Jak funguje pulzní magnetoterapie?

22. února 2009 v 19:52 | IZABELA KLIMOVÁ+ další odborníci |  Léčba pulzní magnetoterapií


Jak funguje pulzní magnetoterapie?


Hned na začátku musím upřesnit,že se zde hovoří o nízkofrekvenční magnetoterapii.Každá naše
buňka v těle je řízena zemským magnetickým polem.Následkem civilizačních vymožeností
/televize,mikrovlnky,železobetonové konstrukce,vysokofrekvenční vysílače a pod./
se snížila intenzita
zemského magnetizmu a tím náš organizmus nerezonuje na fyziologicky daných frekvencích.
To má za následek ,že máme spoustu civilizačních chorob v podobě metabolických poruch,roztroušených skleróz,únavového syndromu,bolestí hlavy,podrážděnosti a dalších projevů.
Pomocí pulzní magnetoterapie lze vyrovnat deficit nedostatečné pulzace zemského jádra. V praxi
se to v našem organizmu promítne tak,že se zprůchodní buněčné membrány,které dosud zachy-távaly rezidua z léků,z vody, z potravin a ze vzduchu.Tělo se detoxikuje a zvýší se jeho vazebná
kapacita vůči vitaminům,minerálním látkám a stopovým prvkům.Posiluje se také imunitní systém
přirozeným způsobem a dochází k úpravě biologických a biochemických procesů v organizmu.
Jelikož se jedná v podstatě o simulaci zemského magnetizmu,léčbu mohou absolvovat lidé od
narození až po nejvyšší věkovou kategorii,nevadí kovy v těle ,nelze se předávkovat a není návykovost,protože v našich buňkách od prvopočátku stvoření je zapsán biologický rozsah.


Zde bych také ráda zveřejnila některé výroky lékařů a odborníků,kteří ve své praxi používají pulzní magnetoterapii.
Přístroje vyrábí více firem,ale důležité je,že u všech typů je stejný princip.Odlišnost je jenom v názvech přístrojů a
v kvalitě klinických ukazatelů.Jako u všeho je něco v lepší a něco v méně lepší kvalitě,ale vše závisí na klientech,
co se jim líbí.Přirovnala bych to autu:špičkovým autem se dostanete rychle do cíle,starším méně kvalitním typem auta se dostanete ale také do cíle,jenže trochu pomaleji.Hlavné je,že člověk něco užitečné pro sebe dělá.Uvádí se zde jeden typ přístrojů pro které byly vypracované posudky.Mé zkušenosti jsou stejné i u ostatních typů přístrojů a nyní existují již
i modernější typy,které mají vysoké klinické parametry. Klimová Izabela prom.biol.

Seznam vyjádření lékařů:

Prim. MUDr. Eva Nečasová
odd. léčebné rehabilitace a fyziatrie
CDOZS Brno, Žerotínovo nám. 6, Brno, 2. 2. 2001
Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie se využívá ve fyzikální medicíně již řadu let a o jejím biologickém efektu již nikdo nepochybuje. Pacienty je pozitivně hodnocen efekt protibolestivý, protiotokový protizánětlivý a obecně hojivý.
Kvalitní přístroje byly dosud pro pacienty dostupné jen na odborných odděleních léčebné rehabilitace a fyziatrie.
S přístrojem RENAISSANCE® je možnost péče o vybrané skupiny diagnóz rozšířena i do domácí péče. Pro jeho "nízkou" magnetickou indukci ale není potřeba se použití obávat, a tam kde je potřeba ke zvládnutí situace vyšší magnetické indukce, je možné se v omezené míře obrátit na oddělení, které takový přístroj vlastní.
Předvedený přístroj je dobře konstruován, je estetický, bezpečný a snadno ovladatelný, má odborné a hygienické atesty. Určitě jej tedy lze přijmout jako dobrého pomocníka ke zvládnutí doprovodné symptomatologie mnoha onemocnění.

MUDr. Kamila Slezáková
vedoucí lékař jodových sanatorií Klímkovice
Ostrava, 6. 4. 2001
Při své dlouhodobé praxi v rehabilitačním lékařství jsem měla možnost se důkladné seznámit s účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie přístrojů různých firem. Výsledky klinického zkoušení přístroje RENAISSANCE® pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii. Nyní jsem dostala ke klinickému zkoušení přístroje RENAISSANCE® produkujícího nízkofrekvenční pulzní magnetické pole. Přístroj byl při zkoušení využit k léčení bolestivých stavů pohybového ústrojí jako jsou poúrazové stavy, artrózy velkých kloubů, bolestivá onemocnění zad, při léčbě špatně hojících se zlomenin, v léčbě zánětlivých onemocnění, a onemocnění provázených otoky.
Léčebné účinky pulzního magnetického pole produkovaného přístrojem RENAISSANCE® jsou zcela v souladu s mými poznatky o účincích této terapie produkovaných přístroji jiných firem, na rozdíl od nich je však možno tento přístroj s nízkou magnetickou indukcí bez rizika používat pacienty - laiky v domácím ošetření, samozřejmě za dodržení obecně platných kontraindikací vyhrazených v magnetoterapii. Je nutné pacienty na tyto kontraindikace upozornit. Po konzultaci s lékařem je možno tento přístroj plně využívat v domácích podmínkách.
Uvedený přístroj je snadno ovladatelný, návod k obsluze je srozumitelný, má veškeré odborné a hygienické atesty. Jeho využívání mohu plně doporučit.

Prim. MUDr. Vladimír Buran
Slovenské liečebné kúpele, a.s.
Trenčianské Teplice, 14. 5. 2001
V období marec - apríl 2001 sme použili magnetoterapeutický prístroj RENAISSANCE® u 17 bolestivých stavov pohybového aparátu: 9x u artróz (gonartróza, koxartróza), 2x u syndrómu karpálneho kanála, 4x u verte- brogénnych algických syndrómov a 2x u periartridíd ramien. Počas trojtýždňového pobytu sme podávali magnetoterapiu v prvom týždni denne, v druhom týždni ob deň, tretí týždeň 2x. Celkový počet sedení 5 - 9x, jedno sedenie trvalo 10 min. Pacienti na postihnutú oblasť nedostávali žiadnu inú fyzikálnu terapiu.
Hodnotenie:
Celkove hodnotíme liečbu ako úspešnú. 1x došlo k zvýrazneniu bolestí (u periartritídy), 2x bez ovplyvnenia bolestivosti, 7x pacienti udávali mierne zlepšenie v porovnaní so stavom pred liečbou, 6x výrazné zlepšenie a 1x ústup bolestí. Celkove 14 pacientov udávalo zmenšenie bolestí.
Počas aplikácie neboli zaznamenané žiadne negatívne reakcie.
Porovnanie s inými prístrojmi: analgetické účinky testovaného pristroja boli porovnateľné s účinkami s u nás dosiaľ používanou magnetoterapiou prístrojom Pamatron 2000.
Uplatnenie magnetoterapeutického prístroja RENAISSANCE® je najmä na fyziatricko rehabilitačných oddeleniach, na ortopedických a traumatologických oddeleniach. Je možné používanie prístroja i pri samoliečení - po porade s lekárom, za dodržania kontraindikácií magnetoterapie.
Celkovo hodnotíme magnetoterapeutický regeneračný prístroj RENAISSANCE® ako "výborný".

Doc. MUDr. Igor Šalanský, CSc.
Klinika Naprapathy
Brno, 4.2.2002
Aplikováno na pacienty s chronickou bolestí páteře, artróz velkých kloubů a zmrzlých ramen. Léčebné kůry probíhaly 2x týdně po dobu 2 měsíců s velmi dobrým výsledkem. Snížila se bolestivost i ztuhlost svalů s možností cvičení. V žádném z případů nedošlo ke zhoršení stavu. Rovněž se snížila potřeba analgetik i závislosti na počasí. Přístroje RENAISSANCE® mohu pro domácí léčbu doporučit s dodržením známých kontraindikací.

MUDr. Libuše Vereščáková, praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jiří Vereščák, chirurgická ambulance
Týniště n. Orlicí - Rychnov n. Kněžnou, 7.2.2002
Pro klinické testování byly použity magnetoterapeutické přístroje řady RENAISSANCE®, typ R2000 Standard a R2001. Mezi oběma typovými řadami nebyly ve výsledném efektu pozorovány výrazné odlišnosti. Zejména staršími pacienty kladně hodnocena jednoduchá obsluha generátoru pulsů včetně zvukového upozornění ukončení programu. Typ R2001 má lepší koženkový praktický omyvatelný obal s možností aplikace kruhovým aplikátorem, ale nutno odhlédnout od vyšší ceny. Rovněž vhodnější pro transport, kdy méně náchylný k opotřebení nebo poničení.
MGT byla prováděna v časovém úseku od 1.6.2001 do 30.11.2001 v horizontu dlouhodobá a/nebo krátkodobá. Provedeno na souboru celkem 21 pacientů. Věkový průřez 21 až 79 let. Ze souboru poměr 10 mužů a 11 žen. Soubor vybrán náhodně. Aplikace rozděleny na dlouhodobou a krátkodobou magnetoterapii (zkráceně MGT).
 1. Dlouhodobá MGT
  Aplikováno na osmi případech ze souboru. Poměr 4 muži a 4 ženy. Všechna MGT zahájena pro bolestivé stavy. Jen ve dvou případech je analgetický efekt slabý nebo žádný (calcaneodynie při calcaru a čerstvý narůstající syndrom karpálního tunelu). U čtyřech pacientů je hodnocena úleva 70-100%. U zbývajících dvou je analgetický účinek asi 50-60%. Ve všech případech pokračováno v regeneračním programu. U tří ze šesti je trvalá úleva až do konce testovaného období, přičemž tato skupina je ve 3 totožná se skupinou maximálního efektu. Ve třech případech je analgesie kolísající okolo 50 %. Jako velmi zajímavá se jeví skutečnost, že u dvou pacientů dochází v průběhu léčby MGT k objektivnímu zlepšení pohyblivosti kloubů, a to při omezení dlouhodobého charakteru (jedná se o syndrom zmrzlého ramene, stav po ostetomii obou kyčelních kloubů u kvadruplegika).
 2. Krátkodobá MGT
  Prováděno u třinácti pacientů ze souboru. Poměr 5 mužů a 8 žen. Program vždy zahájen jako analgetický. Ve dvou případech nepozorováno žádné zlepšení. V šesti případech prokazatelná úleva 80-100 %. Ve třech případech hodnocena úleva od bolesti 50-70 %, ve dvou posledních případech méně výrazná úleva asi 30-40 %. Jednoznačně 100 % efektu u stavů poúrazových, poměrně překvapivá úleva při boreliové myalgii.

MUDr. Jaroslav Křivánek
ordinace pro choroby ušní, nosní, krční a léčby akupunkturou
Olomouc, 20. 12. 2001
S magnetoterapií se v posledních desetiletích setkáváme poměrně často a běžně v rehabilitačních a lázeňských zdravotnických zařízeních, kde slouží jako doplněk současné moderní léčby.
Pracuji jako specialista v oboru nos, uši a krk a současně se věnuji přes 20 let akupunktuře. Po seznámení s přístrojem RENAISSANCE® R2000 jsem jej začal používat jako doplňkovou léčbu při akupunktuře. Používám jej zatím při léčení bolestivých onemocněních páteřního původu (výhřezy plotének), u migrén, ušních šelestů a u zánětů ramenního kloubu. Podle zatím krátkodobého sledování (přístroj používám v privátní praxi 4 měsíce), mohu bezpečně konstatovat, že tato léčba je úspěšná a podstatně zkracuje léčbu.
Přehled pacientů léčených kombinací AKU + Magnetoterapie.
 1. Onemocnění páteře (bolestivé stavy v oblasti krční, horní hrudní a bederní). Aplikováno celkem u 27 pacientů.
  Akutní stavy: 17 pacientů. Úleva již po 2. sezení, počet aplikací 4-9.
  Celkový výsledek léčby: Zhojeno všech 17 pacientů. 100%!!
  Chronické stavy: Použito u 10 pacientů. Výsledek léčby: 60% bez obtíží, 40% malé trvalé obtíže.
  U chronických stavů aplikováno 2-3x týdně po dobu 3-4 týdnů. Použit velký aplikátor, režim "regenerace".
 2. Migréna. Jako doplňková léčba akupunktury použita u 4 pacientů. Akutní záchvat bolestí ustupuje bezprostředně po aplikaci, pacient odchází z ordinace značně zlepšen: zůstává pocit "tupé hlavy". Léčba opakována za 1-2 dny. Po 2-3 sezeních bez obtíží. Použit malý aplikátor, režim "analgetický".
 3. Ušní šelesty (tinnitus). Toto onemocnění je postrachem lékařů i pacientů. Přes širokou škálu medikamentosní léčby při klasickém léčení dostáváme jen minimální efekty, pokud vůbec někdy k nějakým efektům dojde. Z těchto důvodů jsem začal zkoušet magnetoterapii i u této diagnosy.

