tinnitus

Úterý v 17:14 | ing.Petr Studeník |  Léčba pulzní magnetoterapií
Ing. Peter Studeník: Jak vzniká TINNITUS nebo-li šelest v uších
Před léty jsem taky jsem trpěl tinnitem a sám si prošel touto cestou plnou beznaděje a zoufalství. Vždy jsem ale věřil, že existuje způsob jak si tinnitus vyléčit a nakonec jsem ho našel. Od té doby pomáhám léčit tinnitus ostatním. V tomto článku popisuju jak tinnitus vzniká. Objevitelem tohoto mechanizmu vzniku chronického tinnitu je pan Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D., M.B.A
Význam zvuku
Zvuk má obrovský význam pří monitorování životního prostředí. Sluch u zvířat (hlavně u těch, které žijí v neustálém strachu o svůj život z důvodu možného útoku dravců), je velmi citlivý a specifický. Schopnost zvířat vyvinout vnímaní i velmi slabých zvuků predátorů na velkou dálku, přispěla k přežití těchto druhů. Zvuky, jako varovné signály vyvolají emocionální odezvu a pomáhají rychle přijmout vhodné opatření, např. začít utíkat. Podobně reagujeme i my, když při zatroubení auta, automaticky pokládáme nohu zpět z cesty na chodník. Některé zvuky, mohou být identifikovány jako varovné, zatímco jiné v nás mohou vyvolat pocit bezpečí a potěšení. Každý den se potkáváme se zvuky, které nás stresují, nebo zvuky, které nás uklidňují (hudba, zvuk přírody a pod.).
Jak slyšíme
K vědomému vnímaní zvuku dochází, když elektrické impulzy ze sluchového nervu dosáhnou "auditory cortex" - část mozku zodpovědnou za zpracování zvuku. Sluchový nerv má asi 30.000 vláken a vzorce elektrické aktivity v těchto vláknech (zvukové vjemy) jsou tady spárovány s dalšími vzorci, které jsou uloženy ve sluchové paměti. Kochlea (neboli vnitřní ucho) která mění zvukové vlny do elektrických impulzů, je překvapivě hlučné místo, kde mechanická a elektrická aktivita ze 17.0000 vlasových buněk, může být zaznamenána velmi citlivým odposlouchávacím zařízením. Tyto zvuky se nazývají otoakustické emise. Většina z toho, co slyšíme, je posloupnost různých zvuků, jako je řeč nebo hudba. V dětství, nové zvukové vjemy jsou ukládaný do "auditory cortexu" a později jsou uložené vjemy párovaný s vjemy, které přicházejí z ucha. Pokaždé když se vjem z ucha, spáruje s vjeme uloženým ve zvukové paměti, rozpoznáváme nějaký zvuk. Při tomto párování dochází taky k vyhodnocení zvuku a v dalším kroku, přirazení významu k tomuto zvuku, např. takto porozumíme slovům.
Podmíněná reakce
Jestli má zvuk speciální, nebo kritický význam, například když se v noci vzbudí dítě, nebo slyšíme vrzaní podlahy, nebo slyšíme zvuk našeho jména, spustí se v nás automatická reakce, i když je hlasitost zvuku velmi nízká. Tyto automatické reakce se naučíme v poměrně krátkém čase v dětství, ale můžou přetrvat beze změny i celý život. Během spánku, je vědomá část mozku "vypnuta", takže neslyšíme, nevidíme a necítíme nic. Nicméně matka i když spí, se lehce vzbudí na zvuk dítěte i když ji před tím nevzbudila např. silná bouře. Toto ukazuje, že i velmi slabé zvukové vjemy, jestli mají důležitý význam, můžou být zachyceny podvědomími filtry, mezi uchem a mozkem i když spíme. Tyto filtry, jsou schopnu zvýšit hlasitost důležitých zvuků a na druhé straně, snížit, nebo úplně ztlumit zvuky, které důležité nejsou.
Různé zvukové vjemy, stimulují autonomní nervový systém, který připraví tělo na jakoukoli událost. Jedná se o tzv. podmíněné reflexy. Když hrozí nebezpečí, aktivuje se známý reflex "bojuj nebo uteč". Reflex zpustí spoustu autonomních funkcí, napnou se svaly, zrychlí se nám pulz a dýchaní, začneme se potit, dá se říct úplný opak stavu relaxace. Na věci, které nemáme rádi reaguje naše tělo stejně. To znamená, že tělo spouští stejný mechanizmus, jenom intenzita zpuštěných funkcí je slabší. Tuto reakci nazýváme "averze". Všeobecně známou averzní reakcí je například křída vrzající po tabuli.
Úplně každý zvuk, který slyšíme vyvolává reakci. Reakce se může měnit v závislosti na tom jak se zrovna cítíme, nebo v jaké souvislosti zvuk slyšíme. Například zvuk televize u sousedů, může být úplně v pořádku, nebo rušivý, nebo krajně nepříjemný v závislosti na tom jestli patří sousedům, které máme rádi, nebo sousedům, se kterými máme spory.
Zvuky tinnitu
Tento jednoduchý experiment ukazuje, že téměř každý může vnímat elektrickou aktivitu, která je přítomná v každé živé nervové buňce sluchového systému, jako zvuk. Tato elektrická aktivita buněk není známkou problému, ale přirozenou aktivitou ve sluchovém systému každého z nás. Tato aktivita, se může projevit jako tinnitus např. v úplném tichu, pří ztrátě sluchu která je přirozenou součástí stárnutí, nebo když jsme vystaveny hlasitému zvuku a pod. Až 85% populace nevnímá tyto zvuky, jako nepříjemné, nebo stresující (někdy tomu nemůžou lidé s tinnitem uvěřit). Rozdíl mezi lidmi, který trpí tinnitem a těmi, který ním netrpí, není v rozdílu v hlasitosti, intenzitě, nebo typu zvuku, ale v tom jak jejich mozek tento zvuk vnímá (hrozbu, nebo nepříjemnost). Tinnitus se muže objevit, taky když se děje něco z čeho máme strach, nebo je nám to nepříjemné. V tyto situaci je tinnitus varovným signálem, související s touto nepříjemnou zkušeností. Tak jako zvířata jsou varována zvukem predátora a ve stavu nebezpečí se zaměřují selektivně jenom na tento zvuk, aby přežili, pro ty který považují tinnitus za hrozbu, nebo varovní signál, nejsou schopni se vnímaní tinnitu zbavit a slyší ho pořád. Toto je součástí mechanizmu, který vyvinuly všechny zvířata pro svoji ochranu, i když v tomto případe se to obrací proti nám. Mnoho lidí, který trpí tinnitem se stěžuje, že nemají možnost slyšet ticho, které užívali si před tím, než se u nich tinnitus objevil. Tinnitus se stává součástí zármutku nad ztrátou ticha.
Tinnitu přetrvává i když, mírný, protože se jedná o podmíněnou reakci na tento zvuk. Protože podmíněné reakce jsou součásti podvědomé části mozku a jsou automatické, je nepodstatné ne si o tinnitu vědomě myslíte. Stres a nepříjemný pocit z tinnitu, nezpůsobuje tinnitus sám, ale naše podvědomá reakce na tento zvuk (někdy těžko pochopitelná věc pro lidi trpící tinnitem). Závažnost tinnitu závisí na nepříjemných pocitech z tinnitu (limbický systém) a zvýšeném napětí (automatická reakce organizmu na stres). Paradoxně vůbec nezáleží na hlasitosti a typu tinnitu, který slyšíme.
Nejlépe se tento mechanizmus pochopí na následujícím příkladu, který zažil snad každý. Přestavte si, že jste v davu lidí a někdo zavolá jméno vašeho známého. Z největší pravděpodobností, to ani nepostřehněte. Když ale zavolá stejnou intenzitou vaše jméno, určitě to nepřehlédnete. Jméno vašeho známého, je pro mozek "nedůležitý zvuk" a tak ho zeslabí. Zvuk vašeho jména, je ale pro mozek "velice důležitý zvuk" a tak ho zesílí. Rozdíl mezi lidmi, který mají tinnitus a který ho nemají, je právě v tom, že pro pacienty z tinnitem, vyhodnocuje mozek tento zvuk jako extrémně důležitý a pořád ho zesiluje. Proč mozek, některých lidí tento zvuk začal, je vysvětleno dále.
Tinnitus jako nový vjem
Když se tinnitus objeví je to pro nás nový signál, který nemá žádný význam a není v mozku zařazen. Každá nová zkušenost vytváří "orientační odezvu" a jsem nuceni této nové zkušenosti věnovat pozornost, pokud nový vjem není zpracován a zařazen. Dokud se to nestane je nový vjem vnímán jako podezřelý. Hodně lidí, který trpí tinnitem, pociťují jenom malou nepříjemnost jako výsledek "orientační odezvy". I tato malá nepohoda může být dostačující k tomu, aby vyhledali pomoc. Typicky se táto nepohoda projevuje a může zhoršovat oprávněnými dotazy "zhorší se to?", nebo "co když mi to zůstane navždy?". Umíte si představit jaký dopad na vnímání a vyhodnocení tinnitu má, když se člověk dočte v diskusích, nebo u doktora, že tinnitus se nedá léčit, je na celý život a časem se bude zhoršovat ? Naštěstí nic z toho není pravda.
Tinnitus jako hrozba
Hodně lidí s tinnitem má strach. Některý z nich dokonce mají strach z toho, že mají nějakou vážnou nemoc (i když ORL, nebo neurologické vyšetření nic neodhalilo). Další jsou přesvědčeni, že takzvaný "disko tinnitus - pískaní v uších například po koncertu" souvisí s trvalým poškozením sluchu (přitom se jedná dočasnou zvýšenou aktivitu, buněk podrážděných silným zvukem. Hodně lidí se bojí, že tinnitus se časem zhorší, zůstane navždy a není možné ho vyléčit. Velmi často se taky bojí toho, že už nikdy nebudou slyšet ticho, že tinnitus jim neumožní soustředit se na práci, relaxovat v tichém prostředí, nebo nebudou moct spát v noci.
Špatná rada
Bohužel, tento strach může byt ještě zhoršený zpárvou od doktora, nebo ostatních lidí kteří trpí tinnitem. Mnoho doktorů oznámí pacientům, že není nic co by mohli s tinnitem udělat a že tinnitus je neléčitelný. Hodně lidí má zase strach, že tinnitus způsobí časem zhoršení sluchu. Zhoršení sluchu může být spouštěčem tinnitu, ne naopak. Tinnitem tprí stějne pacienti, kteří zádné zhoršení sluchu nemají. V každém případe, tyto rady buď od doktora, nebo například z internetových diskusí, posílí strach z tinnitu a tím tinnitus jenom zhorší.
V neposlední řade, spousta lidí trpících tinnitem má vztek na jejich způsob léčby, na nesprávné, nebo neúplné informace, na průběh léčby, že nepřišli dřív a pod. Taky se někteří cítí vinni, že podstoupili léčbu o které si myslí, že jejich tinnitus způsobila (například audiologické vyšetření). Strach, hněv a pocit viny, jsou moc silné emoce, které spouštějí podmíněné reakce spojené s přežitím a tyto emoce ohromně zvyšují pozornost zaměřenou na tinnitus. Podle naší zkušenosti, tinnitus se zlepší, když se pacient přestane zabývat těmito myšlenkami o nespravedlnosti. U mně konkrétně, když jsem začal s TRT terapií, tak jsme zhruba po 3 týdnech sice stále slyšel tinnitus, ale moje tělo bylo znatelně uvolněnější a začal jsem mí pocit, že se z toho můžu dostat.
Pro lidi, trpící tinnitem, i když neprožívají silné emoce hněvu, strachu, tak limbický a autonomní nervový systém jsou pořád stimulovány k produkci nepříjemných pocitů, které snižují kvalitu života. Nejdůležitější je, že tyto emoce udržují tinnitus, místo toho aby postupně vymizel. Tyto negativní vlastnosti tinnitu, kvůli kterým lidi vyhledají pomoc, se vytvářejí mimo sluchový mechanizmu a proto je nemožné je vyléčit, když se léčba zaměří čisté na ušní mechanizmus. To je důvod selhání léčby tinnitu před TRT.
Tinnitus Retraining Terapie (TRT)
Když tinnitus ztratí silný negativní význam (zjistíme že je možné ho vyléčit, že tinnitus slyší každý, atd.) začne se zmírňovat (nebo na nějakou dobu úplně vymizí), nezáleží na tom jak byl před tím hlasitý, nebo nepříjemný. Sám si pamatuju, jak se zhruba po 2 týdnech tělo uvolnilo a věděl jsem, že se z toho dostanu. Pevně zakořeněné názory je někdy přesto těžké změnit, a to zejména tam, kde existuje přesvědčení, že tinnitus se vztahuje pouze na poškození sluchu, které nelze opravit. Tinnitus retraining terapie je zaměřená na podvědomý sluchový systém, aby se znova naučil, že tinnitus je něco přirozeného, čemu nemusí věnovat pozornost, protože se nejedná o hrozbu, nebo varovní signál a má přestat tento zvuk zesilovat. Tato terapie někdy může trvat několik měsíců. U mně samotného k úplnému vymizení tinnitu přišlo po 9 měsících.
Jak funguje TRT terapie
TRT není žádná abstraktní metoda. V podvědomé části mozku, máme podvědomé filtry, neboli sítě nervových buněk, které jsou naprogramovány vybírat elektrické signály, které máme slyšet. Znovu si vzpomeňte jak vnímáte zvuk vašeho jména, nebo troubení auta v dálce, nebo pláč dítěte. Přitom úplně vypustíme stejně silný zvuk jiného jména. TRT se zakládá na přeprogramování, neboli resetování těchto podvědomých filtrů, které "zesilují" přirozené zvuky ve sluchovém systému a vytvářejí tím pro nás tinnitus.
Přeprogramování v první řadě zahrnuje pochopení, co tinnitus skutečně způsobuje. Výsledek této terapie, součastně se zvukovou terapií, zmírní naši negativní reakci vůči tinnitu. Tato reakce ovládá nastavení podvědomých filtrů, které se neustále zabývají hledáním hrozeb. Se silnou reakci vůči tinnitu, tyto filtry neustále monitorují tinnitus a zesilují ho. Když se tato reakce vůči tinnitu zmírní, postupně dochází k vymizení tinnitu. Na začátku vymizení negativní reakce způsobí, že pacient přestane trpět, cítit se špatně a navrátí se mu normální životní aktivity - spánek, je schopný pracovat a relaxovat, tak jak před tím. Za druhé, když podvědomé filtre přestanou monitorovat tinnitus, jeho intenzita se sníží a tinnitus není slyšel pořád. Na konci přestane tinnitus úplně překážet a člověk ho přestane úplně slyšet. Považte, jak důležité je pochopit že tinnitus je přirozený zvuk našeho zvukového systému a není způsoben poškozením uší. Je velmi důležité nechat se pořádně projít ORL a neurologickým vyšetřením, nicméně pokud není zjištěna žádná objektivní příčina, doktor který věří že tinnitus je ušní problém, Vám nemůže pomoct. Bohužel v ČR pořád převládá většinový názor, že tinnitus je způsobem poškozením uší, proto je jeho léčba u nás neúspěšná. Proto jsou čekárny u doktorů a internetové diskuse plné zoufalých lidí.
Ing. Peter Studeník
 

Hallelujah!

7. února 2017 v 17:09 | v podání Chodúra |  VIDEA


škodlivý polystyrén

5. února 2017 v 13:08 | email |  O zdraví a nemoci
To, co nás mělo hřát, se mění v časovanou nálož s rakovinou! Polystyren je jako Čapkova bílá nemoc - od 60. let minulého století se rozlézá Evropou včetně Česka. Většina ho obsahuje zákeřný jed, jehož se není lehké zbavit! Hodit polystyren do popelnice? Od začátku října je to za milionovou pokutu!
Ostrý vítr zavál, jak jinak, z Bruselu. Evropská komise zakázala od 1. října vyhazovat do komunálního odpadu nebo na skládku polystyren používaný jako izolant ve stavebnictví.
Strahovská smršť: Bílé desky prší z nebe a vysokoškoláci se baví i děsí.

Pokud by to provedla firma či živnostník, hrozí jim teď "flastr" až 50 milionů korun! "Občan by za totéž byl potrestán maximálně padesátitisícovou pokutou," řekla Blesku Jana Jandová z České inspekce životního prostředí.
"Nejde o nové nařízení EU, ale o zavedení již existující legislativy do právního systému. Jednoduše řečeno, jedná se o nebezpečnou látku, která do popelnice určitě nepatří," upozornil Blesk europoslanec Pavel Poc (52, ČSSD), který je unijním místopředsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.
Ten, kdo se rozhodne zbavit svůj dům starého polystyrenového obložení, má tři beztrestné možnosti likvidace: žlutý kontejner na plasty, sběrný dvůr nebo certifikovanou spalovnu.

Zpomalený jed
Jed v polystyrenu se jmenuje hexabromcyklododekan (HBCD). Přidává se jako zpomalovač hoření především do izolačního expandovaného a extrudovaného polystyrenu (EPS) používaného ve stavebnictví. Hasičům se líbí, lékařům vůbec.
Riziko vzniku rakoviny a narušení hormonální rovnováhy v těle nese ve dvou případech - když pracujete s polystyrenem, který HBCD obsahuje, a vdechujete mikročástice, a když se takový polystyren likviduje neodborným způsobem a hexabromcyklododekan se dostane do půdy a potravinového řetězce.
Pokud máte polystyren za zdí jako zateplení, nebylo prokázáno, že by vám hrozilo zdravotní nebezpečí. Polystyren k zateplení budov se vyrábí už od roku 1950. Poprvé byl takto použit v tloušťce 4 cm v Berlíně v roce 1959.

Hanu (†40) zabila rakovina dřív, než dostala příspěvek. Česku chybí posudkáři

O odpovědi na nejdůležitější otázky spojené s nebezpečným polystyrenem jsme požádali europoslance Pavla Poce a Petru Roubíčkovou z ministerstva životního prostředí.
Jak poznám »hodný «, a naopak zlý polystyren?
Ten první má na obalu logo a nápis "100 % HBCD free", ten druhý tam má mít nově uvedeno, že obsahuje hexabromcyklododekan. Staré obaly nejsou označeny.
Existují nezávadné varianty?
Ano, takové, které neohrožují zdraví a nezatěžují v tak vysoké míře životní prostředí.
Jak je rozeznám, když nemají obal?
Nijak. Polystyren se zpomalovačem identifikuje pouze zařízení v třídicí lince plastů. Proto veškerý polystyren patří pouze do žlutých kontejnerů na plast.
Kolik domů bylo u nás zatepleno polystyrenem s příměsí hexabromcyklododekanu?
Do roku 2015 všechny tepelně izolované stavby, s výjimkou těch, kde byl použit jiný materiál, například čedičová vata.
Proč se o nebezpečí z polystyrenu mluví až teď?
Zpomalovač hoření hexabromcyklododekan podléhá od roku 2013 přísné regulaci na základě Stockholmské úmluvy OSN. Polystyren k zateplování získal tehdy výjimku. V EU je zpomalovač regulován jako látka vzbuzující mimořádné obavy. Od srpna 2015 bylo k jeho použití nutné speciální povolení. Od 30. září tohoto roku je v EU polystyren obsahující toxické zpomalovače hoření zakázán.
Jak se polystyren likviduje?
Polystyren s obsahem vyšším než limitní hodnota nad 1000 mg/kg HBCD může být pouze energeticky využit (v ČR je 5 certifikovaných cementáren nebo 4 zařízení pro energetické využití odpadů, spálen (22 certifikovaných spaloven odpadů) nebo upraven tak, aby se koncentrace HBCD v polystyrenu snížila pod koncentrace 1000 mg/kg.
Kam s ním?
Od 30. září se musí toxický polystyren bezpečně likvidovat. Tedy oddělit ho od ostatního stavebního odpadu a nechat ho spálit ve spalovnách se speciální certifikací.


Kolik se vyprodukovalo jedovatého zpomalovače hoření do polystyrenu?
Vyrábí se od roku 1960 a Evropa ho spotřebovávala přes 10 tisíc tun ročně.
Kdo to zkontroluje?
Na nakládání s odpadním polystyrenem bude dohlížet jako na jakékoliv jiné nakládání s odpady Česká inspekce životního prostředí a výše pokut je vymezena zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v řádech milionů korun.
Lze kromě spalování použít i jinou metodu k likvidaci polystyrenu?
Pěnový polystyren jsou schopny pojídat larvy potemníka moučného. Jejich trávicí trakt dokáže beze zbytku zlikvidovat nejen polystyren, ale i toxický hexabromcyklododekan. Stovka moučných červů v laboratorních podmínkách sežere bez újmy kolem 35 miligramů polystyrenu za den.
Co na to výrobce
"V souladu s předpisy EU společnost Synthos přestala používat hexabromcyklododekan jako retardér hoření v květnu 2015. V současné době používáme moderní polymerový retardér hoření jako alternativu, který byl schválen Evropskou unií. Od května 2015 nemáme na skladě výrobky a jakýkoliv jiný odpad obsahující hexabromcyklododekan." Agata Kościelnik Corporate Communication Manager Synthos Kralupy

Více na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/431757/polystyren-postrachem-ceska-co-zateplena-stavba-to-rakovinotvorna-latka.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy
 


Silné poselství 24letého umírajícího muže

31. ledna 2017 v 16:59 |  Moudra a mezilidské vztahy
Většina z nás žije svůj život automaticky. Nezamýšlíme se nad jeho skutečnou velikostí. Nežijeme svůj život, ale spíše jen prožíváme. Kolem sebe toho máme hodně, ale i přesto se cítíme prázdní a ztraceni ve svém nitru.
Umožníme naší mysli přemýšlet dlouho do noci nad věcmi, na nichž ve skutečnosti nezáleží, jako jsou účty, peníze, co si o nás myslí ostatní apod.

Proč si to vlastně děláme?

Samozřejmě, nikdo z nás nezná odpovědi a co se s námi stane po smrti, ale my všichni jsme na stejné lodi. To, kam směřuje náš život a naše rozhodnutí tvoří náš charakter a existenci.
Naše zkušenosti a volby nás formují, ale mnozí z nás jsou uzavření, protože nahánějí peníze, moc a stabilitu namísto toho, aby se zamýšleli nad smyslem svého života.
Počítáme jen hodiny, kdy budeme mít po práci a půjdeme domů, kde si odpočineme, že bychom mohli jít opět na druhý den do práce.
Neustále se za něčím naháníme a když se jednoho dne probudíme, divíme se, proč jsme se vůbec naháněli.
Nemusí vám nyní záležet, jak nakládáte se svým životem, ale možná řada od 24letého muže, který umírá, vás probudí.
Doufáme, že po přečtení jeho příběhu, se poučíte a uvědomíte si, že máte jen krátký čas na to, abyste žili na této planetě. Ze svého života můžeme vytěžit maximum, milovat a žít autenticky, dokud nezemřeme.

Zde je poselství od 24 letého umírajícího muže:

Mám jen 24 let, a přesto jsem si už vybral svou poslední kravatu.
Je to to jediné, co s jistotou budu mít oblečené na svém pohřbu několik měsíců od této chvíle. Můj oblek k ní nemusí pasovat, ale myslím si, že je ideální pro tuto příležitost.
Uvědomil jsem si ale, že nejdůležitější věcí je opustit tento svět jako člověk, který je dnes o něco lepší, než jsem býval předtím.
Na způsobu, jak jsem žil svůj život dosud, na mé existenci, nebo přesněji na její ztrátě nebude vůbec záležet, protože jsem žil, aniž bych dělal něco působivé.
Předtím jsem se zamýšlel nad množstvím různých věcí.
Když jsem se dozvěděl, kolik času jsem ztratil, zjistil jsem, jaké věci jsou v životě opravdu důležité. Takže píšu vám ze sobeckého důvodu. Chci dát smysl svému životu tím, že s vámi budu sdílet to, co jsem si uvědomil:
1. Neztrácejte svůj čas s prací, která vás nebaví. Je samozřejmé, že nemůžeme být úspěšní v tom, co nemáme rádi. Trpělivost, vášeň a odhodlání přijde snadno pouze tehdy, pokud máte rádi to, co děláte.
2. Je hloupé bát se názorů jiných lidí. Strach vás oslabuje a paralyzuje. Pokud ho nenecháte odejít, vše se bude zhoršovat. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu a nechte se jím vést. Někteří lidé vám mohou říkat, že jste blázen, jiní, že jste legendou.
3. Převezměte kontrolu nad svým životem a přijměte plnou odpovědnost za vše, co se vám stane. Omezte své zlozvyky a pokuste se žít zdravější život. Najděte si sport, který vás bude bavit. No neodkládejte to. Ať se váš život vytváří na základě vašich rozhodnutí a nikoli na základě těch, které jste neudělali.
4. Važte si lidi, které máte kolem sebe. Vaši přátelé a příbuzní budou pro vás vždy nekonečným zdrojem síly a lásky. To je důvod, proč bychom je neměli brát jako samozřejmost.
Je pro mě velmi obtížné zcela vyjádřit své pocity o důležitosti těchto jednoduchých realizací, ale doufám, že si vyslechnete někoho, kdo zažil, jaký cenný je čas.
Nezlobím se, protože jsem pochopil, že poslední dny mého života se staly smysluplnými. Jen mi je líto, že nebudu moct vidět řadu zajímavých věcí.
Natolik se staráme o zdraví a celistvost našeho těla, že si nevšímáme, že naše tělo není nic jiného než krabice - balíček, který dodává naše osobnosti, myšlenky, domněnky a záměry tomuto světu.
Pokud v této krabici není nic, co by mohlo změnit tento svět, tak nezáleží, zda zmizí z povrchu zemského. Domnívám se, že všichni máme nějaký potenciál, ale stojí nás spoustu odvahy, abychom si to uvědomili.
Můžete proplout svým životem, že vše necháte na náhody.
Nebo můžete bojovat o to, v co skutečně věříte a napsat velký příběh svého života. Doufám, že uděláte správné rozhodnutí.

Pár posledních slov na závěr

Zanechte nějakou stopu na tomto světě.
Žijte smysluplný život, tak, co vás vystihuje. Jděte si za tím. Místo, které opouštíme, je překrásné dějiště, kde je vše možné.
Přesto zde nejsme navždy. Náš život je krátká jiskra na této překrásné malé planetě, která létá neuvěřitelnou rychlostí v nekonečné tmě neznámého vesmíru.
Takže žijte svůj život s vášní. Ať je zajímavý. A ať stojí za to!
Děkuji vám.


pravda o lécích

19. ledna 2017 v 13:07 | fb |  O zdraví a nemoci
izabela.klimova@seznam.cz
léky a pamě´t
Dnes 29. 11. 2016, 9:10:31
Komu: romana

Léky na předpis vedou celosvětově každý rok k více než 100.000 úmrtí a u dalších 1,5 milionu lidí vyvolávají vážné vedlejší následky, které vyžadují hospitalizaci. Negativní reakce na léky jsou uváděny jako 4. nejčastější příčina úmrtí.

Každý lék na předpis proto představuje určitá zdravotní rizika. Ztráta paměti je jedním z nich.

3 skupiny léků, které nejčastěji vedou k problémům s pamětí

Mezi léky existují 3 skupiny, které mají vyšší vliv na mozek a jeho kognitivní schopnosti, než ostatní léky. Pokud užíváte lék z této skupiny, je vysoká šance, že bude mít na paměť nepříznivé účinky.

1/Léky "proti" něčemu

Jakýkoliv lék začínající slovem "anti" (česky "proti"), jako například antidepresiva, antihistaminika, antibiotika, antispazmodika čí antihypertenziva, budou pravděpodobně ovlivňovat vaši úroveň acetylcholinu.
Acetylcholin je primárním neurotransmiterem odpovědným za paměť a učení. Jeho nízké úrovně mohou vyvolat projevy velmi podobné těm u demence, ale i ztrátu paměti, mentální dezorientovanost, zamlžené vidění, halucinace či delirium.

2/Léky na spaní

Předepisované léky na podporu spánku jsou nechvalně známé tím, že vedou ve ztrátě paměti. Někteří lidé dokonce nazývají nejoblíbenější léky na spaní Zolpidem Teva a Zolpidem Orion (obsahující účinnou látku zolpidemtatrat) i jako léky na amnézii.
Uživatelé těchto léků jsou známí bdělým spánkem, rizikovým řízením a halucinacemi. Léky obsahující látku zolpidemtatrat vyvolávají stavy podobné kómatu či opileckému omdlení a zároveň ochuzují mozek o spánkovou regeneraci.

Existují lepší způsoby jak na nespavost!

3/Statiny

Statiny, které snižují hladinu cholesterolu v krvi, jsou zřejmě nejškodlivější skupina léků pro váš mozek. Dokonce se dnes už vyžaduje, aby byla ztráta paměti uvedena v jejich příbalových letácích jako možný vedlejší účinek. Cholesterol tvoří až 1/4 vašeho mozku a je nezbytný pro funkce paměti, učení a rychlého rozmýšlení.
Proto není žádným překvapením, že léky snižující hladinu cholesterolu v krvi mají na mozek nežádoucí vedlejší účinky.

20 léků, které způsobují ztrátu paměti

Nyní se podrobněji podívejme na seznam konkrétních 20 léků, které jsou notorický známé svými možnými riziky pro mozek:
  1. Léky na epilepsii - Fenytoin (Sodanton, Topiramat Vipharm)
  2. Léky na Parkinsona - Skopalomin, Atropin, Glykopyrrolát
  3. Léky na spaní - Zolpidem, Zopiclon, Zaleplon (Sonata)
  4. Léky proti bolesti - Morfin, Kodein
  5. Benzodiazepamy - Diazepam, Alprazolam (Xanax), Lorazepam

rakovina děložního čípku a duševní příčiny

16. ledna 2017 v 16:55 | fb |  O zdraví a nemoci
RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU je druhý nejčastějí zhoubný nádor žen. Na jeho vzniku se podílejí tzv. PAPILOMAVIRY, což je druh bradavic.
Nemoc se objeví hlavně u žen, které stále v duši trápí nezpracované hádky se svým mužem, buď bývalým či nynějším. Stále se v myšlenkách "krmí" vzpomínkami na tyto hádky a "živí" je v sobě. Vytváří jimi "agresivní půdu" pro zrození této nemoci. Žena je plná agrese při vzpomínání na ně. Často se tyto ženy chovají jako svoji muži - tedy dominantně.
Tyto ženy mají pocit, že už svému muži nestačí, že mu "nejsou dost dobré". Že jsou mu doslova "ukradené" a to je tíží. Připadají si neoceněné, jako "kus hadru", kterého si nikdo nevšimne. Jejich duše volá: "Tady jsem - poslouchej mě! Všímej si mě!", ale odezva žádná.
Často zde bývá i ženin "přetrpěný" pohlavní styk z povinnosti. Ten pak často přichází do bolestivého prožívání. Žena neumí vidět a nevidí už svět, který byl tak krásný a barevný, tak bezstarostný, jako když byla dítě. To měla z každé maličkosti radost a smála se a teď: "Proč a čemu bych se měla smát, když svět je plný komplikací, starostí a povinností?". Tak přemýšlejí tyto ženy.
Jsou stále s něčím nespokojené, neumí se už ničemu pořádně usmát, jsou znechucené problematičností života a KOMPLIKOVANÝCH PARTNERSKÝCH VZTAHŮ. Nahrazují svůj ženský cit tvrdou maskou mužské síly a emancipovanosti.
V povinnostech domova často zaskakují mužské práce a se vším si dokážou poradit. Místo, aby se zaměřili na ženskou stránku, staví se do role mužů. Často je žena velmi aktivní, činorodá, s velkým záběrem činností - od veškerých domácích prací, po výchovu a starání se o děti, manžela, zaměstnání, výdělek dobrých peněz, péči o sebe a je stále v jednom kole a stále není se sebou spokojená. Je jako štvaná zvěř. Žena doslova "lítá" a vše zvládá "za letu", prací za 3 lidi najednou.
Projevy bezradnosti, jak to řešit v této uspěchané době, se potýká čím dál více žen. Často si k sobě vybírají i stejně dominantní partnery - o to více se snaží být "dokonalou" a vše zvládat - a přitom čekají na slova chvály, uznání a ocenění od něj. Ta ale nepřichází a ony jsou zklamány. Chtěly by jen slyšet slova vděčnosti a pochvaly. Ale marně na ně čekají a tak se "uštvávají čím dál více" v domnění, že to partner ocení. "Čím více se budou uštvávat, tak snad to bude i více vidět a KONEČNĚ TU MOU SNAHU UVIDÍ....". jede jim v mysli.
Podvědomě s ním soupeří, kdo bude lepší. Jenže ženský cit agresivně tělu hlásí: "Tak si to zkus sám všechno tahle zvládat a ještě u toho vypadat dobře!!!" Tělo se dostává do agrese na manžela a vaječníky volají na poplach.
Nehledejte ocenění tam, kde ho nenajdete. Naopak se podívejte do sebe, proč sebe takto uštváváte, je chyba ve vás, nebo ve volbě špatného partnera pro vás??? Nepřejte mu zlé, nepřete druhému bolest a raději se zamyslete sama nad svým konáním, odkud pramení TO ŽE VÁS NIKDO NEOCENÍ - OCENILI VÁS RODIČE, MATKA, OTEC, OD KTERÉHO JSTE SI TO TAK PŘÁLA, ALE UZNÁNÍ SE NEDOSTALO? Toto uznání pak mylně hledáte v nedohlednu u partnera. Jenže tam se nedostaví, pokud nepochopíte "odkud vítr opravdu vane...". Po kom tam toužíte, aby vás pochválil a uznal vaši snahu....To vám jen váš nynější partner zrcadlí z nezpracovaného bolestivého

prosba za lásku

9. ledna 2017 v 16:57 | Ivan a Miluška Matoušovi |  Moudra a mezilidské vztahy


škodlivá rýže

3. ledna 2017 v 13:05 | fb |  O zdraví a nemoci
Falešná rýže už i v Evropě
Zatímco zpočátku se případy umělé rýže vyskytovaly pouze v Číně, postupně se rozšířila do Vietnamu, Indie a nedávno dokonce i Evropy.
Problém falešné rýže je ten, že je téměř k nerozeznání od pravé. Často se navíc přimíchává do skutečné rýže.
Umělá rýže většinou způsobuje žaludeční potíže a může dokonce vyvolat vážné poruchy trávení. Je totiž vyrobena z neregulovaných surovin a příměsí jako jsou například syntetické chemikálie.
Největší obavy panují v oblastech, kde rýže tvoří hlavní složku stravy obyvatelstva. Problémy však může způsobit i u lidí, kteří ji konzumují jen příležitostně.
Jak falešnou rýži
Padělanou rýži poznáte tak, že má především mírný plastikový zápach.
Kromě toho si po uvaření zachovává svůj tvar (na rozdíl od pravé, která se mírně zvětší) a také zůstává tvrdá, nezměkne.
Proto, pokud si všimnete tyto věci u vaší rýže, v žádném případě ji nejezte a raději se jí vyhněte.


Kam dál