Cukr a sůl

17. prosince 2017 v 14:31
Domácí magie Tato stránka se mi líbí
Cukr v domácí magii
Cukr je protipólem soli. Je to základní obětina, kterou použijeme, když něco není v pořádku - obecné platí, že se snažíme vyjít s duchy a bo...hy po dobrém. Proto je tady cukr. Již několikrát jsem uváděl podrobnosti o malém rituálu spojeném se zameteném smetí z podlahy našeho domu, které než je vyhozeno před dům, je posypáno cukrem a venku před domem ještě zaklínáno. Cukr je obětina, kterou mají duchové velice rádi, a mnohdy postačí samotný cukr k tomu, aby se v domě síly vyrovnaly, duchové upokojili a vše bylo jak má.
K tomu abychom docílili ztraceného smíru je třeba na podlahu nasypat cukr - při tom zaklínat: ,,Vy mocní jezte a nám pokoj neste". Cukr je třeba dokonale smést na hromádku. Pak vzít pálenku a podlahu s ní vydatně pocákat a opět zaklínat: ,,Vy mocní pijte a s námi v míru žijte" Potom smetený cukr vyneseme před dům, kde jej vysypeme na Zem. Při tom opět zaklínáme: ,,Kmotříčkové milí, neberte nám síly, kmotřičky milé, zanechte nás v síle"
Cukr spolu s moukou a vajíčkem je pravidelnou obětinou duchům předků na jejich počest a přivolání. Některé tradice volají předky o novoluní a jiné v čase úplňku. Já se kloním k úplňkovému volání, ale tradice je tradice.
Cukr je rovněž spolu s mlékem obětinou, jenž je milá vodním plochám. Pochopitelně, že mluvíme o symbolickém usypání a úlitbě, do zdroje pitných vod prosím raději nic neházejte - je to zakázáno zákonem! Cukr a mléko vylijte v takovém případě pod strom nacházející se v dostatečné vzdálenosti od vodní plochy, které chcete obětovat.
Cukr je obětina, bez které bych si zimně slunovratové slavnosti nedovedl ani představit. Zimní slunovrat - tedy vánoce jsou plné sladkostí. Cukroví plné cukru, másla, oříšků a já nevím jakých ještě dobrot jsou přesně tím co od nás doslova netrpělivě duchové, jenž nás celým rokem provázeli očekávají a čím jsme jim my lidé, co s nimi udržujeme kontakt povinni obradovat v tento slavnostní čas.
Cukr je zkrátka první pomocí v duchovním světě, a proto pokud někde budete číst, že se prostor domu čistí solí - vy už budete vědět, že je to sice pravda, ale proč brát do ruky hůl, když jsme se nepokusili o domluvu skrze cukrovou diplomacii.
Přeji Vám noho štěstí a sladkých dní.
Zbyněk Milner

 

Omega 3 +

1. prosince 2017 v 14:28 |  O zdraví a nemoci


Není Omega jako Omega, ta naše od LPGN je skvělá.
Okrem iných technických a metodologických odlišností štúdií zohráva podstatnú úlohu úroveň oxidácie omega-3 mastných kyselín. Omega-3 kyseliny sú totiž polynenasýtené mastné kyseliny, teda ich molekula obsahuje násobné väzby, ktoré (možno si pamätáte z chémie) sú veľmi reaktívne a ľahko sa rozkladajú na rozdiel od saturovaných (nasýtených) tukov ako je napríklad bravčová masť.
Zrýchlený rozklad rybieho oleja spôsobuje kyslík,... vlhkosť, svetlo, prítomnosť ťažkých kovov, prípadne iné znečistenie (proteíny a pod.).
Oxidáciou omega-3 kyselín vznikajú lipidové peroxidy a sekundárne oxidačné produkty ako 4-hydroxyhexenal (HHE) a malondialdehyd (MDA) a znižuje sa obsah žiadaných mastných kyselín EPA a DHA.
Oxidačné produkty sa podieľajú na tvorbe prozápalových cytokínov a tým vedú k systémovému zápalu, ktorý vedie k vzniku aterosklerózy, inzulínovej rezistencie a metabolického syndrómu, navyše pôsobia karcinogénne a neurotoxicky, čo môže viesť k Alzheimerovej chorobe.
Alarmujúce je, že napriek tomu, že o škodlivosti oxidovaných tukov sa debatuje už desaťročia, v štúdiách s omega-3 mastnými kyselinami sa vôbec nezohľadňuje miera oxidácie podávaných produktov, tak sa nemôžeme čudovať, že aj výsledky sa natoľko líšia.
Ak by sa tento problém začal verejne rozoberať, možno by sme sa dostali aj k problematike oxidácie rozšírených omega-6 mastných kyselín (rastlinné oleje), ktoré sú roky propagované ako najvhodnejšie tuky na tepelnú úpravu.
Niekoľko prác v USA skúmalo mieru oxidácie voľnopredajných prípravkov na trhu a zistilo sa, že 11 - 62% produktov obsahovalo vysoké množstvo zoxidovaných tukov. Na našom trhu sa oxidačné produkty nezisťovali, pravdepodobne by však výsledky boli podobné.

Jak komunikuje magnetoterapie s Laminine

10. listopadu 2017 v 14:25 | Klimová Izabela |  Léčba pulzní magnetoterapií


Jak komunikuje Laminine s pulzní magnetoterapií.


Mnoho let jsem pracovala v ortodoxní medicíně v oboru biochemie,poté mikrobiologie a
také ortopedie.Právě zde jsem se setkala s pulzní magnetoterapií,která vykazovala velmi dobré
léčebné vlastnosti.Líbilo se mi,že při ní dochází k simulaci zemského magnetizmu,který je
nezbytnou podmínkou života na Zemi.Místo chemických zásahů,pulzní magnetoterapie pracuje z buněčné roviny
a celý princip je na bázi vyladění elektromagnetické bilance v buňkách tak,aby byl
umožněn regenerační proces a zajištěna homeostáza v organizmu.
Homeostáza zajišťuje stabilitu vnitřního prostředí,která je nezbytná pro fungování buněk.
Základní vlastností pulzní magnetoterpie je regenerační účinek z buněčné roviny.
Tam,kde je poškození organizmu již velmi pokročilé, je potřeba
buněčnou činnost podpořit a proces je někdy poměrně zdlouhavý.
Základním stavebním kamenem života je buňka.Člověk je složen ze 100 biliónů,což je
10 000 x více než hvězd v mléčné dráze.
Buňky našeho těla se odlišují tvarem,velikostí,složením a funkcí,kterou v organizmu vykonávají.
Proto jsem s velikým nadšením přivítala informace o produktu Laminine,který pracuje také na buněčné rovině.
Tohle je první společný jmenovatel produktu Laminine a léčby pulzní magnetoterapií.

Kmenové buňky-STEM CELLS- mají časově neomezenou schopnost sebeobrany.
Při jejich mit o tickém dělení vzniká buňka identická s mateřskou buňkou a buňka,která se může diferencovat
na 220 druhů bu n ěk různého typu-dle potřeby organizmu.
Každá buňka v organizmu stárne a má svou dospělou kmenovou bu ň ku,která je nečinná,spí a je jakýmsi náhradním dílem,
který čeká aby zakročil v případě ohrožení.
Náš organizmus stárne a chybějící m člán kem v řetězci je fibroblastový růstový faktor. .Aby pronikl tam,kde j e potřebné
a aby se intergoval dle potřeb organizmu,musíme kmenové buňky probudit a
aktivovat právě pomocí FGF.

Fibroblastový růstový faktor (FGF) přesne instruuje proteiny, neurotransmitery, enzymy k tomu, kam mají směřovať a co mají napravovat.Kompletní aminokyselinový profil obsažen v Laminine je nastavený tak, aby bol nápomocen nejen při opravě tkaniv, ale také aby nabídl detoxikační a antioxidační účinky.
Při pulzní magnetoterapii dochází ke stejnému efektu,kdy se po vyladění elektromagnetické bilance
otevřou buněčné membrány,které při nesprávném a nedostatečném vyladění zachytávají rezidua z vody, z léků,potravin a vzduchu,splodiny z kouření a smogu.Pomocí "Laminine jsou procesy detoxikace urychleny.Tohle je další společná vlastnost .

Laminine zlepšuje se činnost mozku - tohle nachází široké uplatnění v léčbě Alzheimerové demence,při Sclerosis multiplex /roztroušená skleróza/,stavy po iktech,Parkinsonismu,stařecké demenci, dětské mozkové obrně/DMO/ a ADHD. Pomáhá také při migréně a insomnii ,jejichž výskyt je v současné době velmi častý nejen v pokročilém věku,ale i u mladší populace.
Aplikace pulzním magnetickým přístrojem na bázi regeneraci,dokonalého prokrvení až do periférie,
zlepšuje paměť,orientaci v prostoru a akční rádius pohyblivosti.
N ěkolika násobně se prodlužuje interval mezi jednotlivými atakami onemocnění a nevede to k tak rychlé invaliditě.

V současnosti je zaznamenán velký celosvětový nárůst diabetu.Je to způsobeno stresujícím životním stylem,špatnými stravovacími návyky a i genetickými poruchami.
Pomocí léčby pulzním magnetickým přístrojem lze stabilizovat hladinu krevního cukru a
zredukovat symptomy.Společnou řeč zde našla s Laminine. P ři aplikaci přípravku Laminine se přediferencují buňky a ve slinivce- pokud je ještě funkční, se začne tvořit inzulín.Stabilizuje se hladina krevního cukru a zlepšují se negativní symptomy diabetu,např.zlepší se oční pozadí,potlačí se zánětlivý proces v případě neuropatií a diabetické nohy a nekrózy periférních žil.

Další léčební vlastností magnetických pulzů je analgetický efekt .Analgetický program u pulzního magnetizmu je vyvinut na principu tvorby endorfinů,aby došlo k ústupu bolestí. Je to velmi vítaná vlastnost,protože mnoho lidí s trvalým zdravotním poškozením,trpí právě bolestmi,které velmi zn e příjem ň ují už beztak nižší kvalitu života. Osvědčilo se to při dekubitech,popáleninách,b é rcových vředech .Také pohybový aparát , při artrózách 3.a 4.stupně a např.klient nemůže absolvovat totální endoprotézu z důvodu interních onemocnění.
A Laminine ? P ůsobí na tvorbu endorfinů,které potlačují bolest.
Laminine zmenšuje stres a deprese . Jak? Stimulací tvorby endorfinů a aminokyselin v organizmu.Právě deficit aminokyselin a enzymů má mnoho negativních příznaků: chronická únava,slabá pamě ť a koncentrace,nervozita,stavy úzkosti,strach,bolesti hlavy ,podrážděnost a maniodepresivní stavy. Tahle vlastnost je s magnetoterapií také společná.
Laminine zv y šuje spalování tuků, upravuje metabolizaci tuků,působí proti makulární degeneraci, na glaukom a upravuje mezioční tlak.Stabilizuje hormonální hladinu v organizmu,zvyšuje imunitní systém,opravuje poškozené cévy a jejich elasticitu a pomáhá při kardiovaskulárním onemocnění.optimalizuje hustotu krve a likviduje krevní sraženiny.V podstatě lze říct,že okamžitě pomocí Laminine začne pátrat po poškozených a nemocných místech a podle zjištěného nálezu,se v organizmu aktivují začnou diferencovat kmenové buňky a dochází k regeneraci.Jedná se o buněčnou terapii.
Upravují se trávící procesy,potlačuje acidita organizmu a tím se vlastně předchází rakovině,reguluje poruchy metabolismu.
Tenhle výčet nemocí úžasně komunikuje s nemocemi u kterých se osvědčil léčebný efekt magnetickými pulzy. Zlepšuje o branyschopnost při opakovaných angínách,zánětech průdušek a zahlenění., upravuje hospodaření organizmu s vodou a působí vasodilatačně.
- P ůsobením Laminine se zlepšuje hojení ran,má má protizánětlivý efekt. Také lámavost nehtů a vlasů,stav kůže,exémy,psoriáza,alergie,zlepšení dermatologických a kosmetických vad.Zvýšená tvorba kolagénu dodává mladistvý vzhled a pružnost.


Tento produkt je vhodný pro všechny věkové kategorie a pomáhá nejen v oblasti humánní medicíny,ale i v oblasti veterinární medicíny. Pulzní magnetické přístroje se používají i ve veterinární medicíně.


Jsem magnetoterapeutkou ,která získala mnoho zkušeností s touto léčební metodou.Mám mnoho spokojených pacientů po celé tváři Země .
S touto léčební metodou pracuji pro celosvětovou organizaci alternativní medicíny MAI,která má sídlo v Colombo na Srilanka. Sdružuje 30 000 lékařů a léčitelů ze 163 zemí světa-je to veliká rodina,která se snaží k návratu k alternativním způsobům léčby.Mám tu čest reprezentovat Českou republiku právě s pulzní magnetoterapií.A protože jsem dostala dalšího velikého pomocníka
produkt Laminine,který mi velmi dobře komunikuje s touto léčební metodou,budu na příštím světovém kongresu prezentovat pulzní magnetoterapii společně s Laminine.Jsem moc ráda,že mohu lidem při jejich zdravotních problémech pomoct daleko větší mírou.

 


smysl života

31. října 2017 v 14:20 |  Esoterika


Život je cesta, smysl i odměna. Život je tanec lásky. Vaše poslání je rozkvést. Být je veliký dar. Váš život je součástí historie Vesmíru. Život je krásnější než všechny teorie. Život je důvod k oslavě. Život je cenný sám o sobě. Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.


PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory: Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?
Usmál se a řekl: Jste světlo světa. Jste hvězdy. Jste chrám pravdy. V každém z vás je Vesmír. Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku. Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života?
Život je cesta, smysl i odměna. Život je tanec lásky. Vaše poslání je rozkvést. Být je veliký dar. Váš život je součástí historie Vesmíru. Život je krásnější než všechny teorie. Život je důvod k oslavě. Život je cenný sám o sobě. Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.
Proč nás pronásleduje neštěstí?
Co jste zaseli, to také sklízíte. Neštěstí je vaše volba. Chudoba je výtvor člověka. Hořkost je plod nevědomosti. Když obviňujete, ztrácíte sílu. Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí. Probuďte se. Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe. Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci. Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem. Nedělejte ze svého života živoření. Nedovolte davu, aby zničil vaši duši. Ať bohatství není vaším prokletím.
Jak přemoci neštěstí?
Neodsuzujte se. Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Za všechno děkujte. Radujte se, neboť radost koná zázraky. Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní. Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost. Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne. Modlete se, ale neobchodujte s Bohem. A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.
Jak dosáhneme štěstí?
Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční. Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní. Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém. Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí. Šťastní jsou ti, kdo hledají. Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení. Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu. Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání. Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu. Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu. Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii. Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa. Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci. Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky. Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe. Šťastní jsou ti, kdo milují. Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život. Šťastní jsou ti, kdo tvoří. Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.
V čem je tajemství hojnosti?
Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha. Bůh je šperk lidského srdce. Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná. Čím více dáváte, tím více dostáváte. Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým. Nevyčítejte si bohatství. Štěstí stojí na prahu vašeho domu. Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato. Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.
Jak žít ve světle?
Žijte naplno každý okamžik svého života. Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost. Vězte, že co je uvnitř, to je i vně. Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci. Člověk je zárodek Slunce. Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle. Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí. Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.
Jak dosáhnout harmonie
? Žijte prostě. Nikomu neškoďte. Nezáviďte. Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují. Zasvěťte život kráse. Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění. Jednejte s bližními otevřeně. Změňte minulost. Přinášejte do Světa něco nového. Naplňte tělo Láskou. Staňte se energií Lásky. Láska vše oduševňuje. Kde je láska, tam je Bůh.
Jak dosáhnout dokonalého života?
Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí. Nešťastní zůstávají otroky. Štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Pochopte podstatu štěstí. Otevřete se světu a svět se vám otevře. Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem. Jaká je podstata reality ? ,,Já" je jméno Věčnosti. Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality. Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně. Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky. Stanete se příčinou svého štěstí.
A podíval se na všechny s láskou a dodal:
"Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou."
kaštan

1. října 2017 v 13:49 |  zelená lékárnaKAŠTAN
Uklidnuje, zmírňuje napětí a tak pomáhá především ve chvílích, kdy prožíváme z něčeho velké obavy a strach. Tento strom léči nemocnou duši a pomáhá najít... ztracené sebevědomí a jistotu. Na zbavení revmatických potíží se má nosit v kapse kaštan. Doporučuje se uložení kaštanových plodů pod matraci, abychom spali klidným spánkem, zbavili se revmatických potíží a byli chráněni před nečistými silami. Pobyt při kmenu jírovce nám pomůže se zbavit strachu.
A stará dobrá rada, kolik roků, tolik kaštanů+ 1 navíc do dalšího roku.. dát pod postel, pod polštář..pro sílu, zdraví a spánek.

sója?tofu?

27. září 2017 v 13:59 |  O zdraví a nemoci


Mnohí ľudia, ktorým záleží na svojom zdraví, sa v snahe o lepšie stravovanie preorientovali na konzumáciu tejto potraviny, často propagovanej aj ako nutričný zázrak.
Viacerí uznávaní odborníci ju dokonca ani nepovažujú za potravinu vhodnú pre ľudskú konzumáciu.
Sója a sójové výrobky, vrátane tofu, nie je zdravé jedlo.
Oveľa lepšou náhradou sú bio vajíčka, mäso zo zvierat chovaných na čerstvej tráve a nepasterizované, prípadne domáce alebo bio mliečne výrobky.
Čo je problematické na sóji?
"
To, čo robia, však nie je ani prirodzené, ani bezpečné", vysvetľuje Dr. Daniel. "Dnešné vysoko vyvinuté technológie nielenže nedokážu odstrániť zo sóje anti-výživné látky a toxíny, ktoré sa v nej prirodzene nachádzajú, ale dokonca výrobný proces v nich zanecháva aj ďalšie toxické a rakovinotvorné látky, ktoré vznikajú pri spravovaní počas vysokých teplôt.", pokračuje vo vysvetľovaní.
Tofu je na tom o troška lepšie, lebo sa jedná o produkt z celých sójových bôbov, avšak aj ono obsahuje anti-výživné látky spomenuté vyššie.
Zdravotné ťažkosti spájané s konzumáciou sóje
Niektoré zdravotné ťažkosti, ktoré sa uvádzajú:
 • Problémy so štítnou žľazou - priberania na váhe, , nevoľností, únavy, vypadávania vlasov a straty libida
 • Rakovina - jedná sa hlavne o štítnu žľazu, prsníkov a pankreasu
 • Poškodenie mozgu
 • Choroby pohlavných orgánov
 • Sójové alergie
 • spomalený pohyb spermií
Medzičasom, Dr. Daniel s kolegami preštudovali viaceré štúdie o sóji a zistili, že sója neznižuje hladinu zlého cholesterolu v krvi ako sa to o nej píše a prezentuje..
Naopak, u mnohých ľudí zvyšuje hladinu nebezpečného homocysteínu, tentozvyšuje riziko ochorení srdca, mozgovej mŕtvice a vrodených defektov.
Podľa Dr. Daniela, sója tiež výrazne zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení.
Sója a ohrozenie detí
Zvýšenému riziku z konzumácie sóje čelia hlavne deti a dojčatá, hlavne kvôli jej vlastnostiam, pri ktorých napodobňuje činnosť niektorých hormónov.
Štúdia uverejnená v medicínskom žurnále Lancet ukázala, že každodenné vystavenie chemikáliám, ktoré napodobňujú pohlavný hormón estrogén obsiahnutý v sójových detských mliekach, bolo 6 až 11 krát vyššie ako u dospelých ľudí konzumujúcich sóju.
Koncentrácia týchto látok v krvi bola u detí na úrovni 13000 až 22000 vyššej ako samotný hormón estrogén.
Deti, ktoré sú výlučne kŕmené sójovým mliekom, dostanú po prepočítaní na váhu ekvivalent 5 antikoncepčných tabletiek denne!
Zásadne nekŕmte svoje detičky sójovými detskými mliekami, ani staršie deti inými sójovými výrobkami.
Tehotné ženy by ju nemali konzumovať,pre silné hormonálne účinky , aby nebol ohrozený plod dieťaťa.
Ďalšie riziká sóje
 • Vysoký obsah toxínov. To zahŕňa veľké množstvo blokátorov, ktoré bránia enzýmom pri trávení bielkovín. Tieto blokátory nie sú neutralizované varením. Výsledkom je rozvrat vnútorného prostredia v črevách, chronický nedostatok niektorých vitamínov a minerálov a chýbajúce aminokyseliny. To všetko môže viesť až k nebezpečnému zlyhaniu pankreasu či dokonca jeho rakovine.
 • Obsah hemaglutinínov. Tieto látky spôsobujú tvorbu krvných zrazenín. Sója má tiež vplyv na brzdenie rasu. Varením sa síce problém čiastočne znižuje, no neodstráni úplne.
 • Obsah goitrogénov, tieto narúšajú činnosť štítnej žľazy.
 • 80% dnes predávanej sóje je geneticky modifikovaná. Tento druh sóje má najvyšší stupeň kontaminácie pesticídmi.
 • Vysoký obsah fytátov, ktoré bránia absorpcii minerálov ako sú vápnik, horčík, železo a zinok. Všetky tieto minerály sú kofaktormi pre optimálnu biochémiu vášho tela.
Ako bezpečne konzumovať sóju
Ak sa aj napriek celkovému neodporúčaniu tejto potraviny jej konzumácie neviete vzdať, potom máme pre vás aspoň pár odporúčaní, ako minimalizovať jej škodlivé vplyvy.
Existuje pár typov sóje, ktoré sú bezpečné na konzumáciu. Všetky z nich zahŕňajú fermentáciu.
Po dlhom fermentačnom procese sa hladiny kyseliny fytovej a ostatných antinutrientov znižujú. Popri tom vznikajú niektoré prospešné látky pre vaše trávenie, akými sú napríklad probiotiká.
Fermentácia tiež výrazne znižuje úroveň nebezpečných isoflavónov, ktoré sú svojou štruktúrou podobné estrogénu a môžu narúšať vašu hormonálnu rovnováhu.
Takže, ak chcete jesť sóju, toto sú jej relatívne bezpečné varianty:

1. Natto

Ide o fermentované sójové bôby s lepkavou textúrou a chuťou podobnou syru.
Obsahuje nattokinázu, veľmi silnú látku na riedenie krvi. Je tiež najlepším zdrojom vitamínu K2 na svete. Ďalej obsahuje prospešné baktérie basillus subtilis.
Natto nájdete vo väčšine obchodov s ázijskými potravinami.

2. Tempeh

Ide o fermentovaný sójový koláč s tuhou textúrou. Chutí podobne ako huby.

3. Miso

Miso je fermentovaná sójová pasta so slanou maslovitou textúrou. Často sa pridáva do miso polievky.

4. Sójová omáčka

Tradične sa sójová omáčka vyrába fermentáciou sójových bôbov, soli a enzýmov.
Tu však buďte opatrní, pretože dnes sa mnohé jej druhy vyrábajú umelo za pomoci chemických procesov, nie fermentácie.

Záver

Nezabudnite, že všetky spracované sójové produkty nevyužívajúce pri výrobe fermentáciu nie sú zdravé. To zahŕňa: sójové mlieko, sójové mäso, sójový syr, sójové energetické a proteínové tyčinky, sójovú zmrzlinu, sójové práškové proteíny a iné výrobky.
Dávajte si tiež pozor na bežné pečivo, lebo dnes sa sójová múka pridáva aj do neho.
Najlepším a neraz aj jediným spôsobom, ako sa v strave vyhýbať sóji, je kupovať si základné suroviny a z nich si sami pripravovať svoje jedlo.
Základom zdravého stravovania je: nespracované, fermentované a čerstvé.
Spracovanému sa vyhýbajte vždy, kde sa to dá. Platí to tak pre sóju, ako aj ostatné druhy potravín. Dodržujte to a ste na správnej ceste za zdravím.

Negativní emoce

8. září 2017 v 14:14 | Lazarev |  Esoterika


S. N. LAZAREV - Negativní emoce

Posted by elizabethin na 25. január 2013
Když o někom přemýšlíme, vzniká energetický most mezi námi a tím, na něhož myslíme. Probíhá výměna energie a informaci, proto je každé negativní pomyšleni energetickým tokem, který může uškodit. Nebezpečný může být dokonce vnitřní souhlas s pomlouvačem a nevraživcem. Když někomu spíláme nebo o něm ošklivě smýšlíme, tak ho zraňujeme a zároveň ničíme i vlastní karmické struktury.
Slovo jakýkoli program posiluje. V současné době je bioenergetika naši Země taková, že stačí už jen křivě o někom smýšlet, a můžeme mu způsobit těžkou újmu. Po analýze četných fakt a jevů jsem dospěl k závěru, že před několika staletími lidstvo připustilo překotný ústup od zásad harmonie světa, proto je dnes informační pole Země tak zatěžkané negativními programy. Když člověk o jiném člověku nesmýšlí právě dobře, propojují se společné negativní karmické struktury a aniž bychom přáli zlo, můžeme tomu jinému uškodit.
Zabíjíme jeden druhého podvědomě, a přitom vůbec nic netušíme. Dochází k lavinovitému procesu sebezničení, který již ani nevyžaduje, aby se na něm podílely negativní emoce - docela stačí ten záporný potenciál, který lidstvo již nashromáždilo. Proto dnes nestačí být dobrý a nikomu neškodit. Naše podvědomí je již natolik deformované, že dokonce nepůsobeni škody není dostatečným předpokladem pro to, abychom zachránili vlastní duši a tělo.
V dnešních podmínkách je pro přežití nejdůležitější vědomá a soustředěná práce na změně sebe sama. Nestačí být prostě dobrý, je třeba být aktivně dobrý. Každý dobrý a slušný člověk má šanci zahynout, nemluvě o těch, kteří porušují nejvyšší zákony. Ideály a přikázání, jimiž lidé žili po tisíce let, jsou dnes zapomenuty a odsunuty do pozadí. Proto člověk musí vědomě a aktivně pracovat na obnově vlastní duchovnosti, vnitřního humanismu a smyslu pro harmonii světa. "Milujte nepřátele své" - to je výzva k duchovní intenci člověka neodpovídat na úder energetickým úderem. Úkolem eticky gramotného člověka je zásadně nevpouštět negativní city do podvědomí. Člověk, který den začíná přáním: "Pane Bože, dej mým nejbližším, příbuzným a známým zdraví a mně dostatek trpělivosti," se rovnou aktivně brání různým pokleskům proti zákonům, jichž by se mohl dopustit.
Uveďme si příklad toho, jak může fungovat jedna jediná věta. Mladý muž urazil dívku. A ona mu říká: "To ti nikdy v životě nezapomenu." Analyzoval jsem si svého času, co se v takové chvíli děje: formuje se buď program zkázy, nebo rozchodu - tedy to, čemu se v bioenergetice říká uřknutí. Tedy - dnes jakýkoli kategorický tvrdý soud bohužel znamená, že působíme Škodu sami sobě i jinému Člověku. Přišel ke mně muž, který si stěžoval na celkovou ochablost a slabost. Energetické ukazatele byly velmi nízké a testování rychle odhalilo příčinu: "Vy máte sousedku, se kterou se hodně hádáte, že ano?" "Ano." "Často se na ni hněváte, což deformuje vaše pole, proto klesá bioenergetický potenciál. Ale především o ní patrně moc nehezky mluvíte." Jakmile jsme tuto disproporci odstranili, ochablost pominula a pole se dostalo do rovnováhy.
Negativní soud o komkoli vyvolává silný pokles energetického potenciálu. Když člověk někoho pomlouvá, způsobuje újmu nejen pomlouvanému, ale i sobě, protože při tomto procesu dochází k deformaci, k rozpadu jeho vlastní struktury pole a ztrátě energie. Ošklivé pomyšlení o člověku,nehezké slovo na jeho adresu je útokem na energetické úrovni, po němž následuje odplata, protože se praví: "Nesuďte, abyste nebyli souzeni; kterýmž soudem soudíte, tímž budete souzeni." Rána způsobená křivým slovem se nemusí nutně projevit na fyzické úrovni, nemusí okamžitě vést k nějaké konkrétní nemoci. Může začít rozpadem jemných struktur, a přestože se člověk bude cítit báječně, již poběží deformace jeho duchovních struktur, které mají obrovskou kapacitu a přitom nejsou nijak zjevné.
Když později přijdou první pohromy či nemoci příbuzných a dětí, viníka sotva napadne, že příčinou těchto neštěstí je on sám a jeho ošklivé výroky. Zabíjíme sami sebe, aniž bychom to věděli. Spílání krátí naše síly, ničí nás fyzicky i duchovně a ovlivňuje délku našeho života. Zkoumal jsem rovněž, jaký rys je typický pro lidi, kteří se dožívají vysokého věku. Jejich strava je velmi rozmanitá, chování také, ale co mají společné, je dobrosrdečnost. Dobrosrdečnost automaticky předpokládá, že její nositel se nedopouští energetických výpadů proti jiným lidem, a je tedy sám nedotknutelný. Umíráme brzy, protože neustále boříme vlastní duši a tělo. Japonci jsou naopak lidé dlouho žijící a zároveň jsou nejzdvořilejším národem na světě. Nejnebezpečnější je však osočování milovaného člověka. Stupeň sounáležitosti na úrovni pole může být různý, ale mezi milujícími se lidmi je vždy nejvyšší. Pocit lásky člověka povznáší, a proto jakýkoli negativní vliv může být krajně zhoubný .

Kam dál