  Vyzkoušeno zatím u 3 pacientů:

  Pacientka V.P., 29 roků. Léčena opakovaně i ústavně infusní léčbou s vitamíny bez efektu. Použita ušní akupunktura + magnet (malý aplikátor), režim "regenerace". Po 3. sezení dochází k podstatnému zeslabení šelestů. Po 5. sezení tinnitus vymizel. Léčba ukončena. Po návštěvě kadeřníka, kde jmenovaná seděla určitou dobu se silně zakloněnou hlavou, se tinnitus opět obnovuje. Dochází opět do ordinace a je pokračováno v léčení. Magnet je aplikován současně i na krční páteř. Ústup potíží po 5. aplikaci. Po 9. aplikaci ukončeno, pacientka je bez obtíží. Sluch v normě, šelesty zmizely.

  Pacient F.N., 33 let. Před lety akutní sluchové trauma (dělbuch). Po něm porucha sluchu oboustranně s levostranným tinnitem. Léčen bez efektu opakovaně v nemocnici. V ordinaci 18 sezení ušní akupunktury bez efektu. Přidán magnet. Po 6. aplikaci začíná pozorovat občasné vymizení šelestů a zeslabení. Po 9. aplikaci vnímá tinnitus pouze v absolutním tichu.

  Třetí pacient, 42 roků. Zatím těžko hodnotitelný. Použita magnetoterapie celkem 5x s akupunkturou. Zde je současně středně těžká porucha sluchu a léčení potrvá delší dobu.

 4. Bolestivá onemocnění ramenního kloubu.
  Vzhledem k tomu, že u těchto onemocnění téměř vždy jde současně o postižení páteře v oblasti přechodu krční-hrudní a horní hrudní, se současným postižením horního trapézového svalu, aplikována akupunktura i magneto- terapie současně na uvedenou oblast. Ústup silných bolestí již po 3. sezení. Pacienti nejsou buzeni v noci bolestí. Léčba trvá 3-5 týdnů do úplného vymizení obtíží.

  Zajímavý je případ jedné starší pacientky (74 let). Jmenovaná používá francouzskou hůl pro postižení kyčelního kloubu. Asi půl roku silné bolesti a omezení hybnosti pravého ramenního kloubu. Zřejmě v souvislosti s namáháním při opoře o hůl. Pacientka ruku upaží maximálně do 45 stupňů. Téměř stejné omezení hybnosti při ostatních pohybech kloubu. Po 6. sezení se pohyby v ramenním kloubu dostávají téměř do normálu. Pacientka s radostí předvádí vzpažení i upažení.
Závěr:
Magnetoterapie jako doplňková léčba akupunktury při léčení bolestivých stavů pohybového ústrojí se ukázala velice úspěšná. Přesnou statistiku zatím pro malý počet pacientů nemohu provést. Přístroj lze doporučit i pro soukromé použití občanů. Nutno ovšem upozornit na známé kontraindikace a vhodná je i konzultace s lékařem.


Magnetoterapie a oční problematika

Mgr. Pavel Beneš
Oční optik - optometrista a lektor očních techniků
Brno, 24. 1. 2002
Zrak je naším nejdůležitějším smyslem - zprostředkovává nám více než 80 % veškerých informací z našeho okolí. Oko, jakožto vysoce diferencovaný orgán, je nesrovnatelně zranitelnější než ostatní orgány. A stejně jako všechny ostatní, i tento párový orgán prochází během života změnami, které je možno do jisté míry ovlivnit.
Nejčastější potíže
Nejčastější oční obtíže, které nás provázejí životem: pocit -tlaku, -palčivosti, -nepohodlí, -cizích tělísek pod víčky,.. …bolesti hlavy s častým šířením do okolí šíje a ramen. Řada očních obtíží se také objevuje jen při zhoršení (i dočasném) celkového zdravotního stavu. Výskyt refrakčních vad - tedy krátkozrakost (myopie) a dalekozrakost (hypermetropie) jsou nejčastější a na jejich výskyt má značný vliv i dědičnost. Po 40tém roce života však začíná nastupovat presbyopie, což je stav způsobený ztrátou elasticity čočkových hmot a nedostatečnou funkcí závěsného aparátu čočky. (Jde o fyziologický proces kdy dotyčný řeší tuto vzniklou situaci zpravidla tím, že si pořídí brýle na čtení.)
Vliv magnetoterapie
Aplikací magnetoterapie je možno mnohé z výše jmenovaných stavů příznivě ovlivnit, a to zejména ve vedení nervových vzruchů. Výraznějšího efektu dosáhneme také působením na okohybné svaly, kde by mohla být magnetoterapie významně chápána jako součást léčebného plánu kupříkladu i při léčbě šilhání. Také určitá progrese čočkových hmot a nástup šedého zákalu je možné účinně oddálit. V případě zevních zánětlivých onemocnění lze počítat s vysokou účinností léčby společně s medikací ordinovanou lékařem. Tato neinvazivní metoda může nejen celkově zlepšit zrakové funkce, ale zajistit nám i dostatečnou zrakovou pohodu.
Vliv magnetických polí v oftalmologii je principielně prokázán již delší dobu, a to zákonitě díky lepšímu prokrvení orgánu, regeneraci buněk, zvýšením citlivosti světločivých elementů (tyčinky a čípky na sítnici).
Jistý předpoklad je i při léčbě glaukomu - zeleného zákalu, kdy dochází k zlepšení tvorby a mikrocirkulace nitrooční tekutiny. Nejlepších výsledků při aplikaci v oblasti očí je dosahováno, netrpí -li pacient extrémní hypertenzí. Zde je vždy lepší, dosáhne-li se předem úpravy tlaku.
V dnešní moderní době, kdy většina lidí (z praxe vím, že i starších !!) stráví nemálo času u počítače, se u nich setkávám s bolestmi očí a nepříjemnými řezavými pocity. Pomocí magnetoterapie lze od těchto obtíží odpomoci.
Závěr:
Po předchozí konzultaci s oftalmologem, mohu použití nízkofrekvenčního pulzního magnetoterapeutického přístroje vřele doporučit.

MUDr. Jaroslav Křivánek
ordinace pro choroby ušní, nosní, krční a léčby akupunkturou
Olomouc, 3. 5. 2002
Z toho:
Onemocnění páteřní 31 pacientů, onemocnění ušní (tinnitus, nedoslýchavost) 9 pacientů.
Vertebrogenní onemocnění (postižení bederní, hrudní i krční páteře) léčeno 31 pacientů, aplikováno 114 sezení. Onemocnění ušní (tinnitus, nedoslýchavost) léčeno 9 pacientů, aplikováno 46 sezení.
Kasuistika (konkrétní případy z praxe):
Pacientka Ch.B. (1949). 15-20 let obtíže s páteří. V roce 1999 gynekol. operace, po ní prudké zhoršení bolestí. Ty začaly vystřelovat do pravé kyčle a celé PDK. Léčena na neurologii běžnou léčbou. Pro nelepšící se stav doporučena léčba na našem oddělení. Na CT zjištěn výhřez ploténky L5/S1 4,8mm. U pacientky aplikováno 19 sezení AKU, 14x magnetoterapie. Léčba 3x týdně. Po 6 týdnech léčby pacientka odeslána na kontrolní neurol. a CT vyšetření. Bolesti v bederní oblasti malé, propagace do dol. končetiny trvá. Na kontrolním CT vyšetření tč. nezjištěn žádný výhřez !!! Potíže vysvětlovány jako kořenový syndrom z dlouhodobého útlaku výhřezem. Pacientka nyní dále absolvuje infusní a vitaminovou kůru na neurologii. Po skončení doporučeno dále pokračovat u nás v regenerační léčbě.
Pacient K.J. (1937). 10 let zhoršující se arttrosa obou kolenních kloubů, současně postižení bederní páteře v důsledku porušené statiky páteře pro vadnou chůzi. Pacient chodí ztěžka o holi. Aplikováno 25 sezení akupunktury současně s magnetoterapií. Zdravotní stav nyní natolik zlepšen, pacient chodí bez hole, nebere žádná analgetika. Nadále dochází 2x týdně na magnetoterapii.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Glossophaga | Web | 20. června 2015 v 15:08 | Reagovat

nová půjčka na účet :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama