství mezi Vyšším Já
a Já Egem coby Pánem Světla. To je to, co znamená žít "duši naplňující"život, kdy je každý den plný nadšení a světla,
kdy vás vede duše a Vyšší Já.
Když budete takto žít, Milovaní, pak se váš život stane věrným vyjádřením toho, kým jste na všech úrovních.
Vyšší Já, a Já - Ego spolupracují v nádherném partnerství, které zajistí, že budete prožívat mír a radost na všech úrovních svého bytí, jak začínáte ve svém vlastním životě manifestovat realitu Nové Země.
A tak, Milovaná Světelná rodino, v tomto roce, který leží před námi, se budete učit a žít nádherným způsobem. Nejdůležitější datum pro vás v tomtoroce bude 11. listopad, kdy Hvězdná brána 11/11/11 poskytne konečné
přeladění Země pro její cestu ke galaktickému zarovnání dne 12-12-12 a cestu přes časovou bránu dne 21-12-12.

Tak, milovaní, přejeme vám hodně radosti a lásky na vaší cestě v roce 2011.

Copyright a zdroj originálu: Celie Fenn, http://starchildglobal.com/. Do češtiny pro www.transformace.info přeložila Mirka K.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama