Květen 2010

31.květen

31. května 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


Vnitřní svit bude příčinou,
že květy míru,štěstí a blahobytu,
pokryjí tvář země.


30.květen

30. května 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


Slunce nesvítí pro pár kytek a stromů,
ale pro radost celému širému světu.


v objetí

29. května 2010 v 19:35 | gifzona.com

29.květen

29. května 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla

...a pahorky jásotem se opásaly.
Louky se oděly stády,
doliny se halí obilím,
zvučí blahobytem a zpěvem.


motýlí let

28. května 2010 v 20:40 | animatics.nl

ptáček

28. května 2010 v 18:38 | gify-deny.ic.cz

28.květen

28. května 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


Spal jsem a zdálo se mi,
že život je radostí.
Vzbudil jsem se a viděl,
že život je službou.
Přistoupil jsem k činu a shledal,
že služba je radostí.


Modlitba za Čechy

28. května 2010 v 6:00 | emailová pošta |  Moudra a mezilidské vztahy
cr

Modlitba pro Čechy- očista prosperity tvořivosti mezilidských vztahů

zel
Zmeňme svou budoucnost k lepšímu. Spojme  svá srdce pro další uzdravení České země:)
aby se neutěšené poměry ve společnosti i našich osobních životech vylepšily,
naplnily láskou radostí, ale i tolik potřebnou hojností, materiálním zajištěním a spravedlností.
My jsme ti, kteří společně tvoří svou "Novou Zemi".

Český národ daroval sobě Národní divadlo, jako symbol kultury, vzdělání a svéprávnosti a také svobody českého národa.
Dali jsme tehdy najevo, že když Češi něco opravdu chtějí, dokáží to zařídit mírovou cestou bez násilí.
Dodnes je Národní divadlo symbolem soudržnosti, solidarity vzdělanosti kultury a síly nás všech.

Z Čech je dlouhodobě "odsávána" síla a energie, ať už finanční (nadnárodní společnosti, které mají výhodnější podmínky než české firmy, různí lobbysté, kterým to umožňuje současná legislativa a neschopnost vůdců stanovit jasné pravidla a hranice), často odchází pryč kvalitní lidé, chytří, poctiví, protože tu v takových pracovních a mezilidských podmínkách nechtějí být.)

Moc a peníze se hromadí u úzkého kruhu lidí, řeka peněz je znečištěna. Ti kteří byli zvoleni aby nám v dobrém vládli, zneužívají své moci, a často plýtvají prostředky a využívá je více pro osobní blaho několika přívrženců, než pro celek, který tuto energii tvrdou prací vytvořil, a poctiví pracující lidé jsou podhodnocováni, energie není distribuována spravedlivě, lidé dostávají nižší ohodnocení, než si zaslouží. Proč?
zel
Mnoho dobrého odsud k naší nelibosti odchází- kulturní dědictví bylo po revoluci vyváženo, byl konce prodán zlatý poklad republiky..
po revoluci rozprodané hospodářství, zbyly pocity hořkosti, zloby, marnosti, rezignace s otázky, jak je to vše v takové nebývalé míře možné?  I když na sobě a pro své živobytí lidé poctivě tvrdě pracují, nedostává se jim adekvátního ocenění.

V souladu s boží vůlí pro nejvyšší dobro Čech a Moravy, aby byly energie rozvrženy spravedlivě:
Energie at plyne podle úsilí, kvalit a zásluh a ne podle toho, kdo je lepší podvodník vychytralec a manipulátor. Ať energie plyne k těm, kteří tvoří skutečné hodnoty, tvoří ze srdce a dávají a ne ti, co vysávají veřejné peníze.
(dobrá a čistá přání doplňte dle svého uvážení)
zel

Drahý Bože,
Kriste, Marie,
nebeský otče, Matko země,
sílo všech čtyř elementů, ohně vzduchu vody i země,
dej nám sílu, dej nám lásku,
dej nám víru a moudrost,
učiň nás šťastnými,
přiveď k nám zaslouženou hojnost
učiň štastnou Českou zemi,
zbav nás pradávného utrpení a bolesti,

k hojnosti radosti, svobodě, tvořivosti,
odveď z tohoto území negativitu a sítě magie,
a vše, co nám v tvořivosti, radosti, svobodě,
lásce k sobě samým, zdravé sebeúctě a sebevědomí
i v našich vztazích s blízkými, rodinami a partnery brání.

Ať do této země přijde zasloužená hojnost,
bezpečí, boží ochrana,
pro nás všechny, tak jak si dle vůle boží každý zaslouží.
A´t si uvědomíme svou skutečnou hodnotu, krásu,
ať nalezneme svou sebeúctu, a lásku k sobě samým
a této posvátné zemi, růže Bohemie, země Velké Matky.

(tato motlitba je inspirací, přání můžete samozřejmě přizpůsobit svým potřebám, jak vám přijdou myšlenky)
zel

Naše republika stojí na rozcestí a musíme se rozhodnout, kterou cestou půjdeme dále. Můžeme být i dále nespokojení otroci
podřízení tomu, co chtějí námi zvolení "vládcové", nechat si namlouvat, že potřebujeme je, nechat se ovládat myšlenkami
a programy jiných kultur a nebo sobeckých lidí se snahou manipulovat za účelem osobního zisku.

Můžeme jít ale i  cestou vlastních bohatých zdrojů, svobody, míru, tvořivosti, lásky, svobody a převzetí odpovědnosti sama za sebe. Záleží na každém z nás, zda se rozhodne, jestli i nadále chce být "hloupým Honzou" a nechat si vše líbit, a nebo jestli se odváží vzít osud do svých rukou, opět poctivě pracovat a tvořit s láskou, vycházející z hloubi srdce a potřeb své duše a získat za to adekvátní ocenění.
zel

nd
obr. www.topograf.cz
www.seznam.cz
zel


27.květen

27. května 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


Úcta ke stvoření sílí v mé duši vždy,
když spatřím zázrak úsvitu,či krásu měsíce.


anděl hudby

26. května 2010 v 14:30 | giltergraphicsnow.com |  Andělé
duše klavíru

26.květen

26. května 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


Štěstí je vnitřní,nikoli vnější stav-
a nezáleží na tom,co mámalee,
ale na tom,co jsme.
Gamza

25. května 2010 v 14:25 | krzysztofa.com.pl |  Zvířátka
Gamza
g2
g3


25.květen

25. května 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světlaI pouhé vědomí,že žiji,
je dostatečným štěstím.

Co je ALS?

24. května 2010 v 6:06 | Izabela Klimová |  O zdraví a nemoci
ALS
Amyotropní laterální skleróza.
Jedná se o progresivní zánik motorických neuronů.
Nemoc poškozuje nervové buňky v mozku a míše.
Někdy je tato nemoc označována jako Lou Gehrigova
nemoc.Lou Gehrig byl americký hráč basebalu,který na
tuto nemoc umřel ve svých 38 letech.
Motoneurony vedou od mozku do míchy a z míchy do
svalů.Již samotný název dost napoví o nemoci.
Myo-sval,myotropní-svalová podvýživa,atrofie,ochablost,
svalový úbytek, laterální t.j.určuje oblast míchy,kde jsou
umístněny nervové buňky,které vyživují svaly.Když tato oblast
degeneruje,dochází k zatvrdnutí-skleróze v dané lokalitě.
Tato degenerace má za následek,že motoneurony přestávají
vést impulzy ke svalovým vláknům a klesá schopnost mozku
kontrolovat svalovou koordinaci.
Úbytek je spojen s degenerací kortikospinální/pyramidové/
dráhy,která představuje hlavní motorickou dráhu.
Nemoc se diagnostikuje EMG vyšetřením,dále testem rychlosti
vedení nervových vzruchů/NCV/,lumbální punkcí,biopsií
svalu a nervu a biochemickým sledováním hladiny ALT a AST
v krvi.Dosud je známý jeden lék Rilutek,který zpomaluje progres.
Zatím se nemoc vyléčit nedá.
Symptomy onemocnění.
ALS má plíživý začátek a projevuje se svalovou slabostí,
hlavně v rukou/obtížné zapínání knoflíků/ a v nohách /třas při
chůzi do schodů/.Dochází k atrofii svalů a úbytku svalové hmoty.
Později se přidávají záškuby v obličeji,křeče a polykací potíže.
V další fázi je postižena řeč a jsou dýchací obtíže.Nemoc však
postihuje jen motorické neurony a není narušeno myšlení,
osobnost a inteligence pacienta.Nejsou poškozeny ani smysly-
pacient slyší,vidí,cítí doteky i chutě.Nemoc vede k úplné paralýze.
Má rychlý průběh,většinou do 2-4 let pacient umírá.
Pomoct se dá pacientům fyzikální terapií,magnetoterapií,
a logopedickým cvičením.Příčiny nemoci jsou neznámé.

24.květen

24. května 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla
Šťastná duše je nevyhnutelný důsledek
srdce planoucího láskou.

dlaně

23. května 2010 v 13:45 | seznam.cz |  Esoterika
dlaně

23.květen

23. května 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


Štěstí je,když všední věci,
svítí jako zlato.


ptačí schůzka

22. května 2010 v 22:52 | gify-deny.ic.cz

víkendík

22. května 2010 v 22:27 | xx

kropící andílek

22. května 2010 v 20:49 | gifzona.com |  Andělé

černý sbor

22. května 2010 v 18:37 | gifzone.com

jarní zálivka

22. května 2010 v 16:21 | gify-deny.ic.cz |  Obrázky pro děti

kytice kopretin

22. května 2010 v 16:10 | gifzona.com |  Květiny