Září 2010

30.září

30. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Představ si sebe jako lotosový květ.
Svými kořeny trčíš hluboko v bahně.
Tvé poupě se však vznáší nad vodou
a je čisté bez poskvrny.


29.září

29. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Cti svou rodinu jako Boha,.
neboť vytvářela tvůj osud.
Nahlédni,co jsi se s její pomocí naučil!

28.září

28. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Svatost,stejně jako krása,
je ryzí jen tehdy,když je bezděčná.
Kvete,že kvete-že může,.Růže.
Neptá se proč,jak,ani se nešňoří,
aby upoutala můj zrak.

27.září

27. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Světlo je jádrem každého kamene,každého kovu.
Stačí jen některé kovy vyleštit a
drahokamy vybrousit a už se třpytí.
Třpytí se proto,že v nich je světlo.

26.září

26. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Bůh z vláken našich životů,
ba i z jejich hříchy,tká dokonalé vzory.
Důvod,proč je nemůžeme vidět,je ten,
že se díváme na rub gobelínu.

25.září

25. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Lidé jsou květiny:otevření a vnímaví,
vůči jemně se snášející rose,
uzavřeni prudkému dešti.

Biorezonanční vyšetření

25. září 2010 v 6:00 | Izabela + Diacom |  O zdraví a nemoci
labor

Před několika týdny jsme měla příležitost seznámit se s lékařem,který provozuje biorezonanční
vyšetřovací a léčební metody.Žasla jsem,co vše se dá zjistit o fyziologii člověka a to bez zbytečných
bolestivých odběrů a dlouhého čekání na výsledky některých analýz.
Ráda bych svým návštěvníkům poskytla informace o nové diagnostické metodě,která v budoucnu
nám všem ušetří spoustu stresových situací,spojených s odběrem krve,moče,punktátů a exudátů.
Je to metoda bez jediné kapky krve,bez žádných kontrastních látek a bolestivých odběrů.Poskytne rychlý a přesný obraz momentálního stavu Vašeho organizmu a navrhne okamžitě i řešení daného problému.Pokud pacient svolí,může okamžitě zahájit i skutečnou léčbu v pohodlí křesla a bez bolesti.
A nejen to,dokonce po ukončení léčebné procedury,pomocí přístroje nastupuje fáze detoxikace.
Zní to jako science fiction? Tohle by přece spoustě lidí ušetřilo bolestivé procedury a odběry!
V čem je však problém? V našem zdravotnictví!Léčbu totiž nehradí naše zdravotní pojišťovny,žijeme
přece v Čechách a v této zemi člověk nemá žádnou cenu.Doufejme však,že v blízké budoucnosti
dojde v rámci transformačních změn i ke změnám ve zdravotnictví a diagnostikování a léčba nebudou jen záležitostí "bohatých",ale bude dostupná pro všechny nemocné lidi.
očkov
Biorezonanční vyšetření
představuje průlom ve sféře rozvoje netradičních metod diagnostiky a léčby nejrůznějších onemocnění.
Jedním z aktuálních problémů současné fyziologie, medicíny a výroby zdravotnických přístrojů je vývoj bezchybných metod klinické diagnostiky a fyziologické kontroly zdraví člověka, spojujících v sobě rychlost a jednoduchost a poskytujících potřebné množství informací.
Tyto požadavky na diagnostické metody jsou podmíněny jednak nutností vyhodnocení psychofyziologických stavů člověka při práci ve ztížených ergonomických podmínkách, jednak i nutností spolehlivého stanovení příznaků jednotlivých patologií a kontrolou nad stavem pacienta v medicínské praxi.

Hlavní úkol je vytvoření systémů pro hlubokou diagnostiku stavu organizmu člověka. Jako jeden z nejrozšířenějších způsobu analýzy a vyhodnocení stavu organizmu člověka mezi soukromými lékáři, byla objevena metoda nelineární analýzy nebo NLS- diagnostika.
Tendence rozvoje neinvazivních systémů skenování lidského organismu pro zdravotnické a sportovně-ozdravné potřeby, požadují vývoj a výrobu diagnostických přístrojů, schopných maximálně komfortně a operativně rozebrat stav organizmu z celkového hlediska, ale i podrobně zkoumat jednotlivé orgány a soustavy, ústrojí a buňky, až po skenování DNA.
Program vývoje přístrojů « DIACOM » předpokládá doplňování nových drůhu diagnostik a terapií založených na metodách jak tradičních, tak i moderních. V nejbližší době bude řada « DIACOM » doplněna o následující druhy diagnostik: iridodiagnostika; spektrální analyzátor krve, založený na neinvazivní metodě; diagnostika dýchácího ústrojí; ultrazvukový scanner (UZI) a mnoho další.
Závěrem lze napsat, že přístroj « DIACOM » nepředstavuje pouze přístroj pro počitačovou diagnostiku a terapii, ale zejména mocné a moderní zařízení pro boj s nemocemi člověka, aplikující nejnovější úspěchy vědy a techniky, s možností stálé aktualizace, podpory a rozvoje.
diacom
obrázky:www.seznam.cz
www.diacom.cz

24.září

24. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Když máš vinu,
to,co nenávidíš,
nejsou tvoje hříchy,ale ty sám.

23.září

23. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Svět,který vidíte,
není Královsství,jež vidí děti,
ale svět fragmentární,
rozbitý slovem na tisíce kousků...
Je to,jako byste všechny vlny oceánu viděli zvlášť,
odděleně od masy oceánu.

úklid

22. září 2010 v 22:44 | animatics.nl

podzimní píseň

22. září 2010 v 21:57 | gifzona.com |  Obrázky pro děti

22.září

22. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Jednou pochopíš,že to,
co hledáš ,už máš!

Co je povinností člověka?

21. září 2010 v 6:00 | internetová pošta |  Moudra a mezilidské vztahy

budha
Jak praví moudrý stařec v knize Alchymista od Paula Coelho: "Ať jsi
 kdokoli a děláš cokoli, když něco doopravdy chceš, je to proto, že se toto přání
 zrodilo v duši Vesmíru. Je to tvé poslání na Zemi.  Splnit svůj Osobní příběh je
 jedinou povinností člověka."  

Jen odvážné srdce může následovat a
 naplnit svůj Osobní příběh. Mnoho lidí zůstává v "bezpečí" svých starých
 vyšlapaných cest, mnoho lidí pouze sní své sny, protože nemají dost odvahy na
 to, aby následovali touhu svého srdce. Je těžké vzdát se toho, co máme, pro to,
 co ještě nemáme. A možná se taky bojíme, že vydáme-li se za svým Osobním
 příběhem, ztratíme lásku těch, na kterých nám záleží. A tak váháme a rozmýšlíme
 se, jak to udělat. Jít cestou za naším skutečným Posláním a zároveň neztratit
to, co si myslíme, že máme. Možná už je na čase, abychom pochopili a uvědomili
si, že skutečnou Lásku nemůžeme nikdy ztratit, že o skutečnou Lásku nemůžeme
nikdy přijít. "Skutečná láska nikdy člověku nebrání jít za svým osobním
příběhem. Pokud k tomu dojde, pak to není opravdová láska, ta, která mluví Řečí
světa."
SVETLO
 Jediné, co nám brání vykročit svojí Cestou k naplnění je tedy náš vlastní strach.
Naslouchej svému srdci. Všechno zná, protože vyšlo z Duše světa a jednou se do
 ní zase vrátí. Tam, kde bude tvé srdce, bude i tvůj poklad."

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová

heaven

21.září

21. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Když jsou slova a myšlenky umlčeny,rozkvétá Universum-
skutečné,celistvé a jedno-a slova se stávají tím,
čím vždy měla být:
notovým zápisem a nikoli hudbou,
jídelním lístkem a nikoli jídlem,
ukazatelem a nikoli cílem cesty.

20.září

20. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Jeden rok života stojí za víc,
než dvacet let zimního spánku.

19.září

19. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Tvé jméno je zvuk,na který slyšíš.
Nálepka! Kdo jsi TY?

18.září

18. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Mág i když vzývá Boha,
je zvyklý pracovat na základě vlastního
úsudku a chtění.
Apoštol lásky se ptá po vůli Boží,
plně respektuje svobodnou vůli každého.
Vše dělá znejvyššího principu stvoření a lásky.
Stačí mu láskyplné myšlení,cítění a skutky.

Imperativ a vliv skupin

17. září 2010 v 7:00 | www.orgo-net.com |  Moudra a mezilidské vztahy
 28. 10. 2007 Fenomén zapomnění sebou přináší možnost znovuobjevování páteřní skutečnosti (páteřní informace) a to z mnoha úhlů. Každá bytost vstupující do zapomnění, např. inkarnací do fyzického těla, se automaticky ocitne v různé informační vzdálenosti od páteřní skutečnosti. Silně se tím změní (vůči neprojevenému universu) její informační potenciál a jeho charakter. Ten je nyní plně asynchronní. Tento bod je pro danou inkarnaci počátkem hledání. Vědomá mysl nemá žádné informace kde začít. Všechny relevantní informace jsou uloženy v holografické matrici (např. v buněčné paměti), avšak ta nebývá v tomto stadiu jedincem využívána. Než se konkrétní jedinec dopracuje k vědomému využívání buněčné paměti, nezbývá než se řídit rozumem, posléze intuicí a pocity v součinnosti s rozumem. V tomto stavu je pochopitelně vystaven spoustě informačních nástrah, nabízejících většinou iluzorní, rychlá řešení. Podstatou takových návrhů je nabídka zprostředkování kontaktu s páteřní skutečností takzvanými prostředníky - dealery.
Pokud není páteřní informace delší dobu dostupná, vede to ke vzniku její náhražky, uměle vytvořené "nové" výchozí informace. Na tom by z hlediska Synergie nebylo nic špatného, kdyby tato náhradní informace nezůstala již trvalou bernou "pravdou". Způsoby integrace do lidské společnosti a "vhodné" přistupování k této nové pravdě stanovuje příslušný imperativ. Jelikož jde o umělou informaci, vytvoří se takových "pravd" a tedy i imperativů na Zemi hned několik. Jde již jen o to, zda se příslušný imperativ snaží pomoci v hledání páteřní informace a vytváření umělé pravdy je pro něj jen nevědomým mezikrokem či naopak vědomě odvádí všemožně pozornost jinam, aby páteřní informace nebyla vůbec zpozorována a vyžadována. V tomto druhém případě jsou vytvořeny ideální podmínky pro vznik závislých jedinců na zprostředkovateli - dealerovi. Ten pak s nimi jedná dle svého uvážení, ale vždy k vlastnímu prospěchu. Nezapomeňme, že imperativ je oboustranně souhlasná dohoda, dealer jej tedy nemůže vytvořit bez aktivního souhlasu jedinců. Dealer si vytvoří takové podmínky pro své působení, které navenek nikterak nenaznačují, že vedou k vytváření závislosti a podřízenosti jedinců dealerovi a k omezení jejich svobody. Mezi obvyklé činnosti patří uctívání a nadřazenost dealera a zvolených předmětů, spojování myslí, sdílení emocí, delegace svobodné vůle jedince na dealera. Dealer udržuje v jedincích strach, pocit viny, pocit méněcennosti, dogmatismus, fanatizmus, loajalitu, soutěživost, možnost finančně dealerovi přispívat atd. Pokud jsou tyto činnosti navíc tzv. "nepsané", jsou ještě více účinné. Na druhé straně dává dealer jedincům pocit vyvolenosti.
Páteřní informace je všudypřítomná, každému, kdo má vůli s ní pracovat, volně dosažitelná. Hovořím zde o přímé (výchozí) komplexní páteřní informaci Systému. Kontakt s páteřní informací probíhá kvantově, holografickou vazbou. Neobsahuje tedy typickou hierarchii, jakou používají lidé v současných zprostředkovaných náhražkových uspořádáních.
Imperativ a vliv skupin - prostředník
1. Přímé spojení - jedinec má aktivní přímé spojení s páteřní informací pomocí celého Trojpaprsku (3P). Je na ostatních jedincích a všech uměle vytvořených pravdách informačně nezávislý. Vnímá se jako plnohodnotná část Systému. Pokud přijímá i primární energii, může se v rámci Země považovat za svobodnou bytost. Jen on sám v souladu se svým příběhem rozhoduje o svých krocích a nese za ně plnou odpovědnost.
2. Spojení přes prostředníka - jedinec nemá přímé spojení s páteřní informací. Nachází se pravděpodobně v hlubší fázi zapomnění a nemá ještě aktivní Modrý a Zlatý archetyp. Má však aktivní Růžový archetyp - archetyp Srdce. To je výsledek jeho vlastní, aktivní práce na svém příběhu. Pokračuje-li takový jedinec dál po své trajektorii, dosáhne přímého spojení s páteřní informací bez cizí pomoci. To sebou přinese aktivaci Modrého archetypu Vůle a Pravdy a Zlatého archetypu Moudrosti a Poznání. Je to velice obohacující, avšak dlouhá cesta. Stává se, že se jedinec rozhodne hledat rychlejší řešení pomocí prostředníka. Má-li prostředník sám přímé spojení s páteřní informací a skutečnou snahu rozvíjet i ostatní jedince, není ještě vše ztraceno. To je případ prostředníka - dealera D1. Prostředník D1 má spojení s páteřní informací, může tedy dočasně zprostředkovat její určitou část pomocí archetypu Srdce. Předává bezpodmínečně. Sám ji netvaruje, neomezuje ani jinak nezkresluje. Předává ji pouze koncentrovanou tak, aby byla zachytitelná přijímajícími jedinci. Ti ji mohou zaznamenat např. pomocí komparace nebo rezonance se svou buněčnou pamětí. Tento princip funguje např. mezi opravdovým učitelem a žákem, je-li využíván pouze po nezbytně dlouhou dobu. Při spojení přes prostředníka D1 může dojít při zachování čistoty komunikačního archetypu Srdce k rozvoji samostatné komunikace směřující k přímému spojení jedince s páteřní informací. To za předpokladu, že si jedinec již samostatně vytvoří aktivní Modrý a Zlatý archetyp.
3. Spojení na prostředníka - jedinec nemá přímé spojení s páteřní informací. Je ponořen v hlubokém zapomnění a nezůstal aktivní ani archetyp Srdce. Komunikuje Oranžovým archetypem Emocí, nezřídka jej považujíce za archetyp Srdce. Může jít i o situaci, kdy se jedinec, který měl aktivní archetyp Srdce, spojil přes prostředníka D1, jehož úmyslem nebylo ostatní jedince rozvíjet. Cíleně tedy došlo k ohnutí archetypu Srdce na Emoce, aniž by to zpozoroval. Uvažujme nyní jedince spojeného na prostředníka D2. Prostředník D2 nemá žádné spojení s páteřní informací. Jeho úmysly nejsou jedince rozvíjet a dovést jej k vlastnímu přímému spojení s páteřní informací, ale naopak mít kontrolu nad jeho vlastními kroky. Způsoby praktikování jsou pochopitelně pro jedince komunikujícími pouze emocemi neviditelné. Míra neviditelnosti přímo určuje účinnost a úspěšnost takové manipulace. Prostředník - dealer D2 vytváří informační náhražky - umělé "pravdy" a dbá na vznik a dodržování příslušných imperativů. Prosazuje je v lidském světě stylem "Stokrát opakovaná lež se stává pravdou". D2 má většinou spojení pouze s úrovněmi astrálních světů 4D. Typickým případem prostředníka D2 jsou sekty (sport, církve, systémy víry, duchovní skupiny), reklamní průmysl, TV, ale i stávající školství, zdravotnictví, věda, právo, státní uspořádání atd. Tento princip je naplněn všude tam, kde je zneužito vědění a poznání k vlastnímu prospěchu na úkor ostatních jedinců. Spojení na prostředníka D2 nemůže nikdy vést k samostatné komunikaci a svobodě jedince. Je veliké štěstí, když se přesto jedinec za takovýchto podmínek opět chopí své vůle a pokračuje dál po své cestě jako svobodná bytost.

Dav

Princip davu představuje opak k přímému spojení s páteřní skutečností. Přímé spojení s páteřní skutečností nebo spojení přes D1, jenž předává bezpodmínečně, jsou pomyslné vertikální spojnice. Naproti tomu spojení jedinců v davu tvoří horizontální spojnice mezi jejich astrálními a emocionálními těly. Nejsilněji emocionálně působící jedinec či jedinci jsou pak spojeni na dealera D2. Přes ně je dav s D2 synchronizován a dojde k vytvoření emocionálního pole pokrývajícího všechny "jedince". Dav se pak jeví jako jedna bytost vykonávající vůli D2.
Imperativ a vliv skupin - dav

Sekty

Princip davu je využíván i sektami, kde pozici D2 zastává konkrétní duchovní vůdce. Pod pojmem sekta se v lidských imperativech ustálila spíše menší skupina jedinců vedená viditelným vůdcem. Sektou však může být jakékoliv uspořádání, které používá informačního prostředníka. Sekta není omezena počtem členů, ten může být v rámci Země např. od 3 do 6 000 000 000. Sekty fungují díky principu ohýbání archetypu a sdílení emocí. Rozkolísání emocí zařazením silných emocionálních vjemů znamená ztrátu harmonie. Povaha emocí je symetrická, čím větší euforický stav prožijete, tím větší emocionální propad následuje. Např. silný hodinový euforický vjem předchází propadu do deprese o stejné délce a intenzitě. To vede již samo o sobě k principu závislosti. Situace může vypadat následovně: důvěřiví jedinci s čistým úmyslem otevřou ostatním jedincům a D2 dokořán svá srdce. To je nyní v jejich jednotkovém archetypálním objemu zastoupeno nad harmonickým poměrem a potlačí archetypy Vůle a Moudrost. Archetyp Srdce se proto ohne na archetyp Emocí. Ve skutečnosti tedy probíhá komunikace pouze na úrovni emocí. To zúčastnění jedinci za těchto okolností zpravidla nepoznají. Skutečný archetyp Srdce nemůže být sdílen ani spojován do větších celků (jako každá esence), jelikož už celkem je. Jednotlivci komunikující archetypem Srdce o sobě mohou vzájemně pouze "vědět", např. formou rezonance. Nedochází mezi nimi k "přelévání" nebo předávání této energie. Archetyp Srdce je jedním ze tří archetypů, jenž jsou schopny se přímo spojit s páteřní informací.
Sekty mají mnoho podob. Mohou jimi být malé duchovní skupinky, které udržují vždy pokud možno "dobrou náladu" a elegantně tak připraví archetyp Srdce na ohnutí, nebo celé církve, systémy víry, tajná společenství či větší útvary. Jednotliví členové praktikují mezi sebou většinou nějaký nenápadný fyzický poznávací rituál. V každém členu jakékoliv sekty je udržován pocit informační nadřazenosti a vyvolenosti nad nečleny. Každý člen jakékoliv sekty pociťuje vděčnost a oplácí ji D2 oddaností a loajalitou.
Ukázalo se, že nejlépe fungující a nejvíce rozvinutou na Zemi zastoupenou sektou je sport. Tato sekta je pro většinu obyvatel planety Země neviditelná. Je všude na světě oficiálně povolena. Stala se součástí států, postihuje celé lidské spektrum, může se volně šířit pomocí hromadných sdělovacích prostředků, je součástí školní výuky atd. Funguje klasickým způsobem, koncentruje pozornost závislých jedinců na uměle vytvořené, naprosto nepodstatné skutečnosti nebo činnosti (N). Jedinci se ztotožní s touto umělou situací a považují ji za svou vlastní. Podle toho se nadále chovají. Vznikne propojení mnoha vůlí, velká masa (dav), která je řízena prostředníkem D2. Jde o sdílení emocí, při kterém se zúčastnění jedinci vzdávají své vůle a přejímají společnou vůli davu - dealera D2 (plná delegace svobodné vůle jedince na D2). Uctívání se zde běžně mění na fanatismus spojený s agresivitou.
Imperativ a vliv skupin - zesílení nepodstatného
Sport je největší a nejlépe fungující sektou všech dob, neboť je pro většinu obyvatel planety Země neviditelná. Po takové neviditelnosti vždy toužili velcí diktátoři a duchovní vůdci (D2). Jak vidíte, nakonec způsob objevili a provozují sektu již více jak 2 000 let. Avšak teprve dnes se z ní stal obří celosvětový problém. Nepodstatné je v jediném okamžiku, pomocí moderních informačních technologií, rozšířeno na celou planetu Zemi. Pak již stačí, když někdo do něčeho kopne nebo někoho praští a emocionálně se toho účastní milióny lidí, majíce to za svůj osobní problém.
Pro Projekt Země byly napsány opravdu pozoruhodné příběhy, některé z nich jsou u svého konce a další na nás teprve čekají. Obratník je skutečně mocný předěl v dějinách projeveného universa. Poloviny, které vytvořil, si v mnohém nejsou vůbec podobné. Řekl bych, že po prožitých zkušenostech z první poloviny vám to ani příliš vadit nebude.
Zdroj: www.pentablue.net Karel Kourek

17.září

17. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

V tom,co někteří lidé pokládají za lesklý kámen,
klenotník rozpozná diamant.

