Červenec 2010

sluneční svit

13. července 2010 v 18:49 | alue.cz |  Krásy Země

13.červenec

13. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Bys v zrnku písku zřel svět celý
a nebe v plané květině,
nekonečno sevři v dlani a
věčnost v jedné hodině.

zvědavá kačenka

12. července 2010 v 13:52 | xx |  Zvířátka
kač

12.červenec

12. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Nejkrásnější cestou,po které můžeme
tady na zemi jít,je ta,
když jdeme jeden k druhému.

modré lány

11. července 2010 v 16:48 | xx |  Krásy Země
modré lány

zlaté oči

11. července 2010 v 16:31 | xx |  Esoterika
pohled do očí

Léčivá moc vody

11. července 2010 v 7:00 | Izabela Klimová |  Zázraky vody a krása moří
vlny

Jednou z podmínek života zde na Zemi je VODA.
Z hlediska fyzikálního a chemického je voda složitou
sloučeninou nejen kyslíku a vodíku,ale má řadu jedinečných
vlastností.Má svou anomálii při 4 C má nejdokonalejší schopnost
přijímat informace a má ze všech kapalin největší povrchové
napětí.Při této hodnotě má největší hustotu.Tuto tekutinu nelze ničím
plně nahradit.Bez potravy vydrží člověk žít několik týdnů,ale
bez vody umírá do pěti dnů.Je i základním stavebním kámenem
organizmu,protože naše tělo je ze 2/3 tvořeno vodou.
Kromě jiného voda napomáhá při  vstřebávání potravin a
trávícím pochodům,pomocí vody se z těla vylučují odpadní a
toxické látky.Reguluje tělesnou teplotu a zlepšuje funkci
tlustého střeva,kloubů,svalů a pokožky.Když jsme dehydrováni,
tělo zadržuje vodu,která se pak hromadí  na nohách
a na rukách.Při dýchání ztratíme denně asi půl litru vody,
kúží,plícemi,střevem,ledvinami ztratíme asi 2 l vody.
Proto je důležité doplňovat tekutinami naše tělo,jinak
nemohou probíhat v pořádku životní procesy.Dostatečný příjem vody
má dokonce klíčový význam při hubnutí,protože při nedostatku
vody se nemůže dostatečně metabolizovat tuk.Voda totiž
neobsahuje žádné tuky ani cholesterol a má nízký obsah soli,
potlačuje chuť k jídlu.K tomuto poznatku dospěl ve svých
výzkumech prof.Donald Robertson v Arizoně,který prováděl
výzkum v Jihovýchodním obezitologickém centru v Scottsdale.
gifvod
Řeky a potůčky na naší planetě bychom mohly přirovnat
cévám a žilkám matky Země.Kromě nich nás naše planeta
obdarovává i léčivými prameny .O uzdravujících vlastnostech
léčivých pramenů lidé věděli již v dávných dobách a připisovali
jim nadpřirozené schopnosti a na mnoha místech jsou postaveny
kapličky,sochy zjevení svatých,anebo se staly poutními místy.
I v českých zemích je mnoho míst s léčivými prameny a některé
se svými účinky proslavily daleko za hranicemi naší vlasti.
Lázně jako jsou Karlovy Vary,Mariánské lázně,Luhačovice,
Jeseníky,Jáchymov a další jsou známé po celém světě.
lurdy

V jižní Francii v Lurdech je také léčivý pramen a zároveň i
poutní místo,kde se zjevila Panna Marie a tato voda zázračně
uzdravuje.Jak je to možné,lidé,kteří se ponořují ve stojaté
vodě se nenakazí a uzdraví se?Italská vědkyně se podujala
prozkoumat vodu z Lurd a vzorky nechala prozkoumat na
univerzitě v Mailandu,v Bari a u dalších nezávislých organizací.
Výsledky analýz byly překvapivé,potvrdily totiž,že:
-rezonuje se sedmi světelnými frekvencemi,což znamená,
že i s našimi orgány a tkáněmi,
-snižuje patogenitu mikrobů a agresivitu různých druhů
onemocnění
-je živá,silně vodivá a jedo nekonečna schopna předávat
svou léčivou moc
-přenáší pozitivní mikroinformace a svojí rezonancí má
uzdravující vliv na nemoci všeho druhu
-je schopna kyselých i zásaditých reakcí podle okolního i
vnitřního prostředí,čili je je amfoterní látkou.
-je to světelná voda.
V praxi to znamená,že jde o spin,čili směr otáčení atomů a
molekul.Ve zdravém prostředí krouží stejnoměrně doleva i
doprava.Při narušení a zatížení se zvyšuje gravitace s směr
pohybu se stočí doleva.Světelná voda však má VŽDY
pravotočivý spin,na vysokých frekvencích a tím zabraňuje
k levotočivému spinu.Zjistilo se také,že to más silné hojivé
účinky dokonce se zvyšuje i účinnost léků a dochází ke
zlepšení zdravotního stavu,dokonce k úplnému uzdravení
a to i u tak závažných onemocnění,jako rakovina.
Výsledky výzkumu byly prezentovány farmaceutickým
firmám,výzkumným ústavům a nadacím.
voda

