Leden 2010

Magnetoterapie šetří Vaše zdraví i finance.

7. ledna 2010 v 20:03 | Izabela Klimová |  Léčba pulzní magnetoterapií
Magnetoterapie šetří Vaše zdraví i finance.

Pro mnohé z nás je zdraví samozřejmostí a teprve,když se přihlásí nemoc,si začneme jeho cenu uvědomovat.Našemu tělu dopřáváme velmi málo péče a pozornosti.Většina lidí pilně pečuje o své auto,o chatu,o zařízení v domácnosti,o své koníčky,nebo o své zvířecí kamarády.Všechno kolem je důležitější,než naše zdraví.Nereagujeme včas na varovní signály
ale naše tělo si pečlivě vše eviduje,shromažďuje a nevěnujeme-li pozornost prvním příznakům,je velmi pravděpodobné,že se náš zdravotní stav bude zhoršovat. A když budeme dlouho tyto varování ignorovat, najednou zjistíme,že jsme "v tom"-onemocníme!
Přitom hlavním předpokladem dlouhého a spokojeného života ,je právě dobrý zdravotní stav.
Efektivní a moderní,nenávykovou prevencí, je léčba pulzní magnetoterapií.Má široké spektrum využití a její regenerační účinky zabezpečují dobrou fyzickou i psychickou kondici a funkčnost našeho organizmu.
Přináší efekt,který šetří náklady na léčbu,čas a napravuje škody způsobené vedlejšími účinky léků,stresů a nezdravého životního stylu.
Žádný stát nemá a v budoucnu nebude mít peníze,aby ufinancoval léčbu rozvinutých nemocí a zákroků k udržení života.Česká republika vydala v roce 2005 cca 56 miliard korun za léčiva a
tendence je stále rostoucí.
Mnozí z nás si pomáhají zachovat zdraví pomocí doplňků zdravé výživy.Zde musím uvést jednu důležitou skutečnost.Pokud je naše tělo zaneseno odpadnými látkami v buněčných membránách,účinnost těchto doplňků na náš organizmus je velmi nízká./asi 25-30%/Když si ale náš organizmus vyčistíme pulzní magnetoterapií,z buněčné úrovně,účinnnost těchto produktů se zvýší na 75-80%.I zde šetříte své finance!

Tato léčebná metoda vykazuje ze všech dosud známých léčebních metod,nejvyšší statistickou míru úspěšnosti 76 - 96%,nejmenší možnosti rizika a nejnižší nákladovost.Přesto se často stává metodou poslední volby,ke které se lékaři uchylují,až když ostatní tradiční metody selhaly.
Paradoxně,právě na základě nárůstu nákladů na léčiva,byl Evropskou komisí v Bruselu pod.označením COST.244,odstartován výzkum léčebních účinků pulzní magnetoterapie.Do projektu byl pod vedením Doc.MUDr.Chvojky a MUDr.Jeřábka, zapojen team 80 lékařů různé specializace.

Výhodou této metody je i faktická neexistence vedlejších účinků.Nelze se jí předávkovat a léčbu mohou absolvovat i lidé s kovy v těle a s totálními endoprotézami.

Úžasnou vlastností této metody,je LÉČBA BOLESTÍ,které opakovaně trápí naši populaci,až v takové míře,že nejsou schopny chodit do práce,nebo normálně fungovat ve svých domovech.Pro zajímavost uvádím statistický údaj SÚKL-u,kde se uvádí,že z dvaceti lidí,kteří byli přivezeni na JIP s krvácením do zažívacího traktu,osmnáct bralo analgetika!

