Prosinec 2010

Poselství všem ženám od Panny Marie

31. prosince 2010 v 14:24 | www.cestakduze.webnode.cz |  Esoterika
panna

Poselství Panny Marie všem ženám:

 Doba, kterou vy všichni na planetě Zemi právě teď procházíte, sebou nese
"otisk těžkých energií" z dob bojů o starý svět. Většina útoků pochází z
minulosti a tím jak se "plácáte" v těchto uvolňujících se energiích,
aktivují se ve vás vzpomínky plné strachu. Nemají nic společného s tímto
současným životem, ale pokud právě nyní nejste v harmonii, dokážou
zasáhnout až přímo "děsivým" způsobem - výbuchy vzteku, pláče, zloby a hněvu. Nemusí se
týkat vás,ale mnohdy můžete být svědkem těchto projevů u někoho jiného. Za tím vším je
otisk strachu.

Moji milovaní, udržujte si tok svých myšlenek pokud možno naplněný
harmonií a láskou. Tak bezpečně zvládnete a ustojíte všechny tyto "útoky".

S láskou, něhou a trpělivostí se chovejte sami k sobě, vždyť procházíte
hlubokou transformací jak v prostoru, tak i v čase, a to není nic
jednoduchého. Mnoho věcí a skutečností vás mohou vyvést z míry, ale na
druhou stranu je již nyní hodně toho, co vám dělá dobře a vyvolává ve vás
pocit spokojenosti, klidu a bezpečí. Stejné je to i ve vztazích. Právě sem
nyní upínejte svoji pozornost, to je cesta, jak zůstat nad věcí a udržet
si maximální možnou hladinu vysokých vibrací - spojením srdce a duše. Ano,
slyšíte dobře, spojit srdce a duši, to vás právě nyní učíme, přes
odpuštění a odevzdání bolesti z minulosti do našich rukou, vám pomáháme
otevřít se co nejvíce energiím lásky. I přes bolest se čistí srdce a vy
sami si volíte, jakou cestou půjdete. Pro rychlejší a snadnější naladění
používejte modlitby. Modlitba má velikou sílu a pomáhá otevírat vaše
srdce. Mnozí z vás si to už plně uvědomují a modlitba je nedílnou součástí
jejich života, to je moc dobře. Je úplně jedno zda zvolíte některou se
známých modliteb nebo s pokorou a upřímností vyslovíte jen své myšlenky
a to, co vám leží na srdci.

Všechny vaše modlitby, pokud jsou vyslány upřímně a ze srdce, jsou vyslyšeny.
Všechny vám dávají sílu a moc léčit a uzdravovat bolest, nejen sama sebe,
ale i jakoukoliv živou bytost a i vaši krásnou planetu, jejíž jsem já nyní
ochránkyní a patronkou. Vše co vyšlete, se k vám vrací, podobné přitahuje
podobné - to je zákon přitažlivosti. Otevřete své srdce modlitbě a její
síla pomůže očistit vaše myšlenky od strachu a násilí a ukáže vám cestu k
lásce a pokoře. Není třeba v tom hledat žádné složitosti - čím upřímnější
bude vaše vyjádření, tím větší sílu dáte svojí modlitbě, bez ohledu na to,
na co nebo na koho bude zaměřena. Vesmír odpovídá na každou upřímnou modlitbu.

Síla slova a myšlenky je moc, která vám byla svěřena. Díky ní máte moc
měnit sebe i svět, ve kterém žijete a ovlivňovat také dění v celém
Vesmíru. Když svá slova a myšlenky přestanete používat proti sobě, změníte
svou cestu a v přítomném okamžiku budete schopni vnímat jejich sílu. V
tiché modlitbě pak splynou vaše srdce a duše a vy budete zajedno sami se
sebou i s celým Vesmírem.

Síla poznání a moudrosti prostoupí celou vaši bytost a vy budete vědět co
dál se svým životem. V tomto okamžiku jste zcela otevření a ochotní
přijímat naše rady, lásku a léčení. To je to jediné, co postačí k
pozvednutí vašich vibrací a vibrací celé planety Gaii(Země). Jste jako
spojené nádoby, proto vše co uděláte nebo neuděláte, se projeví i opačně.

Mnoho žen teď prožívá nepříjemné období v oblasti vztahů - je to proto, že
se mocně aktivují kódy ženské energie a ženy jsou mnohem vnímavější a
citlivější než muži. Některé z vás jsme v minulých dnech přímo zavedli na
posvátná místa, která jsou protkána proudy léčivé energie. Tato místa
slouží jako akupunkturní body planety Země a přes ně je přímé napojení na
vesmírné energie. Jsou to silné toky léčivé energie a právě v těchto
místech došlo k vašemu napojení na onu síť.

Přes vaše srdce se aktivovaly mocné léčivé kódy ženské energie, jejichž
jste nositelky. V mnoha případech k tomu došlo i přes paprsky sluneční
energie a mnohdy právě při západu slunce se mocně aktivovala vaše srdeční
čakra. Mnohá z těchto míst jsou známá "mariánskou energií" a jsou se mnou
spojena, stejně jako s dalšími nanebevzatými mistry. Ano, záměrně jste
byly přivedeny na tato místa, protože jejich energie a sluneční kódy ještě
více napomohly očištění a otevření vašeho duchovního srdce a zvýšení
vašich toků léčivé energie. Teď se umíte na tato místa kdykoliv napojit
pouhým vysláním myšlenky a udržovat si tak přímé spojení. Proč tomu tak je?
Co se to vlastně děje? Proč se to stalo jen některým ženám?

To jsou otázky, které vás napadají a zcela správně.

Transformace planety Země postupuje velice rychlým způsobem, mění se
způsob vašeho vnímání sebe samých, prostoru i času. Mnoho času již nezbývá
k tomu, aby bylo dokončeno to, co je potřeba dokončit. Vy, které jste
přišly na tato místo, mnohdy jste ani nevěděly, co tam vlastně děláte a
pak se stalo něco zvláštního, jste se rozhodly naplno používat své léčebné
schopnosti pro všechny potřebné i pro vaši planetu. Já Marie, jsem nyní
ochránkyní a strážkyní planety Země a ženského kódu - kódu zrození a
veškerého života.
Síla mužského a ženského kódu je v každém z vás.

Již několik let se uvolňují z vašich buněčných záznamů všechny otisky a
vzpomínky, které bránily tomu, aby oba tyto kódy ve vás byly v rovnováze.
Mnoho žen na planetě Zemi je už připraveno postoupit dál. Jste již natolik
silné a vytrvalé, že je možné ve vás aktivovat vyšší kódy ženské energie.
Právě vy, kterým se to již stalo nebo v nejbližší době stane, jste se již
dávno rozhodly, stát se nositelkami těchto kódů a prostřednictvím svého
srdce je předávat dál.

Tím napomůžete svým blízkým a všem bytostem kolem vás, mnohem rychleji
uvolnit svoji minulost a tím pozvednete jejich vibrace. Dalším důvodem je
i to, že vaše planeta také potřebuje tyto kódy ke zvýšení svých vibrací a
uvolnění minulosti.

Přes ně se i ona očišťuje a mnohem rychleji se transformuje léčení pro
všechny, kteří jsou právě nyní zde.
Mnohé z vás mohou mít i zvláštní sny - ano, i ve snech může dojít k tomuto
zaktivování. Vždy zvolíme ten nejbezpečnější a nejvhodnější způsob pro vás.
Můžete také vidět růžové nebo zelené světlo, či jiné světelné úkazy. Mnohé
z nich jsou vidět i na fotografiích. To vše jsou znamení o předání této energie.

Po velmi krátké době nebo i přímo při předávání se u vás mohou objevit
příznaky jako vnímání pulzace energie a tepla ve vašich dlaních, zvýšené
vnímání emocí přes srdce, více si uvědomujete své duchovní srdce
(uprostřed hrudi) - tlak, teplo, pocit lásky a dobra, klid. Jsou s vámi ve
spojení bytosti světla a lásky, nanebevzatí mistři, ochránci a všichni,
kteří vám teď budou ukazovat cestu.

Takže můžete zažívat i zvláštní stavy, vidět barvy nebo bytosti, vnímat
jejich přítomnost, slyšet hlasy. Vše je v pořádku a vaše srdce vám to
potvrdí. Já sama jsem s vámi také ve spojení a potřebuji vaši pomoc.

Vy teď umíte ze svého srdce vysílat proudy zlatavě smaragdového léčivého a
uzdravujícího světla na jakoukoliv situaci a jakoukoliv bytost. Stačí
zavřít oči, zaměřit pozornost na své srdce a představit si, jak proud této
energie vysíláte do místa, situace nebo bytosti, která potřebuje uzdravit.
Stejným způsobem to umíte vysílat i ze svých rukou, na dálku i přímým
přiložením na bolestivé místo. Vždy vás bezpečně povedeme a v žádném
případě nemusíte mít obavy, že přijdete o svoji energii. Při tomto léčení
vámi prochází vesmírná léčivá energie, na kterou se při tom napojujete,
došlo k tomu zaktivováním vašich kódů. Vždy jsou u vás přítomni vaši
ochránci, učitelé i já Marie.

Mnohé z vás už teď svým vnitřním zrakem vidí tento proces léčení a vše, co
se při něm děje. Ty nádherné duhové barvy, které se objevují, jsou ony
mocné kódy.

Postupně budete lépe vnímat naše rady a vedení, vždy vám budeme pomáhat a
stojíme při vás, potřebujeme vás. Mnohé z vás už nyní zaznamenávají má
poselství, třeba jako tohle, již plně chápou svoji přirozenou schopnost léčení.

Prosím předávejte má poselství ostatním a učte se pracovat se svým léčením
a s energií vašeho srdce. Čím více lásky bude mezi vámi, tím rychleji se
bude aktivovat léčení i u ostatních. Vím, není to lehký úkol a mnohé z vás
se mohou setkat s nepochopením a odmítnutím. Nechejte své srdce, ať vás
vede, ono vám ukáže tu správnou cestu k potřebným a mnozí si vás najdou
sami. Předávejte tyto kódy svým srdcem a umocňujte je silou motlitby,
slovem děkuji, prosím, miluji, láska a odpouštím. To vše upevňuje vaši
víru a dělá váš svět místem lásky a bezpečí. To si přejeme všichni, to je
cíl, ke kterému směřujeme - mít svůj ráj na Zemi. Děkuji.


(Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezkrácené a
nezměněné podobě, pokud bude připojena poznámka : pro
www.cestakduze.webnode.cz


You Raise Me Up

31. prosince 2010 v 10:15 | Grey Purple Ticled Pink |  VIDEA
                              
                                      http://www.youtube.com/watch?v=F4DJHOzIxvs

 Mnohokrát jsem slyšela tuto píseň,ale nevěnovala jsem moc pozornosti textu této písně.
Dnes jsem se v rámci meditace zaposlouchala nejen do melodie,ale i do textu a ohromilo mě
poselství této písně.Přišlo zrovna ve chvíli,kdy člověk je na dně a myslí si,že zlyhal na všech
úrovních života.A přišla odpověď z nebe v podobě této písně: 


When I am down and oh my soul,so weary,
When troubles come and my heart burdenet be,
Then,I am still and wit here
In the silence,
Until you come and sit arohite with me.
You raise me up
so I can stand on mountains,
You raise me up,
to walk on storm seas.
I am strong,
when I am on your shoulders.
you raise me up
to more than I can be.


Zvedáš mě výše.

 Když jsem dole a moje duše je tak unavena,
         Když přijdou starosti bude jimi zatížené,
         Pak jsem tu stále a čekám v tichosti dokud nepřijdeš
         a nesedneš si na chvilku se mnou.
         Zvedáš mě výše
         tak můžu stát na pohoří,
         Zvedáš mě výše
         dotknout se bouřlivých moří.
         Jsem silný,když jsem na Tvém rameni.
         Zvedáš mě výše,
         více,než můžu být!
Bože...31.prosinec

31. prosince 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla
Malé činy,které člověk uskuteční,
jsou lepší,než velké,
které plánuje.

30.prosinec

30. prosince 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Každý člověk je samostatný svět,
není do něj jiné cesty,
než přes most lásky.

Pro současné dny

29. prosince 2010 v 7:00 | Ivana Haspensa,email.pošta |  Esoterika

váno

V tyto sváteční dny si zkuste najít chvilku pro rozjímání a vneste klid a mír do svých srdcí a myslí.
Zkuste to společně s Ivanou,dle jejich slov. Prožitek z meditace je úžasnou zkušeností duše a navíc
pookřeje i Vaše fyzické tělo.Blahodárně působí na mysl a posílí se energie světla nejen v nás,ale
osvětlí celou naši planetu.Zkuste:

NAPOJIT SE NA ZDROJ SVÉ SÍLY
NAPOJIT SE NA SVOU GALAXII
ODPOUTAT SE OD VŠEHO DĚNÍ
CHTĚNÍ NEBO LPĚNÍ
SPLYNOUT S POSTVÁTNOU TECHNOLOGIÍ
BDĚLOST, TOŤ VŠE…
VYTVOŘIT SVĚTELNÉ MOSTY A DÁLNICE
ENERGIE PLYNOUCÍ Z CENTRÁLNÍCH SLUNCÍ
JE LIDSKÉMU ROZUMU NEUCHOPITELNÁ
MŮŽEME VŠAK S NÍ PRACOVAT A NYNÍ JE NA NÁS
VZÝVAT TYTO ENERGIE A NECHAT JE VOLNĚ PROUDIT

VYTVÁŘÍ OKAMŽITĚ SILNÁ OCHRANNÁ POLE
KTERÁ ODRÁŽÍ JAKOUKOLI DESTRUKCI A VŠECHNY TY PROGRAMY NEGATIVITY
JEDNOTLIVEC VE SPOJENÍ S POSVÁTNOU TECHNOLOGIÍ NEMUSÍ ZNÁT MAPU ÚZEMÍ A STRATEGICKÉ BODY - MÍSTA NEJVÍCE OHROŽENÁ, -
TO ZA NĚJ UDĚLÁ SVĚTLO… a neomylně…
STAČÍ JEN VYTVOŘIT SPOJENÍ, TEN MOST MEZI NEBEM A ZEMÍ…nejlépe na 24 hodin denně…

VŽDYŤ PAK SE MOHOU DÍT ZÁZRAKY!    

22
Sedíme v metru a pouhou svou přítomností osvětlujeme, prozařujeme, čistíme vzduch.
Stojíme frontu s nákupem a působíme zcela novým, nebývalým a neokázalým způsobem.
Kdo ctí světlo své duše a je ochotný sdílet to působení posvátné technologie, zapojí svou vlastní síť a napojí se s ní na zdroj své síly.
Nejsme odkázáni na sílu svobodných voleb a na otázku, jestli "to dopadne".

Ve spojení s výše uvedenými skutečnostmi vytváříme jasnou perspektivu, nové modely myšlení, jednání a vnímání.
Prostě a jednoduše uchopme svou sílu a začněme praktikovat to, co lidé touží žít, ano?
Praktikujme svým Srdcem, projevenou Láskou, která objímá vše živé bez rozdílu a namísto jakýchkoli názorů vysílá do prostoru soucit a pokoru.
Naše duše jsou připraveny - odhodlány chopit se té tvůrčí síly a nastolit rovnováhu tam, kde ještě včera rozum říkal,
že to není možné.

ve vánoční náladě


Všechno se mění.
Prosím, neprofilujte své duše, protože všechno se mění.
Světlo musí volně plynout skrze nás.
Všechno je možné.

Tou jedinou iritující zprávou pro nás může být skutečnost, že jsme plně odpovědní za to, co bude zítra, pozítří, za měsíc, za rok.

Ve spojení se silami světla máme nyní jedinečnou šanci poznat svou vlastní sílu a odevzdat se jí.
Čas odkladů vyprchal.
Čas proroků se rozpustil.
Doba kazatelů skončila.
Tak na co ještě čekáme?


NA TOM MÍSTĚ
KDE STOJÍME
NA TOM MÍSTĚ
KDE PRACUJEME A DÝCHÁME
TVOŘÍME NOVOU BUDOUCNOST
VLOŽME DO NÍ SVÁ SRDCE
VLOŽME DO NÍ SVOU SÍLU
MYSLEME SRDCEM
CTĚME POSVÁTNOU TECHNOLOGII
NA TOM MÍSTĚ KDE ŽIJEME
UKOTVUJEME A INSTALUJEME BOŽSKOU VÝŽIVU
BOŽSKÉ VĚDOMÍ
BOŽSKÝ KLID A BLAHOBYT
VŠECHNY FILTRY UŽ BY MĚLY BÝT VYPNUTÉ
SÍŤ OKOLO ZEMĚ SÍLÍ KAŽDÝM DNEM
BUĎME PROTO BDĚLÍ
A PROPOJENI NA FREKVENCI SOUCITU A LÁSKY


S láskou a od srdce k srdci Ivana Haspensa,
Praha 17.9.2010 (01:30 h.)
or

29.prosinec

29. prosince 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla
Pravdou zavřeš ústa,
ale láskou otevřeš srdce

28.prosinec

28. prosince 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla
ptáč
Kdyby ve mně nebyla Mléčná dráha,
jak bych ji mohl vidět a znát?

27.prosinec

27. prosince 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla
zvonky
Mnozí učitelé jsou jako okenní tabule.
Přes sklo vidíme pravdu,
ale odděluje nás od skutečnosti.

Naléhavé volání

26. prosince 2010 v 7:00 | www.reiki-centrumpraha.cz |  Esoterika
krd

(Reprodukce celku nebo částí tohoto článku je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - www.reiki-centrumpraha.cz )

VOLÁNÍ
Povstaňte mí drazí, slyšte mé volání.
Přišel čas, abyste společně a nerozdílně
Vyslechli mou žádost, abyste se dozvěděli mé jméno.
Já jsem Bohyní této roviny Země.

Vysoko nad našimi pozemskými frekvencemi,
existuje podpora ke spáse našich národů .
Naslouchejte nyní a nebojte se.
Odpovědi jsou pro ty, kteří slyší.

A nyní mí drazí, čas již nastává čas.
Bohyně vás potřebuje, slyšte mé volání.
Neboť ty, kteří neslyší, zachránit nemohu.
Jste buď pán nebo otrok.
Nadešel čas si  zvolit stranu.
Není již možné se dále skrývat či utíkat.

Pravda je tu. Síla je zde.
Vede vás Láska anebo Strach?
Nehřešte již proti mně.
Toto je šance začít znovu.
Omyji svůj povrch od kalu dočista.
Neboť mne chamtivost již znavuje.
Slyšte mé volání a přidejte se k mé síle.
Povstaňte, moji milí,
NYNÍ se rozhodněte!

Já, Bohyně, jsem stejně nezničitelná jako nekonečná. Jsem unavena těmito nízkými frekvencemi a nepřeji si již být omezena jen na ně. Po věky jsem udržovala tento stupeň  frekvencí, přičemž jsem  se pomalu  stávala hustší a hustší - s tím, jak mí obyvatelé upadali hlouběji a hlouběji do  zapomnění.

Nyní pozvednu své Srdce do jeho nejvyšší podoby, a přeji si, aby se ke mně mé děti přidaly. Ale už nemohu čekat dlouho. Ten okamžik se blíží! Potřebuji, aby všichni z vás tímto směrem  zaměřili svou pozornost.  Je čas si vzpomenout, kým jste, a přijmout toto uvědomění v plné síle. Naslouchejte mi v pravidelných intervalech a já vám poskytnu přímá sdělení.

Bohyně Země.
www.multidimensions.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - www.reiki-centrumpraha.cz )
mz

26.prosinec

26. prosince 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Já jsem plamen a já jsem suché křoví,
a jedna moje část stravuje tu druhou.
Člověk je složen ze dvou částí:
jedna bdí v temnotě,
ta druhá spí ve světle.

Panenka pro maminku

25. prosince 2010 v 7:00 | emailová pošta |  Moudra a mezilidské vztahy
bábi

Předmět: Panenka pro maminku
Datum: Sat, 11 Dec 2010 18:14:20 +0100

  Den před Vánocemi jsem šla do supermarketu dokoupit dárky, které  jsem
  nestihla.Když jsem uviděla ten dav lidí, přešla mě chuť a začala jsem si
říkat pro sebe: "Můžu tu čekat věčnost, nic nestíhám a ještě co všechno
musím
vyřídit. Vánoce začínají být čím dál tím stresovanější, kdyby se tak dal
celý
ten shon přespat!" Nakonec jsem se přece jenom probojovala do oddělení
  s hračkami a začala jsem nadávat na ceny, říkajíc, jestli si vůbec
moje děti budou s těmi hračkami hrát!!
  Když sem tak bloudila po regálech, tak jsem uviděla jednoho
pětiletého chlapečka, který si k sobě tulil panenku. Měl strašně smutný
pohled
přitom, když hladil panenku po vlasech.
  Potom se otočil k jedné starší dámě a říkal jí: "Babi, jsi si
jistá,že nemám dost peněz, abych koupil tuto panenku?"
  Starší dáma mu odpověděla: "Ty víš sám, že nemáš dost peněz,
  zlatíčko!!'' Potom poprosila vnuka, aby na ní chvilku počkal, že se jde
na něco
  podívat. Rychle odešla. Chlapeček ještě stále měl v náručí tu panenku.
  Nakonec jsem k němu  šla a ptala jsem se ho: "Komu chceš koupit tu
  panenku?" "Tu panenku chtěla moje sestřička k Vánocům ze všeho nejvíc,
  byla si jistá, že jí panenku Ježíšek přinese pod stromeček."
  "Tak když jí tak chtěla, tak jí to Ježíšek přinese k Vánocům".
  "Ne, ne tam kde je, nemůže Ježíšek přinést dárky. Aby panenku
  dostala, musím jí dát mamince, aby jí sestřičce odevzdala, až tam půjde."
Oči mu přitom ještě víc zesmutněly.
  "Moje sestřička šla k Ježíškovi, aby byla s ním.
  A tatínek mi povídal, že i maminka za chvilku půjde za Ježíškem, tak
  Potom mi ještě ukázal jednu milou fotku, na které se usmíval.
  "Tuto fotku bych jí chtěl taky poslat, aby na mě nikdy nezapomněla.
   Mám velmi rád svou maminku a chci, aby neodešla, ale tatínek říkal,
  že musí odejít, aby mojí sestřičce nebylo smutno".
  Potom se zase podíval těma jeho smutnýma očima na panenku.
  Rychle jsem si vyndala peněženku a nepozorovaně jsem si z ní vybrala
  peníze a řekla jsem chlapečkovi:
  "Pojď, přepočítáme tvoje peníze, jestli budou stačit na tu panenku."
Rychle jsem přidala k penězům, které mi podával, ty svoje tak, aby
  si toho nevšimnul a začali jsme počítat.
  Bylo dost peněz na panenku a ještě mu i zůstalo. Chlapeček zavolal:
"Děkuju Ti, Bože, že jsi mi dal dost peněz".
  Pak se na mě podíval a řekl:
  "Víte, včera jsem poprosil Boha, aby mi dal dostatek peněz na
  panenku, aby jí mohla vzít moje maminka sestřičce a on mě vyslechnul.
Ještě
  jsem chtěl koupit mamince jednu bílou růžičku, ale to už jsem se
  neodvážil žádat od Boha.
Ale on dal mi víc, abych mohl koupit i panenku i růžičku.
  Víte, maminka má velmi ráda bílé růže".
  O pár minut se chlapečkova babička vrátila a odešli.
Po střetnutí s chlapečkem jsem pokračovala v nákupech, ale už v jiné
  náladě, stále jsem na něj musela myslet.
  Potom jsem si vzpomněla na článek, který jsem četla před dvěma
  dny.Psalo se tam o opilém řidiči, který havaroval s jiným autem, ve
kterém seděla mladá  žena se svojí dcerkou.
  Děvčátko na místě zemřelo a matka byla ve velmi kritickém stavu.
  Dva dny po mém střetnutí s chlapečkem jsem si přečetla článek, který
oznamoval, že chlapečkova maminka zemřela.
  Běžela jsem do květinářství koupit kytici bílých růží a šla jsem na
  ten pohřeb.
  Na místě, kde se mohou příbuzní naposledy rozloučit se svojí
  nejmilejší, ležela mladá žena v truhle, v ruce měla kytici bílých růží a
vedle
  sebe měla položenou chlapečkovu fotku a panenku.
  S pláčem jsem opustila hřbitov s pocitem, že se můj život změnil.
  Láska, kterou chlapeček cítil ke své mamince a sestřičce byla
  neuvěřitelná a  nepředstavitelná.
  A jeden opilý řidič mu za setinu sekundy sebral maminku a sestřičku,
  které tak velmi miloval.Teď máš dvě možnosti:


  Když se rozhodneš přeposlat ho, tak možná zabráníš tomu, aby
někdo sedl opilý za volant!!!

  Je to hodně smutné, ale to je prostě život.
Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160,
  okres Most
babi2

25.prosinec

25. prosince 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla
svíč
Žití se podobá denní stráži a délka života
takřka jednomu dni,
v kterém,vzhlédnuvše k světlu,
odevzdáváme heslo jiným,
kdo přicházejí po nás.

Modlitba Františka z Assisi

24. prosince 2010 v 7:00 | xx |  Esoterika
vano

  MODLITBA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

Pane, učiň mne nástrojem pokoje
Tam, kde panuje nenávist, ať přináším lásku,
kde, kde bylo ublíženo, ať přináším odpuštění,
kde jsou pochybnosti, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.

Pane, učiň, abych sám
ne tolik útěchu hledal, jako útěchu dával
ne tolik chtěl být pochopen, jako chápal,
ne tolik chtěl být milován, jako miloval.

Neboť skrze svoji štědrost jsme obdarováni,
tím, že odpouštíme, je nám odpuštěno,
skonem našeho já rodíme se k životu věčnému.
zč

vánoční čas

24. prosince 2010 v 7:00 | xx |  Advent,Vánoční idyla,Nový rok

Vánoční čas

Za oknem jediná kouzelná vločka,

říká nám od srdce: vše nyní počká
i když snad neleží hromady sněhu,
teď je čas na lásku, radost a něhu.
A hlava rodiny motlitbu odříká
za dary přírody, život i kapříka.
V adventním věnci svíčička dohoří
všechno se do ticha pomalu ponoří.
Zacinká na křišťál, zacinká zvoneček
v koutě se rozsvítí kouzelný stromeček.
Balíčky v papíru s lesklými provázky
tají nám dárečky, poselství od lásky.
Baňkám na větvičkách z rozpaků rdí se šat,
jak štědré je dávat a krásné přijímat,
tu a tam vzplane prudce svíčka
když spatří dárek od srdíčka!


ježíšek

24. prosince 2010 v 6:00 | gifzone.com |  Advent,Vánoční idyla,Nový rok

24.prosinec

24. prosince 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Z lásky se rodí zázraky,odpuštění
probouzí moudrost a síly,
nad něž není,
láska je všemocný vemírný Král.


Můj anděl strážný...

23. prosince 2010 v 7:00 | Oldřich Bubák |  Moudra a mezilidské vztahy

V životě nadělal jsem špatnosti,
jak na nebesích hvězd,
hlubší smysl u mnohých radši nehledám.
Můj anděl strážný,s rukama sbalenýma v pěst,
musí být asi dosti unavený,když volá mi:
"Víc šancí už ti nedám!"

23.prosinec

23. prosince 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Duše je neviditelná,
ale ona,jen ona vše vidí.


večerní modlitba

22. prosince 2010 v 23:01 | fantasy gallery.net |  Andělé


svícen

22. prosince 2010 v 22:07 | gifzona.com |  Advent,Vánoční idyla,Nový rok


plamen lásky pro Vás

22. prosince 2010 v 21:06