Září 2010

jesennou alejí

12. září 2010 v 14:05 | xx |  Krásy Země
jesennou alejí

Prosba Panny Marie

12. září 2010 v 7:00 | emailová pošta |  Esoterika
marie

Jak jsem obdržela, přeposílám.
Naléhavá prosba Panny Marie   Modlitba  Dostala se k nám naléhavá prosba Ježíšovy matky Panny Marie, abychom se v jeden den, jednu hodinu a jednu minutu spojili v modlitbě růžence za záchranu lidí a planety. Matka Boží nám dala čas 3 až 6 měsíců na přípravu tohoto řetězu lásky a prosí o rozšíření této prosby do celého světa. Začali jsme pracovat a vybrali jako nejvhodnější termín pro splnění prosby naší Nebeské Matky
12. září 2010 ve 21.30 hod. 
V tento den a v tuto hodinu se všichni spojíme v modlitbě růžence. Kdo nebude moci v tuto hodinu se uchýlit do samoty a klidu, připojte se alespoň duchovně krátkou modlitbou. Kdo se neumí modlit růženec, pak má čas naučit se to anebo se může k světelnému řetězu připojit modlitbou křížové cesty anebo pohroužením se do modlitby vlastními slovy anebo jednoduše ztišením. Je důležité, abychom se tímto způsobem spojili přesně v tuto hodinu 12.9.2010 v 21.30 modlitba by měla probíhat 30 minut. Tak vytvoříme obrovskou světelnou vlnu, velmi silný zdroj energie. Umíte- li cizí jazyky a máte-li příbuzné či známé kdekoli v zahraničí, informujte je a poproste je o spolupráci a rozšiřování této prosby.  Děkujeme vám.    NALÉHAVÁ  PROSBA  PANNY  MARIE 
Drazí a milovaní, děti moje! V této době poslední, když svět a lidé tonou v stále hustější tmě, když temnota obestírá Zemi a rdousí mé děti nevědomostí, lhostejností a strachem, volám k vám, slyšte můj hlas plný starostí o vás. Páchnoucí dech toho Zlého pronikl i do srdcí věrných duší a starost o chléb váš vezdejší vám zabraňuje pozvednout své oči k Nebi a svá srdce k Bohu; usínáte vysíleni, zemdlení a netušíte jak moc je právě teď potřeba být bdělým a čilým. Děti moje drahé, slyšte můj hlas! Pomozte mi, připojte se k mým prosbám a modlitbám za vás a planetu Zemi. Váš hlas, náš společný hlas, hlas tisíců  a tisíců mých dětí spojený s hlasem vaší nebeské Matky po celé zeměkouli prorazí těžký, temný příkrov, který dusí vás, ničí planetu, staví hradby mezi vás a milosrdnou Lásku Boží. Děti moje, volám vás, abyste se spojili do jednoho velkého řetězu v modlitbě a pokoře. Umdléváte a usínáte nejen starostmi o hmotný život, jste ukolébáváni falešnými naukami, které vám brání poznat pravdu a bránit se Zlému. Děti moje, vytvořte v jeden den, jednu hodinu a jednu minutu na celém světě světelný řetěz každý z vás ať je jednou částečkou řetězu, který spoutá Zlého a vyšlete mocný paprsek světla a lásky pro Zemi, pro vás, celý svět, pro tuto dobu. Rozešlete mé přání do celého světa, přeložte do mnoha jazyků, rozšiřujte s největším úsilím, obětavostí a láskou tuto moji pokornou prosbu k vám. Žijete poslední časy, kde hmota a její pozlátko vás uvěznilo v jednosměrném myšlení - jen mít, ne být. A zatím vám jde o to BÝT! Být a žít i nadále. Zanechte pachtění za pozlátkem a úpěnlivě vás prosím, děti moje milované, pomozte mi! Vy nevíte a nevidíte jak krutý boj ve vyšších rovinách probíhá, je to boj temnoty o vaše duše, o vaše životy a svobodu, o vaši Zemi. Zemi, která je posvěcena životem a utrpením Kristovým. Nezáleží na tom, jakého vyznání jste, jakou  víru praktikujete, stačí vaše osobní touha pomoci. Všichni jste mé děti. Alespoň pro tuto chvíli se spojte navzdory všemu, co vás rozděluje. Děti moje, jsem a budu stále uprostřed vás. Potřebuji vás, pomozte mi
panna
obr-www.mkh.cz
www.litmanova.info

12.září

12. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Miluj život,miluj nádheru,
která je kolem tebe.
Miluj Boha,který ti to všechno dal.

Mariím

12. září 2010 v 5:00 | gifplaatjes.nl

barvy podzimu

11. září 2010 v 16:46 | xx |  Moudrost stromů
barvy podzimu

11.září

11. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

My lidé jsme jako plazi.Tíhneme k zemi,
utápíme se v blátě naší zvířecí povahy
a v bahně kulturních předsudků.
Naproti tomu jsme jako ptáci,
máme ducha stoupajícího k nebesům a
překračujícího naši omezenost a hříšné předurčení.
Naším úkolem je spojení nevinnosti s naší dračí podstatou.

10.září

10. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Je-li Bůh při tobě,
nic negativního ti nemůže uškodit.
Tvůj úspěch je Boží radostí.

Rozhovor dvou miminek v bříšku

9. září 2010 v 7:00 | internetová pošta |  Moudra a mezilidské vztahy

před por
Před nedávnem jsem dostala v emailové poště tento krásný rozhovor
dvou nenarozených miminek.Je úžasný a plně se ztotožňuje s článkem,
který jsem uveřejnila 16.1.2010 pod názvem O narození a smrti v
rubrice Moudra a mezilidské vztahy.Dnes zveřejňuji tento článek,který
výstižně doplňuje lednový článek.
Vaše Izabel
anděl strážný
Rozhovor dvou nenarozených miminek.

Blbost, žádný život po porodu není. Jak by vůbec mohl vypadat? 
To přesně nevím, ale určitě tam bude víc světla než tady. Třeba budeme běhat
 po svých a jíst pusou.
 No to je přece nesmysl! Běhat se nedá a jíst pusou, to je úplně směšné! Živí
 nás přece pupeční šňůra. Něco ti řeknu, život po porodu je vyloučený - pupeční
 šňůra je už teď moc krátká.
 Ba ne, určitě něco bude. Jen asi bude všechno trochu jinak, než jsme zvyklí.
 Tunel, na jeho konci světlo...
 Ale nikdo se přece odtamtud po porodu nevrátil. Porodem prostě život končí - a
 vůbec, život není než velká stísněnost v temnotě.
 No, já přesně nevím jak to tam bude po porodu vypadat, ale každopádně uvidíme
 mámu a ta se o nás postará.
 Mámu? Ty věříš na mámu? A kde má podle tebe být?
 No přece všude kolem nás! V ní a díky ní žijeme. Bez ní bychom nebyli.
 Tomu nevěřím. Žádnou mámu jsme nikdy neviděli, takže je jasné, že žádná není.
 Ale někdy, když se ztišíme, můžeme ji zaslechnout, jak k nám promlouvá. Víš,
 já si myslím, že opravdový život nás čeká až potom...

ručič
obrázky:www.vesmirnilide.cz
www.idnes.cz

9.září

9. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Žij tak,abys byl schopen bez nejmenšího
pocitu bolesti,kdykoliv vše odevzdat.

8.září

8. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

K čemu máš své ego?
Abys nalezl své Já.A co děláš?
Necháváš se jim všude vláčet jako pes na vodítku.

7.září

7. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Když kvetou stromy,není to žádný obchod,
stejně jako když svítí hvězdy-
nemusíte za to platit a nikdo po vás nic nežádá.
Přiletí ptáček,sedne si ke dveřím a začne zpívat-
a nebude po vás žádat žádné uznání
ani nic jiného.Zaspívá písničku a pak,
šťastně odletí pryč.
Tak kvete i láska.Dávejte a nečekejte na to,
kolik můžete za to dostat.

6.září

6. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


...Každý má v Mé lásce měkce ustláno.

5.září

5. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Snažím se žít pro krásu macešky
pro písničku černošského děcka,
pro smích svého milence,
pachtím se kvůli záři večerních červánků...
Bojuji za život a za to,
aby byl šťastný,
usiluji o to,aby se můj dům
naplnil radostí!

4.září

4. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Život je to,co se nám přihodí,
když jsme plánovali něco jiného.

3.září

3. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Co je Osvícení?Radost!
A co je radost?
Pochopit,že když jsi přišel o všechno,
ztratil jsi jen hračku.

2.září

2. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Voda zůstává živá a
svobodná tím,že teče.

1.září

1. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Písně ptáků a bzučení hmyzu,
naplno vytrubují Pravdu.
Tráva a květiny ze všech sil ukazují cestu.
Poslouchejte!Dívejte se!
Tak se čte!