Ortopedické a neurologické onemocnění,jsou nejčastější indikací k lázeňské péči.Jenže do lázní se dostanou většinou až ti,kteří mají pokročilou diagnózu poškození a ti ostatní,kteří by to potřebovali také,si léčbu musí hradit z vlastní peněženky.Když si uvědomíme,že náš zdravotní stav se z roka na rok zhoršuje a prakticky bychom potřebovali lázeňskou péči každoročně,potřebovali bychom horentní finanční částky.Navíc takový lázeňský pobyt vyžaduje kromě procedur i,ubytování,stravování,dopravy i kapesné na kulturu.Pobyt,který si dotyčný zaplatí,je jen na dobu 3-4 týdnů za osobu a co v případě,když jede více osob?! A musíme připustit i ten fakt,že za rok je nutné léčbu opakovat a to stojí přinejmenším opět tolik,ale spíš při rostoucích cenách, víc.
Magnetoterapeutické přístroje jsou jednorázovou investicí.Nejen pro jednoho ,ale pro všechny členové rodiny vč.zvířátek.Nejsou určeny jen na krátkodobou léčbu,ale slouží všem po celý rok-po mnoho let a to v teple domova. Pokaždé,,když jsou potřeba,jsou po ruce,pokaždé,když něco zabolí,sáhnete místo tabletky na bolest,po"magnetkách" a léčíte se.
V dnešní době,kdy se každý bojí marodit,aby nepřišel o práci,je magnetoterapie
skutečným pomocníkem,aby si
člověk zachoval co nejlepší kondici a zdraví.
Na mých stránkách,se dozvíte další informace o této léčebné metodě a v případě ,že zatoužíte žít zdravě,volejte na mé telefonní číslo,nebo emailujte! V rubrice Něco o mně najdete kontakt. Vaše dotazy ráda zodpovím !

Vaše Izabela


Cévy a elektromagnetické pulzní pole

7. ledna 2010 v 16:44 | Izabela Klimová |  Léčba pulzní magnetoterapií


Velmi častým civilizačním onemocněním,s kterým se při své praxi setkávám,jsou nemoci cévního systému.Věková hranice,kdy tyto nemoci postihují populaci,je stále nižší.Není to však
jen otázka zvýšeného výskytu hypertenze,kdy dlouhodobě je v cévách vyšší tlak,což způsobuje rychlejší opotřebování cév.Časté jsou i záněty cévní soustavy v dolních končetinách,kde stagnuje pohyb lymfy a je špatný žilní návrat.Problematickou skupinou jsou i diabetici,u kterých nedochází k dokonalému prokrvení končetin až do periférie.Další rizikovou skupinou jsou ti,kteří mají roztroušenou sklerózu,Alzheimerovu nemoc,Parkinsonismus,stavy po iktech a po mozkových obrnách,kdy nejsou prokrveny postižená místa a dochází k omezené pohyblivosti.


Při pravidelné aplikaci pulzní magnetoterapií, bylo zaznamenáno více příznivých účinků na cévní soustavu.Z mé vlastní zkušenosti mohu potvrdit výrazné zlepšení u klientů,kteří používali přístroj UltiCare LT-99 nejméně 3 měsíce.
Pod vlivem pulzní magnetoterapie se zvýší průtok krve v mikrocirkulaci,čímž dochází k celkovému prokrvení celého organizmu a ke zlepšení regulace a vyzařování teploty těla.Přívod kyslíku je daleko snadnější,proto zvýšením kapacity transportu kyslíku,se výrazně zlepší průtok krve,viskozita krve a aglomerace erytrocytů.
Následkem regenerečních procesů,se zlepší venózní návrat,elastičnost a průsvit cév.
Dochází k efektnímu zásobení organizmu potřebnými látkami ,čímž se sníží funkční poruchy orgánů a orgánových systémů.
Výrazně narůstá i počet bílých krvinek na krevních stěnách,čímž se zvýší i odolnost vůči zánětům.
Optimalizací hustoty krve ,lze předejít trombózám a ucpávání cév.Vyšší cirkulací se zabepečuje i odstranění cholesterolu,triglyceridů a dalších lipidů ze stěn cévní soustavy.Vyplavuje se i homocystein,který při delší přítomnosti v organizmu,působí jako neurotoxin.
Celkově lze říct,že se při těchto onemocněních se velmi výrazně osvědčila pulzní magnetoterapie a to bez nutnosti operativních zákroků.Snížil se i příjem léků,které mají vedlejší účinky a tím vystavuji náš organizmus dalším rizikům.
Tato léčba simuluje jenom přírodní zemský magnetizmus a proto se jí nelze předávkovat.
Je vhodná pro všechny věkové kategorie,dokonce i pro naše domácí mazlíčkové.
Je dobré být informován o možnosti léčby touto metodou,proto jsem ráda,že Vás na svých stránkách mohu o ni informovat.

Izabela Klimová


Je možné použít přístroj UltiCare nebo BioTorus v prípadě křečových žil?
Odpovedá MUDr. Jeřábek:
Použití mag. polí u křečových žíl bylo popsáno již v 60 letech Žukovem. Měl nekolik tísíc pacientů. Režim pole byl výhradně střídavý 50 Hz. Lze tedy doporučit začít 1. tři dny s režimem 12 Hz, další 2 dny s 25 Hz a dále pokračovat s 50 Hz. Byl by vhodný aplikátor A4C (maxi) podél lýtka. Rovněž tak byl popsán příznivý účinek na bércové vředy žilního původu.

Magnetizmus a voda.

7. ledna 2010 v 10:37 | Izabela Klimová |  Léčba pulzní magnetoterapiíLidské tělo je víc než 70 % tvořeno z vody.Tato tekutina umožňuje metabolické pochody,účinný přenos látek a také detoxikaci odpadných látek.Všechna voda z našeho organizmu se kompletně vymění za patnáct dní,proto je tak důležitý dostatečný příjem tekutin.
Minerální prameny, vystupující z hlubin na zemský povrch,jsou ovlivněné přirozeným zemským magnetizmem a při setkání se sluneční energií,jsou neustále oživovány.Je to přirozeně magnetizovaná voda.
Již v dávné minulosti se vědělo o léčebních účincích magnetizmu a magnetizovaná voda se používala na vnitřní používání,při různých onemocněních,anebo se používala zevně při potírání ran.
U magnetizované vody se zjistila zvýšená aktivita vodíkových kationů.
Magnetizovaná voda má stejnou koncentraci sodných a vápenatých iontů a je proto zcela vhodná k pití,obsahuje méně dusíku a tím potlačuje invazi mikroorganizmů.
Molekuly vody mají tendenci na sebe nabalovat cizorodé částečky a tím jim zabránit ve shlukování.
Když tuto vlastnost promítneme na lidské tělo,tak magnetizovaná voda zabraňuje usazování minerálů v cévách a rozpouští se i krevní tromby,následkem ředění krve.Užívání této vody napomáhá stabilizaci krevního tlaku a optimalizaci hustoty krve.Dochází i ke snížení cholesterolu a homocysteinu v krvi.
Kromě této vlastnosti,magnetizovaná voda snižuje kyselost žaludečních šťáv,a kyselost organizmu jako celku.Upravuje také trávící procesy a peristaltiku střev. Působí jako diuretikum a účinně zbavuje tělo toxinů .
V nedávné minulosti bylo zveřejněno jak si magnetizovanou vodu připravit.Dnes je situace jednodušší,protože existují přístroje ,tzv.nízkofrekvenční pulzní magnetoterapeutické
přístroje,/já používám UltiCare LT-99/které mají zastoupené obě polarity-severní i jižní, a tak stačí na magnetické aplikátory položit vodu a nechat aparát puštěný na pracovní program.
Velice blahodárně působí takto připravena voda na regeneraci organizmu .Chci se zde zmínit o tom,že lidé s kardiostimulátorem by samotný přístroj neměli používat,ale mohou se léčit právě magnetizovanou vodou,příp.magnetizovanými potravinami,ovocem atd.Magnetická energie tak přechází na člověka a kladně ovlivňuje biologické a biochemické pochody v organizmu.
Při pravidelném užívání zmagnetizované vody,nejméně 3-4 měsíce,dokonce mizí drobné ledvinové kamínky,nebo urátová drť z močového měchýře.
Účinnost magnetizované vody se prokázala při léčbě virových a bakteriálních infekcí a výrazně zvyšuje obranyschopnost organizmu vůči různým chorobám.
Byl zaznamenán i výrazný účinek na nemoci pohybového ústrojí,kdy se spomalili degenerativní procesy,zlepšila artróza a akční rádius pohyblivosti.Magnetizovanou vodu lze použít i u nemocných ,nebo zestárlých zvířátek,které jsou daleko vnímavější a rychle reagují na léčební proces.Vrátí se jim vitalita,jsou zdravější,
mají kvalitnější srst a lépe se zbavují parazitů a odpadných látek.
Rostlinná říše,třeba chřadnoucí kytka,nebo kytka ,která roste pomalu a nekvete,reagují velice rychle na účinky magnetizované vody.Rostlina,kterou zaléváte magnetizovanou vodou,má zlepšenou koloritu,zdravý růst a má bohatý kořenový systém.

Je úžasné vědět,jak se nám Vesmír postaral o účinné pomocníky na naší cestě za zdravím.
Máme k dispozici léčbu touto přírodní metodou, bez zbytečného zanášení organizmu chemickými látkami a syntetickými náhražkami.

Dobrý zdravotní stav je dnes největší deviza,která nám usnadní žití ve všech oblastech života.

Jestli Vás oslovila magnetiozovaná voda a léčba pulzní magnetoterapií,v rubrice Něco o mně,naleznete na mně kontakt. V Praze mám poradnu s touto léčební metodou a zabývám se jí přes 15 let s uspokojivými výsledky.

Klimová Izabela


7.leden

7. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla
"Ohleduplnost představuje zralost lidské duše.
Je leskem vyzrálého srdce!"Mobilní telefony ,počítačové hry a zdraví.

6. ledna 2010 v 16:08 | Izabela Klimová |  O zdraví a nemoci
Žijeme v rychlé době,řekla bych stále rychlejší.Kolem moderního člověka je spousta vymožeností,které mu urychlují komunikaci.V dobách.kdy mobilní telefon nebyl k dispozici,se lidé scházeli k pracovním,rodinným a přátelským schůzkám a osobní kontakt jim přinášel spoustu nových zážitků,situací a pocitů,které mu umožnili daleko sytěji prožívat svoji přítomnost.Ke slovu se dostali i emoce a člověk měl jaksi "bohatší" život, protože posiloval svou představivost a realitu.
V posledních letech se propojení lidstva použitím mobilních telefonů enormně zvýšilo.Můžeme si kdykoliv kohokoli zavolat,sdílet danou situaci,sms-kovat,stačí když máme nabitou baterii a dostatečný signál.A přesto není naše touha uspokojena-voláme víc a více lidem.Proč vlastně?
Protože je v nás zakódována potřeba pospolitosti,sounáležitosti a soužití.Vnitřne cítíme potřebu se navzájem cítit,sdílet,mít osobní kontakt.Naše rostoucí individuálnost,nás uzavírá do klece,ze které toužíme uniknout.Jsme uvězněni,osamoceni a pálčivá touha našeho ducha volá po vysvobození.
Proč nám tahle komunikace nestačí?
Protože jsme dostali do našeho světa i duchovní výbavu ,protože máme v sobě kód spojovat se v duchu a ne ve hmotě.Všichni jsme zřejmě zažili,že když jsme na někoho mysleli,tak jsme ho potkali,nebo dostali dopis,eventuelně došlo k telefonickému rozhovoru z pevné linky.Měli jsme možnost potvrdit a trénovat své intuitivní schopnosti.Tuto schopnost používáme stále méně a tím, naše intuitivní schopnost zakrňuje.Navíc elektrosmog škodí našemu organizmu.Tím je škodlivost dvojnásobní,na fyzické a na duchovní úrovni.
Mobilní telefony nás připravují o duchovní aktivity a spolupráci s našim vnitřním Já.
Mnoho odborníků dospělo k alarmujícím výsledkům,které mnozí lékaři,nebo lidé,kteří mají chránit naše zdraví,ignorují.Nejvíce ohrožené jsou děti a imunosuprimovaní lidé.
Mobilní telefony však ohrožují nejen nás,lidi,ale i další živé bytosti :zvířátka a rostliny.
V důsledku trvalého záření elektromagnetického smogu,dochází ke sterilitě a k abortizaci zvířat,dokonce k jejich úhynu.Např.myslivci hlásili,že lesní zvěř se nezdržuje v okruhu 250 metrů od vysílačů. U včelstev,následkem změn elekromagnetických vln,dochází k poruchám navigace a ke snížení obranyschopnosti.
Léčivé byliny,rostoucí v blízkosti vysílačů,nedokážou absorbovat léčivé esence z půdy a přírody a tím je léčivý jenom jejich název.
Pan Ing.Radomil Hradil uvádí na svém blogu výsledky celé řady vědeckých studií,které dokazují škodlivý vliv elektrosmogu. /elektrosmog.blog.cz/.Mobilní telefony však nejsou jediným nebezpečenstvím,které ohrožuje naše zdraví.
Z roka na rok roste počet dětí,mladistvých i dospělých,kteří tráví stále více času u počítačových her.Všechny počítačové hry jsou programovány podle jedné logiky,t.j.logiky počítače.Obsah videoher a počítačových her uvádí své spotřebitele do rolí agentů a vojáků s nadlidskými zdatnostmi a tím se hráči vymykají kontrole nad svými opravdovými biologickými schopnostmi,kterými nás obdařila příroda.V praxi se to odzrcadlilo agresivitou,dokonce vraždami ve školách. Většina her vybízí hráče k co nejzručnější likvidaci protivníka.
Veliký problém je však ten,že počítačové hry nezpůsobují žádnou empatii.Protějšek nevyzývá k soucitu,protože virtuální protivníci nevlastní žádnou citovou empatii a neznají city. Jejich jednání je podle algoritmů naprogramováno a řídí se jen tímto programem. A co dělají hráči? Přistupují na tyto programy,pokud chtějí mít dobrý pocit z vítězství.Proto roste počet těch,kteří utíkají do tohoto virtuálního světa.Ten jim však nemůže nahradit zvládání vlastního citového života a dochází ke vzdálení se od reálního světa,čili i ke vzdálení sociálního cítění a sociální skutečnosti.
Tím dochází k rozštěpení duchovních sil a ke zhoubnému zničení našich duchovních hodnot.
Nekonečně opakující se bitvy a boje ve světě počítačových her,nejsou ničím jiným,než virtuálním odrazem vnitřního boje hráče,který ve skutečnosti daleko zaostává za prožitkovými možnostmi svého duchovna.
Je samozřejmé,že duševní nespokojenost,zákonitě vyvolává problémy i ve fyzické rovině.
Projevuje se to nejen na procesech,probíhajících v našich orgánech, ale i bolestmi hlavy,únavou,předčasným stárnutím,sníženou výkonností,depresemi a celkovou nespokojeností. Vytrácí se přirozená radost z pohybu,zdravého životního stylu, ze života .
Vývoj a používání počítačů,zřejmě nezastavíme ,protože se ve všech sférách stali životní nutností.
Můžeme však svůj volný čas trávit daleko zdravěji,veseleji a radostněji,a tím se do našeho života vrátí kreativita,citové zážitky a uspokojivý duševní stav.
Přeji všem návštěvníkům mých stránek,aby objevili nezměrné bohatství života,které tento Vesmír nabízí každému z nás!

S láskou přeje krásné žití Vaše Izabela!6.leden

6. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


"Každému dal bůh oči,
ale ne každý vidí,
každému sluch,
ale ne každý slyší,
každému srdce,
ale ne každý cítí!"


5.leden

5. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla"Život na zemi je tu pro nás
nikoliv PROTI nám!"


4.leden

4. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


"Včerejšek skončil minulou noc
a dnešek je zcela nový,slibný den!"


3.leden

3. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla
"Hudebník vám může něco předzpěvovat
a horovat o rytmu ve vesmíru,
avšak nemůže vám věnovat ani ucho,
které by ten rytmus zachytilo,
ani hlas,který by ho reprodukoval."


2.leden

2. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla
2.leden

"Je jen jediné náboženství,
a tím je láska v srdci člověka."l.leden

1. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla

Moji drazí návštěvníci!


Je tady Nový rok!
Přeji Vám trvalé vědomí svobodného ducha
ve světle,síle,moudrosti
a lásce Boží!
Žijte
stále z pokladu Vaši veliké
a hluboké Duše!

Na setkání s Vámi po celý nastávající rok
se těší a žehná láskou a světlem
Vaše Izabela