Červenec 2010

Obama-světlá bytost

31. července 2010 v 7:00 | www.orgo-net.com |  Barack Obama
ob

21. 8. 2008
http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=88&
8. Po celém světě se věnuje pozornost prezidentským kandidátům v USA. I přes zmanipulované primární volby na podporu Hillary Clintonové a Johna McCaina lidé váhají, koho podpořit. Obamova popularita roste a brzy se jasně ukáže, že voliči podpoří Obamu. Takto se projeví svobodná vůle většiny, a aniž bychom cokoli ovlivňovali, ukáže se, že potenciální energie Obamy je nezastavitelná. Můžeme vám říci, že tato vysoce rozvinutá duše prožila mnoho životů jako mudrc a jako vůdce přišel z duchovně a intelektuálně pokročilé civilizace speciálně proto, aby se dostal do tohoto vysokého postavení. On na úrovni duše zná toto své poslání, ale vědomě zná pouze své vrozené vedoucí schopnosti a skutečný záměr sloužit svému národu, jak říká. Během času si uvědomí svůj původ a účel svého vtělení v tomto životě. Jakmile bude v úřadě, některé osoby s temnými úmysly se domnívají, že ho budou moci ovládat stejně tak, jako ovládaly řadu prezidentů před ním a mnoho členů Kongresu. Avšak tato zločinná forma vlády je u konce, a navzdory protestům Hillary Clintonové, že tento závod nekončí, ona i ostatní vrcholoví Illumináti vědi, že jsou svědky konce své "tajné vlády". Proto patří členové Obamovy rodiny mezi nejintenzívněji světlem chráněné bytosti na Zemi.
ob rod
Prezident Obama,je velmi charismatický a schopný politik.
Se svým mozkem nemusí pracovat až tak těžce.Proč?
Jeho mozková kapacita je téměř na úrovni posunu do foto-
nového pásu.Když se stal prezidentem,pochopitelně ,mu
byli odhaleny různé utajované skutečnosti,včetně materiálů
a fotografií s jinými vesmírnými civilizacemi.V průběhu několika
hodin vzrostla jeho mozková kapacita ze 42% na 43%,což se
obyčejně děje i po dobu několika let.Je velmi odvážný a zná mnohé,
co my budeme vědět až po přechodu do fotonového pásma.
Je rozvážný a ví,kdy má zveřejnit utajované informace.
bude je uvolňovat postupně-ví,co musí udělat.
Při mozkové kapacitě 43% je pravděpodobně nejmocnější
bytostí na zemské rovině.Žije a mluví srdcem.
ob+mi

31.červenec

31. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Ti,jež hledají poznání,hledají největší dary vesmíru,
svým bližním,však slouží pouze ti,
kteří toto poznání dělají v praxi.

30.červenec

30. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Co je tou sílou,která nás jako jedince
i jako celý druh,
nutí růst proti
přirozenému odporu naší vlastní letargie?
Je to láska.

29.červenec

29. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Náš rozum,který občas nechce v zázraky věřit,
je sám o sobě zázrakem.

28.červenec

28. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Nemyslím,že můžeme plně pochopit vesmír
a své místo v něm-
a tedy ani smysl existence lidstva,
aníž do svého systému představ,
zahrneme fenomén milosti.

27.červenec

27. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Sebekázeň je obvykle láska převedená v čin,
ten,kdo skutečně miluje,se chová ukázněně.

Buněčná paměť

26. července 2010 v 7:00 | Karel Kourek,www.pentablue.net |  Léčba pulzní magnetoterapií
bunky

Ve svých článcích o magnetoterapii,se častokrát zmiňuji o
regeneraci z buněčné úrovně,ke které dochází v rámci
léčby pulzní magnetoterapií.
Aby jste lépe pochopili princip,uvádím zde odkaz na
článek p.Karla Kourka:
Buněčná paměť-nositelka páteřní informace

na www.pentablue.net.

Článek je napsán s velkým přehledem a znalostí ,je
velmi srozumitelný a mnohé objasňuje.
Zajisté Vám přiblíží a ozřejmí pojem regenerace z
bunečné úrovně.
krvinky

26.červenec

26. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Hledali jsme hořící keř,pěšinku v moři,
rozhodný hlas z nebes.
Místo toho jsme si v honbě za zázraky
měli všímat události všedního dne.

