Květen 2009

akrobaté

7. května 2009 v 19:46 | x |  Zvířátka

mravenčí stezka

7. května 2009 v 19:44 | x |  Zvířátka

krabí procházka

7. května 2009 v 19:42 | x |  Zvířátka

přeskočme plot

7. května 2009 v 19:37 | x |  Zvířátka

medvědí veget

7. května 2009 v 19:36 | x |  Zvířátka

brouček

7. května 2009 v 19:35 | x |  Zvířátka

ranní arie

7. května 2009 v 19:32 | x |  Zvířátka

krásná křidélka!

7. května 2009 v 19:30 | x |  Zvířátka

mořský koník

7. května 2009 v 19:29 | x |  Zvířátka

vážka

7. května 2009 v 19:26 | x |  Zvířátka

oběd!

7. května 2009 v 19:25 | x |  Zvířátka


bílá kočička

4. května 2009 v 10:39 | GlennFox |  Kočičky

před deštěm

4. května 2009 v 9:31 | piczo.com |  Kočičky

kuk!

4. května 2009 v 9:27 | piczo.com |  Kočičky

s medvídkem

4. května 2009 v 9:16 | piczo.com |  Kočičky

čuchi čuchi

4. května 2009 v 9:09 | piczo.com |  Kočičky

co se to venku děje?

4. května 2009 v 9:07 | piczo.com |  Kočičky

šedé klubíčka

4. května 2009 v 8:57 | piczo.com |  Kočičky

chrr chrr

4. května 2009 v 8:49 | piczo.com |  Kočičky

orakulum stromů1

3. května 2009 v 12:22 | Fred Hageneder a Anne Heng: Andělé stromů |  Orákulum stromů

Karty andělé stromůExistují dva druhy andělů: andělé s křídly a amdělé s listy. Po staletí známá cesta, jak žádat přírodu o radu, či jak jí vzdát svůj dík, nás vede do posvátného háje. Posvátné háje jsou velmi vzácné, ve volné přírodě nemáme vždy po ruce ctihodný strom v láskyplném okolí, kdykoliv bychom jej potřebovali.
Na 36 kartách naleznete anděly s listy - anděly stromů. V doprovodné příručce jsou jejich bytosti popsány.


0
BŘÍZA
Připomíná nám věčnou sílu obnovy přírody.Omlazuje,zbavuje všeho starého,
prosvětluje krajinu i mysl.Její energie pomáhá zbavit se všeho starého.Její
jasně zelená barva na jaře symbolizuje čistou radost v srdci a na duši.
Březová voda byla u Keltů nápojem lásky. Energie břízy představuje obnovu.
Nedrž se tak urputně svých představ,pocitů viny či vzdoru.Osvoboď se od
vlastních požadavků a nároků i od očekávání druhých.Oddej se proudu
změny a zachvívej se ve světle a v čerstvém vánku.
Když odmítáš dary břízy,přichází strnulost.Tam vládne síla zvyku a při-
chází strach ze změny.Při trvalé nepřítomnosti její energie,dochází k
chátrání a chřadnutí,nemoc v oblasti fyzického těla v podobě revma.
Jdi do své hloubky,důvěřuj svému srdci a vykroč přímími krůčky do
procesu obnovy!bříza
1 J A S A N
Jasan je slunečním stromem.Jeho energie přináší dovednost,zručnost,
praktičnost,chytrost a talent.Jeho energetické pole posiluje vůli a
výkonnost a přináší množství nápadů.Bez energie jasanu nás čeká
nešikovnost,hloupost,nerozvážnost a arogance.Chybějící motivace vede
ke slabosti,nudě a bezmocnosti.Mizí barvy a kontrasty a noří se do
fádní šedi.Lidé s energií jasanu hledají slávu ve vyšších sférách a touží
po lepších věcech.Jejich nejvyššími cíli jsou identita,svoboda a nezávislost.
Sláva buď tvému talentu!
Veškerá činnost je láska v akci.O1


2 VLAŚSKÝ OŘECH
Poskytují nám ořechy,které připomínají lidský mozek,který je symbol
moudrosti.Síla vlašského ořechu nám poskytuje sílu,získáváme širší
rozhled,zvýší se naše citlivost a schopnost soucítění.Vytvoří se tím zdravý
základ pro vyšší smysl pro spravedlnost.Jeho energie dopomáhá ke
zralosti a ke hlubšímu chápání života a člověk se lépe dokáže poučit
ze svých zkušeností.Latinský název Jovis Glans znamená,že byl zasvěcen
Jupiterovi.
Lidé s energií vlašského ořechu mají hluboké kořeny a jejich život nese
bohaté plody,protože když něco dělají,věnují se tomu zcela a s nesmírnou
houževnatostí.
Bez jeho energie jedná člověk ukvapeně,povrchně a převahu získává ignorace
a hrubost
Každá mince má dvě strany. Najdi cestu po níž se budeš dlouhodobě
ubírat!.Čekej,pozoruj a naslouchej!

O2
3 ČERNÝ BEZ
Nepřeberné bohatství květů na jaře a tmavých plodů v létě dává
najevo,že se zde jedná o principy rozvoje a hojnosti.Kontrast: bílé
květy a černé plody,zrcadlí dualitu života.Modré barvivo plodů
ovlivňuje dýchání buněk.
Energie černého bezu přináší bohatou úrodu i zdraví.Přináší spokojenost,
klid a pocit blaženosti,jenž vyvěrá z nesmírné hloubky.
Pokud se uzavřeme před proudem jeho energie,dochází k vnitřní
prázdnotě,ke zablokování,k psychické sklíčenosti,k marnotratnosti,
a k chvastounství.Z neutišitelného duševního hladu se vyvine lačnost,
závist a z toho na fyzické úrovni vzniká nemoc a neštěstí.
Proto rozděluj plnou náručí! Dávej s radostí a proud hojnosti bude růst.
Proměň pustinu v úrodný kraj!O3

4 CESMÍNA


Cesmína píchá.Může to být nepříjemné,ale zrovna píchnutí může být
i impulsem pro naše probuzení.Možná zažijeme bolestné zklamání,
současně však získáváme novou netušenou sílu.Zvedáme závoj iluzí
a padají z nás pochybnosti.Cesmína naznačuje bod zvratu.
Za přítomnosti její energie,získáváme novou energii hlubší integritu
své osobnosti a důstojnost.
Cesmína znamená i zkoušku našeho vlastního JÁ.
Bez síly cesmíny zůstáváme v zatuchlé iluzi, zaslepenosti a snažíme se
zajišťovat pouze svůj vlastní prospěch.Tím se stáváme zbabělí a dojde
k oslabení našeho charakteru.
Proto ujasni své záměry a odhal své obavy.
Důvěřuj svému vnitřnímu vedení i když pravda má ostny jak cesmína.
Jsou nemilosrdné a zároveň laskavé!

O4


5 J EŔÁB

Druidové mu připisovali schopnost chránit před zlými sílami.
Je v nich energie touhy měnit svět k lepšímu.Když nasloucháme
hlasu jeřábu,většinou začneme něco tvořit.Psát,kreslit,malovat-
dělat to co je ukryto v našem srdci.Když necháš proudit energii
jeřábu, stáváš se nástrojem,který je v souladu s proudem Bytí.
Střež se však,aby ses nenechal ztrhnout proudem vnuknutí na úkor
Svých životních závazků a povinností.
Egoizmus a rutina ochromují.
Získávej hluboké vědomí své totožnosti a nechvástej se!
Ve spojení s jeřábem zůstaň sám sebou!
Při absenci síly jeřábu náš život zůstává bez nápadů a plyne ve
vnitřní prázdnotě.
Spoj se s energií jeřábu, následuj svá vnuknutí a den za dnem budeš
tvořivější!

O5
6 HLOH
Květy tohoto májového stromu jsou oboupohlavní. Mužský a ženský
princip jsou v nejhlubší mystické jednotě, veškeré protiklady mizí..
Hloh působí se svým hustým větvovím ochranný kruh,poskytující
hnízdiště.Je důkladný a neodkladný.
Mystická stezka ti leží u nohou a ty jsi zván,abys na ni vstoupil.
Mystérium v hlohovém chrámu je mystériem svatby,skutečné lásky a
partnerství.Proto hloh nikdy nechyběl na žádné májové svatbě.
Podporu, soucit, jemnost - to vše jsou dary,které hloh přinese každému,
kdo se svěří do jeho energetické vibrace
Bez jeho síly přichází lhostejnost, odmítavost, odcizení,nevěra,podvod
a morální úpadek.
Naplnění tvé lásky je připraveno právě pro tebe a ty o ni usiluješ jako
o živou vodu..
Nehledej však nic ve vnějším světě,co bys nemohl probudit i ve svém nitru!


O6


7 DUB


Člověk narozený v tento den / 21.březen/ má nevyčerpatelnou energii,
sílu a výdrž,zrovna jako dub.Je mu připisována láska ke svobodě a
nezlomná hrdost.Energie dubu je neutrální a záleží pouze na nás jak
s ní naložíme.Úspěch a zdar se dostaví jen pokud budeme důvěřiví a
důvěryhodní.
Energie dubu dává zdraví, upevňuje vůli,dodává odvahu bojovat za
svou královskou integritu.
Bez požehnání dubu zavládne strach,vyčerpanost,ustrašenost,deprese,
pochmurné myšlení, neúspěch a lenost.
Při úplné absenci jeho energie,přichází pochmurné žití , podvod i zrada.
Přijímej jeho sílu!
Zdroj veškeré životní síly,která vyživuje tvé nejhlubší kořeny!
Dynamika,vůle, důraz - patří ti svět!
Tajemstvím úspěchu je i ochrana a starost o ty,kteří mají méně síly a
nedokážou se zaopatřit.Něžnost v tvrdosti!

O7


8 OSIKA


Osika je bojovníkem, s jehož pomocí naučíme své nepřátele třást se
strachy.Ale i my se třeseme jako osika,ne však strachem, ale z čirého
veselí,, chrlíme vtipem a šarmem a okolí připravuje o rozum náš bystrozrak,
důvtip a dobrá nálada.Neutkvíme na žádném místě a nikdy nepodlehneme
rutině.
Energie osiky nám dává nesmírnou duchovní svobodu..Bystrý a radostný
důvtip nám poskytuje fantastickou soudnost. Náš humor a to,že si z
ničeho nic neděláme,nás doslovně přibližuje ke stavu osvícenosti.
Bez osiky jsme bez humoru,se špatnou náladou, připoutáni k zatuchlé
morálce,tvrdošíjní a nepřátelští.
Přijímej proto jeho laskavé pozvání!
Jemnější než osika,vznáší se jiskra nesmrtelného ducha
nad vodami života.
Pij z nich,buď pln radosti,smíchu a veselí! I Vesmír se raduje!

O8


9 LÍSKA

Svým pohybem a chvěním ukazuje své silové pole a slouží i jako hromosvod.
Líska umí lidi bohatě obdarovat nejen svými oříšky, ale spánek pod ní,
přináší věštecké sny.Je spojen s devítkou, rodí až devátý rok.
Anděl této rostliny, přináší zdravou míru hravosti,bezstarostnosti a
spontánnosti.Probouzí naše vnitřní dítě a jeho zvonivý smích se rozléhá
v jeho listí.Díky svému hravému zacházení se vším,co nás potká, budeme
pružní,spontánní a také šťastní.
Při odmítání jeho energie,dochází k předčasnému stárnutí, citovému chladu,
vnitřní prázdnotě a sebelítosti.
Když se otevřeme jeho síle, otevřou se i smysly kouzlu
okamžiku a zázrakům světa.
Písně radosti odzbrojují čas. Věř si a skoč!
Uchop svůj život do obou dlaní a otevři se zázraku světa, zázraku života!O9

1 0 JALOVEC
Tmavé, vzpřímené postavy jalovce působí vážně a přísně a sálá z nich
vznešená důstojnost.Jeho vůně posiluje a osvěžuje. Jalovec je mistrem
v setrvávání, snese všechno, vydrží všechno bez sebelítosti a zármutku.
Ví totiž,že existuje období činů a období čekání. Díky své oddanosti
slouží věci,za kterou položí i život,daruje ho bez postranných úmyslů,
protože miluje i když to nedává najevo.
Když se tě dotkne anděl jalovce,nebeská trpělivost a nevýslovná vytrvalost
cosi jako viskozita, se stanou tvými silnými stránkami.
Bez energie jalovce,zbývá pouze umíněnost,tvrdohlavost,svéhlavost a
vzdor.Pouštíš se do boje s větrnými mlýny, protože nemáš rozlišovací
schopnost.Bez jeho síly si pln nechuti a odporu a stáváš se arogantní a
nafoukaní.
Jeď tedy vpřed a setrvej tak, jak to život nabízí.
Existuje rovnováha mezi osudem a tím,co se dá změnit.
Zbav se všeho, co je pouhým balastem.
Kráčej svou opravdovou cestou!Ne úkol, ale oddanost!


O10
1 1 L Í P A
S.K.Neuman napsal: "Dech síly jaksi neuvědoměně a dobráctví,
jež medu plno,
vane z koruny její hmyzem opěvané,
když nad snem květů pohoda se klene.!"
Je stromem lásky a pohody.Její vůně omamuje.Ochraňuje rodinný krb a
sází se při narození prvního dítěte.
Lípové dřevo-lignum sanctum -znamená svaté dřevo.
Lidé narozeni ve znamení lípy,jsou otevřeni všem signálům ze světa,
kde vládne dokonalost.Pro dobrý odpočinek a relaxační účinky, vytváří
kouzelné prostředí.Lípa je impulsem úsilí a rovnováhy.
Když jsi ukotven v prazákladní rovnováze energie lípy, máš ohromnou
sílu,pocit pro spravedlnost a humanitární justici.
Síla lípy je příliš elementární na to , aby zmizela.A přece, tam, kde lidi
zničí posvátný lípový háj, dočkají se rasizmu,nemilosrdenství, hádek,
ukrutností a zraňování. Přináší to i chronické potíže ve fyziologické
oblasti.
Opatrně se pohybuj po zeměkouli, střež a zachovávej svou rovnováhu!
Dbej na klid a na blaho nejvyššího celku!
Přines uzdravení svému srdci a blaho a spásu všem bytostem!

O11
1 2 T R N K A


Trnka je strážcem tajemství. Trnkový anděl ti dodá odvahu v nebezpečí
a v limitních situacích. Volání trnky má vždy jakousi naléhavost a vždy
jde o vážnou věc.
Stojíš na počátku fáze boje se svými vlastními stinnými stránkami,které
by rády tebou manipulovali.Ty však máš šanci se od nich osvobodit.
Právě energie trnky ti dá velikou sílu a odvahu, abys dokázal pohlédnout
do zrcadla své duše.Jeho poselstvím je zvěstování, že nadešel bod změny
a dále již nesmíš ignorovat výzvy k nápravě.
Trnka ví,že to bude vnitřní boj,ale když se do něj pustíš, výsledek bude
příznivý.Nic se ti nestane, protože budeš pouštět světlo do temnoty a
budeš léčit rány láskou a s odpuštěním.
Trnka ti říká,že největší nebezpečí tkví v tom,kdybys ze strachu,nic
nepodnikl.
Jen tvůj strach dává sílu temným stránkám tvého nitra.
Obklop se bílým světlem a zahoj své rány!

O12


JSEM TU

1. května 2009 v 11:20 | IZABELA KLIMOVÁ |  Jsem tuTato báseň byla opsána na plátno a kosmonaut Jumes Irwin ji vynesl na palubě kosmické lodi APOLLO 16 na povrch Měsíce,kde se nyní nachází.Báseň složil James Dillet Freemen,spolupracovník missourské křesťanské školy Unity pod dojmem blízkého úmrtí své manželky.Pan Vladislav K.báseň přeložil.Děkujeme.


JSEM TU !


Potřebuješ mne? JSEM TU!
Ty mne nevidíš,ale já jsem světlem tvých očí.
Ty mne neslyšíš, a přece mluvím tvým hlasem.
Ty mne nepociťuješ,i když jsem sílou tvých paží.

Tvořím, i když nechápeš smysl cest.
Tvořím, i když nerozumíš mému dílu.
Nejsem neznámou vidinou,nejsem tajemstvím.
Když do klidu se pohroužíš,v hlubinách svého nitra
mne poznáš svou vírou a intuicí.
Jsem tu-slyším tě,na dotazy tvé odpovídám.

Když mne potřebuješ, JSEM TU.
I když se ke mně neznáš, JSEM TU.
I když máš pocit naprosté osamělosti, JSEM TU.
I když strach tě jímá, JSEM TU.
I když bolestmi trpíš, JSEM TU.

Jsem tu,když se modlíš, i když jsi tich.
JSEM V TOBÉ A TY JSI VE MNĚ.
Pouze tvá mysl mne od tebe odlučuje.
Jen v ní vzniká to,co nazýváš "mým" či "tvým".
A jen ve své mysli mne poznáváš a mou přítomnost
prožíváš.

Ulev svému srdci.Zbav se všeho strachu!
I když ze správné cesty sejdeš, JSEM TU.
Sám od sebe nic nezmůžeš.Se mnou spojen VŠE dokážeš!
JSEM VŠUDE A JSEM VE VŠEM!

I když v ničem nepoznáváš dobro- dobro je tu,
neb já JSEM TU!
JSEM TU,protože tu mám být,neboť JSEM!
Pouze ve mně svět má smysl.
Pouze mnou svět celý ve svém vývoji pokračuje.

Jsem zákonem O něj se opírá běh hvězd a růst buněk.
Jsem láskou,která zákon naplňuje.Jsem mír.

Jsem zákonem tvého života.Jsem oporou tvé lásky.
Jsem tvou jistotou,tvým klidem. TY A JÁ JEDNO JSME!
JSEM!


I když marně mne budeš hledat,věř,nejsi beze mne.
I když tvá víra ve mně je nejistá,
má v tebe je neochvějná,protože tě znám,
protože tě rád mám!
MILOVANÝ JSEM TU !