Listopad 2010

30.listopad

30. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Touha po světle je přikázáním života.

perníkový betlém

29. listopadu 2010 v 13:34 | Izabela Klimová |  Advent,Vánoční idyla,Nový rok

29.listopad

29. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla
Nejskvělejší úroda země je
veselé srdce a čistá mysl.

28.listopad

28. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla
V pohoří pravdy nešplháš nikdy zbytečně:
buď postoupíš už dnes dál nahoru,
nebo cvičíš svou sílu,abys zítra mohl
vystoupi ještě výše.

27.listopad

27. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Láska je květem volnosti,
Když se ji pokusíte chytit a držet,
zahyne stejně jistě,jako květina,
kterou uříznete a dáte do vázy,nebo
kterýkoli motýl,chycený a přišpendlený.
Nikdy nechytíme lásku,kterou pronásledujeme.
Láska zmizí,když začneme srovnávat.



Nenechte děti jíst sníh

26. listopadu 2010 v 14:05 | www.orgonet.com |  O zdraví a nemoci

1. března 2009

Nenechte děti jíst sníh!



Trochu probírám informace na youtube, co si tak lidé píší o letošním sněhu, a údaje za únor 2009 jsou velmi zajímavé.
Například v Anglii bylo letos nezvykle mnoho sněhu, ale jaksi divného. Už jeho padání bylo spojeno s hromy a blesky ... to už se leckomu nezdálo .... A taky si mnozí všimli, že dost lidí, hlavně dětí, po kontaktu se sněhem onemocnělo s různými zvláštními příznaky. Pár lidí píše, že jedli sníh a ztratili hlas... Sníh tál nepravidelně, některý zmizel hned, některý se držel... Moje pozorování dodává, že některý sníh obzvláště mazlavě klouzal, takže 1 mm sněhu vytvořil na silnici kalamitu...

Jedno krátké video z USA např. ukazuje vláknitý sníh, hodně podobný tomu, co je na mých fotkách zde na blogu (viz výše).
Odkaz na video (1,5 min.): Vláknitý sníh

Lidé jsou zvědaví, takže zkusili ten divný sníh otestovat jednoduchými všem dostupnými testy, a výsledky jsou velmi zajímavé. Například někdo natočil video, jak změřil kyselost sněhu po chemtrailsování, a zjistil šokující výsledek: pH 4,4. Na to reaguje spousta komentářů lidí hlavně z USA a Anglie, co taky měli nějaké potíže. Měřit zkusili i mnozí další a získali podobné hodnoty. Umělý sníh (jiný už teď není), je tedy vlastně docela slušná kyselina. Není radno ho jíst ... (Zde je odkaz na wikipedii, jak je to s tou kyselostí: pivo má údajně 4,5. Takže Češi by měli být na kyselost trénovaní .... Kyselý déšť má méně než 5,6.)

Odkaz na video (1,5 min.): Chemtrails a kyselý sníh

Jiný kutil prověřil chemtrailsový sníh činidlem, které používají akvaristé na zjištění kvality vody. Zjistil vysoký obsah amoniaku. Jsou o tom dvě videa beze slov, vše je srozumitelné. V prvním videu (1,5 min.) se porovnává voda z akvária a chemtrailsový sníh. V dalším se přidal ještě vzorek jakési superčisté vody.

Odkaz na video (1,5 min.): Test sněhu na amoniak

Odkaz na video (6 min.): Test sněhu na amoniak 2

Takže současný armádou poskytovaný sníh je něco jako žíravina, a to zde nepřihlížíme k jeho obsahu těžkých kovů jako barium, atd (klasika v chemtrails.) Nenechte děti si s ním ani hrát, natož ho jíst! Je to fakt smutný, co se děje ...

Dobrá zpráva: lidé na celém světě si čím dál více těchto manipulací všímají. Stále víc se o nich píše na webu. Tak snad nás probuzených brzo bude tolik, že se dokážeme vzepřít! A orgonit (chembuster) pomůže...
Vystavil Orgonet v 20:47:00
zimní

26.listopad

26. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Ten,kdo se chce dostat k pramenům,
musí plavat proti proudu.

25.listopad

25. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Každá zkušenost je úspěch!

24.listopad

24. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Láska je to,co naplňuje zákon
zdraví,bohatství a úspěchu a
umožňuje zvládnout všechny problémy.

23.listopad

23. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Začni vnímat krásy přírody všude kolem sebe
a zjistíš,že jedna nádhera tě povede k další,
dokud celý tvůj život nebude jediný úžas a radost.

Jak je důležité slepé střevo

22. listopadu 2010 v 7:00 | Izabela Klimová |  O zdraví a nemoci
slepák 2
V uplynulých letech byla často zpochybněna důležitost
 slepého střeva pro lidský organizmus.
Považoval se za rudiment-za jakési dědictví po předcích,
který nemá pro nás žádný smysl.
Za posledních 60-70 let byla rozšířena představa,že slepé
střevo není nic jiného,než červovitý výběžek,který nemá žádnou
funkci v našem těle.Operace zánětu slepého střeva se stala
jednou z nejběžnějších zákroků.Apendix zlidověl i v běžné řeči.
Málokdo však ví,že apendix není to samé jako slepé střevo.
Slepé střevo /caecus z lat.slepý/ má odborný název cékum.
U lidí tenké střevo neústí na konci přímo do tlustého střeva,
ale těsně vedle něj a díky tomu vzniká drobný koncový
výběžek-apendix/z lat.pendeo-viset/.
Za časté záněty slepého střeva,nenese vinu on sám,
ale je to způsobeno změnami imunitního prostředí a změnami
v hygienických návycích,kdy náš imunitní systém pracuje
pomalu.
Výzkumy posledních let ukazují,že slepé střevo není jen
zlomyslný výtvor evoluce,ale má pro náš organizmus velmi
důležité poslání.Slouží totiž jako azyl pro zdraví prospěšné bakterie.
   Díky své poloze mimo hlavní
 dráhu potravy,se v době kdy antibiotikum vymete všechnu střevní
flóru,mohou prospěšné bakterie spolehlivě ukrýt ve slepém střevě.
V době užívání antibiotik se schovají užitečné bakterie  do
slepého střeva,aby po razantní léčbě znovu mohly osídlit trávící
trakt a obnovit v něm tak prospěšnou mikrobiální flóru.
Profesor William Parker
z Duke University  kromě této skutečnosti zjistil,že během
prenatálního vývoje uvolňuje slepé střevo buňky,nutné ke zdárnému
vývoji lidského plodu.U dospělých jedinců je součástí sítě
imunitního systému.
pos

Tyto nové poznatky by rozhodně měli přimět lékařskou obec,
aby přepsali v učebnicích zastaralé názory na tento orgán.
  A jak se na tyto nové informace díváme my?
Přinejmenším bychom měly připustit,že o našem těle víme sice mnoho,
ale zdaleka ne všechno a v pokoře sklonit svou hlavu nad
tvůrčím dílem Stvořitele!

obr.www.imagetn.nova.cz
www.seznam/obrazky.cz
ma



22.listopad

22. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Dvě věci jsou nekonečné:
vesmír a lidská hloupost.

21.listopad

21. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Citlivý hudební nástroj má být naladěn,
dříve než na něj lze hrát.
Oč více musíš být ty naladěn na každý den,
dřív než do něj vstoupíš a zahraješ
svůj part v orchestru života.


20.listopad

20. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit
svůj život,bude-li se znepokojovat?

19.listopad

19. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Radost znamená silná křídla ve věčné přírodě,
radost,radost pohánějící kola
ve světovém stroji času.

meditace s Markem Pogačnikem

18. listopadu 2010 v 7:00 | emailová pošta |  Esoterika
pog
 Meditace od Marka Pogačnika na období od 20. 4. do 20. 5. 2010 
27.04.2010 20:40
"Nelze popřít, že naše prapůvodní pozornost by měla být směřována k našemu
planetárnímu domovu a jeho dimenzím života. Ale Země není sama ve vesmíru, který
je složen z bezpočetných světů a civilizací existujících ve vrstvách, které
nejsou viditelné a srozumitelné racionálně orientované lidské mysli.

Aby byly udrženy tyto dimenze a světy v kosmickém řádu, musely být vyvinuty
zvláštní inteligence, nazývané andělské vědomí. Ale v tomto případě nemám na
mysli aspekty andělských inteligencí operujících uvnitř projeveného světa, ale
takzvané vyšší úrovně andělských hierarchií. Vibrace vycházející z vědomí
známých jako Serafim, Cherubim a Tróni, prostupují svými kvalitami celé
universum, dotýkajíc se všech světů, bytí a dokonce i atomů. Tímto způsobem
radosti, tvoření a původního řádu.
Jestliže Tróni skrze vesmír, vyvolávají vůli světů a bytostí k existenci,
Cherubíni jsou odpovědni za harmonii univerzálního celku. Serafíni, jako
nejvyšší ze třech horních úrovní andělských vědomí jsou neustále spřádající
tkaninu neomezené lásky, která proniká a sjednocuje vesmír. V průběhu mého
semináře v Timně, na kraji Sinaje (poblíž Elatu, Izrael) jsem nalezl místo
nazývané "Šalamounovy sloupy", skrze které tři aspekty vyššího andělského vědomí
nalezly své vyjádření. Ukazoval jsem tam ostaním cvičení, které umožňuje zažít
kvalitu Seraphim a jejich impuls lásky.

Druhým záměrem meditace by měla být podpora procesu znovunavázání Země do
univerzálního celku (jako protiklad k destruktivním silám, které zkoušejí
planetu rozdělit uzavřením do výhradně materiální dimenze bytí). Dosáhnout
spojení s vibracemi kosmické kvality lásky je třeba zaktivnit jiné "třetí oko", oko srdce.  
 

  a.. zklidni se a buď vycentrován uvnitř středu svého bytí
  b.. jdi se svou pozorností za své oční bulvy - dozadu za své oči
  c.. představ si, že odtud padají dolů slzy směrem k tvému srdečnímu středu -
nemají to být slzy soucitu, radosti nebo lítosti - v této dimenzi není nic, co
by bylo lepší nebo horší
  d.. zdá se jakoby esence dvou očí, padající dolů (pádem dolů ...) se stávala
ve středu tvého srdce jedním
  e.. kapky tvých dvou očí se stávají jedním, utvářejíc "třetí oko" uvnitř tvého
srdečního středu (ve skutečnosti je to naše čtvrté, doposud ukryté oko, existuje
uvnitř srdečního centra v jeho středu)
  f.. podívej se okem svého srdečního středu a prociť kvalitu, která tebou
prochází (koukej se dovnitř, nikoliv kolem)
  g.. pak vnes tuto kvalitu do svého okolí (ve skutečnosti rozeznáváš to, co tam
již je) a skrze Zemi do vesmíru
  h.. uvědom si, že vibrace vytvářené Seraphim pronikají celý vesmír, Zemi a
tebe samotného


Autor: Marko Pogačnik
Překlad: Jan Tajboš,
www.jantajbos.cz
pog2



18.listopad

18. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


K čemu je učení a modlitby?
Zmoudří snad osel tím,
že bude bydlet v knihovně,
nebo dosáhne myš svatosti,že žije v kostele?
Co potřebujeme? SRDCE!

17.listopad

17. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla
Naděje,plány a iluze jsou
omlazovací prvky života.
Jsou to ranní červánky,jejichž zář
nás znovu a znovu okouzluje.

16.listopad

16. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Vykažte ze své mysli ideje zloby,pomsty
zlé vůle a nepřátelství.
Uvažujte o kráse o božském zákonu a řádu.
Jste králem svého duševního království,
absolutním vládcem svých myšlenek,pocitů
emocí,činů a reakcí.

15.listopad

15. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Větru člověk nemůže poručit,
ale může stavět mlýny.

Ano můžeme

14. listopadu 2010 v 7:00 | www.orgonet.com +Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy
pc

Ráda chodím na stránky www.orgonet.com.,protože se pokaždé něco nového a zajímavého dozvím.Již opakovaně zveřejňuji na svých stránkách některé články,které mohou přinést i pro Vás zajímavé postřehy a informace.S laskavým souhlasem autora zde zveřejňuji článek:Ano můžeme! Je to varování a zároveň i výzva k zamyšlení,jak se v současné době manipuluje s člověkem,jak mu  ve
skutečnosti není umožněno,aby žil sám sebe,jak je chycen do osídel mašinérie systémů,které ho pohlcují.Je to i téma k zamyšlení,ve kterých oblastech života se musíme nechat manipulovat a kde
bychom mohli začít žít dle našich představ a pocitů.
Vaše Izabela
chemtr

Ano, můžeme!

Winston Smith( více o autorovi > ) (Článek Zvědavce).

29.3.2009

Ano, můžeme tě přesvědčit, abys uvěřil v to, co chceme my.
Ano, můžeme nepřetržitě lhát prostřednictvím nekritických médií.
Ano, můžeme ti propagandou vymývat mozek.
Ano, můžeme z tebe udělat nezaměstnaného
Ano, můžeme ti zničit život, rodinu i budoucnost
Ano, můžeme tě připravit o dům
Ano, můžeme ti ukrást peníze a dát je prominentům
Ano, můžeme způsobit, že povedeš život v neustálém strachu
Ano, můžeme narušit kvalitu tvého života
Ano, můžeme tě vysát
Ano, můžeme systematicky útočit na tvé civilní svobody
Ano, můžeme dávat největší část z naší zahraniční pomoci Izraeli
Ano, můžeme hledět jinam, když jsou Palestinci bombardováni
Ano, můžeme křižovat oblohu s chematrails
Ano, můžeme tě šmírovat na každém rohu
Ano, můžeme tě připravit o soukromí
Ano, můžeme zaneřádit tvoje řeky, jezera a oceány plastickými hmotami a chemikáliemi
Ano, můžeme tě přinutit, abys věřil mýtu o globálním oteplování
Ano, můžeme se scházet tajně každý rok na schůzce Bilderberg
Ano, můžeme ti vnutit vůli Nového světového pořádku
Ano, můžeme navést letadla na WTC a obětovat tisíce nevinných
Ano, můžeme nasměrovat veřejné mínění, aby přijalo jakoukoliv válku my chceme
Ano, můžeme zařídit, aby vražda vypadala jako nehoda nebo sebevražda
Ano, můžeme tě přinutit tancovat podle naší šílené melodie
Ano, můžeme tě přesvědčit, že al-Káida skutečně existuje
Ano, můžeme vyhubit velké množství druhů
Ano, můžeme geneticky modifikovat tvé potraviny, ohrozit přírodu a biodiversitu
Ano, můžeme odstranit hlasatele myšlenek o lásce a míru
Ano, můžeme zavřít lidi bez časového omezení, bez obvinění a bez soudu
Ano, můžeme změnit masy na pitomé stádo
Ano, můžeme tě přinutit pracovat za nepatrnou odměnu
Ano, můžeme změnit tento svět na živé peklo
Ano, můžeme mít Osamu bin Ladena jako čítankový příklad terorismu
Ano, můžeme napadnout Irák a kupodivu nenajít žádné ZHN
Ano, můžeme se klanět kamenné sově v Bohemian Grove
Ano, můžeme měnit historii
Ano, můžeme omezit skutečný potenciál člověka
Ano, můžeme přivést světovou ekonomiku na kolena
Ano, můžeme uvrhnout Třetí svět do nesplatitelných dluhů
Ano, můžeme nic netušící veřejnosti vnutit biometrické identifikace
Ano, můžeme očipovat tvé děti
Ano, můžeme zničit imunitu tvých dětí očkováním
Ano, můžeme na věky zachovat glorifikaci války
Ano, můžeme přinutit lidi následovat vražedné megalomany v dobách deprese
Ano, můžeme tě zhloupnout
Ano, můžeme omezit tvůj svobodný projev
Ano, můžeme ukrást volby
Ano, můžeme vlastnit všechny politické strany
Ano, můžeme vás rozdělit podle společenských tříd, kultury, jazyka a náboženství
Ano, můžeme tě zhypnotizovat, abys přijal tuhle Potěmkinovu vesnici jako realitu
Ano, můžeme zajistit, aby zdravý rozum neměl místo
Ano, můžeme tě udržovat v permanentním spánku
Ano, můžeme vydělávat na válkách, ropě a narkotikách obrovské sumy
Ano, můžeme vytvářet státy prostým nakreslením čáry na mapě
Ano, můžeme zlikvidovat demokraticky zvolené vlády sílou
Ano, můžeme mít dvojí standard a být pokrytečtí
Ano, můžeme pašovat kokain
Ano, můžeme znásilňovat a vraždit naše MK-Ultra sexuální otrokyně
Ano, můžeme utratit miliardy na obranu zatímco infrastruktura se rozpadá
Ano, můžeme si hrát s HAARP abychom s tebou otřásli