Voda je opravdu velkým léčitelem a je považována za
symbol duše.
Je symbolem očisty a to nejen fyzické,ale i duchovní.
Odjakživa se novonarozené dítě křtilo vodou.
Jan Křtitel pokřtil Ježíše také ve vodě.Poselství
Ježíšovho učení je přibodobněno živé vodě.
Voda je schopna přijímat  a také předávat nekonečné
množství informací,má svou historii a paměť.
Do vody a pramenů byly Stvořitelem vtištěny informace,
které slouží člověku k zachování života i k léčbě.Je to
skutečně nápoj,který si zaslouží naši úctu ,zrovna tak jak
jeho Tvůrce.Voda je jedním z projevů Boží lásky,důkazem
jeho nesmírné lásky vůči člověku a celému tvorstvu.

Vaše Izabela
ježiš11.červenec

11. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla
Duše je život,
mysl je stavitel a výsledek je hmota.

10.červenec

10. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla
Jsi buňkou v božím těle a
tak jeho spolutvůrcem tím,
jak myslíš a konáš.

9.červenec

9. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Ach ta bujná radost žití!
Skákání z kamene na kámen...
Jak dobrý je život člověka,
pouhé jeho žití!

Magnetické pole Země

9. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Léčba pulzní magnetoterapií
globus

Magnetické zemské pole je velmi prospěšné,
protože brání smrtonosnému kosmickému záření,
aby pronikalo na zemský povrch.Magnetické pole Země
sahá až 100 000 km daleko od samotné planety.
Na přivrácené straně ke Slunci je vlivem slunečního
větru zmáčknuté a na odvrácené straně,je protáhlé.
Magnetické pole Země je jedna z podmínek všeho života
na Zemi,protože řídí činnost živých buněk.
Zemský magnetizmus má dipólový charakter.Jeho osa neprochází
středem,ale je zhruba 520 km nakloněna.Vytváří se třením při rotaci
vnějšího polotekutého zemského jádra pevného vnitřního jádra.
Tento proses funguje jako obrovské dynamo.
Geomagnetické pole
je silně v čase proměnlivé a to nejen v polaritě,ale i v intenzitě.
Intenzita geomagnetického pole se za posledních sto let
snížila a hodně se v současnosti mluví o přepólování Země.
Polární záře má také vliv na oslabení zemského magnetizmu.
Nemá to však negativní vliv jen kolem planety,ale přímo
zasahuje do všech biologických systémů na Zemi.

Naskýtá se otázka,co má učinit člověk,aby negativní dopad
nedostatku zemského magnetizmu,zasáhl jeho organizmus
co nejméně?
V současné době existují magnetoterapeutické přístroje,
pomocí kterých lze vyrovnat deficit tohoto nedostatku.
Jedná se o pulzní nízkofrekvenční magnetoterapii,který simuluje
 zemský magnetizmus a vyrovnává elektromagnetickou bilanci v
buňkách tak,aby mohly probíhat biologické a biochemické
procesy  bez známek porušení.Tyto přístroje nahrazují potřebnou
intenzitu magnetického pole kolem buněk i v buńkách a tím
zabraňují nadměrnému poškozování organizmu.

Již léta se zabývám touto metodou s velmi uspokojivými
výsledky,nejen v rámci prevence a nahrazení nutné hladiny
magnetizmu,ale přímo i při odstraňování zdravotních problémů.
Používám a doporučuji přístroje UltiCare LT-99,které mají vysoké
klinické parametry .V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat
písemně na emailové adrese izabela.klimova@seznam.cz  anebo
telefonicky na čísle 775 077 053.
mgt2
Vaše Izabela

8.červenec

8. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Smrt všechno srovná.Tváří v tvář smrti
největší moc,největší okázalost,největší učenost,
nejdokonalejší krása,ztrácejí všechen význam!

7.červenec

7. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Harmonie je božská.
Pohlédni do krajiny!
Napadlo tě,že všechny barvy,
ať jakkoliv rozdílné,
za všech ročních období spolu ladí?

6.červenec

6. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Nejlepším testem snášení utrpení,
je žít božský řád.
Nejen to prohlašovat.

v zápřahu

6. července 2010 v 5:00 | gify-deny.ic.cz |  Esoterika

Dochází světu pitná voda?

5. července 2010 v 7:00 | Izabela Klimová |  Zázraky vody a krása moří

vdp

Když jsem byla malá holka,tak se pamatuji,
že můj tatínek četl noviny a najednou se začal smát.
Pak začal číst mamce článek ,ve kterém se psalo, že
v Japonsku lidé pijí a kupují vodu v plastových lahvích a
dodal,že zřejmě nevědí co s roupama.Moc jsem o tom
přemýšlela a nějak to v mé dětské hlavě nešlo dohromady.
Co budu pít?Co když nebude voda,jak budeme lovit s tátou
ryby v řece?Kde se budu koupat?A co naše zvířátka?Měli
jsme kozu,králíky,kachny,psa i kočičky.
Cítila jsem,že to není přirozené a znepokojilo mě to až
do té míry,že jsem dnes po x letech,schopna si tuto
vzpomínku vyvolat.
Po letech jsem si poprvé vzpomněla na tuto událost,když
jsem koupila první vodu v plastové láhvi.Byla jsem tehdy
mámou dvou kluků a uběhlo asi 17 let.S o to větším
znepokojením jsem si uvědomila,že zdroje sladkovodní pitné
vody nejsou nevyčerpatelné.Již jsem chápala,že se chemií
znečisťuje půda a vodní zdroje a člověk nešetrně zasahuje
do přírody.
pitna h20
Asi 96% vody na zemi je voda mořská-slaná na
pití i pro zemědělské účely.Sladká voda tvoří jen 3% a není
snadno dostupná.Vodní zdroje v posledním období i následkem
narušení meteorologických procesů,ubývají i na místech,kde
předtim byl dostatek vody.Kam se ztrácí?
Jednak roste světová populace a tím i poptávka po vodě.
Navíc se zvýšila životní úroveň v mnoha zemích a tím spojené
vyšší hygienické nároky,čili spotřeba na jednoho člověka roste.
Průmysl a elektrárny ,přehrady,jsou dalšími velkými spotřebiteli vody.
Vzrostla i výroba a škála potravin,kde se spotřebuje hodně
této vzácné tekutiny.V zemědělství umělým zavlažováním,
kapkovou závlahou ,se obrovské množství vody rozleje na
polích.Ve vodonosných vrstvách neustále klesají spodní vody,
protože po desetiletí lidstvo vysávalo z jejich zdrojů mnohem
více vody,než se přirozeným koloběhem mohlo doplnit.
Pomalé pronikání nečistot,je také velkým nebezpečím,které
ohrožuje zdroje pitné vody.Používá se stále více chemie na
úpravu vody a tím se zhoršuje i její kvalita,což může vést k
onemocněním.Přetěžiteli vody jsou i těžké kovy /olovo,arsen,
kadmium,baryum,dusitany/,antibiotika a hormony,které pronikají
fekáliemi z lidí i zvířat do spodních vrstev.
Řešení problémů životního prostředí a vodní krize vyžaduje
změnu duchovních postojů člověka.
Jedna z velkých chyb lidské povahy je,že si všeho -i vody,
začneme vážit,až když přicházíme o její zdroje.Zrovna tak je
to i s našim zdravím,ovzduším,půdou a mezilidskými vztahy.
Potřebujeme nejen etiku vody,ale vzdálili jsme se i etice
života.Měli bychom s větší odpovědností  rozhodovat při
zásahu do přírodních systémů.Dostatečná zásoba zdravé
vody je nevyhnutnou podmínkou našeho šťastného a
spokojeného života. A až příšte vezmeme do ruk sklenici
pitné vody,poděkujme za ni-je opravdu Božím darem!

Vaše Izabela

rumpal
obr.www.seznam.cz
www.zahrada.garden.cz
www.kapka.idens.cz

5.červenec

5. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla
Hlídej svůj jazyk.
Jedno špatné slovo a zranění se může
zarýt do duše na celý život!


4.červenec

4. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla
Nemoc je pro člověka tím,
čím je pro hada svlékání kůže.
Musíš ve vývoji pokračovat dál.

3.červenec

3. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Světlo,které vidíš v tomto okamžiku,
vybledne před sílou záře,kterou spatříš,
budeš-li kráčet dále kupředu.

2.červenec

2. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Sexualita bez lásky je mrtvý zážitek.
Sexualita bez lásky nafukuje tvé ego a
pohřbívá tvou důstojnost.
Kdo ji vyhledává,má zavřené srdce.

Zásadotvorné a neutrální potraviny

1. července 2010 v 7:00 | Izabela Klimová |  O zdraví a nemoci
ovoc

Chcete-li dosáhnout plnohodnotného zdraví,tak zřejmě
budete konzumovat takové potraviny,které nebudou zakyselovat
Váš organizmus.Zejména ti,kteří se chtějí zbavit nemocí vzniklých
následkem překyseleného organizmu.Výčet nemocí je obsáhlý,uvedu
jen některé nejzávažnější:nemoci jater,pneumonie,astma,bronchitída,
diabetes mellitus,přetížení nadledvin a s tím související nespavost,
únava,nízký krevní tlak,nedostatečný krevní oběh,dále jsou to
poruchy trávení,divertikulóza,žaludeční a dvanácterníkové vředové
onemocnění,žaludeční obtíže,porušený metabolizmuzs tuků a cukrů,
poruchy štítné žlázy,bolesti kloubů a valů,artritida ,revma,dokonce
tenisový loket ,tělesný pach,poruchy potence,poruchy lymfatického
systému a ledvin,toxický stres,infarkt myokardu,mozková mrtvice,
zubní kazy,vypadávání vlasů,vznětlivost,nervozita,výkyvy nálad,
předčasné stárnutí,stres,osteoporóza,oslabený imunitní systém,
alergie,oční obtíže,obezita,tinnitus,mykózy,poruchy krevního tlaku,
dna,gastritída,roztrošená skleróza,nízká výkonnost a únava.
Mám v tom smutném výčtu pokračovat?
jog

Abychom všechny tyto zdravotní problémy omezili na minimum ,je
užitečné znát,které potraviny nám pomohou tyto nemoci odstranit. 
Není možné udělat výčet všech zásadotvorných a neutrálních
potravin,a tak uvádím ty,které většina z nás zná a konzumuje.

Jsou to ananas,banány,borůvky,brambory,brokolice,broskve,bryndza,
celer,celozrnné pečivo,cibule,citrony,cuketa.červená řepa,česnek,
čaje z bylinek a zelený čaj,černý rybíz,droždí,dýně,fazole,fenykl,
grapefruit,hlávkové zelí,hrášek,hrušky,chřest,jablko,jáhly,jahody,
jogurt,kapusta,kedlubny,kdoule,kopr,kroupy,kukuřice,květák,kysané
zelí,ledový salát,maliny,meruňky,meloun-červený i žlutý,mirabelky,
mrkev,okurky,olivy,olivový olej,ostružiny,ořechy,petržel,pomeranče,
pórek, papriky,rajčata,ředkev-černá a ředkvičky,řeřicha,sójové
klíčky a sójové maso,šípky,špenát,švestky,třešně,tvaroh,ryby,maso
z krůty a kuřete,žitná mouka,víno-hrozny světlé i tmavé,treska a
ústřice.

Při překyselení organizmu nejrychleji působí meloun,do půl hodiny
vyrovná do optima momentální stav pH hodnot a při delším užívání,
detoxikuje postupně celé tělo.
Jak sami vidíte,tím,že omezíme příjem kyselinotvorných potravin
ze svého jídelníčku,náš stůl nebude chudší ,protože zásadotvorných
a neutrálních potravin,je v hojné míře.
zel

Velmi účinným prostředkem při odstranění kyselosti našeho
organizmu je čirá -neperlivá-čistá voda!
Je to voda,která předává informace všemu,s čím přijde naše tělo
do styku.Je ideálním prostředkem k transportu kyslíku a živin a
je to voda,která také odvádí splodiny látkové výměny z těla!
Je to voda,která reaguje na elektromagnertickou bilanci,protože
sama tvoří elektrický dipól.Elektromagnetický náboj má rozhodující
vliv na acidobazické rovnováhu organizmu a proto by voda měla být
nejdůležitějším léčebným prostředkem proti překyselenému organizmu.
Nedá se nahradit žádným jiným nápojem!
Naše tělo je z 75% tvořeno z vody a i obsah vody v našich
buňkách je kolem 60-70%.Když obsah vody klesne níž,ochromí to
životní procesy v těle.Voda je život!
Mělo by být pro nás proto životně důležité konzumovat tento
nápoj denně a v dostatečném množství.Tím si zabezpečíme správný
chod biologických a biochemických procesů,detoxikaci těla a
zamezíme předčasnému stárnutí buněk i organizmu,jako celku.

Vaše Izabela
voda
obrázky:www.seznam.cz
www.oko.yin.cz

1.červenec

1. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Člověk je vždy víc,než co o sobě ví.
Není něčím jednou provždy,nýbrž cestou.