Schumannova rezonance

19. března 2017 v 13:21 |  Léčba pulzní magnetoterapií
Schumannova rezonance - tlukot srdce Země
Bývá nazývána tlukot srdce Země a je spojována s léčením, duchovní transformací a zrychlováním času.

Schumannova rezonance (SR) je frekvence, ve které kmitá elektromagnetické pole nad zemským povrchem pod ionosférou. Tento prostor rezonuje stejně jako ladička a elektromagnetické vlny v něm vyvolávají blesky. Někdy se těmto frekvencím říká "tlukot srdce planety". Poprvé byly tyto rezonance zaznamenány při atomových testech. Německý vědec W. O. Schumann vlny předpověděl v roce 1952 a pak je i doložil v roce 1957. Jde o nejdelší elektromagnetické vlny registrované na Zemi.
V Schumannově době se vědci nedomnívali, že by tyto vlny mohly proniknout slupkou obklopující planetu až do kosmického prostoru. Ale je tomu tak, družice prolétávající nad planetou rezonance vyvolávají.
Základní hodnota SR se blíží 7,5 Hz. Někdy se uvádí hodnota 7,83 Hz. Nejúžasnější na celé věci je, že základní rezonance planety Země odpovídá frekvenci lidského mozku, když se nachází mezi frekvencemi na úrovni theta a alfa.

 • alfa hladina - 8-13 Hz - je charakteristická frekvencemi EEG v rozsahu 8 - 13 Hz, se dosahuje ve stavu dřímoty, a také při uvolnění (relaxace), zvýšené představivosti a jemných rytmických fyzických aktivitách. Často se spojuje s příjemnými pocity, až euforií, bez přítomnosti psychické námahy. Je ideální na učení.
 • theta hladina - 4 - 8 Hz, je stav vědomí, který se nejčastěji dosahuje v ospalosti, kdy obyčejně velmi rychle upadáme do spánku. Často je provázen podvědomou představivostí a s ní spojenou tvořivostí.

I věda potvrdila, že tato frekvence je základním předpokladem fyzického i psychického zdraví člověka. Někdy se uvádí, že vystresovaný moderní člověk má frekvenci svého mozku vyšší, než je 7,5 Hz. Možná proto je tolik lidí kolem nás nemocných, trpí depresemi a psychickými problémy všeho druhu. Tyto informace nejsou nic nového, byly známy už v 70. letech 20. století. V Schumannově frekvenci také zní posvátná indická slabika Óm, která se vyskytuje ve všech hinduistických a buddhistických mantrách. SR může být dokonce formou, kterou sama planeta komunikuje s lidským vyšším vědomím.

Vědecká definice

"Vlnění stvořené pro život a pro evoluci na této planetě" - ačkoliv jsou esoterické interpretace tak básnické a mnohoslibné, věda se drží při zdi.
Schumannovy rezonance (SR) jsou souborem maximálních hodnot při extrémně nízké frekvenci (ELF) a SLF (super nízké frekvenci) spektra zemského elektromagnetického pole. Jsou to globální elektromagnetické rezonance, excitované výboji blesků v oblasti mezi zemským povrchem a ionosférou v rozsahu od 3Hz do 30Hz nebo od 30 do 300 Hz. Mimo geofyziků se o SR začala zajímat také bioenergetika a akupunktura. Malá vědecká studie z Japonska zjistila, že SR snižuje krevní tlak. Další dopady na lidské zdraví zkoumány nebyly. Tolik Wikipedie.


Planeta se transformuje
Rezonance Země
Esoterické výklady jsou daleko zajímavější. SR byla pro esoteriku velmi frekventovaným pojmem zejména po roce 2007. Některé zdroje ji spojily s duchovní transformací a s blížícím se koncem mayského kalendáře, s rokem 2012 a přepólováním Země. Průměrná SR (7,83) se podle některých zdrojů začala z neznámých důvodů zvyšovat v době první harmonické konvergence v roce 1987. Planetární (resp. i vesmírný) energetický posun jako by předznamenal transformaci lidského vědomí, která od té doby sílí.

Léčivé účinky

Někteří badatelé označují SR za "ladičky života". Domnívají se, že se jedná o velmi důležitou, trvalou elektromagnetickou vlnu, která funguje jako frekvence, ovlivňující biologické oscilátory v mozku savců.
Dr. Wolfgang Ludwig zjistil, že na to, aby byl člověk v harmonii, potřebuje být v souladu s Schumannovou frekvencí.
Být naladěný na SR znamená být v kontaktu se základním tokem bytí. Laboratorní testy ukázaly, že když jsou živé buňky vystavené působení SR, ochraňuje je to před škodlivými elektromagnetickými frekvencemi a snižuje to absorbci škodlivých chemikálií. Poslech frekvence 7,83 Hz zvyšuje imunitu před iritujícími vlivy vnějšího prostředí.
Hlavní způsoby, jak se na tuto frekvenci naladit jsou meditace, relaxace a kontakt s delfíny.

Rezonance Země se mění?

Podle některých výzkumů se průměrná Schumannova frekvence postupně zvyšuje.
Lewis B. Hainsworth byl jedním z prvních, kdo hovořili o tom, že lidské zdraví je spojené s geofyzickými parametrami, což se děje prostřednictvím SR.
Hainsworth zjistil, že frekvence lidského mozku se vyvinuly společně s těmito signály.
Pokud je tato hypotéza správná, znamenalo by to, že byly objeveny podmínky, za jakých dochází ke změnám v lidském mozku.
Změny v mozkových strukturách by mohly způsobit zdravotní poruchy i změny chování.

V souvislosti se zvyšující se SR můžeme pociťovat:
 • Migrény, vyčerpání
 • Elektrický náboj v končetinách a páteři
 • Křeče ve svalech
 • Symptomy podobné chřipce
 • Živé sny

Zdroj: pravdu.cz
Vystavil: Michal
 

Diamantové děti

7. března 2017 v 13:18 |  EsoterikaZprávy o jedinečné generaci známé jako indigové děti pronikají do našeho kolektivního povědomí už od 80. let 20. století. Nyní, když tyto děti dospívají, k nám přichází zcela nová vlna bytostí známých jako křišťálové děti.
Tyto bytosti se mezi námi začaly ve velkém objevovat v 90. letech, první jedinci však náš svět začali prozkoumávat už o deset let dříve. Jejich temperament je v porovnání s jejich spirituálně staršími protějšky zcela svěží, ale přesto má jejich unikátní životní cesta a dopad na náš svět hluboký význam. Zatímco indigové děti si svou cestu utvořily tím, že se postavily tradičnímu zavedení společnosti, křišťálové děti zenové a blažené povahy zde přišly ve vznešené harmonii, aby se ucházely o milující společnost Gaii.
A právě křišťálové děti uvedou lidstvo do nové fáze, která bude ctít přirozený svět, chránit Zemi a něžně ozáří novou cestu, po které budeme kráčet.
V tom jak generace Y (kterou z velké části tvoří křišťálové děti) přetváří korporátní svět, zpochybňuje zažité morální struktury a zcela se distancuje od ideálu úspěchu postaveném na materiálnu, můžeme vidět rané známky jejich dopadu na lidstvo.
Křišťálové děti za všech okolností následují svá srdce; boj s idealismem pro ně není pouhým vznešeným pojmem, ve skutečnosti jej uvádějí do praxe. Nenachází uspokojení v tvrdé práci za účelem osobního úspěchu, jejich srdce a duše pohání snaha zlepšit svět po všech stránkách.

Diagnostikovaná porucha

Protože mají tak blízko ke spirituálním světům, naučí se pro potřeby komunikace s okolím mluvit až později, kolem třetího až čtvrtého roku. A přestože to může některé rodiče vyděsit, je to známka jejich božské intimnosti s ostatními světy.
Mnoho rodičů však místo paniky pomáhá rozvíjet jejich telepatii a kreativitu, a nabízí jim tak širší formy spojení. Písně a jazyk se však stanou normou, protože nabízí smysluplnější způsoby komunikace. Jejich médii se staly zpěv, dotek a telepatie, a právě tato média podnítila nadpřirozený dar u dětí, stejně jako u jejich rodičů.
Jejich zdrženlivost a neobvyklé způsoby daly vzniknout řadě označení - pojmy autistické spektrum a Aspergerův syndrom se zrodily právě z této generace. Rodiče by se neměli nechat zastrašit těmito diagnózami nebo se snažit své děti vyléčit! Jde totiž o skutečné anděly, kteří vstoupili na Zemi a do našeho genofondu a křišťálové děti jsou zde proto, aby osvítily vnitřního ducha lidstva.
Pravý autismus znamená, že doslova nedokáží navázat kontakt s ostatními. Při jakémkoliv kontaktu s těmito lidmi však zjistíte, že to vůbec není pravda. Jejich spojení probíhá ve vyšších dimenzích, než u předchozích generací. Nejsou ani zdaleka odříznutí od ostatních a jsou zde proto, aby přinesli tyto nebeské frekvence do lidské podoby. Díky laskavosti, soucitu a hluboké lásce matky Země jsou si všechny její děti rovné.
Roky jsem předčítala dětem s poruchou autistického spektra a mohu vám říct, že jejich telepatické schopnosti jsou neporušené. A jsou to právě ti, kdo nemluví, kteří toho mají nejvíce na jazyku a jsou vděční pokaždé, když jim někdo naslouchá. Vášnivě se procházejí mezi světy a jsou zde proto, aby nám předali své znalosti a moudrost, které navždy změní naše chápání vesmíru, jehož jsme součástí.
Citlivosti všeho druhu - alergie na jídla, netolerance vnějších stimulů, reakce na předepsanou léčbu - to jsou jen některé ze způsobů, jak tyto bytosti poukazují na neduhy moderního světa. Díky jejich reakcím jsou GMO potraviny odstraňovány z mainstreamových pokrmů, více si všímáme znečišťujících látek ve vzduchu a vodě. Jejich reakce na náš svět nám umožňuje změnit směr a vydat se na cestu přirozenějšího života na této planetě bez nebezpečných toxinů a jejich účinků.

Ne z tohoto světa

Nejpozoruhodnějším rysem křišťálových dětí jsou jejich oči - hluboké, široké a pronikající - z těchto bytostí vyzařuje "stará duše". Nejvíce zarážející je jejich moudrost, protože se zdá, že někdy dokáží vidět přímo do našeho nitra, ve kterém naleznou milující soucit a pochopení. Jejich oči vyzařují vlny božského světla. Někdy je toto světlo velmi intenzivní, takže ne každý dokáže snést jejich pohled a neupřímní lidé mohou v jejich přítomnosti být nervózní.
Má dcerka navštěvuje Waldorf School v Coloradu. Když ve školce kreslila většina dětí obrázky slunce, domácích mazlíčků a své spokojené rodiny, moje dcera kreslila obrázky hvězdné noční oblohy. Její učitelka mě upozornila, že je to znamení staré duše, která není z tohoto světa, a je tak více propojená se svými minulými životy a mimozemským původem. Vzhledem k tomu, že jde o dceru šamanky, mě to nepřekvapilo. Co však na mě udělalo dojem, bylo to, že škola dokázala rozpoznat a uznat její jedinečnost. Neodsuzovali ji, neříkali jí, co má kreslit, podpořili ji v tom, aby kreslila místa, kde se cítí jako doma.

Cesta křišťálových dětí

Částečně díky horlivému zápalu Indigů přišly křišťálové děti do této nestabilní společnosti s odvahou kráčet v harmonii a něžně ukazovat ostatním nové způsoby bytí. Protože konají podle svého srdce, jsou přijímány snadněji než indigová generace a pomohou vytvořit bezpečnější, krásnější a otevřenější svět pro nás všechny.
Konají ne silou, ale z čirého účelu, jako majáky možností a míru. Právě tato generace založila školní recyklační programy či sbírky oblečení a jídel pro chudé a otevřeně mluví o hrozbách zániku naší civilizace. Protože jsou nesmírně silně propojeni s přírodou, obnovují styl života mimo zavedený systém, používají krystaly jako nástroje pro uzdravení a způsob léčby hledají mimo běžná lékařská paradigmata.
Křišťálové děti vyzařují čistou energii lásky. Jsou zde proto, aby povznesly lidstvo a otevřeli cestu k soucitu, společenství a způsobu života, který nás všechny pozvedne. Ony jsou naše budoucnost, ukazující na pravou jednotu vědomí oproštěného od chamtivosti a egoistických pohnutek.

23 vlastností křišťálových dětí

 • velké, jasné oči, které vypadají, jako by do vás viděly;
 • okamžitě si je zamilujete, jsou to bytosti čiré lásky a lidé jsou k nim přitahováni;
 • hluboce láskyplné, jejich objetí působí upřímně a smysluplně;
 • začínají mluvit později v batolecím věku;
 • energické bytosti, které mohou mít hudební a pěvecký talent;
 • vysoce vyvinuté psychické schopnosti, které nepotřebují dále rozvíjet;
 • komunikují telepaticky - pocítíte je dříve, než je uslyšíte;
 • může u nich být diagnostikována porucha autistického spektra nebo Aspergerův syndrom;
 • jsou mírumilovné a mají každého rády;
 • chrání planetu;
 • soucitné a odpouštějící;
 • jejich zářivá energičnost transformuje lidi v jejich přítomnosti;
 • velmi citlivé jak emocionálně, tak environmentálně. Křišťálové děti mohou být ovlivněny hlasitými zvuky, matoucím prostředím, vůněmi a texturami;
 • alergie a potravinové intolerance - jejich zvýšená citlivost se projevuje alergiemi na potraviny a nesnášejí chemikálie a geneticky modifikované potraviny;
 • milují zvířata;
 • vegetariáni od útlého věku - cítí bolest ostatních a netouží přispívat k utrpení;
 • empatické - vnímají vše kolem sebe, nemusí umět rozeznat mezi svými emocemi a těmi, které vnímají u ostatních;
 • milují krystaly, kameny, drahokamy - přitahuje je všechno zemské (i hlína!), dokáží vyvolat léčivé schopnosti skrz propojení s krystaly;
 • jsou přímo propojeny s duchovnem - mají blíže k andělům, předkům a mnoho z nich má nedotčenou paměť z minulých životů;
 • tvůrčí a kreativní - spolu s jejich citlivou a milující povahou se na svět dívají růžovými brýlemi a říkají nám, abychom i my byli soucitnější;
 • nebojácné - díky jejich intuitivnímu spojení s planetou znají své hranice lépe, než by nám rodičům vyhovovalo. Jsou vášniví lezci a průzkumníci, avšak ne vždy berou ohled na omezení svých drobných fyzických těl;
 • rodiče jsou často Indigové;
 • vnitřní vládnoucí síly - má dcera mi jednoho dne myšlenkami sdělila: "Musí to být, těžké, vychovávat zcela povznesenou bytost!" A jakou měla pravdu! Tyto děti jsou starověké duše, které nemají trpělivost s omezeními, která pro ně jejich mladá těla představují. Jsou dychtivé dospět a často lépe než my sami ví, co je pro ně lepší. Se spánkovým režimem, volbou jídel a svévolně stanovenými pravidly u nich nepochodíte, protože přirozeně vědí, co je pro ne lepší, ač jsou naše rodičovské pudy přesvědčeny o opaku.
Díky požehnání, které tyto bytosti světla představují, je náš svět snadnějším, laskavějším a něžnějším místem k žití. Jakmile uznáme jejich učení a nové způsoby, snadněji se přesuneme do nového stupně vědomí. A právě tyto statečné a nádherné duše nám ukáží cestu k nové Zemi a uvedou nás do zlatého věku míru a pokoje.

duše...

21. února 2017 v 13:13 | fb |  Esoterika
Drahá moje,vím,že to nemáš vždy jednoduchý a někdy jsi smutná.Možná je to tím,že tě někdo opustil,možná jsi smutná z jistých událostí,které se objevily ve tvém životě,nebo tvůj smutek má celkem jinou příčinu.Možná nevíš jak dál,


Drahá moja, viem, že to nemáš vždy jednoduché
a občas si smutná. Možno je to tým, že ťa niekto opustil, možno si smutná z istých udalostí, ktoré prišli do tvojho života, alebo možno máš iný druh smútku. Možno nevieš ako ďalej a tvoje sny sa buď nesplnili alebo naopak nemáš iné, ktoré by si už chcela dosiahnuť. Myslíš si, že už niet istého posunu v živote a že iba stojíš na mieste. Bojíš sa, že už nič v živote nezažiješ, že všetko bude rovnaké alebo naopak, už sa nič nevráti a čakajú ťa už iba ťažké časy. Náš smútok je veľmi zákerný. Je tichý ale veľmi intenzívny. Tvárime sa, že všetko je v poriadku, že sme šťastné alebo jednoducho len mlčíme a silene sa usmievame. Chceme "ušetriť" našich blízkych od našej nálady, ktorú si držíme v úzadí a my sa iba letmo usmejeme a hovoríme, že to prejde. Som síce názoru, že v živote musíš zažiť dobré i zlé obdobie, no mučiť sa kvôli niečomu či niekomu je naozaj zlá cesta. Je normálne byť pár dní odrezaná od sveta, od iných a len premýšľať, a prechádzať sa či spať. No nemôže to byť večne, moja milá. Vieš definovať svoj smútok? Kde začal a kvôli čomu? Ja viem, že nie je zbytočný, no nemôžeš sa večne trápiť. Preži smútok a prijmi ho. No nepusti ho do tvojho srdca tak, aby nahradil všetko pekné a radostné. Všetko v živote treba prijať, to áno. Avšak ak tvoj smútok zaplaví celý tvoju dušu, môže sa stať, že sa stane tvojim spoločníkom na veľmi dlhú dobu. A ja verím, že takého spoločníka nechceš. My, ženy, máme veľmi radi bádanie a skúmanie. Vieme ním zabiť celý život. A v tom je ten problém. Že riešime smútok a zlé udalosti tak moc, až sa stanú každodennou súčasťou nášho bytia a odrazu nič pekné a dobré nevidíme. A pritom svet, v ktorom žijeme a náš život je tak krásny!largeDnešný svet na nás tlačí zo všetkých strán. Máme byť dokonalé, stále krásne, ale pritom prirodzené. Máme sa skvelo obliekať, byť slušné, priveľmi inteligentné a pracovať. Nemáme odháňať mužov, lebo získame nálepky feministky a tej nedostupnej alebo dokonca namyslenej. Ja ťa chápem, je toho na teba priveľa. Obrovský tlak zo všetkých strán ťa zneisťuje, a preto ďalej hovoríš, že chceš byť viac osamote so sebou a svojimi myšlienkami. Už sa necítiš byť sama sebou, začínaš nenávidieť seba, svoju osobnosť alebo svoje telo. Prosím, nerob to! Za čo sa oplatí bojovať viac ak nie o život a o šťastie? Sú to tie najkrajšie veci na svete, ktoré ťa nesmierne tešia a vidíš v nich zmysel. Nikdy sa prosím, necíť sama, necíť odporná alebo odsúdená. Si krásna ľudská bytosť, ktorá cíti a myslí, inšpiruje a tvorí. Si tu z určitého dôvodu, ale určite nie samu seba týrať. Horšia bolesť ako je fyzická, je psychická! Nedovoľ jej, prosím, zaútočiť a zobrať si ťa. Bojuj za seba samú! Začni opäť robiť veci, ktoré ťa tešili, ktoré ťa napĺňali a robili ti radosť. Začni opäť počúvať hudbu pri chôdzi, cvičiť, písať, tancovať, šiť, pozerať filmy, chodievať do hôr,… Skrátka rob to, pri čom vieš, že žiješ!
Kto iný ti má pomôcť, ak nie ty? Kto iný ti má veriť, ak nie ty? Kto iný má žiť tvoj život, ak nie ty? Si správne drahá moja, si tu veľmi správne. Žiješ krásny život, len ho občas vidíš moc sivo. Si výnimočná, si krásna a prosím, nebuď smutná, ak ti niekto ublíži. Pouč sa z toho a nasleduj svoju cestu ďalej. A ak si myslíš, že si stratená a nevieš sa nájsť, ver, že sa nemusíme hľadať. Celý náš život sa musíme vytvárať. Musíme vytvárať naše osobnosti. A ak nevieš ako ďalej, zbaľ si pár veci do batohu a vyraz na cestu. Neboj sa, zvládneš to a naučíš sa. Neblúď životom. Veď toľko krásneho nám ponúka a my iba mrháme časom v škole, ktorú neznášame, s ľuďmi, ktorým nedôverujeme a sami so sebou, keď už dávno sa chceme posunúť a byť iní. Tak buď milá moja. Buď! Si mladá a krásna, máš toľko možností ako NEBYŤ smutná!
Tak do toho, smútok už naďalej nemusí byť tvojim spoločníkom.
Držím ti palce, drahá priateľka.
S úctou, tvoja duša, ktorá volá o pomoc.

 


tinnitus

14. února 2017 v 17:14 | ing.Petr Studeník |  Léčba pulzní magnetoterapií
Ing. Peter Studeník: Jak vzniká TINNITUS nebo-li šelest v uších
Před léty jsem taky jsem trpěl tinnitem a sám si prošel touto cestou plnou beznaděje a zoufalství. Vždy jsem ale věřil, že existuje způsob jak si tinnitus vyléčit a nakonec jsem ho našel. Od té doby pomáhám léčit tinnitus ostatním. V tomto článku popisuju jak tinnitus vzniká. Objevitelem tohoto mechanizmu vzniku chronického tinnitu je pan Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D., M.B.A
Význam zvuku
Zvuk má obrovský význam pří monitorování životního prostředí. Sluch u zvířat (hlavně u těch, které žijí v neustálém strachu o svůj život z důvodu možného útoku dravců), je velmi citlivý a specifický. Schopnost zvířat vyvinout vnímaní i velmi slabých zvuků predátorů na velkou dálku, přispěla k přežití těchto druhů. Zvuky, jako varovné signály vyvolají emocionální odezvu a pomáhají rychle přijmout vhodné opatření, např. začít utíkat. Podobně reagujeme i my, když při zatroubení auta, automaticky pokládáme nohu zpět z cesty na chodník. Některé zvuky, mohou být identifikovány jako varovné, zatímco jiné v nás mohou vyvolat pocit bezpečí a potěšení. Každý den se potkáváme se zvuky, které nás stresují, nebo zvuky, které nás uklidňují (hudba, zvuk přírody a pod.).
Jak slyšíme
K vědomému vnímaní zvuku dochází, když elektrické impulzy ze sluchového nervu dosáhnou "auditory cortex" - část mozku zodpovědnou za zpracování zvuku. Sluchový nerv má asi 30.000 vláken a vzorce elektrické aktivity v těchto vláknech (zvukové vjemy) jsou tady spárovány s dalšími vzorci, které jsou uloženy ve sluchové paměti. Kochlea (neboli vnitřní ucho) která mění zvukové vlny do elektrických impulzů, je překvapivě hlučné místo, kde mechanická a elektrická aktivita ze 17.0000 vlasových buněk, může být zaznamenána velmi citlivým odposlouchávacím zařízením. Tyto zvuky se nazývají otoakustické emise. Většina z toho, co slyšíme, je posloupnost různých zvuků, jako je řeč nebo hudba. V dětství, nové zvukové vjemy jsou ukládaný do "auditory cortexu" a později jsou uložené vjemy párovaný s vjemy, které přicházejí z ucha. Pokaždé když se vjem z ucha, spáruje s vjeme uloženým ve zvukové paměti, rozpoznáváme nějaký zvuk. Při tomto párování dochází taky k vyhodnocení zvuku a v dalším kroku, přirazení významu k tomuto zvuku, např. takto porozumíme slovům.
Podmíněná reakce
Jestli má zvuk speciální, nebo kritický význam, například když se v noci vzbudí dítě, nebo slyšíme vrzaní podlahy, nebo slyšíme zvuk našeho jména, spustí se v nás automatická reakce, i když je hlasitost zvuku velmi nízká. Tyto automatické reakce se naučíme v poměrně krátkém čase v dětství, ale můžou přetrvat beze změny i celý život. Během spánku, je vědomá část mozku "vypnuta", takže neslyšíme, nevidíme a necítíme nic. Nicméně matka i když spí, se lehce vzbudí na zvuk dítěte i když ji před tím nevzbudila např. silná bouře. Toto ukazuje, že i velmi slabé zvukové vjemy, jestli mají důležitý význam, můžou být zachyceny podvědomími filtry, mezi uchem a mozkem i když spíme. Tyto filtry, jsou schopnu zvýšit hlasitost důležitých zvuků a na druhé straně, snížit, nebo úplně ztlumit zvuky, které důležité nejsou.
Různé zvukové vjemy, stimulují autonomní nervový systém, který připraví tělo na jakoukoli událost. Jedná se o tzv. podmíněné reflexy. Když hrozí nebezpečí, aktivuje se známý reflex "bojuj nebo uteč". Reflex zpustí spoustu autonomních funkcí, napnou se svaly, zrychlí se nám pulz a dýchaní, začneme se potit, dá se říct úplný opak stavu relaxace. Na věci, které nemáme rádi reaguje naše tělo stejně. To znamená, že tělo spouští stejný mechanizmus, jenom intenzita zpuštěných funkcí je slabší. Tuto reakci nazýváme "averze". Všeobecně známou averzní reakcí je například křída vrzající po tabuli.
Úplně každý zvuk, který slyšíme vyvolává reakci. Reakce se může měnit v závislosti na tom jak se zrovna cítíme, nebo v jaké souvislosti zvuk slyšíme. Například zvuk televize u sousedů, může být úplně v pořádku, nebo rušivý, nebo krajně nepříjemný v závislosti na tom jestli patří sousedům, které máme rádi, nebo sousedům, se kterými máme spory.
Zvuky tinnitu
Tento jednoduchý experiment ukazuje, že téměř každý může vnímat elektrickou aktivitu, která je přítomná v každé živé nervové buňce sluchového systému, jako zvuk. Tato elektrická aktivita buněk není známkou problému, ale přirozenou aktivitou ve sluchovém systému každého z nás. Tato aktivita, se může projevit jako tinnitus např. v úplném tichu, pří ztrátě sluchu která je přirozenou součástí stárnutí, nebo když jsme vystaveny hlasitému zvuku a pod. Až 85% populace nevnímá tyto zvuky, jako nepříjemné, nebo stresující (někdy tomu nemůžou lidé s tinnitem uvěřit). Rozdíl mezi lidmi, který trpí tinnitem a těmi, který ním netrpí, není v rozdílu v hlasitosti, intenzitě, nebo typu zvuku, ale v tom jak jejich mozek tento zvuk vnímá (hrozbu, nebo nepříjemnost). Tinnitus se muže objevit, taky když se děje něco z čeho máme strach, nebo je nám to nepříjemné. V tyto situaci je tinnitus varovným signálem, související s touto nepříjemnou zkušeností. Tak jako zvířata jsou varována zvukem predátora a ve stavu nebezpečí se zaměřují selektivně jenom na tento zvuk, aby přežili, pro ty který považují tinnitus za hrozbu, nebo varovní signál, nejsou schopni se vnímaní tinnitu zbavit a slyší ho pořád. Toto je součástí mechanizmu, který vyvinuly všechny zvířata pro svoji ochranu, i když v tomto případe se to obrací proti nám. Mnoho lidí, který trpí tinnitem se stěžuje, že nemají možnost slyšet ticho, které užívali si před tím, než se u nich tinnitus objevil. Tinnitus se stává součástí zármutku nad ztrátou ticha.
Tinnitu přetrvává i když, mírný, protože se jedná o podmíněnou reakci na tento zvuk. Protože podmíněné reakce jsou součásti podvědomé části mozku a jsou automatické, je nepodstatné ne si o tinnitu vědomě myslíte. Stres a nepříjemný pocit z tinnitu, nezpůsobuje tinnitus sám, ale naše podvědomá reakce na tento zvuk (někdy těžko pochopitelná věc pro lidi trpící tinnitem). Závažnost tinnitu závisí na nepříjemných pocitech z tinnitu (limbický systém) a zvýšeném napětí (automatická reakce organizmu na stres). Paradoxně vůbec nezáleží na hlasitosti a typu tinnitu, který slyšíme.
Nejlépe se tento mechanizmus pochopí na následujícím příkladu, který zažil snad každý. Přestavte si, že jste v davu lidí a někdo zavolá jméno vašeho známého. Z největší pravděpodobností, to ani nepostřehněte. Když ale zavolá stejnou intenzitou vaše jméno, určitě to nepřehlédnete. Jméno vašeho známého, je pro mozek "nedůležitý zvuk" a tak ho zeslabí. Zvuk vašeho jména, je ale pro mozek "velice důležitý zvuk" a tak ho zesílí. Rozdíl mezi lidmi, který mají tinnitus a který ho nemají, je právě v tom, že pro pacienty z tinnitem, vyhodnocuje mozek tento zvuk jako extrémně důležitý a pořád ho zesiluje. Proč mozek, některých lidí tento zvuk začal, je vysvětleno dále.
Tinnitus jako nový vjem
Když se tinnitus objeví je to pro nás nový signál, který nemá žádný význam a není v mozku zařazen. Každá nová zkušenost vytváří "orientační odezvu" a jsem nuceni této nové zkušenosti věnovat pozornost, pokud nový vjem není zpracován a zařazen. Dokud se to nestane je nový vjem vnímán jako podezřelý. Hodně lidí, který trpí tinnitem, pociťují jenom malou nepříjemnost jako výsledek "orientační odezvy". I tato malá nepohoda může být dostačující k tomu, aby vyhledali pomoc. Typicky se táto nepohoda projevuje a může zhoršovat oprávněnými dotazy "zhorší se to?", nebo "co když mi to zůstane navždy?". Umíte si představit jaký dopad na vnímání a vyhodnocení tinnitu má, když se člověk dočte v diskusích, nebo u doktora, že tinnitus se nedá léčit, je na celý život a časem se bude zhoršovat ? Naštěstí nic z toho není pravda.
Tinnitus jako hrozba
Hodně lidí s tinnitem má strach. Některý z nich dokonce mají strach z toho, že mají nějakou vážnou nemoc (i když ORL, nebo neurologické vyšetření nic neodhalilo). Další jsou přesvědčeni, že takzvaný "disko tinnitus - pískaní v uších například po koncertu" souvisí s trvalým poškozením sluchu (přitom se jedná dočasnou zvýšenou aktivitu, buněk podrážděných silným zvukem. Hodně lidí se bojí, že tinnitus se časem zhorší, zůstane navždy a není možné ho vyléčit. Velmi často se taky bojí toho, že už nikdy nebudou slyšet ticho, že tinnitus jim neumožní soustředit se na práci, relaxovat v tichém prostředí, nebo nebudou moct spát v noci.
Špatná rada
Bohužel, tento strach může byt ještě zhoršený zpárvou od doktora, nebo ostatních lidí kteří trpí tinnitem. Mnoho doktorů oznámí pacientům, že není nic co by mohli s tinnitem udělat a že tinnitus je neléčitelný. Hodně lidí má zase strach, že tinnitus způsobí časem zhoršení sluchu. Zhoršení sluchu může být spouštěčem tinnitu, ne naopak. Tinnitem tprí stějne pacienti, kteří zádné zhoršení sluchu nemají. V každém případe, tyto rady buď od doktora, nebo například z internetových diskusí, posílí strach z tinnitu a tím tinnitus jenom zhorší.
V neposlední řade, spousta lidí trpících tinnitem má vztek na jejich způsob léčby, na nesprávné, nebo neúplné informace, na průběh léčby, že nepřišli dřív a pod. Taky se někteří cítí vinni, že podstoupili léčbu o které si myslí, že jejich tinnitus způsobila (například audiologické vyšetření). Strach, hněv a pocit viny, jsou moc silné emoce, které spouštějí podmíněné reakce spojené s přežitím a tyto emoce ohromně zvyšují pozornost zaměřenou na tinnitus. Podle naší zkušenosti, tinnitus se zlepší, když se pacient přestane zabývat těmito myšlenkami o nespravedlnosti. U mně konkrétně, když jsem začal s TRT terapií, tak jsme zhruba po 3 týdnech sice stále slyšel tinnitus, ale moje tělo bylo znatelně uvolněnější a začal jsem mí pocit, že se z toho můžu dostat.
Pro lidi, trpící tinnitem, i když neprožívají silné emoce hněvu, strachu, tak limbický a autonomní nervový systém jsou pořád stimulovány k produkci nepříjemných pocitů, které snižují kvalitu života. Nejdůležitější je, že tyto emoce udržují tinnitus, místo toho aby postupně vymizel. Tyto negativní vlastnosti tinnitu, kvůli kterým lidi vyhledají pomoc, se vytvářejí mimo sluchový mechanizmu a proto je nemožné je vyléčit, když se léčba zaměří čisté na ušní mechanizmus. To je důvod selhání léčby tinnitu před TRT.
Tinnitus Retraining Terapie (TRT)
Když tinnitus ztratí silný negativní význam (zjistíme že je možné ho vyléčit, že tinnitus slyší každý, atd.) začne se zmírňovat (nebo na nějakou dobu úplně vymizí), nezáleží na tom jak byl před tím hlasitý, nebo nepříjemný. Sám si pamatuju, jak se zhruba po 2 týdnech tělo uvolnilo a věděl jsem, že se z toho dostanu. Pevně zakořeněné názory je někdy přesto těžké změnit, a to zejména tam, kde existuje přesvědčení, že tinnitus se vztahuje pouze na poškození sluchu, které nelze opravit. Tinnitus retraining terapie je zaměřená na podvědomý sluchový systém, aby se znova naučil, že tinnitus je něco přirozeného, čemu nemusí věnovat pozornost, protože se nejedná o hrozbu, nebo varovní signál a má přestat tento zvuk zesilovat. Tato terapie někdy může trvat několik měsíců. U mně samotného k úplnému vymizení tinnitu přišlo po 9 měsících.
Jak funguje TRT terapie
TRT není žádná abstraktní metoda. V podvědomé části mozku, máme podvědomé filtry, neboli sítě nervových buněk, které jsou naprogramovány vybírat elektrické signály, které máme slyšet. Znovu si vzpomeňte jak vnímáte zvuk vašeho jména, nebo troubení auta v dálce, nebo pláč dítěte. Přitom úplně vypustíme stejně silný zvuk jiného jména. TRT se zakládá na přeprogramování, neboli resetování těchto podvědomých filtrů, které "zesilují" přirozené zvuky ve sluchovém systému a vytvářejí tím pro nás tinnitus.
Přeprogramování v první řadě zahrnuje pochopení, co tinnitus skutečně způsobuje. Výsledek této terapie, součastně se zvukovou terapií, zmírní naši negativní reakci vůči tinnitu. Tato reakce ovládá nastavení podvědomých filtrů, které se neustále zabývají hledáním hrozeb. Se silnou reakci vůči tinnitu, tyto filtry neustále monitorují tinnitus a zesilují ho. Když se tato reakce vůči tinnitu zmírní, postupně dochází k vymizení tinnitu. Na začátku vymizení negativní reakce způsobí, že pacient přestane trpět, cítit se špatně a navrátí se mu normální životní aktivity - spánek, je schopný pracovat a relaxovat, tak jak před tím. Za druhé, když podvědomé filtre přestanou monitorovat tinnitus, jeho intenzita se sníží a tinnitus není slyšel pořád. Na konci přestane tinnitus úplně překážet a člověk ho přestane úplně slyšet. Považte, jak důležité je pochopit že tinnitus je přirozený zvuk našeho zvukového systému a není způsoben poškozením uší. Je velmi důležité nechat se pořádně projít ORL a neurologickým vyšetřením, nicméně pokud není zjištěna žádná objektivní příčina, doktor který věří že tinnitus je ušní problém, Vám nemůže pomoct. Bohužel v ČR pořád převládá většinový názor, že tinnitus je způsobem poškozením uší, proto je jeho léčba u nás neúspěšná. Proto jsou čekárny u doktorů a internetové diskuse plné zoufalých lidí.
Ing. Peter Studeník

Hallelujah!

7. února 2017 v 17:09 | v podání Chodúra |  VIDEA


škodlivý polystyrén

5. února 2017 v 13:08 | email |  O zdraví a nemoci
To, co nás mělo hřát, se mění v časovanou nálož s rakovinou! Polystyren je jako Čapkova bílá nemoc - od 60. let minulého století se rozlézá Evropou včetně Česka. Většina ho obsahuje zákeřný jed, jehož se není lehké zbavit! Hodit polystyren do popelnice? Od začátku října je to za milionovou pokutu!
Ostrý vítr zavál, jak jinak, z Bruselu. Evropská komise zakázala od 1. října vyhazovat do komunálního odpadu nebo na skládku polystyren používaný jako izolant ve stavebnictví.
Strahovská smršť: Bílé desky prší z nebe a vysokoškoláci se baví i děsí.

Pokud by to provedla firma či živnostník, hrozí jim teď "flastr" až 50 milionů korun! "Občan by za totéž byl potrestán maximálně padesátitisícovou pokutou," řekla Blesku Jana Jandová z České inspekce životního prostředí.
"Nejde o nové nařízení EU, ale o zavedení již existující legislativy do právního systému. Jednoduše řečeno, jedná se o nebezpečnou látku, která do popelnice určitě nepatří," upozornil Blesk europoslanec Pavel Poc (52, ČSSD), který je unijním místopředsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.
Ten, kdo se rozhodne zbavit svůj dům starého polystyrenového obložení, má tři beztrestné možnosti likvidace: žlutý kontejner na plasty, sběrný dvůr nebo certifikovanou spalovnu.

Zpomalený jed
Jed v polystyrenu se jmenuje hexabromcyklododekan (HBCD). Přidává se jako zpomalovač hoření především do izolačního expandovaného a extrudovaného polystyrenu (EPS) používaného ve stavebnictví. Hasičům se líbí, lékařům vůbec.
Riziko vzniku rakoviny a narušení hormonální rovnováhy v těle nese ve dvou případech - když pracujete s polystyrenem, který HBCD obsahuje, a vdechujete mikročástice, a když se takový polystyren likviduje neodborným způsobem a hexabromcyklododekan se dostane do půdy a potravinového řetězce.
Pokud máte polystyren za zdí jako zateplení, nebylo prokázáno, že by vám hrozilo zdravotní nebezpečí. Polystyren k zateplení budov se vyrábí už od roku 1950. Poprvé byl takto použit v tloušťce 4 cm v Berlíně v roce 1959.

Hanu (†40) zabila rakovina dřív, než dostala příspěvek. Česku chybí posudkáři

O odpovědi na nejdůležitější otázky spojené s nebezpečným polystyrenem jsme požádali europoslance Pavla Poce a Petru Roubíčkovou z ministerstva životního prostředí.
Jak poznám »hodný «, a naopak zlý polystyren?
Ten první má na obalu logo a nápis "100 % HBCD free", ten druhý tam má mít nově uvedeno, že obsahuje hexabromcyklododekan. Staré obaly nejsou označeny.
Existují nezávadné varianty?
Ano, takové, které neohrožují zdraví a nezatěžují v tak vysoké míře životní prostředí.
Jak je rozeznám, když nemají obal?
Nijak. Polystyren se zpomalovačem identifikuje pouze zařízení v třídicí lince plastů. Proto veškerý polystyren patří pouze do žlutých kontejnerů na plast.
Kolik domů bylo u nás zatepleno polystyrenem s příměsí hexabromcyklododekanu?
Do roku 2015 všechny tepelně izolované stavby, s výjimkou těch, kde byl použit jiný materiál, například čedičová vata.
Proč se o nebezpečí z polystyrenu mluví až teď?
Zpomalovač hoření hexabromcyklododekan podléhá od roku 2013 přísné regulaci na základě Stockholmské úmluvy OSN. Polystyren k zateplování získal tehdy výjimku. V EU je zpomalovač regulován jako látka vzbuzující mimořádné obavy. Od srpna 2015 bylo k jeho použití nutné speciální povolení. Od 30. září tohoto roku je v EU polystyren obsahující toxické zpomalovače hoření zakázán.
Jak se polystyren likviduje?
Polystyren s obsahem vyšším než limitní hodnota nad 1000 mg/kg HBCD může být pouze energeticky využit (v ČR je 5 certifikovaných cementáren nebo 4 zařízení pro energetické využití odpadů, spálen (22 certifikovaných spaloven odpadů) nebo upraven tak, aby se koncentrace HBCD v polystyrenu snížila pod koncentrace 1000 mg/kg.
Kam s ním?
Od 30. září se musí toxický polystyren bezpečně likvidovat. Tedy oddělit ho od ostatního stavebního odpadu a nechat ho spálit ve spalovnách se speciální certifikací.


Kolik se vyprodukovalo jedovatého zpomalovače hoření do polystyrenu?
Vyrábí se od roku 1960 a Evropa ho spotřebovávala přes 10 tisíc tun ročně.
Kdo to zkontroluje?
Na nakládání s odpadním polystyrenem bude dohlížet jako na jakékoliv jiné nakládání s odpady Česká inspekce životního prostředí a výše pokut je vymezena zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v řádech milionů korun.
Lze kromě spalování použít i jinou metodu k likvidaci polystyrenu?
Pěnový polystyren jsou schopny pojídat larvy potemníka moučného. Jejich trávicí trakt dokáže beze zbytku zlikvidovat nejen polystyren, ale i toxický hexabromcyklododekan. Stovka moučných červů v laboratorních podmínkách sežere bez újmy kolem 35 miligramů polystyrenu za den.
Co na to výrobce
"V souladu s předpisy EU společnost Synthos přestala používat hexabromcyklododekan jako retardér hoření v květnu 2015. V současné době používáme moderní polymerový retardér hoření jako alternativu, který byl schválen Evropskou unií. Od května 2015 nemáme na skladě výrobky a jakýkoliv jiný odpad obsahující hexabromcyklododekan." Agata Kościelnik Corporate Communication Manager Synthos Kralupy

Více na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/431757/polystyren-postrachem-ceska-co-zateplena-stavba-to-rakovinotvorna-latka.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy

Silné poselství 24letého umírajícího muže

31. ledna 2017 v 16:59 |  Moudra a mezilidské vztahy
Většina z nás žije svůj život automaticky. Nezamýšlíme se nad jeho skutečnou velikostí. Nežijeme svůj život, ale spíše jen prožíváme. Kolem sebe toho máme hodně, ale i přesto se cítíme prázdní a ztraceni ve svém nitru.
Umožníme naší mysli přemýšlet dlouho do noci nad věcmi, na nichž ve skutečnosti nezáleží, jako jsou účty, peníze, co si o nás myslí ostatní apod.

Proč si to vlastně děláme?

Samozřejmě, nikdo z nás nezná odpovědi a co se s námi stane po smrti, ale my všichni jsme na stejné lodi. To, kam směřuje náš život a naše rozhodnutí tvoří náš charakter a existenci.
Naše zkušenosti a volby nás formují, ale mnozí z nás jsou uzavření, protože nahánějí peníze, moc a stabilitu namísto toho, aby se zamýšleli nad smyslem svého života.
Počítáme jen hodiny, kdy budeme mít po práci a půjdeme domů, kde si odpočineme, že bychom mohli jít opět na druhý den do práce.
Neustále se za něčím naháníme a když se jednoho dne probudíme, divíme se, proč jsme se vůbec naháněli.
Nemusí vám nyní záležet, jak nakládáte se svým životem, ale možná řada od 24letého muže, který umírá, vás probudí.
Doufáme, že po přečtení jeho příběhu, se poučíte a uvědomíte si, že máte jen krátký čas na to, abyste žili na této planetě. Ze svého života můžeme vytěžit maximum, milovat a žít autenticky, dokud nezemřeme.

Zde je poselství od 24 letého umírajícího muže:

Mám jen 24 let, a přesto jsem si už vybral svou poslední kravatu.
Je to to jediné, co s jistotou budu mít oblečené na svém pohřbu několik měsíců od této chvíle. Můj oblek k ní nemusí pasovat, ale myslím si, že je ideální pro tuto příležitost.
Uvědomil jsem si ale, že nejdůležitější věcí je opustit tento svět jako člověk, který je dnes o něco lepší, než jsem býval předtím.
Na způsobu, jak jsem žil svůj život dosud, na mé existenci, nebo přesněji na její ztrátě nebude vůbec záležet, protože jsem žil, aniž bych dělal něco působivé.
Předtím jsem se zamýšlel nad množstvím různých věcí.
Když jsem se dozvěděl, kolik času jsem ztratil, zjistil jsem, jaké věci jsou v životě opravdu důležité. Takže píšu vám ze sobeckého důvodu. Chci dát smysl svému životu tím, že s vámi budu sdílet to, co jsem si uvědomil:
1. Neztrácejte svůj čas s prací, která vás nebaví. Je samozřejmé, že nemůžeme být úspěšní v tom, co nemáme rádi. Trpělivost, vášeň a odhodlání přijde snadno pouze tehdy, pokud máte rádi to, co děláte.
2. Je hloupé bát se názorů jiných lidí. Strach vás oslabuje a paralyzuje. Pokud ho nenecháte odejít, vše se bude zhoršovat. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu a nechte se jím vést. Někteří lidé vám mohou říkat, že jste blázen, jiní, že jste legendou.
3. Převezměte kontrolu nad svým životem a přijměte plnou odpovědnost za vše, co se vám stane. Omezte své zlozvyky a pokuste se žít zdravější život. Najděte si sport, který vás bude bavit. No neodkládejte to. Ať se váš život vytváří na základě vašich rozhodnutí a nikoli na základě těch, které jste neudělali.
4. Važte si lidi, které máte kolem sebe. Vaši přátelé a příbuzní budou pro vás vždy nekonečným zdrojem síly a lásky. To je důvod, proč bychom je neměli brát jako samozřejmost.
Je pro mě velmi obtížné zcela vyjádřit své pocity o důležitosti těchto jednoduchých realizací, ale doufám, že si vyslechnete někoho, kdo zažil, jaký cenný je čas.
Nezlobím se, protože jsem pochopil, že poslední dny mého života se staly smysluplnými. Jen mi je líto, že nebudu moct vidět řadu zajímavých věcí.
Natolik se staráme o zdraví a celistvost našeho těla, že si nevšímáme, že naše tělo není nic jiného než krabice - balíček, který dodává naše osobnosti, myšlenky, domněnky a záměry tomuto světu.
Pokud v této krabici není nic, co by mohlo změnit tento svět, tak nezáleží, zda zmizí z povrchu zemského. Domnívám se, že všichni máme nějaký potenciál, ale stojí nás spoustu odvahy, abychom si to uvědomili.
Můžete proplout svým životem, že vše necháte na náhody.
Nebo můžete bojovat o to, v co skutečně věříte a napsat velký příběh svého života. Doufám, že uděláte správné rozhodnutí.

Pár posledních slov na závěr

Zanechte nějakou stopu na tomto světě.
Žijte smysluplný život, tak, co vás vystihuje. Jděte si za tím. Místo, které opouštíme, je překrásné dějiště, kde je vše možné.
Přesto zde nejsme navždy. Náš život je krátká jiskra na této překrásné malé planetě, která létá neuvěřitelnou rychlostí v nekonečné tmě neznámého vesmíru.
Takže žijte svůj život s vášní. Ať je zajímavý. A ať stojí za to!
Děkuji vám.


pravda o lécích

19. ledna 2017 v 13:07 | fb |  O zdraví a nemoci
izabela.klimova@seznam.cz
léky a pamě´t
Dnes 29. 11. 2016, 9:10:31
Komu: romana

Léky na předpis vedou celosvětově každý rok k více než 100.000 úmrtí a u dalších 1,5 milionu lidí vyvolávají vážné vedlejší následky, které vyžadují hospitalizaci. Negativní reakce na léky jsou uváděny jako 4. nejčastější příčina úmrtí.

Každý lék na předpis proto představuje určitá zdravotní rizika. Ztráta paměti je jedním z nich.

3 skupiny léků, které nejčastěji vedou k problémům s pamětí

Mezi léky existují 3 skupiny, které mají vyšší vliv na mozek a jeho kognitivní schopnosti, než ostatní léky. Pokud užíváte lék z této skupiny, je vysoká šance, že bude mít na paměť nepříznivé účinky.

1/Léky "proti" něčemu

Jakýkoliv lék začínající slovem "anti" (česky "proti"), jako například antidepresiva, antihistaminika, antibiotika, antispazmodika čí antihypertenziva, budou pravděpodobně ovlivňovat vaši úroveň acetylcholinu.
Acetylcholin je primárním neurotransmiterem odpovědným za paměť a učení. Jeho nízké úrovně mohou vyvolat projevy velmi podobné těm u demence, ale i ztrátu paměti, mentální dezorientovanost, zamlžené vidění, halucinace či delirium.

2/Léky na spaní

Předepisované léky na podporu spánku jsou nechvalně známé tím, že vedou ve ztrátě paměti. Někteří lidé dokonce nazývají nejoblíbenější léky na spaní Zolpidem Teva a Zolpidem Orion (obsahující účinnou látku zolpidemtatrat) i jako léky na amnézii.
Uživatelé těchto léků jsou známí bdělým spánkem, rizikovým řízením a halucinacemi. Léky obsahující látku zolpidemtatrat vyvolávají stavy podobné kómatu či opileckému omdlení a zároveň ochuzují mozek o spánkovou regeneraci.

Existují lepší způsoby jak na nespavost!

3/Statiny

Statiny, které snižují hladinu cholesterolu v krvi, jsou zřejmě nejškodlivější skupina léků pro váš mozek. Dokonce se dnes už vyžaduje, aby byla ztráta paměti uvedena v jejich příbalových letácích jako možný vedlejší účinek. Cholesterol tvoří až 1/4 vašeho mozku a je nezbytný pro funkce paměti, učení a rychlého rozmýšlení.
Proto není žádným překvapením, že léky snižující hladinu cholesterolu v krvi mají na mozek nežádoucí vedlejší účinky.

20 léků, které způsobují ztrátu paměti

Nyní se podrobněji podívejme na seznam konkrétních 20 léků, které jsou notorický známé svými možnými riziky pro mozek:
 1. Léky na epilepsii - Fenytoin (Sodanton, Topiramat Vipharm)
 2. Léky na Parkinsona - Skopalomin, Atropin, Glykopyrrolát
 3. Léky na spaní - Zolpidem, Zopiclon, Zaleplon (Sonata)
 4. Léky proti bolesti - Morfin, Kodein
 5. Benzodiazepamy - Diazepam, Alprazolam (Xanax), Lorazepam

Kam dál