Ano, můžeme vložit do populární kultury naše tajné symboly
Ano, můžeme tvrdit, že bílý čtverec je ve skutečnosti černé kolečko, bez ohledu na to, co vidíš
Ano, můžeme tě přinutit vzývat falešný koncept Boha
Ano, můžeme ti zabránit, abys pochopil skutečnou podstatu vyššího podvědomí
Ano, můžeme tě nechat studovat falešný koncept Vesmíru
Ano, můžeme tě učinit posedlým materialismem a povrchností
Ano, můžeme tě učinit slepým a ignorantským
Ano, můžeme nechat vybuchnout atomové bomby na tvé krásné modré planetě
Ano, můžeme zaplnit prostor nenápadnou, duši vysávající architekturou
Ano, můžeme zařídit, že budeš trpět, kdykoliv budeme chtít
Ano, můžeme tě unést a mučit
Ano, můžeme vás zabíjet po milionech
Ano, můžeme odvést tvou pozornost na nepodstatné věci
Ano, můžeme porušit tvůj žebříček životních hodnot
Ano, můžeme vytvořit plytké sluhy systému vnímající jen jeden rozměr
Ano, můžeme jím dovolit domýšlivé vytékání pachu jejich vlastní důležitosti
Ano, můžeme mít podlézavé patolízaly
Ano, můžeme sami sebe vnímat velmi vážně
Ano, můžeme změnit tento svět do globálního policejního státu
Ano, můžeme ti vzít tvou svobodu
Ano, můžeme tvrdě naložit s mírumilovnými demonstranty
Ano, můžeme navléknout naše lokaje do uniforem
Ano, můžeme zotročit lidskou rasu
Ano, můžeme z tebe udělat jenom číslo
Ano, můžeme mít ideolopolicii potlačující otevřenou diskuzi
Ano, můžeme zabít hřeb, který bude vyčnívat (učinit gesto, na které se nezapomíná)
Ano, můžeme poskytnout azyl skutečným zločincům uvnitř naší vládnoucí třídy
Ano, můžeme tě přinutit, abys přijal globální měnu
Ano, můžeme předstírat nepřátelský útok, abychom prosadili naše plány
Ano, můžeme označit jednání kohokoliv za protizákonné
Ano, můžeme umožnit chamtivcům bez morálních zábran dosáhnout vrcholu
Ano, můžeme ponížit a zhanobit ty, kteří mají jiný pohled na věc, nebo prosazují jiný životní styl
Ano, můžeme se postarat, aby ti vládli šílenci
Ano, můžeme zpochybnit rozumnost a ospravedlnit hloupost a zuřivost
Ano, můžeme odmítnout kritiku s pohrdavým úšklebkem
Ano, můžeme tě přinutit, abys byl kolečkem v hierarchii
Ano, můžeme prosadit vůli několika nad všemi
Ano, můžeme zůstat skryti ve stínu
Ano, můžeme tě přinutit, abys jako pes honil svůj vlastní ocas
Ano, můžeme udělat, co chceme
Ano, MY můžeme!
Uveřejněno na serveru sos-at.blogspot.com. Překlad editor
Vystavil Orgonet v 12:52:00
pamme
obrázky:www.pametnimedaile.cz
www.willthomas.net-chemtrails
www.ishop.atrix.cz

14.listopad

14. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Bůh je duch a duch je neviditelný,
nadčasový neměnný,nestárnoucí.
Nikdy se nenarodil a nikdy nezemře.
Voda ho nesmočí,oheň nespálí,
vítr ho neodvane,meč jim nepronikne.
Duch je vaší realitou a v tom smyslu
jste nesmrtelný.

13.listopad

13. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Hrát si s náklonností druhého je krutá zábava,
a citové rány a bolest srdce,které při tom vznikají,
mohou mít dlouhodobé následky.

12.listopad

12. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Trpaslík vidí dál,než obr,
pokud stojí na ramenou obra.

11.listopad

11. listopadu 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Vyhlédni ven,vzhlédni vzhůru do věčnosti,
vyjdi ze svého úzkého temného já,
pak budeš mít vždy dobré vyhlídky.