16.září

16. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Spoléhat na Prozřetelnost,
je jako chodit do drahé restaurace
bez haléře v kapse a
jíst hromady ústřic s nadějí,
že v jedné najdete perlu,
kterou vyrovnáte účet.

15.září

15. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Přírodu nazíráme srdcem a pod každým exponátem,
který si prohlížíš,nenajdeš štítek s vysvětlením,
jak tomu máš rozumět.
Příroda je zcela prostá:
přesně zapadá do tvého srdce.

Ne-moc

14. září 2010 v 11:44 | www.pentablue.net ,Karel Kourek |  O zdraví a nemoci
 11. 11. 2007 Popíši zde problematiku, jež je v lidském světě známa jako ne-moc. Ne-moc je soubor indikačně-restriktivních událostí - stavů, sloužící primárně k ochraně a snadnějšímu zvládnutí osobního příběhu (cesty). Vytváří tak pomyslný koridor, kterým jedinci procházejí, aby neminuli žádný klíčový snímek osudu. Sekundárně slouží k vytváření obtížnějších životních situací za účelem zvýšení Synergie a pasivnímu snižování karmy. Do chodu je uvedena příčinou a sama vytváří vlastní následek. Vychází z klasické, třístupňové, signální struktury universa. Ta je sice čtyřstupňová, ovšem čtvrtý stupeň již není povahou indikační, ale pouze restriktivní. Vlastní princip ne-moci vychází ze ztráty moci, ztráty kontroly nad svým příběhem (např. fyzickým životem), tedy vznikem příčiny. Pokud tento stav nastane, dalo by se říci nemám již moc nad svým vlastní tělem či vlastním životem.
ne - zápor (nemám)
moc - moc nad svým vlastním příběhem, plné uplatnění vlastní vůle a odpovědnosti (přirozená součást harmonie - standardní stav)
Ukažme si, jak vlastně tento indikačně-restriktivní systém funguje. Ne-moc je uspořádána do tří vzájemně interaktivních vrstev (nezaměňujme prosím s třístupňovou signální strukturou universa). Jsou to: senzorická vrstva podnětu, porovnávací vrstva a výkonná vrstva vlastní indikace-restrikce. Naplní-li se podmínky pro vznik indikace výskytem příčiny (např. nesoulad mezi cestou a konáním jedince) vyhodnotí to první vrstva a předá požadavek k indikaci-restrikci druhé vrstvě. Ta příchozí požadavek z první vrstvy porovná s ostatními požadavky, které do ní přicházejí, a provede celkové vyhodnocení. V kladném případě generuje příkaz s požadavkem na indikaci-restrikci (s příslušnou intenzitou a charakterem) a předává jej třetí vrstvě. Při neutrálním nebo záporném vyhodnocení negeneruje žádný požadavek a proces původního podnětu zůstane "nevyslyšen". Obdrží-li třetí vrstva požadavek, vytvoří vlastní indikaci nebo restrikci a u jedince tak vznikne stav ne-moci (následek). Na něj by měl jedinec co nejrychleji zareagovat tím, že jej vyhodnotí a provede příslušné změny ve svém životě. Poté se proces mezi první až třetí vrstvou opakuje a provedl-li jedinec požadované opravy ve svém životě správně, je stav ne-moci zrušen. Má opět moc sám nad sebou.
Ne-moc - princip
1. Vrstva podnětu (senzorická) - má za úkol vyvolat podnět k indikaci-restrikci, je-li k tomu důvod (sleduje výskyt příčiny). Sama je složena z několika částí. Jednotlivé senzorické části jsou umístěny tak, aby snímaly ideu osobního příběhu (námi napsaný scénář) a skutečně se odvíjející příběh (vlastní život). Snímají také příběhy ostatních bytostí, které s naším příběhem úzce souvisí. Jiný typ senzorů snímá stav naší mysli, stav fyzického těla, dopad našeho počínání na okolí, vztah k vlastnímu životu, harmonii mezi dáváním a přijímáním atd. Každý senzor je zde vlastně i komparátor. Snímané skutečnosti rovnou porovnává s ideálními, zapsanými ve scénáři příběhu. Přesáhne-li odchylka toleranční hodnoty, předává požadavek k indikaci-restrikci druhé vrstvě. Pokud bude indikace-restrikce opravdu vyvolána, bude její charakter volen tak, aby vedla k opravě (korekci) konkrétního životního kroku. Představa jednotlivých dílčích senzorů a jejich spojení je samozřejmě jen ilustrativní. Volím ji pro větší názornost a snazší pochopení problematiky. Ve skutečnosti se komplexně vyhodnocuje přímo interferenční obraz holografické matrice ve druhé vrstvě.
2. Porovnávací vrstva (komparativní) - do této vrstvy přicházejí podněty a požadavky z různých zdrojů. Vrstva slouží jako hlavní komparátor, který rozhodne o příslušné indikaci-restrikci. Každý příchozí požadavek má přiřazenu prioritu podle toho, odkud pochází. Pro názornost uvedu několik možných zdrojů požadavků a jejich maximální rozhodovací prioritu vyjádřenou bezrozměrným číslem. Některé požadavky mohou mít synchronní zájmy, priority se pak sčítají. Tak je tomu většinou u souhlasu Systému (150) a souhlasu příběhu jedince (50).
- A souhlas Systému (universa)150
- B souhlas příběhu jedince50
- C vůle jedince45
- D požadavek první vrstvy30
- E vliv imperativu10*
- F biologické požadavky (viry)3
- G ostatní1
* např. zpráva lékaře o tom, že jste ne-mocní, hromadné zprávy o hrozící ne-moci šířené hromadnými sdělovací prostředky atd.
Druhá vrstva vyhodnotí všechny příchozí požadavky dle daných pravidel a rozhodne, zda bude vyvolána indikace-restrikce (ne-moc) či nikoliv. Ukažme si příklad vyhodnocení příchozích požadavků a vznik ne-moci. Jedinec vykonal něco, co není v souladu s jeho příběhem a z první vrstvy přijde požadavek s plnou prioritou 30 pro vznik ne-moci. Systém i příběh jedince s ne-mocí souhlasí a vyjádří to např. s prioritou 30+30. Jedinec v tomto případě neví, že může podstatnou měrou ovlivnit toto rozhodování a proto se nevyjádří vůbec, což znamená prioritu (vůli) 0. Biologické vlivy (např. viry) jsou přítomny stále a nepřetržitě přesvědčují fyzické tělo k ne-moci s prioritou 3. Získáme tedy jednoznačný souhlas s prioritou 93 pro vyvolání indikace-restrikce, která povede k opravě v příběhu jedince. Jelikož je minimální rozhodovací hodnota druhé vrstvy +15, bude předán požadavek k vyvolání příslušné indikace-restrikce třetí vrstvě. Ta vyvolá vlastní ne-moc.
A
B
C
D
E
F
G

30+30+0+30+0+3+0=93
93>15
Jiný příklad. Hromadné sdělovací prostředky vám sdělí s prioritou 10, že máte být ne-mocní. Někteří na to přistoupí (vůle 0) a jiní ne (vůle -32). Uvažujme, že ve všech případech souhlas Systému i souhlas příběhu zúčastněných jedinců možnost ne-moci obsahují, ale ne nezbytně. Souhlasí tedy prioritou 9+7. Výsledky budou následující.
A
B
C
D
E
F
G

9+7+0+0+10+3+0=29
29>15
ne-moc je vyvolána


A
B
C
D
E
F
G

9+7-32+0+10+3+0=-3
-3<15
ne-moc není vyvolána
3. Výkonná vrstva - vyvolává vlastní indikaci-restrikci (ne-moc), která jedince informuje o existujícím problému (vznik následku). Podobně, jako první vrstva má také více částí. Ty jsou umístěny přesně podle svého zaměření a účelu. Některé části např. ovlivňují vztah ostatních příběhů k našemu, jiné ovlivňují stav naší mysli, stav našeho fyzického těla atd. Mezi výkonné opravné nástroje patří např. i úrazy (nejsou-li karmické povahy). Volba konkrétního typu indikace i restrikce vychází z holografické analogie k problému, který má být řešen. Je proto poměrně snadné tento jazyk vyhodnocovat a zpětně tak dohledat, o jaký problém se jedná. Každý jedinec, který systém ne-moc používá, by si měl vytvořit vlastní mapu, v níž jsou spřaženy indikace a k ním příslušné problémy k řešení (mapa příčina a následek). K přiřazování problémů indikacím velice napomáhají přítomné pocity. Třetí vrstva používá pro intenzitu indikace-restrikce třístupňovou signální strukturu universa. Obsahuje však ještě čtvrtý, pouze restriktivní stupeň a nultý stupeň. Nultý stupeň je zde jen teoretickým stupněm, protože při něm jedinec odečítá informace o blížícím se problému ještě dříve, než jej vyhodnotí první vrstva a okamžitě patřičně zareaguje. Třívrstvý vyhodnocovací aparát se tedy vůbec neuvede do chodu. V takovém případě k ne-moci nikdy nedochází.
0. stupeň - vyhodnocení začínajícího problému jedincem ještě před aktivací první vrstvy (moc je zachována)
1. stupeň - první upozornění na vzniklý problém formou indikace (např. bolestí konkrétního orgánu)
2. stupeň - druhé upozornění, nebylo-li na první upozornění reagováno odstraněním problému. To už má podobu indikace-restrikce (větší bolest, mechanické poškození, omezení činnosti jedince atd.)
3. stupeň - třetí upozornění, nebylo-li reagováno na druhé upozornění odstraněním problému. Také má podobu indikace-restrikce, ale o velké intenzitě (těžké ne-moci typu rakovina, těžké úrazy, úplné omezení činnosti jedince atd.)
4. stupeň - již neobsahuje upozornění (indikaci), jde jen o restrikci nejvyšší intenzity. Zpravidla znamená ukončení fyzické inkarnace jedince.
Ne-moc - řešení problému
Obecně platí, vyřeší-li jedinec svými vlastními silami problém (sestává se z pochopení a odstranění příčiny) na kterékoliv úrovni (mimo 4.) je vše uvedeno do původního stavu a indikace-restrikce mizí. Jedinec má opět moc sám nad sebou.
Ne-moc - účinnost řešení
Je to velmi jednoduché a logické. Objeví-li se příčina (např. nesouladné konání jedince) a k ní příslušný následek, může ji odstranit jen jedinec sám pochopením situace a opravou svého konání na souladné. Ztratí-li moc sám nad sebou, musí ji opět sám získat. Přesto se na Zemi uchytil velmi zvláštní způsob řešení vlastních problémů tím, že se přesunou na někoho jiného. Jedinec pak očekává pomoc zvenčí, což samozřejmě není technicky vůbec možné. Vzniká paradoxní situace, neboť i přes tento fakt se tato "pomoc" zvenčí začne velmi rychle rozvíjet. Stoupá množství na ni vynakládaných prostředků a roste úsilí a razance zúčastněných jedinců, kteří "pomoc" zvenčí nabízejí. Vznikne systém alopatického "léčení". Je to další imperativ. Ignoruje příčinu a veškeré úsilí soustřeďuje na odstraňování následku (ne-moci), tedy čistě indikačního prvku, považujíce ho za příčinu. Odstraní-li se násilně indikační prvek, jedinec již nadále není informován o narůstajícím problému a snadno dosáhne 4. signální úrovně. Je to stejné, jako by jste nahradili el. pojistky hřebíky nebo odstřihli otravnou kontrolku mazání v automobilu. Systém takzvaného "zdravotnictví" je jen dalším imperativním nástrojem řízeným dealerem D2. Je v jeho finančním zájmu udržet tento imperativ funkční co možná nejdéle. Má v rukou mocný nástroj, udržuje jedince v nevědomosti a strachu rozšiřováním nepravdivých informací zaštítěných pahýlem vědy. Legislativně je pak stanovena povinnost pro každého jedince za takové služby "pomoci" zaplatit. V obecném imperativu je to navíc považováno za "péči o jedince".
Avšak jediná skutečná pomoc přicházející od jednoho jedince k druhému je taková, jež mu dopomůže k opětovnému získání moci sama nad sebou pomocí vlastních sil. Někdy může být právě takovou pomocí ponechání jedince bez pomoci.
Zdroj: www.pentablue.net Karel Kourek

14.září

14. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Není třeba hledat Spasitele,
neboť každý kdo hlásá pravé učení lásky,
je pastýřem,
protože vede své ovečky k duchovnímu růstu
cestou pravdy a lásky.

jablíčka

13. září 2010 v 20:05 | gifzona.com |  Plody Země


13.září

13. září 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Květiny v zahradě nejsou "mými"květinami.
Nedovedu stvořit květinu,
sotva se o ni dovedu postarat,nebo ji zalít.