25.červenec

25. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Jen s láskou a pokorou,
se člověk může odvážit být bohem.

24.červenec

24. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světlaTo,co si pod pojmem katastrofa představujete,vůbec neexistuje.
Existují jenom události,které ti posílám,
abych od základu změnil tvou cestu,
nebo abych ti konečně otevřel oči...
Za vším je má nedělitelná láska k tobě.

23.červenec

23. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Všechno má svůj čas.Nemůžeš přičichnout k zelenému
poupěti a očekávat,že bude vonět.
Nemůžeě podojit tele a chtít si odnést domů mléko.
Od žádného štěněte nemůžeš očekávat,
že ve dvou měsících z něj bude hlídací pes.
Všechno potřebuje svůj čas k vlastnímu vývoji.

moudrá sova

22. července 2010 v 16:23 | cezmin.wz.cz |  Sovičky

moudrá slova

22. července 2010 v 10:48 | xx |  Moudra a mezilidské vztahy

číča

Nekráčej přede mnou,
nevím jestli za tebou půjdu.
Nekráčej za mnou,
nevím jestli tě dokážu vést.
Kráčej vedle mně a
buď můj přítel!

22.červenec

22. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Nelze porozumět člověku,
když v sobě pro něj neudělám místo.

21.červenec

21. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Na onom světě zažívají duše plnou blaženost.
Proto je pro ně velmi bolestivé dostat se zase
do těla,neboli se narodit.
Abych ten "pád z nebe" ulehčil,stvořil jsem
dlouhou dobu přípravy v těle matky.

20.červenec

20. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Ve vesmíru ani zrnko prachu nepřichází nazmar.

Světelné peníze

19. července 2010 v 7:00 | www.pentablue.net ,Karel Kourek |  Esoterika
 24. 11. 2008Světelné peníze jsou bezprecedentním mezníkem v obecně známých dějinách Země. O jejich vzniku a principu jsem psal v článku "Časové smyčky Omega". Zmíním tedy tuto část jen stručně. Přechodem obratníku (začátek 2/2 VCU) byly splněny podmínky pro přiřazení světelného atributu do té doby neutrálnímu oběživu - penězům. Tím bylo neutrální oběživo polarizováno a vznikl fenomén nazývaný "Světelné peníze". Od počátku července 2008 jsou Světelné peníze jediným světovým oběživem. To se pochopitelně okamžitě projevilo v celkové světové ekonomice. Dle zákona rezonance mohou být Světelné peníze používány pouze pro světelné účely, tedy účely souladné s Galaktickou transformací 2012 (dále jen GT 2012) a systémovým plánem pro 2/2 VCU. Princip je jednoduchý: činnosti s GT 2012 souladné Světelné peníze přitahují a činnosti s ní nesouladné nebo dokonce protichůdné je odpuzují. Nějakou dobu budou existovat (ve vztahu k GT 2012) i neutrální činnosti, které se budou muset ovšem co nejdříve rozhodnout, kam chtějí patřit. Neutrální činnosti sice Světelné peníze mohou používat, ale jejich získávání je pro ně značně obtížné.
Světelné peníze - princip
Ovál představuje světové finanční oběživo, kruh lidskou činnost.
Termín prvovýrobce zde v textu představuje každého, kdo vyrábí výrobek nebo se přímo podílí na zkvalitňování a rozvoji výrobku (tvoření).
Termín výrobek je zde zástupným komplexním termínem, zahrnujícím vše vytvořené. Patří sem např. i poskytované služby.
Současně se vznikem a zavedením Světelných peněz je na Zemi průběžně prováděno i několik úprav problémových lidských činností. Tyto úpravy tvoří vlastní mechanizmy tzv. "instalace" a "deinstalace" činností, o kterých dále v textu hovořím. Úpravy jsou provedeny drobnými systémovými změnami matric příčina-následek a akce-reakce. Dále pak snížením úrovní některých systémových korekcí lidského světa (množství oprav důsledků lidského konání, prováděné kontinuálně Systémem). Nazval bych je souhrnně: Aktivace nových ekonomických pravidel. Mezi hlavní změny, realizované nejdříve, patří úplné deinstalování burzy a obchodu z lidského světa a transformace bankovnictví. O těchto procesech zde budu psát podrobněji.
Ve vztahu činnosti jedince k celku můžeme definovat dva základní postoje - principy:
Světelný princip - vědění je užíváno pro rozvoj celku a činnost jedince je tvořivá. Jsou uplatňovány souladně se systémovou vůlí, souladně s GT 2012 a mají přesah na ostatní jedince - na celek. Takové počínání je konstruktivní, snižuje entropii a podporuje růst harmonie. Jedinec při něm svou aktivitou pomáhá rozvíjet sebe a celek. Respektuje svobodnou vůli ostatních jedinců. Finanční prostředky žádá ve správné výši pouze jako odměnu za svoji tvořivou činnost, není jimi motivován. Odvedená činnost se musí rovnat přijatým finančním prostředkům.
činnost jedince=finanční odměna
Temný princip - zde činnost jedince není souladná se systémovou vůlí ani s GT 2012 nebo je dokonce postavena proti této vůli. Jedinec nic nevytváří, ale bere ode všech - parazitní jev. Vědění je zneužito pouze pro potřeby konkrétního jedince či úzké skupiny jedinců. Takový jedinec ovlivňuje a upravuje strukturu finančnictví, energetiky a dalších obecně rozšířených oborů. Vymýšlí a uvádí do praxe činnosti, umožňující výkonné parazitování jedince na celku. To vše pod těmi nejušlechtilejšími záminkami. Nahromaděné finanční prostředky pak nadále používá k rozrůstání a upevňování své moci nad ostatními tvořivými jedinci, navyšování svého zisku a pochopitelně k brzdění GT 2012.
činnost jedince<finanční zisk

Světelné peníze - obchod

Burza (obchod s cennými papíry)

Není zase tolik lidských činností, které by tvořily dokonalý protipól světelnému principu. Burza (obchod s cennými papíry) je však jednou z nich. Vlastní princip fungování je obecně znám, proto jej zmíním jen ve zkratce. Uměle vytvořený systém umožňuje jedinci "legální" parazitování na celku. Jedinec zde nic nevytváří, ale přitom bere ode všech. Za tímto účelem ovlivňuje a zneužívá příslušné informace. Tato činnost je v současnosti na planetě Zemi úplně deinstalována bez náhrady. Není již Systémem žádána, její úloha skončila spolu s 1/2 VCU.

Obchod a re-klama

Obchod je dalším souhrnem lidských činností, splňujících temný princip. Jak už název napovídá, jde o obchod, obchvat, náhradní cestu neboli vychytralost, která záměrně obchází přímou cestu.
Funguje následovně: Souladný prvovýrobce vyrobí konkrétní předmět (tvořivá činnost) a stanoví jeho skutečnou cenu. Obchodník jej od něj odkoupí a se ziskem prodá dalšímu obchodníkovi nebo spotřebiteli. Sám nic nevytváří, pouze profituje (parazituje) na tvořivé práci souladného prvovýrobce. Jeho jediným motivem je tedy logicky pouze zisk. Zavede proto návazné podpůrné činnosti, které budou primárně ovlivňovat mysl lidí ve prospěch stále většího prodeje, čímž dochází k nesmyslnému zvyšování výroby a tudíž zbytečné devastaci přírodních zdrojů Země. Jsou to obory, ve kterých jde primárně o zneužití vědění za účelem navýšení zisku jedince. Jde o aktivity specializované na účelové vymývání mozků, tvorbu nových imperativů a zanášení lží do lidského vědomí a podvědomí (dealer D2). Souhrnně se tyto činnosti nazývají "re-klamy" (opakované účelové lhaní).
Do obchodu patří pochopitelně všechny typy tzv. provizí a veškeré aktivity, které jsou motivovány ziskem. Abychom to shrnuli, obchod je vše, co dovolí parazitování jedince na jiném jedinci či celku a vše, kde cena výrobku cestou od souladného prvovýrobce ke spotřebiteli roste, ale kvalita (skutečná hodnota) zůstává stejná.
cena výrobku = výrobek (skutečná hodnota) + provize obchodníka (parazitní položka)
Součástí obchodu je i nesouladný prvovýrobce. Jeho vůle se s vůlí obchodníka shoduje a parazitují společně. Společně také většinou vytváří velké nadnárodní spolky. Obchod i re-klama jsou na Zemi také úplně deinstalovány bez náhrady.
Místo obchodu jsou instalovány nové typy distribucí. Ty mají mnoho podob. Distribuční síť je např. součástí přímo souladného prvovýrobce (jeho vlastní síť prodejen) nebo externího distributora, který splňuje podmínky světelného principu a může tak čerpat Světelné peníze. Takový distributor dodává výrobek získaný od souladného prvovýrobce konečnému spotřebiteli za stejnou cenu, za jakou jej získal.
výrobek=výrobek
Sám je financován paušálně Světelnými penězi např. konkrétním prvovýrobcem, městem či státem. Není tedy motivován množstvím distribuovaného zboží, ale řídí se pouze skutečnou potřebou koncového spotřebitele. V takovémto uspořádání není koncový spotřebitel ke koupi zboží ničím a nikým vybízen či nucen.

Bankovnictví

Bankovnictví trpí podobnými symptomy jako obchod. V principu je to doplňková, sekundární služba, která má usnadňovat život tvořivým jedincům. Její vlastní spotřeba proto musí být velmi malá. V praxi se z ní ovšem stala primární služba, která pro svůj provoz potřebuje velké finanční prostředky tvořivých jedinců.
Uvedu příklad: jedinec si uloží své finanční prostředky v bance. Za to, že je má uloženy musí ovšem zaplatit. Zaplatit musí i za každý pohyb či operaci se svými penězi. Jeho peníze jsou přitom používány bankou k dalším pro ni vysoce ziskovým činnostem. Zde vidíme, že bankovnictví svoji stávající povahou naplňuje temný princip, Světelné peníze sem tedy přicházet nemohou, naopak zde probíhá odliv finančních prostředků.
Bankovnictví nebude deinstalováno úplně, půjde spíše o jeho transformování. V první fázi, která právě teď probíhá, bude většina světového bankovnictví Systémem ponechána svému osudu. Ukáže se tak skutečný stav věcí a banky postupně ukončí svoji činnost. Finanční prostředky (pokud ještě nějaké zbyly) budou vtaženy zpět do sítě Světelných peněz.
Ve druhé fázi, která se bude prolínat do první, bude instalována nová forma bankovnictví. Budou ji vykonávat ti jedinci, kteří se cítí být skutečnými správci finančních prostředků.
Nové bankovnictví bude opět sekundární doplňkovou službou, správcem a pomocníkem při distribuci Světelných peněz. Bude fungovat následovně: Jedinec si uloží své finanční prostředky v bance. Účet i veškerý pohyb s jeho finančními prostředky jsou zdarma. Výše jeho uložených finančních prostředků se vlivem banky nijak nemění (žádné úroky ani poplatky), uložené peníze nejsou bankou nijak dále využívány. Banka tedy není motivována počtem spravovaných klientů ani množstvím provedených finančních operací či celkovým objemem financí. Platí tedy pravidlo:
uložené finanční prostředky = vyzvednuté finanční prostředky
Půjčování finančních prostředků se při účasti Světelných peněz stane postupně nepotřebnou věcí. Bude-li se však přesto realizovat bankami nového typu, bude pochopitelně zachováno stejné pravidlo:
půjčená částka = vrácená částka
Banka nového typu a její správci finančních prostředků budou placeni paušální částkou, např. městem či státem. Výše této částky bude odpovídat skutečně odvedené práci. Provoz takové banky bude v porovnání se starým způsobem bankovnictví velmi levnou záležitostí.
Mohlo by se zdát, že realizovat tak veliké změny ještě před vlastním dimenzionálním prostupem nebude mít pro Zemi a lidstvo velký smysl. Má to však veliký význam, neboť se lidé setkají s některými pokročilými principy 5D ještě ve 3D. Rozpomenou se na ně, vyzkouší si je a vlastní přechod pro ně bude pozvolnější.
Každý jedinec na planetě Zemi si musí sám zrevidovat svůj přístup k získávání finančních prostředků a nakládání s nimi. Musí také zrevidovat činnosti, jimiž se zabývá a způsob, jakým užívá své vědění. Fenomény "Světelné peníze" a "Faktor harmonického majetku" akcelerují vývoj lidské společnosti způsobem hodným "Kvantového skoku". Chce-li jedinec či větší celek, aby k němu přicházely Světelné peníze, musí své činnosti transformovat tak, aby odpovídaly světelnému principu. To bude vyžadovat spoustu změn především na úrovni jednotlivců, neboť právě jednotlivec je plně odpovědný sám za sebe.
Lidstvo je pochopitelně silně poznamenáno sestupem do hlubokého zapomnění, kterým skončila 1/2 VCU. Zvyklo si na klece, zámky, hradby a zákazy. Neumí bez nich žít. Řídí se pravidlem, co není zakázáno je povoleno. Dostane-li se takto poznamenaný jedinec k moci, uspokojuje své potřeby klidně na úkor ostatních a to až do bodu, kdy jej musí Systém odstavit.
Lidstvo se musí velice rychle rozpomenout na své skutečné kvality. Každý jedinec musí přesně vědět kam až může ve svém počínání zajít, aby nedošlo k omezení jiného jedince, aniž by mu to někdo nařizoval. Kvalitou civilizace je její moudrost a celková harmonie. Vyspělá civilizace nepotřebuje omezení a hradby, je neinvazivní a plně soběstačná. Každý jedinec takové společnosti ví co má dělat a nese za své činy plnou odpovědnost. Nejsou nutná přísná nařízení, neboť pouhé narušování harmonie je zde veřejnou ostudou.
Ano, je to typická charakteristika období nazývaného "Zlatý věk". Stojíme na jeho prahu, proto je třeba se soustředit pouze na podstatné a tomu věnovat všechnu svou pozornost. Neboť jak vidíme, mnoho je třeba ještě vykonat.
Zdroj: www.pentablue.net Karel Kourek


S laskavým svolením autora uvádím tento článek,protože
je velmi zajímavý a pokrokový,slibující pozitivní změny
finančního světa.

19.červenec

19. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


18.červenec

18. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Co jiného je tělo,než velmi přesně fungující stroj?
Ale čím je i ten nejlepší stroj bez proudu?
Kdo se stará jen o stroj a ne o připojení do sítě,
nepřivede stroj do chodu.Je ničím.
Proto se nezabývej těžkopádnou hmotou,
tvé pravé jádro je světlo a láska v duši.

17.červenec

17. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Trpělivost a vyčkávání jsou solí života.
Jsou královským schodištěm k úspěchu.

l6.červenec

16. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová

Kuřáci se domnívají,
že obzvlášť užívají života.
Pravda je opakem.
Kouření otupuje cit a ničí zdraví-
je to špatná životní přísada.

Nový příběh o mém zdraví

15. července 2010 v 7:00 | úryvek Esther a Jerry Hicks |  O zdraví a nemoci
v med
Věnuji se spoustu let práci s nemocnými lidmi.
Kromě léků,operačních zákroků ,vlídného slova,jsem
zjistila,jak důležitou roli při jejich léčbě sehrává psychika.
Někde jsem slyšela,že nemoc je stav mysli a
mnoho mých poznatků tento názor potvrdilo.
Kdykoliv pacient změnil své stanovisko k dané
nemoci,kdykoliv si přestal myslet,že je obětí něčeho,
nebo někoho,přijmul ji jako důsledek svého způsobu
života a důsledek svého jednání a myšlení,se jeho
zdravotní stav rapidně zlepšil.
Před nedávnem jsem objevila nádhernou  knihu od
Esther a Jerry Hicks o zákonu přitažlivosti,ve
které pojednávají nejen otázku úspěchu,financí a
štěstí,ale i otázku zdraví.
Nabízím Vám moji millí návštěvnící ukázku z jejich
publikace,která dává návod,jak zlepšit z duchovní roviny
naše postoje k nemoci a získat nový příběh i o
našem tělesném zdraví:
merkaba
Mé tělo reaguje na mé myšlenky o něm a na myšlenky
o všem,na co myslím.Čím lépe pociťuji své myšlenky,
když si je myslím,tím více si umožňuji své vlastní osobní
zdraví.
Líbí se mi vědět,že existuje naprostá souvztažnost mezi tím,
jak se cítím a jaké jsou mé trvalé myšlenky a jak jsem
tyto myšlenky pociťoval,když jsem si je myslel.Líbí se mi
vědět,že tyto pocity jsou tu proto,aby mi pomohly zvolit si
příjemněji-pociťované myšlenky,které vytvářejí příjemněji-
pociťované vibrace,které vytvoří příjemněji -se cítící tělo.
Mé tělo je velmi citlivé na mé myšlenky a vědět to,je výborné.
Zlepšuji se ve výběru svých myšlenek.Bez ohledu na to,
v jaké situaci se ocitnu,mám moc ji změnit.Stav mého fyzického
zdraví jednoduše signalizuje stav mých převládajících
myšlenek-mám kontrolu nad oběma.
Fyzické tělo je úžasné,jak se od svého počátku ve tvaru
kapičky zárodečných buněk přeměnilo až do tohoto plně
rozvinutého těla.Jsem ohromen stabilitou lidského
těla a inteligencí buněk,které lidské tělo tvoří,zatímco si
všímám,jak mé tělo vykonává tolik důležitých funkcí, bez mé
vědomé účasti.
Líbí se mi,že není mou vědomou zodpovědností pohybovat
krví mými žílami nebo vzduchem mými plícemi.Líbí se mi,
že mé tělo ví,jak to má udělat a dělá to tak dobře.
Lidské tělo je vůbec úžasná věc: inteligentní,pružné,odolné,
přizpůsobivé,vidí,slyší,cítí vůně,chutě,doteky věcí.
Mé vlastní tělo mi velmi dobře slouží.Miluji zkoumat život
prostřednictvím svého fyzického těla.Mám radost ze své
životní síly a pružnosti.Líbí se mi žít život v mém těle.
Také mě těší mé oči,které se dívají ven do tohoto světa,
vidí nablízko i do dálky z místa,kde stojím,rozlišuji tvary a
barvy s tak pronikavým vnímáním hloubek a vzdáleností.
Stejně tak mám radost ze schopnosti mého těla slyšet a cítit
a rozlišovat chutě a vnímat pohmatem.Miluji hmatavou,
smyslovou kapacitu této planety a svůj život ve svém
báječném těle.
Když pozoruji,jak se rány zacelují novou kůží, a když objevuji
obnovenou odolnost po úrazech,které mé tělo utrpělo,cítím
vděčnost a okouzlení schopností mého těla se samo zahojit.
Jsem si velice vědom pružnosti svého těla,obratnosti prstů
a okamžité reakce,kterou vykazují mé svaly vůči jakékoliv
činnosti,o niž se pokusím.
Líbí se mi chápat,že mé tělo ví,jak se cítit dobře,a že se
vždy pohybuje směrem ke zdraví, a pokud se mu do toho
nepřipletu s negativním myšlením,že zdraví musí převládnout.
Líbí se mi chápat význam svých emocí a chápu,že mám schopnost
dosáhnout a udržet si fyzické zdraví,neboť mám schopnost najít
a udržet si šťastné myšlenky.
Během kteréhokoliv dne na tomto světě,dokonce i když
některé věci v mém těle nemusejí být ve svém nejlepším stavu,
jsem si vždy vědom,že mnohem,mnohem,mnohem více věcí
funguje tak,jak má, a že na mém těle převládají jeho
zdravé stránky.
A ze všeho nejvíce miluji rychlou reakci svého těla na mou
pozornost a mé záměry.Miluji chápat spojení mé mysli-
těla-a-ducha a mocné tvořivé přednosti svého vědomého
souladu.
Miluji žít život ve svém těle.
Cítím takovou vděčnost za tuto zkušenost.
Cítím se dobře.

mr

Je úžasné přijmout nový příběh svého zdravého života.
Jestli někdo z Vás trpí nějakou nemocí,zkuste tento
nový příběh číst,zkuste o něm zauvažovat.Zkuste se s
ním ztotožnit.Možno je to právě tato věc,která Vám dosud
chyběla k uzdravení.Chtěla jsem se s Vámi o tyto myšlenky
podělit,protože si říkám,že cesty Boží jsou nevyzpytatelná.
Kéž Vám to pomůže na Vaší cestě k uzdravení.

Vaše Izabel
kr

15.červenec

15. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Ó,nebeský Otče,
staň se mým vůdcem,
nechť jsou mé skutky projevem
Tvé lásky na zemi!

v zahradě

14. července 2010 v 14:02
v zah

l4.červenec

14. července 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Přestože země i hvězdy mohou zmizet,
duše nikdy neumírá!