tajemství kvality života

22. července 2018 v 10:09 |  Moudra a mezilidské vztahy
Řeknu vám tajemství - můžete. Tedy, minulost už nezměníte, ta už taková zůstane, ale můžete změnit budoucnost. Co všechno byste tedy měli nechat odejít v novém roce, abyste měli lepší?
Nechte odejít vše, co nedokážete kontrolovat
Nedokážete kontrolovat a ovládat všechno. Ne všechno je ve vaší moci. Ne každé rozhodnutí záleží na vás. Ne každá věc se týká vás. V novém roce nechte odejít prostě vše, co není ve vaší režii. Namísto ostatních lidí se zaměřte na sebe a svůj život. Uvidíte, že se budete mít lepší.
Nechte odejít strach
Strach je jen iluze vytvořena naší hlavou. Opakujte si to vždy, když budete mít pocit, že vás znovu ovládá. Nenechte ho vyhrát. Jste silná osobnost. Silnější, než byste si možná mysleli. V novém roce se snažte překonávat své hranice, přestaňte nadměrně přemýšlet o zbytečných věcech, a hlavně, přestaňte přikládat důležitost tomu, co si o vás myslí ostatní. Vy víte, jací jste. A to je vše, co potřebujete.
Nechte odejít vinu
Ne, za některé věci opravdu nemůžete. Ne všechno je vaše vina. V novém roce si zkuste odpustit. Zkuste se přestat hrát na obětního beránka a nést na svých bedrech vinu celého světa. Jste zodpovědní za určité věci, ale ne za všechno. Přestaňte se už vinit.
Nechte odejít všechny staré vztahy
Do nového roku vkročte s čistým štítem. Vše, co v tom starém roce skončilo, nechte uzavřené. Někdy je to těžké, chápeme, ale vše, co musíte udělat, je přenést se přes to. Zlomené srdce se časem zahojí a smutek pomine. A pak budete znovu šťastní a svobodní. Ale neubližujte tím, že do svého života znovu vpustíte stejných lidí, se kterými vám to už nevyšlo. Zbytečně otevřete staré rány.
Nechte odejít negativitu
Tento rok se zkuste více usmívat. Letos zkuste být pozitivnější, produktivnější, milejší a laskavější. Letos nedejte negativitě žádnou šanci. Převezměte kontrolu nad svým životem a chovejte se tak, jak chcete, aby se ostatní chovali k vám.
Nechte odejít všechny selhání plány
Ne všechny vaše plány vám vyšli. Dobře. Zkoušení patří k učení. Pamatujte si, že pokud nějaký plán nefunguje, nikdy neměňte svůj cíl - změňte plán. Nevzdávejte se. I v novém roce zkoušejte a zkoušejte, a uvidíte, trpělivost růže přináší. V jedno ráno se vzbudíte a zjistíte, že jste přesně tam, kde jste chtěli být.
Nechte odejít utrpení
Lidé vás mohli dostat na kolena. Mohli vás podrazit. Mohli vám ublížit. Ale nikdy vás nezlomili. Zatněte zuby, posbírejte poslední síly, které máte a postavte se. Stiskněte ve svém životě tlačítko "znovu" a změňte ho celý od základů, pokud chcete. Dělejte vše proto, abyste byli šťastní. Dbejte o sebe. Dbejte o své blaho.
Nechte odejít své staré já
A nakonec bod, který souvisí se všemi předchozími. Pokud si myslíte, že je tu něco, co jste ve starém roce mohli udělat lépe, pokud jsou zde nějaké vaše zvyky, které byste chtěli vylepšit, nebo pokud jsou zde nějaké věci, které si doslova ptají změnu, v novém roce to napravte. Nikdy není pozdě změnit vše ve svém životě a stát se úplně jiným a lepším člověkem. A nový rok je na to ten správný čas.
 

šamanské desatero

3. dubna 2018 v 14:47 |  Moudra a mezilidské vztahy
Fotka uživatele Probuzení * 2012 * - Awakening * 2012 *.
Probuzení * 2012 * - Awakening * 2012 *
ŠAMANSKÉ DESATERO
1. Život žádný smysl nemá. Nehledej ho. Proč? Protože tvá mysl neumí milovat, radovat se, tetelit se blahem, a tak je sama beze smyslu. Mysl s...i dává smysl jen sama sobě. Umí jen popisovat, nic víc. Vyhledávej pocity, které tě naplňují, chutnají ti. To stačí.
2. Nenadávej na to, co teď prožíváš. Vždyť jsi se k tomu dostal krůček po krůčku na základě těch v dané chvíli nejlepších rozhodnutí. Věř tomu, že vše je možné a ode dna se dobře odráží směrem vzhůru.
3. Všechno co máš, tvá rodina, přítel, přítelkyně, děti, tvůj dům, tvůj majetek, ztratíš. Vlastně už teď to nemáš. Naprosto určitě v okamžiku tvé smrti. A ten čas mezi současností a tvým pohřbem je mžikem, mrknutím oka. Jako by se to mělo stát zítra, dnes večer. Tak si dopřej tu moudrost, že ti na tom přestane tolik záležet.
4. Věř tomu, že každý člověk dělá vše pro to, aby byl milován, každý touží po lásce. Dělá vše pro to, aby tento pocit získal. Dokonce i zlo v lidech je výkřikem zoufalé touhy po přijetí, respektu a potřebnosti. Ale láska je stav, který v sobě máme vždy, je jako plamen. Někdy skomírající, někdy plápolající. Nehledáme lásku, hledáme způsob, jak ji v sobě zažehnout, a ten druhý není tvá láska, je jen palivem tvé lásky.
5. Vše, co je nám podsouváno, motivace, pravdy, reklama, je úlomkem originality jednoho z jejich tvůrců. Jeho originality. Ale ty, já, on, ona, všichni jsme originální a jedineční. Nikdo není výš a nikdo není níž. Zkus tuto pravdu v sobě objevit. Ty jsi ve svém světě nejoriginálnější, nejdokonalejší a nejbožštější. Ty, nikdo jiný.
6. Ber každého člověka takového, jaký v dané chvíli je. Proč ? Protože nemáš žádnou moc nahradit jeho osobnost, jeho vůli a jeho cestu. To je požehnání, které dostává do vínku každý člověk. Manipulace, byť myšlena z tvého pohledu dobře, vždy ubližuje. Nakonec i ty máš právo se vyhnout tomu, kdo nerezonuje s tvou duší.
7. Lidé mají instinktivní potřebu vytvářet tlupy, hierarchie, zákony, teritoria. Nezapojuj se do toho. Není a nebylo nic krvavějšího než posedlost příslušností, nadřazenosti, povýšenosti. Nejsi občanem, nejsi svým povoláním, nejsi barvou své pleti. Zákony jsi nevytvořil ty a nikdo se tě neptal na souhlas. Nikoho jsi nejmenoval, aby tě zastupoval, mluvil tvým jménem. Ty jsi to, co jsi, člověk. Nemusíš bojovat, to by bylo hloupé. Ale můžeš tato nastavení hluboce ignorovat, netýkají se tě. Jen tak si zachováš svou přirozenou integritu, svou výjimečnost a svobodu.
8. Neprožívej tolik ten stav, ve kterém teď jsi. Přistupuj k němu shovívavě a s úsměvem. Dívej se na sebe s odstupem, dívej se bez posuzování, jako bys byl svědkem svého filmu, díval se na plátno, kde hraješ hlavní roli. A život může být veselohrou, tragédií, červenou knihovnou i dramatem. Vždyť to soudí náš mozek na základě obrazců a tělo jako pejsek jde za tím. Když je ti nejhůř, tak si uvědom, že budeš i nadále žít, a pokud to někdo zvenčí chce řešit, tak ať to řeší. Nakonec najdeš cestu z každé hlubiny, tak proč se tím donekonečna trápit.
9. Nikdy nesváděj svůj smutek, zklamání, beznaděj na druhé lidi, na okolí. Někdo tě opustil, někdo tě ponížil, někdo ti ublížil? A co bys chtěl, chtěla? Aby se život zastavil, ztuhnul ve tvé představě a přání? Pokud se ti něco takového stane, tak je to prostě tím, že, jsi se nepřijal sám v sobě, že jsi pro sebe cizím člověkem. Buď rozmazlený. Pokud tě někdo opustí, ať jde. Pokud ti ublíží, ať se s tím srovná on sám. Ale věř tomu, že vysvětlení toho, co se děje, je plně ve tvé moci. Lidé prostě hledají a mají právo hledat. My nemáme právo je nutit, aby hopsali podle našich představ, aby nám přísahali věčnost, neměnnost a trvalou službu.
10. Není smysluplnější činnosti než trvalá touha se poznat. Poté se dostaneš do stavu, kdy se naplníš sám v sobě, budeš spokojený, šťastný a naplněný sám ze sebe. A svět kolem bude jen tvé zrcadlo, prolézačka a bludiště plné překvapení. Jak poznáš, že ses přijal, přijala? V okamžiku, kdy začneš milovat lidi, bez rozdílu a bez podmínek.
Zdroj: FB stránka Duševní rozvoj
Art by: Vlad Tasoff

 


Strašné dopady digitalizace

24. ledna 2018 v 9:15 |  O zdraví a nemoci
Strašné dopady digitální éry: Po tomto zakážete svým dětem používat tablety, mobily a počítače ...
Dnes je celý svět posedlý gadgetami, smartphony, tablety a jinou digitální technikou. Spolu s nimi proniká na svět i virus digitální demence. To není vtip, ale diagnóza.
V roce 2007 si specialisté všimli, že každým rokem přibývají dětí - představitelé digitální generace, které trpí poruchami pozornosti, ztrátou paměti, nízkým sebeovládáním, kognitivní poruchou a depresemi.
Vliv gadgetů na děti
Studie prokazují, že v mozcích představitelů digitální generace byly pozorovány změny, podobné těm, které se vyskytují po traumatickém poranění mozku nebo při raném stádiu demence - demence, která se vyskytuje až ve stáří.
Je těžké uvěřit, že průměrný sedmiletý Evropan stráví u obrazovky více než jeden rok svého života a 18-letý více než 4 roky.
Říkáte si, že dnes jsou zcela jiné děti? Ano, jsou úplně jiné, ale jejich mozek je stejný jako byl před 1000 lety
- 100 miliard neuronů, který je spojen s desítkami tisíc podobných druhů.
Mozek je třeba rozvíjet a krmit. Všechny naše myšlenky, akce, řešit složité problémy a hluboké reflexe zanechávají stopy na našem mozku. "Nic nemůže nahradit to, co děti dostanou z vlastního, svobodného a nezávislého myšlení, když oni zkoumají fyzický svět a jsou konfrontovány s něčím novým," říká britská profesorka psychologie Tanya Byron.
Budete šokováni, ale od roku 1970 se poloměr aktivity dětí (prostor kolem domu, kde děti mohou volně prozkoumávat svět) klesl o 90%. Svět se zmenšil na obrazovku smartphonu. Děti zapomněly, a co je ještě horší, prostě neví, co je to - běžet v dešti, pouštět lodičky, šplhat na stromy a popovídat si s kamarádem.
Oni sedí celé hodiny připoutáni k smartphonu. Ale vždyť je třeba rozvíjet své svaly, znát rizika, která na ně číhají ve světě a stejně komunikovat se svými přáteli.
"Je úžasné, jak rychle se formuloval zcela nový typ prostředí, kde chuť, vůně a dotek nejsou stimulovány, když větší část dne prosedíme u obrazovky a ne procházkou na čerstvém vzduchu" říká Susana Grinfild. Rozhodně si máme z čeho dělat starosti.
Mozek se formuje, když jsou vnější podněty a čím je jich více, tím je to pro mozek lepší. Proto je velmi důležité, aby děti poznávaly svět fyzicky a ne virtuálně. To je potřebné pro růst mozku, jako tomu bylo i před
1000 lety.
Dítě také potřebuje zdravý a klidný spánek. Ale dnešní děti nejsou schopny odprostit se od počítače a počítačových her. Tím si výrazně snižují délku spánku a to vede k jeho narušení. Jaký může být rozvoj, když vás bolí hlava, jste unavení a školní úkoly nemůžete dostat do hlavy?!
Možná se ptáte, jak digitální technologie může změnit mozek dítěte? Zaprvé, počet vnějších podnětů je omezen z důvodu monotónní zábavy na internetu. Dítě nedostane potřebné zkušenosti, aby se dostatečně rozvíjel mozek, který je zodpovědný za empatii, sebeovládání, rozhodování …

A to, co nepracuje, odumírá. Vždyť člověku, který přestal chodit, se atrofují nohy. Děti se nenaučily udržet v sobě informaci, raději si ji vyhledají na internetu. Mají problémy s pamětí. Netrénují ji.
Myslíte si, že děti jsou inteligentnější díky internetu? Věděli jste, že dnešní 11-leté dítě je schopno vyřešit úlohu, kterou před 30 lety dokázaly vyřešit 8-9 leté děti. Vědci tvrdí, že jedním z hlavních důvodů je to, že žijí ve virtuálním světě.
"Obávám se, že digitální technologie infantilizujú mozek, podobá se to mozku malých dětí, které přitahuje bzučení a světlo, které nemohou koncentrovat vnímání a žít v přítomném okamžiku", říká Susana Grinfild.
Nikdy není pozdě
Ještě můžete zachránit své děti. Jednoduše omezte dobu používání těchto gadgetů. Budete se divit, ale Steve Jobs, guru digitálního průmyslu, to tak udělal. Jeho děti vůbec nepoužívají iPady a další gadgety jim byly zakázány během noci a víkendů.
Chris Anderson, šéfredaktor amerického časopisu "Wired", jeden ze zakladatelů 3D robotiky, také omezil pro své děti používání gadgetů. Andersonovy pravidlo - žádné obrazovky a gadgety v ložnici! "Já, jako nikdo jiný, vidím nebezpečí nadměrného používání internetu. Sám jsem se setkal s tímto problémem, a chci, aby se mu mé děti vyhnuly."
Synové zakladatele služby Blogger a Twitter mohou používat smartphony a tablety jen 1 hodinu denně, a ředitel Outcast Agency omezuje používání gadgetů na 30 minut denně. Jeho nejmladší děti nemají žádné gadgety.
A tady je vaše odpověď na otázku. "Co dělat?" Postarat se o mladou generaci. Popřemýšlejte o tom, co je čeká v budoucnu za takových 20-30 let pokud nyní stráví půl dne před obrazovkami svých špičkových gadgetů.

Cukr a sůl

17. prosince 2017 v 14:31
Domácí magie Tato stránka se mi líbí
Cukr v domácí magii
Cukr je protipólem soli. Je to základní obětina, kterou použijeme, když něco není v pořádku - obecné platí, že se snažíme vyjít s duchy a bo...hy po dobrém. Proto je tady cukr. Již několikrát jsem uváděl podrobnosti o malém rituálu spojeném se zameteném smetí z podlahy našeho domu, které než je vyhozeno před dům, je posypáno cukrem a venku před domem ještě zaklínáno. Cukr je obětina, kterou mají duchové velice rádi, a mnohdy postačí samotný cukr k tomu, aby se v domě síly vyrovnaly, duchové upokojili a vše bylo jak má.
K tomu abychom docílili ztraceného smíru je třeba na podlahu nasypat cukr - při tom zaklínat: ,,Vy mocní jezte a nám pokoj neste". Cukr je třeba dokonale smést na hromádku. Pak vzít pálenku a podlahu s ní vydatně pocákat a opět zaklínat: ,,Vy mocní pijte a s námi v míru žijte" Potom smetený cukr vyneseme před dům, kde jej vysypeme na Zem. Při tom opět zaklínáme: ,,Kmotříčkové milí, neberte nám síly, kmotřičky milé, zanechte nás v síle"
Cukr spolu s moukou a vajíčkem je pravidelnou obětinou duchům předků na jejich počest a přivolání. Některé tradice volají předky o novoluní a jiné v čase úplňku. Já se kloním k úplňkovému volání, ale tradice je tradice.
Cukr je rovněž spolu s mlékem obětinou, jenž je milá vodním plochám. Pochopitelně, že mluvíme o symbolickém usypání a úlitbě, do zdroje pitných vod prosím raději nic neházejte - je to zakázáno zákonem! Cukr a mléko vylijte v takovém případě pod strom nacházející se v dostatečné vzdálenosti od vodní plochy, které chcete obětovat.
Cukr je obětina, bez které bych si zimně slunovratové slavnosti nedovedl ani představit. Zimní slunovrat - tedy vánoce jsou plné sladkostí. Cukroví plné cukru, másla, oříšků a já nevím jakých ještě dobrot jsou přesně tím co od nás doslova netrpělivě duchové, jenž nás celým rokem provázeli očekávají a čím jsme jim my lidé, co s nimi udržujeme kontakt povinni obradovat v tento slavnostní čas.
Cukr je zkrátka první pomocí v duchovním světě, a proto pokud někde budete číst, že se prostor domu čistí solí - vy už budete vědět, že je to sice pravda, ale proč brát do ruky hůl, když jsme se nepokusili o domluvu skrze cukrovou diplomacii.
Přeji Vám noho štěstí a sladkých dní.
Zbyněk Milner


Omega 3 +

1. prosince 2017 v 14:28 |  O zdraví a nemoci


Není Omega jako Omega, ta naše od LPGN je skvělá.
Okrem iných technických a metodologických odlišností štúdií zohráva podstatnú úlohu úroveň oxidácie omega-3 mastných kyselín. Omega-3 kyseliny sú totiž polynenasýtené mastné kyseliny, teda ich molekula obsahuje násobné väzby, ktoré (možno si pamätáte z chémie) sú veľmi reaktívne a ľahko sa rozkladajú na rozdiel od saturovaných (nasýtených) tukov ako je napríklad bravčová masť.
Zrýchlený rozklad rybieho oleja spôsobuje kyslík,... vlhkosť, svetlo, prítomnosť ťažkých kovov, prípadne iné znečistenie (proteíny a pod.).
Oxidáciou omega-3 kyselín vznikajú lipidové peroxidy a sekundárne oxidačné produkty ako 4-hydroxyhexenal (HHE) a malondialdehyd (MDA) a znižuje sa obsah žiadaných mastných kyselín EPA a DHA.
Oxidačné produkty sa podieľajú na tvorbe prozápalových cytokínov a tým vedú k systémovému zápalu, ktorý vedie k vzniku aterosklerózy, inzulínovej rezistencie a metabolického syndrómu, navyše pôsobia karcinogénne a neurotoxicky, čo môže viesť k Alzheimerovej chorobe.
Alarmujúce je, že napriek tomu, že o škodlivosti oxidovaných tukov sa debatuje už desaťročia, v štúdiách s omega-3 mastnými kyselinami sa vôbec nezohľadňuje miera oxidácie podávaných produktov, tak sa nemôžeme čudovať, že aj výsledky sa natoľko líšia.
Ak by sa tento problém začal verejne rozoberať, možno by sme sa dostali aj k problematike oxidácie rozšírených omega-6 mastných kyselín (rastlinné oleje), ktoré sú roky propagované ako najvhodnejšie tuky na tepelnú úpravu.
Niekoľko prác v USA skúmalo mieru oxidácie voľnopredajných prípravkov na trhu a zistilo sa, že 11 - 62% produktov obsahovalo vysoké množstvo zoxidovaných tukov. Na našom trhu sa oxidačné produkty nezisťovali, pravdepodobne by však výsledky boli podobné.

Jak komunikuje magnetoterapie s Laminine

10. listopadu 2017 v 14:25 | Klimová Izabela |  Léčba pulzní magnetoterapií


Jak komunikuje Laminine s pulzní magnetoterapií.


Mnoho let jsem pracovala v ortodoxní medicíně v oboru biochemie,poté mikrobiologie a
také ortopedie.Právě zde jsem se setkala s pulzní magnetoterapií,která vykazovala velmi dobré
léčebné vlastnosti.Líbilo se mi,že při ní dochází k simulaci zemského magnetizmu,který je
nezbytnou podmínkou života na Zemi.Místo chemických zásahů,pulzní magnetoterapie pracuje z buněčné roviny
a celý princip je na bázi vyladění elektromagnetické bilance v buňkách tak,aby byl
umožněn regenerační proces a zajištěna homeostáza v organizmu.
Homeostáza zajišťuje stabilitu vnitřního prostředí,která je nezbytná pro fungování buněk.
Základní vlastností pulzní magnetoterpie je regenerační účinek z buněčné roviny.
Tam,kde je poškození organizmu již velmi pokročilé, je potřeba
buněčnou činnost podpořit a proces je někdy poměrně zdlouhavý.
Základním stavebním kamenem života je buňka.Člověk je složen ze 100 biliónů,což je
10 000 x více než hvězd v mléčné dráze.
Buňky našeho těla se odlišují tvarem,velikostí,složením a funkcí,kterou v organizmu vykonávají.
Proto jsem s velikým nadšením přivítala informace o produktu Laminine,který pracuje také na buněčné rovině.
Tohle je první společný jmenovatel produktu Laminine a léčby pulzní magnetoterapií.

Kmenové buňky-STEM CELLS- mají časově neomezenou schopnost sebeobrany.
Při jejich mit o tickém dělení vzniká buňka identická s mateřskou buňkou a buňka,která se může diferencovat
na 220 druhů bu n ěk různého typu-dle potřeby organizmu.
Každá buňka v organizmu stárne a má svou dospělou kmenovou bu ň ku,která je nečinná,spí a je jakýmsi náhradním dílem,
který čeká aby zakročil v případě ohrožení.
Náš organizmus stárne a chybějící m člán kem v řetězci je fibroblastový růstový faktor. .Aby pronikl tam,kde j e potřebné
a aby se intergoval dle potřeb organizmu,musíme kmenové buňky probudit a
aktivovat právě pomocí FGF.

Fibroblastový růstový faktor (FGF) přesne instruuje proteiny, neurotransmitery, enzymy k tomu, kam mají směřovať a co mají napravovat.Kompletní aminokyselinový profil obsažen v Laminine je nastavený tak, aby bol nápomocen nejen při opravě tkaniv, ale také aby nabídl detoxikační a antioxidační účinky.
Při pulzní magnetoterapii dochází ke stejnému efektu,kdy se po vyladění elektromagnetické bilance
otevřou buněčné membrány,které při nesprávném a nedostatečném vyladění zachytávají rezidua z vody, z léků,potravin a vzduchu,splodiny z kouření a smogu.Pomocí "Laminine jsou procesy detoxikace urychleny.Tohle je další společná vlastnost .

Laminine zlepšuje se činnost mozku - tohle nachází široké uplatnění v léčbě Alzheimerové demence,při Sclerosis multiplex /roztroušená skleróza/,stavy po iktech,Parkinsonismu,stařecké demenci, dětské mozkové obrně/DMO/ a ADHD. Pomáhá také při migréně a insomnii ,jejichž výskyt je v současné době velmi častý nejen v pokročilém věku,ale i u mladší populace.
Aplikace pulzním magnetickým přístrojem na bázi regeneraci,dokonalého prokrvení až do periférie,
zlepšuje paměť,orientaci v prostoru a akční rádius pohyblivosti.
N ěkolika násobně se prodlužuje interval mezi jednotlivými atakami onemocnění a nevede to k tak rychlé invaliditě.

V současnosti je zaznamenán velký celosvětový nárůst diabetu.Je to způsobeno stresujícím životním stylem,špatnými stravovacími návyky a i genetickými poruchami.
Pomocí léčby pulzním magnetickým přístrojem lze stabilizovat hladinu krevního cukru a
zredukovat symptomy.Společnou řeč zde našla s Laminine. P ři aplikaci přípravku Laminine se přediferencují buňky a ve slinivce- pokud je ještě funkční, se začne tvořit inzulín.Stabilizuje se hladina krevního cukru a zlepšují se negativní symptomy diabetu,např.zlepší se oční pozadí,potlačí se zánětlivý proces v případě neuropatií a diabetické nohy a nekrózy periférních žil.

Další léčební vlastností magnetických pulzů je analgetický efekt .Analgetický program u pulzního magnetizmu je vyvinut na principu tvorby endorfinů,aby došlo k ústupu bolestí. Je to velmi vítaná vlastnost,protože mnoho lidí s trvalým zdravotním poškozením,trpí právě bolestmi,které velmi zn e příjem ň ují už beztak nižší kvalitu života. Osvědčilo se to při dekubitech,popáleninách,b é rcových vředech .Také pohybový aparát , při artrózách 3.a 4.stupně a např.klient nemůže absolvovat totální endoprotézu z důvodu interních onemocnění.
A Laminine ? P ůsobí na tvorbu endorfinů,které potlačují bolest.
Laminine zmenšuje stres a deprese . Jak? Stimulací tvorby endorfinů a aminokyselin v organizmu.Právě deficit aminokyselin a enzymů má mnoho negativních příznaků: chronická únava,slabá pamě ť a koncentrace,nervozita,stavy úzkosti,strach,bolesti hlavy ,podrážděnost a maniodepresivní stavy. Tahle vlastnost je s magnetoterapií také společná.
Laminine zv y šuje spalování tuků, upravuje metabolizaci tuků,působí proti makulární degeneraci, na glaukom a upravuje mezioční tlak.Stabilizuje hormonální hladinu v organizmu,zvyšuje imunitní systém,opravuje poškozené cévy a jejich elasticitu a pomáhá při kardiovaskulárním onemocnění.optimalizuje hustotu krve a likviduje krevní sraženiny.V podstatě lze říct,že okamžitě pomocí Laminine začne pátrat po poškozených a nemocných místech a podle zjištěného nálezu,se v organizmu aktivují začnou diferencovat kmenové buňky a dochází k regeneraci.Jedná se o buněčnou terapii.
Upravují se trávící procesy,potlačuje acidita organizmu a tím se vlastně předchází rakovině,reguluje poruchy metabolismu.
Tenhle výčet nemocí úžasně komunikuje s nemocemi u kterých se osvědčil léčebný efekt magnetickými pulzy. Zlepšuje o branyschopnost při opakovaných angínách,zánětech průdušek a zahlenění., upravuje hospodaření organizmu s vodou a působí vasodilatačně.
- P ůsobením Laminine se zlepšuje hojení ran,má má protizánětlivý efekt. Také lámavost nehtů a vlasů,stav kůže,exémy,psoriáza,alergie,zlepšení dermatologických a kosmetických vad.Zvýšená tvorba kolagénu dodává mladistvý vzhled a pružnost.


Tento produkt je vhodný pro všechny věkové kategorie a pomáhá nejen v oblasti humánní medicíny,ale i v oblasti veterinární medicíny. Pulzní magnetické přístroje se používají i ve veterinární medicíně.


Jsem magnetoterapeutkou ,která získala mnoho zkušeností s touto léčební metodou.Mám mnoho spokojených pacientů po celé tváři Země .
S touto léčební metodou pracuji pro celosvětovou organizaci alternativní medicíny MAI,která má sídlo v Colombo na Srilanka. Sdružuje 30 000 lékařů a léčitelů ze 163 zemí světa-je to veliká rodina,která se snaží k návratu k alternativním způsobům léčby.Mám tu čest reprezentovat Českou republiku právě s pulzní magnetoterapií.A protože jsem dostala dalšího velikého pomocníka
produkt Laminine,který mi velmi dobře komunikuje s touto léčební metodou,budu na příštím světovém kongresu prezentovat pulzní magnetoterapii společně s Laminine.Jsem moc ráda,že mohu lidem při jejich zdravotních problémech pomoct daleko větší mírou.


smysl života

31. října 2017 v 14:20 |  Esoterika


Život je cesta, smysl i odměna. Život je tanec lásky. Vaše poslání je rozkvést. Být je veliký dar. Váš život je součástí historie Vesmíru. Život je krásnější než všechny teorie. Život je důvod k oslavě. Život je cenný sám o sobě. Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.


PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory: Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?
Usmál se a řekl: Jste světlo světa. Jste hvězdy. Jste chrám pravdy. V každém z vás je Vesmír. Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku. Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života?
Život je cesta, smysl i odměna. Život je tanec lásky. Vaše poslání je rozkvést. Být je veliký dar. Váš život je součástí historie Vesmíru. Život je krásnější než všechny teorie. Život je důvod k oslavě. Život je cenný sám o sobě. Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.
Proč nás pronásleduje neštěstí?
Co jste zaseli, to také sklízíte. Neštěstí je vaše volba. Chudoba je výtvor člověka. Hořkost je plod nevědomosti. Když obviňujete, ztrácíte sílu. Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí. Probuďte se. Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe. Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci. Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem. Nedělejte ze svého života živoření. Nedovolte davu, aby zničil vaši duši. Ať bohatství není vaším prokletím.
Jak přemoci neštěstí?
Neodsuzujte se. Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Za všechno děkujte. Radujte se, neboť radost koná zázraky. Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní. Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost. Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne. Modlete se, ale neobchodujte s Bohem. A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.
Jak dosáhneme štěstí?
Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční. Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní. Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém. Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí. Šťastní jsou ti, kdo hledají. Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení. Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu. Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání. Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu. Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu. Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii. Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa. Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci. Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky. Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe. Šťastní jsou ti, kdo milují. Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život. Šťastní jsou ti, kdo tvoří. Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.
V čem je tajemství hojnosti?
Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha. Bůh je šperk lidského srdce. Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná. Čím více dáváte, tím více dostáváte. Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým. Nevyčítejte si bohatství. Štěstí stojí na prahu vašeho domu. Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato. Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.
Jak žít ve světle?
Žijte naplno každý okamžik svého života. Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost. Vězte, že co je uvnitř, to je i vně. Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci. Člověk je zárodek Slunce. Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle. Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí. Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.
Jak dosáhnout harmonie
? Žijte prostě. Nikomu neškoďte. Nezáviďte. Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují. Zasvěťte život kráse. Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění. Jednejte s bližními otevřeně. Změňte minulost. Přinášejte do Světa něco nového. Naplňte tělo Láskou. Staňte se energií Lásky. Láska vše oduševňuje. Kde je láska, tam je Bůh.
Jak dosáhnout dokonalého života?
Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí. Nešťastní zůstávají otroky. Štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Pochopte podstatu štěstí. Otevřete se světu a svět se vám otevře. Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem. Jaká je podstata reality ? ,,Já" je jméno Věčnosti. Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality. Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně. Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky. Stanete se příčinou svého štěstí.
A podíval se na všechny s láskou a dodal:
"Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou."



Kam dál