Červen 2011

V přírodě je to jiné

30. června 2011 v 7:00 | Oldřich Bubák |  Moudra a mezilidské vztahy

V přírodě je rovnováha,energie,život,obnova
a harmonie,v níž zvířectvo vždy žilo.
Bohužel lidstvo se to ještě nenaučilo!
Však co umí dobře,je vše ničit,i sebe,
zas a znova.

Postojte!

29. června 2011 v 8:00 | xx
st
st2
st3
st4
st5
st6
st7
st8
st10
st9
st11
st12
st13
st14
st15
st16
st17
st18
st19
st20
st21
st22
st23
st24
st25
st26
st27
st28

st29
st30
st31
st32
st33

Naše oči,světlo a zdraví

27. června 2011 v 14:38 | Izabela Klimová |  Biofotonový věk

světlo z nebe 2

V předcházejícím článku v rubrice biofotonika jsme si řekly o tom,že náš život je závislý na světle a
životních cyklech. Dnes rozvineme toto téma .

O očích se říká,že jsou oknem do duše.I v Bibli se píše u Lukáše 11:34 :"Světlem těla je Tvé oko,
je-li tvé oko čisté,celé tělo je čisté a plné světla.Není-li tvé oko čisté,je tvé tělo plné temnoty."

Přední ruský oftalmolog,prof.Ernst Rifgatovič Muldašev,vynálezce alloplantu/materiálu,který nevidomým vrací zrak/ se domnívá,že v očích existuje boží jiskra a svit a že oči jsou hlavním
orgánem cítění.Zjistil,že naše smysly-hmat,sluch,čich a chuť,zdaleka nedosahují celou škálu vjemů,
které máme , když se díváme očima.

Z fyziologického hlediska má lidské oko 137 milionů fotoreceptorů ,z toho 130 milionů tyčinek a
7 milionů čípků a celé kompletní oko má přes 1 miliardu součástí.
Světelné čípky pracují hlavně za denního světla a tyčinky za šera.Oba receptory transformují
světlo na elektromagnetické impulzy,které jsou vysílány do mozku rychlostí 375 km/hod. po několika světelných drahách.
Jsou to ohromující čísla a v člověku se rodí bázlivý pocit vůči Stvořiteli oka.
Přestože oči a mozek představují jen 2% celkové tělěsné hmotnosti ,mají celou 1/3 spotřeby kyslíku jakou má srdce a potřebují 10-20 x více vitamínu C,než klouby při těžké fyzické námaze,nebo při sportu.
Nositel Nobelovy ceny Albert Szentgyörgyi,který objevil vitamín C,zjistil,že mnohé vitamíny,enzymy a hormony jsou citlivé na světelné barevné spektrum a na nich jsou závislé reakce uvnitř organizmu.

Dalo by se říct,že oči jsou jakýmsi prodložením mozku.Jsou sídlem 70% všech smyslových receptorů
a jsou vstupní branou 90% všech podnětů z okolního prostředí.Mozek přijme z okolí za vteřinu až
3 miliardy podnětů a z toho 2 miliardy přijímají oči.Existuje nepřehlédnutelná souvislost mezi
viděním fyzického oka a myšlením.
Dnes je již všeobecně uznávaný fakt,že lidé s duševními poruchami,vykazují až 66%-ní zrakové
problémy.
I metoda neurolingvistického programování se zabývá vztahem mezi pohyby očí a vyhodnocením a
zpracováním informací.

Šišinka,která má  sice jenom velikost hrášku,má ohromně velikou funkci,protože přijímá světlem
aktivované informace z očí a vysílá ven pomocí hormonů zprávy,které v rozhodující míře ovlivňují
stav našeho organizmu.A nejenže tyto informace přijímá a proměňuje,ale se snaží náš organizmus
přizpůsobit k daným změnám a zharmonizovat ho s přírodou!
Konkrétně:šišinka v hypotalamu využije zprávy o světle z biologických hodin organizmu a na základě tohoto vyhodnocení,určuje kdy uvolnit hormon-melatonin.
Melatonin,který se při této reakci na intenzitu světla uvolní,se dostane do celého organizmu a
ovlivní jeho funkce.Před světlem a tmou se neukryje ani jedna buňka v těle,protože biofotony reagují přesně na dané množství světla.Při narušení světelného spektra a dávek denního světla,
dochází k abnormální sekreci melatoninu,který způsobuje nepravidelné biorytmy,hormonální a
metabolické poruchy a emoční poruchy v podobě nedostatku energie,depresí a výkyv nálad.
Říká se tomu i SAD -sezonní efektivní porucha,která se objevuje v zimním období anebo v severních
oblastech v období polární noci.
Správné vylučování melatoninu,viditelně brzdí vyčerpanost,léčí poruchy a nemoci v těle,pomáhá při poruchách učení,zpomaluje proces stárnutí a zlepšuje vzheld.

Takže tenhle malý hrášek-šišinka vedle účinků na reprodukční funkce, růst,tělesnou teplotu,motoriku,tlak krve,spánek,imunitní systím,náladu ,má vliv i na růst nádorů a délku života.
Velmi slibným objevem je,že správná tvorba melatoninu,potlačuje růst některých typů nádorů.

Za poslední desetiletí se zjistilo,že množství světla určuje nejen reprodukční vzorce,ale
odstraňuje i sexuální dysfunkce,upravuje menstruační a ovulační cyklus.Zmírňuje bolesti u
premenstruačního syndromu a harmonizuje ženský cyklus s měsíčními cykly.


Dalším posuzovaným tématem,je aplikace světla v případě výskytu Alzheimerové nemoci a
nespavosti.Světelná terapie se osvědčila i v léčbě poruch spánku u lidí,kteří pracují  ve směnách
a mají narušené biorytmy,nebo při častém cestování letadle při posunu v zeměpisných
šířkách,kdy trpí  tzv. jet lagem.

I v zubním lékařství se po odstranění zubního kazu,kompozitní materiál injekčně vpraví do
ošetřeného místa,za použití světla,které působí na výplň,kdy se jeho zbarvení téměř ztotožní
s barvou zubu,čímž je vysoký estetický efekt.

I irisdiagnostická technologie,ukazuje na to,co vše může oko prozradit.Irisdiagnostika/ diagnostikování z očí/ je uznávanou disciplínou při diagnostice a léčbě u mnoha onemocnění.

Boží výrok: "BUDÍŽ SVĚTLO!" JE ZŘEJMĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍM TVŮRČÍM VÝROKEM!
A Slunce-životodárná energie je hlavním dirigentem,který ladí náš vnitřní orchestr.
člověk by v pokoře měl vzhlížet k Velkému ,nekonečně moudrému a laskavému Stvořiteli!
zapadá slunéčko

Modlitba pro tebe

27. června 2011 v 11:09 | x |  Esoterika

Modlitba pro tebe.

Stvořiteli,pomoz mi uvědomovat si svou přirozenost,
jíž je láska a štěstí.
Pomoz mi stát se tím,čím opravdu jsem.
Pomoz mi vidět každého člověka,jako Tvého posla.
Pomoz mi vidět Tě v duši každého člověka,
za všemi maskami a přetvářkou.
Pomoz mi předat poselství mé integrity
té části mého já,která neustále odsuzuje.
Bože pomoz mi zbavit se mých sklonů k odsuzování,
pomoz mi zbavit se falešných poselství,
jež předávám sám sobě a všem lidem kolem sebe.
Pomoz mi,uvědomit si,že jsem anděl
a dovol mi použít tohoto vědomí k rozšiřování
Tvého poselství života,radosti a lásky.
Dovol mi vyjádřit krásu mého ducha a srdce
v největším uměleckém díle lidstva:
ve snu mého života.
Amen!

červen 2011

26. června 2011 v 6:30 | Maytreia |  EsoterikaČerven čas otevírání srdcí

Nové dny jsou plné nových událostí. Nejvíce změnový měsíc v nejbližší době
je červen 2011. V tuto dobu projdou změnou všichni, kteří k tomuto mají
nakročeno již delší dobu. Transformační změny - fyzické změny - budou velice
silné. Mnozí opět nezvládnou tuto zátěž a odejdou. Někteří však jsou již za
touto hranicí. Jsou již rozhodnuti a začínají svou práci. Ti, kteří povedou
ostatní, začínají postupně koordinovat ty, kteří projdou změnou jako první.
Každým dnem se bude zesilovat působení energií a budou stále více
pročisťována fyzická těla. Mnoho lidí nebude zvládat psychický stav, neboť
se budou nalézat stále častěji ve vyšší dimenzi, na kterou si postupně
začnou zvykat, ale z počátku nebudou tušit, co se děje. Vše, co přijde s
měsícem červnem, bude zásadní a důležité pro budoucí životy jedinců. Mnozí
již otevřeli svá srdce, avšak zatím jen málo z vás. Proto zde začínají
působit pracovníci světla, kteří vás povedou procesem silné očisty a
otevírání srdeční čakry a spojování se navzájem. Čím více se takto lidé
spojí, tím lépe pro planetu a život na ní. Někteří již podléhají touze svých
duší a začínají hledat. Jsou to ti, co dosud žili pouze materialistické
životy bez víry. Čím dál větší otevírání srdcí bude mít za následek ohromný
postup. Procesy očisty přinesou mnoho problémů a řešení dalších zažitých
situací. Každý z úspěchů v životě je velice pozitivní, neboť jedince posouvá
za hranice svých možností. Všichni budete považováni za vysokovibrační
bytosti a vaše mysl si rychle zvykne na tento příměr. Vše, co uchováváte ve
svých nitrech, bude přivedeno na povrch a ukázáno světu. Uvidíte se navzájem
v úplně jiném pohledu, nežli doteď. Začnete se stále více vnímat jako
vícedimenzionální bytosti, budete schopni vidět svou světelnou podstatu v
sobě i v ostatních bytostech. Všechno však má svůj čas a stupeň vývoje.
Pracujte na sobě co nejpečlivěji, neboť máte jedny z posledních dnů, kdy
můžete o hodně postoupit, ale také o hodně přijít.
Věřte a milujte. MaytreiaUV záření ano či ne

21. června 2011 v 7:00 Biofotonový věk

slunce

Po objevu umělého osvětlení,člověk ztrácel intuitivní spojení s přirozeným slunečním zářením.
V dávnověku Slunce,které bylo zbožňováno,to samé slunce v novověku je obviňováno z mnoha
nebezpečenstev.V posledních letech se téměř všude objevují varující nápisy,chraňte se před
slunečním zířením,chraňte svůj zrak,svou kůži...Výrobci se předhánějí při výrobě opalovacích
krémů a brýlí v UV ochranných faktorech,dokonce se začaly vyrábět i oční kapky proti UV záření.
Po objevu antibiotik,postupně helioterapie upadala v zapomnění a léky se staly skvělým
byznysem pro farmaceutické firmy.
brýl
Jenže přílišná ochrana před UV zářením,může do značné míry oslabit obranný systém organizmu.
Současná věda sice uznává,že dlouhé UV vlny,které pohlcuje ozonová vrstva ,je velmi užitečná,
protože zabíjí viry,mikroby a bakterie.Ví se,že střední UV záření aktivuje syntézu vitaminu D a
vstřebávání vápníku a dalších minerálů.Vždyť helioterapie byla lékaři uznávaná léčební disciplína,
která přinášela značné léčebné výsledky.V minulém století to byla léčba tuberkulózy pobytem na
slunci ve vyšších nadmořských výškách.Současná lékařská věda ví,že helioterapie pomáhá při
anémii,dně,ateroskleróze,revmatoidní artritídě,astmatu,ekzému,lupénce,při spáleninách,při
kolice a ledvinových obtížích ,ischiasu a herpes virech.UV záření snižuje také tlak krve,zvyšuje
výkonnost srdce,zlepšuje EKG a srážlivost,snižuje hladinu cholesterolu,pomáhá při redukci váhy.
Zvyšuje také hladinu pohlavních hormonů a ktivuje melatonin,který ovlivňuje regulační centra v
lidském těle,včetně imunitní soustavy.
Tak proč je UV záření riskantní a škodlivé?
Všechny vlnové délky slunečního světla jsou užitečné.Nesmí být však přemíra tohoto záření.Zrovna tak tomu je i v případě,že bychom tvrdily,že je kyslík,který dýcháme nebezpečný.Přemíra kyslíku
také může způsobit např.slepotu přii porodu.Se stejnou filozofií můžeme přistupovat i k světlu.

letiš

Kdo to byl,kdo porušil boží zákony a kdo to byl kdo porušil optimální léčivou hladinu a vrstvu UV záření z vesmíru? Odpověď je snadná: člověk a jeho nešetrné zásahy do zákonů přírody.
Dýcháme znečištěný vzduch,jíme nezdravé potraviny,pijeme kontaminovanou vodu a máme nezdravé světlo.Neexistují na zemi žádne biologické systémy,do kterých by nepříznivě nezasáhl
člověk.A to si říká pán tvorstva!

Moderní člověk stráví při umělém světle mnoho hodin denně.I sluneční brýle brání proniknutí
přirozeného slunečního světla.Jenže dnes už se ví,že příliš mnoho času pod umělým světlem,
navozuje změny v chování,myšlení a narušuje přirozené fyziologické procesy v organizmu.
Při umělém osvětlení totiž neí zastoupena celá škála přirozeného světla,což způsobuje tzv.
maliluminaci-podvýživu přirozeného zdravého světla.
Venku,v autech,v práci při umělém osvětlení,pak večer doma při umělém osvětlení,při televizi-
nikde nepronikne přirozené světlo
Nedostatek pobytu v přírodě a tím i nedeostatek přirozeného světla,způsobuje zrakové potíže,
chronické infekce,metabolické poruchy,chronickou únavu,skoliózu a problémy s držením těla,
vysokou nemocnost,kazivost zubů ,deprese a stresové stavy.
V současné době mnoho lidí spojuje UV záření s rakovinou kůže,očními zákaly,ale pravda je spíš
taková,že tyto poruchy,způsobuje nedostatek,nebo lépe řečeno nesprávná dávka UV světla.
Pravdou je i fakt,že rakovinou kůže a očními obtížemi onemocní a trpí nejvíc ti,kteří jsou dlouhé
hodiny vystaveny umělému osvětlení.Démonizování nebezpečnosti UV záření je pohodlná pověra,
která má vynést firmám propagujícím ochranné krémy,emulze a brýle,gigantické zisky.
Nejsme to my,kdo přehlíží varování slunit se v pravé poledne a přímo se dívat do slunce?
Nejsme to my,kteří vystavujeme slunci dlouhé hodiny naše těla,když lékaři doporučují 1-2 denně?
.
Mnozí uživatelé čoček,dioptrických a slunečních brýlí ,se časem stávají světloplaší,protože jim tyto
oční pomůcky blokují přístup UV záření a jiných zdravých složek slunečního spektra.
Je dobré zvážit,zda si doma naisnstalovat okna propouštějící UV.Také je dobré dbát na výběr
krému a emulzí,které obsahují PABA,které sice blokují UV záření,ale při styku se sluncem, jsou
karcinogenní.

oplaov

V dnešní uspěchané době potřebujeme rychlé důkazy,rychlé občerstvení,rychlá auta a rychlé
opálení.Kdy ale začneme brát zodpovědnost za tento způsob života?Každý čin,má přece nějaké
následky!Vedeme války proti rakovině všeho druhu,AIDS,diabetu,srdečním a cévním chorobám,
proti kouření a drogám,očním zákalům,prasečím chřipkám atd.přicházejí tyto nemoci skutečně zvnějšku?A co třeba dětská nemoc zvaná"strach ze špatné známky?",která vede již v mladém
věku kinfarktu abolestem na hrudníku?Dokdy se budeme pohodlně vymlouvat a schovávat
za UV záření,chemii atd? Vedeme trvalý boj se vším kolem,abychom skryli pocit vlastní zodpovědnosti a viny.

světl

tajemné

20. června 2011 v 9:57 | gifplaatjes.nl |  Víly
tajemno

You raise me up

19. června 2011 v 9:39 | youtube.com |  VIDEA

Artritída a třešně

17. června 2011 v 7:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci
tř

 Artritida - zázračným lékem mohou být i třešně

19.11.2009
 Hádám, že výrobci léků by si přáli být vynálezci třešní (a také višní) - ty se
 totiž osvědčily jako nejúčinnější lék na světě pro léčbu dny a snižování bolesti
 a zánětlivosti při artritidě. Třešně jsou tak účinným lékem, že to přimělo FDA
 (americká agentura pro schvalování potravin a léčiv - pozn.překl.), aby vybočila
 ze svých kompetencí a pokusila se umlčet pěstitele třešní. Ti prý nemají právo
 se odvolávat na vědecké studie o účincích třešní. Jde o pokus cenzurovat
 informace, o kterých se můžete dočíst v tomto příspěvku.
 Jestliže by veřejnosti vyšla najevo pravda o třešních, nebylo by pak už
zapotřebí tolik léků proti artritidě a velké farmaceutické firmy by ztratily
 část svých zisků. Jak máte možnost se přesvědčit v sérii citací o třešních
 (tyto nejsou ale součástí tohoto překladu - najdete v originále článku - pozn.
 překl.), jsou výjimečně bezpečné, účinné a rychle působící vzhledem na
 odstranění otékání a bolesti. Konzumace už jen několika třešní nebo višní denně
 působí regulačně na hladinu kyseliny močové v těle a je prevencí proti vzniku dny.

 Co je dobrým zdrojem třešní? Jako alternativu k jejich nakupování od pěstitelů
 je možné si kupovat koncentráty a extrakty, které produkuje mnoho společností.
 A jak se ukazuje, dokonce i průmyslově zpracovaná třešňová šťáva dokáže stejný
 zázrak, jako syrové třešně! Pokud trpíte na dnu nebo artritidu, měli byste
 rozhodně vyzkoušet léčivé účinky třešní a višní.
tř2


 Oficiální instituce, jakou je v USA FDA, samozřejmě budou říkat, že třešně
 nejsou lékem. Ale oni vám lžou! (A dobře to vědí.) Třešně s višněmi však JSOU
 lékem, který je navíc bezpečnější, účinnější a dostupnější, než toxické
 patentované chemikálie od farmaceutických výrobců. Třešně jsou lékem, který
 roste na stromech.
 Celá sdružení výrobců léků doufají, že nikdy nezjistíte pravdu o třešních.
Oni spoléhají na vaši ignoranci, aby si mohli udržet svůj zdroj zisků.Nedovolujte
 jim, aby vás vysávali tím, že budete užívat drahé, nebezpečné medikamenty,
 zatímco třešně by mohly být tím, co skutečně potřebujete! Vyzkoušejte si napřed
tento lék (mohou to být i třešňové koncentráty) a vydržte s tím nejméně 30 dní.
 A pokud se vaše bolest vytratí, můžete poslat děkovací mail Matce Přírodě za
 to,že poskytla tento přírodní lék tomuto světu.

tř3

Holovouský občasník květen 2011

16. června 2011 v 21:17 | Izabela Klimová |  Medicina alternativa international MAI
Alternativní metody lécby paní Klimové
Jak mnozí z Vás víte, zabývám se lécební metodou pulzní magnetoterapie. Je to alternativní zpusob lécby, pri
které dochází k regeneraci z bunecné úrovne. V praxi to znamená, že at je Váš problém v kostech, svalech,
orgánech, cévách, žlázách ci tkáních, vše se odhojuje z bunecné roviny. Hlavní lécební úcinky magnetoterapie
jsou již zmínená regenerace, dále jsou zde o 60% rychlejší hojivé procesy a protizánetlivé úcinky. Predností této
metody je i vasodilatacní efekt, kdy se do optima roztahují cévy, tím se stabilizuje krevní tlak a optimalizuje
hustota krve. Jako clovek, který se setkal s bolestí ruzného druhu, vysoce ocenuji analgetický neboli
protibolestivý efekt. Ráda bych se zde zmínila i o protiedémovém úcinku magnetoterapie. V neposlední rade
pusobí tato lécba i na rovine psychické, kdy dochází ke zklidnení, dobrému spánku, protistresovému efektu a
získání celkové pohody. Na pozvání prof. Ligotzkého jsem mela cest zúcastnit se celosvetového kongresu
alternativní medicíny. Zastupovala jsem Ceskou republiku v oboru pulsní magnetoterapie a biofotoniky a krome
vlastní prednášky jsem v kongresové hale mela po tyto dva dny možnost lécit touto metodou návštevníky
kongresu. Kulisu mne tvorily obrazy PhDr. Zdenka Hajného z Galerie Cesty ke svetlu, které harmonizují a dobre
korespondují s lécební metodou pulzní magnetoterapie. Celosvetový kongres se poprvé v CR konal v Praze
v kongresovém sálu Hotelu TOP Praha a poradateli této významné akce byly Medicina Alternativa International
/MAI/ The Open International University for Complementary Medicines /OICUM/ a Medicina Alternativa Europe
/MAE/. MAI vznikla pred více než 40 lety v Columbu a sdružuje 27000 lékaru a klinických odborníku ze 127 zemí
sveta. Na kongresu bylo 300 zahranicních úcastníku ze 102 zemí sveta, za úcastí médií - TV, hlavní deníky a
casopisy. Jsem velmi poctena, že jsem mohla být na tak duležité svetové akci a hodne me to povzbudilo do mé
další cinnosti. Proto jsem se i s Vámi, milí spoluobcané, chtela podelit o tuto událost a zkušenosti.
Klimová Izabela, prom. biol.Dvě kapky rosy mají se rády

16. června 2011 v 7:00 | Oldřich Bubák |  Moudra a mezilidské vztahy
m

Kapka rosy na listu,druhá na stvolu,
čekají na slunce,na jeho čáry.
Touží se dotýkat,chtějí být spolu,
však musí počkat,až změní se v páry.


Stromy

15. června 2011 v 7:00 | prezentace

S harfou

13. června 2011 v 11:42 | xx |  Mix
s harfou

Jitra

13. června 2011 v 7:00 | Oldřich Bubák |  Moudra a mezilidské vztahy

Miluji jitra s paprsky,co prosvětlí tě,
kdy s duší,jak čirý potok plný třpytek
s tělem čistým a myslí bez výčitek,
vycházím radostný jako dítě.

Sir Anton Jayasuriya

11. června 2011 v 6:30 | MAE |  Medicina alternativa international MAI


Prof. Dr. sir Anton Jayasuriya
(20.6. 1930 - 6. 4. 2005)

Anton Jayasuriya se narodil v Colombo na Srí Lance v porodnici De Soysa
Maternity Home. Vyrůstal uprostřed nuzných kokosových plantáží ve
vesnici Village of Nattandiya v blízkosti města Chilaw v severozápadní
provincii. Své základní vzdělání získal v St. Sebastian's College Moratuwa.
Při studiích exceloval a vstoupil na Medical College of Colombo,
absolvoval v r. 1954. Jeho lékařská kariéra začala v Colombu, ale také
působil na mnoha místech ostrova, včetně Galle, Ratnapura a Jaffna. Umění akupunktury
vystudoval v Číně, kam ho vyslala vláda Srí Lanky spolu s WHO v r. 1974.
V roce 1964 se stal předsedou představenstva mezinárodní organizace MEDICINA
ALTERNATIVA a byl v jejím čele až do své smrti v r. 2005. Sir Anton Jayasuriya byl děkanem
Open International University for Complementary Medicine v Colombu. V r. 1982 se stal se
nositelem ceny Spojených národů za humanitu v medicíně, je autorem 97 odborných knih o
léčení z mnoha oblastí medicíny. Jeho zásluhou od založení MA již více jak 27 000 lékařů,
klinických pracovníků a praktických odborníků ze 127 zemí světa dostali příležitost seznámit
se s vyučovacími metodami alternativní medicíny. Na základě absolvování vzdělávacích,
studijních a praktických programů ve spolupráci s OIUCM a nemocnicí Anton Jayasuryia
Memorial Hospital - OIUCM Colombo, Sri Lanca byli certifikováni pro praktické provádění
umění akupunktury a tradiční medicíny v jejich zemích. Vyučovací program i metody jsou i
po smrti sira Antona Jayasuriyi dodržovány a šířeny jeho žáky.
Generálním sekretářem OSN panem Kofi A. Annanem bylo v roce 2007 prof. Dr. siru
Antonu Jayasurijovi posmrtně uděleno vyznamenání United Nations Millenium Award za
jeho příspěvek k humanitě během celého života.

ANTON JAYASURIYA
(Deceaded April 6, 2005)
Nominated by Alfred Nobel Awards for Complementary Medicine (CAM)2004
Posthumously awared the United Nations Millennium Award for his contribution to humanity during his lifetime
by the Secretary General Kofi A. AnnanSvětelné frekvence na rok 2011

11. června 2011 v 6:30 | Cellie Fen |  Esoterika


Světelné frekvence pro rok 2011


Milovaná Světelná rodino,
jak radostné a krásné je, že Země dokončila transformaci, která začala v době vyrovnání velkého kříže v roce 2010.
V té době jste věděli, že se ve vašem světě vyskytují zásadní změny, jak se Planeta sama začala přestavovat pro
konečné fáze jejího posunu do páté dimenze a do nové časové osy. V době zatmění Slunce dne 4. ledna, bude Země
plně v souladu s její novou dráhou a její novou frekvencí, což zajistí, že v prosinci 2012 přijde včas na schůzku s
galaktickou Časovou bránou a ke vstupu do stavu "bezčasovosti" anebo "frekvence nekonečna ".
Vskutku Milovaní,
posun, k němuž došlo v posledních měsících roku 2010 byl především o čase a vašem vnímání času,
v souvislosti s vaším životem na planetě Zemi. Posun do páté dimenze světla je posunem do vyšší frekvence
vědomí. Energie na této úrovni vibruje ve vyšším a rychlejším tempu než je tomu ve třetí dimenzi.
Ale - a tady žádáme o vaši pozornost, protože zde existuje paradox, který je důležitý pro vaše prožívání Nové Reality.
V páté dimenzi světla je zrychlená frekvence prožívána jako pomalejší čas! V třetí dimenzi je nová frekvence vnímána
jako rychlejší čas a připadá vám, že se věci pohybují příliš rychle.Země sama se nyní zcela přesunula do nové časové osy
páté dimenze, ale jako projev milosti, umožňuje časové ose třetí dimenze pokračovat a koexistovat s novou časovou
osou až do roku 2012. Obyvatelé Země mají tak čas na přizpůsobení se nové frekvenci a nové časové ose. Obě budou k
dispozici jako volitelné až do poloviny roku 2012, kdy se stará tří-dimenzionální časová osa zhroutí, když Země zahájí
svou cestu přes časovou bránu 2012 "bezčasovosti /frekvence nekonečna ", anebo - do zóny nekonečného vědomí.
V této době se všichni na Zemi začnou připravovat na obří skok "evoluce vědomí" do nového věku světla a míru.
Milovaní, byli jste průkopníky tohoto posunu a nyní vás žádáme, abyste si uvědomili, jaký bude mít vaše vnímání
času zásadní význam pro váš osobní posun v příštích osmnácti měsících. Naučíte se poznat, kdy jste ve starém paradigmatu mířícím do slepé uličky a kdy jste v paradigmatu nového času a na cestě vpřed. Na staré časové ose budete vnímat zrychlení frekvence jako pocit příliš rychlého plynutí času, s pocity stresu, spěchu, obav, přílišného množství úkolů.
V nové časové ose páté dimenze budete cítit, jako by se všechno zpomalilo a že je spousta času udělat to, co je nezbytné. Budete se cítit klidní a pokojní a budete vědět, že ve vašem životě je vše dle božího řádu. Zažijete pocit hojnosti a blahobytu, bez ohledu na to, jaká je vaše finanční situace. A budete mít pocit, že se ve vašem životě mohou uskutečnit zázraky, jak budete postupovat vpřed v dobrodružství života na Zemi.

Uzemnění do Nové časové osy

Milovaní, je důležité, aby jste se uzemnili do této nové časové osy a umožnili vašemu světelnému tělu a vašemu
fyzickému tělu, aby si zvykly na tyto nové frekvence a vibrace. Protože vaše tělo bude energeticky vibrovat
ve zvýšené míře, ale budete prožívat život pomaleji.Zpočátku můžete pociťovat určitý vnitřní zmatek, můžete mít pocit,
že je vaše tělo nekoordinované a těžké, můžete mít pocit nemotornosti anesouladu sama se sebou. Můžete také zažívat úzkost, poruchy spánku,vyčerpání, závratě a nevolnost, jak vaše tělo pracuje s frekvencemi nového času.
Tyto dočasné příznaky jsou něco, co bychom nazvali "nemoc z posunu",jak se vaše tělo přizpůsobuje a přelaďuje
do nových frekvencí.
Vím také, Milovaní, že vaše fyzické tělo je také v tomto procesu přesunu a srovnávání, aby mohlo projít v roce 2012
časovou bránou do Nekonečného času. Takže doporučujeme, abyste živili své tělo láskou a péčí, abyste si
zajistili žití vyváženého života. Propusťte všechna stará dramata z minulosti a vstupte plně do energii lásky a odpuštění. Denně se ujišťujte,že vaše světelné a fyzické tělo jsou v souladu s Boží vůlí.
Za účelem dosažení tohoto cíle, vám zde nabídneme denní aktivace a meditace, které budou užitečné. Je to podobné jako poslední meditace, kterou jsme nabídli, ale byla aktualizována tak, aby se přizpůsobila novým
energetickým posunům s nimiž budete pracovat poté, co skončí zatmění Slunce dne 4. ledna. Začněte tím, že prostě
zaměříte svou energii do srdce a budete zhluboka dýchat. Vězte, že v páté dimenzi je vaše vědomí zakotveno ve
vašem srdci. Prociťte tuto skutečnost jako hluboký pocit bezpodmínečné lásky a spojení se vším co je. Prociťte i hluboký klid, který je součástí tohoto vědomí.Poté dovolte této energii, aby se spustila dolů přes solar plexus, přes
sakrální a základní čakry a dolů do čakry zemské hvězdy, která se nachází v Zemi těsně pod vašimi chodidly. Prociťujte, jak ukotvujete energii do Země,do nové krystalické mřížky páté dimenze, jak se to všechno propojuje s vaší
čakrou zemské hvězdy. Nyní pošlete tuto energii dolů, aby se spojila s křišťálovým srdcem ve středu Země. Zde prociťte hlubokou a bezpodmínečnou lásku Matky Země přicházející k vám přes čakru zemské hvězdy do vašeho srdce.
Podržte tuto lásku ve svém srdci a vězte, že jste hluboce milováni a živeni Matkou Zemí, a že jste v souladu s Boží vůlí pro Zemi, která se projevuje tak, že se Planeta vyvíjí do multi-dimenzionální reality.
Nyní nechte energii proudit svým tělem nahoru, přes hrdlo, obočí a korunní čakry, až do čakry duchovní hvězdy, která je umístěna těsně nad hlavou. Zde se spojte s vaší duší a vašim Vyšším Já, vaší JÁ JSEM
Přítomností, které se ukotvují do vaší fyzické formy. Zde se také můžete spojit s vaším Důvodem pro to, že jste teď
tady a s vaší Božskou podstatou.Prociťujte bezpodmínečnou lásku a krásu vaší duše, když se spojujete s
Vyšším Záměrem tohoto vašeho života. Je to krásné a plné nádherného a zářivého světla. Nyní nechte tuto energii plynout nahoru přes světelné dimenze do Velkého Kosmického Srdce Všeho Co Je. Tady cítíte nekonečnou lásku zdroje Všeho Co Je. Stáhněte toto pulzující a zářivé světlo zpět do svého srdce a podržte ho tam. Teď - jste v souladu s Boží vůlí, se sebou a se Zemí. Když jste v tomto uspořádání, zjistíte, že je jednoduché být zakotven do časové osy páté dimenze a prožívat energie míru, klidu a hojnosti. Život se stane jednoduchým a jasným, jak budete postupovat podle Božího vedení, které k vám
přijde v této nové časové ose milosti a lásky.

Manifestace Míru v časové ose Nové Země

Milovaná Světelná rodino, teď bychom vám chtěli něco říct o energii míru, která je nyní tak důležitá.
Mír není jen nepřítomnost války a konfliktu. Mír je spíše zvláštní energie, která vyzařuje bezpodmínečnou lásku,
soucit a přijetí všeho. Je to především vnitřní energie, která musí být nejdříve pěstována v srdci, než může být
prožívána ve vnější realitě.
Milovaní, my víme, že jste v posledních letech tvrdě pracovali, abyste vyléčili všechny ty vnitřní konflikty a hněvy které bránily, abyste prožívali vnitřní klid a teď mnozí z vás tuto vnitřní radost a klid zažíváte a tak se můžete stát ukotvovacím článkem pro tyto energie v Nové Zemi.
Žádáme vás, milovaní, abyste pokračovali v práci pro dosažení tohoto krásného stavu vnitřního klidu a lehkosti,
abyste mohli sdílet tyto energie s ostatními. Klíč k tomuto stavu vnitřního míru je mít vědomí ukotvené v srdci a
žít stále ve stavu uvědomění a odpuštění. Buďte připraveni vždyodpouštět a propouštět a uvědomujte si,
kdy a jak vypadáváte z tohoto stavu vnitřního míru. V tomto vědomém stavu budete schopni udržet svůj vnitřní
klid na delší dobu a tak vytvářet kolem vás tyto energie míru a lásky. Tato energie bude semínkem, prostřednictvím
kterého se bude projevovat Nová Země a časová osa Nové Země. Každý, který toho dosáhne se stane Pánem Světla a
bude schopen začít okamžitě manifestovat ve svém životě Novou Zemi v nové časové ose.
Milovaní, v době, kdy vstoupíte do časové brány 2012, mnozí z vás budete Pány Světla a Času a budete vůdci, kteří
povedou lidstvo přes bránu času do nové reality. Nyní vás žádáme, abyste s těmito dovednostmi a
schopnostmi začali intenzivně pracovat, abyste mohli opravdu splnit účel,pro který jste v této době přišli na Zemi.
Žití pravého a duši naplňujícího života
Milovaní, můžete se samozřejmě ptát, co to znamená v mém každodennímživotě? A my odpovídáme, že v této nové
časové ose bude váš život stále více "opravdový" a naplněný energií a světlem vaší duše a vaší Božskou Já
Jsem Přítomností. Budete si uvědomovat, jak světlo vaší duše proudí do vašeho každodenního
života a uslyšíte usměrnění a doporučení přicházející z Vyšších Zdrojů.Naučíte se důvěřovat těmto pokynům a plynout se synchronicitami a přáními a zázraky, které se objeví v tomto proudu tvůrčího partnerství mezi Vyšším Já
a Já Egem coby Pánem Světla. To je to, co znamená žít "duši naplňující"život, kdy je každý den plný nadšení a světla,
kdy vás vede duše a Vyšší Já.
Když budete takto žít, Milovaní, pak se váš život stane věrným vyjádřením toho, kým jste na všech úrovních.
Vyšší Já, a Já - Ego spolupracují v nádherném partnerství, které zajistí, že budete prožívat mír a radost na všech úrovních svého bytí, jak začínáte ve svém vlastním životě manifestovat realitu Nové Země.
A tak, Milovaná Světelná rodino, v tomto roce, který leží před námi, se budete učit a žít nádherným způsobem. Nejdůležitější datum pro vás v tomtoroce bude 11. listopad, kdy Hvězdná brána 11/11/11 poskytne konečné
přeladění Země pro její cestu ke galaktickému zarovnání dne 12-12-12 a cestu přes časovou bránu dne 21-12-12.

Tak, milovaní, přejeme vám hodně radosti a lásky na vaší cestě v roce 2011.

Copyright a zdroj originálu: Celie Fenn, http://starchildglobal.com/. Do češtiny pro www.transformace.info přeložila Mirka K.


vzestup země

10. června 2011 v 10:49

CO JE VZESTUP?
Z naší planety se stává hvězda,podobná slunci v naší nynější sluneční soustavě.K tomu,aby tento důležitý duchovní cíl byl úspěšně doveden do konce,musí se zvýšit vibrace všeho na Zemi-včetněkaždého člověka,
Postupnému zvyšování vibrací říkáme vzestup.Vzestup je proces,při kterém se duchovně vyvíjí lidstvo a společenství delfínů a velryb,spolu s matkou zemí,minerální , živočišnou a rostlinou říší.
V tomto procesu vývojr všichni postupně přecházejí z vibrací 3. dimenze na vibrace 5.dimenze.Z pohledu 3.dimenze planeta vibrující v 5.dimenzi vypadá jako hořící těleso.
Avšak z pohledu 5.dimenze i nadále existují semiéterické formy lidských těl a přírody.
Tato semiéterická forma v 5D bude lehčí,napůl,napůl průhledná a její barvy budou pastelovější,než na jeké jsme zvyklí v husté třídimenzionální zkučenosti.
Proces vzestupu obnáší mnoho úrovní zasvěcení,jakýchsi testů,kterými musí bytosti projít,aby dosáhly dalšího vývojového stupně.
Při průchodu každou úrovní zasvěceníse vibrace těla dané bytosti zvýší /ať se jedná o rostlinu,kámen,delfína,velrybu nebo člověka/,a tak se přispívá ke zvýšení vibrace Matky Země.
Proto,aby se vibrace Matky Země zvýšila,je nutná genetická změna stavby buněk všech forem života na Zemi.Tato stavba buněk není ve skutečnosti nová,ale je součástí ztraceného dědictví Země a lidstva.
V dobách,kdy na Zemi existovala dnes už bájná Atlantida,asi před 12 500 lety,mělo lidstvo všechny formy života na Zemi krystalickou strukturou.
KRYSTALICKÁ STRUKTURA v lidském těle měla 1024 řetězců DNA a jinou molekulární a biochemickou strukturu,než má naše současné tělo.Naše geetické tělo bylo odvozeno z 1024 řetězců DNA v genetických laboratořích Atlantidy,které využily přesně 1/2 genetického materiálu k vytvoření nového typu člověka.
Tento typ člověka z kterého pochází nynější lidstvo ,měl původně 12 řetězců DNA,délku života 500 let a žil ve vzájemné harmonii.Po pádu Atlantidy zůstalo jen málo lidských těl s 1024 řetězci DNA a Ti,kteří zůstali byli považováni za bohy.Právě o těchto bozích se vypráví v řecké a římské mytologii a ve Starém zákoně.Po pádu a velkých záplavách začali zbývající bohové soutěžit,což vyvrcholilo výbuchem stokrát silnějším než v Hirošimě a Nagasaki.Tato exploze způsobila muatci lidských těl a všeho živého na Zemi na nynější genetickou strukturu,kterounaši vědci tak dobře znají,a zavinila,že na naší Zemi.začal převládat strach.
V současnosti existuje jen nízký počet dospělých lidských zasvěcenců,kteří se pouštějí do konverze na krystalickou strukturu.
Mnozí jsou zvědavi,co je hybnou silou přeměny v krystalickou tělesnou formu na Zemi.Tímto palivem je FOTONOVˇA ENERGIE proudící z fotonového pásu.
Fotonový pás je pás energie vyvěrající z Velkého centrálního slunce.který způsobuje evoluci planet včetně jejich biosfér.
Fotonový pás obsahuje kody k 5D.V současnosti jmse touto obklopeni ve dne i v noci,ať už jsme si toho vědomi či ne.
Země nevstupuje do fotonového pásu poprvé.Země ve skutečnosti již do něj vstoupila 6x.V minulosti existovaly jiné typy lidských bytostí,které dosáhly vzestupu,ale Země a rostlinná,živočišná a minerální říše tehdy ještě nedovedly do konce svoji zkušenost a vývoj v třídimenzionální podobě.Matka Země a příroda se nyní naučily všechno,co musí věděto ve 3D,a jsou připraveny přejít do 5D.
Lidstvo musí jít s nimi.S probuzením kundaliní matky Země vzplane kundaliní každého vtělení/každé bytosti ve fyzickém těle/ na Zemi,ať už to bude člověk,velryba,delfín,kámen,rostlina nebo živočich.
Výsledkem bude nová éra a nová civilizace na Zemi.
zdroj:Duchovní hiearchie Země.Karel Danrich,Thomas Veber

Dotaz na slunce

9. června 2011 v 7:00 | Oldřich Bubák |  Moudra a mezilidské vztahy

V tvém žáru mohutné ledovce planet tají.
Proč paprsky tvé za tu dlouhou dobu
nespálily chlad,závist a zlobu...
...nectnosti,co lidé v sobě mají?

O balené vodě

8. června 2011 v 7:00 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci
bal.vo

Je na místě považovat balenou vodu za naprosto bezpečnou a zdravou?


Významně škodí lidskému zdraví, ale je prostě všude a nedá se zatím ničím nahradit. Tuto látku máte určitě i vy!
Jen v Evropě jeho roční spotřeba překračuje 640 000 tun. Látka, které se říká Bisfenol A (BPA) působí již v minimálních dávkách v těle jako hormon estrogen.

Jed z plastových lahví
U zvířat BPA samcům způsobuje zvětšenou prostatu a sníženou produkci spermií, samicím předčasný nástup pohlavní zralosti, a zřejmě stejným způsobem ovlivňuje i lidi.
A nejen to. Vědci jej podezírají z toho, že stojí za nárůstem onemocnění rakovinou (prsu a prostaty) a cukrovkou i za celosvětovou epidemií obezity. Letos v září 2008 napsal server NewScientist, že bisfenol A v plastových lahvích může vyvolat dokonce onemocnění srdce!

Jak se mu vyhnout?
BPA se používá především při výrobě plastikových lahví na vodu a dalších nádob na tekutiny, kojeneckých lahví, plastových příborů či k ošetření vnitřního povrchu potravinových konzerv a nápojových kartónů.
Vědci proto varují před častým používáním nápojů a potravin z těchto obalů.
Je obsažená téměř ve všem plastovém, s čím se v běžném životě setkáváme - cédéčkách, palubních deskách automobilů, domácích spotřebičích a lepidlech, fóliích na potraviny a dokonce i v moderních zubních výplních, které mají nahradit staré amalgámové plomby.

Vyšší než riziková hladina
Američtí vědci z amerického Centra pro prevenci a regulaci nemocí (CDC) prokázali že se ze všech těchto předmětů uvolňuje do těla. Z 2 500 zkoumaných osob jich 92% mělo tuto sloučeninu obsaženou v těle.
V závěrečné zprávě týmu CDC se uvádí, že koncentrace naměřené u testovaných osob byly "podstatně vyšší než ty, které při pokusech se zvířaty již způsobovaly nemoci a vrozená poškození".
Jako první země nedávno oficiálně označila BPA za "nebezpečnou substanci" Kanada.
vlnobití

