orákulum stromů 3

8. května 2009 v 22:53 | xx |  Orákulum stromů26 BUK LESNÍ

Buci stojí v krajině jako mohutní králové! Vyzařují jas a chládek.
Lákají k obejmutí a pomáhají při důležitém rozhodování.Buk provětrá
hlavu a dává jemnou mysl.Posiluje toleranci,soucit,radost i veselí.
Anděl buku je archivářem vzpomínek a jeho rádcem je Saturn.
Představuje spolehlivost,zodpovědnost a přímou rytířskou čest.Chrání
dar spisovatelské tvorby a historie.
Bez jeho požehnání trpíme nepozorností,rozptýleností a zapomnětlivostí.
Ztrácíme orientaci, jako list ve větru.Život se stává fádní - neslaný
nemastný.Při naprosté absenci jeho síly se objeví podvod, klam, nevěra,
spiknutí,léčka,dokonce i velezrada.
Příjmy pozvání a vroucně obejmi tento strom a získáš prostor pro důvěru
k novému růstu! Vzpomínky přinášejí moudrost.
Učíme se v budoucnosti z minulých událostí. Duch vítězí nad časem!
Dbej na stav svého ducha dbej na stav svého srdce!
27 LIBANONSKÝ CEDR

To co je lev ve světě zvířat,to je cedr mezi stromy. Cedry jsou majestátné a
Mohutné a dožívají se až 2000 let.Její silici používaly již ve starém Egyptě
k mumifikování Cedrový olej posiluje a utěšuje. I na mučidlech zůstává jeho
vůle a integrita neporazitelná a nezpochybnitelná. Slouží mu šlechetnost,
péče,zodpovědnost,důvěra,spravedlnost,pravdomluvnost, upřímnost,
moudrost,široký rozhled,předvídavost,tvořivost a sebeúcta.
Cedr je jako Slunce,které zahřívá všechno a všechny.Jeho souhvězdím je
Lev- nepřekračuje své teritorium ostatních říší.
Pokud je v exilu jeho síla, vylézají šarlatáni a podvodníci.Překvitá lstivost,
Úkladnost, intriky,pomluvy, osočování,citový chlad a zneužití síly a moci.
Přicházejí spory, rozdělování a závislost.
Péče, půvab, spravedlnost a síla - toť obraz opravdového království!
Semínko v každé duši.Bude růst,rozkvete,ponese plody?
Děti Slunce v temnotě a zaslepení! Přines vodu,přines světlo!

28 KAŠTAN-JÍROVEC

Jsou to stromy síly a miláčci dětí.S jeho plody si snad hrají děti na celém
světě. Velkorysá krása hrdě vztyčených květů nás okouzluje každé jaro a
v horkém létě jeho košatá koruna poskytuje chladivý příjemný stín..
Lidé narozeni ve znamení kaštanu, jsou považováni za umíněné, raději
provedou hloupost,než by se sami sobě zpronevěřili.Když však svoji pravdu
zabalí do humoru, je jejich tvrdohlavost vyléčená.
Anděl kaštanu nás učí prvotní důvěře, kterou potřebujeme k tomu, abychom
dokázali ve vnitřním klidu a míru, vyčkávat na tu správnou chvíli.
Kaštan nás učí trpělivosti a když zvládneme čekání,nemusíme již čekat a
život bereme takový,jaký je.Zvyšuje to náš optimizmus.S přijmutím jeho
energie, začínáme být štědří a velkorysý,jako strom, který žije na vysoké
noze - s velkými listy, velkými pupeny, velkými semeny.
Buď velkorysý - co se vyprázdní, se brzy i naplní.
Bez síly kaštanu spěcháme, štveme se a honíme se za pomíjivými statky - to
nám nepřinese mír, protože celý náš rytmus a načasování, nesouhlasí se
zákony Universa.Pak jsme lakotní, podezíraví a pesimističtí.
Buď ve svém středu! Vše co potřebuješ,máš k dispozici,již nyní!
A to, co budeš potřebovat zítra, je již na cestě k tobě!
Hojnost Bytí vyživuje duši! Všechno je na svém místě!

29 JAVOR KLEN

Jeho název Acer nasvědčuje jeho indoevropským kořenům.
Javor u lesa je jantarový šperk.Na podzim jsou nejkrásnější právě jeho listy.
Podzim maluje jejich listy od světle žluté,oranžové až po rubínově červenou.
Javor zvyšuje duchovní čistotu.Pomocí jeho energie získáváme předvídavost,
Smysl pro správné proporce,přehled o dění a pohled do dálky. Jasná mysl,
snadné soustředění, lehkost učení jsou dary,které dává javor všem, kdo mu
otevře náruč.Přicházejí nápady a vznikají plány. Javor klen spojuje živly-
vzduch a zemi,zejména horninu.Pak je snadnější realizace.
Zachovávej si své bystré smysly, buď důvtipný.
Bez energie javoru lovíme v kalných vodách,jsme nerozhodní, váhaví,
plní pochybností,roztržití a neklidní v duchu.
Příjmy proto energii tohoto stromu: Bystrý pohled orla,
Průzračnost nebe,přesnost zásahu blesku, dálka větru!
Přítomnost tvého ducha spojuje dálku s blízkostí uvnitř i navenek!30 OLŠE

Olše jsou stromy duchů, čarodějnic,elfů a strašidel. Olše je symbolem bohyně
smrti.Symbolizuje ničivou moc vody,ale i její opačnou tvář, život přinášející
a obnovující sílu.Olše rostou u potoků - potok zurčí kolem ní,olše jej nechá
šumět,potok ji nechá stát- napájí ji a chrání před suchem a nebe se na tu
nádhernou symbiózu usmívá.
Energie olše přináší cit a soucit, přijímání a odpuštění.Daruje hlubokou
útěchu,podporu,pomoc při duševních poraněních a bolestech.Její tajemství
tkví v odpoutání.Potřebuješ se pouze opřít o olši, nechej vše být, zbav se
všeho,co ti působí bolest.Svého trápení, smutku, svého vzteku, své
nenávisti…svých hořkých slzí a přenechej je Zemi a jejím pomocníkům,aby
ji proměnili v úrodu.
Bez energie olše dochází k tělesné i duševní strnulosti,nepohyblivosti, ke
chronickým bolestem a zatvrdlinám.Proto je dobré nechat vše plynout
Staré rány bolí,nové slzy padají do potoka.
Teplá a laskavá dlaň se dotýká tvých očí,tvých jízev a tvé srdce se stává
hvězdou.Potok odnáší tvá břemena.Ulehčení zůstává! Očisti se !31 HRUŠEŇ

Její plody jsou smyslně sladké.Anděl hrušně představuje princip Venuše.
Přináší harmonické a vyvážené poměry,smysl pro formu,estetiku,soucit,
Něžnost,erotiku,jednotu a svornost,krásu, radost a požitek.Nebezpečí
s příjemnostmi tkví vždy v tom, že chceme těch příjemností víc a víc, že
jich nikdy nejsme syti a pevně se je snažíme udržet.Sladkost bytí pak
přechází v jeho zkázu v prostopášnosti a ve výstřednosti.Hrušeň nás
zkouší,abychom rozeznali,že nejde o povrchní potěšení,nýbrž jde o to ,
abychom jemu či jí věnovali hlubokou radost,jež přetrvává.Svůdná krása
a smyslnost sice může přitáhnout zrak,ale není nad duševno. Jinak jsme
oplzlí ,chtiví.
I strom si dokáže užívat polibků Slunce a doteku větru a přitom dokáže
pevně vězet svými kořeny v zemi.
Užívej si naplno a zapomeň přitom na své ego,nikdy však nezapomínej
na vlastní JÁ.
Bez hrušně je život suchopárný,osamělý,bez rozkoše a přináší nevkus,
hrubost,zvrácenost a nestřídmost.
Následuj své city, důvěřuj svému instinktu,hledej krásu ve všem!
Užívej si doteků a sladkosti darovaného ovoce!
Nikdy však na ničem neulpívej!

32 FÍKOVNÍK

Je také stromem osvícení,stromem poznání a to od dob Adama a Evy.
Představuje všudypřítomnost Boha. Anděl fikovníku je avatar,
Vyzývající nás k meditaci,která je branou k opravdové moudrosti,
inspiraci a duchovní svobodě.Odklon od nejvyšších duševních a spi-
rituálních možností vede v našem nitru i v přírodě, k povrchnosti,
a materializmu,k samotě a k izolaci.Lidé stejně jako Země jsou zne-
uctěni,znesvěceni,znetvořeni a poníženi.Stejně nebezpeční jsou i
pokrytečtí "svatí",slibující snadné a rychlé osvícení a zázraky. Plod
fikovníku připomíná dělohu a proto se považuje také za strom plodnosti.
Nezpůsobuje někdy váš jemnocit,že život vám připadá trpký?
Jedno bez druhého neexistuje.Kdo by pak mohl vychutnat jeho
sladkost,bez předešlé hořkosti?
Ti, co odmítají jeho energii,těžko hledají správný poměr mezi citem a
rozumem,tichem a hlukem, klidem a shonem,sladkostí a hořkostí.
Fikovník tě zve pod svou korunu,abys našel mír, klid a bezpečí.!
Běž do svého nitra a stvoř prostor ve svém duchu! - Žádná přání,
žádné plány,žádné obavy,žádná zlost, žádná minulost ani budoucnost,
žádná závislost, žádné ulpívání!
Dýchej a tepej pulzem Vesmíru!
33 GINGKO BILOBA

Gingko je dalším pra-stromem.Jeho veliká síla a odolnost se nejzřetelněji
Projevila při shození atomové bomby v Hirošimě, kde čtyři gingka přežila
1130 m od epicentra jaderného výbuchu a začala kvést hned v následu-
jícího jara.Gingko je prastarým svědkem našeho původu a vývoje.Je prvotní
sílou života a ukazuje nám směr do naší vnitřní vlasti.Dodává původnost
a originalitu,vnitřní jistotu, sílu a integritu. Můžeš dosáhnout všeho,co
budeš chtít, ale musíš znát svůj směr.
Spoj se se svými kořeny, se svým původem a prasíla bude s tebou.
Bez této síly nám chybí směr a orientace, cítíme se zmateni a opuštěni.
Místo důrazu máme pouze pochybnosti.Bez páteřně si pomáháme kopíro-
váním nápadů či myšlenek druhých.
Z jadérka vyroste strom.Ze stromu vzejde opět jadérko.
Prastará síla života,věčná v tom nejniternějším jádru.
Hledej svou vnitřní vlast!
Zakořeň se, nalezni svůj střed! Kdo jsi ve skutečnosti?

34 TŘEŠEŇ

Třešeň je měsíčním stromem. S bílými květy, tmavou kůrou a rudými plody
ctí barvy Velké Bohyně, jíž je zasvěcena. Je symbolem krásy,plodnosti,
zrození a radosti.Abychom mohli aplikovat bezpodmínečnou lásku sami
na sebe,pak musíme odložit svůj strach, že budeme posuzováni ba dokonce
odsuzováni.Nemusíš nic dokazovat a nemusíš být nejlepší ze všech!
Tvá duše je dokonalá od svého počátku a je dědičným právem každé živé
bytosti, aby byla šťastná. Udělal si chybu? To přece patří k životu!
Buď k sobě poctivý a i když děláš chyby, i tak se odměň : blahodárná
Koupel,dobré jídlo, hezká procházka,pěkná kniha,zajímavý film, nebo jenom
odpočinek s nohama na stole. Buď na sebe hodný!
Když nedopřáváme prostor sami sobě a odmítáme její aspekt, postrádáme
smysl pro humor,jsme znuděni,zahořklí, vážní, napjati a protivní. Všemu
vládne strach z odmítnutí, z obvinění, z trestu a tam kde je strach, tam
chybí láska.
Neodsuzuj se za to,cos vykonal.Nemusíš nic dokazovat, jsi hoden lásky
právě takový,jaký jsi.
Miluj sám sebe, hýčkej se!
Užívej nektaru z kalichu života!
Láska ke všemu začíná láskou k sobě!


35 MYRHA

Je to velmi vzácná rostlina.Pokud dojde k poranění jejího kmene,
Začne ronit bílé mléko,které ztuhne do podoby zlatožlutých úlomků
Které se požívají jako kadidlo při různých obřadech a to od dávné
minulosti.
Těžká a sladká vůně myrhové pryskyřice otvírá tvé vyšší smysly
Duchovním říším a posiluje tvůj cit pro obřadnost,zvyšuje tvou oddanost
Božstvu.Rádcem a učitelem myrhy je Merkur, jenž je bohem obchodu.
Z historie vidíme tento aspekt,protože se s tímto vzácným zbožím
Zdárně obchodovalo od starodávného věku.Myrha zprostředkovává
Kontakt mezi člověkem a Bohem.
Zapal si myrhovou vonní tyčinku,nebo svíčku a nechej stoupat svou
modlitbu společně s kouřem do nebe a pošli svůj dík, své požehnání!
Bez kultivace vděčnosti budeme arogantní, egoističtí,pyšní, ješitní,
samolibí a domýšlivý.Absence věčnosti způsobuje dokonce vymírání
druhu a rodu. - Brzy nám dojde dech!
Proto zapal své posvěcené srdce a vyšli k nebesům svou modlitbu.
Je čas děkování a požehnání všemu živému!
Láska stoupá výš,než kouř a obklopuje celou Zemi.!
Je tak velká jako tvé srdce!
KELTSKÝ STROMOKRUH :


0 Bříza 24.6 24.12. - 20.1.
1 Jasan 18.2. - 17.3. 23.5. - 3.6. 12.11. - 1.12.
2 Ořech 21. - 30.4. 24.10. - 11.11.
3 Černý bez 25.11. - 22.12.
5 Jeřáb 21.1. - 17.2. 1 - 10.4. 4. - 13. 10.
6 Hloh 13.5. - 9.6.
7 Dub 21.3 jarní rovnodennost
9 Líska 22.3. - 31.3. 24.9. - 3.10. 5.8. - 1.9.
10 Lípa 11.3. - 20.3. 13. - 22.9.
12 Trnka 28.10. - 24.11.
13 Tis 3.11. - 11.11. 2.1. - 11.1. 5. - 14.7.
15 Jilm 12. - 24.1. 15. - 25.7.
18 Vrba 3. - 12.9 1. - 10.3. 15.4. - 12.5.
19 Borovice 24.8. - 8.9.
20 Jabloň 25.6. - 4.7. 23.12. - 1.1.
22 Břečťan 30.9. - 27.10.
23 Olivovník 23.9. podzimní rovnodennost
25 Habr 4.6. - 13.6. 2.12. - 11.12.
26 Buk lesní 22.12. zimní rovnodennost
27 Cedr 14. - 23.8. 9. - 18.2.
28 Kaštan 15. - 24.5. 12. - 21.11.
3O Olše 18.3. - 14.4
32 Fíkovník 1 4. - 23.6. 12. - 21.12.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama