Leden 2010

O dětech

15. ledna 2010 v 15:48 | Kahlil Gibran |  Moudra a mezilidské vztahy


Vaše děti nejsou vaše děti,
jsou to synové a dcery Života,
který se touží obnovovat.
Přicházejí skrze nás,ale ne od nás.
A i když jsou s vámi,přece vám nepatří.
Můžete jim dát svou lásku,
ale ne své myšlenky.
Mají své vlastní myšlenky.
Můžete ubytovat jejich tělo,ale ne duši.
To proto,že jejich duše sídlí v příbytku zítřka,
který nemůžete navštívit ani ve snech.
Můžete se pokoušet být jako ony,
ale nechtějte,aby byly jako vy.
To protože Život nejde zpátky,
ani se nevláčí s včerejškem.
Jste luky,ze kterých jsou vaše děti
vystřeleni jako šípy.
Lučištník vidí znamení na cestě věčnosti
a napíná vás jako tětivu svou mocí
aby jeho šípy mohly letět rychle
a dolétnout daleko!


Něco o bylinkách

15. ledna 2010 v 15:16 | Izabela Klimová |  zelená lékárna

Již celá staletí používal člověk bylinky při léčbě různých zdravotních problémů.Používal různé lektvary,čaje a masti,které mu navraceli zdraví.Byl úzce spjat s přírodou a proto ji i lépe rozuměl.Dá se říct,že bylinky ho provázely od kolébky,až po hrob.Prastaré herbáře obsahují množství receptů,které sloužili po celá staletí a slouží až dodnes.Vývoj fytoterapie šel ruka v ruce s lékařstvím.Soubor starověkých vědomostí o léčivých rostlinách byl velice rozsáhlý.Již v egyptských dobách se používalo 800 druhů léčivých rostlin.V antické době se připisovala důležitost i samotnému jménu rostlinky.Například žlutokvetoucím se připisovala účinnost při léčbě žloutenky,žluté zimnice, o rostlinách s mečovitými listy se tvrdilo,že léčí bodné a sečné rány.


Všechny léčivé rostliny rostou v daných zeměpisných pásmách na různých kontinentech a tvoří celé ustálené společenství a mají ustálené vztahy k okolitému prostředí.Některé léčivé rostlinky byly kvůli svým léčivým schopnostem dokonce uctíványPozorováním rozmanitosti přírody,vzniklo i mnoho legend.Stromy,květiny,rostliny,mělo své místo na zemi,i své tradice,příběhy,rituály.Je paradoxem,če člověk současnosti ,při představě pána tvorstva,místo uctívání,zasahoval do přírodních zákonů,až do také míry,že některé rostliny jsou dnes chráněny.Drancování lesních porostů,nedostatek zeleně v městech i zástavba lokalit,plných různých rostlinných forem, způsobilo porušení rovnováhy.
Do té doby nebyla příroda v tak porušeném stavu,řeky měly čistou nezávadnou vodu,ani půda. nebyla zkontaminovaná pesticidy a dýchal se čistý vzduch bez exhalátů.Následkem elektrosmogu nebyl porušen ani zemský magnetizmus,který řídí metabolizmus u všeho živého a také počasí nenarušovali biosférické poruchy.
Nyní jsme pod palbou všech těchto škodlivých vlivů a to se podepisuje na našem zdravotním stavu, v podobě alergií,civilizačních nemocí,roztroušených skleróz ,únavového syndromu atd.
V době,kdy lékařská věda zdaleka nedosahovala takových úspěchů při léčbě nemocí různého charakteru a neměla k dispozici špičkovou techniku a nebylo tolik léků na vše možné a nemožné,byl člověk nucen vystačit s tím,co bylo pro něho dostupné.Většinou to byly právě spomínané lektvary a odvary z bylinek.
Porušením biologických systémů v přírodě však i bylinky ztrácejí intenzitu svých léčivých schopností.I ony následkem znečištění trpí a churaví.Přes všechny hrubé zásahy,jsou nám schopny předat zbytky svých léčivých schopností.


Zběr a užívání bylin vyžaduje určité vědomosti z botaniky a fytoterapie.
V minulosti to byly "báby bylinářky",které celý život zkoumaly a znaly působení té které bylinky a věděly i o přesné lokalitě,kde rostly.Znaly moc dobře i dávkování jednotlivých rostlin a která část rostliny se sbírá a ve které době.
Pro ty,kteří se chtějí zabývat sběrem,jsou nutné tyto předpoklady:
identifikace rostliny,znát která část rostlinky je léčivá.Důležitý je termín optimálního sběru,ve které části dne sbírat-ráno,v poledne,večer,nebo dokonce v noci.To vše je důležité z hlediska obsahu léčivých esencí,které bylinky obsahují.
Důležité je i správné zpracování a sušení.aby nebyly přítomny nežádoucí příměsy /plísně/.

Je důležité vědět,že obsah účinných látek v bylinkách je závislý na jakých půdách rostla,zda je z čistého prostředí /ne ty,které vyrostly vedle frekventovaných silnic,nebo ne z lokalit,kde je v blízkosti vysokofrekvenční vysílač,nebo nějaká chemická skládka/.Závisí dokonce i na meteorologických poměrech /kyselé deště/
Všechny tyto parametry ovlivňují i koncentraci účinné látky sbíraného materiálu.
Velmi důležitá je i forma zpracování.Při vyšších teplotách než 40 C ,se znehodnocují enzymy a vitální látky,obsažené v rostlinkách.Také působenímtaku se porušují buněčné memrány a narušuje se řetězech,kterým proudí tyto látky do těla.
Tableta sváže povahu rostliny a omezí její působení!


Nejsou teda všemocné a je nutné s nimi zacházet opatrně.
Léčbu rozvinutých,závažných onemocnění,nelze nahrazovat jenom léčbou bylinkami.Zde mohou posloužit jejich blahodární účinky,jako podpůrná léčba,ale nesmí být v interakci s podávanými léky.
Nesprávná koncentrace a vyšší dávky podávané bylinky,mohou ovlivnit účinnost léků,které pacient užívá.
Negativně může ovlivnit vstřebatelnost,rychlost vylučování léčiva z organizmu,dokonce může být v kontraindikaci s lékem.Interakce mezi aplikovanými léky a bylinkami,může být velmi zrádná.

Např.velice oblíbená a často používaná Máta peprná,je kontraindikována při žlučníkových kamenech.I lidé,kteří užívají antacida- /léky proti pálení žáhy/ by neměli užívat mátový čaj,protože kombinace máta + antacid vede k předčasnému uvolnění oleje z kapslí a tím ztrácí účinnost.
Violka tříbarevná by se neměla užívat při trombotických stavech a poruchách srážlivosti krve.
Pro ty,kteří mají neprůchodnost střev,záněty tlustého střeva,nebo v graviditě, by se neměl úžívat čaj ze Senny-list .Když někdo užívá čajové směsi ze Senny,tak jen krátkodobě 5- 10 dní.
Kajenský pepř může způsobit problémy při vnitřním okultním krvácení a také při užívání s Warfarinem.
Třezalka tečkovaná,která se s oblibou používá na tlumení bolesti a jako antidepresivum,může u lidí,kteří užívají chemické antidepresíva, mít neblahé účinky.V kombinaci s nimi totiž indukuje enzym CYP3A4,výsledkem čehož je interakce třezalky a perorální antikoncepce,cyklosporiínu,theophyllinu a antikoagulačních léčiv.Dokonce tato kombinace může vyvolat i fotosenzitivní účinky.
Užíváte-li léky na žaludeční nebo dvanácterníkové vředy,nejezte čerstvou cibuli-ta totiž dráždí vředové oblasti.
Brusinka by se neměla užívat dlouhodobě,může poškodit játra a také by ji neměli užívat lidé,kteří mají trvale pH v moči kyselé.
Mořské řasy /KELP/ obsahuje značné dávky jódu a tak je potřebné se poradit s lékařem,pokud jste léčen na nemoci štítné žlázy.
Mnoho bylin má vliv i na aktivitu dělohy v těhotenství,hlavně v období prvního trimestru.
Tady ten výčet bylin,je dosti veliký,protože v graviditě je na místě, zvýšená opatrnost.Doporučujeme každé použití bylinek konzultovat s lékařem,nebo magistrem v lékárně.
Také mnoho bylin má teratogénní účinky.Patří sem například žen-šen,
heřmánek,fenyklové semínko a olej,anýzové semínko a olej a pod.
Lékořice by se neměla užívat déle než 4-6 týdnů,protože při delším užívání dochází k poruchám minerálního souboru v organizmu.Dochází ke ztrátě Kalia,zadržování Natria a vody a tím ke zvýšení krevního tlaku.Také by ji neměli dlouhodobě užívat lidé,s některými nemocemi jater a ti,kteří užívají diuretika nešetřící draslík.
Epileptici,schizofrenici kvůli interakci s léky,nesmí používat pupálkový olej.
Česnek,řimbaba a gingko biloba potencují zase účinek antikoagulačních léčiv/na ředění a srážlivost krve/.
Dokonce i gely,nebo masti,které se často používají na potíraní kloubů a ran,mohou být v interakci s léky.
Kaštanový gel,který s oblibou lidé používají na hematomy,otoky a poranění,by se vůbec neměl používat při bércových vředech,dále u pacientů s hlubokým zánětem žil a s rizikem embolie.
I u diabetiků je potřebné se poradit s lékaře,diabetologem,protože některé bylinky mohou způsobit výkyvy hladiny cukru v krvi a u těžkých diabetiků to může znamenat hypo nebo hyper glykémii,které je ohrožují přímo na životě.
V dnešní době ,kdy je téměř každý na něco alergičtí,nebo jsou zde astmatici,alergici,je potřebné vědět na co máme alergii,abychom se vyhli případným alergickým záchvatům.Nepodceňujme alergické reakce,protože mohou vést až k anafylaktickému šoku,který může končit i smrtí.

Bylinky jsou velkými pomocníky při vylepšování našich zdravotních problémů,ale v neodborných rukách mohou způsobit i poškození.
Boží lékárna je také plna záhad a neznámých poznatků,proto k bylinkám přistupujme s opatrností a když si nejsme jisti,v lékárnách nám poradí odborníci-farmaceuti.
Bůh stvořil stovky rostlin,určitě s jistým záměrem,ale také předpokládal,že s jeho dary budeme nakládat s rozvahou a úctou.
Naše tělo a zachování jeho zdraví podléhá přísným zákonitostem,které při lehkomyslném porušení může přinést opačný výsledek. Když budeme zodpovědně přistupovat ke svému tělu,
tak síly obsažené v rostlinkách budou efektivně působit tam,kde je to potřebné.


Klimová Izabela


15.leden

15. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


"Včera jsem byl chytrý.
Proto jsem chtěl změnit svět.
Dnes jsem moudrý.
Proto měním sám sebe!"


Život a biorytmy

14. ledna 2010 v 16:48 | Izabela Klimová |  O zdraví a nemoci


Jak postupuje čas,jsme svědci stále častějšího porušování přirozených procesů,které člověku sloužili k jeho prospěchu při zachování zdraví.
Člověk minulosti naslouchal rytmům přírody,rozuměl jim a ctil si je.
Moderní doba sice přinesla mnohé vymoženosti,které usnadňují člověku život a práci,
ale jeho ignorantství vůči božím zákonům,mu přináší skázu.
Jedním z takovýchto prohřešků proti přírodě je světlo.Myslím elektrické světlo,neonové trubice a výbojky.Lidé ve své snaze,zrušit noc,svítí téměř neustále.Noční směny ve fabrikách, prodej v supermarketech v nočních hodinách,dlouhé noční koukání na televizi,nebo dlouhé ponocování v zábavných podnicích,to vše přináší totální rozpad časových struktur.
Tvůrce vesmíru zcela přesně věděl,proč stvořil den a noc.Věděl,jak přepotřebný je odpočinek a spánek po celodenní námaze.Jakmile se snese šero,přebírá vnitřní látkové výměny,melatonin-hormon spánku.Když porušujeme geofyzikální a kosmický řád,nemůžeme se divit,že trpíme poruchami spánku.Rytmus dne a noci nám ukazuje celé spektrum,jemuž život podléhá.Každičká buňka našeho těla reaguje na změny světelného spektra.Proto i další velikou chybou,kterou člověk učinil,bylo zavedení letního času.Nejvíc trpěli vnitřní hodiny našich orgánů.
Na druhé straně k životu potřebujeme světlo,ale ne nevyhnutně elektrické.Potřebujeme sluneční světlo,které předává životu prapůvodní božskou informaci.
Vzpomeňme si ,že první ,co Bůh stvořil:Budíž světlo!.
Sluneční svit je pohonnou energií vesmíru je potravou našich buněk.
V dnešní době,kdy je porušena ozonová vrstva,jsme vystaveni působení ultrafialových paprsků.
Ale nebyl to Tvůrce,který to nedokonale stvořil,byl to opět člověk,který nešetrně zacházel s jeho dílem! A životodární lék se stal jedem!
Onemocní-li pak lidské tělo,je to dúsledek toho,že porušil harmonii s božskými principy.Když pochopíme tuto souvislost,nemoc se stává výrazem jemnohmotné nerovnováhy,projevující se tělesnými,mentálními a duchovními symtomy.
Světlo na straně jedné a vědomí na straně druhé,se starají o naše duševní rozpoložení a o náš zdravotní stav.Nedostatek světla nás obírá nejen o energii,ale i o náladu.
Když se rozsvítí sluníčko ,rozjasní se i naše duše a srdce.
Přirozené procesy našeho těla porušuje i smazání ročních dob v našem jídelníčku.
Každé roční období ,přinášelo jiné dary v podobě ovoce a zeleniny.Sezónní zvláštnosti ,staletí působily v organizmu v přesně vymezených časových úsecích a regulovali naše vnitřní biologické hodiny.Také to vyvolává časové abnormality,které jde jen těžko sladit se signály přírodního prostředí.
Naštěstí rozvíjí se hnutí,orientované na zachování přirodních zákonitostí v tomto směru,kdy rolníci a zahradníci obdělávají plodiny podle rytmických kosmických zákonů.
Náš vztah je pošramocený i v otázkách hlučnosti.Hladina hluku se v uplynulých letech téměř ztrojnásobila.Hluk,místo soustředění a klidu,způsobuje,že jsme enormně podráždění,vyčerpáni,dochází k psychosomatickým poruchám.Nepřirozeně vysoká hladina hluku
zapudila přirozený vlnovitý cyklus aktivity a uvolnění.Burcujeme svoje tělo k vyšším výkonům,bombardujeme ho povzbuzovacími prostředkami -káva,nikotin ,léky a drogy.Není dnes vyjímkou syndrom vyhoření,anebo chronický únavovcý syndrom.
Většina civilizačních onemocnění,má psychosomatický původ,právě v důsledku neustálého porušování biorytmů.

Myslíte,že je přirozené zavedení klimatizace?
Díky centralizaci vytápění a klimatizace,celou zimu žijeme ve stejném prostředí,jako během teplého ročního období.Tím dalekosáhle potlačujeme klimatické podněty,které nám ve skutečnosti mají pomáhat.Jak? Trénovat tělo,aby se přizpůsobovalo různým podmínkám,což je základ pro obnovu a otužování zdraví.Malá hrstka otužilců je dnes spíš pro smích,než abychom si z nich brali příklad.


Jsou zde však i další abnormality,které porušují naše vnitřní hodiny.
Dovolené u teplých moří v zimním období,můžou narušit termoregulační systémy našeho organizmu.A někdy trvá delší dobu,než tyto šokové stavy tělo zpracuje.

Stejně nepřirozeně a hluboce zasahuje do našich reprodukčních orgánů i používání hormonální antikoncepce,kdy žena vypadává z přirozeného ovulačního systému a ta tam jsou plodní a neplodní dny,které stovky let pomáhali v rozhodování se pro, nebo proti početí.

Stále rychlejší auta,letadla a adrenalinové sporty ,jsou na první pohled nevinnými pachateli,
Obrovské ryhlosti nás však katapultují z normálního časového rytmu,do zcela jiného rytmu,které v nás totálně rozvrací "vnitřní ovládání!"

Není toho málo,že? A to jsem spoustu nepříznivých argumentů,neuvedla.
Faktem zůstává,že každé porušení,které člověk dělá proti biorytmům,má za následek porušení jeho zdravotního stavu.
Jestliže se snažíte vyzrát na biorytmy,vystavujete se vážné nemoci tzv.
Desynchronóze,
t.j.rozladění vrozených biorytmů.
To přináší již spomenuté zdravotní obtíže,nervovou labilitu,zažívací potíže,poruchy plodnosti,poruchy spánku atd.Nerespektování našich vnitřních hodin,tak jak nám je načasoval Bůh,nelze tedy beztrestně.

Abychom trochu mohli napravit tyto prohřešky,uvádím zde pracovní dobu našich orgánů:

01.00 - 03.00 játra
03.00 - 05.00 plíce
05.00 - 07.00 tlusté střevo
07.00 - 09.00 žaludek
09.00 - 11.00 slezina a slinivka
11.00 - 13.00 srdce
13.00 - 15.00 tenké střevo
15.00 - 17.00 močový měchýř
17.00 - 19.00 ledviny
19.00 - 21.00 mozek
21.00 - 23.00 pohlavní orgány
23.00 - 01.00 žlučník


Jakmile člověk uvede svůj životný rytmus do harmonie s vesmirným,zjistí,že má spokojenější,plnohodnotnější život,ve zdraví a radosti!

"Máte-li někoho rádi,povězte mu to.
Můžete-li někoho obdarovat,udělějte to.
Znáte-li pravdu,řekněte ji!"

A tak se s Vámi dělím o to,co je každému z nás k prospěchu!

Izabela Klimová


14.leden

14. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla
"Ve vnitřním světě
mi může slunce svítit každý den!"Poselství písmen

13. ledna 2010 v 15:57 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy


V dnešní době již dostáváme dost informací ze sdělovacích prostředků o tom,že celý náš svět,celý Vesmír je vibračního charakteru. Dokonce i každé vyslovené slovo,myšlenka,emoce,to vše je založené na vibracích.
Věděli jste,že ve staré Atlantidě bylo posvátným kódem člověka,
číslo 72 ?
Průměrná frekvence tepu lidského srdce je rovněž 72.
Tato číslice odráží cyklus náklonu zemské osy.
Fyziologická elektromagnetická bilance živých organizmů je od 2 do 72 Hz.
Život člověka je zakódován 7.Máme 7 čaker,dětství končí v 7 letech,ve 14 letech
se probouzí sexualita,dospělost začíná v 21 letech,život vrcholí ve 49 letech.
Sedmička je celosvětová konstanta téměř všude.
Je to dokonalé číslo,máme 7 svátostí,7 mudrců, 7 divů světa,
nebo 7 barev duhy.
Dvojka je výrazem životní polarity makro a mikrokosmu,
životní duality vdech-výdech,světlo-tma,teplo-zima,dobro-zlo.
72 let pozemského života,představuje v duchovních úrovních 2 hodiny.
I písmena mají také svoje vlastní vyzařování.
A - znamená přísun sil Nejvyššího,mám sílu a uvědomuji si ji.
B - vyjadřuje náš světonázor,naši víru.
E - vyznačuje dostatek sil používat je správným způsobem.
G -značí pomoc boží lásky.
I - je projevem božského náboje v nás.
K- přináší svému nositeli pomoc.
L -dává světlo a moc,tyto dary se nemají zneužívat.
M - signál,že bude vzorem lásky a světla.
N - novátorství,nové přínosy.
O - prosazování své vůle.Znamená také protest,zneužití moci,i zlo a vnucování svých názorů jiným.
P - je obdařen pomocí svatého ducha.
R - přináší světlo a radost.
S - znamená temnou sílu,kterou nositel používá,dokud to nevěděl.
Dále znamená transformaci a ochotu správně používat sílu.
U -vyjádřuje temnost,nositel se musí pravé lásce,ale když se to naučí,je horlivým zástupcem lásky.
V - je výrazem silné vůle.
Y - je výrazem materie,jeho duch se zatím motá v temných rovinách,v hrubohmotnosti,
X - je vzorem duchovních postojů.
W - dostává do daru velikou moc,kterou se musí naučit používat k dobrým účelům.

Také jste se milý návštěvníci,zamysleli,ze kterých písmen je složeno Vaše jméno?
I tyto informace nám mohou napovědět při procesu sebepoznávání.Není to důvod se na sebe rozzlobit.Buďte k sobě vlídní.
Všichni jsme se sem na tuto planetu přišli naučit něčemu novému
,anebo napravit to,co jsme v minulosti zvládnout nestihli.
Země je nejideálnějším místem pro vývoj naší duše!
A hlavně nesmíme zapomenout na to nejdůležitější.
Jsme boží podstaty a protože Bůh je láska a světlo,
nemůžeme být ani my ničím jiným,než láskou a světlem.
Dejme jim zazářit!

Vaše Izabela

13.leden

13. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


"Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu,
kdy budeme dokonalí,
promarníme svůj život!"
A promluvil Syn Člověka 2

12. ledna 2010 v 22:08 | neznámý |  Moudra a mezilidské vztahy

I toto pozvání jsem objevila v kousku novin-časopisu,do kterého byl zabalen obrázek,který jsem dala zarámovat. Opravdu k nám Bůh promlouvá každou chvíli,jen je potřeba otevřít oči a naslouchat.
Naslouchejte chvilinku se mnou a setrvejte v pocitu míru ,klidu a lásky.
Pohlaďte si duše,tak,jak Vás k tomu nabádá i název mých stránek!

S láskou ! Izabela
Požehnáni jsou ti,
kteří mě hledají.
Pro ty,kdo mě hledají,končí dlouhé období zapomenutí.
Probouzejí se k tomu,čím opravdu jsou-
moje živoucí součást,projevující se život a vyzařující láska.
Zapomněli jste na to,že mě máte hledat,
tím méně hledáte mou tvář,ó malověrní.
Je bezpočet těch,kteří žijí v očekávání mého příchodu.
Ve skutečnosti jsem ale nikdy neodešel.
Ať ten,kdo má uši,teď slyší.
Hledáte mě ve své slepotě.Vzhlížíte ke mně a nepoznáváte mě.
Dotýkáte se mé ruky a nevíte,koho jste se dotkli.
Hlásáte moje jméno a učení tak,jak vám to vyhovuje
a jaké jsou zrovna okolnosti.
Probuďte se,přijměte skutečnost mého bytí,
které je mezi vámi.
Jsem zemětřesením,větrem a ohněm.
Jsem neustálým tichým hlasem,
který prostupuje ohlušující vřavu bytí.
Jsem mír,který přesahuje pochopení.
Jsem světlo,které vede všechny bytosti k Otci.
Jsem láska,která všechno překoná.
Jsem záře,která osvětluje mysl člověka.
Jsem tím,co uchovává duši člověka.
Jsem vašim životem a vy jste mým životem.
Jsem vaším nadechnutím.
Jsme jedno v Otci.
Nezoufejte,nikdy vás neopustím,ani na vás nezapomenu.
Ani vy nemůžete ve skutečnosti opustit mě,
protože jsme jednoA promlouvil Syn Člověka

12. ledna 2010 v 20:11 | neznámý |  Moudra a mezilidské vztahy

Při procházce parkem,jsem našla pohozený zbytek časopisu.Mým zvykem je odnést nepořádek domů do koše.Jenže jsem prolistovala zbytky časopisu a dostala jsem nádhernou odměnu v podobě slova.Nevím,kdo tyto slova napsal,ale možná to není až tak důležité.Důležité je,že promlouvá ke srdci každého člověka.
Chci se s Vámi podělit o tento mluvený dar a zveřejňuji ho na svých stránkách.
Kéž pohladí Vaše duše!
S láskou Izabela


"Ať staré způsoby pominou.Musí zemřít a jejich popel vítr rozmetá do čtyř koutů světa.Nové se narodí,ale musíte změnit přístup.Nehledejte mě v podobě člověka.Ten čas ještě nepřišel.Ale hledejte mě v životě,který k vám promlouvá každý den.
Po celou dobu se díváte jiným směrem.
Nemám hranice a nepoutá mě fyzické bytí.
Jsem nepostihnutelný rozumem a přesahuji možnosti představivosti.
Žiji a pohybuji se a mé bytí je obsaženo ve všem co jest.Dosud jste mě přehlíželi.
Známky mého bytí naleznete v každé tváři stvoření mého Otce.
Pohlédněte na svého bratra a spatříte mou tvář.
Skloňte se nad nehybnou hladinou rybníka.Nenechejte se zmást.
Obraz,který vidíte,odráží mou podobu.
Už vidíte pravdu?
Rozpoznávejte mě.Sevřete v dlani list,kámen,kapku vody a vězte,
ze není nic,v níž bych nebyl obsažen.
Nevěděli jste snad,že já jsem věčný život,
a proto minulost a budoucnost pro mě neexistují?
Je jenom teď.Žijte se mnou v teď.
Jsem ve světle,vy jste také ve světle.
Ale vy o svém světle nevíte.
Jsem tady proto,abych vám ukázal,že vaše světlo
a moje světlo jsou jedno a neliší se.
Až si uvědomíte,že božské světlo je součástí všeho co je,pochopíte,
jaká zákonitost vás váže k životu,vašemu Stvořiteli,
a tím také k vašemu věčnému Synovství.
Nedřímám,ani nespím a musíte se naučit,
aby vaše duše také nedřímala,ani nespala.
Když si to uvědomíte.začnete vnímat svou duchovní vitalitu
a své probuzení do nejvyššího uvědomění.
Pak pochopíte,že jsem vám vskutku blíž než vaše ruce a nohy.
V tomto uvědomění,v tomto poznání již jsme sjednoceni.
Žijte v pravdě. Buďte pravdou.
Žijte v kráse.Staňte se umělci života.
Žijte ve mně a dovolte mi,abych vás vyjadřoval.
Přebývám všude v prostoru a mimo prostor,
v čase i mimo čas.
Pokud se obrátíte a stanete součástí mojí reality,
začne k vám proudit veškerá síla.
Je to síla,která vás sjednocuje se všemi bytostmi.
Je to síla,která vás osvobodí.
Moje děti,setrvávejte ve mně."


Kvalitné stáří

12. ledna 2010 v 19:12 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy


Téměř denně se setkáváme s bezohledností a neuctivým chováním mladých lidí ke starší generaci.Starý člověk jakoby se stal odpadem,něčím,co tady už nemá co pohledávat.
I samotní staří lidé mají sklon k pocitům neužitečnosti.
Jejich tělesná schránka chřadne,zapomínají,ale nemoci a zapomínání existuje nejen ve stáří,ale v každém věku.
Pocit nedostatečnosti může způsobit nalomené zdraví,omezená pohyblivost,senilita.
To vše starému člověku, přináší deprese,pocity smutku a trápení.
Starší lidé mívají často pocit,že s nimi odchází lepší svět,že tomu dnešnímu nerozumějí.Tempo dnešního hektického života je dalším důvodem,že staří lidé mají pocit,že tomuto tempu nestačí.
Deprese ve stáří není ale součástí normálního procesu stárnutí.Dlouhodobá klinická deprese-na rozdíl od běžného smutku,nebo špatné nálady-je těžké onemocnění,kdy člověk vypadává ze svého životního rytmu a není schopen plnohodnotně žít.
U většiny lidí starší generace převládá názor:"Rodíme se,rosteme,stárneme,až se staneme zátěží pro sebe samotné i pro okolí.!Hlavním důvodem ztráty sil je hluboké přesvědčení o vlastní neužitečnosti.Vlastní příčinu stárnutí je třeba vidět v panickém strachu z negativních důsledků vysokého věku.Bohužel mnoho lidí se bojí stáří,bojí se nemocí i konce svých dnů.
Ten kdo říká,že neví co si se svým stářím počít,vlastně si už vyhlásil v duchu vlastní bankrot.
Lidskému tělu a duchu neškodí sám čas,ale strach z jeho neodvratného plynutí.Stárnutí však není tragický proces.To,čemu říkáme stárnutí,je v podstatě pouze změna.
Odchod do penze může znamenat docela příjemnou etapou našeho života.Může to znamenat příležitost k uskutečnění dlouholetých snů.I sebevyšší věk může být začátkem velmi tvůrčího života.
Menší pracovní nasazení mu dává prostor k přehodnocení svého dosavadního života.Dává mu šanci změnit to,s čím je ve svém životě nespokojený.Dává mu šanci očistit svou duši od neblahých skutků.Dává možnost napravit zlé skutky,dobrými,vpusti odpuštění
Starý člověk by se neměl v mysli stále dokola zabývat tím,co už nemůže.Měl by se naopak,soustředit na to co dělat může.Měl by být přístupný novým myšlenkám a nápadům.Stejně jako tělesné cvičení posiluje svaly,tak i duševní trénink udržuje v dobré kondici mozek.
Je dobré rozvíjet nové zájmy a aktivity,poznávat nová místa,setkávat se se starými známými a navazovat nová přátelství.Vycházky do přírody,hudební koncert,nebo divadelní představení,hezká kniha,nebo studium cizí řeči-to vše zkvalitní život.V některých městech jsou univerzity třetího věku,kde můžete získat znovu pocit důležitosti a důstojnosti.
Člověk vlastní síly,které daleko přesahují jeho tělesné schopnosti..Rozhodující silou,která určuje duševný,tělěsný i společenský rozvoj člověka,je je PODVÉDOMÍ!
Je úžasné vědět,že podvědfomí nikdy nezestárne,nepodléhá zákonu času.Neprojeví se na něm známky stárnutí,ani žádné jiné negativní vlivy.
Je částí univerzálního božího zákona,který nemá začátek ani konec a nezná zrození ani smrt
Proto stárnutí a únava je důsledkem našeho myšlení.To ,co chováme v myšlenkách,to čím se zabýváme,to k nám přichází.To je vesmírný zákon přitažlivosti.
Proto trpělivost,dobrota,pokora,láska k sobě i ke svým bližním,láska ke všemu živému,harmonický vztah a úcta k přírodě,pokoj a klidná mysl,jsou charakterové rysy,které nezestárnou,Ten,kdo se takto chová,zůstane v duchu stále mladý.
Vysoký věk nelze chápat jako večer života,ale jako červánky moudrosti.


Lidský život má duševní povahu a duše trvá věčně.
Život obnovuje sám sebe,je věčný,nezničitelný a představuje největší a nejhlubší skutečnost naší zkušenosti.Bůh a život nestárnou! Bůh je život!

Jestliže tento článek pomůže jedinému starému člověku,nebyl zbytečně napsán.

Izabela Klimová

Porušená pouta s přírodou

12. ledna 2010 v 15:58 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy


Civilizovaný člověk se za poslední desetiletí vzdálil od přírody a tím zdeformoval svůj vztah k vnějšímu prostředí-k živým organizmům a všem složkám životního prostředí.Je to člověk,který rozvrací,otravuje a ničí všechny biologické systémy na Zemi.
Informace ve sdělovacích prostředcích o vymírání živočišních a rostlinných druhů,o zamořeném vzduchu či půdě,o znečištění moří , o porušení zemského magnetizmu,nebo o narušení biosféry,jsou smutnou bilancí devastace naší planety.Podepisujeme směnky,které naše děti nebudou moci nikdy zaplatit.Dopustili jsme,aby naše planeta a příroda protrpěla mnoho bezohlednosti,které jí uštědřujeme ve stále větší míře.
Mnozí lidé nadávají na tyto neutěšené poměry,ale nedělají nic pro zlepšení stávajícího stavu,jenom čekají,že to někdo za ně vyřeší.Je jim lhostejné,co se kolem nich děje,oni přece nic špatného nedělají.Mnoho lidí spí opojeno vlastním sobectvím a jejich naprostý morální a duchovní úpadek, z nich dělá jakési otupělé roboty bez citu.Těmto lidem je velmi obtížné vysvětlit,že ke zlepšení současného stavu životního prostředí naší planety,může dojít jen když změní svoje vnitřní postoje ke všemu živému.Příroda přece není nepřítelem,není ani překážkou ve vývoji.Naopak,poskytuje nám vodítka a příklady pro veškeré lidské konání.Ochrana životního prostředí je věcí nejen ekologů,ale každého jedince,žijícího na Zemi.Tato nádherná planeta je naším domovem,živí nás,léčí nás,obšťastňuje nás.
Někteří lidé nedokážou pochopit,že kromě člověka,se vědomím vyznačují i jiné životní formy.
Například zvířata si velice dobře uvědomují informace,které získávají z univerzálního informačního pole a dokonce je i spracovávají.Nejsou poháněni jen instinktem,oni i cítí,oni i milují.Naše napojení na zvířata může být stejně tak smysluplné,jako spojení s lidmi.Jsou to naši věrní a oddaní přátelé,pomocníci a už jen jejich samotná existence,přináší člověku radost a obohacuje jeho citový život.

Vše v našem životě má hluboký smysl.Například rostlinky,stromy,bylinky.Dávají nám svoje dary v podobě vitaminů,léčivých esencí,plodů.Květy k nám mluví vůní a krásou!
Dokonce i kamínky-minerální svět a jeho majestátní krása byl dán člověku pro radost i pro zdraví.

Proč na jaře,když se všechna příroda probouzí,jakoby ožíval i člověk?Nadšeně obdivuje jak se vše kolem zelená,raší,voní,rozkvétá.Ta krása člověka dojímá a někde v duchu si říká,že musí změnit svůj postoj k přírodě.V takových chvílích jakoby rozmlouvala duše člověka s duší přírodyProjděte se lesem,který na Vás dýchne láskou,klidem a tichem,jakoby jste byl v posvátném chrámu.
Někde hluboko v duši cítíte mocný otisk přírodních sil v sobě.
Posvátnou bázeň uciťoval člověk ještě nedávno,když procházel lány obilí.Obilný klas ve svých semenách zadržuje život."Tak v žáru slunce zraje na poli chléb pro člověka!"
Příroda každého roku vždy znovu svým přebytkem života,který je mnohonásobně větší,než si ponechává k sebezáchovš,učiní vždy krok vpřed tím,že se obětuje vyšší bytosti-člověku-ke své proměně do vyššího bytí.Její oběť je základem našeho života!
Tady dochází ke zjednocení s přírodou.
Člověk se stává oltářem,na němž příroda obětuje své nejušlechtilejší plody a proměňuje je ve světlo jeho vědomí.

A co dělá člověk?
Přestal ctít zákony vyššího smyslu přírody.
Velmi -velmi se vzdálil moderní člověk přírodě a zapomněl na vzájemnou komunikaci,zapomněl jí rozumět.Jestli nezmění svůj vnitřní postoj ke všemu živému,porušuje vesmírný zákon vývoje a bytí.Ztrácí své lidství,i když má lidskou tvář,není vpravdě člověkem stvořeným k obrazu Božímu.
Při pomyšlení,jak zacházíme se vším živým na Zemi,mě od hanby rudnou uši.
Proto píši tady tento článek,abych zalarmovala v lidech vztah a cit k přírodě.
Naše planeta je zrovna takový žijící organizmus,jakým jsme my,lidé.
Naslouchejme ji,pomáhejme ji,mějme v úctě její zákony a možná ji znovu začneme i rozumět!

S láskou všemu Božímu tvorstvu!

Izabela12.leden

12. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


"Pořád více lidí,věcí,zážitků,
naježděných kilometrů,nových drahých věcí,
speciálních jídel a alkoholů,je potřebných k dosažení
pořád slabších radostí!"


Kam se vytrácí soucit?

11. ledna 2010 v 15:22 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy


Každá myšlenka,pocit i čin,představují mocný zdroj síly.
Možnost mluvit,cítit,konat,neslouží jen medzilidské komunikaci,ale také k vytváření vibrací ,
které ovlivňují lidstvo jako celek.
Stav,ve kterém se jednotlivec i svět nyní nachází,nelze jinak označit než "krizový".
Násilí,bezcitnost se staly takovou samozřejmostí,že mnozí z nás se už ani nezastavují nad její příšerností a nedokážou rozlišit nebezpečí,jež z nich vyplývá a to nejen pro ně samotné,ale i pro jejich okolní svět.
Nikdy dřív nebylo na světě tolik lidí,kteří by potřebovali soucitnou pomoc,když je postihuje hlad,chudoba,občanské nepokoje,zločinnost,nemoci, nebo přírodní katastrofy.
Je všeobecně rozšířená představa,že necitelnost a bezohlednost,jsou cestou k úspěchu.Mnozí se uchylují k názoru,že citlivostí nikam nedojdou a být krutý,je méně bolestivé.Projevy soucitu mnohokrát zmaří a chamtivost a sobectví.Bohužel se tak chovají i političtí vůdcové a mnozí populární osobnosti z nejrůznějších oblastí života.
To však nic nemění na skutečnosti,že všichni lidé na celém světe,potřebují projevy náklonnosti,lásku a soucit.Kam se ale vytratil soucit? Co to je vlastně soucit?
SOUCIT je vědomá touha poskytnout pomoc člověku,který je postižen nemocí,utrpením,neštěstím.
Soucit je naše vřelá účast,která přichází jako teplý paprsek pro sklíčenou duši,povzbudí,zmírní bolest uklidní a laská.Pomáhá zachovat pokoj,je jak bezpečný přístav.

Jak se dá soucit vyjádřit?
Projevit soucit se dá slovem,projevy náklonnosti,nebo skutkem.Projevuje se něžnou ohleduplností k lidem,kteří jsou v nouzi.Náš soucit můžeme projevit nemocným lidem,nebo vdovám,přátelům,které postihla osobní tragédie.Přátelský stisk rukou a objetí ,vlídné slovo,nebo povzbuzení, to vše,patří mezi velmi silné pouta v mezilidských vztazích.
Pozvání do divadla,nebo na procházku do přírody,návštěva doma,nebo v nemocnici,to jsou projevy naší účasti s danou osobou a situací,ve které se nachází.Možná někdo potřebuje doprovodit k lékaři,nebo nakoupit,nebo pomoct finančně,způsobů je nepřeberné množství a vše závisí na naší jemnocitnosti a volbě způsobu pomoci.


Při projevování soucitu pocítí záplavu radosti nejen ten,komu ji projevujeme.Radostně obohacuje i toho,kdo projevuje soucit.V soucitu je síla udržovat soulad k odstranění vypjatých situací a rozporů,pomáhá vyjasňovat nedorozumění a
připravuje cestu k odpuštění!
Taková je síla soucitu!
Jestliže svůj soucit neomezujeme jen na rodinu,ale i na přátele a lidé,které vůbec neznáme,pocit radosti se ještě umocní.Můžeme pomáhat při charitativních akcích,adopcích na dálku atd.
Soucit byl označen za citové pohnutí,které se dotýká těch nejniternějších stránek lidské duše.
Podívejme se do Bible.Zářivým příkladem něžné soucitnosti byl Ježíš Kristus.
Co ho vedlo k projevování něžného soucitu?
Byla to hluboká láska,pocházející od Boha.
"Bůh je láska!"
Každý z nás je projevem Boží existence tady na Zemi.Každý z nás může přispět svými projevy soucitu,ke zlepšení žalostného stavu naší planety.
Když v sobě najdeme sílu tak učinit,staneme se transformátory Boží lásky a světla!

K tomu Vám hodně energie přeje Vaše Izabela!

11.leden

11. ledna 2010 v 6:00 | Izabela

"Zdravé potraviny jsou nasyceny nebeskými silami.
Rostliny přijímají cyklické impulsy planet a přeměňují je.
Jíme vlastně vesmír!"


Vesmír a elektromagnetické síly

10. ledna 2010 v 20:08 | Izabela Klimová |  Léčba pulzní magnetoterapií


Naše planeta Země je v nekonečném vesmíru pouze nepatrnou tečkou.
Za posledních sto let,jsou poznatky o vesmíru velice rozsáhlé.,dokonce člověk pronikl i do mezihvězdného prostoru,kde je pomocí techniky schopen žít i několik měsíců.
Mnozí odborníci dnes vědí,že zde fungují přírodní zákony.Poukazují na základní interakce,které na sebe vzájemně ve vesmíru působí.

Jednou ze sil je elektromagnetická interakce,která například v přesně vymezených hodnotách, váže k protonům elektrony a tak umožňuje vznik molekul.
Kdyby byla tato interakce slabší,elektrony by se neudržely v orbitálech kolem atomového jádra a tím by nemohly vzniknout žádné molekuly.
Naopak, kdyby byla elektromagnetická interakce silnější,elektrony by byly k atomovému jádru pevně přichyceny.V takovém případě by nemohlo docházet k chemickým reakcím a zkrátka,nebyl by možný život.
Existuje tedy jakési řídíci centrum vesmíru,protože kdyby řád který ve vesmíru panuje,neexistoval,nevzniklo by vůbec nic.


I nepatrná změna v elektromagnetické interakci by měla vliv na slunce i na množství a intenzitu sluneční energie,která se dostane na Zemi.Tím by nemohla například v rostlinách probíhat fotosyntéza.Přesné nastavení elektromagnetické interakce rozhoduje,zda je na Zemi život možný,nebo ne.
Ve Vesmíru působí množství těchto interakcí.Jedním ovládacím prvkem se nastavuje gravitační síly,jiným elektromagnetické síly,dalším poměr hmotnosti neutronů a protonů atd.
Zmíněné ovládací prvky musí být nastaveny na správné hodnoty,aby vesmír a život,mohli vůbec existovat.
Fyzik Freeman Dyson se vyjádřil,že "...čím více zkoumám vesmír a studuji podrobnosti jeho stavby,tím víc nacházím důkazů o tom,že vesmír v nějakém smyslu musel vědět,že budeme existovat!"

Pokud se elektromagnetické pole Země blíží k nule,propadávájí všichni živé tvory šílenství.
Proč je tomu tak?Protože lidské emoce závisí na elektromagnetickém poli Země!
Bohužel na naší planetě v současnosti převládají chaotické energie.Vinu na tom nese i
radarový systém HAARP na Aljašce,vysílající disharmonické energie,které ovlivňují vědomí člověka a v mozku produkují zmatek.

Život a mysl jsou mimořádnými projevy hmoty.Lidský mozek a mysl,touží od počátku stvoření věcem rozumět,ale zatím ani veškeré poznatky získané na poli biofyziky nebo biochemie,neobjasňují,proč lidé dokážou myslet abstraktně.

Složitost a plánovitost,která je patrná ve všem stvoření je nadpřirozená.
I člověk zde na Zemi přísně podléhá například zákonům zemského elektromagnetizmu.
Je fyziologicky dáno,že lidské tělo má kmitat od 2 do 72 Hz a každá změna v elektromagnetické bilanci v buňkách,má za následek porušení biologických procesů.
Bohužel právě vymoženosti civilizace/ mikrovlnné trouby,počítače,vysokofrekvenční vysílače atd./ způsobily,že je porušen zemský magnetizmus.Neblahé následky neneseme jenom my lidé,ale všechny životní formy žijící na zemi.Problém je ten,že tyto narušené poměry,nelze opravit,nebo vylepšit a tak žijeme v porušeném životním prostředí.Naskýtá se proto otázka: Lze nahradit nedostatek zemského magnetického pole?

Ano,lze.Biofyzikálným výzkumem se vyvinuli moderní přístroje,které vyráběji magnetické pole.Toto uměle vyrobené magnetické pole má biologicky přirozené účinky,které vylaďuje elektromagnetickou bilanci v našich buňkách přesně podle zákonu fyziologie lidského organizmu. To pak příznivě působí na biologické procesy a kromě toho potlačuje bolest.Nejlepší zkušenosti mám s přístrojem UltiCare LT-99,který má vysoké klinické parametry,vysokou účinnost a spolehlivost.Používáním tohoto přístroje ,se nelze předávkovat,nemá vedlejší účinky,nevadí v těle
ani kovy,ani endoprotézy.V dnešní době při narušeném životním prostředí se stává používání nízkofrekvenčních pulzních magnetů,přímo nutností pro vytvoření kvalitnějšího života a pro zachování zdraví.

Klimová Izabela


Další informace a kontakt zde na blogu.


Člověče..

10. ledna 2010 v 16:02 | Božena Cibulková |  Moudra a mezilidské vztahy


Člověče
zdalipak ještě víš ,nebo alespoň tušíš,
že vesmír potřebuje
tvé ušlechtilé myšlenkové pole,
jako dítě mléko matky,
vzpomínáš-li na ustanovení Boha
o vzájemné službě všeho a všech,
vesmírná ústa k tobě volají a ptají se,
proč slábne tok mléka ušlechtilosti,
z tvé mateřské galaxie,
vesmír se obává kolapsů
hvězd a celých galaxií,
bojí se o planetu Zemi,
nedáš-li co mu náleží,
neztenčeně dosud k tobě plynou
vesmírné siloproudy.
Člověče,
vesmír tě žádá,prosí,
jako bratr bratra napomíná,
pomoz a zachraň
co již pomalu zmírá...

Božena CibulkováKvětiny a hvězdy

10. ledna 2010 v 15:40 | Ludvík Procházka |  Moudra a mezilidské vztahy
Tajuplný je život květin,tajuplný jako život hvězd.
První probouzejí v duši touhu po nekonečné kráse na lukách pozemských,
druhé na nivách nebes.
A jejich životy jsou spolu spjaty tak podivuhodně intimně.
Ozdoby země otvírají své květy
v barvách svítání s prvním tušením slunce.
Však hvězdy přitom hasnou.
Tu ve světle dne každá květina zpívá svým tichým hlasem,
upomíná svou něžnou vůní a vábí svou barvou.
Když pak soumrak uléhá v lesích,na pasekách a lukách,
tehdy stejně jako za ranního úsvitu,
se odehrává čarovná proměna.
Zesláblé láskou zlatovlasého ženicha zavírají květiny své koruny.
Ale jejich krása- ona idea Krásy-
se do sebe neuzavírá.
Ve své nebeské modifikaci zjevuje se po setmění
vysoko nad oblaky jako hvězda.
Tam se podílí svým bezeslovným zpěvem
na velkolepé hudbě sfér.
Za démantových nocí vniká svou vůní do chřípí spících,
aby upomínala duše na jejich pravý domov:
a mystérium světelných dálek budí v těch,
kteří uchváceni hledí vzhůru,
touhu po vznešenosti a věčnosti.
Ráno opět padají hvězdy v krůpějích rosy
do srdcí čekajících květin.
Tak se dělí o život jedné podstaty hvězdy-
květiny nebe,s květinami-hvězdami země.
Není náhodou,že jedna z květin se jmenuje astra.
Má své jméno z hvězd.
Možná,že ona byla tou první květinou,
kterou zplodila země.
A přestože tehdy vypadala asi úplně jinak,
to jméno už jí zůstalo.
Ludvík Procházka


Modlitba lékaře

10. ledna 2010 v 15:08 | dle Maimonidese |  O zdraví a nemoci
MODLITBA LÉKAŔE

Pane,připravuji se na své povolání a prosím Tě,abych v něm uspěl.
Vlož do mého srdce lásku pro mé poslání i lásku k těm,jež jsi stvořil.
Nedopusť,abych si oblíbil zisk či abych toužil po slávě a poctách.
Ochranou nechť mi jsou láska k pravdě a láska mých bližních.
Snažně Tě prosím a modlím se :
Nenech mě bloudit při plnění tohoto vznešeného úkolu služby
Tvým lidským bytostem.
Utuž mé tělo a posilni mou duši,
abych byl vždy připraven pomoci,
a to bohatému jako chudému,špatnému jako dobrému,
těm,kteří milují i těm,kteří nenávidí,
nech mě nalézat v nemocných jen to,že to jsou nemocní lidé,lidé především.
A vnukni mým nemocným,aby mi důvěřovali
a spoléhali na mé znalosti,
aby se řídili tím,
co jim doporučím a co jim předepíši.
Vykaž od jejich lůžek všechny šarlatány a pochybné rádce,
kteří by se chtěli řadit mezi vykonavatele téhož vznešeného poslání,
ač jsou krutí a jen pro svoji pýchu a samolibost
chtějí mít spolupodíl na dobrých záměrech.
A veď mé srdce tak,aby naslouchalo hlasu
skutečné moudrosti mých kolegů,
těch,kdo si přejí dále mě vzdělávat.
Neboť rozsah potřebných znalostí je tak veliký,tak hluboký...
A rovněž, Pane, dej mi sílu
a obrň mé srdce proti špatným vůdcům,
abych z cesty pravdy,
která je tou pravou cestou pro každého, nesešel!

Maimonide,12.století
Poznámka:
Jaká posvátná bázeň,moudrost,hloubka a úcta k poslání lékaře!
Vzbuzuje důvěru,čestnost a ctí nejvyšší principy života!
Ještě donedávna povolání lékaře bylo v úzké symbióze s posláním!
Dnešní moderní doba povznesla lékaře na bílé bohy.
Na chodbách lékařských fakult je jen málo těch,kteří přistupují ke svému
budoucímu povolání s takovou zodpovědností, s takovou vážností,než tomu bylo v blízké minulosti.Již počas mého působení na Lékařské fakultě v Hradci Králové,jsem si několikrát povzdechla nad přístupem některých budoucích lékařů k nemocným lidem.
V duchu jsem si mnohokrát řekla,že doufám,že se nikdy nebudu muset u takovýchto lékařů ve svém stáří léčit.Uvědomila jsem si,že hlavní příčinou je to,že se z mezilidských
vztahů vytratila láska a soucit.Člověk se pomalu stal jen rodným číslem a smutně mi to připomíná ustájená zvířátka ve stájích.
Proto vysílám modlitbu archanděli Rafaelovi,ať osvítí mysl i srdce budoucích i stávajících lékařů.Aby si uvědomili,že je to Nejvyšší síla-Bůh,
kdo jim propujčil úkol péče a starostlivosti o lidské bytosti.
Také děkuji Nejvyššímu,že ne všichni lhostejně přistupují k nemocné bytosti.
Ti ať jsou příkladem pro ostatní a žehnám jejich rukám a úsilí při jejich
nádherném životním poslání-poslání lékaře!

Izabela Klimová


Když magnety mrazí.

10. ledna 2010 v 13:54 | Izabela Klimová |  Léčba pulzní magnetoterapiíNa tomto webu je více článků,zabývajících se magnetizmem.Před nedávnem,jsem objevila obsáhlý článek,jak magnetizmus zasahuje i do jiných oborů,než je magnetoterapie.
Na základě informací,o kterých jsem se zde dočetla,jsem zpracovala tento článek,který Vám zde předkládám.

Moderní součqasnost je těžko představitelná bez ledniček a mrazniček.Většina z nich pracuje na stejném principu,jehož základem,je neustálý koloběh stlačovcání a následného rozpínání ,chladícího plynového média.Na obzoru je ale nová generace lednišek,která je založena na tzv.magnetokalorickém jevu/MCE/.
A jeho princip?
Molekuly magnetokalorické látky tvoří samostatné magnety,které jou uvnitř slitiny,tzv.
magnetické domény,na které působí magnetické pole.Když jsou vystaveny vnějšímu magnetickému poli,všechny tyto magnetky se orientují jako kompasová střelka v magnetickém zemském poli.Následkem odporu z přeorientování,začne se látka ohřívat a po vypnutí pole zase ochlazovat.Důležitou roli zde sehrává složení slitin,které obsahují vzácné zeminy,anebo mají vysoký podíl arzenu.Ke chlazení se používá tekutý dusík,za pomoci kterého lze dosáhnot i chlazení,které při kapalném heliu selhává.Při použití MCE chlazení se používá slitina manganu,železa,fosforu a germania,která neobsahuje žádné toxické látky a metoda je podstatně levnější,než doposud používaná technologie.

Je opravdu vědět,že magnetizmus je universální síla,která působí v mnoha úrovních našeho každodenního života a slouží k prospěchu lidstva .

/Zpracováno dle časopisu 21.století-Revue objevů,vědy a techniky 2008/

Klimová Izabela


Jak souvisí magnetoterapie s magnetorecepcí

10. ledna 2010 v 13:10 | Izabela Klimová |  Léčba pulzní magnetoterapií

Co znamená magnetorecepce?
Pod pojmem magnetorecepce se skrývá schopnost živočichů vnímat zemské magnetické pole a tuto magnetickou informaci využít pro svou orientaci v prostoru.Orientace v prostoru je přírodní dar,který u člověka téměř zakrněl.Pro ostatní živé organizmy je však orientační schopnost podle zemského magnetizmu otázkou života a smrti,dokonce i u mikroorganizmů a jednobuněčných organizmů.
Magnetorecepce byla prokázána i u ptáků,ryb,želv,čolků,,holuby a také krávy.


S poznatky o výzkumu magnetorecepce,se zabývá i český odborník Pavel Němec z katedry zoologie Přírodoveděcké fakulty University Karlovy v Praze.
Zjistil,že krávy,jeleni a srnci se ve volném prostoru pasou a spí v severojižním směru.
Průzkum probíhal ve spolupráci prof.Hynka Burdy na univerzitě v Essenu.Zvířata mají v sobě zřejmě senzor,který funguje jako kompas.Předpokládá se,že zvířata mají v těle krystalky biogenního magnetitu,které reaguje na zemské magnetické pole dle její intenzity.Tenhle "magnetický kompas" sehrává roli i při nutnosti uprchnout před životním nebezpečím,nebo nepřítelem.


Magnetické pole Země pochopitelně ovlivňuje i lidský organizmus.Podléháme také rytmům-pulzům zemského magnetizmu. Vědci během posledních let dokázali,že jednou z podmínek života na Zemi je právě zemský magnetizmus,který řídí činnost všech živých buněk.Podílí se na řadě vegetativních funkcí,které umožňují metabolizmus.

V rubrice Léčba pulzní magnetoterapií,zde na webu,je řada článků,které vysvětlují princip zemského magnetizmu a jeho účinků v našem životě.
Je jisté,že zemský magnetizmus je nezbytnou částí života zde na Zemi nejen u lidí,ale i u zvířat a rostlin.Magnetoterapie a magnetorecepce jsou v úzké souvislosti.

Izabela Klimová


10.leden

10. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla"Ó synu ducha,stvořil jsem tě bohatým.
Jak je možné,že jsi chudý?
A učinil jsem tě mocným.
Jak je možné,že jsi slabý?
A nechal jsem tě povstat
z vlastní substance lásky a moudrosti.
Jak je možné,že se zabýváš čímsi jiným?
Obrať svůj pohled na sebe,
abys mě mohl v sobě spatřit:
mocného,silného,vzněšeného!"

Rakovina a její příčiny.

9. ledna 2010 v 20:07 | Izabela Klimová |  O zdraví a nemoci


Existuje mnoho faktorů,které způsobují toto vážné onemocnění,ale je jen jediná primární příčina této choroby a tím je,totální znečištění a otrava vnitřního světa.
Nemoc teda vzniká v jemnohmotných úrovních a pokud ji naše mysl živí,pokud se jí zabývá,transformuje se ve fyzické rovině.
Celostní pohled na člověka ,neodděluje duševno a tělesno,protože veškeré integrační procesy na úrovni biologické,biochemické,hormonální,imunologické,nebo psychické,začínají v okamžiku našeho početí.

Už samotný název-rakovina : rak-kouše,chůze pozpátku,naznačuje ,že jdeme ve svém životě pozpátku,couváme,stagnujeme,jsme zastaveni.
Hlavní příčinou je strach- z čehokoliv.Strach oslabuje a paralyzuje naši obranyschopnost a tak se pomalu rozbíhá degradační program.

Každý člověk v sobě má rakovinové buňky.Zdravý člověk jich může mít cca 200 000,ale tento počet,
vzhledem k 60 bilionům buněk lidského těla,je jen mizivé množství.Když je obranný systém dost silný,hravě si poradí ,rozpozná a zničí degenerované a cizorodé buňky.
Mnohokrát jsme si všimli i toho,že rakovinou onemocní zrovna tak vegetarián,jako masožrout,kuřák i nekuřák,alkoholik,nebo abstinent,nebo sportovec,či neaktivní člověk.


Co je tedy příčinou vzniku rakoviny?
V první řadě příčinou onemocnění,je zhroucení vnitřního řádu,dlouhodobě nezpracované konflikty,úmrtí blízké osoby,chronicky emociální stres,pocity rezignace,neschopnost promíjet a nenávist,pocit nedostatečnosti a izolace,neschopnost vyjádřit své pocity,sebelítost,opuštěnost,ale také vynucení pozornosti okolí na sebe,snaha udržet si lásku a strach.
Tyhle příčiny jsou vzkazy našemu tělu,aby přehodnotilo svůj vnitřní život,protože jeho pravidelným narušováním,dochází i k narušování důležitých životních pochodů.
Ke vzniku rakoviny pochopitelně napomůže i nezdravý životní styl,kouření,konzumace alkoholu,jídel bohatých na tuky,nedostatek spánku,nedostatečná fyzická a sportovní aktivita a dlouhodobý nedostatek vitaminů,minerálů a stopových prvků.


Jedním z nejrozšířenějších příčin rozvoje rakoviny ,je přemnožení mikroorganizmů a parazitů v našem organizmu.
Kdybychom mohli nahlédnot do nitra našeho těla,byli bychom zděšeni z obrovského množství bakterií,virů,plísní,bičíkovců,roupů,trichomonád atd.
A jak se do nás vlastně dostanou?
Z nekvalitní vody,ze špatně omytého ovoce a zeleniny,špinavými rukami,pohlavním přenosem,nebo z různých zvířat.
A co způsobují v našem organizmu?
Aktivně požírají vitaminy,stopové prvky ,hlavně železo,bilkoviny,cukr,sacharidy,hormony-prostě si mlsají na všem,co je tělu prospěšné.Jejich přítomnost v těle,umořuje zdravé životní prostředí,protože produkují množství toxinů,které blokují imunitní systém.Když se tomu tak děje delší dobu,přichází pocit únavy,pak se dostaví méně závažná onemocnění a nakonec ,to může vést ke vzniku nádorového onemocnění.Parazitární onkologické onemocnění je projevem totální degradace lidského organizmu,celkového energetického a chemického chaosu.Alarmující jsou údaje Světové zdravotnické organizace,podle které je na světě paraziti nakaženo 4,5 miliardy lidí, v Evropě je to každý třetí člověk.


Každoroční bilancování řádění zhoubních nádorů,zpracované Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny/ARC/, zní přímo hrozivě.Loňského roku zemřelo v Evropě na rakovinu 1,7 milionu lidí a 3,2 milionu jich nově onemocnělo.Česká republika má smutné prvenství ve výskytu rakoviny tlustého střeva,což představuje ,že ročně onemocní více než 66000 lidí a 29000 z nich nemoci podlehne.


Při způsobu života,jaký vedeme,se s daleko větší pravděpodobností projeví i rodová dispozice onemocnění.Genová mutace je do další generace předána zárodečnými buňkami.Změna struktury DNA v poškozené buňce se může,ale nemusí, během života rozvinout.A jaké jsou metody léčby?
Prvně navážu na právě spomenutý fakt,že rakovina vznika v DNA.,to znamená,že se odehrává ve velmi jemné a složité části těla,ale léčba současnými metodami probíhá na hrubé strukturální úrovni,tak jakýpak recept na úspěch? Medicína útočí na povrchové symptomy rakoviny,ale bohužel neřeší příčinu vzniku onemocnění.
Operace,chemoterapie a radioterapie-jsou všechno velmi násilné způsoby léčby.V onkologii se podávají tzv.cytostatika,jejichž cílem je zabíjet buňky cytotoxickým účinkem a tak zabránit jejímu dalšímu dělení.Cytostatika ale poškozují nejen nemocnou,ale i zdravou buňku.Dalším nežádoucím jevem je útlum krrvetvorby,únava a malátnost , zvracení a nevolnost.Na psychiku velmi nepříznivě působí i vypadávání vlasů.Během podávání chemoterapeutik může dojít rovněž k poškození ledvin,srdce, sliznice trávícího traktu,poruchám periférních nervů a lokální necitlivosti končetin.Vedlejší účinky jsou závislé jednak ve kterém stadiu onemocnění,zahajujejme léčbu a závisí i na druhu účinné látky.

V posledních letech se objevily i metody ortomolekulární léčbou,opírající se o přírodní zákony.Příkladem jsou injekce z výtažku jmelí helixor-Iscador,Vysorel,Plenosol,Eurixor a další.Výtažky ze jmelí stimulují tvorbu a aktivitu T-lymfocytůTyto výtažky výrazně potlačují zvracení a nevolnost v době chemoterapie a samotné výsledky chemoterapie,jsou daleko úspěšnější při podpůrné léčbě těmito injekčními přípravky.Zmírňují bolesti a zlepšují psychickou kondici.

Dobré výsledky jsou zaznamenány při aplikaci beta glukany a apiglukany. Jako velmi účinné se ukázalo Colostrum,které obsahuje megadávky imunoglobulínů/všech IG/ a tím výrazně zvyšuje imunitu.Mnoho onkologických pacientů užívá houbu Reishi,nebo jinou čínskou medicínu s uspokojivými výsledky.Ovosan a Aloe vera se ukázala jako výdatný pomocník při onkologických nemocech a oslabuje i případné vedlejší účinky v rámci chemo nebo radio terapie.Někteří pacienti zaznamenali znamenité účinky Chlorelly,Spiruliny-zelených řas.V řadách svých klientů,jsou i uživatelé mumia,šungitu a diamantové vody.Každý organizmus si dokáže vybrat pro sebe to svoje a také závisí,které místa našeho těla jsou touto nemocí zasaženy.
Jako velice nadějnou se ukázala i metoda MUDr.Kamila Jurkoviče,který použil léčbu blokádou metabolismu nádoru/blokáda štítné žlázy/...


Nedávno byla zveřejněna léčebná metoda nanotechnologií.Musíme si uvědomit,že valná většina pacientů neumírá na samotný-primární nádor-ten se většinou vyoperuje.Hlavním problémem jsou metastázy.Proto prvořadým cílem nově vyvinutých protinádorových postupů,je nejen léčba samotného nádoru,ale i jeho metastáz ,případně i potlačení relapsu nemoci po ukončení léčby.Tyto požadavky splňují cílené nanočástice,které jsou větší než 10 nm,aby bylo zamezeno jejich rychlému vyloučení ledvinami.Výhodou je ,pokud mají kladný náboj:zamezí se tím velké části nespecifických interakcí s buňkami a proteiny.Tyto částice je pak možno modifikovat,aby se v těle zadržovaly delší,nebo kratší dobu a vážou se na cílové buňky,nesúc někdy i enormní množství léčiva.Jedná se o orálně podávané nanokrystaly produktu půdní bakterie Streptomyces hygroscopicus.Nanočástice jsou dostatečně velké,aby mohly nést hned několik druhů synergicky působících léčiv.Nanočástice úspěšně obcházejí mechanizmy rezistence na léčiva,protože do buněk vstupují endocytózou.


A jak může kromě lékařů pomoct člověk ještě sám sobě?
Velmi důležitý je dostatečný příjem tekutin,které odvádějí z těla toxiny i rezidua z léků.
Ve spojitosti s tím,je důležité pravidelné vylučování-nezadržovat látky,které mohou dále škodit.
Upravit stravovací návyky tak,aby tělo bylo co nejméně zatěžováno.Je vhodné vyloučit bílou mouku,cukr,maso,alkohol,kouření,škodlivé potraviny a nápoje.
Zařadit do jídelníčku místo toho dostatek ovoce,zeleniny,vitamínu ,zinku,selenu a kvalitních přírodních produktů.Některé z nich zde byli uvedeny.
Velmi prospěšná je i pravidelná lymfodrenáž,nebo reflexní masáž lymfatického systému.
Činnost brzlíku /imunity/ podpoříme poklepem na brzlík,několikrát denně.
Dostatek oddychu a spánku,poslech relaxační hudby,aromaterapie,to vše jsou podpůrné pilíře při překonávání tohoto onemocnění.


Zkušenosti z mé praxe,při léčbě onkologických pacientů,je opakovaná aplikace pulzní magnetoterapií.Dochází totiž k regeneraci z buněčné úrovně v rozpětí fyziologicky daného elektromagnetizmu,při které reagují jen zdravé buňky a nemocné odumírají.Tím se přirozeně posiluje i vlastní obranyschopnost organizmu. Po chemo nebo radioterapeutické léčbě,po operaci,nebo po dlouhodobém onemocnění,se nemocné buňky rychle nahradí zdravými.
Na těchto webových stránkách v rubrice Léčba pulzní magnetoterapií,jsou podrobnější informace a také jsou zde zveřejněny výsledky léčby rakoviny ve světě touto léčební metodou.
Metoda je přístupná každému jedinci,který se pro ni rozhodne a v rubrice Něco o mně ,naleznete na mně i kontakt.

Závěrem bych však chtěla zdůraznit,že největší pomoc můžete nalézt sami v sobě.
Když někdo z nás onemocní rakovinou,je to limitní životní situace,která nás nutí se zastavit,přehodnotit a napravit to ,co ještě napravit jde.
Průvodní emocí je pochopitelně strach,který však tady není v roli nepřítele,ale v roli pomocníka.Je to signál od naší duše,že jsme vzdáleni od vesmírného řádu. Strach je posel,který nám to oznamuje.
Je známo,že stav naší mysli ovlivňuje i imunitní systém.Za nejmocnější léčivé síly jsou odborníky považovány pozitivní emoce,odhodlanost a vůle k překonání zdravotních i životních obtíží,smích a důvěra ve vesmírní řád.Dokonce je velmi pravděpodobné i uzdravení u tak závažného onemocnění,jakým je rakovina.


Existují velmi spolehlivé metody postupů,jak se dostat z místa,kde jsem,na místo,kde chi být,ale vyžaduje úpřimnost a poctivost k sobě i k okolitému dění.Když se odstraní příčina,začne samouzdravovací proces nejen na fyzické rovině,ale i v jemnohmotných rovinách,ve kterých nemoc vznikala.
V případě Vašeho zájmu,se lze objednat na tyto procedury,kontakt naleznete na těchto stránkách v rubrice Něco o mně.


Ráda bych řekla nakonec ještě jednu věc. I když si možná myslíte,že ve Vašem případě je na tyto věci pozdě,není tomu tak,strach ze smrti,je až druhotnou záležitostí.Proto je užitečné pracovat s pocity strachu,identifikovat příčiny a svým způsobem překonat obavy.
Je dobré vědět ,že Bůh je nejvyšší přírodní zákon,který v nás žije a jeho láska plyne v nás i když zrovna procházíme těžkou zkušeností.A bude námi plout ať už se uzdravíme,anebo odejdeme do jiné reality.Je to hodně povzbudivé!

Na Vaší cestě k uzdravení přeji hodně světla a lásky!
Vaše Izabela

9.leden

9. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


"Mezi stromem tvé porážky
a stromem tvého vítězství
roste strom,
který se jmenuje strom trpělivosti!"


Transplantační materiály,karcinomy a magnetoterapie.

8. ledna 2010 v 15:30 | Izabela Klimová |  Léčba pulzní magnetoterapiíPoznatky posledních let prokázaly,že například transplantační materiál "Alloplant",
stimuluje regulaci tkání člověka,přičemž biopole rostoucích buněk, je schopno
utlumovat patologickou regeneraci/rakovinové pochody/,
a tím vyvolat normalizaci funkce nemocných buněk!
Při aplikaci pulzní nízkofrekvenční magnetoterapií,získává člověk v rámci regenerace z buněčné úrovně,takový stav svého biopole,že kontroluje patologickou regeneraci a tím se normalizují funkce nemocných buněk.Zároveň dochází ke stimulaci normálních zdravých buněk organizmu.
Je totiž známo,že jednou ze základních příčin smrti starých lidí je rakovina,jako patologická přeměna buněk,které si odžily svůj životní cyklus.
Pokud díky biopoli zamezíme patologické rakovinné změně odumírajících buněk a stimulujeme regeneraci normálních zdravých buněk za nové,je možné prodlužovat věk.
Tím lze vysvětlit například dlouhověkost i několik sto let,o které je zmíňka například v biblických dobách,kdy byl neporušený zemský magnetizmus a tím i biopole člověka.

Víme, že vysoce diferencované buňky /např.buňky srdečního svalu,mozkové buňky,nebo buňky sítnice/ mají pomalou schopnost regenerace a fungují v průběhu svého životního cyklu.
Výzkumy z posledních let ale prokazují,že např.buňky sítnice mají schopnost regenerovat pod vlivem tzv.faktoru růstu fibroblastů.A ten je vyráběn právě regenerujícími buňkami!"
Z toho plyne,že pokud spustíme proces regenerace jakýchkoliv buněk,pak se prostřednictvím chemických faktorů růstu,vyvolává regenerace jiných buněk,včetně vysoce diferencovaných.
Toho je možné dosáhnout,jen pri pozitivním působení na biopole -

A JE TO PRÁVĚ PULZNÍ MAGNETOTERAPIE,

která vyvolává proces obnovy a regenerace buněk.
Světoznámý oftalmolog a transplantolog oční sítnice a autor Alloplantu/transplantačního materiálu/,tyhle experimenty provádí se znamenitým léčebním efektem.

Ernst Rifgatovič Muldašev je autorem Alloplantu a rozpracoval 70 postupů nových očních a plastických operací a zavedl do výroby 58 druhů biomateriálů.
Je to vědec světového jména,který je členem Americké akademie oftalmologie,diplomovaný oftalmolog Mexika,čestný člen a konzultant Luisvillské university USA,přednáší na prestižních klinikách v Německu,Francii,Švýcarsku,Itálii,Rusku,kde získal 52 patentů a publikoval 300 vědeckých prací.Prováděl ukázkové operace ve 40 zemích a jeho práce byly oceněny zlatými medailemi na mezinárodních lékařských výstavách.Každoročně provádí přes 400 složitých operací.
Vynález Alloplantu otevřel možnosti pro regenerativní chirurgii,zaměřenou na pěstování vlastních lidských tkání.
Pomocí Alloplantu ,bylo umožněno léčit i nemoci,které se pokládaly za beznadějné např.diabetická retinopatie,atrofie očního nervu,pigmentový retinit aj.
Celý svůj život zasvětil bádání na poli struktur a biochemie lidských tkání.
Jak sám o sobě tvrdí,není nakloněn k nadpozemským myšlenkám a senzibilitě.Zvykl si hodnotit výsledky vědeckých výzkumů podle jasných a konkrétních parametrů.Přesto byl otevřen všemu,co mu v rámci vědecké práce bylo ukázáno a bez předsudků naslouchajíc svému moudrému podvědomí,obdržel informace ohledně nového transplantačního materiálu.
Svou analýzu překvapivě ukončil úvahou o pojmech,láska,dobro a odhalil výzam slova Amen.
Skutečně je to člověk,který je úžasným projevem Boží existence na Zemi.

Já osobně si velice vážím tohoto vědce,světového jména,který potvrzuje,že přirozené biopole lze získat pomocí nízkofrekvenční magnetoterapie,čímž si člověk zabezpečuje regenerační procesy z buněčné úrovně.

Klimová Izabela
8.leden

8. ledna 2010 v 6:00 | Izabela |  Denně kapka světla


"Jediné místo na světě,
které mohu měnit a řídit,
je moje vlastní mysl!"