rozkvetlý dům

7. června 2011 v 10:00 | xx |  Krásy Země
rozkvetlý dům

duše stromů

5. června 2011 v 9:53 | cezmin.wz.cz
str

Poselství anděla hojnosti

4. června 2011 v 6:30 | emailová pošta |  Esoterika

Jsem energie, která podle vesmírných zákonů musí plynout, stejně jako každá jiná. Jsem láskyplná energie, světelná bytost a není tedy jediný důvod, proč bych měla kazit lidi nebo bych se jim z jakýchkoli důvodů neměla dostávat. Stejně jako toužíte po lásce a nevíte, že jí jste a že je jí kolem vás plno, jenom si to neuvědomujete, stejně tak máte nadosah i hojnost, i hojnost hmotnou, i peníze. Že to nevidíte? Je to tím, že si nedokážete dát sami sobě dostatečně lásky a pak ani hojnosti, dostatku čehokoli jiného!
Informace o mne jsou na Zemi záměrně zkreslené a stejně jako pojem láska zahrnuji spousta pólů i těch protikladných. Láska s hojností mají hodně společného. Láska může být pro někoho úcta, vděk, spoluúčast, volba, …, stejně tak peníze mohou zahrnovat i tyto i další synonyma. Jen si je uvědomit. Co pro vás znamenají pojmy hojnost a peníze? Pohled každého jednotlivce je odlišný, stejně jako je odlišná jeho osobnost, jeho duše: odlišná, ve své jedinečnosti dokonalá, tedy s nikým a s ničím nesrovnatelná. V civilizovaném světě, tedy tam, kde žijete - kde jste si to k vašemu současnému životu vybrali - můj nedostatek většinou lidi zcela svobodné a tvořivé nedělá… Chtěli jste se v dostatku narodit, proč se ho tady teď na nějaké úrovni vzdáváte?
Své emoce s tím vším spojené odevzdejte světlu a pomyslete, že i peníze vypovídají o vaší schopnosti tvůrčího procesu vzhledem k získávání vlastní hodnoty. Jsou to základní kameny budování karmy člověka … Ale také vlastní úcty, úcty k sobě. Jak se díváte na mne, věřte nebo ne, díváte se i na sebe. Dejte ruce na srdce a podívejte se, jak vidíte mne. A ze všech možných úhlů. Opravdu čistíte šumy na starých hudebních deskách - deskách vaší minulosti - dělejte to důkladně - výsledek pro vás může být zázračný a zatím nepředstavitelný. Peníze vám totiž na fyzické úrovni symbolizují vaši skutečnou hojnost, kterou jste si dosud dovolili. Že se vám jich stále nedostává a duchovně jste udělali, co jste mohli - zkuste to žít. Život ve fyzickém těle a život duchovní nelze oddělovat. Dovolte si víc, riskujte, pokud to však bude v souladu s vaším srdcem. Vím, že nyní zažíváte nelehké situace a mnozí z vás v celé své historii zcela poprvé. Myslíte si, že čas a realita vás tlačí, duše vás tlačí, ne! Tlačíte se sami! Zkuste přestat tlačit - poporoste svého anděla hojnosti, ať nad vámi bdí a vkládejte mu do rukou spolu se světlem a láskou všechny vaše pocity - všechny pocity vaší smyšlené nedostatečnosti, neschopnosti vidět věci tak, jak jsou - vašeho zastřeného vědomí. Vkládejte mu do rukou i všechna vaše přání. Nic není špatné si přát, pokud se to netýká druhých lidí, protože je nemůžete ochraňovat před tím, co si sami (i když většinou nevědomě) přejí prožít, co si zvolili jako zkušenost, kterou pro svůj růst potřebují. Neberte břemena druhých na sebe, bráníte tak vesmírným zákonům. Až se vám vaše sny splní, bude jen na vás, jak s nimi naložíte, tam teprve přijde další zkouška… Peníze jsou světelná energie, která musí plynout, stejně jako láska - na to nikdy nezapomínejte! Tolika strachů už jste se zbavili a tenhle není jiný než ty ostatní. Velice těžko se uvěří, že v nouzi nebudete nikdy. To je však otázka vlastní versus Boží vůle. Položte si tedy otázku Kdo jste? Strach, nebo láska? Rozhodněte se! A pak už nic nehodnoťte a nic neočekávejte!
Cvičení: Představte si, že jste absolutně na mizině - vše pročistěte světlem,
růžovým a modrým paprskem Boží vůle, poproste o pomoc Boha a vše do ní vědomě svěřte.Současnost MAI

4. června 2011 v 6:30 | MAE |  Medicina alternativa international MAI


The Open International University for Complementary Medicines - OIUCM
Medicina Alternativa International
Medicina Alternativa Europe o.s.


V současnosti Medicina Alternativa International sdružuje jednotlivce z celkem 102 zemí
světa. Vzhledem k potřebám jednotlivých členů a lepší koordinaci mezi nimi a MAI bylo před
dvěma lety představenstvem MAI rozhodnuto o zakládání kontinentálních a národních sekcí,
jako neziskových organizací spolupracujích s organizací Medicina Alternativa International.
Pro založení kontinentální a následně pro sekce národní pro oblast Evropy byl jmenován
prof. sir J. V. Ligotzky Ph.D., dlouholetý člen představenstva Medicina Alternativa
International se sídlem v Colombu na Srí Lance.
Dne 26. 5. 2010 bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení - Medicina
Alternativa Europe o.s. ; prof. sir J. V. Ligotzky Ph.D. byl zvolen předsedou výboru.
Základním zaměřením sdružení je vytvoření efektivních systémů ochrany a udržení trvalého
zdraví lidské populace. Za tímto účelem sdružení organizuje na neziskové bázi různé
aktivity vztahující se ke službám, systémům a činnostem, které komplexně usilují o zachování
trvalého fyzického i duševního zdraví člověka.
Pro naplnění svého poslání trvale rozvíjí a podporuje vývoj technologií pro diagnostiku,
prevenci a péči o zdraví, organizuje vzdělávání, poradenství a management řízení efektivní
péče o zdraví, podporuje vědu a výzkum v oblasti nejnovějších technologií a metod, sloužících
k ochraně a péči o trvale udržitelné zdraví lidské populace.
Sdružení dále k naplnění svého poslání vytváří funkce, které slouží k rozvoji efektivních
systémů péče o zdraví v rámci rozsahu působnosti. Za tímto účelem podporuje vznik
specializovaných center komplementární medicíny jako ideální platformy spolupráce
lékařských a vědeckých kapacit z různých oborů s cílem vytvářet a trvale rozvíjet nové
efektivní metody péče o zdraví na bázi nejlepších výsledků vědecké i klasické medicíny.
Sdružení při své činnosti odpovídá a dohlíží na dodržování zásad a principů zakotvených v
Kodexu Center organizace Medicina Alternativa International.
Sdružení je neziskovou organizací a stanovilo si za cíl podporovat moderní, efektivní a
otevřené systémy péče o trvalé zdraví lidské populace jako základního předpokladu existence
zdravé lidské společnosti. Za tímto účelem a ve spolupráci s OIUCM (Open International
University for Complementary Medicines) organizuje vzdělávací programy, tematicky
zaměřené semináře, pořádá mezinárodní kongresy se zaměřením na problematiku
komplementární medicíny.
Medicina Alternativa Europe o.s. pomáhá při zakládání občanských sdružení či spolků
majících neziskový charakter v ostatních státech Evropy na základě zplnomocnění
představenstvem mezinárodní organizace Medicina Alternativa International.
Založením kontinentálních a národních sekcí Mediciny Alternativy International bude možné
mimo jiné i sdružovat různé jiné národní organizace zabývajících se alternativní medicínou,
které nemají celosvětovou platformu.
V Praze 31. 1. 2011
Prof.Ligotzky a Sir Anton Jayasuriya

V poutech veršů cítím se šťasten

3. června 2011 v 7:00 | Oldřich Bubák |  Moudra a mezilidské vztahy

Jak v dobách bujarého mládí,já lidský červ malý,
v poutech veršů cítím se šťasten,a proto číš
radosti teď pozvednout chci výš
 a říci:"Dík bohové za vše,co jste mi dali."